Contrabanda

Sentinţă penală xxx din 09.10.2017


Dosar nr. xxx/217/20xx Art. 270 alin. (3) din Legea 86/2006 – Cod Vamal

Cod operator date: xxx cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi

  art. 41 Cod penal

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA xxxxx

JUDEŢUL BOTOŞANI

SENTINŢA PENALĂ NR. xx

Şedinţa publică din

xxxxxxxx

Preşedinte:  xxxxxxxxxxxxx

Grefier : xxxxx

Reprezentantul Ministerului Public:

Procuror – xxxxxx

Pe rol fiind judecarea cauzei penale privind pe inculpaţii : xxxxxxxxxxxxxx, trimişi în judecată pentru infracţiunea de „colectarea, deţinerea, producerea, transport, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă  sau sunt destinate săvârşirii acesteia”, faptă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea 86/2006 – Cod Vamal cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi art. 41 Cod penal.

Susţinerile părţilor în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 09 iunie 2016, acestea fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă când, instanţa având nevoie de timp pentru deliberare, s-a amânat pronunţarea pentru data de 23 iunie 2016, când văzând că motivele amânării subzistau s-a amânat pronunţarea pentru data de astăzi xxxxx.

 I N ST A N Ţ A,

Deliberând asupra acţiunii penale de faţă:

Prin rechizitoriul nr.x/P/20xx din 20.03.2015 Parchetul de pe lângă Judecătoria xxxxxx a  dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

1. xxxxxxxx, fiul lui xxx şi xxxxx, născut la data de  xxxx, în mun. xxx, jud. xxxx, domiciliat în sat şi com. xxxx, jud. xxxx,  CI seria xxx nr. xxxx, CNP xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx;

2. minorul xxxxxxx, fiul lui xxxxx ş  xxx, născut la data de xxxxx în mun. Xxxxx,  jud. xxxxxx, domiciliat în sat.xxxx, com. xxxx, jud. xxxxx, CI seria xx nr. xxxx, CNP xxxxx;

3. minorul xxxxx, fiul lui xxxx şi xxxxx,  născut la data de xxxxx în mun. xxxx, jud. xxxxx, domiciliat în sat.xxxx, com.xxxxx, jud. xxxxx, CI seria xxxx nr. xxxx, CNP xxxxx, toţi sub aspectul săvârşirii infracţiuni de„colectarea, deţinerea, producerea, transport, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă  sau sunt destinate săvârşirii acesteia”, faptă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea 86/2006 – Cod Vamal cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi art. 41 Cod penal.

Fapta constând în aceea că  inculpatul xxxxxx, la data de xxxxx, în jurul orelor xxxx,  împreună cu inculpaţii xxxx şi xxxxx au transportat 4 colete conţinând 2.500 pachete de ţigarete marca „Ritm” de provenienţă R. Moldova, iar la data de xxxxx, în jurul orelor xxxx, susmenţionatul inculpat – singur , a transportat un colet conţinând cantitatea de 500 pachete de ţigarete marca RITM de provenienţă R. Moldova cauzând astfel persoanei vătămate xxxxxx, un prejudiciu în cuantum de 36.317 lei nerecuperat.

La urmărirea penală au fost administrate următoarele mijloace de probă pentru stabilirea situaţiei de fapt: mijloace de probă: declaraţiile inculpaţilor, declaraţiile părţii civilexxxxxx, declaraţiile martorilor, procesul verbal de sesizare din oficiu, de constatare a  infracţiunii flagrante şi de identificare a inculpatului xxxxx, proces-verbal de cercetare la faţa locului şi planşele foto aferente acestora şi reconstituirii, dovezile de reţinere a obiectelor şi înscrisurilor având relevanţă în cauză, adresele emise de partea civilă xxxxxxxxxxxxxprin care s-a stabilit prejudiciul, procese-verbale  de aducere la cunoştinţă a faptelor, calităţilor procesuale de suspect/inculpat şi a drepturilor şi obligaţiilor aferente acestora, proces-verbal de atestare a listei de cumpărători a unui telefon marca xxxx de la staţia PETROM xxxxxx de către inculpatul xxxxxxx,  proces-verbal de percheziţie domiciliară şi planşe foto aferentă acestuia, adresa nr. 11511/03.01.2015 întocmită de specialiştii din cadrul I.P.J. Botoşani – Compartimentul Identificări Judiciare prin care se atestă  că 2 urme de pe  coletele de ţigări marca „Ritm” descoperite la xxxxxx pe direcţia stâlpului de frontieră  nr. xxx pe raza satului xxxx, comuna xxxxx, jud. xxxx, aparţin suspecţilor xxxxxxxxxxx şi mijloace materiale de probă: 3.000 pachete cu ţigări, din care: 2.500 pachete cu ţigări marca RITM cu timbru de acciza R. Moldova reţinute în data de 03.01.2015, 500 pachete cu ţigări marca RITM cu timbru de acciza R. Moldova reţinute în data de 11.01.2015, un telefon mobil marca xxxx cu cartela sim xxxx  găsit în apropierea coletelor de ţigări, un cuţit de masă cu mâner verde, o geantă de voiaj de culoare negru cu albastru, o pereche de încălţăminte de tip sport marca „VEER”, un fragment fin carton presat aparţinând unui telefon mobil, marca xxxx, model xxx cu IMEI xxxxxx, IMEI xxxxxx.

