Executarea pedepsei în regim de detenţie în cazul infracţiunii de abandon de familie prevăzută de art. 378 alin. 1 lit. c Cod penal

Decizie 226/A din 02.05.2017


Art. 378 Cod penal

În cazul infracţiunii de abandon de familie prevăzută de art. 378 alin. 1 lit. c Cod penal se va dispune executarea pedepsei în regim de detenţie în cazul în care inculpatul se află în cursul termenului de încercare al unei alte pedepse şi nu îşi achită obligaţiile de întreţinere până la rămânerea definitivă a hotărârii.

Prin sentinţa penală nr. 2 din 10 ianuarie 2017, pronunţată de Judecătoria Odorheiu Secuiesc, în dosarul penal nr. 1654/268/2016, instanţa de fond a hotărât următoarele:

În baza art. 396 alin. 1, 4 Cod procedură penală raportat la art. 83 Cod penal a stabilit pentru inculpatul B. L. pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie prev. de art. 378 lit. c Cod penal 5 luni închisoare.

În baza art. 15 alineat 2 din Legea 187/2012. a dispus revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 6 luni închisoare, dispusă prin sentinţa penală nr. 72/30.04.2014 pronunţată de Judecătoria Odorheiu Secuiesc în dos. nr. 2604/268/2013, definitivă prin neapelare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de unsprezece (11) luni închisoare.

În baza art. 83 alin.1 Cod penal, a amânat aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani, de la data rămânerii  definitive a prezentei.

Pe durata termenului de supraveghere inculpatului i s-au impus măsurile de supraveghere prev. de art. 85 alin.1 lit. a-e Cod penal:

a. să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Harghita la datele fixate de acesta,

b. să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa,

c. să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea,

d. să comunice schimbarea locului de muncă,

e. să comunice informaţii şi documente de natură a permite  controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 86 alin.1  Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prev. de art. 85 alin.1 lit. c-e Cod penal, se comunică Serviciului de Probaţiune Harghita.

În baza art. 404 alin.3 Cod procedură penală, i s-a atras atenţia inculpatului  asupra prevederilor art. 88 Cod penal.

În baza art. 25 alin.1 şi 397 Cod procedură penală a respins acţiunea civilă formulată de partea civilă B. M. K. L. prin reprezentant legal M. I.

Onorariul apărătorului din oficiu, în cuantum de 390 lei se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului.

În baza art. 274 Cod procedură penală, a obligat pe inculpat să plătească  652 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru a hotărî astfel instanţa a reţinut că prin rechizitoriul nr. 1452/279/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul B. L., pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie, prev. de art. 378 alin.1 lit. c Cod penal.

În actul de sesizare s-au reţinut următoarele:

La data de 27.10.2015 numita M. I., în calitate de reprezentant legal a minorului B. M. K. L. - în vârstă de 10 ani, a depus o plângere prealabilă la Parchetul de pe lângă Judecătoria mun. Odorheiu Secuiesc solicitând efectuarea cercetărilor şi tragerea la răspundere penală a numitului B. L., pentru că acesta din luna februarie 2015, până la data depunerii plângerii nu a plătit cu rea credinţă pensiei de întreţinere stabilită pe cale judecătorească, în sumă de 200 lei lunar, în favoarea minorului B. M.K. L. născut la data de 04.06.2005, astfel pentru o perioadă de 14 luni a acumulat o restanţă de 2800 lei.

Din declaraţia reprezentantei legale, numita M. I., reiese că inculpatul B.I L. este tata minorului B. M. K. L. şi că are cunoştinţă de dispoziţiile din sentinţa civilă nr. 1242/2007 pronunţată de Judecătoria Odorheiu Secuiesc, prin care a fost obligat să plătească în favoarea minorului o pensie de întreţinere lunară în cuantum de 200 lei. De asemenea de la data rămânerii definitive a sentinţei civile în 21.12.2007, acesta nu a făcut plăţi cu titlu de pensie de întreţinere în favoarea minorului decât după ce a depus plângeri penale împotriva lui. Astfel sumele restante achitate şi anume suma de 1100 lei din decembrie 2014, formează o sumă parţială din cuantumul pensiei de întreţinere pentru perioada aprilie 2010 - aprilie 2013, suma de 2000 lei achitată în februarie 2015 este suma datorată pentru anii 2013 - 2014 şi suma de 2200 lei din iunie 2015 acoperă perioada din 2014 până în luna ianuarie 2015.

