Pretenții

Sentinţă civilă 584/2014 din 19.12.2014


R O M Â N I A

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. .../.../2014

Cod operator de date cu caracter personal 3184

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 584/2014

Şedinţa publică de la 19 Decembrie 2014

Instanţa este constituită din:

PREŞEDINTE C.-V. B.

Grefier C.-G. H.

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant R. A. şi pe pârât Z. C., pârât L. A., având ca obiect pretenţii

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Dezbaterile au avut loc la data de 11 decembrie 2014, pronunţarea hotărârii fiind ulterior amânată prin încheierea de amânarea pronunţării hotărârii din data de 18 decembrie 2014, precum şi prin încheierea de amânare a pronunţării hotărârii din data de 19 decembrie 2014, încheieri care fac parte integrantă din prezenta hotărârii.

Tribunalul reţine cauza în pronunţare.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea ce chemare în judecată înregistrată pe rolul instanţei la data de 7 aprilie 2014, reclamantul R. A. a solicitat instantei în contradictoriu cu pârâţii, publicaţia  Z. C. şi L. A., ca prin hotărârea ce va pronunţa, să se dispună:

1. Obligarea pârâţilor la plata sumei de 100.000 (una suta mii) EURO  cu titlu de despăgubiri civile pentru prejudiciul moral şi de imagine creat urmare a afirmaţiilor denigratoare făcute la adresa reclamantului prin intermediul publicaţiei Z.  C. din data de 22.01.2014 precum şi pe blogul personal ...

2.  Publicarea hotărârii ce se va pronunţa în trei cotidiane centrale, timp de 5 zile consecutiv, începând cu ziua următoare rămânerii definitive şi irevocabile a acesteia pe cheltuiala pârâţilor;

3. Obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

In motivarea cererii de chemare în judecată, reclamantul a arătat că in  data de 22.01.2014 ziaristul L. A. în cadrul ziarului ... a scris un articol intitulat ...

În cadrul acestui articol s-au făcut afirmaţii neadevărate, privind pretinse fapte ilegale pe care le-ar fi săvârşit precum şi afirmaţii defăimătoare şi jignitoare la adresa sa. A scris „ Il acuz pe R. A. ca a patronat, de la înălţimea funcţiei sale "modeste" din ..., crearea unui sistem ce mimează transparenta, dar, e perfect legal, s-a pus chezaş în faţa opiniei publice pentru a ajuta la crearea unui "băiat deştept" în sistemul de urgenţă românesc.

Şi R. A. este un "băiat deştept". Chiar dacă sunteţi obişnuiţi de presa să credeţi ca un "băiat deştept" e ala care face milioanele de euro din banul public, eu cred ca "deştept" este şi cel care se "îngrijeşte" de crearea mediului propice pentru tunuri.

R. A. şi-a favorizat un amic vechi de 20 de ani, legitimând un sistem incredibil de ingenios, de legal şi de eficient prin care SC D. SRL din ..., firma prietenului sau din studenţie, D. V. G., a câştigat pe tava contracte de zeci de milioane de euro din licitaţii, furnizând sute de ambulante şi de "proiecte speciale" către ...

Autorul mai relatează in articol  că pentru aceasta anchetă, pe care a mai publicat-o pe blog acum doi ani a muncit aproape o săptămâna. A discutat cu firme care au pierdut constant licitaţii în faţa D., a consultat insideri din sistemul de urgenta, a vorbit cu un ofiţer dintr-un serviciu secret, cu un celebru avocat de penal, cu oameni din I. S. U. din ... şi ..., cu un oficial din apropierea subsecretarului de stat R. A., cu un om important din anturajul acestuia şi iată  ce a aflat .

Arata ca o declaratie  interesanta a smuls de la un oficial cu rang înalt din ... care mi-a spus: "O greşeală  enorma dupa demisie a fost ca R. A. a minţit opinia publica, a dezinformat-o, isterizând oamenii ca se intenţionează desfiinţarea sistemului de urgenţă. Asta l-a supărat rău pe B., care era dispus să treacă peste incident şi să se concentreze pe adoptarea reformei. Cum însă A. a insistat, am vaga premoniţie ca domnul Arafat o să o sfeclească urat de tot Căci B. e obsedat să facă aceste schimburi în sănătate. Nu m-aş mira să aibă inclusiv probleme cu Justiţia (n.m. –A.)". Ştim ce s-a întâmplat apoi, B. i-a solicitat lui B. retragerea proiectul", gest ce a atras manifestaţii de simpatie pentru medicul de origine palestiniana, ba chiar a asistat şi la un pas înapoi din partea premierului care a dat de înţeles  făţiş  luni, 16 ianuarie 2012, ca Arafat se poate întoarce înapoi în minister, dacă doreşte, sau poate participa ca membru în comisia ce va pregăti noul proiect al reformei în sănătate.

Afirmaţiile publice mincinoase şi deosebit de grave la adresa persoanei reclamantului, au fost făcute cu încălcarea dispoziţiilor art. 30 alin. (6) şi 57 din Constituţia României, art. 54 din Decretul 31/1954 şi art. 10 alin 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi i-au prejudiciat dreptul la imagine şi la onoare şi trebuie sancţionate în conformitate cu dispoziţiile art. 1357 Cod civil şi 1373 Cod Civil

În speţă sunt îndeplinite condiţiile răspunderii delictuale, astfel:

1.1. Fapta ilicită, ca element al răspunderii civile delictuale, este „orice faptă prin care, încălcându-se normele dreptului obiectiv, sunt cauzate prejudicii dreptului subiectiv aparţinând unei persoane. Principiul de drept obiectiv care este încălcat, este acela ca nimănui nu-i este permis să aducă, prin fapta să, vreo vătămare unei alte persoane, drepturilor subiective ale acesteia.

Fapta ilicită săvârşită constă în aceea că în cadrul acestui articol s-au făcut afirmaţii neadevărate privind pretinse fapte ilegale pe care le-ar fi săvârşit precum şi afirmaţii defăimătoare şi jignitoare la adresa sa .

Acestea îmbracă forma unor imputări precise, care se circumscriu sferei ilicitului.

Afirmaţiile precise şi determinate, care o incriminează ca ar fi un om corupt sunt mincinoase şi defăimătoare.

Cu privire la semnificaţia termenilor folosiţi, analiza semantică şi sintactică a acestora, nu lasă loc nici unui dubiu.

Îl acuză pe R. A. ca a patronat, de la înălţimea funcţiei sale "modeste" din ..., crearea unui sistem ce mimează transparenta, dar, e perfect legal, s-a pus chezaş în faţa opiniei publice pentru a ajuta Ia crearea unui "băiat deştept" în sistemul de Urgenţă romanesc.

Şi R. A. e un "băiat deştept". Chiar dacă sunteţi obişnuiţi de presa să credeţi ca un "băiat deştept" e ala care face milioanele de euro din banul public, eu cred ca "deştept" este şi cel care se "îngrijeşte" de crearea mediului propice pentru tunuri.

O să demonstrez în cele ce urmează ca R. A. şi-a favorizat un amic vechi de 20 de ani, legitimând un sistem incredibil de ingenios, de legal şi de eficient prin care SC D. SRL din ... , firma prietenului sau din studenţie, D. V. G., a câştigat pe tava contracte de zeci de milioane de euro din licitaţii, furnizând sute de ambulante şi de "proiecte speciale" către ...

Pentru aceasta ancheta, pe care a mai publicat-o pe blog acum doi ani, a muncit aproape o săptămâna. A discutat cu firme care au pierdut constant licitaţii în faţa ... , a consultat insideri din sistemul de urgenta, a vorbit cu un ofiţer dintr-un serviciu secret, cu un celebru avocat de penal, cu oameni din I. S. U. din ... şi ..., cu un oficial din apropierea subsecretarului de stat R. A., cu un om important din anturajul acestuia, iată ce a aflat.