Prin încheierea din xxxxxx a fost menţinută măsura controlului judiciar  asupra inculpatului xxxxxxxxxxx.

Prin încheierea din xxxxx Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei xxxxx a constatat că în baza art. 346 alin. (2) legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. x/P/xxx al Parchetului de pe lângă Judecătoria xxxx,  a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

La cercetarea judecătorească a fost reaudiat martorul  din lucrări xxxxx (f. 169, vol.I).

În cursul urmării penale, xxxxxxxx, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 36.317 lei (30.264 lei la prima faptă + 6.053 lei la a doua faptă) reprezentând contravaloare taxe  vamale şi fiscale necolectate la care se adaugă accesoriile fiscale conform art. 120 Cod procedură fiscală.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

1. Situaţia de fapt:

În data de  xxxxx, în jurul orelor xxxx o patrulă aparţinând Sectorului Poliţiei de Frontieră din cadrul xxxxxx aflată în exercitarea atribuţiilor de serviciu a observat cu ajutorul aparaturii de vedere pe timp de noapte, pe direcţia stâlpului de frontieră xxx aval xxx metri, 4 persoane care se deplasau dinspre malul râului xxxx, spre localitatea xxxx comuna xxxx,  transportând fiecare în spate câte un colet voluminos.

S-a procedat la interceptarea acestora, iar datorită faptului că persoanele respective nu s-au supus somaţiei legale, s-a folosit armamentul din dotare, trăgându-se un foc de avertisment în plan vertical, fără a rezulta victime sau pagube materiale.

Profitând de întuneric, terenul accidentat şi vegetaţia densă existentă în zonă, cele 4 persoane au reuşit să fugă în localitatea xxxx (comuna xxxx) fără a putea fi reţinute, abandonând coletele, pe direcţia stâlpului de frontieră xxxx aval xxx de metri, în interiorul teritoriului naţional aproximativ 1000 m faţă de malul drept al râului xxxx.

Au fost informate autorităţile dinxxxxxxxx prin dispeceratul xxxxx, pentru continuarea cercetărilor şi pe teritoriul xxxxxx.

S-a procedat la asigurarea locului faptei până la venirea echipei operative din cadrul S.P.F. xxx, în vederea continuării cercetărilor la fala locului. In această perioadă în timp ce erau supravegheate cele 4 colete abandonate în apropierea acestora a fost auzit sunând un telefon iar în urma veri licări lor efectuate a fost descoperit un telefon marca xxxxx de culoare negru, care a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor.

În continuarea au fost executate activităţi poliţieneşti, în vederea descoperirii persoanelor implicate în activităţi de contrabandă, pe zona de frontieră situată pe direcţia S.F. xxxxx, inclusiv prin folosirea câinelui de urmă "xxx" aflat în dotarea S.P.F. xxxxxx. nefiind descoperite persoane sau autovehicule suspecte, în apropierea malului râului xxxx sau împrejurimi şi care să nu-şi justifice prezenţa în zonă.

In urma examinării şi inventarierii conţinutului coletelor descoperite, în interior s-a găsit cantitatea de 2500 pachete ţigarete (50.000 ţigarete) marca xxxx de provenienţă xxxxx, ţigări ce au fost ridicate în vederea confiscării şi introduse la camera de corpuri delicte a S.P.F. xxxxxx.

În urma investigaţiilor efectuate pe raza localităţii xxxx s-a stabilit că persoanele care au transportat coletele se numesc:

1.xxxxxxxxxx. născut la data de xxxxxx. în municipiul xxxx, judeţul xxxx, fiul lui xxxxx şi xxxxx, cu domiciliul în sat xxxxx, comuna xxxxx, judeţul xxxxxx, posesor al CI. Seria xxxxx, nr. xxxxxx,  CNP xxxxxxxx;

2. xxxx, născut la data de xxxxxx în municipiul xxxxx, judeţul xxxxx, fiul lui xxxx şi xxxxx, cu domiciliul în sat xxxxx, comuna xxxxxx, judeţul xxxxxx, posesor al xx seria XT. nr. xxxx, CNP xxxxxx:

3. xxxxx,  născut la data de xxxxx în oraş xxxx, judeţul xxxx, fiul lui xxxxx şi xxxxxx, cu domiciliul în sat xxxx,  comuna xxxx, judeţul xxxx, posesor al certificatului de naştere seria xx, nr. xxxx. CNP xxxxxx:

4. xxxxxxxxx, născut la data de xxxxxx în oraş xxxxxx. judeţul xxxxxx, fiul lui xxxxx şi xxxxxx cu domiciliul în sat xxxxxxxxxx. comuna xxxxxxxx, judeţul xxxxx, posesor al CI. Seria xxx, nr. xxxx, CNP xxxxxxxxx.

Din declaraţiile persoanelor implicate respective, minorii xxxxxxx a rezultat faptul că aceştia au fost racolaţi de numitul xxxxxxxx şi folosiţi la transportul coletelor de la malul râului xxxxx până la domiciliul acestuia, primind fiecare în parte sume de bani cuprinse între 20-30 lei pentru un colet transportat, aceştia fiind folosiţi în repetate rânduri la astfel de activităţi ilegale .

