Furt calificat

Sentinţă penală 97 din 11.04.2013


 

Prin rechizitoriul din 29.10.2012 întocmit de procuror Alexe Sorin de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin în dosar 1306/p/2012 şi înregistrat la această instanţă sub nr. 3276/289/2012 din 05 noiembrie 2012 s-a dispus punerea în mişcare a  acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor M D fiul lui N şi S, născut la data de în Reghin,  jud. Mureş, domiciliat în com.  D, nr.  , jud. Mureş, CNP  ,  pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, i Cod penal,  C L T fiul lui N şi Z, născut la data de în Reghin, jud. Mureş, domiciliat în D,  nr.  , jud. Mureş, CNP , pentru săvârşirea infracţiunii  prevăzute de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, i Cod penal şi M S fiul lui D şi Z, născut la data de în Reghin, jud. Mureş, domiciliat în  D,  nr.  , jud. Mureş, CNP , pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, i Cod penal şi disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor faţă de V S V pentru comiterea infracţiunii  prevăzute de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, i cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal iar prin rechizitoriul din 03.12.2012 întocmit de procuror Alexe Sorin de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin în dosar 2233/p/2012 şi înregistrat la această instanţă sub nr. 3707/289/2012 din 12 decembrie 2012 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului V S V fiul lui T şi L, născut la data de în Reghin,  jud. Mureş, domiciliat în com.  D, nr. 307, jud. Mureş, CNP ,  pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, i Cod penal.

Prin încheierea din 28.03.2013 s-a dispus conexarea celor două cauze în vederea unei bune administrări a actului de justiţie.

Actele de inculpare se bazează pe următoarele mijloace de probă: proces-verbal de sesizare din oficiu (f. 9), proces-verbal de cercetare la faţa locului (f. 10-13), planşă fotografică (f. 15-24), adresă prejudiciu (f. 27), proces-verbal de predare (f. 29), declaraţii învinuiţi (f. 32-33, 41-42, 51), declaraţie martor (f. 64 - 65), proces-verbal de sesizare din oficiu (f. 11), proces-verbal de cercetare la faţa locului (f. 12-15), planşă fotografică (f. 16-25), adresă prejudiciu (f. 26), proces verbal de predare (f. 27), declaraţii făptuitori (f. 36-37, 38-39, 41), declaraţie  martor (f. 42-43), proces-verbal de ridicare (f. 46).

În expozitivul rechizitoriilor se arată că la data de 23.06.2012, în jurul orelor 10,00 inculpaţii M D, C L-T, M S şi V S-V s-au deplasat cu două căruţe trase de cai în locul numit „Gura Donci” din localitatea Bistra Mureşului unde SC „Alfadin” SRL Reghin deţinea  o partidă forestieră  în exploatare, împrejurare în care  au tăiat în două segmente de 100 m cablul de la funicularul aparţinând societăţii pe care l-au târât pe o anumită distanţă  prin pădure  însă în jurul orelor 16,00 au fost depistaţi de către martorul B D C care a sesizat serviciul de urgenţă 112 şi astfel organele de poliţie din cadrul Secţiei  D s-au deplasat la faţa locului unde i-au identificat pe cei 4 inculpaţi.

În cursul urmăririi penale inculpaţii M D, C L T şi M S au recunoscut fapta pentru care au  fost cercetaţi  susţinând că au găsit pe jos cablul precum şi un cărucior cu role de la funicular pe care au încercat să le tragă însă datorită greutăţii lor le-au abandonat. Se mai arată de către procuror că această apărare urmează să fie înlăturată deoarece din declaraţia martorului B D C şi planşele fotografice depuse la dosar rezultă că  acest cablu era ancorat de un copac în jurul trunchiului, aflându-se  în stare de funcţionare, pe care inculpaţii l-au desprins şi apoi au târât cele două segmente  tăiate şi legate de cai pe lângă pârâul care curge în zonă, împrejurare  în care au fost depistaţi de către martorul menţionat. Se mai arată că din  materialitatea acţiunilor întreprinse de inculpaţi rezultă că ne aflăm  în prezenţa unei infracţiuni de furt calificat sub aspectul laturii obiective pentru care a fost începută urmărirea penală împotriva lor.

Inculpatul V S V nu a recunoscut fapta pentru care a fost cercetat susţinând că au găsit pe jos cablul precum şi un cărucior cu role de la funicular pe care au încercat să le tragă însă datorită greutăţii lor le-au abandonat. Se mai arată în rechizitoriu că această apărare urmează să fie înlăturată deoarece din declaraţia martorului B D C şi planşelor fotografice depuse la dosar rezultă că  acest cablu era ancorat de un copac în jurul trunchiului, aflându-se  în stare de funcţionare, pe care le-au desprins  şi apoi au târât cele două segmente tăiate şi legate de cai pe lângă pârâul care curgea în zonă, împrejurare în care inculpatul a fost depistat împreună cu ceilalţi  inculpaţi de către martorul menţionat.