O declaraţie interesanta a smuls de la un oficial cu rang inalt din ... care mi-a spus: "O greşeala enorma (lupa demisie a fost ca R. A. a minţit opinia publica, a dezinformat-o, isterizând oamenii ca se intenţionează desfiinţarea sistemului de urgenţă.

Asta l-a supărat rău pe B. care era dispus să treacă peste incident şi să se concentreze pe adoptarea reformei. Cum însă A. a insistau a vaga premoniţie ca domnul A. o să o sfeclească urat de tot Coci B. e obsedat să facă aceste schimbări în sănătate. Nu m-as mira să aibă inclusiv probleme cu Justiţia". Ştim ce s-a întâmplat apoi: B. i-a solicitat lui B. retragerea proiectului, gest ce a atras manifestaţii de simpatie pentru medicul de origine ... , ba chiar a asistat şi la un pas înapoi din partea premierului care a dat de înţeles făţiş luni, 16 ianuarie 2012, că A. se poate întoarce înapoi în minister, dacă doreşte, sau poate participa ca membru în comisia ce va pregăti noul proiect al reformei în sănătate.

Analiza sintactică arată că pârâţii au înţeles să dea acestor termeni semnificaţia mai sus arătată, astfel încât, în context, afirmaţiile lor capătă conţinutul unor acuzaţii punctuale, care dacă ar fi adevărate ar atrage răspunderea să penală

1.2. În speţa, afirmaţiile pârâţilor încalcă următoarelor norme:

- art. 30 alin 6 din Constituţie privind libertatea de exprimare, potrivit căruia: libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine".

- art. 57 din Constituţie, privind exercitarea drepturilor şi a libertăţilor, potrivit căruia, „Cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi.

- art. 10 alin (2) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului potrivit căruia exercitarea libertăţii de exprimare „comportă îndatoriri şi responsabilităţi, poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru (....) protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora, (...)

Afirmaţiile pârâţilor au avut drept consecinţă încălcarea dreptului la onoare şi reputaţie,la imagine consfinţit de textele la care a făcut mai sus referire.

II. Vinovăţia

Este fără îndoială că pârâtul a avut reprezentarea clară a gravităţii faptelor imputate - pe de o parte - şi a consecinţelor acestei imputări în plan public - pe de altă parte şi că ele au fost făcute cu vinovăţie.

În doctrină se arată că distincţia dintre fapta ilicită, care reprezintă manifestarea exterioară a conştiinţei şi voinţei autorului  şi atitudinea psihică pur interioară fără de fapta sa, faţă de propriul său comportament exteriorizat este nu numai posibilă, dar şi necesară. Când este analizată vina celui care a cauzat prejudiciul, preocuparea este cu privire la latura subiectivă a faptei.

III. Prejudiciul - Prejudiciul, ca element al răspunderii civile delictuale, constă în rezultatul negativ suferit de o anumită persoană, ca urmare a faptei ilicite săvârşită de o altă persoană.

În speţă, vorbim de un prejudiciu moral cert, actual, produs la momentul săvârşirii faptei ilicite de către pârâtă. Imaginea şi reputaţia reclamantului au fost prejudiciate prin acuzaţiile nefondate, mincinoase ale pârâţilor, aceasta cu atât mai mult cu cât tirajul ziarului este unul semnificativ .

În speţă, existând o faptă ilicită cauzatoare de prejudicii, aceasta angajează răspunderea civilă delictuală.

Conştiinţa că fapta ilicită nu rămâne nesancţionată, ci atrage după sine obligaţia de dezdăunare, este de natură a îndeplini o funcţie educativă, deci socială, de prevenire a producerii unor astfel de fapte.

Recunoaşterea unui drept la despăgubire nu se poate explica decât prin voinţa de a oferi o satisfacţie care poate contrabalansa efectul vătămării, fără a-1 face să dispară şi fără ca această satisfacţie echitabilă să aibă corespondenţă cu prejudiciul.

Doctrina românească clasică şi jurisprudenţa au promovat în baza reglementarii oferite de art. 998 Cod civil-teza reparării băneşti a daunelor morale. S-a statornicit un sistem mixt de reparare a daunelor morale, ce cuprinde măsuri patrimoniale (băneşti) care se aplică singure sau prin cumulare cu măsuri nepatrimoniale, cum ar fi de exemplu publicarea hotărârii judecătoreşti de condamnare a autorului daunei.

IV. Legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu - Codul civil impune la art. 1375 Cod Civil cerinţa ca între fapta ilicită şi prejudiciu să fie un raport de cauzalitate, în sensul ca, acea faptă să fi provocat acel prejudiciu.

Dovada faptului că există o legătură de cauzalitate directă, este aceea că „articolul" despre persoana reclamantului, a fost ulterior preluată de agenţiile de ştiri şi publicaţiile online, aşa cum rezultă din extrasele apărute pe Internet şi ataşate prezentei cereri.

V. Consideraţii privind jurisprudenta C.E.D.O. În materia libertăţii de exprimare în jurisprudenţa C.E.D.O. există o distincţie fundamentală între expunerea faptelor şi formularea judecăţilor de valoare. Astfel, în cazul Lingem c. Austria, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a stabilit existenţa unei distincţii fundamentale între:

a) expunerea unor fapte, care au un efect sporit de convingere, dar necesită, în acelaşi timp demonstrarea corespunderii lor realităţii.

b) formularea de opinii, care este legată de perceperea subiectivă a realităţii şi de aceea este imposibil a se demonstra dacă ele corespund realităţii.

De aceea, în raport de prevederile art. 10 alin 2 din CEDO, fapta pârâţilor nu este protejată şi trebuie sancţionată prin repararea prejudiciului cauzat.

Pentru motivele arătate solicită admiterea acţiunii. 

Pârâtul A. L. D. A. a formulat întâmpinare la cererea de chemare în judecată, prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată şi obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.

In motivarea poziţiei sale procesuale, pârâtul a  formulat următoarele apărări de fapt şi de drept:

In fapt, reclamantul a arătat că articolul intitulat ... redactat de pârât conţine multiple afirmaţii neadevărate la adresa acestuia, care îi cauzează un semnificativ prejudiciu de imagine, fiind întrunite toate elementele răspunderii civile delictuale - fapta ilicită, constând în încălcarea dispoziţiilor art. 30 alin. (6) si  57 din Constituţie şi art. 10 alin. (2) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, vinovăţia, prejudiciul şi raportul de cauzalitate dintre fapta juridică ilicită şi prejudiciul efectiv suferit de reclamant.

Faţă de acestea, apreciază că cererea de chemare în judecată este neîntemeiată, neputând fi identificat în primul rând un prejudiciu moral ca urmare a publicării articolului în discuţie de către pârât, care, având la bază jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, este pe deplin justificat de libertatea de exprimare a presei şi în special de calitatea de persoană publică a reclamantului.

Astfel, se vor arăta argumentat motivele pentru care, în primul rând, majoritatea afirmaţiilor din cuprinsul articolului intitulat ... au fost publicate în presă încă înainte de data de 22 ianuarie 2014, iar, pe de altă parte, reclamantul nu poate proba că un eventual prejudiciu de imagine s-ar datora acestui articol, date fiind alte articole defăimătoare publicate la adresa lui în aceeaşi perioadă. În continuare, chiar şi trecând peste aspectele evidenţiate anterior, se va arăta că toate informaţiile publicate în cuprinsul articolului în discuţie au o bază factuală suficientă pentru a fi justificate din perspectiva jurisprudenţei constante a Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia libertăţii de exprimare.

