Tentativa la evadare; inculpat minor; condamnare la masura educativa a internarii intr-un centru de detentie

Hotărâre 964 din 11.07.2014


Asupra cauzei penale de faţă,  constată următoarele:

La data de 30.01.2014, s-a primit şi înregistrat pe rolul secţiei de Minori şi Familie a Tribunalului Dolj, sub nr. 1393/63/2014, cauza penală privind pe inculpaţii minori M.G. si V.A.G., trimişi în judecată prin rechizitoriul nr. 318/P/2013, sub aspectul comiterii tentativei la infracţiunea de evadare, prev. de art. 20 rap. la art. 269 alin 1 şi 2 din Codul penal, cu aplic, art. 99 şi urm. din Codul penal.

Ca urmare a desfiinţării a Secţiei de Minori şi Familie a Tribunalului Dolj, prin hotărârea CSM  nr. 463/03.04.2014, începând cu data de 15.04.2014, dosarul a fost repartizat ciclic la Secţia Penală a aceleiaşi instanţe, fiind repartizat la data de 15.04.2014 la completul C9 şi constituie prezenta cauză penală.

Din actul de sesizare al instanţei se reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 22.03.2013 învinuitul minor M.G. a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Dolj, în baza Mandatului de Arestare Preventivă nr. 93/22.03.2013  emis de Judecătoria Craiova în Dosarul nr. 10858/215/2013.

La data de 16.04.2013 învinuitul minor V.A.G.  a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Dolj, în baza Mandatului de executare a pedepsei nr. 891/15.04.2013 emis de Judecătoria Craiova - Biroul Executări Penale în Dosarul nr. 2147/215/2013.

Cei doi au fost introduşi în camera nr. 29 a Centrului de Reţinere şi Arest Preventiv Dolj, aflat în incinta I.P.J.Dolj, unde nu mai erau încarcerate alte persoane.

In noaptea de 25/26.04.2013, deci în timp ce învinuitul M.G. se afla în stare legală de reţinere, iar învinuitul V.A.G.  se afla în stare legală de deţinere, aceştia au hotărât să evadeze din centrul de arest, scop în care au demontat o platbandă şi un picior din fier al unui pat ce se afla în încăpere, pe care l-au folosit pentru a disloca bucăţi de cărămidă din zidul camerei, pe rând, în timp ce celălalt asigura paza.

În jurul orelor 00,15, ASP. DN, care asigura serviciul de pază şi supraveghere, a deschis vizeta uşii de acces în camera în care se aflau cei doi învinuiţi, constatând că V.A.G.  se afla în dreptul vizetei, prezentând urme de praf şi moloz în zone feţei, în timp ce M.G. era aşezat pe unul din paturi.

 Inculpaţii au fost mutaţi într-o altă cameră a arestului, după care s-a procedat la cercetarea locului faptei, constatându-se că în zidul din partea dreaptă a ferestrei ce era prevăzută cu gratii se produsese o spărtură, în sensul că fuseseră dislocate cărămizile pe o suprafaţă de aproximativ 50 cm2, partea metalică a gratiilor, care era încastrată în zid, era îndoită, iar tocul cercevelei era rupt. Pe cele două paturi lipite de peretele de pe care fuseseră dislocate cărămizile se aflau bucăţi de cărămidă provenite din zid, iar în partea dreapta a gratiilor de la fereastră se afla agăţată o pătură, pe care minorii o folosiseră pentru acoperi spărtura din zid.

Inculpaţii  au recunoscut că, împreună, au hotărât să evadeze din Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv, astfel încât, începând cu ora 22,00 - 22,30, au dislocat cărămizile din zidul exterior, în scopul de a crea un orificiu care să le permită ieşirea din clădire, fiind surprinşi de către agenţii de pază, iar fapta este dovedită cu următoarele mijloace de probă: proces verbal de constatare cu fotografii judiciare; înscrisuri; declaraţii martori; declaraţii învinuiţi..

Se reţine că la data comiterii faptei ambii învinuiţi erau minori, M.G. având vârsta de 16 ani, iar V.A.G.  având 15 ani.

Din raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr. 15O/A1 emis de Institutul de Medicină Legală Craiova la data de 20.01.2014 rezultă că inculpatul V.A.G.  nu prezintă tulburări psihice, iar la data comiterii infracţiunii avea discernământul faptei şi al consecinţelor ei.

In cursul cercetării judecătoreşti, la termenul de şedinţă din data de 20.06.2014, inculpaţii au declarat în faţa instanţei că nu se prevalează de dreptul la tăcere şi că recunosc în totalitate săvârşirea infracţiunii de tentativă de evadare , pentru care sunt cercetat în cauză.

De asemenea,  în temeiul art. 506 al. 2 NCPP, instanţa a dispus efectuarea referatelor de evaluare privind pe cei doi inculpaţi minori de către Serviciul de Probaţiune Dolj, acestea fiind întocmite şi ataşate la dosarul cauzei,

 În continuare, reprezentantul Parchetului şi inculpaţii au renunţat, în temeiul art. 383 NCPP, la audierea martorilor D.N. şi F.M.,  audiaţi deja în faza de urmărire penală.