Fiind audiat, inculpatul B. I. L. a declarat că are cunoştinţă despre obligaţia stabilită prin sentinţa civilă nr. 1242 din 17.09.2007, respectiv că este obligat la plata pensiei de întreţinere în cuantum de 200 lei lunar în favoarea minorului B. M. K. L.. În apărare inculpatul a invocat faptul că nu a avut un loc de muncă stabil, desfăşurând activităţi ocazionale în construcţii , astfel nu a avut posibilitatea financiară de a plăti regulat pensia de întreţinere în favoarea minorului. Acesta a mai declarat că a efectuat în cursul lunii decembrie 2014 o plată în sumă de 1100 lei, iar în data de 23.02.2015 o plată în cuantum de 2000 lei cu titlu de pensie de întreţinere. Inculpatul a declarat că a luat la cunoştinţă consecinţele faptei sale respectiv cunoaşte faptul că prin sentinţa penală nr.72 din 30.04.2014 a fost condamnat la 6 luni închisoare ce a fost suspendată condiţionat conf. art. 81. 82 CP. vechi, cu termen de încercare de 2 ani şi 6 luni şi încearcă să plătească restanţa în funcţie de posibilităţi într-un timp relativ scurt pentru a se recupera prejudiciul creat.

Din adresa nr. 994/14.04.2015 a Primăriei comunei Dealu, Serviciul de Taxe şi Impozite rezultă că B. I. L. nu figurează cu bunuri mobile sau imobile şi nici în evidenţa serviciului agricol, cu bunuri generatoare de venituri.

Din adresa nr. 7303/23.05.2016 a Agenţiei Judeţene de Ocuparea Forţei de Muncă Harghita rezultă că B. I. L. nu figurează în evidenţa serviciului, nu a beneficiat de indemnizaţie de şomaj şi nici ca persoană în căutarea unui loc de muncă în perioada februarie 2015-mai 2016.

Din adresa nr. 4723/18.05.2016 a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Serviciul fiscal Odorheiu Secuiesc jud. Harghita rezultă că B. I. L. figurează în evidenţa serviciului, cu următoarele venituri: Anul 2014 - venituri din salarii la L.D. întreprindere Individuală având C.U.I. 20386578 cu un venit impozabil de 4380 lei; Anul 2015 - venituri din salarii la L. D. întreprindere individuala cu un venit impozabil de 4173 Iei; Anul 2016 - venituri din salarii la L.D. întreprindere Individuală cu un venit impozabil de 0 lei.

Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: plângere şi declaraţii parte vătămată - prin reprezentant legal (f.17,33,34), adresă Primăria com. Dealu (f. 40), adresă Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţei de Muncă Harghita (f. 42), adresa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Serviciul fiscal Odorheiu Secuiesc (f. 44) sentinţa civilă (f. 21-23), declaraţiile suspectului/ inculpatului (f.48-50, 53).

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa a constatat următoarele:

Inculpatul B. I. L. şi numita M. I. au trăit în concubinaj şi din relaţiile lor a rezultat minorul B. M. K. L., născut la data de 4 iunie 2005.

Prin sentinţa civilă 1242 din 17.09.2007, pronunţată în dosarul 1557/268/2007 al Judecătoriei Odorheiu Secuiesc, minorul a fost încredinţat spre creştere şi educare mamei şi inculpatul a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere în cuantum de 200 lei lunar, începând cu data introducerii acţiunii şi până la majorat.

La data de 27.10.2015 M. I., în calitate de reprezentant legal al minorului B. M. K. L. a formulat plângere prealabilă împotriva inculpatului, arătând că din luna februarie 2015 nu a plătit pensia de întreţinere stabilită prin hotărâre judecătorească în favoarea minorului.

Prin ordonanţa din 18.12.2015 dată de Prim Procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc în dosarul de urmărire penală nr. 1452/P/2015 s-a dispus clasarea cauzei. Plângerea formulată de petenta a fost respinsă prin Ordonanţa nr. 3/II/2/2016 de Prim Procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita.