A. Referitor la existenţa unor articole în presă cu privire la reclamant, cuprinzând aceleaşi informaţii ca şi articolul intitulat ... şi anterioare acestui articol, precizează următoarele:

Astfel cum se poate observa cu uşurinţă din lecturarea cererii de chemare în judecată, dar şi a articolului intitulat ..., acesta vizează în principal relaţia dintre reclamant şi D. V. G., asociat în cadrul societăţii comerciale D. S.R.L., societate care a câştigat multiple licitaţii publice privind achiziţionarea de ambulanţe, licitaţii în cadrul cărora R. A. a făcut parte din comisia de evaluare. Practic, relaţia dintre reclamant şi D. V. G. se fundamentează pe donaţiile făcute de D. V. G. în favoarea Fundaţiei pentru ..., în care reclamantul are calitatea de preşedinte al ...

Este de remarcat că această relaţie de interese, dar şi elementele legate de câştigarea unor multiple licitaţii publice de către D. S.R.L. a fost dezbătută în presă cu mult timp înainte de publicarea articolului în discuţie de către pârât, sens în care indică, cu titlu exemplificativ, următoarele articole din presa online, pe care le anexăm prezentei:

1. Prin articolul intitulat ... publicat la data de 24 septembrie 2012 pe website-ul ..., se arată că D. V. G., asociat al D. S.R.L. şi considerat unul din băieţii deştepţi ai sănătăţii, se bazează pe două atuuri formidabile în afacerile sale ..."Al doilea atu al milionarului D. G. este relaţia de o viaţă pe care o are cu întemeietorul, mentorul şi patronul spiritual a ceea ce înseamnă ... în România, R. A. G. şi A. au fost colegi la Facultatea de ..., afaceristul fiind primul sponsor al ..., înfiinţat de A. în ... Ulterior, relaţia de prietenie dintre cei doi s-a transformat într-una extrem de bănoasă pentru G. ..."

2. Totodată, prin articolul intitulat ..., publicat la data de 11 ianuarie 2012 pe ..., se precizează că „Între cei doi (R. A. şi D. V. G.), există o strânsă legătură de prietenie care a fost cimentată în anii 90, când R. A. punea bazele la  ... a primului serviciu de urgenţă ...

Conform unor surse din ..., R. A. a făcut parte din numeroase comisii care stabileau necesităţile pentru diferite situaţii de urgenţă, în timp ce licitaţiile ulterioare erau câştigate de D. S.R.L., pe baza unor caiete de sarcini care nu permiteau, în final, decât unei singure firme să participe la aceste proceduri de achiziţii pe bani publici.

Prin urmare, faţă de articolele anterior citate, în mod evident toate informaţiile legate de prietenia existentă între reclamant şi D. V. G., dar şi de modalitatea în care au fost câştigate nenumărate licitaţii publice de societatea comercială D. S.R.L. existau deja în presă, cu mult înainte de publicarea articolului intitulat ... de către pârât. Acest element are o importanţă deosebită din perspectiva prejudiciului suferit de reclamant, dar şi a raportului de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu, ca şi condiţii ale răspunderii civile delictuale, astfel cum se va arăta în cele ce urmează.

Practic, din perspectiva prejudiciului de imagine adus reclamantului, în mod evident, în măsura în care acesta a existat, el s-a născut la data publicării în presă a acestor prime articole citate anterior (care au exploatat primele relaţia dintre D. V. G. şi R. A.) şi nu la data publicării articolului semnat de pârât, care, în esenţă, a preluat informaţii mai vechi din presă. Simpla preluare şi sintetizare a unor informaţii publicate anterior nu este susceptibilă de a genera un nou prejudiciu de imagine pentru reclamant, cât timp nu s-a dovedit, anterior publicării articolului de către pârât, faptul că aceste informaţii nu corespundeau adevărului.

Mai mult, existenţa acestor articole anterioare pe aceeaşi temă, pune în mod grav sub semnul îndoielii existenţa unui raport de cauzalitate între publicarea articolului în discuţie de pârât şi pretinsul prejudiciu de imagine suferit de reclamant. Practic, în mod clar, în măsura în care a existat un prejudiciu de imagine, el nu s-a datorat articolului intitulat ..., întrucât acesta nu a fost primul articol care a evidenţiat existenţa unui posibil conflict de interese legat de modalitatea în care D. S.R.L. a câştigat nenumărate licitaţii publice. Mai mult, chiar şi sintagma de „băiat deştept" atribuită reclamantului s-a regăsit în cuprinsul articolelor din presă anterior citate, pârât limitându-mă la a rezuma doar aspecte deja aduse la cunoştinţa publicului cu mult timp în urmă.

B) Cu privire la existenţa altor articole din presă defăimătoare la adresa reclamantului, publicate în aceeaşi perioadă cu articolul intitulat ... cu perioada publicării articolului în discuţie de către pârât, prin care a rezumat informaţii anterioare din presă cu privire la reclamant, nu a fost una întâmplătoare, întrucât în luna ianuarie 2014 au existat numeroase articole în presă cu privire la modalitatea în care R. A. a înţeles să gestioneze localizarea victimelor accidentului aviatic din munţii Apuseni. În cuprinsul tuturor acestor articole reclamantul este prezentat într-o lumină deloc favorabilă, opinia publică (regăsită în cuprinsul comentariilor articolelor) fiind dezaprobatoare cu privire la comportamentul său.

Sintetizând, aminteşte următoarele articole publicate cu privire la reclamant, cu citate corespunzătoare care reflectă perfect modalitatea în care acesta era privit de opinia publică:

1. Prin articolul intitulat ... publicat la data de 28 ianuarie 2014 pe website-ul ..., se ironizează modalitatea în care R. A. a identificat persoanele responsabile de găsirea tardivă a victimelor accidentului aviatic - „Ajuns, însă, acasă, doctorul R. A. şi-a permis luxul de a face ce nimeni nu îndrăznise: să-l acuze pe doctorul Z., singurul rămas aproape întreg după prăbuşirea de la 2000 metri, că a indicat nişte coordonate incomplete celor care căutau epava. Cum naiba i-a trecut prin minte o asemenea enormitate? .... Şi, uite-aşa, A. a devenit ca oricare dintre noi. Din simbolul care era acum doi ani, când toată ţara a ieşit în stradă pentru a-l susţine în bătălia cu T. B., R. A. a devenit acum un adevărat şmecher de ..."

2. Articolul intitulat ..., publicat la data de 24 ianuarie 2014 pe website-ul ..., este un alt exemplu în care imaginea reclamantului a fost prejudiciată, fiind relevate aspecte precum ascunderea a 80 minute din activitatea ... pe parcursul operaţiunii de salvare care a avut Ioc cu ocazia accidentului aviatic, minute care ar fi fost esenţiale pentru localizarea victimelor accidentului.

3. Un ultim exemplu este cel al articolului intitulat ... publicat la data de 23 ianuarie 2014 pe website-ul ..., din care se va cita aspectele relevante cu privire la persoana reclamantului - „Lui R. A. şi lui V. P. supravieţuirea celor cinci medici nu le-a căzut bine. Cum s-ar mai fi pozat ei lângă aparatul căzut sau cum ar fi organizat ei din studiourile televiziunilor coborârea trupurilor neînsufleţite şi transportate în ... Ei ar fi fost eroii...A. a demonstrat că el este un salvator al morţilor. Un cioclu care trăieşte în impostură, lăudându-se că este părintele ...".

Prin urmare, comparând data publicării acestor articole şi data publicării articolului cu privire la reclamant de către pârât, se poate cu uşurinţă observa că este vorba de aceeaşi perioadă (sfârşitul lunii ianuarie 2014), perioadă în care prin mai multe articole din presă (având teme complet diferite) s-au afirmat aspecte mai puţin favorabile cu privire la reclamant. În aceste condiţii, nu se poate determina cu certitudine existenţa unui raport de cauzalitate între un eventual prejudiciu de imagine suferit de R. A. şi publicarea articolului intitulat ..., fiind în egală măsură posibil ca acest eventual prejudiciu să se datoreze oricăruia dintre articolele menţionate anterior, care fac referire la accidentul aviatic din ...

