Vatamare Corporala

Sentinţă penală 58/2017 din 01.03.2017


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA NOVACI

Sentinţa Nr. 58/2017

Şedinţa publică de la 01 Martie 2017

Completul compus din:

PREŞEDINTE:

Grefier:

 Ministerul Public a fost reprezentat de domnul procuror xx din cadrul

Parchetului de pe lângă Judecătoria Novaci.

Pe rol se află judecarea cauzei penale privind pe părţile civile XX, XX, XX, XX şi inculpaţii XX şi XX, având ca obiect pretenţii latura civilă disjuns din dosarul 1190/267/2015 având ca obiect vătămarea corporală (art.194 NCP).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la pronunţare au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită din ziua dezbaterilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă  care învederează instanţei că dezbaterile în cauză au avut loc în şedinţa publică din data de 16 februarie 2017, când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Prin sentinţa penală nr. 56/11.02.2016 a Judecătoriei Novaci s-a dispus în baza art. 194 alin 1 lit. a) cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală condamnarea inculpatului XX,  la 2 ( doi ) ani închisoare cu executare.

 În baza art. 67 alin 1 s-a aplicat inculpatului pe lângă pedeapsa principală de doi ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de dispoziţiile art. 66 alin 1 lit. a) , b) şi h) Cod penal, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a deţine, purta şi folosii orice categorie de arme, pe o perioadă de doi ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

 În baza art. 65 alin 1 Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de dispoziţiile art. 66 alin 1 lit. a) , b) şi h) Cod penal, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a deţine, purta şi folosii orice categorie de arme, ce se execută din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri până când pedeapsa închisorii a fost executată sau considerată ca executată.

 În baza art. 194 alin 1 lit. a) cod penal , cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală a condamnat pe inculpatul Dan Georgian,  la 2 ( doi ) ani închisoare cu executare.

 În baza art. 67 alin 1 s-a  aplicat inculpatului pe lângă pedeapsa principală de doi ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de dispoziţiile art. 66 alin 1 lit. a) , b) şi h) Cod penal, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a deţine, purta şi folosii orice categorie de arme, pe o perioadă de doi ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

 În baza art. 65 alin 1 Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de dispoziţiile art. 66 alin 1 lit. a) , b) şi h) Cod penal, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică

exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a deţine, purta şi folosii orice categorie de arme, ce se execută din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri până când pedeapsa închisorii a fost executată sau considerată ca executată.

 În temeiul art. 398 Cod procedură penală, raportat la art. 274 alin.1 şi alin. 2 din acelaşi cod, a fost obligat inculpatul XX, la plata sumei de 700 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

 În temeiul art. 398 Cod procedură penală, raportat la art. 274 alin.1 şi alin. 2 din acelaşi cod, a fost obligat inculpatul XX, la plata sumei de 700 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Prin decizia xx/08.11.2016 Curţii de Apel Craiova au fost admise apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci şi inculpatul XX, împotriva acestei sentinţe, desfiinţată în parte sentinţa, schimbată încadrarea juridică a faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii din infracţiunea prev.de art.194 alin.1 lit.a C.P. în infracţiunea prev.de art.194 alin.1 lit.a şi b C.P.

În baza art. 194 alin 1 lit. a şi b C.P., cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.P.P. a fost condamnat inculpatul XX,  la  pedeapsa  de 2 ( doi ) ani închisoare, cu suspendare sub supraveghere, pe durata termenului de încercare de 4 ani. În baza art. 67 alin 1  s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de dispoziţiile art. 66 alin 1 lit. a) , b) şi h) C. P., respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a deţine, purta şi folosii orice categorie de arme, pe o perioadă de doi ani şi în baza art. 65 alin 1 Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de dispoziţiile art. 66 alin 1 lit. a), b) şi h) Cod penal, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a deţine, purta şi folosii orice categorie de arme.

Pe durata termenului de supraveghere, în baza art.93 alin.1 C.P. s-au impus inculpatului respectarea următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la XX, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art.93 alin.2 C.P. s-a impus inculpatului să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare  cu instituţii din comunitate. În baza art.93 alin.3 C.P., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul  a fost  obligat la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii pe o perioadă de  80 de zile la Primăria XX, jud.Gorj sau XX, jud.Gorj.

S-a  atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.96 C.P., în baza art.68 alin.1 lit.b C.P. pedeapsa complementară se va executa de la data pronunţării prezentei decizii, iar în baza art.65 alin.3 C.P. pedeapsa accesorie se va executa numai dacă se va revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, potrivit art.96 C.P.