2. La data de xxxx. în jurul orelor xxx,  o patrulă aparţinând Sectorului Poliţiei de Frontieră xxxxx din cadrul I.T.P.F. xxxxx aflată în exercitarea atribuţiilor de serviciu , a observat cu ajutorul aparaturii de vedere pe timp de noapte, pe direcţia stâlpului de frontieră 926, o persoană care se deplasa dinspre malul râului xxxx spre localitatea xxxx, comuna xxxxx transportând în spate un colet voluminos.

S-a procedat la interceptarea acestuia, reuşindu-se reţinerea acestuia, în jurul orelor 9,30. la aproximativ 500 m amonte de stâlpul de frontieră xxx. în adâncime xxx m faţă de malul râului xxxx, constatându-se că persoana se numeşte xxxxxx născut la data de xxxxxx , în municipiul xxxxx, judeţul xxxxx, fiul lui xxxxx şi xxxxx, cu domiciliul în sat.xxxx, comuna xxxxx, judeţul xxxx.

In urma examinării şi inventarierii conţinutului coletului descoperii, în interior s-a găsit cantitatea de 500 pachete ţigarete (10.000 ţigarete) marca xxxx de provenienţă xxxxx , ţigări ce au fost ridicate în vederea confiscării şi introduse la camera de corpuri delicte a S.P.F. xxxxx.

Întrebat cu privire la provenienţa ţigărilor acesta a afirmat că la data de xxxx , în jurul orelor xxxxxx a fost vizitat la domiciliul său din localitatea xxxxxxx , de un cetăţean moldovean pe care îl cunoaşte doar după nume, ca fiind xxx , acesta venind cu un autoturism de culoare roşu cu numere de înmatriculare de xxxx şi care i-a propus ca în schimbul sumei de xxx euro să aducă un colet cu ţigări de la malul râului xxxx, până la podeţul de pe comunicaţia xxxxx din apropierea locuinţei numitului xxxxx din localitatea xxxxx. A acceptai propunerea făcută de cetăţeanul moldovean, acesta din urmă lăsându-i o geantă de voiaj de culoare negru cu albastru, în care urma să transfere ţigările din coletul pe care îl va aduce.

In jurul orelor xxxx a plecat de la domiciliul său, pe jos, prin marginea localităţii  xxxxx. deplasându-se până la locul ştiut, unde a ajuns în jurul orelor xxxx, loc situat la aproximativ xxx metri de malul râului xxxxx, în apropierea unui păr sălbatic, pe direcţia xxxx. A luat coletul din locul menţionat mai sus şi a început să se deplaseze pe acelaşi traseu iar după aproximativ xxxx de metri, in apropierea balastierei xxxxx a fost somat de către poliţiştii de frontieră, moment în care a lăsat coletul cu ţigări jos şi s-a supus somaţiei. În urma controlului corporal efectuat asupra sa, poliţiştii au descoperit un cuţit pentru servit masa, pe care acesta declară că l-a luat de acasă şi pe care urma să-l folosească pentru a tăia cutia de carton în vederea transferării ţigărilor în geanta de voiaj şi pe care urma să o lase sub podeţul menţionat mai sus, iar banii urma să-i primească ulterior de la cetăţeanul moldovean.

Cu privire la identitatea persoanei care urma să ridice geanta, persoana în cauză a declarat că nu are cunoştinţă cine ar putea fi, dar din auzite, ar putea fi nişte băieţi din localitatea xxxx.

Inculpaţii minori xxxxxxxx, în prezenţa reprezentanţilor legali şi ai apărătorilor din oficiu au recunoscut comiterea faptei în maniera reţinută în rechizitoriu.

Pe cale de consecinţă, instanţa apreciază că din analiza materialului probator aflat la dosarul cauzei, rezultă mai presus de orice îndoiala rezonabilă că faptele există, constituie infracţiune, fiind săvârşite cu vinovăţie de inculpaţii xxxxxxxx.

2.Încadrarea juridică:

În drept, fapta inculpatului xxxxxx, care împreună cu inculpaţii xxxxx au transportat 4 colete conţinând 2.500 pachete ţigări marca xxxxx de provenienţă xxxxx cauzând  astfel persoanei vătămate  xxxxxxxxun prejudiciu în cuantum 30.264 lei nerecuperat, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de  contrabandă prev. de art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 – Codul Vamal, cu aplicarea art. 274 din  Legea nr. 86/2006 – Codul Vamal, cu aplicarea art. 41 alin. (1) şi art. 77 lit.d) Cod penal  (fapta din 03.01.2015).

Fapta inculpatului xxxx care, la data de xxxxx, jurul orelor xxxxx a transportat un colet conţinând cantitatea de 500 pachete ţigări marca xxxx de provenienţă xxxxxx, cauzând astfel persoanei vătămatexxxxxxxxxxx, un prejudiciu  în cuantum de 6.035 lei nerecuperat, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de contrabandă, prev. de art. 270 alin. (1) din Legea nr.86/2006 raportat la art. 574 din Legea nr. 86/2006- Codul vamal, cu aplicarea art. 41 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective,  elementul material al infracţiunii constă în acţiunea de a colecta, deţine şi transporta bunurile sau mărfurile care trebuie plasate sub un regim vamal. Urmarea imediată a faptei este crearea unui prejudiciu constând în neaplicarea taxelor vamale şi accize pentru ţigările transportate, fiind în valoarea totală de 36.317 lei.