Mai mult, este de remarcat faptul că articolul redactat de pârât cu privire la reclamant nu a fost susceptibil de a schimba percepţia opiniei publice cu privire la acesta, aspect care rezultă în primul rând din comentariile articolului, scrise de mai mulţi cititori ai publicaţiei ..., printre care aminteşte:

„Sincer, având prieteni în sistem şi oameni care au fost salvaţi de A., ar trebui să fie cu toţii recunoscători pentru ce a făcut el pentru noi vis a vis de sistemul de urgenţă. Dacă toţi politicienii ar fi ca el, noi acum a fi avut altă poziţie în ... şi alt trai de viaţă în ..."

„Foarte multă inflamare în comentarii, deşi se scrie clar ca R. A. nu a luat şpagă. Singura chestie posibil greşită mi se pare presiunea pusa la un moment dat de A. Deşi, pornind de la o relaţie veche existenta deja, cu un furnizor devenit tradiţional, sunt curios să îl vad pe cel care nu ar fi întrebat măcar ce se întâmplă. Dacă sumele aveau mai puţine cifre, nici nu se ridicau semne de întrebare"; „Hai lasă - mai bine facem şi noi 2% din ce a făcut A. prin ... apoi să comentăm".

Comentariile citate anterior sunt doar unele din multiplele astfel de comentarii, care, în pofida articolului redactat de pârât, relevă o părere foarte bună despre activitatea reclamantului în cadrul ... În aceste condiţii, nu este doar profund pusă sub semnul întrebării existenţa unui raport de cauzalitate în speţă, fiind evident şi faptul că imaginea reclamantului nu a fost deloc prejudiciată ca urmare a articolului ... ceea ce determină neîntrunirea în speţă a tuturor condiţiilor răspunderii civile delictuale.

C) În continuare, arată că şi dacă s-ar trece peste susţinerile noastre anterioare privind lipsa prejudiciului şi a raportului de cauzalitate, la o analiză mai atentă a articolului în discuţie se poate observa că acesta a avut o bază factuală suficientă pentru ca fapta să fie perfect legitimă din perspectiva jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului:

Aşadar, libertatea de exprimare, fiind o valoare necesară în orice societate democratică, are nu doar o valoare constituţională, ci este recunoscută şi de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi de Codul civil, în contextul capitolului privind apărarea drepturilor nepatrimoniale.

Astfel, având în vedere că particularităţile oricărei acţiuni în răspundere civilă delictuală fundamentată pe un prejudiciu de imagine sunt regăsite în dispoziţiile art. 72 şi 73 din Noul Cod civil, este imperativ necesară analizarea prevederilor art. 75 din cuprinsul aceluiaşi act normativ, în conformitate cu care: (1) Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această secţiune atingerile care sunt permise de lege sau de convenţiile şi pactele internaţionale privitoare la drepturile omului la care România este parte.

(2) Exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale cu bună-credinţă şi cu respectarea pactelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în prezenta secţiune." Aşadar, în măsura în care se aduce atingere reputaţiei şi imaginii unei persoane, dar această atingere este în acord cu legea, Constituţia sau pactele internaţionale privind drepturile omului, fapta nu justifică atragerea răspunderii civile delictuale.

În speţă, publicarea articolului intitulat ... nu e o faptă contrară ordinii juridice, fiind pe deplin justificată de libertatea de exprimare a presei, care este deosebit de largă, în deplin acord cu atributul acesteia de „câine de pază al democraţiei", conferit de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Arată, astfel, că în materia Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale este protejată, prin dispoziţiile art. 10, libertatea de exprimare - „Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică Statele să supună societăţile de radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare."

În mod constant, din jurisprudenţa Curţii se pot desprinde două idei fundamentale pe deplin aplicabile în prezenta speţă:

1) Libertatea de exprimare a presei este deosebit de largă, fiind rareori admisă cenzurarea acesteia

Cu prilejul cauzei Cornelia Popa contra România, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că a fost încălcat art. 10 din Convenţie prin hotărârile instanţelor române prin care un ziarist a fost obligat la plata unor daune interese pentru publicarea unui articol legat de atitudinea unui judecător, contrară deontologiei profesiei, întrucât măsura nu era necesară într-o societate democratică.

În concret, Curtea a reţinut că „Libertatea de exprimare constituie unul dintre fundamentele esenţiale ale unei societăţi democratice, una dintre condiţiile primordiale ale evoluţiei sale şi ale dezvoltării fiecărei persoane. Sub rezerva art. 10 § 2. aceasta este valabilă nu numai pentru informaţiile sau ideile "acceptate ori considerate drept inofensive sau indiferente, ci şi pentru cele care lovesc, sochează sau neliniştesc: aceasta este dorinţa pluralismului, toleranţei şi mentalităţii deschise, fără de care nu există societate democratică.... în acest context, expresiile folosite de reclamantă în articolul său cu privire la judecătorul Curţii Constituţionale nu pot fi considerate, potrivit Curţii, drept afirmaţii în mod deliberat calomnioase, ci drept echivalentul unei libertăţi jurnalistice ce include şi posibila recurgere la o anumită doză de exagerare, chiar de provocare".

Totodată, în cauza Saviţchi contra Moldova, un jurnalist a publicat un articol într-un ziar prin care a fost criticată vehement acţiunea unui poliţist cu ocazia unui accident rutier, fiind obligat la plata unor daune morale pentru prejudiciu] de imagine adus poliţistului. Curtea a statuat că „Libertatea de exprimare constituie unul din fundamentele esenţiale ale unei societăţi democratice, iar protecţia care trebuie acordată presei este de o importanţă deosebită. Chiar dacă presa nu trebuie să depăşească limitele stabilite inter alia în scopul „protecţiei reputaţiei sau drepturilor altor persoane", este, totuşi, sarcina ei să comunice informaţii şi idei de interes public. Presa are nu doar sarcina de a comunica astfel de informaţii şi idei: publicul, de asemenea, are dreptul de a le primi. Altfel, presa nu ar putea să joace rolul său vital de „câine de pază public. Curtea consideră că deoarece este vorba de libertatea presei, autorităţile moldoveneşti au beneficiat de o marjă de apreciere mai puţin largă atunci când au decis dacă a existat o „necesitate socială impetuoasă" pentru ingerinţa în dreptul reclamantului la libertatea de exprimare".

Hotărârile Curţii menţionate anterior nu au caracter singular, fiind constantă jurisprudenţa Curţii în ceea ce priveşte existenţa unei largi libertăţi de exprimare în cazul presei, care se reflectă cel puţin şi în următoarele hotărâri: cauza Bugan contra România, cauza Cumpănă şi Mazăre contra României, ş.a.

Din cuprinsul tuturor acestor hotărâri se poate observa că poziţia constantă a Curţii este în sensul în care se conferă presei o libertate mai largă de exprimare, întrucât aceasta are nu doar dreptul de a publica informaţii de interes public, ci şi obligaţia de a publica astfel de informaţii, fiind admisă o oarecare doză de exagerare, mai ales în situaţiile în care informaţiile publicate nu privesc aspecte ce ţin de viaţa privată a unei persoane.

Totodată, un aspect necontestat în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului este faptul că, în măsura în care informaţiile relatate în presă au o minimă bază factuală, ele sunt justificate prin prisma libertăţii de exprimare, nefiind admisă cenzurarea lor.

