Contestaţie tabel creanţe

Sentinţă civilă 220/F/2017 din 21.02.2017


Potrivit prevederilor art. 111 din L 85/2014 ,, (1) Debitorul, creditorii si orice alta parte interesata vor putea sa formuleze contestaţii cu privire la creanţele si drepturile trecute sau netrecute de administratorul judiciar/lichidator în tabel”.

Contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar…..”.

În conformitate cu dispoziţiile art 70 din legea 85/2006 ,, o creanţă a unui creditor cu mai mulţi debitori solidari va fi înscrisă în toate tabelele de creanţe ale debitorilor cu valoarea nominală, până va fi complet acoperită”.

În speţă, instanţa reţine că, în cauză debitoarea a fost parte atât în contractele menţionate mai sus, cât şi în acţiunile de anulare a transferurilor, şi a cunoscut obligaţiile ce şi le-a asumat în ce priveşte restituirea creditului către contestatoare, lichidatorul judiciar, chiar şi în ipoteza în care contestatoarea nu ar fi depus contractele menţionate, acesta avea posibilitatea să le solicite debitorului pentru a fi analizate şi a dispune în consecinţă. Ori, având în vedere textul de lege menţionat mai sus, contestatoarea era îndreptăţită să fie înscrisă la masa credală cu întreaga sumă garantată, iar nu cu diferenţa solicitată.