Lovirea sau alte violenţe

Sentinţă penală 68 din 19.06.2018


Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpaţii BC şi LIAşi pe partea civilă D C, având ca obiect lovirea sau alte violenţe (art.193 NCP)

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă inculpaţii  BCşi LIApersonal şi asistaţi de avocat IA  cu delegaţie la dosar,  partea civilă  DC  personal şi asistat de avocat DVC şi martorul MM .

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care a învederat că procedura de citare este legal îndeplinită şi că s-a acordat un nou termen de judecată pentru a fi audiaţi martorul MM în dovedirea laturii civile a cauzei.

În temeiul art.381 C.p.p., se audiază martorul MM  cu respectarea dispoziţiilor art.119 – 124 C.p.p., declaraţia fiind consemnată şi ataşată la dosar.

Nemaifiind alte cereri de formulat, în temeiul art.387 C.p.p., instanţa declară terminată cercetarea judecătorescă şi, în temeiul art.388 C.p.p., acordă cuvântul în dezbateri pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public expune pe scurt starea de fapt reţinută în rechizitoriu şi solicită: condamnarea inculpaţilor la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 2 ani, să fie obligaţi inculpaţii ca pe durata termenului de supraveghere să respecte măsurile de supraveghere ce vor fi stabilite, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, să fie obligaţi inculpaţii la daune materiale şi morale către partea civilă în măsura în care acestea au fost dovedite, să fie obligat inculpaţii la cheltuieli judiciare către stat.

Avocat IA  a arătat că, în ceea ce priveşte latura penală, inculpaţii au recunoscut fapta, solicitând să se reducă pedeapsa cu 1/3  având în vedere dispoziţiile art.396 alin 10 din Codul de procedură penală şi să fie amânată aplicarea pedepsei, fiind îndeplinite condiţiile art.83 Cod penal, apreciind că suspendarea  sub supraveghere ar fi o pedeapsă mult prea aspră, deoarece inculpatul L  ar rămâne fără loc de muncă. Pe latură civilă a arătat că partea civilă nu şi-a dovedit pretenţiile solicitate. Martorul audiat la acest termen de judecată a arătat că partea civilă a apelat la dumnealui pentru munci. Apărătorul inculpaţilor a precizat că fapta s-a petrecut la sfârşitul lunii august, perioadă în care nu se stropesc viile şi nu se coseşte aşa cum a precizat martorul, solicitând admiterea în parte a laturii civile, să fie despăgubită partea civilă în măsura în care şi-a dovedit pretenţiile.

Avocat DVC având cuvântul pentru partea civilă a arătat că pe latură penală s-a uzat de procedura simplificată, să se facă aplicarea textului de lege, la individualizarea pedepse a solicitat condamnarea inculpaţilor la închisoare sub supraveghere, arătând că nu se poate amâna aplicarea pedepsei, chiar dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru ambele modalităţi , este vorba de o infracţiune ce provine dintr-o tentativă de omor, dosarul a fost trimis la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, s-a schimbat încadrarea juridică a faptei în loviri şi alte violenţe. Pe latură civilă a arătat că prejudicial moral a fost dovedit cu acte în parte iar pentru restul s-a făcut dovada cu martori. În afară de cheltuielile cu medicamentele a solicitat ca instanţa să aibă în vedere  munca pe care partea civilă o desfăşura. Cu privire la daunele morale  a arătat că partea civilă a trăit cu frica că nu îşi poate creşte copiii, soţia sa având un handicap. În concluzie a solicitat admiterea laturii civile.

Inculpaţii având pe rând cuvântul au arătat că regretă cele întâmplate.

I N S T A N Ţ A

Prin rechizitoriul din data de 01.11.2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Balş au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, inculpaţii BCşi LIA  , pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art.193 alin.2 C.p.

În actul de sesizare s-a reţinut, în esenţă, că la data de 26.08.2016, inculpaţii l-au agresat pe numitul D Constantin, producându-i leziuni pentru a căror vindecare au fost necesare 14-15 zile de îngrijiri medicale.

Prin încheierea nr.256/11.12.2017 instanţa a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Pe rolul Judecătoriei Balş, dosarul a fost înregistrat sub nr. XXXXXXXXXXX.

Persoana vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de câte 15.000 lei reprezentând daune morale şi cu suma de câte 5.000 lei daune materiale faţă de fiecare inculpat, reprezentând daune materiale.