În baza art. 194 alin 1 lit. a şi b C.P., cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.P.P.

Totodată a fost condamnat inculpatul XX, la  pedeapsa de 2 ( doi ) ani închisoare, aplicându-i-se inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de dispoziţiile art. 66 alin 1 lit. a) , b) şi h) C. P., respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a deţine, purta şi folosii orice categorie de arme, pe o perioadă de doi ani, urmând a se executa potrivit art.68 alin.1 lit.c C.P.

În baza art. 65 alin 1 Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de dispoziţiile art. 66 alin 1 lit. a) , b) şi h) Cod penal, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a deţine, purta şi folosii orice categorie de arme, urmând a se executa potrivit art.65 alin.3 C.P.

Având în vedere că pentru  soluţionarea laturii civile a cauzei se impunea administrarea de probe, instanţa, în baza art. 46 Cod procedură penală a dispus disjungerea laturii civile a cauzei şi formarea dosarul cu numărul de mai sus.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Novaci, judeţul Gorj, nr. XX/P/2014  din 07.09.2015, înregistrat la această instanţă la data de 09.09.2015, sub dosar nr. 1190/267/2015, au fost trimişi în judecată inculpaţii  XX şi XX, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală prevăzută şi pedepsită de art. 194 alin. 1 lit. a c.p.

S-a reţinut că în după amiaza zilei de 16.03.2014 persoana vătămată împreună cu cei doi copii minori s-a deplasat la locuinţa fostei soţii, a lăsat minorul în vârstă de 8 ani, iar cu cel de 11 ani  s-a întors către  domiciliu.

 Pe raza  satului xx, a oprit autoturismul pe DN 67 C întrucât a văzut pe  martora XX, care este  naşa sa, coborând împreună cu minorul XX.

În timp ce se deplasa  spre martora mai sus - menţionată,  pe şosea a oprit un alt autovehicul din care au coborât doi bărbaţi, inculpaţii XX şi  XX,  care au alergat către persoana vătămată.  Cu toate că a încercat să fugă, persoana vătămată a fost ajunsă din urmă şi lovită cu pumnii şi picioarele, agresiunea continuând  şi după ce aceasta căzuse la pământ.

Conflictul a fost observat de la început de martorii XX ce se afla  la 3 metri şi de XX ce se afla  la 15-20 metri, apoi au sosit la faţa locului martorii  XX şi XX iar dintr-un microbuz au coborât XX şi XX moment în care agresiunea a încetat.

Persoana vătămată a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul XX, după care a fost transferat la Spitalul Judeţean de XX şi ulterior la Spitalul Clinic XX.

Din actele de urmărire penală rezultă că persoanei vătămate i s-a eliberat un certificat medico - legal ce atestă existenţa unor leziuni ce au necesitat pentru vindecare 16-18 zile de îngrijiri  medicale şi care nu au pus în pericol viaţa victimei, completat apoi de 30-35 zile de îngrijiri medico - legale,  cu aceiaşi concluzie finală.

Certificatul medico-legal a fost ulterior completat acordându-i-se persoanei vătămate un număr de 100-120 de îngrijiri medico-legale, recomandându-se expertizarea după un an de la agresiune.

Diagnosticul confirmă TCC cu contuzie edematoasă parietal stâng cu ştergerea reliefului  cortical, hemiplegie dreapta, disfazie motorie, fractură coaste C 6 şi C 10, iar Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap au apreciat că persoana vătămată XX se încadrează în grad de handicap accentuat.

Inculpaţii au recunoscut  că au lovit persoana vătămată, motivând  că au comis fapta pentru a împiedica pe aceasta să îi lovească cu pietre, aspect neconfirmat de martori.

Fapta inculpaţilor care în data de 16.03.2014 au lovit persoana vătămată XX, cu intenţie, provocându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare un număr de 100-120 zile de îngrijiri medicale,  întruneşte  conţinutul constitutiv al infracţiunii de vătămare corporală, prevăzută şi pedepsită de art. 194 alin. 1 lit. a c.p., infracţiuni pentru care inculpaţii au fost condamnaţi prin sentinţa nr. xx/11.02.2016 a Judecătoriei Novaci, definitivă prin decizia  nr. 1263/2016 a Curţii de Apel Craiova.

