Refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale și bunurilor din patrimoniu

Hotărâre 8604 din 08.06.2017


Acesta este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDBAC:2017:002.000957

Dosar nr. 8604/180/2016

“Operator 3106. Confidențial, date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile din Legea nr. 677/2001”

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de față, constată următoarele:

Prin rechizitoriul parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău nr. 7084/P/2013 din data de 16.05.2016, înregistrat la Judecătoria Bacău sub nr.  18604/180/ 2016, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei XX, fiica lui - si -, născută la data de - în com. -, jud. -, cu domiciliul în mun. -, str. -, nr. -, jud. Bacău,  adresa unde locuiește efectiv – mun. -, str. -, nr. -, jud. -, CNP -, administrator al SC XX SRL, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie, prev. de art.4 din Legea nr. 241/2005. Prin același rechizitoriu s-a dispus trimiterea în judecată și a inculpatei persoană juridică SC XX SRL,  CUI -, înregistrată sub nr. XX/XX/2012, sediul social în mun. - , str. - , nr. -, jud. -, pentru săvârşirea infracţiunii de refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie, prev. de art. 4 din Legea nr. 241/2005.

În actul de sesizare a instanței s-a reținut că,  SC XX SRL Bacău a făcut obiectul unei verificări a unei echipe mixte de control formată din comisari ai Gărzii Financiare – Secţia Judeţeană Bacău și comisari din cadrul IPJ Bacău – Serviciul de Investigare a Fraudelor în cadrul unei acțiuni tematice privind colectarea deșeurilor metalice. Verificările au fost efectuate la sediul SC SC XX SRLSRL , la punctul de lucru în mun. -, str. -, nr. -, pe baza obiectivelor prevăzute în tematică. Urmare a controlului efectuat a fost întocmită Nota de Constatare seria BC nr. -, Procesul-verbal de ridicare documente din 22.05.2013 la SC SC XX SRL Bacău și Invitația seria BC nr. 0302443 din 22.05.2013 pentru administratorul SC XX SRL Bacău.

În data de 22.05.2013 la sediul punctului de lucru al SC SC XX SRL, din mun. -, str. -, nr. -, a fost identificat numitul XX , în vârstă de 15 ani, nepotul inculpatei, care avea asupra sa un carnet de însoțire a mărfurilor pentru beneficiarul SC SC XX SRLSRL Braşov, care a fost ridicat de organele de control si un carnețel cu mențiuni olografe de cantități și materiale feroase, ambele fiind atașate la dosarul de urmărire. Cu aceasta ocazie a fost încheiată și Invitația seria BC nr. 0302443.

A doua zi, la data de 23.05.2013, la sediul Gărzii Financiare – Secţia Judeţeană Bacău s-a prezentat inculpata XX - administrator al SC XX SRL Bacău, care s-a legitimat cu cartea de identitate si a primit Invitația seria BC nr. 0302443 din 22.05.2013, semnând de primire, totodată. Prin aceasta i s-a pus în vedere inculpatei să prezinte în data de 24.05.2013 evidența contabilă de la înființarea societății la zi, carnetele de facturi și avizele de însoțire a mărfurilor folosite, registrul unic de control, la sediul Gărzii Financiare – Secţia Judeţeană Bacău în vederea unei verificări tematice.

Întrucât inculpata nu s-a prezentat la data menționată, în ziua de 27.05.2013, o echipă a organelor de control s-a deplasat să identifice sediul social, activitatea desfășurată și evidența contabilă. La sediul social al societății (mun. -, str. -, nr. - ) nu a fost identificată nici un fel de activitate și nici alte date care să indice că funcționează la sediul social declarat, și nici inculpata nu a fost găsită la domiciliul său.

Odată cu formularea plângerii Garda Financiară – Secţia Judeţeană Bacău a atașat și documentele menționate mai sus, precum și declarațiile depuse de SC XX SRL Bacău la organele fiscale.

Inculpata XX a recunoscut ca a primit invitația / somaţia de a se prezenta cu documentele contabile în vederea efectuării unei verificări fiscale, însă a precizat că în acea perioadă a fost înșelată de mai multe persoane cu sume foarte mari de bani, motiv pentru care s-a supărat și a ars documentele societăţii.

În calitate de reprezentant al inculpatei persoana juridică, inculpata XX a declarat că nu dorește să dea declarații, aspect menționat în procesul-verbal încheiat.

Prin încheierea judecătorului de cameră preliminară nr.1425 din data de 11.10.2016 pronunțată în dosarul nr.8604/180/2016/a1 a fost constatată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a fost dispusă începerea judecăţii faţă de inculpați pentru infracţiunile de care au fost acuzați.