Sub aspectul laturii subiective, faptele au fost săvârşite sub formă de vinovăţie a intenţiei directe, astfel cum, această este reglementată de art. 16 alin. (3) lit.a) Cod penal.

În acest sens instanţa reţine că inculpatul xxxxxx  a racolat pe minorii xxxxxxxx pe care i-a folosit la transportul coletelor de pe malul râului xxxxx până la domiciliul acestuia, primind fiecare în parte sume de bani cuprinse între 20-30 lei pentru un colet transportat, aceştia fiind folosiţi în repetate rânduri în astfel de activităţi ilegale.

Totodată, inculpatul xxxxxxx a plecat de la domiciliul său în data de xxxxxx, în jurul orelor xxxxx deplasându-se pe jos prin marginea localităţii  xxxxx,  iar la ora xxxxx a ajuns la locul situat la aproximativ xx m de malul râului xxxx, în apropierea unui păr sălbatic pe direcţia xxxx de unde a preluat un colet conţinând xxx pachete de ţigări  marca xxxx, locaţia fiind indicată în aceeaşi zi de un cetăţean moldovean pe nume xxxxx care i-a propus ca în schimbul sumei de 40 euro să aducă un colet cu ţigări de pe malul râului xxxx, până la podeţul de pe comunicaţia xxxxxx, din apropierea locuinţei numitului xxxxx din localitatea xxxxxxx, propunere acceptată de inculpat.

Având în vedere circumstanţele de săvârşire a celor două fapte, instanţa reţine incidenţa dispoziţiilor art. 77 lit.d) Cod penal pentru fapta din 03.01.2015, fapta fiind comisă de un major împreună cu doi minori, a recidivării şi concursului de infracţiuni pentru inculpatul xxxxxxx.

Faţă de aceste considerente, observând  că faptele materiale ale inculpatului xxxxxx.  întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de contrabandă .

3. Individualizarea pedepsei:

Având în vedere cele expuse şi luând în considerare faptul că sancţiunea este o măsură de constrângere şi un mijloc de reeducare a inculpatului, iar scopul pedepsei îl constituie prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni, instanţa va proceda la stabilirea pedepsei pentru infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului, cu observarea criteriilor de individualizare prevăzute de art. 74 C.pen., respectiv gravitatea infracţiunii săvârşite şi periculozitatea infractorului, care se evaluează în funcţie de împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi de mijloacele folosite, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedentele penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Referitor la modul şi circumstanţele de comitere ale faptelor instanţa reţine că inculpatul xxxxxxxxx a dat dovadă de un grad sporit de periculozitate - pentru prima faptă racolând  minori care să-l ajute la transportul coletelor, este recidivist, în vârstă de xxx  ani – la data comiterii faptelor, fără ocupaţie, în cursul urmăririi penale a adoptat o atitudine oscilantă, iar la cercetarea judecătorească a refuzat să dea declaraţie în prezenţa apărătorului din oficiu, solicitând termen pentru angajare avocat, după care a dispărut de la domiciliu.

Prin urmare, cu privire la aplicarea pedepsei principale instanţa va condamna pe inculpatul xxxxxxxxxxxxxx după cum urmează:

- pentru săvârșirea infracțiunii de introducerea în sau scoaterea din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal prev. de art. 270 alin. 1 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal, cu aplic. art. 41 alin. 1 și art. 77 lit. d) C.pen. – pedeapsa principală de 5 ani închisoare, interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) și b) C.pen., pe o perioadă de 3 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale, cu titlu de pedeapsă complementară, precum și interzicerea drepturilor prev. de art. 65 alin. 1 rap. la art. 66 alin. 1 lit. a) și b) de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale, cu titlu de pedeapsă accesorie (fapta din xxxxx);

- pentru săvârșirea infracțiunii de introducerea în sau scoaterea din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal prev. de art. 270 alin. 1 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal, cu aplic. art. 41 alin. 1 C.pen. – pedeapsa principală de 5 ani închisoare, interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) și b) C.pen., pe o perioadă de 3 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale, cu titlu de pedeapsă complementară, precum și interzicerea drepturilor prev. de art. 65 alin. 1 rap. la art. 66 alin. 1 lit. a) și b) de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale, cu titlu de pedeapsă accesorie (fapta dinxxxxxx).

În drept, faptele inculpaţilor xxxxxx, care la data de xxxxx împreună cu inculpatul major xxxxxxxx, au transportat 4 colete conţinând 2.500 pachete de ţigări marca xxx de provenienţă xxxxx întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de „contrabandă” prev. de art. 270 alin. (1), raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 77 alin. (1) lit.d) Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective,  elementul material al infracţiunii constă în acţiunea de a colecta, deţine şi transporta bunurile sau mărfurile care trebuie plasate sub un regim vamal. Urmarea imediată a faptei este crearea unui prejudiciu constând în neaplicarea taxelor vamale şi accize pentru ţigările transportate, fiind în valoarea totală de 36.317 lei.