Prin încheierea penală nr.77 din 16.03.2016 pronunţată în dosarul 204/268/2016 al Judecătoriei Odorheiu Secuiesc a fost admisă plângerea formulată de M. I. şi s-a dispus completarea urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale.

În esenţă s-a reţinut că nu s-a verificat faptul dacă inculpatul are loc de muncă  şi starea lui materială.

Potrivit adresei nr. 5291 din 16.11.2015 emis de comuna Dealu rezultă că inculpatul nu  figurează cu bunuri în evidenţa fiscală a comunei.

Prin adresa ANOF  HR nr. 1303 din 23.05.2016 rezultă că inculpatul nu figurează  în evidenţe nici ca beneficiar de indemnizaţie de şomaj şi nici ca persoană în căutarea unui loc de muncă în perioada februarie 2015 – mai 2016.

Serviciul Fiscal municipal Odorheiu Secuiesc prin adresa nr. 4273 din 18.05.2016 a arătat că inculpatul în anul 2014 figurează cu venituri din salarii la L. D. Întreprindere Individuală, având CUI:xxx cu un venit impozabil de 4380 lei; în anul 2015 – venituri din salarii la L. D. Întreprindere Individuală, având CUI:xxx cu un venit impozabil de 4173 lei; în anul 2016 - venituri din salarii la L. D. Întreprindere Individuală, având CUI:20386578 cu un venit impozabil de 0 lei.

CNPP Harghita prin adresa nr. 19700 din 23.05.2016 a arătat că inculpatul  nu a beneficiat de pensie în perioada septembrie 2014 - mai 2016.

Inculpatul audiat în calitate de suspect a recunoscut că are cunoştinţă de hotărârea judecătorească prin care a fost obligat la plata pensiei de întreţinere şi încearcă să plătească suma de 2800 lei restant după posibilităţi.

Cu titlu preliminar trebuie arătat că inculpatul în faţa instanţei a solicitat aplicarea procedurii simplificate a judecării cauzei, arătând că recunoaşte faptele reţinute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanţei şi nu solicită administrarea de probe noi.

Instanţa apreciind că probele administrate în cursul urmăririi penale sunt suficiente a admis cererea de judecare a cauzei potrivit procedurii simplificate.

S-a reţinut că fapta inculpatului B. I. L. de a nu plăti pensia de întreţinere stabilită prin hotărâre judecătorească în favoarea minorului B. M. K. L., născut la data de 4.06.2005, pe o perioadă mai mare de trei luni, cu rea credinţă, începând din februarie 2015 realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii de abandon de familie prev. de art. 378 alin. 1 lit. c Cod penal.

Inculpatul a efectuat plăţi parţiale, însă cum a recunoscut în faţa instanţei datorează încă suma de 2800 lei.

Reaua credinţă a inculpatului este demonstrată şi de faptul că a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o perioadă de 2 ani şi 6 luni, pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie prev. de art. 378 alin. 1 lit. c Cod penal, prin sentinţa penală nr. 72 din 30.04.2014, pronunţată în dosarul nr. 2604/268/2013 al Judecătoriei Odorheiu Secuiesc.

S-a reţinut că  inculpatul nu a achitat cu rea-credinţă pensia de întreţinere în favoarea minorului  B.M. K. L., acumulând o restanţă de 6070 lei.

Plata parţială echivalează cu o neplată, deoarece nu este plata stabilită de instanţă.

Între faptul de a nu achita pensia de întreţinere în favoarea minorului şi starea materială a inculpatului există legătura de cauzalitate.

Latura subiectivă s-a realizat sub forma intenţiei directe.

La individualizarea judiciară a pedepsei aplicate inculpatului B. L., instanţa a avut în vedere criteriile generale prev. de art. 74 Cod penal., sinceritatea inculpatului, care a recunoscut fapta şi a efectuat plăţi parţiale, dar şi faptul că pe o perioadă îndelungată nu a achitat pensia de întreţinere deşi este apt de muncă şi realizează venituri, apreciind că aplicarea pedepsei închisorii peste minimul stabilit ca urmare a reducerii stabilite de art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, respectiv 5 luni închisoare.