Raportând acest principiu la situaţia din speţă, urmează să arate argumentat motivele pentru care toate informaţiile publicate în cuprinsul articolului ... au o bază factuală suficientă pentru a fi înlăturată existenţa unei fapte juridice ilicite:

Astfel, se vor indica punctual afirmaţiile cuprinse în articolul publicat de pârât şi dovezile corespunzătoare potrivit cărora aceste aspecte corespund adevărului:

1. Societatea comercială D. S.R.L., în care D. V. G. are calitatea de asociat, a câştigat nenumărate licitaţii publice privind achiziţionarea de ambulanţe:

Astfel cum rezultă din înscrisurile anexate actiunii , respectiv extrase de pe website-uri de profil în materia licitaţiilor publice, societatea comercială D. S.R.L. a fost câştigătorul unui număr foarte mare de licitaţii privind achiziţionarea de ambulanţe, valoarea contractelor atribuite fiind una considerabilă. Mai mult, aceste extrase sunt susceptibile de a proba şi faptul că D.  S.R.L. a fost singurul participant la licitaţiile publice organizate care a trimis o ofertă admisibilă, ceea ce confirmă modalitatea în personam în care au fost redactate caietele de sarcini şi condiţiile de participare la licitaţie.

2. Existenţa unei legături între D. V. G./D.  S.R.L. şi reclamantul R.  A. - această legătură este pe deplin confirmată de faptul că D.  S.R.L. se regăseşte printre principalii parteneri ai fundaţiei ... (fundaţie al cărui preşedinte este reclamantul) aspect care rezultă la o simplă consultare a website-ului ..., secţiunea sponsori/parteneri, din care anexăm un extras prezentei întâmpinări.

Pentru  a dovedi în afara oricărui  dubiu relaţia  dintre  D. V. G./D. S.R.L. şi reclamant, solicită şi emiterea unei adrese către Fundaţia pentru ... prin care să i se solicite acesteia indicarea tuturor sponsorilor fundaţiei, persoane fizice şi juridice, în perioada 2008-2013.

3. Participarea reclamantului în multiple comisii de licitaţii privind achiziţionarea de ambulanţe, veridicitatea acestei afirmaţii înţelege să o probeze atat prin interogatoriul reclamantului, cât şi prin solicitarea de emitere a unei adrese către ..., cu menţiunea de a comunica componenţa comisiei de evaluare în cadrul procedurilor de achiziţie publică pentru ambulanţe câştigate de D. S.R.L.

2) Un al doilea principiu recunoscut de jurisprudenţa CEDO este cel potrivit căruia libertatea de exprimare, în măsura în care intră în concurs cu dreptul Ia viaţă privată, este mult mai largă în cazul persoanelor publice.

În cauza Standard Verlags GMBH şi Krawagna-Pfeifer contra Austria, ideea de bază care se desprinde din considerentele hotărârii este cea potrivit căreia art. 10 din Convenţie (care priveşte libertate de exprimare, astfel cum a arătat anterior), permite şi publicarea unor texte ce pot aduce atingere demnităţii unei persoane, dacă subiectul este de interes public şi a fost tratat cu bună-credinţă.

Totodată, aceeaşi idee principală se desprinde şi din cauza Verlagsgruppe News Gmbh contra Austria întrucât se consideră că în măsura în care o persoană are calitatea de persoană publică, pe de o parte, aceasta nu poate beneficia de acelaşi nivel de protecţie a vieţii private şi de familie ca şi restul persoanelor iar, pe de altă parte, orice exagerări în presă sunt mai uşor admisibile în considerarea faptului că informarea satisface o exigenţă fundamentală în orice societate democratică, respectiv dreptul cetăţenilor de cunoaşte orice aspecte de interes public, pentru a reacţiona în mod adecvat în faţa unor comportamente necorespunzătoare ale persoanelor de interes public.

Mai mult, întotdeauna analiza necesităţii unei sancţionări într-o societate democratică pentru publicaţii din presă care ar putea aduce atingere dreptului la imagine al unei persoane este strâns legată de condiţia proporţionalităţii măsurii de sancţionare. Aşadar, trebuie puse în balanţă, pe de o parte, dreptul cetăţenilor de a fi informaţi cu privire la evenimente de interes public şi modalitatea în care persoanele de interes public le gestionează problemele şi, pe de altă parte, gradul în care au fost aduse oarecare atingeri dreptului la imagine al unei persoane.

În speţă, în cazul articolului intitulat ... se apreciază că în vederea satisfacerii exigenţei dreptului la informare al cetăţenilor este justificată o oarecare doză de exagerare, extrapolată de către reclamant cu rea-credinţă la ideea conform căreia toate acuzaţiile aduse ar fi susceptibile de a-i atrage răspunderea penală, aspect care atrage caracterul nefondat al cererii de chemare în judecată care face obiectul prezentului dosar.

De asemenea, este de remarcat faptul că, din moment ce întreg articolul vizează calitatea de persoană publică a reclamantului şi aspecte de interes general legate de multiplele funcţii pe care le deţine, în mod logic libertatea de exprimare este mult mai largă decât dacă ar fi tratate aspecte care ţin de viaţa privată a acestuia, astfel încât şi din acest punct de vedere libertatea de exprimare ar justifica pe deplin publicarea articolului în discuţie de către pârât.

În final, arată că, contrar susţinerilor reclamantului din cuprinsul cererii de chemare în judecată, prin articolul intitulat ... acesta nu a fost în niciun moment acuzat în mod direct de săvârşirea infracţiunii de conflict de interese, aspect care se poate observa cu uşurinţă la o simplă lecturare a articolului. Practic, pârâtul a arătat doar că faptele reclamantului, din perspectiva sa (deci, o judecată de valoare), sunt imorale, revenind procurorilor sarcina de a decide în ce măsură sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de conflict de interese. De altfel, acest articol nu prezintă doar aspecte negative legate de activitatea publică a reclamantului, fiind recunoscute deopotrivă meritele sale în cadrul sistemului medical de urgenţă din ... Consideră că opinia publică este cea care, în faţa unor informaţii factuale clare, poate să-şi formeze singură opinia cu privire la reclamant, fiind datoria principală a presei doar atragerea atenţiei cu privire la orice suspiciuni care, dacă ar fi confirmate, ar fi contrare valorilor democratice pe care le promovăm.

D) Cu privire la cuantumul daunelor morale solicitate prin cererea de chemare în judecată

În ceea ce priveşte daunele morale, arată că, astfel cum s-a statuat şi în doctrină, „dacă prejudiciul nu este susceptibil de evaluare bănească, el este un prejudiciu moral. Astfel este, de exemplu, atingerea adusă onoarei sau demnităţii unei persoane." Referitor la cuantumul daunelor morale solicitat (respectiv suma de 100.000 Euro), în jurisprudenţă s-a statuat că „nu se poate apela la probe materiale, judecătorul fiind singurul care, în raport cu consecinţele, pe oricare plan, suferite de partea civilă, trebuie să aprecieze o anumită sumă globală".

Faţă de acestea, în măsura în care, în pofida tuturor celor expuse anterior, instanţa va aprecia întemeiată  cererea de chemare în judecată, solicită să observe  caracterul disproporţionat al cuantumului daunelor morale solicitate în raport cu gravitatea faptei şi cu consecinţele acesteia , (fiind deosebit de relevant sub acest aspect faptul că opinia publică nu s-a schimbat cu privire la reclamant ulterior publicării articolului de către pârât), având în vedere şi orientarea actuală din practica judiciară, în sensul în care pentru prejudicii aduse onoarei sau demnităţii unei persoane cuantumul daunelor morale nu a fost unul ridicat.

Mai mult, consideră că nu se impune acordarea unor despăgubiri într-un cuantum atât de mare nici din perspectiva faptului că activitatea presei şi libertatea de exprimare, ca valori fundamentale în orice societate democratică ar fi descurajate în publicarea oricăror articole care prezintă într-o lumină nefavorabilă persoanele publice, ceea ce sub nicio formă nu poate fi acceptat.

În considerarea tuturor aspectelor invocate, solicită respingerea cererii de chemare în judecată ca nefondată, cu acordarea cheltuielilor de judecată.