Sub aspectul laturii subiective, faptele au fost săvârşite sub formă de vinovăţie a intenţiei directe, astfel cum, această este reglementată de art. 16 alin. (3) lit.a) Cod penal.

La individualizarea măsurii educative la care urmează a fi supuşi inculpaţii minori xxx şi xxxx, instanţa va avea în vedre criteriile generale  de individualizare prev. de art. 74 Cod penal, respectiv: „Criteriile generale de individualizare a pedepsei

(1) Stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii:

a) împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite;

b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită;

c) natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii;

d) motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit;

e) natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;

f) conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal;

g) nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

(2) Când pentru infracţiunea săvârşită legea prevede pedepse alternative, se ţine seama de criteriile prevăzute în alin. (1) şi pentru alegerea uneia dintre acestea.”

Pentru stabilirea în concret măsura educativă aplicată, instanţa va avea în vedere cele reţinute în Referatele educative ale minorilor întocmite de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Botoşani, dar şi alte aspecte precum:

În privinţa împrejurărilor comiterii infracţiunii, instanţa reţine gradul de pericol social crescut al inculpaţilor care deşi au fost somaţi de poliţia de frontieră, s-a tras un foc de avertisment, profitând de întuneric, terenul accidentat şi vegetaţia densă au reuşit să fugă.

Instanţa reţine atitudinea sinceră a celor doi inculpaţi minori, atât în faza de urmărire penală cât şi în faţa instanţei de judecată, recunoscând comiterea faptei pentru care au fost trimişi în judecată.

Pe de altă parte, instanţa constată că cei 2 inculpaţi nu posedă antecedente penale.

Cu privire la urmarea produsă, instanţa reţine că infracţiunea pentru care cei doi inculpaţi minori sunt trimişi în judecată este una de gravitate ridicată, prejudiciul nefiind acoperit nici până în prezent.

Faţă de aceste considerente, instanţa:

2. În baza art. 114 rap. la art. 118 C.pen., aplică inculpatului minor xxxxxx, fiul lui xxxx și xxxx născut la data de xxxxx în mun. xxxx, jud. xxxx, domiciliat în sat xxx, com. xxx, jud. xxxxx, CI seria xxx nr. xxxx, CNP xxxxx, măsura educativă neprivativă de libertate a supravegherii pe o durată de 4 luni, pentru săvârșirea infracțiunii de introducerea în sau scoaterea din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal prev. de art. 270 alin. 1 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal.

În temeiul art. 121 alin. 1 lit. a) și d) C.pen., impune inculpatului ca, pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate, să respecte următoarele obligații:

- să urmeze un curs de formare profesională;

- să nu se apropie și să nu comunice cu ceilalți participanți la săvârșirea infracțiunii, respectiv cu: xxxx și xxxxx.

3. În baza art. 114 rap. la art. 118 C.pen., aplică inculpatului minor xxxxxx, fiul lui xxxx și xxxx, născut la data de xxxxx în mun. xxxx, jud. xxxx, domiciliat în sat xxxx, com. xxxx, jud. xxxx, CI seria xxx nr. xxxxx, CNP xxxxxx,  măsura educativă neprivativă de libertate a supravegherii pe o durată de 4 luni, pentru săvârșirea infracțiunii de introducerea în sau scoaterea din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal prev. de art. 270 alin. 1 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal.

În temeiul art. 121 alin. 1 lit. a) și d) C.pen., impune inculpatului ca, pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate, să respecte următoarele obligații:

- să urmeze un curs de formare profesională;

- să nu se apropie și să nu comunice cu ceilalți participanți la săvârșirea infracțiunii, respectiv cu: xxxx, xxxx, xxxxx.

4. Măsuri preventive şi alte măsuri procesuale:

Prin ordonata nr. I/P din dala de xxxxxx s-a dispus reţinerea suspectului xxxxxx pe timp de 24 ore. începând cu data de xxxxxx ora xxxxx acesta fiind reţinui în C.R.A.P. - I.P..I. xxxxx;

Prin ordonanţa din data de xxxxx s-a pus in mişcare acţiunea penală împotriva inculpatului xxxxxx  pentru săvârşirea infracţiunii de:

-„introducerea în sau scoaterea din ţără, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, constituie infracţiunea de contrabandă", faptă prevăzută şi pedepsită de art.270 alin.(l) din legea 86/2006 - Cod Vamal, cu aplicarea art. 274 din legea 86/2006 - Cod Vamal cu aplicarea art 77 al.l Ut. d şi art. 41 Cod. Pen;

Prin ordonanţa din data de xxxx, s-a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 30 zile, începând cu data xxxx ora xxxx a inculpatului xxxxxxxxxxx ;

Prin ordonanţa din data de xxxx s-a dispus reunirea cauzei nr. xx/P/20xx la cauza x/P/20xx;

Prin încheierea din data de xxxx. a Judecătorului de Drepturi şi Libertăţi de la Judecătoria xxxxxxxxxx, s-a dispus luarea măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 zile. de la xxxxxxx până la xxxxxx inclusiv, a inculpatului xxxxxx,. fiind emis mandatul de arestare preventivă nr. xx/UP din xxxxx.

