Luarea de mită (art.289 ncp)

Sentinţă penală 55 din 04.03.2019


SPEŢE RELEVANTE SEPTEMBRIE 2019

TRIBUNALUL PRAHOVA SECŢIA PENALĂ

TITLU

luare de mită (art. 254 C.p.) - achitare

TIP SPEŢĂSENTINŢĂ PENALĂ

NUMĂR SPEŢĂ55

DATA SPEŢĂ04.03.2019

DOMENIUL ASOCIATInfracţiuni

CONŢINUT SPEŢĂSENTINŢA PENALĂ  NR. 55

DATA: 04.03.2019

AUTOR: Constantinescu Cristian

DOMENIUL ASOCIAT: Infracţiuni

OBIECT: luarea de mită (art.289 NCP)

T R I B U N A L U L:

I.Actul de sesizare a instanţei şi mijloacele de probă administrate:

 Prin rechizitoriul nr.1044/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului L.N.P, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

-"luare de mită", în formă continuată, prev. de art. 254 alin. I Cod Penal din 1969, rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, în forma de la data faptelor, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1969 şi art. 5 din Noul Cod penal (2 acte materiale)

-"abuz în serviciu", în formă continuată, prev. de art. 248 Cod Penal din 1969, rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, în forma de la data faptelor, cu aplic, art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1969 şi art. 5 din Noul Cod penal (2 acte materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. a) Cod Penal din 1969.

S-a reţinut că,  în data de 06.09.2012, în timp ce activa pe trenul IR 1652, ce circula pe ruta Ploieşti Sud - Bucureşti, în mod repetat şi în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, ocupând funcţia de personal de tren în cadrul S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători" S.A., în mod direct şi pentru sine, a primit sume de bani care nu i se cuvin de Ia călători frauduloşi (câte 5 lei de la investigatorii M.C. şi B.M.G.), în scopul de a nu îndeplini actele ce intră în îndatoririle sale de serviciu referitoare la revizia legitimaţiilor de călătorie privind pe aceştia, întruneşte elemente constitutive ale "luare de mită", în formă continuată, prev. de art. 254 alin. 1 Cod Penal din 1969, rap, la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, în forma de la data faptelor, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 din Noul Cod penal.

De asemenea, faptele inculpatului L.N.P, care, în data de 06.09.2012, în timp ce activa pe trenul IR 1652, ce circula pe ruta Ploieşti Sud - Bucureşti, în mod repetat şi în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, aflându-se în exercitarea funcţiei de personal de tren în cadrul S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători" S.A., nu a îndeplinit actele referitoare la revizia legitimaţiilor de călătorie privind 2 călători frauduloşi - investigatorii M.C. şi B.M.G., încălcând dispoziţiilor art. 14 alin. 4,5,6 din Ordonanţa nr. 7 din 20 ianuarie 2005*** Republicată, pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România şi a permis acestora călătoria cu mijloacele de transport pe calea ferată şi prin aceasta a cauzat o pagubă S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători" S.A., în cuantum total de 43 de lei, constând în preţul legitimaţiilor de călătorie necesare a fi fost eliberate în tren pentru distanţele respective de deplasare, şi obţinând pentru investigatorii călători frauduloşi avantajul patrimonial privind neplata costului călătoriei respective, întruneşte elemente constitutive ale "abuz în serviciu", în formă continuată, prev. de art. 248 Cod Penal din 1969, rap. la art. 13a din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, în forma de Ia data faptelor, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 din Noul Cod penal.

În vederea stabilirii situaţiei de fapt aşa cum a fost descrisă anterior, organele de urmărire penală  au administrat probatorii cu: înscrisuri - fişa postului, print-uri ale articolelor de presă, procesele-verbale întocmite de investigatori, procese-verbale întocmite de organele de urmărire penală, procese-verbale de redare a convorbirilor şi comunicărilor interceptate în mediul ambiental, inclusiv planşele fotografice, imaginile privind convorbirile şi comunicările interceptate în mediul ambiental purtate între investigatori şi inculpat, fixate pe DVD, declaraţii martori şi declaraţiile investigatorilor.

II. Constatarea nulităţii absolute şi excluderea mijloacelor de probă administrate în cursul urmăririi penale:

Prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din 19.05.2017 pronunţată în dosarul 7491/105/2016/a1 al Tribunalului Prahova definitivă prin încheierea din 13.03.2018 a Curţii de Apel Ploieşti, a fost admisă în parte excepţia invocată de către inculpatul L.N.P şi, în consecinţă, s-a constatat nulitatea parţială a ordonanţei procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, dată în data de 14.08.2012, ora 08:00 în dosarul de urmărire penală nr. 520/P/2011 (filele 45 şi 46 d.u.p.), în privinţa prelungirii pentru o perioadă de 30 de zile, începând din data de 22.08.2012, până în data de 20.09.2012, a duratei autorizării investigatorilor sub acoperire cu nume atribuite B.M.G. și M.C.  şi, în consecinţă, exclude procesele-verbale întocmite în data de 06.09.2012 de investigatorii sub acoperire B.M.G. și M.C.  (filele 63-68 d.u.p.), sub aspectul menţiunilor referitoare la elementele de fapt pretins constatate în data de 06.09.2012 în trenul InterRegio 1652.

