Contrabandă, constituirea unui grup infracţional organizat

Sentinţă penală 5 din 19.10.2017


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBBTO:

DOSAR NR. XXXX/40/2015

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BOTOŞANI - SECŢIA PENALĂ

Sentinţa penală nr.

Şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx

Tribunalul constituit din:

Preşedinte:

Grefier:

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Botoşani – reprezentat de:

Procuror:

Pe rol se află pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpaţii L. A., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de “constituirea unui grup infracţional organizat” prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal şi “contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr.86/2006 şi art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal; U. A. D., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de “constituirea unui grup infracţional organizat” prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal şi “contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal; U. G. C., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de “constituirea unui grup infracţional organizat” prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal şi “contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal; A. I., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de “constituirea unui grup infracţional organizat” prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal şi “contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal; J. S., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de “constituirea unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367, alin. 1, 2 şi 3 Cod penal, şi “contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006.

Dezbaterile asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când, fiind necesar un timp mai îndelungat pentru deliberare, instanţa a amânat pronunţarea asupra cauzei la data de xx.xx.xxxx, apoi la data de astăzi.

TRIBUNALUL,

Asupra cauzei penale de faţă;

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Botoşani nr. XX/D/P/2013, au fost trimişi în judecată inculpaţii:

1. L. A., fiul lui C. şi M., născut la data de xx.xx.xxxx în municipiul Dorohoi, jud. Botoşani, cu domiciliul în sat Miorcani, com. Rădăuţi-Prut, jud. Botoşani, posesor al C.I. seria XX, nr. XXXXXX, cu CNP XXXXXXXXXXXXX, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de“constituirea unui grup infracţional organizat” prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal şi “contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr.86/2006 şi art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal;

2. U. A. D., fiul lui G. şi A., născut la data de xx.xx.xxxx în mun. Constanţa, jud. Constanţa, domiciliat în localitatea Miorcani, com. Rădăuţi-Prut, posesor al CI seria XX, nr. XXXXXX, cu CNP XXXXXXXXXXXXX, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de “Constituirea unui grup infracţional organizat” prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod Penal şi “Contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi art. 38 alin. 1, art. 39 Cod Penal;

3. U. G. C., fiul lui G. şi A., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraş Darabani, jud. Botoşani, cu domiciliul în sat Miorcani, com. Rădăuţi-Prut, jud. Botoşani, posesor al C.I. seria XX, nr. XXXXXX, cu CNP XXXXXXXXXXXXX, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de“constituirea unui grup infracţional organizat” prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal şi “contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr.86/2006 şi art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal;

4. A. I., fiul lui A. şi A., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraş Darabani, jud. Botoşani, cu domiciliul în sat Miorcani, com. Rădăuţi-Prut, jud. Botoşani, posesor al CI seria XX, nr. XXXXXX, cu CNP XXXXXXXXXXXXX, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de“constituirea unui grup infracţional organizat” prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal şi “contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr.86/2006 şi art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal;

5. J. S., cetăţean cu dublă cetăţenie, fiul lui V. şi N., născut la data de xx.xx.xxxx, în loc. Bălţi, R. Moldova, posesor al C.I. seria XX, nr. XXXXXX eliberată la xx.xx.xxxx de SPC Iaşi, CNPXXXXXXXXXXXXX, domiciliu declarat în România mun. Iaşi, str.X nr.Y Bloc Z scara T, etaj U ap.V, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de “constituirea unui grup infracţional organizat” prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal şi “contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr.86/2006 şi art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal.

Prin acelaşi rechizitoriu, s-a dispus clasarea cauzei faţă de:

1. Suspectul S. O., cetăţean cu dublă cetăţenie, fiul lui V. şi E., născut la data de xx.xx.xxxx în loc. Corjeuţi, Republica Moldova, posesor al C.I. seria XX nr. XXXXXX, eliberată de SPC Darabani la data de xx.xx.xxxx, CNP – XXXXXXXXXXXXX, domiciliu declarat în România în oraş Darabani, str. X nr. Y jud. Botoşani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de “Constituirea unui grup infracţional organizat”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 367, alin. 1, 2 şi 3 Cod Penal, în temeiul disp. art. 16 lit. a Cod proc. penală.

2. Inculpaţii L. A., U. A. D., U. G. C. şi A. I., cu datele de stare civilă menţionate mai sus, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de “Contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006, în temeiul disp. art. 16 lit. c Cod proc. penală.

Alte soluţii

A. În cauză au fost efectuate cercetări şi faţă de suspectul S. O., pentru săvârşirea infracţiunii de “constituirea unui grup infracţional organizat”, faptă prev. de art. 367, alin. 1, 2, 3 Cod Penal.

Probatoriul administrat în cauză nu a confirmat implicarea acestuia în activitatea infracţională desfăşurată de gruparea formată din inculpaţii J. S., L. A., U. A. D., U. G. C. şi A. I., motiv pentru care, în temeiul disp. art. 16, alin. 1, lit. a, urmează a se dispune clasarea cauzei cu privire la infracţiunea de “constituirea unui grup infracţional organizat”, faptă prev. de art. 367, alin. 1, 2, 3 Cod Penal, pentru care au fost efectuate cercetări faţă de suspectul S. O..

B. Prin rezoluţiile nr.XXX/P/2013 din data de xx.xx.xxxx, ale S.P.F. Rădăuţi-Prut şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani s-a început, respectiv a fost confirmată urmărirea penală faţă de inculpaţii L. A., U. A. D., U. G. C. şi A. I. pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă prevăzută de dispoziţiile art. 270 alin. 1 din Lg. 86/2006-Cod Vamal, cu aplicarea art. 274 din Lg. 86/2006- Cod Vamal.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că bunurile, respectiv cantitatea de 5.520 pachete de ţigări, de provenienţă R. Moldova, au fost introduse în România prin sustragere de la controlul vamal, prin trecerea frauduloasa a frontierei de stat de catre un cetăţean moldovean cu ajutorul unei bărci pneumatice, activitatea de trecere a ţigărilor peste râul Prut fiind organizată de către inculpatul J. S., inculpaţii L. A., U. A. D., U. G. C. şi A. I. realizând activitatea ilicită de preluare de la malul românesc al râului Prut a acestor bunuri şi de transport în interiorul teritoriului naţional-fapta inculpaţilor L. A., U. A. D., U. G. C. şi A. I. încadrându-se în prevederile la art. 270 alin. 3 din Lg. 86/2006-Cod Vamal, rap. la art. 274 din Lg. 86/2006-Cod Vamal.

Având in vedere aspectele rezultate din probatoriul administrat în cauză, cu privire la infracţiunea de contrabandă prev. de art. 270 alin. 1 cu aplic. art 274 din Legea 86/2006-Cod Vamal, pentru care a fost începută urmărirea penală faţă de inculpaţii sus menţionaţi, urmează a se dispune clasarea cauzei în temeiul disp art. 16, alin. 1, lit. c Cod pr. Penală, fapta nefiind comisă de către aceştia, ci de inculpatul J. S., prin intermediul unui cetăţean moldovean neidentificat, faţă de care s-a dispus prin ordonanţa din 04.112015, disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor.

C. Întrucât în cursul urmăririi penale nu au fost restituite toate bunurile ridicate de la inculpaţi pentru cercetări, s-a dispus restituirea şi a următoarelor bunuri:

1.Inculpatului A. I.:

-un telefon marca Nokia, model 5230 cu IMEI Xconţinând o cartelă SIM Orange, cu seria X, având acumulator tip Nokia BL-5J, ridicat în momentul realizării flagrantului;

-Una cartelă SIM Cosmote cu seria X, care a fost ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa inculpatului;

-Una cartelă SIM Orange, cu seria X, care a fost ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa inculpatului;

-Una cartelă SIM Vodafone cu seria X, care a fost ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa inculpatului;

-Una cartelă SIM Orange cu seria X, care a fost ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa inculpatului;

-Un telefon mobil marca Nokia, IMEI X conţinând o cartelă telefonică SIM Cosmote cu seria X, ridicat cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa inculpatului;

-Un telefon mobil marca Nokia, model 6030, IMEI X, fără cartelă SIM, cu acumulator cu seria X, ridicat cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa inculpatului;

-Un telefon mobil marca Motorola, cu IMEI X, fără cartelă SIM cu acumulator seria X, ridicat cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa inculpatului;

-Un laptop marca COMPAQ Presario CQ56, model CQ56-110SQ, seria X, prevăzut cu baterie seria X care a fost ridicat cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa inculpatului;

2. Inculpatului U. G. C.:

-Telefon marca Nokia, model X3-02, cu IMEI Xconţinând o cartelă SIM Cosmote cu seria X, având acumulator tip Nokia BL-4S, ridicat de la inculpatul U. G. C. în momentul realizării flagrantului;

-Telefon marca Nokia, model 113 cu IMEI X conţinând o cartelă SIM Cosmote cu seria X, având acumulator tip Nokia BL-5CB, ridicat din autoturismul marca Ford Mondeo, de culoare albastru, având numărul de înmatriculare XX-XX-XXX;

-Telefon marca Motorola cu IMEI X, fără cartelă SIM, având acumulator tip Motorola BD50, ridicat din autoturismul marca Ford Mondeo, de culoare albastru, având numărul de înmatriculare XX-XX-XXX;

În privinţa situaţiei de fapt, s-a reţinut că, în cursul lunii august 2013 inculpaţii L. A. zis „V.”, A. I., U. A. D., U. G. C. împreună cu inculpatul J. S., cetăţean cu dublă cetăţenie, română şi moldovenească, au constituit un grup infracţional organizat ce avea ca scop săvârşirea infracţiunii de contrabandă prin introducerea ilegală în ţară, peste frontiera verde, a unor cantităţi însemnate de ţigări de provenienţă moldovenească, care urmau a fi valorificate pe piaţa „neagră” din România în detrimentul bugetului de stat.

Rolul inculpatului L. A. a fost acela de a organiza împreună cu inculpatul J. S. introducerea frauduloasă în ţară, peste râul Prut a unor însemnate cantităţi de ţigări de provenienţă moldovenească, cu ajutorul unei bărci pneumatice de către cetăţeni moldoveni, de a asigura preluarea şi transportul împreună cu inculpaţii A. I., U. A. D., U. G. C. a mărfurilor de la râul Prut, de a supraveghea zona de frontieră înainte şi în timpul comiterii faptelor de contrabandă , precum şi de a asigura valorificarea ţigărilor provenite din activitatea de contrabandă către diverse persoane.

Rolul inculpatului J. S. a fost acela de a organiza trecerea frauduloasă a ţigărilor peste râul Prut, prin intermediul unor cetăţeni moldoveni, determinaţi să treacă fraudulos frontiera de stat dintre România şi R. Moldova şi să introducă în România diverse cantităţi de ţigări şi de a asigura valorificarea acestora pe piaţa neagră din România către diverşi beneficiari prin intermediul inculpatului L. A., în vederea obţinerii unor importante foloase materiale ilicite.