Prin încheierea din data de xxxxx, a Judecătorului de Drepturi şi Libertăţi de la de la Judecătoria xxxxx, a fost confirmată arestarea preventivă a inculpatului xxxxxx şi s-a dispus executarea mandatului de arestare preventivă nr. xxx/UP/xxxx începând cu data de xxxxx ;

Prin încheierea din data de xxxxx. a Judecătorului de Drepturi şi Libertăţi  de la Judecătoria xxxxxx, respinge cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive a inculpatuluixxxxxx cu măsura punerii în libertate sub control judiciar sau a arestului la domiciliu, totodată prelungindu-se arestarea preventivă a inculpatului xxxxxxxxxxx, pentru o perioadă de 30 zile, începând cu data de xxxxx până la xxxxx inclusiv, ulterior. în cursul urmăririi penale s-a solicitat prelungirea măsurii arestării preventive a inculpatului xxxxx, solicitarea Parchetului de pe lângă Judecătoria xxxx fiind admisă de către Judecătorul de Drepturi şi Libertăţi de la Judecătoria xxxxx,  care a dispus prin încheierea din 10 martie 2015, prelungirea duratei măsurii arestării preventive a inculpatului xxxxxxx, pentru o perioadă de 30 de zile de la data de xxxxx până la data de xxxxxx inclusiv .

Prin încheierile de şedinţă din 22 mai 2015, 16 iulie 2015, 15 septembrie 2015, 17 decembrie 2015, 07 ianuarie 2016 şi 31 martie 2016 a fost menţinută  măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul xxxxxxx.

În ceea ce priveşte cantitatea de 2.500 pachete ţigarete marca xxxx de provenienţă xxxxx, în baza art. 112 alin. (1) lit.e)

În baza art. 112 alin.1, lit. e C.pen. dispune confiscarea, în favoarea statului, a cantităţii de 3.000 pachete cu ţigări marca “xxxx”, cu timbru de acciză xxxxx din care 2.500 pachete reținute în data de 03.01.2015 și 500 pachete reținute în data de 11.01.2015, care se află depuse la Camera de corpuri delicte a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră xxxxxx  conform dovezilor seria xx nr. xxxxxx și xxxxx, urmând ca acestea să fie predate către producătorii de tutun autorizați, în vederea distrugerii.

În baza art. 112 alin. 1 lit. b) C.pen., dispune confiscarea, în favoarea statului, a următoarelor bunuri, ridicate în data de 03.01.2015, respectiv 11.01.2015 și care se află depusă la Camera de corpuri delicte a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră xxxxx  conform dovezilor seria xxxx nr. xxxx și xxxx: un telefon mobil marca xxxx cu IMEI 1: xxxxxxx, IMEI 2: xxxxxxx și cu cartela SIM xxxxx;  un cuțit de masă cu mâner verde, o geantă de voiaj de culoare negru cu albastru, o pereche de încălţăminte de tip sport marca xxxx, toate uzate.

5. Latura civilă:

Sub aspectul laturii civile , instanţa reţine că xxxxxxxxxxxxxxxx s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 36.317 lei din care 30.264 lei pentru fapta din 03.01.2015 şi 6.053 lei fapta din 11.01.2015, solicitând obligarea inculpaţilor xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx la plata sumei de 36.317 lei reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat, reprezentând taxele vamale şi accesoriile fiscale.

Pentru soluţionarea acţiunii civile instanţa urmează să analizeze răspunderea civilă delictuală a inculpaţilor xxxxx, xxxxx, xxxx , verificând îndeplinirea următoarelor elemente prev. de art. 1357 şi următoarele Cod civil, fapta ilicită, vinovăţia, prejudiciul cert şi nerecuperat încă, legalitatea de cauzalitate.

Astfel, în ceea ce priveşte fapta ilicită,, aceasta constă în conduita inculpaţilor care au preluat 4+1 colete cuprinzând cantitatea de 3.000 pachete cu ţigări marca xxxx cu timbru de accize xxxxx, din care 2.500 pachete reţinute la data de 03.01.2015 şi 500 pachete  reţinută la data de 11.01.2015. Faptele inculpaţilor  au fost săvârşite cu vinovăţie, sub forma intenţiei, în cauză nefiind incidenţă  dispoziţiile referitoare la cauzele exoneratoare de răspundere. Prejudiciul constă în paguba  cauzată bugetului de stat, prin neachitarea taxelor vamale, accizelor şi a T.V.A.-ului. Prejudiciul  este cert şi nerecuperat încă, fiind urmarea directă şi imediată a faptelor ilicite ale inculpaţilor, astfel că este îndeplinită şi condiţia privind legătura de cauzalitate dintre cele două. Prin urmare instanţa, constată că în cauză, sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, astfel că va proceda la stabilirea despăgubirilor cumulate părţii civile.

 Cu privire la valoarea prejudiciul produs părţii civile, instanţa va avea în vedere informaţiile furnizate de xxxxxxxxxxxxx .