Situaţia de fapt, mai sus menţionată, a fost reţinută prin coroborarea următoarelor mijloace de probă: plângerea şi declaraţiile  persoanei vătămate, certificatul medico legal cu completările  ulterioare, declaraţiile inculpaţilor şi a martorilor,  certificatul de încadrare în grad de handicap,  raportul de constatare medico-legal, alte înscrisuri.

Cu privire la latura civilă a cauzei, instanţa reţine că Spitalul XX, Spitalul XX şi Spitalul XX nu s-au constituit părţi civile în cauză, iar partea civilă XX s-a constituit parte civilă (cerere fila 32) solicitând instanţei să oblige inculpaţii în solidar la plata daunelor morale în cuantum de 500.000 lei, la plata unei rente viagere în cuantum de 2000 lei, la plata diferenţelor salariale dintre salariul realizat la Petrom şi concediul medical, obligarea la plata cheltuielilor de judecată, obligarea la plata sumei de 200.000 lei reprezentând prejudiciu de agrement şi daune materiale în cuantum de 12.000 lei.

În dovedire, a solicitat administrarea probei cu martorii  şi expertiză de specialitate pentru a dovedi diminuarea capacităţii de muncă sau lipsa totală a capacităţii de muncă.

A depus la dosarul actul adiţional la Contractul de muncă, certificat de încadrare în grad de handicap.

Prin încheierea de şedinţă din data de 06 aprilie 2016, instanţa a admis proba cu martori, proba cu înscrisuri şi proba cu expertiza medico-legală prin care să se constate gradul de diminuare al capacităţii de muncă al persoanei vătămate, solicitate de partea civilă XX, prin apărător şi proba cu martori solicitată de inculpatul XX, prin apărător.

Totodată s-a dispus emiterea unei adrese către Serviciul de Medicină Legală Gorj  pentru a proceda la efectuarea unei expertize care să răspunsă la obiectivul propus de apărătorul părţii civile, respectiv, să stabilească gradul de diminuare al capacităţii de muncă al persoanei vătămate, punându-se în vedere persoanei vătămate să se prezinte la SML xx în vederea efectuării expertizei.

Raportul de expertiză a fost depus la dosar la data de 08 iunie 2016 (filele 100, 101).

În şedinţa publică din data de 07 septembrie 2016 au fost audiaţi sub prestare de jurământ martorii XX şi XX, încuviinţaţi părţii civile XX, ale căror declaraţii după citire şi semnare s-au ataşat la dosar (filele 125, 126).

În şedinţa publică din data de 28 septembrie 2016 avocat XX depune la dosar o precizare prin care arată că s-a împăcat cu XX în ceea ce priveşte capetele de cerere privind daunele morale (pct. 1 din acţiune) şi capătul 5 din cerere privind prejudiciul de agrement, solicitând în continuare obligarea pârâtului XX la plata daunelor morale şi a prejudiciului de agrement, menţinându-şi celelalte capete de cerere.

În şedinţa publică din data de 12 octombrie 2016 au fost audiaţi sub prestare de jurământ martorii XX şi XX, încuviinţaţi inculpatului XX, declaraţii care după citire şi semnare s-au ataşat la dosar (filele 143, 144).

La solicitarea instanţei, la data de 04 ianuarie 2017 a fost înaintat spre observare dosarul nr. 1190/267/2015 în care s-a pronunţat sentinţa penală nr. 56, în vederea soluţionării prezentului dosar.

Urmare a solicitării Curţii de Apel Craiova de înaintare a dosarului ataşat pentru observare, s-a procedat la efectuarea de copii din acesta şi anexarea la prezentul dosar.

La data de 03.11.2016, partea civilă XX a depus la Curtea de Apel (fila 184 din prezentul dosar – copie)  note scrise prin care a comunicat faptul că inculpatul XX i-a înmânat la data de 28 octombrie 2016 suma de 20.000 lei reprezentând daune morale.

Totodată în declaraţia dată la data de 25.10.2016 la Curtea de Apel Craiova, partea civilă XX a menţionat că a primit de la XX suma de 50.000 lei şi un camion de lemne în valoare de aproximativ 2000 – 2500 lei şi că mai doreşte de la XX suma de 110.000 lei şi 200.000 lei de la XX (fila 185).