De asemenea, a fost admisă în parte excepţia invocată de către inculpatul L.N.P şi, în consecinţă, constată nulitatea parţială a referatului procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, întocmit în data de 14.08.2012, în dosarul de urmărire penală nr. 520/P/2011  (filele 59 şi 60 d.u.p.), în privinţa propunerii de reînnoire a autorizaţiei nr. 33/14.02.2012, ora 15:00, emisă în baza încheierii de cameră de consiliu nr. 23/14.02.2012 pronunţată în dosarul nr. 2/A/2012 de judecătorul Tribunalului Braşov, privind interceptarea şi înregistrarea audio-video a convorbirilor sau comunicărilor, purtate în mediul ambiental, privind activitatea investigatorilor B.M.G. și M.C., şi prelungirea duratei acesteia cu 30 de zile, începând cu data de 15.08.2012 şi până la data de 13.09.2012 şi, în consecinţă, exclude înregistrarea audio-video realizată în data de 06.09.2012 de către investigatorul B.M.G. în trenul IR 1652, procesul-verbal întocmit în data de 10.10.2012, ora 11:00 în cuprinsul căruia se redă în formă scrisă conţinutul acestei înregistrări, precum şi anexa 1 la acest proces-verbal.

Prin adresa emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov – fila 54 dosar 7491/105/2016/a1 al Tribunalului Prahova, unitatea de parchet a comunicat că menţine dispoziţia de trimitere în judecată faţă de inculpatul L.N.P.

Prin încheierea din 27.12.2017 a judecătorului de cameră preliminară, definitivă prin încheierea din 13.03.2018 a Curţii de Apel Ploieşti s-a dispus începerea judecăţii faţă de inculpatul L.N.P.

Prin rezoluţie a fost stabilit prim termen de judecată la 14.05.2018, judecarea cauzei fiind amânată pentru a da posibilitatea inculpatului de a angaja un apărător. Ulterior, la termenul din 11.06.2018, judecătorul cauzei a explicat inculpatului prevederile procesual penale privind desfăşurarea judecăţii în procedura abreviată, acesta, în prezenţa apărătorului optând pentru procedura de drept comun, nerecunoscând acuzaţia penală adusă prin rechizitoriu. 

În cauză a fost administrat în cursul cercetării judecătoreşti probatoriul cu înscrisuri – fişa postului inculpatului, bilet de călătorie eliberat în tren şi declaraţiile martorilor R.S.A., S.M., T.I..

 Prin încheierea din 28.11.2018, tribunalul în baza art. 100 alin.4 lit. f Cod de procedură penală rap. la art. 6 C.E.D.O. a respins cererea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova de ascultare ca martori a investigatorilor sub acoperire cu nume atribuite B.M.G. şi M.C..

III.Asupra respingerii cererii Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova de ascultare ca martori a investigatorilor sub acoperire cu nume atribuite B.M.G. şi M.C., tribunalul a avut în vedere următoarele considerente:

Prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din 19.05.2017 pronunţată în dosarul 7491/105/2016/a1 al Tribunalului Prahova definitivă prin încheierea din 13.03.2018 a Curţii de Apel Ploieşti, a fost admisă în parte excepţia invocată de către inculpatul L.N.P şi, în consecinţă, s-a constatat nulitatea parţială

1. a ordonanţei procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, dată în data de 14.08.2012, ora 08:00 în dosarul de urmărire penală nr. 520/P/2011 (filele 45 şi 46 d.u.p.), în privinţa prelungirii pentru o perioadă de 30 de zile, începând din data de 22.08.2012, până în data de 20.09.2012, a duratei autorizării investigatorilor sub acoperire cu nume atribuite B.M.G. și M.C. şi, în consecinţă, au fost excluse

a) procesele-verbale întocmite în data de 06.09.2012 de investigatorii sub acoperire B.M.G. și M.C.  (filele 63-68 d.u.p.), sub aspectul menţiunilor referitoare la elementele de fapt pretins constatate în data de 06.09.2012 în trenul InterRegio 1652.