Inculpaţii au recunoscut faptele pentru care au fost trimişi în judecată.

Pe latură civilă au fost audiaţi martorii BI  şi MM , propuşi de persoana vătămată. Inculpaţii au renunţat la audierea martorei SP  , propusă pe latură civilă.

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al judecăţii, conform art.374 din Codul de procedură penală, instanţa reţine următoarea situaţie: 

În fapt, s-a reţinut că la data de 01.09.2016 numitul DC  a depus plângere penală prealabilă în raport de infracţiunea de lovire sau alte violenţe, arătând că în jurul orei 02,00, în timp ce se afla în faţa locuinţei, a fost lovit de către numiţii BCşi LIA  , ce se aflau sub influenţa alcoolului. în plângerea depusă a indicat ca martori pe numiţii SP  - soţia sa, MC  , DE , C  C , C  V  şi V G .

În declaraţia dată a precizat ca în noaptea respectivă se afla la o nuntă a unui vecin - Radu Daniel, ce o organiza la un cort amenajat în curtea acestuia. în momentul în care a vrut să plece, a constatat că numiţii BCşi LIAîl îmbrânceau pe C  V , doborându-1 într-un şanţ, motiv pentru care a intervenit pentru a-1 lăsa în pace, însă a fost urmărit de cei doi inculpaţi, care l-au ajuns la poarta locuinţei sale şi au început să îl lovească cu nişte ştacheţi din lemn în zona capului, peste mâini, corp şi picioare. Din locuinţă a ieşit soţia persoanei vătămate, având asupra sa o sapă pentru a-i descuraja pe agresori, însă a fost deposedată de acest obiect de către numitul B C , după care cu sapa a lovit persoana vătămată în zona capului, fapt ce a condus la pierderea stării de conştientă a acestuia.

Din certificatul medico-legal depus la dosar reiese că persoana vătămată D Constantin, de 48 ani, a prezentat leziuni traumatice, care s-au putut produce la data de 26.08.2016 prin lovire cu şi de corpuri contondente, unele dintre acestea alungite, necesitând 14-15 zile de îngrijiri medicale. în urma examinării medico-legale s-a constatat existenţa unei plăgi de 10 cm. lungime dispusă sagital şi o plagă de 2 cm., situate pe fond tumefiat fluctuent în zona fronto-parietal dr.; o echimoză de 12/4 cm. suprascapular stâng, o zonă excoriată de 8/7 cm. pe cotul stg., o excoriaţie de 6 cm. şi o echimoză de 5/3 cm. laterotoracic dr., excoriaţii subscapular dr., 3 zone excoriate pe cotul dr., pe ambii genunchi zone excoriate.

Având în vedere aspectele reţinute de certificatul medico-legal, la data de 17.10.2016 s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt în vederea efectuării de cercetări în raport de înfr. prev. de art. 32 alin. 1 cod penal rap. la art. 188 alin. 1 cod penal.

Prin ordonanţa nr. 367/P/2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt din data de 29.06.2017 s-a dispus declinarea competenţei în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Balş în raport de infr. prev. de art. 193 alin. 2 cod penal. S-a reţinut că leziunile prezentate de persoana vătămată sunt superficiale, aspect confirmat şi de numărul de zile de îngrijiri medicale, precum şi de împrejurarea că viaţa acesteia nu a fost pusă în primejdie.

Prin ordonanţa nr. 6758/II/4/2017 din data de 05.07.2017 a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt s-a stabilit competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Balş.

Martorul V G  a declarat că a aflat de la copiii persoanei vătămate că aceasta a fost lovită cu o sapă în zona capului de către factorul poştal al localităţii (L  L ) şi de o altă persoană, iar când s-a deplasat la locuinţa acesteia a constatat că avea urme de sânge în zona capului şi pe faţă, sosind la faţa locului ambulanţa.

Martora DE  a arătat în depoziţia dată că a observat un băiat că a rupt un ştachete din gardul vecinului - MM  şi s-a îndreptat spre locuinţa numitului D C, aflând de la vecinul său ca persoana vătămată a fost lovită în zona capului de două persoane, observând şi aceasta faptul că avea urme de sânge în zona capului.