În faţa instanţei inculpaţii nu au recunoscut comiterea faptelor arătând că la data menţionată au fost împreună cu soţiile şi copiii lor în pădure pentru a culege ciuperci şi au găsit bucăţile de cablu şi rola de funicular abandonate în pădure, inculpaţii încercând să le transporte la căruţele cu care veniseră şi care erau la drum, însă deoarece nu au reuşit să le mişte au renunţat ulterior fiind depistaţi de poliţist şi de martor.

În cauză au mai fost audiaţi martorii B D C, C F şi R M.

Deliberând asupra cauzei prin prisma dispoziţiilor art. 343 Cod procedură penală instanţa reţine următoarea stare de fapt: la data de 23.06.2012 inculpaţii au fost depistaţi în pădurea situată în locul denumit Gura Donci, în care partea vătămată avea o exploatare forestieră, martorul Dan Borda Cornel împreună cu agenţii de poliţie, în timp ce transportau cu caii cabluri şi căruciorul de funicular. Martorul Dan Borda Cornel a declarat că a întrebat pe inculpaţi de unde au luat obiectele şi ce vor să facă cu acestea şi a cumpărat de la inculpaţi obiectele, recuperând suma de 400 lei achitată acestora de la partea civilă. Din planşele fotografice efectuate cu ocazia cercetării locale rezultă (f. 23) că urmele de tăiere observate la cablul de oţel transportat de inculpaţi sunt proaspete.

Instanţa mai reţine că inculpaţii deşi arată că nu au tăiat ei cablul funicular, au fost surprinşi în timp ce transportau cele două bucăţi de cablu şi căruciorul funicular, aspect care în sine constituie latura obiectivă a infracţiunii de furt calificat, prin simplul fapt al transportului obiectelor din locul unde acestea se găseau, chiar daca inculpaţii nu ar fi tăiat cablul, ei scoţând din proprietatea părţii civile aceste obiecte cu intenţia de a şi le însuşi, astfel încât  din coroborarea materialului probator administrat în cauză instanţa conchide că inculpaţii se fac vinovaţi de comiterea infracţiunii pentru care au fost trimişi în judecată.

În drept, faptele inculpaţilor M D, C L T, M S şi V S V de a sustrage cablu de funicular şi căruciorul aferent din posesia legitimă a părţii civile SC ALFADIN SRL în scopul însuşirii pe nedrept, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, i Cod penal.

La individualizarea pedepsei pe care o va aplica fiecăruia dintre inculpaţi instanţa va ţine seama de criteriile generale prevăzute de art. 72 Cod penal.

Astfel instanţa reţine că inculpaţii au comis fapta împreună, pe timp de zi, într-un loc în care accesul public este neîngrădit, prin declaraţiile date încercând să denatureze adevărul, inculpaţii nerecunoscând faptele, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea reţinută în sarcina inculpaţilor este închisoarea de la 3 la 15 ani.

Din fişele de cazier judiciar rezultă că inculpaţii M D, C L T şi M S nu au antecedente penale  (f 37,46 ,55), iar inculpatul V S V a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea prin sentinţa penală nr. 400/23.03.2009 a Judecătoriei Vaslui din a cărei executare s-a liberat condiţionat la data de 28.12.2010, având un rest de 425 zile nefiind reţinută în sarcina sa recidiva postexecutorie prevăzută de art. 37 lit. b Cod penal.

Instanţa mai reţine că inculpaţii nu au cooperat cu organele judiciare pentru aflarea adevărului şi au pretins şi primit suma de 400 lei pentru restituirea bunurilor sustrase, sumă pe care nu au restituit-o, iar prin fapta comisă au cauzat un prejudiciu evaluat de partea civilă la suma de 17926 lei.

Faţă de aceste considerente, reţinând şi principiul gradării pedepsei, în baza art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, i Cod penal condamnă pe inculpatul M D fiul lui N şi S, născut la data de în Reghin,  jud. Mureş, domiciliat în com.  D, nr.  , jud. Mureş, CNP la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru comiterea la data de 23.06.2012 a infracţiunii de furt calificat.