În baza acestei rezoluţii infracţionale la data de xx.xx.xxxx inculpaţii L. A. zis „V.”, A. I., U. A. D., U. G. C. s-au deplasat la malul râului Prut pe direcţia ostrovului din apropierea S.F. 937 (localitatea Miorcani) de unde au preluat de la un cetăţean moldovean patru colete de ţigări care au fost trecute de către acesta peste râul Prut cu ajutorul unei ambarcaţii Cetăţenii români au transportat coletele care conţineau cantitatea totală de 5520 pachete ţigări de provenienţă R.Moldova (5300 Plugarul, 200 Ritm şi 20 Alfa) până la marginea localităţii Miorcani, unde au fost surprinşi în jurul orelor 23.00 de către organele de poliţie de la S.P.F. Rădăuţi Prut.

Prin introducerea în ţară prin sustragere de la controlul vamal a cantităţii totale de 5.520 pachete ţigarete, inculpaţii J. S., L. A., U. A. D., U. G. C. şi A. I. au cauzat bugetului de stat un prejudiciu total în sumă de 56.431,00 lei, sumă cu care D.R.V. Iaşi s-a constituit parte civilă în cauză, conform adresei nr.XXXX/BRV/xx.xx.xxxx.

Măsuri asiguratorii:

În vederea confiscării speciale şi în vederea garantării reparării integrale a prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunilor, prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani, din xx.xx.xxxx, a fost instituită măsura sechestrului asigurator asupra următoarelor bunuri:

- Un moped Agility 50 de culoare roşu, cu număr de înregistrare X şi certificat de înregistrare emis de Primăria Rădăuţi-Prut, proprietatea inculpatului A. I., şi prin ordonanţa emisă de D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Botoşani la data de xx.xx.xxxx, a fost instituită măsura sechestrului asigurator asupra următoarelor bunuri:

- Cantitatea totală de 5.530 pachete de ţigări de provenienţă R. Moldova, din care 5.300 pachete de ţigări marca Plugarul, 200 pachete de ţigări marca Ritm şi 30 pachete de ţigări marca Alfa, ridicată la data de xx.xx.xxxx, cu ocazia prinderii în flagrant a inculpaţilor L. A., A. I., U. A. D. şi U. G. C.. Cantitatea de ţigări se află în camera de corpuri delicte a Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani.

Pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau care pot servi la repararea pagubei produse prin infracţiune s-a propus instanţei menţinerea măsurilor asiguratorii instituite prin aceeaşi ordonanţa în cursul urmăririi penale, în vederea reparării pagubei produse prin infracţiuni ori a confiscării speciale.

S-a reţinut, pe ansamblu, următoarea situaţie de fapt:

„Date privind modalitatea de sesizare şi istoricul cauzei

La data de xx.xx.xxxx, organele de poliţie judiciară din cadrul S.P.F. Rădăuţi-Prut s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în seara zilei de xx.xx.xxxx, numiţii L. A., U. A. D., U. G. C. şi A. I. au desfăşurat activităţi de contrabandă cu ţigări, introduse în ţară peste râul Prut, în zona localităţii Miorcani, judeţul Botoşani, cauza fiind înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani cu nr. XXX/P/XXX.

La data de xx.xx.xxxx Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de U. A. D., L. A., U. G. C. şi A. I., pentru săvârşirea infracţiunilor de “Contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi art. 33 lit. b, 34 Cod Penal şi “Contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi art. 33 lit. b, 34 Cod Penal;

Prin ordonanţa nr. XXX/P/2013 din data de xx.xx.xxxx, Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani a pus în mişcare acţiunea penală împotriva numiţilor U. A. D., L. A., U. G. C. şi A. I., pentru săvârşirea infracţiunilor de “Contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi art. 33 lit. b, 34 Cod Penal şi “Contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi art. 33 lit. b, 34 Cod Penal.

Prin ordonanţa din xx.xx.xxxx Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Botoşani, cauza fiind înregistrată la data de xx.xx.xxxx sub nr. XX D/P/2013.

Prin ordonanţa nr.XX/D/P/2013 din xx.xx.xxxx s-a extins urmărirea penală pentru infracţiunea de “Constituire a unui grup infracţional organizat” prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal, întrucât din probatoriul administrat în cauză a rezultat faptul că numiţii U. A. D., L. A., U. G. C. şi A. I. au acţionat în mod coordonat în cadrul unei grupări în scopul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă.

Prin ordonanţa nr. XX D/P/2013 din data de xx.xx.xxxx, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de numiţii U. A. D., L. A., U. G. C., A. I., J. S. şi S. O., pentru săvârşirea infracţiunii de “constituirea unui grup infracţional organizat”, faptă prev. de art. 367, alin. 1, 2, 3 Cod Penal.

Prin ordonanţa nr. XX D/P/2013 din data de xx.xx.xxxx, s-a dispus extinderea urmăririi penale in rem cu privire la infracţiunile de “contrabandă”, prev. de art. 270, alin. 1 din Lg. 86/2006-Cod Vamal, rap la art. 274 din Lg. 86/2006-Cod Vamal şi “trecerea ilegală a frontierei de stat”, prev. de art. 262, alin. 1 Cod Penal, comise la data de xx.xx.xxxx de AN cetăţean moldovean şi extinderea urmăririi penale faţă de numitul J. S., pentru săvârşirea infracţiunii de “contrabandă”, prev. de art. 270, alin. 1din Lg. 86/2006 – Cod Vamal, rap. la art 274 din Lg. 86/2006-Cod Vamal.

Prin ordonanţa de schimbare a încadrării juridice din xx.xx.xxxx s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru inculpaţii U. A. D., L. A., U. G. C. şi A. I., din infracţiunile de “Contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi art. 33 lit. b, 34 Cod Penal şi “Contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi art. 33 lit. b, 34 Cod Penal în infracţiunile de “Contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi art. 38 alin. 1, art. 39 Cod Penal şi “Contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi art. 38 alin. 1, art. 39 Cod Penal.

Prin ordonanţele nr. XX D/P/2013 din xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx, s-a dispus punerea în mişcarea a acţiunii penale faţă de inculpaţii U. A. D., L. A., U. G. C. şi A. I., pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art. 367 alin. 1, 2, 3 Cod Penal.

Prin ordonanţa din data de xx.xx.xxxx, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul J. S., pentru săvârşirea infracţiunilor de “constituire a unui grup infracţional organizat”, prev de art. 367 alin. 1, 2, 3 Cod Penal şi “contrabandă”, prev. de art. 270, alin. 1din Lg. 86/2006 – Cod Vamal, rap. la art 274 din Lg. 86/2006-Cod Vamal

Prin ordonanţa din data de xx.xx.xxxx, s-a dispus disjungerea cauzei cu privire la săvârşirea infracţiunilor de “contrabandă”, prev. de art. 270, alin. 1 din Lg. 86/2006-Cod Vamal, rap la art. 274 din Lg. 86/2006-Cod Vamal şi “trecerea ilegală a frontierei de stat”, prev. de art. 262, alin. 1 Cod Penal, comise la data de xx.xx.xxxx de AN cetăţean moldovean.

Expunerea detaliată a situaţiei de fapt:

În cursul lunii august 2013, în vederea obţinerii unor venituri ilicite, inculpatul J. S., cu cetăţenie română şi moldovenească, împreună cu inculpaţii L. A., U. A. D., U. G. C. şi A. I. au constituit un grup infracţional organizat transnaţional în scopul săvârşirii infracţiunii de contrabandă cu ţigări de provenienţă moldovenească, ce urmau a fi introduse în România peste apa râului Prut de către cetăţeni moldoveni.

În cadrul grupării, rolul inculpatului L. A. a fost acela de a organiza împreună cu inculpatul J. S. introducerea frauduloasă în ţară, peste râul Prut a unor însemnate cantităţi de ţigări de provenienţă moldovenească, cu ajutorul unei bărci pneumatice de către cetăţeni moldoveni, de a asigura preluarea şi transportul ţigărilor, împreună cu inculpaţii U. A. D., U. G. C. şi A. I., de a supraveghea zona de frontieră înainte şi în timpul comiterii actului de contrabandă, precum şi de a asigura valorificarea ţigărilor provenite din activitatea de contrabandă către diverse persoane de pe raza judeţului Botoşani, inculpaţii U. A. D., U. G. C. şi A. I. având rolul de a prelua de la malul râului Prut coletele cu ţigări şi de a le transporta în interiorul teritoriului naţional sub coordonarea inculpatului L. A..

Inculpatului J. S. a avut rolul de a organiza trecerea frauduloasă a ţigărilor peste râul Prut, prin intermediul unor cetăţeni moldoveni, determinaţi să treacă fraudulos frontiera de stat din R. Moldova în România şi să introducă în ţară cantităţi însemnate de ţigări şi de a asigura valorificarea acestora pe piaţa neagră din România către diverşi beneficiari prin intermediul inculpatului L. A., în vederea obţinerii unor importante foloase materiale ilicite.

Membrii grupării şi-au desfăşurat activitatea infracţională în luna august a anului 2013, săvârşind o faptă de contrabandă, respectiv la data de xx.xx.xxxx, întrucât au fost depistaţi şi reţinuţi de organele poliţiei de frontieră din cadrul S.P.F. Rădăuţi-Prut, însă aceştia se organizaseră încă de la începutul lunii august în vederea comiterii mai multor fapte de contrabandă, aspecte ce reies din declaraţiile suspecţilor şi inculpaţilor L. A., U. G. C. U. A. D. şi A. I..

Iniţial, la începutul lunii august a anului 2013, inculpatul L. A. a fost abordat de inculpatul J. S., zis “S.”, care i-a propus să comită fapte de contrabandă cu ţigări de provenienţă R. Moldova, în sensul că trebuia să caute mai multe persoane din localitatea Miorcani dispuse să meargă la malul râului Prut pentru a prelua şi transporta colete cu ţigări de la râul Prut până în localitatea Miorcani, în schimbul sumei de 100 de euro pentru fiecare transport în parte, ceilalţi membri ai grupării urmând a primi suma de 50 de euro pentru fiecare la transport de la inculpatul L. A., aspecte probate de declaraţiile inculpaţilor L. A., U. G. C. U. A. D. şi A. I., cât şi de declaraţia martorului S. A..

Conform înţelegerii cu inculpatul J. S., inculpatul L. A. i-a convins pe inculpaţii A. I., U. A. D. şi U. G. C., toţi trei din localitatea Miorcani, să participe în mod organizat la comiterea mai multor fapte de contrabandă.