Numitul MM  a precizat că a auzit zgomote şi ieşind să vadă ce se întâmplă, a constatat că numitul BCa rupt un ştachete din gardul martorului. De asemenea, a menţionat şi faptul că a mai observat că numitul L  L  îl lovea pe D Constantin, iar BCa luat cu forţa sapa pe care soţia persoanei vătămate o avea asupra sa şi 1-a lovit pe D C în zona capului.

Numita D I, soţia persoanei vătămate, a declarat că în jurul orei 02,00 a auzit zgomot în faţa locuinţei şi ieşind afară a constatat că soţul său era lovit cu ştacheţi din lemn peste tot corpul de cei doi inculpaţi şi pentru a-i speria a luat asupra sa o sapa şi a mers în faţa curţii, însă a fost deposedată de numitul B C , care a lovit cu acea sapă persoana vătămată în zona capului, după care aceştia au fugit de la faţa locului.

Martorii P  C  D O  şi C  C  nu au putut oferi amănunte despre incidentul dintre părţi întrucât P nu a observat detaliile acestui conflict, iar cel de al doilea martor nu a reţinut amănunte din cauza faptului că se afla în stare avansată de ebrietate.

Numita MC P  a declarat că a observat persoana vătămată că sângera abundent în zona capului, solicitând din acest motiv intervenţia ambulanţei, aflând de la soţul său că aceasta a fost lovită cu nişte ştacheţi din lemn de către cei doi inculpaţi, precum şi cu o sapă de către B C . Martora a precizat şi faptul ca numitul L  L , ce este factor poştal în localitate, i-a confirmat agresiunea fizică exercitată de acesta şi a motivat-o prin aceea că se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.

Inculpaţii nu au recunoscut săvârşirea faptei reţinută în sarcina sa, arătând că persoana vătămată şi soţia acesteia au început să se manifeste agresiv şi pentru că nu au reuşit să îi calmeze, l-au împins pe numitul DC  în gardul locuinţei, fără a exercita alte acte de agresiune fizică asupra acestuia. Apărarea acestora nu este confirmată de nici un mijloc de probă, martorii audiaţi confirmând în totalitate sau în parte depoziţia persoanei vătămate în raport de modul de derulare a agresiunii fizice şi de mecanismul de producere a leziunilor suferite. Singurul martor, ce confirmă depoziţiile acestora, este numita SP care a a arătat că de-a lungul timpului a avut mai multe incidente cu persoana vătămată, depunând mai multe plângeri penale împotriva acesteia.

Situaţia de fapt expusă mai sus se probează cu următoarele mijloace de probă : fişă intervenţie eveniment, plângerea şi declaraţia persoanei vătămate D Constantin, certificat medico-legal nr. 817/A2 din 26.08.2016, declaraţiile martorilor V G  DE , MM , D D, SP  , C  V , P  C  D O , MC P , declaraţiile inculpaţilor BC şi L  Alin L , care au recunoscut faptele pentru care au fost trimişi în judecată.

În drept, fapta inculpaţilor BCşi LIA  , care în noaptea de 25/26.08.2016, au lovit-o pe persoana vătămată DC  cu stacheţi din lemn în zona capului, peste corp, mâini şi picioare, precum şi cu o sapă în zona capului, producându-i leziuni traumatice pentru care a necesitat 14-15 zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe, faptă prev. de art.193 alin.2 C.p.

Sub aspectul laturii subiective, din analiza materialului probator şi coroborarea mijloacelor de probă administrate pe parcursul urmăririi penale şi pe parcursul cercetării judecătoreşti cu privire la forma şi gradul de vinovăţie, instanţa reţine că inculpaţii au acţionat cu vinovăţie, fapta fiind săvârşită cu intenţie directă, deoarece inculpaţii au prevăzut rezultatul faptelor lor, urmărind producerea acestuia.

La alegerea şi individualizarea pedepsei, instanţa se va opri la pedeapsa închisorii.

În conformitate cu prevederile art. 74 din Codul penal, la individualizarea pedepsei, instanţa va avea în vedere: dispoziţiile generale ale Codului penal, limitele de pedeapsă stabilite în condiţiile arătate mai sus, gradul de pericol social al faptei săvârşite, persoana inculpatului, împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală, aspecte ce au fost analizate mai sus cu ocazia reţinerii scuzei provocării în favoarea inculpatului.