Inculpatul XX s-a prezentat în fața instanței de judecată, atât în nume propriu, cât și ca reprezentant al societății și a recunoscut săvârșirea faptei așa cum a fost reținută în actul de sesizare și a solicitat ca judecata să aibă loc în procedura simplificată prevăzută de art. 375 C.proc. pen., numai în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, cererea fiindu-i admisă de către instanță. 

Conform art.4 din Legea nr. 241/2005,constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie.

Analizând actele dosarului, probele administrate în faza urmăririi penale precum și poziția exprimată atât de inculpata XX , cât și de inculpata persoană juridică prin reprezentant, instanța constată următoarea situație de fapt: SC XX SRL Bacău a făcut obiectul unei verificări a unei echipe mixte de control formată din comisari ai Gărzii Financiare – Secţia Judeţeană Bacău și comisari din cadrul IPJ Bacău – Serviciul de Investigare a Fraudelor în cadrul unei acțiuni tematice privind colectarea deșeurilor metalice. Verificările au fost efectuate la sediul SC SC XX SRLSRL Braşov, la punctul de lucru în mun. Bacău, str. Chimiei, nr. 2, pe baza obiectivelor prevăzute în tematică. Urmare a controlului efectuat a fost întocmită Nota de Constatare seria BC nr. 00107473, Procesul-verbal de ridicare documente din 22.05.2013 la SC SC XX SRLSRL Bacău și Invitația seria BC nr. 0302443 din 22.05.2013 pentru administratorul SC XX SRL Bacău.

În data de 22.05.2013 la sediul punctului de lucru al SC SC XX SRLSRL Braşov, din mun. Bacău, str. Chimiei, nr. 2, a fost identificat numitul XX , în vârstă de 15 ani, nepotul inculpatei, care avea asupra sa un carnet de însoțire a mărfurilor pentru beneficiarul SC SC XX SRLSRL Braşov, care a fost ridicat de organele de control si un carnețel cu mențiuni olografe de cantități și materiale feroase, ambele fiind atașate la dosarul de urmărire. Cu aceasta ocazie a fost încheiată și Invitația seria BC nr. 0302443.

A doua zi, la data de 23.05.2013, la sediul Gărzii Financiare – Secţia Judeţeană Bacău s-a prezentat inculpata XX - administrator al SC XX SRL Bacău, care s-a legitimat cu cartea de identitate si a primit Invitația seria BC nr. 0302443 din 22.05.2013, semnând de primire, totodată. Prin aceasta i s-a pus în vedere inculpatei să prezinte în data de 24.05.2013 evidența contabilă de la înființarea societății la zi, carnetele de facturi și avizele de însoțire a mărfurilor folosite, registrul unic de control, la sediul Gărzii Financiare – Secţia Judeţeană Bacău în vederea unei verificări tematice.

Întrucât inculpata nu s-a prezentat la data menționată, în ziua de 27.05.2013, o echipă a organelor de control s-a deplasat să identifice sediul social, activitatea desfășurată și evidența contabilă. La sediul social al societății (mun. -, str. -, nr. - ) nu a fost identificată nici un fel de activitate și nici alte date care să indice că funcționează la sediul social declarat, și nici inculpata nu a fost găsită la domiciliul său. Întrucât inculpata nu s-a prezentat la data menționată, în ziua de 27.05.2013, o echipă a organelor de control s-a deplasat să identifice sediul social, activitatea desfășurată și evidența contabilă. La sediul social al societății (mun. -, str. -, nr. -) nu a fost identificată nici un fel de activitate și nici alte date care să indice că funcționează la sediul social declarat, și nici inculpata nu a fost găsită la domiciliul său.

Instanța constată că inculpata XX și inculpata persoană juridică au săvârșit infracțiunea prevăzută de art.4 din Legea nr. 241/2005.

Conform art. 80 alin.(1) C.pen.,  Instanţa poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei dacă sunt întrunite următoarele condiţii: a) infracţiunea săvârşită prezintă o gravitate redusă, având în vedere natura şi întinderea urmărilor produse, mijloacele folosite, modul şi împrejurările în care a fost comisă, motivul şi scopul urmărit; b) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea unei pedepse ar fi inoportună din cauza consecinţelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia.

În raport de aceste criterii instanța apreciază că raportat la modul concret de comitere a infracțiunii,  vârsta inculpatei, lipsa antecedentelor penale , poate renunța la aplicarea pedepsei față de aceasta.