Tot din declaraţiile inculpaţilor L. A., U. G. C. U. A. D. şi A. I., rezultă faptul că la câteva zile după ce s-au pus de acord cu privire la comiterea faptelor de contrabandă, membrii grupării au avut o tentativă de a introduce o cantitate de ţigări în ţară, în sensul că inculpatul L. A. s-a înţeles cu inculpatul J. S. ca fapta să fie comisă în seara zilei respective, în intervalul orar 20.00-22.00. Astfel inculpatul L. A. împreună cu inculpaţii A. I., U. A. D. şi U. G. C. s-au deplasat în acea zi la malul râului Prut, pentru a prelua o cantitate de ţigări, însă activitatea infracţională de contrabandă nu a fost comisă întrucât inculpatul J. S. nu a mai trecut fraudulos ţigările peste apa râului Prut, în România, având informaţii că zona de frontieră este supravegheată de către organele poliţiei de frontieră.

În vederea organizării activităţilor ilicite, în cursul lunii august 2013, inculpatul J. S. s-a deplasat din R. Moldova în localitatea Miorcani, unde s-a întâlnit cu inculpatul L. A. cu care a planificat modalitatea de comitere a unor fapte de contrabandă, la întâlnirea şi înţelegerea celor doi inculpaţi, participând şi inculpatul A. I., situaţie evidenţiată de declaraţiile acestuia din faza de urmărire penală.

Ulterior, în data de xx.xx.xxxx, inculpatul L. A. a fost contactat telefonic de inculpatul J. S., care i-a comunicat că în seara zilei de xx.xx.xxxx urmează să introducă patru colete cu ţigări de contrabandă din R. Moldova în România.

Având în vedere fapta de contrabandă ce urma a fi comisă, în seara zilei de xx.xx.xxxx, conform înţelegerii prealabile avute, inculpatul L. A. i-a chemat la un bar din localitate pe coinculpaţii A. I., U. G. C. şi U. A. D. pentru a stabili detaliile modului de comitere a faptei. Ulterior, în jurul orei 21.00, inculpatul L. A., împreună cu coinculpaţii A. I., U. G. C. şi U. A. D. s-au deplasat la malul râului Prut, de unde au preluat de la un cetăţean moldovean neidentificat cele patru colete cu ţigări introduse de acesta peste apa râului Prut, din R. Moldova în România. După ce a preluat fiecare câte un colet, le-au transportat cu spatele până la intrarea în localitatea Miorcani, în apropierea locului de unde trebuiau transportate în continuare până la un beneficiar cunoscut de către inculpatul L. A., cu autoturismul marca Ford de culoare albastru, cu nr. de înmatriculare XX-XX-XXX, împrumutat de inculpatul U. G. C. de la o rudă de a sa, aspecte probate de declaraţiile inculpaţilor L. A., U. G. C. U. A. D. şi A. I., existente la filele 48-140.

Când au ajuns la marginea localităţii Miorcani, inculpaţii au ascuns coletele cu ţigări într-o viroagă şi în timp ce inculpaţii L. A. şi U. G. C. s-au deplasat către o uliţă unde se afla parcat autotusimul cu care urmau să transporte în continuare ţigările, inculpaţii A. I. şi U. A. D. au rămas lângă coletele cu ţigări pentru a le păzi.

Prezenţa inculpaţilor la malul râului Prut pe direcţia S.F. 937 în timp ce transportau cu spatele coletele cu ţigări a fost observată de o patrulă poliţienească din cadrul S.P.F. Rădăuţi-Prut, ce executa o misiune de supraveghere cu ajutorul aparaturii de vedere pe timp de noapte, care a procedat la supravegherea şi ulterior la interceptarea inculpaţilor. Astfel, poliţiştii din cadrul patrulei i-au localizat şi interceptat mai întâi pe inculpaţii L. A. şi U. G. C. pe o uliţă din localitatea Miorcani, ce duce spre drumul sătesc, care face legătura cu comunicaţia DN 24C Rădăuţi-Prut – Manoleasa şi ulterior în imediata apropiere au fost localizaţi şi interceptaţi şi coinculpaţii U. A. D. şi A. I., în apropierea acestora fiind descoperite 4 colete învelite în folie de culoare neagră - situaţie evidenţiată în procesul verbal de constatare, procesul verbal de cercetare la faţa locului şi de reconstituire şi de planşa fotografică întocmită cu ocazia cercetării la faţa locului şi reconstituirii, existente la filele27-40 dosar.

În urma numărării şi inventarierii ţigărilor existente în cele 4 colete s-a constatat că acestea conţineau cantitatea totală de 5.520 pachete de ţigări de provenienţă R. Moldova de diferite mărci, respectiv: 5.300 pachete de ţigări marca “Plugarul”, 200 pachete de ţigări marca “Ritm” şi 20 pachete de ţigări marca “Alfa”, bunuri care au fost introduce în camera de corpuri delicate a S.T.P.F. Botoşani conform dovezii de primire seria AAA 08987, existentă la fila 199 dosar.

Pe parcursul audierilor, inculpaţii L. A., A. I., U. G. C. şi U. A. D. au adoptat în faţa organelor de urmărire penală o atitudine parţial sinceră, iniţial aceştia declarând că inculpatul U. G. C. nu a participat la comiterea faptei de contrabandă, însă în urma audierilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani şi de la D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Botoşani în calitate de învinuiţi, suspecţi şi inculpaţi aceştia au revenit asupra declaraţiilor şi au recunoscut că şi inculpatul U. G. C. a participat la comiterea faptei.

Totodată inculpaţii A. I. şi U. A. D., au menţionat în declaraţia olograf dată în faţa organelor de poliţie din cadrul S.P.F. Rădăuţi-Prut că au mai participat la o faptă de contrabandă în aceeaşi formulă, cu două-trei săptămâni înaintea depistării lor de către organele de poliţie. Ulterior, cei doi inculpaţi au revenit asupra declaraţiilor şi au precizat faptul că actul material nu s-a mai consumat, ci doar au avut o tentativă, deoarece ţigările nu au mai fost introduse în România de cetăţenii moldoveni.

II. MIJLOACELE DE PROBĂ:

Situaţie de fapt expusă mai sus se dovedeşte cu următoarele mijloace de probă:

- Proces verbal de sesizare din oficiu, fila 26;

- Poces verbal de constatare, filele 27-28;

- Proces verbl de cercetare la faţa locului şi reconstituire, filele 29-30;

- Planşă fotografică, întocmită cu ocazia cercetării la faţa locului şi reconstituirii, filele 31-40;

- Procese verbale întocmite cu ocazia întrevederii cu autorităţile R. Moldova, filele 41-43;

- Declaraţii L. A., filele 48-49, 52-54, 56-62, 64-65, 66-77;

- Declaraţii U. A. D., filele 83-84, 87-89, 91-96, 98;

- Declaraţii A. I., filele 103-104, 107-109, 111-116, 118-119;

- Declaraţii U. G. C., filele 125-126, 129-131, 133-138, 140;

- Declaraţii martor S. A., filele 143-145, 147-148;

- Declaraţie martor C. M. L., fila 153;

- Declaraţie martor asistent I. V., filele 154-155;

 - Declaraţie martor asistent P. C., filele 156-157;

- Proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după fotografii de către martorul S. A., fila 163;

- Planşă fotografică întocmită cu ocazia prezentării pentru recunoaştere, filele 165-169;

- Comisie rogatorie adresată autorităţilor competente din R. Moldova, filele 174-181;

- Proces verbal de numărare şi inventariere a ţigărilor, fila 182;

- Dovadă de reţinere a obiectelor, fila 183;

- Proces verbal calcul prejudiciu estimativ, fila 184;

- Adresă către DRAOV Iaşi, solicitare calcul prejudiciu, fila 185;

- Adresă de la DRAOV răspuns calcul prejudiciu, filele 186-190;

- Procese verbale de percheziţie corporală, filele 191-194;

- Dovezi de reţinere a obiectelor(înscrisurilor), filele 195-197;

- Raport pentru introducerea în camera de corpuri delicte a ţigărilor, fila 198;

- Dovadă de primire a ţigărilor, fila 199;

- Proces verbal încătuşare, fila 200;

- Notă raport, fila 203;

- Proces verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare la locuinţa inculpatului L. A., filele 215-216;

- Proces verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare la locuinţa inculpatului U. A. D., filele 219-220;

- Dovadă de restituire a bunurilor către inculpatul U. A. D., fila 228;

- Proces verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare la locuinţa inculpatului A. I., filele 230-231;

- Proces verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare la locuinţa inculpatului U. G. C., filele 234-235;

- Proces verbal de aplicare a sechestrului asigurator mobiliar, fila 245;

- Procese verbale de aplicare a sechestrului, filele 251-253;

- Proces verbal examinare autoturism, fila 254;

- Proces verbal restituire autoturism, fila 260;

- Procese verbale de efectuare a percheziţiei sistemelor informatice aparţinând inculpatului U. G. C., filele 273-282;

- Procese verbale de efectuare a percheziţiei sistemelor informatice aparţinând inculpatului A. I., filele 283-295, 302-303;

- Procese verbale de efectuare a percheziţiei sistemelor informatice aparţinând inculpatului U. A. D., filele 296-301;

Un plic conţinând 2 suporturi optice în copie, înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani cu numerele: XXXXXXX/xx.xx.xxxx şi XXXXXXX/xx.xx.xxxx, pe care sunt inscripţionate rezultatele percheziţiilor informatice efectuate asupra laptopului ridicat de la inculpatul A. I. şi asupra hard disk-ului unităţii centrale PC ridicată de la inculpatul U. A. D..

III. ÎN DREPT

Faptele inculpatului J. S., care în cursul lunii august 2013, a constituit împreună cu inculpaţii L. A., A. I., U. A. D. şi U. G. C. un grup infracţional organizat ce avea ca scop săvârşirea infracţiunii de contrabandă prin introducerea ilegală în ţară, peste frontiera verde, a unor cantităţi însemnate de ţigări de provenienţă moldovenească, care urmau a fi valorificate pe piaţa „neagră” din România în detrimentul bugetului de stat, rolul său în cadrul grupării fiind acela de a organiza trecerea frauduloasă a ţigărilor peste râul Prut, prin intermediul unor cetăţeni moldoveni, determinaţi să treacă fraudulos frontiera de stat dintre R. Moldova şi România şi să introducă în ţară cantităţi însemnate de ţigări, de a asigura valorificarea acestora pe piaţa neagră din România către diverşi beneficiari prin intermediul inculpatului L. A., în vederea obţinerii unor importante foloase materiale ilicite şi în baza acestei rezoluţii infracţionale a organizat împreună cu inculpatul L. A., comiterea unei fapte de contrabandă la data de xx.xx.xxxx, asigurând introducerea în România, prin sustragere de la controlul vamal prin intermediul unui cetăţean moldovean neidentificat, a cantităţii de 5.520 pachete de ţigări de provenienţă R. Moldova, care ulterior au fost preluate şi transportate în interiorul statului naţional de către inculpaţii L. A., U. A. D., U. G. C. şi A. I., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de “Constituirea unui grup infracţional organizat”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 367, alin. 1, 2 şi 3 Cod Penal, şi “Contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006.