Fapta a fost săvârşită în perioada de încercare stabilită prin sentinţa penală nr. 72 din 30.04.2014 (27.05.2014 – 27.11.2016) –februarie 2015, data de la care nu a plătit pensie de întreţinere, prin urmare se impune revocarea pedepsei de 6 luni şi adăugarea la pedeapsa stabilită prin prezenta sentinţă.

Ca modalitate de executare a pedepsei, instanţa a apreciat că sunt întrunite condiţiile amânării executării pedepsei prev. de art. 83 Cod penal, închisoare de 11 luni, inculpatul este de acord cu prestarea unei munci în folosul comunităţii, a efectuat plăţi parţiale şi controlul veniturilor poate determina să achite pensia de întreţinere.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc a criticat sentinţa mai susmenţionată din prisma nelegalităţii acesteia arătând că în prezenta cauză nu sunt îndeplinite condiţiile pentru a se putea dispune amânarea aplicării pedepsei deoarece anterior acesta a mai fost condamnat prin sentinţa penală nr. 72 pronunţată de Judecătoria Odorheiu Secuiesc la data de 30.04.2014 în dosarul penal nr. 2604/268/2014 la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de abandon de familie, pedeapsa fiind suspendată condiţionat pe un termen de încercare de 2 ani şi 6 luni. De asemenea inculpatul nu a achitat pensia de întreţinere până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

Examinând apelul promovat, prin prisma materialului aflat la dosarul nr. 1654/268/2016 al Judecătoriei Odorheiu Secuiesc, a motivelor invocate, precum şi din oficiu, în limitele efectului devolutiv potrivit dispoziţiilor art. 417 - 418 Cod procedură penală, instanţa de control judiciar a constatat că acesta este fondat având în vedere următoarele:

Sub aspectul stării de fapt, instanţa de apel constată că aceasta a fost corect reţinută de prima instanţă. Astfel – pornind de la conţinutul materialului probator administrat în cursul urmăririi penale, respectiv plângere şi declaraţii parte vătămată - prin reprezentant legal (f.17,33,34), adresă Primăria com. Dealu (f. 40), adresă Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţei de Muncă Harghita (f. 42), adresa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Serviciul fiscal Odorheiu Secuiesc (f. 44) sentinţa civilă (f. 21-23), declaraţiile suspectului/ inculpatului (f.48-50, 53) rezultă că inculpatul nu a plătit cu rea credinţă pensia de întreţinere stabilită prin hotărâre judecătorească în favoarea persoanei vătămate B. M.K. L., fapta întrunind elementele constitutive ale infracţiuni de abandon de familie prevăzută de art. 378 alin. 1 lit. c Cod penal.

Instanţa de apel a constatat că inculpatul a mai fost condamnat prin sentinţa penală nr. 72 pronunţată de Judecătoria Odorheiu Secuiesc la data de 30.04.2014 în dosarul penal nr. 2604/268/2014 la o pedeapsă de 6 luni închisoare tot pentru comiterea infracţiunii de abandon de familie, pedeapsa fiind suspendată condiţionat pe un termen de încercare de 2 ani şi 6 luni.

În prezenta cauză se constată că inculpatul nu a plătit pensia de întreţinere restantă nici până la acest moment, motiv pentru care în cauză nu pot fi aplicate dispoziţiile art. 378 alin. 5 Cod penal privitoare la amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Prin urmare, apelul declarat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc a fost admis, hotărârea a fost desfiinţată, iar în rejudecare, în temeiul art. 396 alin. 2, 10 Cod procedură penală a condamnat pe inculpatul B. L. la o pedeapsă de 6 luni închisoare.

În baza art. 15 alineat 2 din Legea 187/2012 a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 luni închisoare, dispusă prin sentinţa penală nr. 72/30.04.2014 pronunţată de Judecătoria Odorheiu Secuiesc în dosarul nr. 2604/268/2013, definitivă prin neapelare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare.

De asemenea au fost menţinute dispoziţiile din hotărârea atacată referitoare la latura civilă a cauzei şi la plata cheltuielilor judiciare.

Pornind de la soluţia pronunţată în cauză, în baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelului, în cuantum de 100 lei au rămas în sarcina statului.

Suma de 195 lei reprezentând contravaloarea onorariului avocatului desemnat din oficiu (f. 8) în favoarea persoanei vătămate a rămas în sarcina statului a fost avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei, în favoarea Baroului Mureş.

Domenii speta