Având în vedere că prin sentinţa penală nr. xx/11.02.2016, rămasă definitivă prin decizia nr. 1263/2016 a Curţii de Apel Craiova,  ambii inculpaţii au fost condamnaţi pentru săvârşirea faptei de vătămare corporală a numitului XX, existând raport de cauzalitate dintre fapte și vinovăția inculpaţilor, răspunderea inculpaţilor este solidară. Solidaritatea obligaţiilor nu se prezumă, aceasta trebuind stipulată în mod expres, deoarece divizibilitatea drepturilor şi obligaţiilor constituie regula comună în materia obligaţiilor cu pluralitate de subiecte, excepţia de la această regulă constituind-o obligaţiile solidare şi obligaţiile indivizibile.

Din declaraţiile martorilor audiaţi pe latura civilă a cauzei: XX, XX, XX şi XX instanţa reţine că între inculpaţi şi persoana vătămată a avut loc un conflict în urma căruia partea civilă a suferit leziuni, fiind transportată la spital cu salvarea, ulterior având nevoie de tratamente medicale, deplasându-se în acest sens la medic. Totodată se constată faptul că în momentul de faţă, partea civilă nu mai lucrează, fiind afectat  din punct de vedere fizic şi psihic în urma conflictului din data de 16.03.2014.

Din concluziile raportului de expertiză medico-legală nr. 796/02.06.2016 rezultă faptul că numitul XX prezintă dgs: Hemipareza dreaptă spastică şi afazie expresivă posttraumatism craniocerebral acut vechi ( cu contuzie edematoasă parietală stânga) urmare a agresiunii din 16.03.2014, prezentând o infirmitate fizică postraumatică şi o invaliditate corespunzătoare gradului 2, cu incapacitate adaptativă de 70% pentru o perioadă de 12 luni de la data expertizării, după care cazul urmează să fie reevaluat.

Coroborând probele administrate în cauză în această privinţă, respectiv înscrisurile depuse la dosar (certificatele medico-legale, expertiza medico-legală, declaraţiile părţii civile, declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, dar şi declaraţiile inculpaţilor de recunoaştere şi regret a faptelor, instanţa reţine că leziunile produse persoanei vătămate, în condiţiile descrise mai sus, s-au datorat culpei exclusive a inculpaţilor, care au agresat persoana vătămată XX, producându-le leziuni corporale conform înscrisurilor medicale depuse la dosar, toate probele administrate pe latură civilă se coroborează, ilustrând în mod evident concluzia că leziunile suferite de partea civilă sunt consecinţa faptelor inculpaţilor.

Instanţa reţine că pentru evaluarea daunelor morale nu există criterii legale de evaluare, prejudiciul nefiind susceptibil de evaluare bănească.

Este evidentă suferinţa părţilor civile de ordin afectiv cauzată de acţiunea de lovire exercitată de inculpaţi.

Întrucât cuantificarea prejudiciului moral nu este supusă unor criterii legale de determinare, daunele morale se stabilesc prin apreciere, ca urmare a aplicării criteriilor referitoare la consecinţele negative suferite de cei în cauză, în plan fizic, psihic şi afectiv, importanţa valorilor lezate, măsura în care acestea au fost lezate şi intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării.

 Toate aceste criterii se subordonează conotaţiei aprecierii rezonabile, pe o bază echitabilă, corespunzătoare prejudiciului real şi efectiv produs, decurgând din traumele fizice și psihice, sechelele posttraumatice care afectează negativ participarea la viața socială, profesională și de familie, astfel încât să nu se ajungă la o îmbogăţire fără justă cauză a celor care pretind daunele morale.

Cu privire la daunele materiale solicitate de partea civilă, se constată ca dovedită suma de 673,96 lei, respectiv 214,94 lei - reprezentând bonuri şi chitanţe eliberate cu ocazia efectuării examenelor medicale şi a procurării tratamentelor ( suma de 64,01 lei, achitată în data de 10.11.2014; 64,01 lei – data de 22.10.2014; 30 lei- consult neurologic din data de 18.03.2014; 100 lei – data de 17.03.2014; 38 lei – data de 18.03.2014; 63 lei – data de 09.04.2015; 50 lei – data de 09.04.2015, şi 50 lei – data de 09.01.2015) şi 214,94 lei reprezentând contravaloare transport  ( 99,98 lei şi 49,96 lei – bonuri aflate la filele 9 în dosar  294/267/2016- vol. I şi suma de 65 lei / 19.05.2014), celelalte bonuri neavând corespondenţă cu datele la care persoana vătămată s-a aflat la instanţă, parchet sau pentru efectuare tratamente medicale.