Analizând actele şi lucrările dosarului, respectiv: procesul-verbal de constatare, însoţit de fotografii judiciare, declaraţiile martorilor D.N. şi F.M., declaraţiile inculpaţilor şi alte înscrisuri doveditoare, instanţa constată că situaţia de fapt descrisă în rechizitoriu este corectă şi constă în aceea că în noaptea de 25/26.04.2013, inculpaţii au încercat să evadeze din starea legală de reţinere, respectiv deţinere, în care se aflau în incinta Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul IPJ Dolj.

În drept, fapta comisă de inculpaţii minori M.G. şi V.A.G. , constând în aceea că în noaptea de 25/26.04.2013 au încercat să evadeze din starea legală de reţinere, respectiv deţinere, în care se aflau în incinta Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul IPJ Dolj, întruneşte elementele constitutive ale tentativei la infracţiunea de evadare, prev. de art.32 NCP rap. la art.285 alin. 1 NCP, cu aplic, art.5 NCP.

Pentru aceste motive, în baza art. 386 CPP, instanţa va schimba încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor M.G. şi V.A.G., din infracţiunea prevăzută de art. 20 CP, rap. la art. 269 alin. 1 şi 2 CP, în infracţiunea prev de art. 32 CP, rap. la art. 285 al. 1 CP,  cu aplicarea art. 5 CP, constatând că noile reglementări legale reprezintă legea penală mai favorabilă, întrucât ele nu mai incriminează agravanta săvârşirii faptei de către două sau mai multe persoane împreună, reţinută în reglementarea anterioară de art.269 al.2 CP, iar limitele de pedeapsă sunt cuprinse între 6 luni şi 3 ani, faţă de dispoziţiile anterioare ce prevedeau o pedeapsă cuprinsă între 2 ani şi 8 ani închisoare.

Reţinând vinovăţia inculpatului minor M.G., poziţia procesuală sinceră a acestuia, vârsta tânără, dar şi faptul că se află în executarea unei alte măsuri educative, instanţa se va orienta la aplicarea faţă de acesta a măsurii educative a internării într-un centru de detenţie pe  o perioadă de  1 an .

În baza art. 129 alin. 1 CP, se va constata că infracţiunea menţionată anterior este concurentă cu infracţiunea prev. de art. 188 CP, art. 189 al. 1 lit. d CP, art. 233 CP, art. 234 al. 1 lit. a CP, art. 234 al. 1 lit. f CP, art. 113 CP, art. 77 al. 1 lit. a CP, pentru care s-a luat faţă de inculpat, măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o perioadă de 15 ani, prin SP. 11/30.01.2014 a Tribunalului Dolj, def. prin DP.572/24.04.2014 a C.A. Craiova, motiv pentru care se va lua faţă de inculpatul-minor M.G., măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o perioadă de 15 ani,  măsura educativă cea mai grea.

În temeiul art. 399 CPP, rap. la art. 404 alin. 4 CPP, se va deduce detenţia inculpatului minor M.G. de la 02.04.2013 la zi şi va dispune efectuarea formalităţilor pentru punerea în executare a măsurii educative.

Reţinând vinovăţia inculpatului minor V.A.G. , poziţia procesuală sinceră a acestuia, vârsta tânără, dar şi faptul că se află în executarea unei alte măsuri educative, instanţa se va orienta la aplicarea faţă de acesta a măsurii educative a internării într-un centru de detenţie pe  o perioadă de  1 an .

În baza art. 129 alin. 1 CP,  se va constata că infracţiunea menţionată anterior este concurentă cu infracţiunea prev. de art. 208 CP, art. 209 al. 1 lit. a,e,c CP, cu aplic. art. 99 CP, pentru care s-a luat faţă de inculpat, măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o perioadă de 3 ani şi 6 luni,  prin SP. 696/11.02.2014 a Judecătoriei Craiova, def. prin neapelare, motiv pentru care se va lua faţă de inculpatul-minor V.A.G. , măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o perioadă de 4 ani,  măsura educativă cea mai grea.

În temeiul art. 399 CPP, rap. la art. 404 alin. 4 CPP, se va deduce detenţia inculpatului minor M.G. de la 15.02.2013 la 18.03.2013, de la data de 16.04.2013 la zi şi menţine starea de arest şi dispune efectuarea formalităţilor pentru punerea în executare a măsurii educative.

Va fi obligat inculpatul minor M.G. la plata sumei 600 de lei cheltuieli judiciare statului, din care suma de 500 lei, reprezintă onorariu avocat oficiu la urmărirea penală şi instanţă.

Va fi obligat inculpatul minor V.A.G.  la plata sumei 700 de lei cheltuieli judiciare statului, din care suma de 85 lei reprezintă contravaloarea actelor medico-legale întocmite de IML Craiova, iar  suma de 600 lei, reprezintă onorariu avocat oficiu la urmărirea penală şi instanţă .