Faţă de faptul că inculpatul este infractor primar, nefiind cunoscut cu antecedente penale, instanţa apreciază că în cauză scopul pedepsei astfel cum acesta este prevăzut de legiuitor poate fi atins şi prin modalitatea suspendării condiţionate a executării pedepsei, şi constatând îndeplinite condiţiile legale, în temeiul art. 81 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei, iar în temeiul art. 82 Cod penal stabileşte termenul de încercare de 5 ani, termen alcătuit din durata pedepsei aplicate la care se va adăuga intervalul de timp de 2 ani prevăzut de lege.

Potrivit art. 359 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi 84 Cod penal a căror nerespectare atrage revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei şi a consecinţelor acestei revocări în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni

În temeiul şi condiţiile art. 71 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, pe durata prevăzută de acest text, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza 2 şi lit. b Cod penal şi în baza art. 71 alin. 5 Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării pedepsei principale.

În baza art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, i Cod penal condamnă pe inculpatul C L T fiul lui N şi Z, născut  la data de în Reghin, jud. Mureş, domiciliat în D,  nr.  , jud. Mureş, CNP la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru comiterea la data de 23.06.2012 a infracţiunii de furt calificat.

Faţă de faptul că inculpatul este infractor primar, nefiind cunoscut cu antecedente penale, instanţa apreciază că în cauză scopul pedepsei astfel cum acesta este prevăzut de legiuitor poate fi atins şi prin modalitatea suspendării condiţionate a executării pedepsei, şi constatând îndeplinite condiţiile legale, în temeiul art. 81 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei, iar în temeiul art. 82 Cod penal stabileşte termenul de încercare de 5 ani, termen alcătuit din durata pedepsei aplicate la care se va adăuga intervalul de timp de 2 ani prevăzut de lege.

În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi 84 Cod penal a căror nerespectare atrage revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei şi a consecinţelor acestei revocări în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni

În temeiul şi condiţiile art. 71 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, pe durata prevăzută de acest text, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza 2 şi lit. b Cod penal şi în baza art. 71 alin. 5 Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării pedepsei principale.

În baza art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, i Cod penal condamnă pe inculpatul M S fiul lui D şi Z, născut la data de în Reghin, jud. Mureş, domiciliat în  D,  nr.  , jud. Mureş, CNP la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru comiterea la data de 23.06.2012 a infracţiunii de furt calificat.

Faţă de faptul că inculpatul este infractor primar, nefiind cunoscut cu antecedente penale, instanţa apreciază că în cauză scopul pedepsei astfel cum acesta este prevăzut de legiuitor poate fi atins şi prin modalitatea suspendării condiţionate a executării pedepsei, şi constatând îndeplinite condiţiile legale, în temeiul art. 81 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei, iar în temeiul art. 82 Cod penal stabileşte termenul de încercare de 5 ani, termen alcătuit din durata pedepsei aplicate la care se va adăuga intervalul de timp de 2 ani prevăzut de lege.

În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi 84 Cod penal a căror nerespectare atrage revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei şi a consecinţelor acestei revocări în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni

În temeiul şi condiţiile art. 71 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, pe durata prevăzută de acest text, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza 2 şi lit. b Cod penal şi în baza art. 71 alin. 5 Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării pedepsei principale.

În baza art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, i Cod penal condamnă pe inculpatul V S V fiul lui T şi L, născut la data de în Reghin,  jud. Mureş, domiciliat în com.  D, nr. 307, jud. Mureş, CNP la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru comiterea la data de 23.06.2012 a infracţiunii de furt calificat.

În temeiul şi condiţiile art. 71 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, pe durata prevăzută de acest text, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza 2 şi lit. b Cod penal.

În ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa constată că din probele administrate rezultă legătura de cauzalitate dintre prejudiciul cauzat părţii civile şi faptele inculpaţilor precum şi valoarea prejudiciului cauzat părţii civile şi constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru angajarea răspunderii civile delictuale, astfel că în baza art. 346 alin. 1, art. 14 alin. 3 lit. b Cod procedură penală raportat la art. 998, 999 şi 1003 Cod civil, admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă SC ALFADIN SRL cu sediul în Reghin, str. Vânătorilor, nr. 74, jud. Mureş şi obligă inculpaţii în solidar să-i plătească suma de 17926 lei cu titlu de daune materiale.

Constatând culpa procesuală a inculpaţilor, în temeiul art. 191 alin. 2 Cod procedură penală obligă pe inculpaţi la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cauză, în cuantum total de 1466 lei (câte 366,5 lei fiecare inculpat), din care suma de 116 lei provine din faza de urmărire penală; suma de 1100 lei reprezentând onorariul apărătorilor Cotta C Teodora Maria (900 lei) şi Negrea S Cristina (200 lei) desemnaţi din oficiu se va plăti din fondurile speciale ale Ministerului de Justiţie în contul Baroului Mureş.

Domenii speta