Analizând probatoriul administrat in cauză, tribunalul reţine următoarea stare de fapt:

In cuprinsul actiunii reclamantul a susţinut că in articolului publicat de pârâtul L. D. A. A. in publicaţia ... din 22 ian. 2014 şi pe blogul său personal, au fost făcute  afirmaţii denigratoarea cu privire la persoana sa, care i-au adus atingere reputaţiei, onoarei  si demnităţii. In ediţia din 22 ianuarie 2014  a ..., publicaţie on line, ziaristul  L. D. A. A. , pârât in cauză, a publicat articolul intitulat ...

Textul articolului publicat pe blog este depus la fila vol I dosar iar editia din 25 ianuarie 2014 a publicatiei ... in care a fost publicat acest articol este depus la fila 232 vol. III dosar.

Vom reda mai jos extrase din aceste articole.

„ Nişte familii se pregătesc să îşi înmormânteze morţii, nişte medici ii mulţumesc lui Dumnezeu că au scăpat cu viaţă din accidentul aviatic de la ...

Un asemenea eveniment are insă însemnătatea lui. Doar sacrificiul uman al celor decedaţi poate reporni morişca întrebărilor grele despre sistemul medical românesc, care nu se reformează nici pace de 25 de ani. Abia acum o anchetă jurnalistică are valoare, căci poate deschide şi mai mult mintea opiniei publice furioase.

Au murit doi oameni ce încercau să salveze vieţi. Unii caută vinovaţi, alţii cer demisii. Eu mi-am propus să vă spun încă o dată o poveste veche. Mi-am amintit de ea pe 7 ianuarie , citind o ştire aparent banală: un ... a ajuns sub remorca unui TIR, in urma unui accident produs in zona ... din comuna clujană ... Şoferul a scăpat ca prin minune, deşi maşina sa, o bombă pe roţi cu caracteristici de raliu, a fost pur si simplu decopertată in urma accidentului .

Şoferul de pe ... era om de afaceri, D. V. G., directorul firmei D., o firmă minune care a vândut până acum către ... peste 1300 de ambulanţe şi care câştigă licitaţii pe bandă rulantă în întreaga ...

Din fericire, G. nu a fost nevoit să folosească ambulanţele pe care le-a livrat. Norocul lui!

Dar G. şi, aşa cum voi arăta mai jos, prietenul său, R. A., sfântul neprihănit al  sistemului de urgenţă, sunt actorii unei mascarade incredibile pe bani publici. Scoţând in faţă argumentul de necontestat că ... trebuie umplută  de ambulanţe pentru a imbunătăţii timpii de reacţie in caz de urgenţă, A. l-a umplut  pe amicul său, D. V. G., de zeci de milioane de euro.

Arafat este preşedinte al Fundaţiei pentru ... şi preşedinte al ... Aceste entităţi au avut relaţii de afaceri cu D. V. G., patronul firmei D. SRL din ... , care a furnizat peste 1200 de ambulante ... , dar care  a si făcut donaţii de peste două milioane de lei celor două fundaţii menţionate mai sus.

R. A.  a fost acuzat că a făcut parte din comisiile formate la nivelul ... pentru achiziţionarea ambulanţelor de la firma D.  SRL. In această situaţie, R. A.  ar fi putut fi încadrat la infracţiunea de conflict de interese. Potrivit Codului penal, prin conflict de interese se inţelege” fapta unui funcţionar public care in exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat in raporturi comerciale ori de muncă in ultimii 5 ani”.

Fundaţia pentru  ... are sediul la ... şi a devenit cunoscută după campania de presă prin care românii erau îndemnaţi să direcţioneze doi la sută din impozitul pe profit in conturile acesteia.

R. A. a început să figureze din anul 2011 pe statul de plată al Fundaţiei pentru ..., iar potrivit evidenţelor fiscale, in perioada martie-august  a câştigat suma de 13.125 lei. La acea vreme medicul a refuzat să facă orice comentariu pe această temă.

Interesant este că omul de afaceri , V. G., care a câştigat contracte grele cu ..., a donat sume importante către Fundaţia pentru ... : 2008- D.  SRL are o relaţie de afaceri cu Fundaţia pentru ... servicii in valoarea de 433.000 lei.

2009 D.  SRL are o relaţie de afaceri cu Fundaţia pentru ... servicii in valoare de 1,1 milioane lei

2010 – D.  SRL are o relatie de afaceri cu Fundatia pentru ... servicii in valoare de 470.000 lei.

Si Societatea de ... din ...,  patronata tot de medicul ... , a primit bani de la societatea D.  SRL. Suma încasata in 2007 se ridica la 882.000 lei.

Activitatea ..., patronata de R.  A. este strans legata de activitatea Fundatiei pentru ... In luna august 2011, cele doua entitati au emis un comunicat de presa comun prin care anuntat ca “vor sponsoriza participarea unui numar de 80-100 de persoane la cel de-al Vl-lea Congres ...“, care s-a desfasurat in perioada 10-14 septembrie 2011, in ...

 

Procurorii pot decide daca este legal. Eu pot sa spun doar ca e imoral

 

Il acuz pe R. A. ca a patronat, de la inaltimea functiei sale "modeste" din ..., crearea unui sistem ce mimeaza transparenta, dar, e perfect legal, s-a pus chezas in fata opiniei publice pentru a ajuta la crearea unui "baiat destept" in sistemul de ... romanesc.

Si R. A. e un "baiat destept". Chiar daca sunteti obisnuiti de presa sa credeti ca un "baiat destept" e ala care face milioanele de euro din banul public, eu cred ca "destept" e si cel care se "ingrijeste" de crearea mediului propice pentru tunuri.

O sa demonstrez in cele ce urmeaza ca R. A. si-a favorizat un amic vechi de 20 de ani, legitimand un sistem incredibil de ingenios, de legal si de eficient prin care SC D. SRL din ..., firma prietenului sau din studentie, D. V. G., a castigat pe tava contracte de zeci de milioane de euro din licitatii, furnizand sute de ambulante si de "proiecte speciale" catre ...

Pentru aceasta ancheta, pe care am mai publicat-o pe blog acum doi ani (nu mai aveam ...), am muncit aproape o saptamana. Am discutat cu firme care au pierdut constant licitatii in fata D., am consultat insideri din sistemul de urgenta, am vorbit cu un ofiter dintr-un serviciu secret, cu un celebru avocat de penal, cu oameni din I. S. U. din ... si ..., cu un oficial din apropierea subsecretarului de stat R. A., cu un om important din anturajul acestuia. Iata ce am aflat.

 

Asta seara, licitam in... familie!

 

Pana si tabloidul ..., mai degraba atent la pipite siliconate si playboy autohtoni, s-a simtit dator sa puncteze intr-un articol din noiembrie 2011 ca, la finele anului ce tocmai s-a incheiat, R. A. a facut achizitii-record din vistieria statului - 80 de milioane de lei dintr-o lovitura - pentru 236 de ambulante oferite de doua companii "campioane" la achizitii din bani publici: P. R. si D. SRL .

Ambulantele au fost achizitionate in baza unui contract-cadru care se deruleaza pe o perioada de patru ani si prin care castigatorii urmau sa livreze intre 800 si 1000 de ambulante cu care sa se doteze statiile ... si serviciile de profil subordonate M. I.

C. a gresit un pic, dar se iarta, numai daca te uitai cu atentie la istoricul licitatiei ai fi putut afla ca acest contract-cadru nu a fost castigat de doua firme, ci de 3: P. R., D. SRL si D. G., o firma austriaca cu o experienta considerabila, peste 135 de ani in productia de ambulante.

In fapt, cele 3 companii sunt legate una de alta prin fire invizibile ochiului neobisnuit sa priveasca peste declaratiile pompoase de presa.