În ceea ce priveşte renta viageră solicitată de partea civilă, având în vedere că la data săvârşirii faptei de către cei doi inculpaţi, persoana vătămată era angajată la OMV Petrom, având un salariu brut de 2786, iar în prezent primeşte o pensie de 830 lei, conform înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, instanţa apreciază că se impune acoperirea acestei diferenţe salariale, urmând a obliga inculpaţii, în solidar, de la data producerii accidentului, la plata unei rente viagere  lunare în cuantum de 2000 lei lunar.

În cazul prejudiciului de agrement, având în vedere că leziunile suferite se repercutează asupra tuturor acțiunilor pe care le presupune o viață normală, prin acţiunea comună a inculpaţilor  producându-se vătămări sănătății şi integrității corporale a persoanei vătămate, din probele administrate în cauză (declaraţii de martori, expertiză) rezultând faptul că partea civilă  XX trebuie să depună un efort suplimentar de muncă, astfel că instanţa apreciază că se impune acordarea către partea civilă a unor despăgubiri cu titlu de prejudiciu de agrement.

Pe cale de consecinţă și având în vedere faptul că sunt întrunite condițiile răspunderii civile delictuale, respectiv existența faptei ilicite, prejudiciul, raportul de cauzalitate dintre fapte și vinovăția inculpaţilor, instanța va admite acțiunea civilă alăturate acțiunii penale în proces, în următoarele limite: în temeiul art. 23 al.2 şi art. 397 alin.(1) Cpp, cu referire la art. 1357 C.civ, se va dispune obligarea în solidar a inculpaţilor XX şi XX, la plata a 300.000 lei daune morale ( din care urmează a fi scăzută suma de 75.000 lei achitaţi de inculpatul XX) rezultând suma de  225.000 lei cu titlu de daune morale; la plata a 100.00 lei prejudiciu de agrement, la 673,96 lei reprezentând daune materiale şi la plata unei rente viagere în cuantum de 2000 lei lunar către partea civilă XX, sumă calculată de la data săvârşirii faptei, urmând a respinge restul pretenţiilor privind diferenţele salariale neîncasate de persoana vătămată având în vedere că acestea sunt incluse în renta viageră astfel stabilită.

 Se va constata că Spitalul XX, Spitalul  XX şi Spitalul XX nu s-au constituit părţi civile în cauză.

Se va lua act că partea civilă a renunţat la acordarea cheltuielilor de judecată în prezenta cauză, urmând a fi solicitate pe cale separată.

Reţinând culpa procesuală a inculpaţilor în producerea  cheltuielilor  judiciare, instanţa, în baza art. 274 alin. 2 cpp., va  dispune obligarea fiecărui inculpat la plata a câte 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Totodată, în baza art. 272 C.pr.pen. se va dispune achitarea din fondurile Ministerului Justiţiei a sumelor de câte 260 onorariul apărător desemnat din oficiu, conform delegaţiei nr. 313/16.02.2017, aflată la dosar la fila 14, pentru inculpatul  XX.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Constată că latura penală a cauzei a fost soluţionată prin sentinţa penală nr. xx/11.02.2016 pronunţată în dosarul nr. 1190/267/2015 a Judecătoriei Novaci.

Admite pretenţiile civile formulate de partea civilă XX şi ia act că Spitalul XX, Spitalul XX şi Spitalul XX nu s-au constituit părţi civile în cauză.

În temeiul art. 23 al.2 şi art. 397 alin.(1) Cpp, cu referire la art. 1357 şi art. 1357 C.civ, obligă în solidar inculpaţii XX şi XX, la plata a 300.000 lei daune morale ( din care urmează a fi scăzută suma de 75.000 lei achitaţi de inculpatul XX) rezultând suma de  225.000 lei cu titlu de daune morale; la plata a 100.00 lei prejudiciu de agrement, la 673,96 lei reprezentând daune materiale şi la plata unei rente viagere în cuantum de 2000 lei lunar către partea civilă XX, calculată de la data săvârşirii faptei, urmând a respinge restul pretenţiilor.

Ia act că partea civilă renunţă la acordarea cheltuielilor de judecată în prezenta cauză, urmând a fi solicitate pe cale separată.

În baza art. 274 alin. 2 cpp., obligă fiecare inculpat la plata a câte 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

În baza art. 272 C.pr.pen. dispune achitarea din fondurile Ministerului Justiţiei a sumelor de câte 260 onorariul apărător desemnat din oficiu, conform delegaţiei nr. 313/16.02.2017, aflată la dosar la fila 14, pentru inculpatul  XX.

Cu apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 01.03.2017.