Instanţa va aplica infractorului un avertisment, constând în prezentarea motivelor de fapt care au determinat renunţarea la aplicarea pedepsei şi atenţionarea infractorului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni. Va atrage atenţia inculpatei XX asupra conduitei ei viitoare şi a consecinţelor la care se expune în cazul în care va mai comite infracţiuni, respectiv lipsa posibilităţii de a mai beneficia de instituţia renunţării la aplicarea pedepsei, conform art. 80 alin. (2) lit. b) C. proc. pen.

 În ceea ce privește inculpata persoană juridică, în baza art.4 din Legea nr.241/2005 raportat art.396 alin.(2) și (10) C.proc.pen. , cu referire la art.137 alin.(1) și (4) C.proc.pen., va aplica inculpatei persoană juridică SC XX SRL Bacău pedeapsa amenzii în sumă de 2000 lei corespunzătoare a 10 lei ziua/ amendă.

În baza art. 396 alin.(3) C. proc. pen.  raportat la art. 80 C. pen. va renunţa la aplicarea pedepsei faţă de inculpata XX  pentru săvârşirea infracţiunii de refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale și bunurilor din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale în termen de cel mult 15 zile de la somație,  prevăzută şi pedepsită de art. 4 din Legea nr.241/2005.

În baza art.81 C.pen., va aplica inculpatei XX un avertisment.

Va atrage atenţia inculpatei XX asupra conduitei ei viitoare şi a consecinţelor la care se expune în cazul în care va mai comite infracţiuni, respectiv lipsa posibilităţii de a mai beneficia de instituţia renunţării la aplicarea pedepsei, conform art. 80 alin. (2) lit. b) C. proc. pen.

În baza art.4 din Legea nr.241/2005 raportat art.396 alin.(2) și (10) C.proc.pen. , cu referire la art.137 alin.(1) și (4) C.proc.pen., va aplica inculpatei persoană juridică SC XX SRL Bacău pedeapsa amenzii în sumă de 2000 lei corespunzătoare a 10 lei ziua/ amendă.

În baza art.25 C.proc.pen., va lua act că persoana vătămată nu s-a constituit parte civilă.

În baza art. 274 alin.(1) C.proc.pen.,va obliga  inculpata XX  la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. 

 Va respinge cererea de acordare a unei remunerații de 500 lei formulată de  XX și XX  - Cabinete asociate de practicieni în insolvență, susținută în calitate de administrator judiciar, ca nefondată, solicitarea, pe de o parte,  nefiind însoțită de nici un document justificativ al sumei pretins a fi fost încasate, iar pe de altă parte acesta este retibuit periodic sau global în temeiul legii insolveței și a încheierii judecătorului sindic care l-a desemnat, pentru activitățile prestate în numele și pentru inculpata persoană juridică.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

1. În baza art. 396 alin. (3) C. proc. pen.  raportat la art. 80 C. pen. renunţă la aplicarea pedepsei faţă de inculpata XX, cetăţean român, fiica lui - şi -, născută la data de -, în com. -, jud.-, domiciliată în mun. -, strada -, nr.-, și cu reședința în mun. Bacău, -,nr.-, jud. -, CNP -, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale și bunurilor din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale în termen de cel mult 15 zile de la somație,  prevăzută şi pedepsită de art. 4 din Legea nr.241/2005.

În baza art.81 C.pen. aplică inculpatului XX un avertisment.

Atrage atenţia inculpatei XX asupra conduitei lui viitoare şi a consecinţelor la care se expune în cazul în care va mai comite infracţiuni, respectiv lipsa posibilităţii de a mai beneficia de instituţia renunţării la aplicarea pedepsei, conform art. 80 alin. (2) lit. b) C. proc. pen.

 2. În baza art. 4 din Legea nr.241/2005 raportat art. 396 alin.(2) și (10) C.proc.pen. cu referire la art.137 alin.(1) și (4) C.proc.pen. aplică inculpatului persoană juridică SC XX SRL Bacău, , cu sediul în -, strada -, nr.-, jud. Bacău, pedeapsa amenzii în sumă de 2000 lei corespunzătoare a 10 lei ziua/ amendă.

În baza art.25 C.proc.pen., ia act că persoana vătămată nu s-a constituit parte civilă.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen.  obligă  inculpata XX  la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. 

 Respinge cererea de acordare a unei remunerații de 500 lei formulată de  XX şi XX -Cabinete asociate de practicieni în insolvență, susținută în calitate de administrator judiciar, ca nefondată.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 08 iunie 2017.