Faptele inculpatului L. A., care în cursul lunii august 2013, a constituit împreună cu inculpaţii J. S., A. I., U. A. D. şi U. G. C. un grup infracţional organizat ce avea ca scop săvârşirea infracţiunii de contrabandă prin introducerea ilegală în ţară, peste frontiera verde, a unor cantităţi însemnate de ţigări de provenienţă moldovenească, care urmau a fi valorificate pe piaţa „neagră” din România în detrimentul bugetului de stat, rolul său în cadrul grupării fiind acela de a organiza împreună cu inculpatul J. S. introducerea frauduloasă în ţară, peste râul Prut a unor însemnate cantităţi de ţigări de proveninenţă moldovenească, cu ajutorul unei bărci pneumatice de către cetăţeni moldoveni, de a asigura preluarea şi transportul ţigărilor, împreună cu inculpaţii U. A. D., U. G. C. şi A. I., de a supraveghea zona de frontieră înainte şi în timpul comiterii actului de contrabandă, precum şi de a asigura valorificarea ţigărilor provenite din activitatea de contrabandă către diverse persoane de pe raza judeţului Botoşani şi în baza acestei rezoluţii infracţionale a organizat împreună cu inculpatul J. S., comiterea unei fapte de contrabandă la data de xx.xx.xxxx, asigurând introducerea în România, prin sustragere de la controlul vamal de către un cetăţean moldovean neidentificat, a cantităţii totale de 5.520 pachete de ţigări de provenienţă R. Moldova, care ulterior le-a preluat şi transportat în interiorul statului naţional împreună cu inculpaţii U. A. D., U. G. C. şi A. I., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de “Constituirea unui grup infracţional organizat” prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod Penal şi “Contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi art. 38 alin. 1, art. 39 Cod Penal.

Faptele inculpatului U. A. D., care în cursul lunii august 2013, a constituit împreună cu inculpaţii J. S., L. A., A. I., şi U. G. C. un grup infracţional organizat ce avea ca scop săvârşirea infracţiunii de contrabandă prin introducerea ilegală în ţară, peste frontiera verde, a unor cantităţi însemnate de ţigări de provenienţă moldovenească, care urmau a fi valorificate pe piaţa „neagră” din România în detrimentul bugetului de stat, rolul său în cadrul grupării fiind acela de a prelua de la malul râului Prut coletele cu ţigări introduse fraudulos în ţară de către cetăţeni moldoveni şi de a le transporta în interiorul teritoriului naţional sub coordonarea inculpatului L. A. şi în baza acestei rezoluţii infracţionale a comis o faptă de contrabandă la data de xx.xx.xxxx, participând la preluarea cantităţii totale de 5.520 pachete de ţigări de provenienţă R. Moldova, introdusă în România prin sustragere de la controlul vamal de către un cetăţean moldovean neidentificat, iar ulterior le-a transportat în interiorul statului naţional împreună cu inculpaţii L. A., U. G. C. şi A. I., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de “Constituirea unui grup infracţional organizat” prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod Penal şi “Contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi art. 38 alin. 1, art. 39 Cod Penal.

Faptele inculpatului U. G. C., care în cursul lunii august 2013, a constituit împreună cu inculpaţii J. S., L. A., A. I., şi U. A. D. un grup infracţional organizat ce avea ca scop săvârşirea infracţiunii de contrabandă prin introducerea ilegală în ţară, peste frontiera verde, a unor cantităţi însemnate de ţigări de provenienţă moldovenească, care urmau a fi valorificate pe piaţa „neagră” din România în detrimentul bugetului de stat, rolul său în cadrul grupării fiind acela de a prelua de la malul râului Prut coletele cu ţigări introduse fraudulos în ţară de către cetăţeni moldoveni şi de a le transporta în interiorul teritoriului naţional sub coordonarea inculpatului L. A. şi în baza acestei rezoluţii infracţionale a comis o faptă de contrabandă la data de xx.xx.xxxx, participând la preluarea cantităţii totale de 5.520 pachete de ţigări de provenienţă R. Moldova, introdusă în România prin sustragere de la controlul vamal de către un cetăţean moldovean neidentificat, iar ulterior le-a transportat în interiorul statului naţional împreună cu inculpaţii L. A., U. A. D. şi A. I., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de “Constituirea unui grup infracţional organizat” prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod Penal şi “Contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi art. 38 alin. 1, art. 39 Cod Penal.

Faptele inculpatului A. I., care în cursul lunii august 2013, a constituit împreună cu inculpaţii J. S., L. A., U. A. D. şi U. G. C. un grup infracţional organizat ce avea ca scop săvârşirea infracţiunii de contrabandă prin introducerea ilegală în ţară, peste frontiera verde, a unor cantităţi însemnate de ţigări de provenienţă moldovenească, care urmau a fi valorificate pe piaţa „neagră” din România în detrimentul bugetului de stat, rolul său în cadrul grupării fiind acela de a prelua de la malul râului Prut coletele cu ţigări introduse fraudulos în ţară de către cetăţeni moldoveni şi de a le transporta în interiorul teritoriului naţional sub coordonarea inculpatului L. A. şi în baza acestei rezoluţii infracţionale a comis o faptă de contrabandă la data de xx.xx.xxxx, participând la preluarea cantităţii totale de 5.520 pachete de ţigări de provenienţă R. Moldova, introdusă în România prin sustragere de la controlul vamal de către un cetăţean moldovean neidentificat, iar ulterior le-a transportat în interiorul statului naţional împreună cu inculpaţii L. A., U. A. D. şi U. G. C., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de “Constituirea unui grup infracţional organizat” prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod Penal şi “Contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi art. 38 alin. 1, art. 39 Cod Penal.

IV.MĂSURI PREVENTIVE

Prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost luată faţă de inculpatul L. A. măsura reţinerii pentru o durată de 24 ore.

Prin ordonanţa Pachetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost instituită măsura obligării de a nu părăsi localitatea faţă de inculpatul L. A., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx, orele 20.20, până la data de xx.xx.xxxx(inclusiv).

Prin ordonanţa Pachetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost prelungită măsura obligării de a nu localitatea, faţă de inculpatul L. A., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx, orele 20.20, până la data de xx.xx.xxxx(inclusiv), orele 20.20.

Prin ordonanţa Pachetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost prelungită măsura obligării de a nu localitatea, faţă de inculpatul L. A., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx, orele 20.20, până la data de xx.xx.xxxx(inclusiv), orele 20.20.

Prin ordonanţa Pachetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost prelungită măsura obligării de a nu localitatea, faţă de inculpatul L. A., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx, orele 20.20, până la data de xx.xx.xxxx(inclusiv), orele 20.20.

Prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost luată faţă de inculpatul A. I. măsura reţinerii pentru o durată de 24 ore.

Prin ordonanţa Pachetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost instituită măsura obligării de a nu părăsi localitatea faţă de inculpatul A. I., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx, orele 20.30, până la data de xx.xx.xxxx(inclusiv).

Prin ordonanţa Pachetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost prelungită măsura obligării de a nu părăsi localitatea, faţă de inculpatul A. I., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx, orele 20.30, până la data de xx.xx.xxxx(inclusiv), orele 20.30.

Prin ordonanţa Pachetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost prelungită măsura obligării de a nu părăsi localitatea, faţă de inculpatul A. I., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx, orele 20.30, până la data de xx.xx.xxxx(inclusiv), orele 20.30.

Prin ordonanţa Pachetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost prelungită măsura obligării de a nu părăsi localitatea, faţă de inculpatul A. I., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx, orele 20.30, până la data de xx.xx.xxxx(inclusiv), orele 20.30.

Prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost luată faţă de inculpatul U. A. D. măsura reţinerii pentru o durată de 24 ore.

Prin ordonanţa Pachetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost instituită măsura obligării de a nu părăsi localitatea faţă de inculpatul U. A. D., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx, orele 20.35, până la data de xx.xx.xxxx(inclusiv).

Prin ordonanţa Pachetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost înlocuită măsura obligării de a nu părăsi localitatea cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, faţă de inculpatul U. A. D., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx, orele 20.35, până la data de xx.xx.xxxx(inclusiv), orele 20.35.

Prin ordonanţa Pachetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost prelungită măsura obligării de a nu părăsi ţara, faţă de inculpatul U. A. D., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx, orele 20.35, până la data de xx.xx.xxxx(inclusiv), orele 20.35.

Prin ordonanţa Pachetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost prelungită măsura obligării de a nu părăsi ţara, faţă de inculpatul U. A. D., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx, orele 20.35, până la data de xx.xx.xxxx(inclusiv), orele 20.35.

Prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost luată faţă de inculpatul U. G. C. măsura reţinerii pentru o durată de 24 ore.

Prin ordonanţa Pachetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost instituită măsura obligării de a nu părăsi localitatea faţă de inculpatul U. G. C., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx, orele 21.10, până la data de xx.xx.xxxx(inclusiv).

Prin ordonanţa Pachetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost înlocuită măsura obligării de a nu părăsi localitatea cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, faţă de inculpatul U. G. C., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx, orele 21.10, până la data de xx.xx.xxxx(inclusiv), orele 21.10.

Prin ordonanţa Pachetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost prelungită măsura obligării de a nu părăsi ţara, faţă de inculpatul U. G. C., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx, orele 21.10, până la data de xx.xx.xxxx(inclusiv), orele 21.10.

Prin ordonanţa Pachetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost prelungită măsura obligării de a nu părăsi ţara, faţă de inculpatul U. G. C., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx, orele 21.10, până la data de xx.xx.xxxx(inclusiv), orele 21.10.

V.DATE REFERITOARE LA INCULPAŢI

Inculpatul L. A. este în vârstă de 36 de ani, este necăsătorit şi nu prezintă antecedente penale, însă mai este cercetat într-un dosar penal, tot pentru fapte de contrabandă, săvârşite de acesta în cursul anului 2014, aspect ce evidenţiază faptul că inculpatul deşi a fost depistat, a continuat activitatea infracţională sfidând organele statului.

Pe parcursul urmăririi penale inculpatului L. A. i s-a asigurat exercitarea drepturilor procesuale prevăzute de art. 10 Cod procedură penală, iniţial fiind asistat de apărătorul din oficiu av. L. O. I., iar ulterior de apărătorul ales av. S. M., căruia i-a fost pus la dipoziţie dosarul cauzei pentru consultare la data de xx.xx.xxxx, însă a declarat că nu doreşte să studieze dosarul cauzei(fila 553 dosar).

În cursul urmăririi penale, inculpatul a recunoscut fapta de contrabandă reţinută în sarcina sa, însă a avut o atitudine parţial sinceră pe timpul audierilor, întrucât iniţial a ascuns faptul că inculpatul U. G. C. a participat la fapta de contrabandă, arătând de fapt că la comiterea faptei au participat împreună cu el doar inculpaţii A. I. şi U. A. D., fiind ajutaţi la transportul coletelor cu ţigări de către un cetăţean moldovean necunoscut. Probatoriul administrat în cauză dovedeşte cu prisosinţă că, inculpatul L. A. a organiat fapta de contrabandă împreună cu inculpatul J. S., iar împreună cu ceilalţi inculpaţi a preluat şi a transportat o cantitate însemnată de ţigări introdusă în ţară prin acte de contrabandă.