În concluzie, în baza art. 19 şi 25 Cod procedură penală În baza art. 19 și 25 C.pr.pen. corob. cu art. 1349, 1357 și 1382 C.civ., admite acțiunea civilă formulată de partea civilă xxxxxxx și obligă în solidar inculpații: xxxxx, xxxxx, xxxx, inculpatul xxxx în solidar cu părțile responsabile civilmente xxxx și xxxx, iar inculpatul xxxx în solidar cu partea responsabilă civilmente xxxxx, la plata către partea civilă a sumei de 30.264 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului cauzat prin fapta lor, respectiv contravaloarea taxelor vamale şi fiscale, precum şi accesoriile fiscale aferente, conform art. 120 Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptei şi până la achitarea efectivă a acestora (fapta din 03.01.2015).

Obligă inculpatul xxxxx la plata către partea civilă xxxxxxxxxxxxx a sumei de 6.053 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului cauzat prin fapta sa, respectiv contravaloarea taxelor vamale şi fiscale, precum şi accesoriile fiscale aferente, conform art. 120 Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptei şi până la achitarea efectivă a acestora (fapta din 11.01.2015).

În baza art. 274 alin. 1 și 2 C.pr.pen., obligă inculpatul xxxxxx la plata către stat a sumei de 800 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, iar pe inculpatul xxxxx în solidar cu părțile responsabile civilmente xxxx și xxxx și pe inculpatul xxxxx în solidar cu partea responsabilă civilmente xxxxx, la plata, fiecare, a sumei de 500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

6. Cheltuieli judiciare:

În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr.pen., dispune plata onorariilor cuvenite apărătorilor din oficiu ai inculpaţilor, respectiv av. xxxxxx – 3.120 lei (f. 186, 187 și 188 din ds. u.p., f. 37, 38, 39, 51, 52, 53 și 131 din vol. I al ds. de judecată) și av. xxxxxx – 960 lei (f. 19 din ds. u.p. și f. 163 din vol. I al ds. de judecată), din fondurile statului, în condiţiile Protocolului încheiat între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

1. În baza art. 396 alin. 1 și 2 C.pr.pen., condamnă inculpatulxxxxxx, fiul lui xxxxx și xxxxx, născut la data de xxxx, în mun. xxxx, jud. xxxxx, domiciliat în sat și com. xxxxx,  jud. xxxxx,  CI seria xx nr. xxxx, CNP xxxxx, xxxx, xxxx clase, stagiu militar xxxx, la următoarele pedepse:

- pentru săvârșirea infracțiunii de introducerea în sau scoaterea din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal prev. de art. 270 alin. 1 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal, cu aplic. art. 41 alin. 1 și art. 77 lit. d) C.pen. – pedeapsa principală de 5 ani închisoare, interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) și b) C.pen., pe o perioadă de 3 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale, cu titlu de pedeapsă complementară, precum și interzicerea drepturilor prev. de art. 65 alin. 1 rap. la art. 66 alin. 1 lit. a) și b) de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale, cu titlu de pedeapsă accesorie (fapta din xxxx);

- pentru săvârșirea infracțiunii de introducerea în sau scoaterea din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal prev. de art. 270 alin. 1 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal, cu aplic. art. 41 alin. 1 C.pen. – pedeapsa principală de 5 ani închisoare, interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) și b) C.pen., pe o perioadă de 3 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale, cu titlu de pedeapsă complementară, precum și interzicerea drepturilor prev. de art. 65 alin. 1 rap. la art. 66 alin. 1 lit. a) și b) de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale, cu titlu de pedeapsă accesorie (fapta din xxxx).

În baza art. 38 alin. 1 și 39 alin. 1 lit. b) C.pen., cumulează pedepsele principale stabilite în sarcina inculpatului, în sensul că pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare va fi sporită cu 1 an și 8 luni închisoare, reprezentând sporul obligatoriu de 1/3 din pedeapsa de 5 ani închisoare, urmând ca, în final, inculpatul să execute pedeapsa de 6 ani și 8 luni închisoare.

În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a) C.pen., interzice inculpatului drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) și b) C.pen., pe o perioadă de 3 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale, cu titlu de pedeapsă complementară.

În temeiul art. 45 alin. 5 rap. la alin. 3 lit. a) C.pen., interzice inculpatului drepturile prev. de art. 65 alin. 1 rap. la art. 66 alin. 1 lit. a) și b) de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale, cu titlu de pedeapsă accesorie.

În baza art. 104 alin. 2 C.pen., revocă beneficiul liberării condiționate a pedepsei aplicate inculpatului prin Sentința penală nr. xxx/xxxx pronunțată de Judecătoria xxxx în ds. nr. xx/xxxx, definitivă prin Decizia penală nr. xx/xxx a Curții de Apel xxxxx și dispune executarea de către inculpat a restului de 293 de zile rămas neexecutat din pedeapsă.

În temeiul art. 104 alin. 2 și art. 43 alin. 1 C.pen., restul rămas neexecutat de 293 de zile se va adăuga la pedeapsa stabilită prin prezenta hotărâre, urmând ca inculpatul să execute 6 ani 8 luni și 293 de zile.

În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. și art. 72 C.pen., deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii inculpatului de la data de 05.01.2015 până în data de 06.01.2015 și a arestului preventiv din data de 13.01.2015 până în data de 23.03.2015.