In primul rand, proprietarul D., D. V. G., este asociat cu C.-ul companiei austriece D. Gh. M. D., mostenitorul imperiului austriac celebru pentru serviciile de productie de ambulante in ... natala; societatea lor din ... se numeste D. SRL (RO ...) si are o activitate interesanta, din punct de vedere financiar: in 2008, de exemplu, a avut o cifra de afaceri de 18,3 milioane de lei, in 2010, a scazut considerabil, la 2 milioane de lei, dar tot nu se poate spune ca e o firma moarta. Daca ar fi sa stim cifra de pe 2011, cu siguranta ca am vedea mari schimbari, avand in vedere succesul programat al licitatiei de la final de an.

O fratie frumoasa, chiar daca nu oficializata, exista si intre D. SRL si P. R. Nu putem condamna aceasta asociere, dar putem vorbi despre aceste intelegeri.

Primul semn al acestei intelegeri, l-am descoperit in 2008, cand P. a castigat o licitatie-soc la ... in valoare de 29 de milioane de lei, evident, pentru livrarea de ambulante, la fel de evident, avandu-l ca subcontractor pe D. In acelasi an prodigios, G. de la D. echipase direct sau indirect, pe bani incredibili, 816 ambulante, tot din banii ...

Ne explica mai multe un om din divizia de vanzari a P. B. N.: "Cunosc relatia apropiata dintre clujeni si oamenii nostri din P., de ea stie inclusiv B. V. (C.-ul P. R. de atunci - n.m.). Cei de la D. au un statut de dealer neoficial, ca sa spun asa, e si normal, cu ajutorul lor, divizia de utilitare a ... a vandut sute de bucati in acesti ani. Imaginati-va ca toti dealerii din tara nu vand intr-un an impreuna 200 de vehicule utilitare, e si normal sa aiba un tratament special. In cazurile astea mai simandicoase, se fac discounturi speciale, se pupa in fund clientul, se leaga relatii mai apropiate".

 

Un detaliu misto din momentul scandalului A.

 

Presiunile ca R. A. sa isi dea demisia au inceput inca din noiembrie 2011. Putini stiu acest lucru. Insusi A. s-a plans unui apropiat ca primeste constant telefoane sa plece, inclusiv de la T. B., nemultumit ca se opune reformei in sanatate. De ce nu a plecat atunci de buna voie? Fiindca domnul A. a crezut pe bune ca poate sa il convinga pe B. sa opreasca totul. Rabdator, ... a pus in continuare presiune, fortandu-l pe A. sa ofere si un motiv sau un gest care sa forteze plecarea sa. Acel moment a venit cand R. A. a declarat sus si raspicat ca nu este de acord cu ministrul sau. Ce e corect, e corect. B. a avut dreptate sa spuna asta: cand contesti pozitia guvernului din care faci parte, atunci te iei frumos si pleci sa contesti ce vrei, dar din afara acelui guvern.

O declaratie interesanta am smuls de la un oficial cu rang inalt din PDL care mi-a spus: "O greseala enorma dupa demisie a fost ca R. A. a mintit opinia publica, a dezinformat-o, isterizand oamenii ca se intentioneaza desfiintarea sistemului de urgenta. Asta l-a suparat rau pe B., care era dispus sa treaca peste incident si sa se concentreze pe adoptarea reformei. Cum insa A. a insistat, am vaga premonitie ca domnul A. o sa o sfecleasca urat de tot. Caci B. e obsedat sa faca aceste schimbari in sanatate. Nu m-as mira sa aiba inclusiv probleme cu Justitia (n.m. – A.)".

Stim ce s-a intamplat apoi: B. i-a solicitat lui B. retragerea proiectului, gest ce a atras manifestatii de simpatie pentru medicul de origine palestiniana, ba chiar am asistat si la un pas inapoi din partea premierului care a dat de inteles fatis luni, 16 ianuarie 2012, ca A. se poate intoarce inapoi in minister, daca doreste, sau poate participa ca membru in comisia ce va pregati noul proiect al reformei in sanatate ….

 …

 

PS: Nu e un ziar, e doar un blog, asa ca o sa imi permit si un Post Scriptum intr-o nota mai personala.

R. A. si-a creat de-a lungul anilor, prin foarte multa munca si pasiune, o imagine impecabila, de Dumnezeu al sistemului de Urgenta romanesc. A si muncit omul, a si gresit omul, dar, per total, realizarile sale sunt incontestabile. R. A. este un specialist de prima clasa, laudat si apreciat de somitati in materie la nivel mondial. Unii vorbesc pe la colturi ca e atat de bun profesional, incat maine ar putea fi chemat in board-ul Organizatiei Mondiale a Sanatatii.

Dragostea si aprecierile publicului larg i s-au suit insa lui R. A. la cap. A ajuns de o infumurare sora cu mitocania, imi aduc aminte chiar de un episod cand a indraznit sa ridice tonul la adresa D. G., ramasa perplexa. Noroc ca a intrat V. C. pe telefon si l-a pus la punct, intr-atat de nesimtit fusese A. in acel episod.

R. A. a ajuns atat de pretios, incat chiar se crede Dumnezeu in "industria" din care face parte: intangibil, de nerefuzat, curatia personificata. Dar nu e.

Stiu ca o sa imi atrag oprobiul adulatorilor lui A., stiu ca, din momentul publicarii acestei anchete, o sa fiu considerat o javra basista, stiu ca o sa ma manance focul Gheenei si ca o sa mor de infarct si S. n-o sa mai vina la mine.

Imi asum totul.”

Instanţa reţine că angajarea raspunderii civile delictuale, asa cum este reglementata de art. 1357 si urm. Cod civil, presupune intrunirea cumulativă  acelor patru condiţii, respectiv faptă ilicită, prejudiciu, vinovăţie şi existenţa raportului de cauzalitate dintre faptă si prejudiciu.

In opinia instanţei, in speţă nu sunt întrunite  condiţiile cumulative pentru angajarea răspunderii civile delictuale a pârâtului.

Instanţa nu  a putut identifica o faptă ilicită săvârşită de  pârât. Acesta a publicat articolul reclamant in calitate de ziarist,  exercitându-şi dreptul la liberă exprimare.

Libertatea de exprimare este recunoscuta de Constitutie, de art. 70 din Codul civil, de art. 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Astfel, având în vedere că particularităţile oricărei acţiuni în răspundere civilă delictuală fundamentată pe un prejudiciu adus  reputaţiei şi onoarei sunt regăsite în dispoziţiile art. 72 şi 73 din Noul Cod civil, este imperativ necesară analizarea prevederilor art. 75 din cuprinsul aceluiaşi act normativ, în conformitate cu care: (1) Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această secţiune atingerile care sunt permise de lege sau de convenţiile şi pactele internaţionale privitoare la drepturile omului la care România este parte.

(2) Exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale cu bună-credinţă şi cu respectarea pactelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în prezenta secţiune."

Aşadar, în măsura în care se aduce atingere reputaţiei, onoarei şi demnităţii unei persoane, dar această atingere este în acord cu legea, Constituţia sau pactele internaţionale privind drepturile omului, fapta nu justifică atragerea răspunderii civile delictuale.

Jurisprudenţa CEDO şi amintim cu titlu de exemplu Cauza Corneliu Popa contra României, Cauza Bugan  contra României, Cauza Mazăre si Cumpănă contra României, Cauza Pauliukiene si Pauliukas contra Lituaniei,  Cauza Verlagsgruppe News GMBH contra Austriei  relevă câteva idei fundamentale aplicabile şi in speţa de faţă, şi  anume că libertatea de exprimare a presei este mult mai largă decât  libertatea de exprimare a  altor persoane; în măsura în care informaţiile relatate în presă au o minimă bază factuală, ele sunt justificate prin prisma libertăţii de exprimare, nefiind admisă cenzurarea lor;  fapta va fi  justificata  prin prisma  libertăţii de  exprimare chiar dacă  informaţiile nu exprimă adevărul absolut, fiind suficient ca jurnalistul să aibă o minimă bază factuală.