Inculpatul A. I. este în vârstă de 33 de ani, este necăsătorit şi nu prezintă antecedente penale.

Pe parcursul urmăririi penale inculpatului A. I. i s-a asigurat exercitarea drepturilor procesuale prevăzute de art. 10 Cod procedură penală, fiind asistat de apărătorul din oficiu av. L. O. I., căruia i-a fost pus la dipoziţie dosarul cauzei pentru consultare la data de xx.xx.xxxx, însă a declarat că nu doreşte să studieze dosarul cauzei(fila 555 dosar).

În cursul urmăririi penale, inculpatul a recunoscut fapta de contrabandă reţinută în sarcina sa, însă conform înţelegerii cu ceilalţi inculpaţi, a avut o atitudine parţial sinceră pe timpul audierilor, întrucât iniţial a ascuns faptul că inculpatul U. G. C. a participat la fapta de contrabandă, arătând că la comiterea faptei au participat împreună cu el doar inculpaţii L. A. şi U. A. D., fiind ajutaţi la transportul coletelor cu ţigări de către un cetăţean moldovean necunoscut.

Inculpatul U. A. D. este în vârstă de 35 de ani, este căsătorit, are doi copii minori şi nu prezintă antecedente penale.

Pe parcursul urmăririi penale inculpatului U. A. D. i s-a asigurat exercitarea drepturilor procesuale prevăzute de art. 10 Cod procedură penală, fiind asistat de apărătorul din oficiu av. L. O. I., căruia i-a fost pus la dipoziţie dosarul cauzei pentru consultare la data de xx.xx.xxxx, însă a declarat că nu doreşte să studieze dosarul cauzei(fila 556 dosar).

În cursul urmăririi penale, inculpatul a recunoscut fapta de contrabandă reţinută în sarcina sa, însă conform înţelegerii cu ceilalţi inculpaţi, a avut o atitudine parţial sinceră pe timpul audierilor, întrucât iniţial a ascuns faptul că inculpatul U. G. C. a participat la fapta de contrabandă, arătând că la comiterea faptei au participat împreună cu el doar inculpaţii L. A. şi U. A. D., fiind ajutaţi la transportul coletelor cu ţigări de către un cetăţean moldovean necunoscut.

Inculpatul U. G. C. este în vârstă de 33 de ani, este căsătorit, are doi copii minori şi nu prezintă antecedente penale, însă a fost sancţionat cu amendă administrativă în valoare de 330 lei, pentru art. 221, alin. 1 Cod Penal, în data de 27.11.2013.

Pe parcursul urmăririi penale inculpatului U. G. C. i s-a asigurat exercitarea drepturilor procesuale prevăzute de art. 10 Cod procedură penală, iniţial fiind asistat de apărătorul din oficiu av. G. C., iar ulterior de apărătorul ales av. L. C. C., căruia i-a fost pus la dipoziţie dosarul cauzei pentru consultare la data de xx.xx.xxxx, însă a declarat că nu doreşte să studieze dosarul cauzei(fila 557 dosar).

Pe parcursul urmăririi penale inculpatul U. G. C. a avut o poziţie procesuală sinceră, recunoscând şi regretând fapta comisă.

Inculpatul J. S. are dublă cetăţenie, română şi moldovenească, este în vârstă de 24 de ani, necăsătorit, nu are copii şi nu prezintă antecedente penale pe teritoriul României.

Pe parcursul urmăririi penale inculpatul J. S. nu a putut fi audiat deoarece se sustrage de la urmărire penală. Astfel, deşi figurează ca având domiciliul în România, inculpatul nu este cunoscut la adresa de domiciliu şi nu a putut fi găsit pe teritoriul ţării, situaţie evidenţiată de procesele verbale predare a citaţiei şi de executare a mandatului de aducere întocmite de lucrători de poliţie existente la filele 535-537 dosar. Inculpatul J. S. a fost încunoştiinţat de faptul că împotriva sa s-a declanşat o anchetă penală, fiind citat procedural prin comisie rogatorie formulată către autorităţile competente din Republica Moldova(filele 170-173 dosar), pentru a se prezenta în faţa organelor de urmărire penală din România, însă acesta nu s-a prezentat pentru a fi audiat, declarând în faţa autorităţilor judiciare competente din R. Moldova, că nu intenţionază să vină în România pentru a fi audiat în calitate de inculpat, pe motiv de boală- situaţie evidenţiată de înscrisurile înaintate de Procuratura Generală a Republicii Moldova, respectiv declaraţia inculpatului. Deşi în declaraţia dată în faţa autorităţilor din Republica Moldova inculpatul a arătat faptul că nu intenţionează să vină în România pe motiv de boală, nu a prezentat nici un înscris medical care să dovedească faptul că suferă de vreo afecţiune care îl împiedică să se deplaseze în România pentru a fi audiat, refuzul inculpatului de a se deplasa în România, fiind justificat, doar de faptul că pe numele acestuia este emis un mandat de arestare preventivă în lipsă într-o altă cauză penală instrumentată de DIICOT-Biroul Teritorial Botoşani, ce se află în prezent pe rolul Tribunalului Botoşani sub numărul 1342/40/2015(filele 565-583 dosar), fiind evident că inculpatul se sustrage de la urmărirea penală.

VI. DATE REFERITOARE LA URMĂRIREA PENALĂ

Date esenţiale referitoare la urmărirea penală:

Prin rezoluţia de începere a urmăririi penale nr. XXX/P/2013 din data de xx.xx.xxxx, Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de numiţii: U. A. D., L. A., U. G. C. şi A. I. pentru săvârşirea infracţiunilor de “Contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi art. 33 lit. b, 34 Cod Penal şi “Contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi art. 33 lit. b, 34 Cod Penal.

Prin ordonanţa nr. 525/P-2013, din data de xx.xx.xxxx Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva : U. A. D., L. A., U. G. C. şi A. I. pentru săvârşirea infracţiunilor de “Contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi art. 33 lit. b, 34 Cod Penal şi “Contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi art. 33 lit. b, 34 Cod Penal.

Prin ordonanţa nr. XXX/P/2013 din data de xx.xx.xxxx, Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani a declinat competenţei de soluţionare a cauzei, în favoarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani, cauza fiind înregistrată la data de xx.xx.xxxx sub nr. XX D/P/2013;

Prin ordonanţa nr. XX D/P/2013 din data de xx.xx.xxxx, s-a dispus extinderea urmăririi penale cu privire la infracţiunea de “constituirea unui grup infracţional organizat”, faptă prev. de art. 367, alin. 1,2,3 Cod Penal.

Prin ordonanţa nr. XX D/P/2013 din data de xx.xx.xxxx, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de numiţii U. A. D., L. A., U. G. C., A. I., J. S. şi S. O., pentru săvârşirea infracţiunii de “constituirea unui grup infracţional organizat”, faptă prev. de art. 367, alin. 1, 2, 3 Cod Penal.

Prin ordonanţa nr. XX D/P/2013 din data de xx.xx.xxxx, s-a dispus extinderea urmăririi penale in rem cu privire la infracţiunile de “contrabandă”, prev. de art. 270, alin. 1 din Lg. 86/2006-Cod Vamal, rap la art. 274 din Lg. 86/2006-Cod Vamal şi “trecerea ilegală a frontierei de stat”, prev. de art. 262, alin. 1 Cod Penal, comise la data de xx.xx.xxxx de AN cetăţean moldovean şi extinderea urmăririi penale faţă de numitul J. S., pentru săvârşirea infracţiunii de “contrabandă”, prev. de art. 270, alin. 1din Lg. 86/2006 – Cod Vamal, rap. la art 274 din Lg. 86/2006-Cod Vamal.

Prin ordonanţa de schimbare a încadrării juridice din xx.xx.xxxx s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru inculpaţii U. A. D., L. A., U. G. C. şi A. I., din infracţiunile de “Contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi art. 33 lit. b, 34 Cod Penal şi “Contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi art. 33 lit. b, 34 Cod Penal în infracţiunile de “Contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi art. 38 alin. 1, art. 39 Cod Penal şi “Contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi art. 38 alin. 1, art. 39 Cod Penal.

Prin ordonanţele nr. XX D/P/2013 din xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx, s-a dispus punerea în mişcarea a acţiunii penale faţă de inculpaţii U. A. D., L. A., U. G. C. şi A. I., pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art. 367 alin. 1, 2, 3 Cod Penal.

Prin ordonanţa din data de xx.xx.xxxx, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul J. S., pentru săvârşirea infracţiunilor de “constituire a unui grup infracţional organizat”, prev de art. 367 alin. 1, 2, 3 Cod Penal şi “contrabandă”, prev. de art. 270, alin. 1din Lg. 86/2006 – Cod Vamal, rap. la art 274 din Lg. 86/2006-Cod Vamal

Prin ordonanţa din data de xx.xx.xxxx, s-a dispus disjungerea cauzei cu privire la săvârşirea infracţiunilor de “contrabandă”, prev. de art. 270, alin. 1 din Lg. 86/2006-Cod Vamal, rap la art. 274 din Lg. 86/2006-Cod Vamal şi “trecerea ilegală a frontierei de stat”, prev. de art. 262, alin. 1 Cod Penal, comise la data de xx.xx.xxxx de AN cetăţean moldovean.

Alte date referitoare la urmărirea penală:

Percheziţii domiciliare şi informatice.