Constată că față de inculpatul xxxxxx a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar începând cu data de 24.03.2015 până în prezent.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. b) C.pr.pen., menține măsura controlului judiciar luată față de inculpatul xxxxxx.

2. În baza art. 114 rap. la art. 118 C.pen., aplică inculpatului minor xxxxx, fiul lui xxxx și xxxx, născut la data de xxxx în mun. xxx, jud. xxxx, domiciliat în sat xxx, com. xxxx, jud. xxxx, CI seria xx nr. xxxx, CNP xxxxx, măsura educativă neprivativă de libertate a supravegherii pe o durată de 4 luni, pentru săvârșirea infracțiunii de introducerea în sau scoaterea din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal prev. de art. 270 alin. 1 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal.

În temeiul art. 121 alin. 1 lit. a) și d) C.pen., impune inculpatului ca, pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate, să respecte următoarele obligații:

- să urmeze un curs de formare profesională;

- să nu se apropie și să nu comunice cu ceilalți participanți la săvârșirea infracțiunii, respectiv cu: xxxx și xxxx.

3. În baza art. 114 rap. la art. 118 C.pen., aplică inculpatului minor  xcxxxxx, fiul lui xxxxx și xxxx,  născut la data de xxxx  în mun. xxxx, jud. xxxx, domiciliat în sat xxx, com. xxx, jud. xxxx, CI seria xx nr. xxx, CNP xxxxx, măsura educativă neprivativă de libertate a supravegherii pe o durată de 4 luni, pentru săvârșirea infracțiunii de introducerea în sau scoaterea din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal prev. de art. 270 alin. 1 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal.

În temeiul art. 121 alin. 1 lit. a) și d) C.pen., impune inculpatului ca, pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate, să respecte următoarele obligații:

- să urmeze un curs de formare profesională;

- să nu se apropie și să nu comunice cu ceilalți participanți la săvârșirea infracțiunii, respectiv cu: xxxx , xxxx și xxxxx.

În baza art. 112 alin.1, lit. e C.pen. dispune confiscarea, în favoarea statului, a cantităţii de 3.000 pachete cu ţigări marca “xxxx”, cu timbru de acciză xxxx, din care 2.500 pachete reținute în data de 03.01.2015 și 500 pachete reținute în data de 11.01.2015, care se află depuse la Camera de corpuri delicte a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră xxxxx conform dovezilor seria xx nr. xxxx și xxxx, urmând ca acestea să fie predate către producătorii de tutun autorizați, în vederea distrugerii.

În baza art. 112 alin. 1 lit. b) C.pen., dispune confiscarea, în favoarea statului, a următoarelor bunuri, ridicate în data de 03.01.2015, respectiv 11.01.2015 și care se află depusă la Camera de corpuri delicte a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră xxxx,  conform dovezilor seria xx nr. xxx și xxxx: un telefon mobil marca xxxx cu IMEI xxxxxxx, IMEI xxxxxxx și cu cartela.xxxxx  un cuțit de masă cu mâner verde, o geantă de voiaj de culoare negru cu albastru, o pereche de încălțăminte de tip sport marca xxxx, toate uzate.

În baza art. 19 și 25 C.pr.pen. corob. cu art. 1349, 1357 și 1382 C.civ., admite acțiunea civilă formulată de partea civilă xxxxxxxxx  și obligă în solidar inculpații xxxxxxxxxxxxxxxx în solidar cu părțile responsabile civilmentexxxxxx, iar inculpatul xxxxxx  în solidar cu partea responsabilă civilmente xxxxx , la plata către partea civilă a sumei de 30.264 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului cauzat prin fapta lor, respectiv contravaloarea taxelor vamale şi fiscale, precum şi accesoriile fiscale aferente, conform art. 120 Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptei şi până la achitarea efectivă a acestora (fapta din xxxxx).

Obligă inculpatul xxxxxx la plata către partea civilă xxxxxxxx a sumei de 6.053 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului cauzat prin fapta sa, respectiv contravaloarea taxelor vamale şi fiscale, precum şi accesoriile fiscale aferente, conform art. 120 Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptei şi până la achitarea efectivă a acestora (fapta din xxxx).

În baza art. 274 alin. 1 și 2 C.pr.pen., obligă inculpatul xxxxxxx la plata către stat a sumei de 800 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, iar pe inculpatul xxxxxxx în solidar cu părțile responsabile civilmente xxxxx și xxxxx și pe inculpatul xxxx în solidar cu partea responsabilă civilmente xxxxxx, la plata, fiecare, a sumei de 500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr.pen., dispune plata onorariilor cuvenite apărătorilor din oficiu ai inculpaţilor, respectiv av. xxxx – 3.120 lei (f. 186, 187 și 188 din ds. u.p., f. 37, 38, 39, 51, 52, 53 și 131 din vol. I al ds. de judecată) și av. xxxxx – 960 lei (f. 19 din ds. u.p. și f. 163 din vol. I al ds. de judecată), din fondurile statului, în condiţiile Protocolului încheiat între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, xxxxxx.

PREŞEEDINTE, GREFIER,

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Red.xx

Thred.xx

Ex.6/xxxx