De asemenea, a fost admisă în parte excepţia invocată de către inculpatul L.N.P şi, în consecinţă,  s-a constat

2. nulitatea parţială a referatului procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, întocmit în data de 14.08.2012, în dosarul de urmărire penală nr. 520/P/2011  (filele 59 şi 60 d.u.p.), în privinţa propunerii de reînnoire a autorizaţiei nr. 33/14.02.2012, ora 15:00, emisă în baza încheierii de cameră de consiliu nr. 23/14.02.2012 pronunţată în dosarul nr. 2/A/2012 de judecătorul Tribunalului Braşov, privind interceptarea şi înregistrarea audio-video a convorbirilor sau comunicărilor, purtate în mediul ambiental, privind activitatea investigatorilor B.M.G. și M.C., şi prelungirea duratei acesteia cu 30 de zile, începând cu data de 15.08.2012 şi până la data de 13.09.2012 şi, în consecinţă, au fost excluse

a)înregistrarea audio-video realizată în data de 06.09.2012 de către investigatorul B.M.G. în trenul IR 1652,

b)procesul-verbal întocmit în data de 10.10.2012, ora 11:00 în cuprinsul căruia se redă în formă scrisă conţinutul acestei înregistrări, precum şi anexa 1 la acest proces-verbal.

Prin încheierea din 28.11.2018, tribunalul în baza art. 100 alin.4 lit. f Cod de procedură penală rap. la art. 6 C.E.D.O. a respins cererea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova de ascultare ca martori a investigatorilor sub acoperire cu nume atribuite B.M.G. şi M.C..

Reţine tribunalul că sancţiunea procesual penală a excluderii mijloacelor de probă ca urmare a constatării definitive a nulităţii actelor de procedură mai sus indicate, ar fi una lipsită de eficienţă. Existenţa celor doi investigatori reprezintă ea însăşi un element de fapt în sensul dispoziţiilor art. 97 alin.1 Cod de procedură penală privind proba. Acest element de fapt, ca existenţă, rezultă exclusiv din mijloacele de probă definitiv excluse sau din actele de procedură afectate deja definitiv de efectele nulităţii absolute. În atare situaţie, dacă tribunalul ar fi procedat la administrarea declaraţiilor de martor ale celor doi investigatori, ar fi însemnat să folosească elementul de fapt al existenţei acestora, element care nu mai există, înfrângând astfel prevederile art. 102 alin.2 Cod de procedură penală –probele obţinute în mod nelegal nu pot fi folosite în procesul penal, precum şi dispoziţiile art. 6 C.E.D.O..

IV.Mijloacele de probă neafectate de efectele nulităţii relative şi valoarea lor probatorie în procesul penal:

Procedând la cuantificare mijloacelor de probă ce pot fi folosite în soluţionarea cauzei, tribunalul constată că acestea sunt următoarele: procese-verbale filele 9, 14-29, 33, 69-70 dosar de urmărire penală, print-screen-uri articole presă – filele 30-32, 35-39 dosar de urmărire penală, copie declaraţii martor – filele 71-80 dosar de urmărire penală, fişa postului – filele 117-124 dosar de urmărire penală, iar în cursul cercetării judecătoreşti au fost administrate şi declaraţiile martorilor R.S.A., S.M., T.I., înscrisul – cupon de decont al biletului de călătorie eliberat în tren.

Apreciind mijloacele de probă mai sus enumerate, se constată că cele administrate în cursul urmăririi penale şi care sunt valabile din punct de vedere procesual penal nu dovedesc nici măcar indirect existenţa faptelor de luare de mită şi abuz în serviciu şi cu atât mai puţin comiterea ei de către inculpat cu vinovăţia cerută de lege. Martorii ascultaţi nu au cunoştinţă de fapta pretins comisă de inculpat, aşa cum rezultă din declaraţiile date atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul cercetării judecătoreşti. Nu se poate reţine nici argumentul Ministerului Public în sensul că fapta de abuz în serviciu ar fi dovedită cu înscrisul cupon de călătorie, o astfel de probă fiind total insuficientă, în condiţiile în care dovedirea faptei de abuz în serviciu este indisolubil legată de dovedirea faptei de luare de mită. Emiterea eventual eronată a acestui cupon, deşi nu rezultă din nicun mijloc de probă, ţinând în seamă celelalte mijloace de probă administrate şi nerecunoaşterea faptelor de către inculpatul care s-a prevalat de dreptul la tăcere, conduc instanţa la convingerea rezonabilă că faptele nu sunt dovedite ca existenţă, cu atât mai puţin comiterea lor de către inculpat şi cu forma de vinovăţie cerută de lege.

Pentru aceste considerente, tribunalul  în baza art. 396 alin.5 rap. la art. 16 lit. a Cod de procedură penală, va dispune achitarea inculpatului L.N.P, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, prev. de art. 254 alin.1 Cod penal din 1969 rap. la art. 7 alin.1 din legea 78/2000, cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal (2 acte materiale) şi abuz în serviciu, prev. de art. 248 Cod penal din 1969 rap. la art. 13 ind. 2 din legea 78/2000, cu aplic. 41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal (2 acte materiale), toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal din 1969.

În baza art. 397 alin.1 Cod de procedură penală, va respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă formulată de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători (S.N.T.F.C.) “C.F.R. Călători” S.A..

În baza art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.  Onorariul apărătorului din oficiu până la prezentarea apărătorului ales, în sumă de 150 lei, avansat din bugetul de venituri şi cheltuieli al M.J. va rămâne în sarcina statului.

Domenii speta