În momentul constatării faptei de contrabandă, s-a procedat la efectuarea unor percheziţii corporale asupra inculpaţilor, ocazie cu care au fost depistate următoarele bunuri:

Telefon marca Nokia, model 5230 cu IMEI Xconţinând o cartelă SIM Orange, cu seria X, având acumulator tip Nokia BL-5J, ridicat de la inculpatul A. I.;

Telefon marca Samsung, model GT-E1081T, cu IMEI X conţinând o cartel SIM Cosmote cu seria X, având accumulator tip Samsung, ridicat de la inculpatul U. A. D.;

Telefon marca Nokia, model X3-02, cu IMEI Xconţinând o cartelă SIM Cosmote cu seria X, având acumulator tip Nokia BL-4S, ridicat de la inculpatul U. G. C.;

Totodată s-a procedat la verificarea autoturismului marca Ford, având numărul de înmatriculare XX-XX-XXX, ce urma a fi utilizat de către inculpatul U. G. C. pentru transportul bunurilor, fiind descoperit şi ridicat din interiorul acestuia un telefon mobil marca Nokia, model 113 cu IMEI X conţinând o cartelă SIM Cosmote cu seria X, având acumulator tip Nokia BL-5CB şi un telefon mobil marca Motorola cu IMEI X, fără cartelă SIM, având acumulator tip Motorola BD50, ridicate din autoturismul marca Ford Mondeo, de culoare albastru utilizat de către inculpatul U. G. C.;

Pentru descoperirea şi strângerea probelor necesare soluţionării cauzei au fost efectuate percheziţii domiciliare la locuinţele inculpaţilor, ocazie cu care au fost ridicate următoarele bunuri:

O unitate centrală PC FUJITSU COMPUTERS SIEMENS cu seria X, ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa inculpatului U. A. D.;

Un laptop marca ASSUS model Eee PC 1015PX seria X, cu acumulator ASSUS Li-ion seria X care a fost ridicat cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa inculpatului U. A. D.;

Telefon marca Alcatel cu IMEI X conţinând o cartelă SIM Cosmote cu seria X, care a fost ridicat cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa inculpatului U. A. D.;

Una cartelă SIM Cosmote cu seria X, care a fost ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa inculpatului A. I.;

Una cartelă SIM Orange, cu seria X, care a fost ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa inculpatului A. I.;

Una cartelă SIM Vodafone cu seria X, care a fost ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa inculpatului A. I.;

Una cartelă SIM Orange cu seria X, care a fost ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa inculpatului A. I.;

3(trei) telefoane mobile după cum urmează:

-Un telefon mobil marca Nokia, IMEI X conţinând o cartelă telefonică SIM Cosmote cu seria X;

-Un telefon mobil marca Nokia, model 6030, IMEI X, fără cartelă SIM, cu acumulator cu seria X;

-Un telefon mobil marca Motorola, cu IMEI X, fără cartelă SIM cu acumulator seria X,

Care au fost ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa inculpatului A. I.;

Un laptop marca COMPAQ Presario CQ56, model CQ56-110SQ, seria X, prevăzut cu baterie seria X care a fost ridicat cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa inculpatului A. I.;

În vederea identificării tuturor participanţilor şi stabilirii situaţiei de fapt, în cauză au fost solicitate şi obţinute de la Judecătoria Darabani, cu respectarea dispoziţiilor procesuale legale, autorizaţii de percheziţie informatică asupra bunurilor menţionate mai sus.

Percheziţiile informatice efectuate asupra telefoanelor mobile ridicate de la inculpaţi au evidenţiat prezenţa în telefonul mobil aparţinând inculpatului A. I. a numerelor de apel utilizate de inculpatul J. S., împrejurare dovedită de declaraţia inculpatului A. I., care a participat împreună cu L. A. la una din întâlnirile acestuia cu inculpatul J. S. şi care a arătat că două numere de telefon salvate în memoria telefonului său mobil sub denumirea “S.”, aparţin inculpatului J. S., pe care l-a şi recunoscut în planşa fotografică şi i-au fost furnizate de către inculpatul L. A. care a şi discutat de pe telefonul său cu inculpatul J. S..

Bunuri restituite

În cursul urmăririi penale, în baza ordonanţei emisă de D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Botoşani, în data de 30.03.2015, au fost restituite pe bază de dovadă următoarele bunuri:

O unitate centrală PC FUJITSU COMPUTERS SIEMENS cu seria X, ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa inculpatului U. A. D.;

Telefon marca Samsung, model GT-E1081T, cu IMEI X conţinând o cartel SIM Cosmote cu seria X, având accumulator tip Samsung, ridicat de la inculpatul U. A. D. în momentul realizării flagrantului;

Un laptop marca ASSUS model Eee PC 1015PX seria X, cu acumulator ASSUS Li-ion seria X care a fost ridicat cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa inculpatului U. A. D.;

Telefon marca Alcatel cu IMEI X conţinând o cartelă SIM Cosmote cu seria X, care a fost ridicat cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa inculpatului U. A. D.;

VII. LATURA CIVILĂ A CAUZEI

Avându-se în vedere probele administrate în cauză, în vederea stabilirii prejudiciului cauzat bugetului de stat, s-a procedat la numărarea şi inventarierea cantităţii de ţigări introdusă în ţară prin sustragere de la control vamal de către un cetăţean moldovean rămas neidentificat, determinat de inculpatul J. S. şi care ulterior a fost preluată şi transportată de la malul râului Prut de către inculpaţii L. A., U. A. D., U. G. C. şi A. I., rezultând cantitatea totală de 5.520 pachete ţigarete, din care 5.300 pachete cu ţigarete marca Plugarul, 200 pachete ţigarete marca Ritm şi 20 pachete cu ţigarete, marca Alfa.

Conform adresei nr. 1.861/BRV/03.09.2013 a Direcţiei Regionale Vamale Iaşi, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin introducerea în ţară a cantităţii totale de 5.520 pachete ţigarete, de către inculpaţii J. S., L. A., U. A. D., U. G. C. şi A. I. este în sumă de 56.431,00 lei.

În vederea recuperării sumelor reprezentând valoarea în vamă, taxele vamale, accizele şi taxa pe valoarea adăugată, Direcţia Regională Vamală Iaşi se constituie parte civilă, inclusiv cu sumele datorate cu titlu de creanţe accesorii legal prevăzute. ”

Procedura în Camera preliminară

Cauza a fost înregistrată pe rolul acestui tribunal sub nr.XXXX/40/2015 la data de xx.xx.xxxx. Câte o copie certificată a rechizitoriului a fost comunicată inculpaţilor, cărora li s-a adus la cunoştinţă obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător şi termenul în care, de la data comunicării, pot formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

În termenul stabilit, nu au fost formulate cereri şi excepţii de către inculpaţi.

În urma parcurgerii procedurii de cameră preliminară, prin Încheierea judecătorului de cameră preliminară al acestui tribunal din data de 26 ianuarie 2016, pronunţată în baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, s-a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală din cauză şi s-a dispus începerea judecăţii.

Procedura în cursul judecăţii

Înainte de începerea cercetării judecătoreşti, instanţa a adus la cunoştinţă inculpaţilor prezenţi dispoziţiile art.374 alin.4 Cod procedură penală, privind judecata în cazul recunoaşterii învinuirii, iar inculpaţii A. I., U. A. D. şi U. G. C. au precizat că recunosc faptele reţinute în sarcina lor şi doresc să beneficieze de judecata în baza procedurii simplificate, iar inculpatul L. A. a precizat că nu recunoaşte faptele reţinute în sarcina sa şi nu doreşte să beneficieze de judecata în baza procedurii simplificate, de asemenea, că nu dorea, deocamdată, să dea declaraţii în cauză.

Deşi nu a solicitat judecata în lipsă, acesta nu s-a mai prezentat în instanţă până la sfârşitul judecăţii.

Inculpatul J. S., cetăţean moldovean, nu s-a prezentat pe parcursul judecării cauzei.

Au fost reaudiaţi martorii menţionaţi în rechizitoriu S. A. şi I. V., şi, în raport cu dispoziţiile art.383 alin.3 şi 4 C.proc. pen., după punerea în discuţia părţilor şi a reprezentantului Ministerului Public, s-a renunţat la reaudierea martorilor P. C. şi C. M. L., după citirea declaraţiilor acestora. Au fost depuse unele înscrisuri pentru inculpaţi, care însă nu fac dovada unui profil social deosebit.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine ca fiind temeinic dovedită următoarea situaţie de fapt:

În cursul lunii august 2013, în vederea obţinerii unor venituri ilicite, inculpatul J. S., cu cetăţenie română şi moldovenească, împreună cu inculpaţii L. A., U. A. D., U. G. C. şi A. I. au constituit un grup infracţional organizat transnaţional în scopul săvârşirii infracţiunii de contrabandă cu ţigări de provenienţă moldovenească, ce urmau a fi introduse în România peste apa râului Prut de către cetăţeni moldoveni.

În cadrul grupării, rolul inculpatului L. A. a fost acela de a organiza împreună cu inculpatul J. S. introducerea frauduloasă în ţară, peste râul Prut a unor însemnate cantităţi de ţigări de provenienţă moldovenească, cu ajutorul unei bărci pneumatice de către cetăţeni moldoveni, de a asigura preluarea şi transportul ţigărilor, împreună cu inculpaţii U. A. D., U. G. C. şi A. I., de a supraveghea zona de frontieră înainte şi în timpul comiterii actului de contrabandă, precum şi de a asigura valorificarea ţigărilor provenite din activitatea de contrabandă către diverse persoane de pe raza judeţului Botoşani, inculpaţii U. A. D., U. G. C. şi A. I. având rolul de a prelua de la malul râului Prut coletele cu ţigări şi de a le transporta în interiorul teritoriului naţional sub coordonarea inculpatului L. A..

Inculpatului J. S. a avut rolul de a organiza trecerea frauduloasă a ţigărilor peste râul Prut, prin intermediul unor cetăţeni moldoveni, determinaţi să treacă fraudulos frontiera de stat din R. Moldova în România şi să introducă în ţară cantităţi însemnate de ţigări şi de a asigura valorificarea acestora pe piaţa neagră din România către diverşi beneficiari prin intermediul inculpatului L. A., în vederea obţinerii unor importante foloase materiale ilicite.

Membrii grupării şi-au desfăşurat activitatea infracţională în luna august a anului 2013, săvârşind o faptă de contrabandă, respectiv la data de xx.xx.xxxx, întrucât au fost depistaţi şi reţinuţi de organele poliţiei de frontieră din cadrul S.P.F. Rădăuţi-Prut, însă aceştia se organizaseră încă de la începutul lunii august în vederea comiterii mai multor fapte de contrabandă, aspecte ce reies din declaraţiile suspecţilor şi inculpaţilor L. A., U. G. C. U. A. D. şi A. I..

Iniţial, la începutul lunii august a anului 2013, inculpatul L. A. a fost abordat de inculpatul J. S., zis “S.”, care i-a propus să comită fapte de contrabandă cu ţigări de provenienţă R. Moldova, în sensul că trebuia să caute mai multe persoane din localitatea Miorcani dispuse să meargă la malul râului Prut pentru a prelua şi transporta colete cu ţigări de la râul Prut până în localitatea Miorcani, în schimbul sumei de 100 de euro pentru fiecare transport în parte, ceilalţi membri ai grupării urmând a primi suma de 50 de euro pentru fiecare la transport de la inculpatul L. A., aspecte probate de declaraţiile inculpaţilor L. A., U. G. C. U. A. D. şi A. I., cât şi de declaraţia martorului S. A..

Conform înţelegerii cu inculpatul J. S., inculpatul L. A. i-a convins pe inculpaţii A. I., U. A. D. şi U. G. C., toţi trei din localitatea Miorcani, să participe în mod organizat la comiterea mai multor fapte de contrabandă.

Tot din declaraţiile inculpaţilor L. A., U. G. C. U. A. D. şi A. I., rezultă faptul că la câteva zile după ce s-au pus de acord cu privire la comiterea faptelor de contrabandă, membrii grupării au avut o tentativă de a introduce o cantitate de ţigări în ţară, în sensul că inculpatul L. A. s-a înţeles cu inculpatul J. S. ca fapta să fie comisă în seara zilei respective, în intervalul orar 20.00-22.00. Astfel inculpatul L. A. împreună cu inculpaţii A. I., U. A. D. şi U. G. C. s-au deplasat în acea zi la malul râului Prut, pentru a prelua o cantitate de ţigări, însă activitatea infracţională de contrabandă nu a fost comisă întrucât inculpatul J. S. nu a mai trecut fraudulos ţigările peste apa râului Prut, în România, având informaţii că zona de frontieră este supravegheată de către organele poliţiei de frontieră.