Libertatea mai largă de exprimare  a presei  decurge din  rolul presei de a  informa cetăţenii si de a veghea la respectarea  regulilor democraţiei.

In exercitarea acestui rol, Curtea a recunoscut  jurnaliştilor  dreptul de a uza  de o anumită  doză de  exagerare şi provocare cu privire la judecăţile de valoare pe care le emit, fără a fi  realitatea

Libertatea de exprimare  in cazul in care  informaţiile vizează persoane publice sau de interes public este mai larga  decât in situaţiile in care  informaţiile vizează alte persoane.

In articol, pârâtul L. A. nu s-a referit la aspecte ale vieţii private a reclamantului, ci la aspecte ce tin de viaţa sa publică, la o anumită conduită a reclamantului  in calitatea sa de inalt  funcţionar de stat.

Faptele prezentate in articol s-au dovedit că au o bază factuală suficientă.

Astfel, din probele administrate in cauză, respectiv interogatoriul reclamantului, inscrisuri, informaţii furnizate de M. S. si M. I. s-a dovedit că SC D.  al căruia administrator este D.V. G. a avut o indelungată  relaţie de afaceri  cu  Fundaţia pentru ... ,  SC D. furnizând fundaţiei echipamente medicale  iar achiziţiile au fost  in valoarea de circa 2 milioane lei, după cum a recunoscut reclamantul la interogatoriu ( f. 8, răspunsul la intrebarea 8).

Din adresele intocmite de M. S. rezultă că in anul 2007 s-a incheiat un acord cadrul intre M. si D. pentru achiziţia de  autospeciale si ambulanţe, in baza căruia D. a furnizat un procent de 3,39% din totalul contractelor ofertate de M. pentru aceste produse, cu o pondere valorică de 8.94% din totalul sumelor achitate de Minister pentru aceste produse, respectiv  suma de 126.663.000 lei.

In 2008 s-a incheiat un contract cadru pe un an, in baza căruia  s-au furnizat aceleaşi produse intr-un procent de 12,05% din totalul achiziţionat de M., cu o pondere valorică de 1,81%, respectiv 299.373.000 lei  iar in  2010 s-a incheiat un contract cadru  care expiră in 15.05.2015, in baza căruia  D. a furniza un procent de 43,44% din totalul de ambulanţe şi autospeciale achiziţionate de M., cu o pondere valorică de 40,01 % şi o valoare de 188.777.341 lei (f. 276)

Din adresa de la fila 178 dosar, emisă de asemenea de M. S.,  in anul 2007 D. a  fost desemnată câştigătoare de 1 din 8 licitaţii, in anul 2008  la două din totalul de 7 licitaţii, in anul 2010 la două din 5 licitaţii, că in afara acestor licitaţii câştigate D. nu a mai participat la alte licitaţii.

Din cuprinsul aceleiaşi adrese rezultă că  preşedintele comisiei de intocmire a  documentaţiei  de atribuire pentru achiziţia de ambulante in  anul 2007 şi 2008  a fost reclamantul,  R.  A.

Aşadar, este probat numărul mare de licitaţii câştigate de D., practic toate cele la care  a participat, sumele mari de bani  încasate de  firma furnizoare de pe urma acestor contracte,  faptul că in comisiile de intocmire a documentaţiei pentru licitaţii a făcut parte reclamantul, că D. are o relaţie de afaceri indelungată cu Fundaţia pentru ... al cărui preşedinte este reclamantul R. A.

Aceste fapte nu se poate spune că nu sunt de natură să ridice semne de intrebare cu privire la  probabilitatea ca o firmă să câştige mereu si mereu licitaţii in condiţiile unei concurenţe pe deplin corecte.

Apreciem că pârâtul nu a săvârşit o faptă ilicită prin publicarea articolului  in discuţie in ... si blogul său personal, căci şi-a exercitat dreptul la liberă exprimare, cu bună credinţă, având o bază factuală  suficientă .

Apoi, nu este probată  nici existenţa a raportului de cauzalitate intre articolele reclamate şi prejudiciul de imagine susţinut de reclamant.

Articolele datează din 2014, in timp ce împrejurările la care se referă  au fost semnalate in  articole de presă cu alţi autori incă din anul 2012. De exemplu, in articolul Apropiaţii lui R. A. D. , câştigă toate contractele cu ..., publicat in  ... ediţia on line din  20 septembrie 2012 ( f. 52) , La A. lăudat să nu  te duci cu ambulanţa, că are şi el . De vânzare! Publicat in  ... in 03.10.2012 (f. 46) .

In declaraţia sa, martorul C. B., prieten apropiat al reclamantului, a arătat că in anul 2012 a fost  apelat telefonic de reclamant, vizibil tulburat de un articol apărut in legătură cu el, in care era prezentat ca o persoană coruptă. Reclamantul i-a indicat un site pe care găseşte articolul, insă nu ştie dacă era vorba de un site al pârâtului. Martorul arată că a mai văzut articole  pe aceeaşi temă si ulterior anului 2012, că reclamantul  era interesata de reacţia cunoscuţilor la aceste articole,  că au fost comentarii maliţioase a unor persoane din anturajul comun al  reclamantului si  a martorului, persoane din lumea medicală, care au început să-şi exprime indoiala cu privire la  moralitatea reclamantului ca urmare a cuprinsului acestor articole.

Tema adusă in discuţie in mass-media in anul 2012  legată de relaţia reclamantului cu D.  si  imprejurarea că această societate comercială, in mod suspect câştigă frecvent licitaţiile organizate de instituţii de stat pentru furnizarea de echipamente medicale a  făcut din reclamant subiect de discuţie , in urma acestor articole unele persoane au făcut comentarii insultătoare la  adresa reclamantului, a fost pusă la indoială moralitatea acestuia, meritele sale.

Inţelegem omeneşte că este  dureros pentru reclamant să se vadă  terfelit de oameni care nu l-au cunoscut niciodată, care-i contestă munca şi efortul de atâţia ani, realizările  notorii in perfecţionarea serviciului de urgenţă din România, însă pentru a fi angajată răspunderea delictuală a pârâtului L. D. A. A. si a fi obligat la plata unor daune de 100.000 euro,trebuie probat  fără urmă de indoială că acţiunile pârâtului si nu altele sunt cele care au dus la vătămarea imaginii reclamantului.

Cum o astfel de dovadă nu  a fost făcută, acţiunea reclamantului va fi respinsă ca nefondată faţă  de pârâtul L. A. si ca urmare a admiterii lipsei capacităţii de folosinţă faţă de pârâtul Z. C.

In temeiul art. 453 Cod pr.civ. reclamantul va fi obligat să plătească pârâtului L. A. suma de 1860 lei cheltuieli de judecată. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul  R. A. cu domiciliul procesual ales în ..., Piaţa ..., nr. ..., sector ..., împotriva pârâţilor L. D. A. A., cu domiciliul în ..., str. ..., nr. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul ..., judeţul ..., cu domiciliul procesual ales în municipiul ..., strada ..., nr. ..., jud. ..., şi publicaţia ... ca neîntemeiată împotriva pârâtului L. D. A. A. şi ca fiind formulată împotriva unei părţi lipsită de capacitate procesuală pasivă în ceea ce priveşte publicaţia ...

Obligă reclamantul R. A. să plătească pârâtului L. D. A. A. suma de 1860 lei, cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Calea de atac se depune la Tribunalul Cluj.

Pronunţată în şedinţa publică din 19.12.2014.

Preşedinte Grefier

C. V. B. C. G. H.

 

C.H. 18 Martie 2015

Red. C.B./ Dact. C.H.