În vederea organizării activităţilor ilicite, în cursul lunii august 2013, inculpatul J. S. s-a deplasat din R. Moldova în localitatea Miorcani, unde s-a întâlnit cu inculpatul L. A. cu care a planificat modalitatea de comitere a unor fapte de contrabandă, la întâlnirea şi înţelegerea celor doi inculpaţi, participând şi inculpatul A. I., situaţie evidenţiată de declaraţiile acestuia din faza de urmărire penală.

Ulterior, în data de xx.xx.xxxx, inculpatul L. A. a fost contactat telefonic de inculpatul J. S., care i-a comunicat că în seara zilei de xx.xx.xxxx urmează să introducă patru colete cu ţigări de contrabandă din R. Moldova în România.

Având în vedere fapta de contrabandă ce urma a fi comisă, în seara zilei de xx.xx.xxxx, conform înţelegerii prealabile avute, inculpatul L. A. i-a chemat la un bar din localitate pe coinculpaţii A. I., U. G. C. şi U. A. D. pentru a stabili detaliile modului de comitere a faptei. Ulterior, în jurul orei 21.00, inculpatul L. A., împreună cu coinculpaţii A. I., U. G. C. şi U. A. D. s-au deplasat la malul râului Prut, de unde au preluat de la un cetăţean moldovean neidentificat cele patru colete cu ţigări introduse de acesta peste apa râului Prut, din R. Moldova în România. După ce a preluat fiecare câte un colet, le-au transportat cu spatele până la intrarea în localitatea Miorcani, în apropierea locului de unde trebuiau transportate în continuare până la un beneficiar cunoscut de către inculpatul L. A., cu autoturismul marca Ford de culoare albastru, cu nr. de înmatriculare XX-XX-XXX, împrumutat de inculpatul U. G. C. de la o rudă de a sa, aspecte probate de declaraţiile inculpaţilor L. A., U. G. C. U. A. D. şi A. I., existente la filele 48-140.

Când au ajuns la marginea localităţii Miorcani, inculpaţii au ascuns coletele cu ţigări într-o viroagă şi în timp ce inculpaţii L. A. şi U. G. C. s-au deplasat către o uliţă unde se afla parcat autotusimul cu care urmau să transporte în continuare ţigările, inculpaţii A. I. şi U. A. D. au rămas lângă coletele cu ţigări pentru a le păzi.

Prezenţa inculpaţilor la malul râului Prut pe direcţia S.F. 937 în timp ce transportau cu spatele coletele cu ţigări a fost observată de o patrulă poliţienească din cadrul S.P.F. Rădăuţi-Prut, ce executa o misiune de supraveghere cu ajutorul aparaturii de vedere pe timp de noapte, care a procedat la supravegherea şi ulterior la interceptarea inculpaţilor. Astfel, poliţiştii din cadrul patrulei i-au localizat şi interceptat mai întâi pe inculpaţii L. A. şi U. G. C. pe o uliţă din localitatea Miorcani, ce duce spre drumul sătesc, care face legătura cu comunicaţia DN 24C Rădăuţi-Prut – Manoleasa şi ulterior în imediata apropiere au fost localizaţi şi interceptaţi şi coinculpaţii U. A. D. şi A. I., în apropierea acestora fiind descoperite 4 colete învelite în folie de culoare neagră - situaţie evidenţiată în procesul verbal de constatare, procesul verbal de cercetare la faţa locului şi de reconstituire şi de planşa fotografică întocmită cu ocazia cercetării la faţa locului şi reconstituirii, existente la filele27-40 dosar.

În urma numărării şi inventarierii ţigărilor existente în cele 4 colete s-a constatat că acestea conţineau cantitatea totală de 5.520 pachete de ţigări de provenienţă R. Moldova de diferite mărci, respectiv: 5.300 pachete de ţigări marca “Plugarul”, 200 pachete de ţigări marca “Ritm” şi 20 pachete de ţigări marca “Alfa”, bunuri care au fost introduce în camera de corpuri delicate a S.T.P.F. Botoşani conform dovezii de primire seria AAA 08987, existentă la fila 199 dosar.

Încadrarea juridică a faptelor şi individualizarea pedepselor

După cum este cunoscut, în materie de probaţiune, dreptul procesual român prevede că probele nu au valoare prestabilită şi nu sunt ierarhizate, forţa lor probantă depinzând de ansamblul probelor administrate, fără să existe, aşadar, prezumţia de preeminenţă a unei probe faţă de alta, din coroborarea acestora rezultând situaţia de fapt expusă mai sus, care se dovedeşte cu mijloacele de probă administrate la urmărirea penală şi la cercetarea judecătorească, astfel cum s-a reţinut mai sus, astfel încât Tribunalul constată, din întreg probatoriul administrat, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că faptele descrise mai sus există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de inculpaţi.

Aşadar, din coroborarea probatoriului administrat în cauză, având în vedere şi recunoaşterile inculpaţilor U. A. D., U. G. C. şi A. I. a rezultat că membrii grupului infracţional organizat constituit în cursul lunii august 2013, incriminaţi în prezenta cauză, format din inculpaţii J. S., L. A., U. A. D., U. G. C. şi A. I., beneficiind de ajutorul celui dintâi, care a avut rolul de a organiza trecerea frauduloasă a ţigărilor peste râul Prut prin intermediul unor cetăţeni moldoveni, determinaţi să treacă fraudulos frontiera de stat din R. Moldova în România şi să introducă în ţară cantităţi însemnate de ţigări şi de a asigura valorificarea acestora pe piaţa neagră din România către diverşi beneficiari, au organizat şi desfăşurat în seara zilei de xx.xx.xxxx o activitate de contrabandă cu ţigări, introduse în ţară peste râul Prut, în zona localităţii Miorcani, judeţul Botoşani.

În ceea ce priveşte cererea formulată la termenul din xx.xx.xxxx de către apărătorul din oficiu al inculpatului J. S., de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de contrabandă prev. de art.270 alin.1 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.274 din Legea nr.86/2006 în instigare la infracţiunea de contrabandă, în privinţa inculpatului J. S., faţă de care şi procurorul a formulat concluzii de admitere, având în vedere că în privinţa acestuia s-a conturat într-adevăr o contribuţie sub aspectul determinării altor persoane să săvârşescă fapte de contrabandă, tribunalul va admite cererea, inculpatul urmând a fi condamnat pentru infracţiunea de instigare la contrabandă.

Faţă de inculpaţi, deşi activitatea infracţională se subsumează lunii august 2013, aceştia au fost trimişi în judecată prin rechizitoriu pentru formele actelor normative ulterioare momentului 1 februarie 2014, o aşa-zisă schimbare de încadrare juridică fiind dispusă prin ordonanţă, funcţie de forma legislativă în vigoare la momentul trimiterii în judecată.

Tribunalul reţine însă că, de la data săvârşirii infracţiunilor şi până la data judecăţii a intrat în vigoare, pe de o parte, atât noul Cod de procedură penală, iar pe de altă parte, noul Cod penal şi, astfel încât se impune analizarea aplicării legii mai favorabile în speţă, potrivit art.5 alin.1 Cod penal, cu aplicarea şi a art. 396 alin.10 Cod procedură penală în privinţa inculpaţilor A. I., U. A. D. şi U. G. C..

Cu toate că pentru acest motiv nu se impune procedeul juridic prevăzut de art.386 C. proc. pen., reprezentat de schimbarea de încadrare juridică, în raport de toate textele de lege aplicabile în cauză, instanţa apreciază că, vizavi de Decizia Curţii Constituţionale nr.265/20.05.2014, potrivit căreia legea penală mai favorabilă se aplică în ansamblul ei, legea veche, respectiv incriminarea precedentă a faptelor penale, pe de o parte, precum şi Codul penal din 1969, pe de altă parte, sunt mai favorabile, astfel încât la aplicarea pedepselor se vor avea în vedere aceste dispoziţii, determinant în această apreciere fiind regimul sancţionator al concursului de infracţiuni din reglementarea veche, care se aplică ulterior individualizării fiecăreia din pedepse funcţie de limitele speciale ale fiecărei infracţiuni, şi care este mai favorabil fiecăruia dintre cei cinci inculpaţi, faţă de noile prevederi legale, care impun aplicarea obligatorie a unui spor legal de o treime din cealaltă pedeapsă stabilită, şi chiar dacă pentru ambele infracţiuni s-ar alege şi aplica pedepse la minimul special şi chiar dacă, aparent, „legea nouă” are unele minime mai mici. Potrivit legii noi, faptele au limite ale pedepselor după cum urmează: constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.367 al.1, 2 şi 3 Cod penal, închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, iar instigarea la contrabandă, potrivit art.25 Cod penal 1969, este sancţionabilă cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor, infracţiunea de contrabandă prev. de art. 270 alin. 1 şi 3, rap. la art. la art.274 din Legea nr. 86/2006 fiind sancţionat cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. Acest din urmă act normativ nesuferind modificări, pedepsele sunt identice.

Astfel, la individualizarea judecătorească a pedepselor stabilite pentru fiecare dintre inculpaţi, tribunalul va avea în vedere dispoziţiile art.72, respectiv ale părţii generale a vechiului Cod penal, limitele de pedeapsă, gradul concret de pericol social al faptelor săvârşite, rezultat inclusiv din faptul că actul material de contrabandă a fost singular, datorită stopării în mod forţat a activităţii infracţionale, dar faptele sunt în concurs, precum şi persoana fiecăruia dintre inculpaţi, poziţia procesuală, dar şi pe cea personală, scopul fiind acela de a obţine, astfel, profituri materiale ilegale. Acesta, alăturat cu reflecţia deosebit de negativă pe care aceste comportamente infracţionale o aruncă asupra societăţii, în contextul mai larg al proliferării activităţilor de contrabandă cu ţigări, ce prejudiciază grav şi bugetul consolidat al statului, contribuind la sărăcirea socială, în sens extins.

Sub aspectul circumstanţelor personale, inculpatul J. S. are dublă cetăţenie, română şi moldovenească, este în vârstă de 24 de ani, necăsătorit, nu are copii şi nu prezintă antecedente penale pe teritoriul României, L. A. este în vârstă de 36 de ani, este necăsătorit şi nu prezintă antecedente penale, însă mai este cercetat într-un dosar penal, tot pentru fapte de contrabandă, săvârşite de acesta în cursul anului 2014, aspect ce evidenţiază faptul că inculpatul deşi a fost depistat, a continuat activitatea infracţională sfidând organele statului, inculpatul A. I. este în vârstă de 33 de ani, este necăsătorit, inculpatul U. A. D. este în vârstă de 35 de ani, este căsătorit, are doi copii minori, inculpatul U. G. C. este în vârstă de 33 de ani, este căsătorit, are doi copii minori, ultimii trei inculpaţi nu prezintă nici ei antecedente penale.

Pe acest fond, se apreciază că pentru condamnarea şi reeducarea fiecărui inculpat se impune aplicarea unor pedepse cu închisoarea, cu aplicarea şi a pedepselor complementare prev. de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b, aceste pedepse fiind obligatorii, cu aplicarea şi a celor accesorii corespunzătoare, în baza art.71 Cod penal 1969.

În privinţa măsurilor preventive, se va deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii fiecăruia dintre inculpaţii L. A., U. A. D., U. G. C., A. I., de 24 de ore, din data de xx.xx.xxxx.

Latura civila a cauzei

 În baza art. 397 alin.1 rap. la art.19 Cod procedură penală, instanţa se pronunţă prin aceeaşi hotărâre şi asupra acţiunii civile, astfel încât, avându-se în vedere probele administrate în cauză, în vederea stabilirii prejudiciului cauzat bugetului de stat, s-a procedat la calcularea cantităţilor de ţigări introduse în ţară prin sustragere de la control vamal, transportate şi deţinute pe teritoriul ţării de către inculpaţi – membri ai grupării infracţionale organizate ce fac obiectul cercetărilor din prezenta cauză şi la stabilirea prejudiciului cauzat bugetului de stat funcţie de actul material de contrabandă la care aceştia au participat, tribunalul reţinând astfel ca fiind întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale potrivit art.1382 Cod civil pentru răspunderea solidară a tuturor inculpaţilor, toţi fiind participanţi activi ai infracţiunii de grup infracţional organizat, se va admite acţiunea civilă alăturată procesului penal şi vor fi obligaţi inculpaţii să plătească în solidar părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, suma de 56.431,00 lei cu titlu de despăgubiri civile, la care se vor adăuga accesoriile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

 Aşa-numitul „angajament de plată” semnat de inculpatul U. A. D., aflat la fila 99 dosar, nu poate înlătura raportul juridic legalmente stabilit mai sus.

Întrucât sunt supuse confiscării speciale bunurile produse prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, potrivit art. 112 alin. 1 lit. a Cod penal, instanţa va dispune confiscarea cantităţii totale de 5.520 pachete ţigarete, din care 5.300 pachete cu ţigarete marca Plugarul, 200 pachete ţigarete marca Ritm şi 20 pachete cu ţigarete, marca Alfa, aflate în camera de corpuri delicte a Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani, asupra căreia s-a instituit sechestrul asigurator prin Ordonanţa D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial nr. XX D/P/2013 din data de xx.xx.xxxx.

Conform art.404 alin.4 lit.c Cod procedură penală, instanţa se pronunţă prin aceeaşi hotărâre şi asupra măsurilor asiguratorii, astfel că se vor menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani nr.XXX/P/2013 din data de xx.xx.xxxx, prin care s-a instituit sechestrul asigurator asupra unui moped Agility 50 de culoare roşu, cu număr de înregistrare X şi certificat de înregistrare emis de Primăria Rădăuţi-Prut, proprietatea inculpatului A. I..

Văzând şi disp. art.274 C. proc. pen.,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

1. Condamnă pe inculpatul L. A., fiul lui C. şi M., născut la data de xx.xx.xxxx în municipiul Dorohoi, jud. Botoşani, cu domiciliul în sat Miorcani, com. Rădăuţi-Prut, jud. Botoşani, posesor al C.I. seria XX, nr. XXXXXX, CNP XXXXXXXXXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.5 Cod penal, la pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare.

Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin1 lit. a teza a II-a, lit.b Cod penal 1969, pe o perioadă de 5 ani şi 6 luni.

-contrabandă, prev. de art. 270 alin.3 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art.5 Cod penal, la pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare.

Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a, lit.b Cod penal 1969, pe o perioadă de 5 ani şi 6 luni.

În temeiul art.33 alin.1 lit.a şi 34 alin.1 lit. b Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului şi dispune ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, de 5 ani şi 6 luni închisoare.

Face aplicarea dispoziţiilor art.35 alin.2 Cod penal 1969 şi dispune ca inculpatul să execute pedepsele complementare prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b Cod penal 1969 pe o perioadă de 5 ani şi 6 luni.

Face în cauză aplicarea disp. art.71 şi 64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b Cod penal 1969.

Deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii inculpatului, de 24 de ore, din data de xx.xx.xxxx.

2. Condamnă pe inculpatul U. A. D., fiul lui G. şi A., născut la data de xx.xx.xxxx în mun. Constanţa, jud. Constanţa, domiciliat în localitatea Miorcani, com. Rădăuţi-Prut, posesor al CI seria XX, nr. XXXXXX, cu CNP XXXXXXXXXXXXX pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.5 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare.

Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin1 lit. a teza a II-a, lit.b Cod penal 1969, pe o perioadă de 3 ani şi 4 luni.

- contrabandă, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art.5 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare.

Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin1 lit. a teza a II-a, lit.b Cod penal 1969, pe o perioadă de 3 ani şi 4 luni.

În temeiul art.33 alin.1 lit.a şi 34 alin.1 lit.b Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului şi dispune ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 4 luni închisoare.

Face aplicarea dispoziţiilor art.35 alin.2 Cod penal 1969 şi dispune ca inculpatul să execute pedepsele complementare prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b Cod penal 1969 pe o perioadă de 3 ani şi 4 luni.

Face în cauză aplicarea disp. art.71 şi 64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b Cod penal 1969.

Deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii inculpatului, de 24 de ore, de la data de xx.xx.xxxx.

3.Condamnă pe inculpatul U. G. C., fiul lui G. şi A., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraş Darabani, jud. Botoşani, cu domiciliul în sat Miorcani, com. Rădăuţi-Prut, jud. Botoşani, posesor al C.I. seria XX, nr. XXXXXX, cu CNP XXXXXXXXXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.5 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare.

Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin1 lit. a teza a II-a, lit.b Cod penal 1969, pe o perioadă de 3 ani şi 4 luni.

- contrabandă, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art.5 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare.

Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin1 lit. a teza a II-a, lit.b Cod penal 1969, pe o perioadă de 3 ani şi 4 luni.

În temeiul art.33 alin.1 lit.a şi 34 alin.1 lit.b Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului şi dispune ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 4 luni închisoare.

Face aplicarea dispoziţiilor art.35 alin.2 Cod penal 1969 şi dispune ca inculpatul să execute pedepsele complementare prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b Cod penal 1969 pe o perioadă de 3 ani şi 4 luni.

Face în cauză aplicarea disp. art.71 şi 64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b Cod penal 1969.

Deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii inculpatului, de 24 de ore, de la data de xx.xx.xxxx.

4.Condamnă pe inculpatul A. I., fiul lui A. şi A., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraş Darabani, jud. Botoşani, cu domiciliul în sat Miorcani, com. Rădăuţi-Prut, jud. Botoşani, posesor al CI seria XX, nr. XXXXXX, cu CNP XXXXXXXXXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.5 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare.

Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin1 lit. a teza a II-a, lit.b Cod penal 1969, pe o perioadă de 3 ani şi 4 luni.

- contrabandă, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art.5 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare.

Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin1 lit. a teza a II-a, lit.b Cod penal 1969, pe o perioadă de 3 ani şi 4 luni.

În temeiul art.33 alin.1 lit.a şi 34 alin.1 lit.b Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului şi dispune ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 4 luni închisoare.

Face aplicarea dispoziţiilor art.35 alin.2 Cod penal 1969 şi dispune ca inculpatul să execute pedepsele complementare prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b Cod penal 1969 pe o perioadă de 3 ani şi 4 luni.

Face în cauză aplicarea disp. art.71 şi 64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b Cod penal 1969.

Deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii inculpatului, de 24 de ore, de la data de xx.xx.xxxx.

5. Admite cererea de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de contrabandă prev. de art.270 alin.1 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.274 din Legea nr.86/2006 în instigare la infracţiunea de contrabandă, în privinţa inculpatului J. S..

Condamnă pe inculpatul J. S., cetăţean cu dublă cetăţenie, fiul lui V. şi N., născut la data de xx.xx.xxxx, în loc. Bălţi, R. Moldova, posesor al C.I. seria XX, nr. XXXXXX eliberată la xx.xx.xxxx de SPC Iaşi, CNPXXXXXXXXXXXXX, domiciliu declarat în România mun. Iaşi, str. X nr.Y Bloc Z scara T, etaj U ap.V, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.5 Cod penal, la pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare.

Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin1 lit. a teza a II-a, lit.b Cod penal 1969, pe o perioadă de 5 ani şi 6 luni.

- instigare la contrabandă, prev. de art. 25 Cod penal 1969 rap. la art. 270 alin.3 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art.5 Cod penal, la pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare.

Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a, lit.b Cod penal 1969, pe o perioadă de 5 ani şi 6 luni.

În temeiul art.33 alin.1 lit.a şi 34 alin.1 lit. b Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului şi dispune ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, de 5 ani şi 6 luni închisoare.

Face aplicarea dispoziţiilor art.35 alin.2 Cod penal 1969 şi dispune ca inculpatul să execute pedepsele complementare prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b Cod penal 1969 pe o perioadă de 5 ani şi 6 luni.

Face în cauză aplicarea disp. art.71 şi 64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b Cod penal 1969.

Admite acţiunea civilă alăturată procesului penal şi obligă inculpaţii să plătească în solidar părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Direcţia Regională Vamală Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Anastasie Panu, nr.26, jud. Iaşi, suma de 56.431,00 lei cu titlu de despăgubiri civile, la care se vor adăuga accesoriile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Dispune confiscarea cantităţii totale de 5.520 pachete ţigarete, din care 5.300 pachete cu ţigarete marca Plugarul, 200 pachete ţigarete marca Ritm şi 20 pachete cu ţigarete, marca Alfa, aflate în camera de corpuri delicte a Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani, asupra căreia s-a instituit sechestrul asigurator prin Ordonanţa D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial nr. XX D/P/2013 din data de xx.xx.xxxx.

Menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani nr.XXX/P/2013 din data de xx.xx.xxxx, prin care s-a instituit sechestrul asigurator asupra unui moped Agility 50 de culoare roşu, cu număr de înregistrare X şi certificat de înregistrare emis de Primăria Rădăuţi-Prut, proprietatea inculpatului A. I..

În temeiul art.274 alin.1 Cod procedură penală, sumele de câte 750 lei fiecare, reprezentând onorariile avocaţilor din oficiu B. A., C. O., C. A. şi Ţ. M. pentru inculpaţii J. S., L. A., A. I. şi U. A. D., precum şi suma de 450 lei reprezentând onorariul parţial al avocatului din oficiu L. O. I. de la urmărirea penală pentru inculpaţii L. A., A. I. şi U. A. D., toate se avansează Baroului Botoşani din fondurile Ministerului Justiţiei.

În temeiul art.274 alin.2 Cod procedură penală, obligă pe inculpaţii L. A., U. A. D., U. G. C., A. I. şi J. S. să plătească în solidar statului câte o sumă de 5500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, xx.xx.xxxx.

Domenii speta