Având în vedere circumstanţele reale şi personale ale inculpatului şi împrejurările faptei, instanţa  apreciază că în ceea ce priveşte cuantumul pedepsei închisorii se impune condamnarea inculpaţilor la pedeapsa de 8 luni închisoare.

Instanţa apreciază că aplicarea unei astfel de pedepse este de natură să asigure realizarea scopurilor sale, fiind deopotrivă mijloc de constrângere, dar şi mijloc de reeducare eficient. Instanţa va ţine seama în mod deosebit de împrejurările în care a fost comisă fapta, respectiv ca urmare a faptului că persoana vătămată a intervenit pentru a ajuta o altă persoană, pe care inculpaţii o îmbrânceau, doborând-o în şanţ. Instanţa apreciază că un astfel de comportament  din partea inculpaţilor nu trebuie să fie tolerat, iar pe de altă parte, spiritul civic de care a dat dovadă persoana vătămată nu trebuie să fie înfrântă de un comportament ca acela al inculpaţilor.

Instanţa consideră că scopurile educativ, preventiv si represiv ale pedepsei pot fi atinse si fără executarea efectivă a pedepsei privative de libertate, urmând să suspende executarea acesteia sub supraveghere, constatând că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 91 C. pen, pe durata unui termen de încercare de 2 ani,  stabilit potrivit art. 92 Cp., respectiv: a) pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani; b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare; c) infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii; d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată, iar potrivit alin. 3 al aceluiaşi articol instanţa nu va putea dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere  dacă : a) pedeapsa aplicată este numai amenda; b) aplicarea pedepsei a fost iniţial amânată, dar ulterior amânarea a fost revocată; c) infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor.

În baza art. 93 alin. 1 C.pen., îi va obliga pe inculpaţi ca pe durata termenului de supraveghere să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Olt la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile,

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art.93 alin.2 lit.b C.pen, pe durata termenului de supraveghere, va impune inculpaţilor obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Olt.

În baza art. 93 alin. 3 C.pen., va obliga pe aceiaşi inculpaţi să presteze pe parcursul termenului de supraveghere o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de câte 60 zile la Primăria B , jud. Olt, care urmează a fi stabilită de Serviciul de Probaţiune Olt.

Va atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

 Sub aspectul laturii civile, în conformitate cu dispoziţiile art. 19 N.C.p.p., actiunea civila exercitata în cadrul procesului penal are ca obiect tragerea la raspundere civila delictuala a persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul actiunii penale, iar repararea prejudiciului material si moral se face potrivit dispozitiilor legii civile.

În cauza sunt aplicabile si dispozitiile art.1349 si art.1357 Cod civil.

În conformitate cu dispoziţiile art.1349alin.1 Cod civil, orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

Potrivit art.1357 Cod civil, cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare.

Deşi persoana vătămată DC  s-a constituit parte civilă cu câte 5.000 lei daune materiale faţă de fiecare inculpat, nu a făcut dovada efectuării acestor cheltuieli. Din proba cu înscrisurile de la filele 17-20 şi din proba cu martori, instanţa constată că partea civilă a efectuat cheltuieli în cuantum de aproximativ 2.144 lei, reprezentând contravaloare reţete, consultaţii medicale, transport Slatina dus-întors pentru controale medicale, plata oamenilor care l-au suplinit la muncile în gospodărie şi la câmp, cât timp aceasta a fost inaptă pentru muncă.

Cu privire la solicitarea de daune morale a părţii civile, conform jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la modul şi aprecierea daunelor morale, la stabilirea cuantumului despăgubirilor echivalente unui prejudiciu moral se au în vedere mai multede criterii: consecinţele negative suferite de cei în cauză pe plan fizic şi psihic, importanţa valorilor morale lezate, măsura în care au fost lezate aceste valori şi intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării, măsura în care le-a fost afectată situaţia familială, profesională şi socială, având în vedere că, prin aceste despăgubiri cu rol compensatoriu, se urmăreşte o reparaţie justă şi echitabilă a prejudiciului moral suferit şi nu îmbogăţirea fără just temei. În cazul infracţiunilor contra persoanei, evaluarea despăgubirilor pentru daune morale - în scopul de a nu fi una pur subiectivă sau de a nu tinde către o îmbogăţire fără just temei - trebuie să se ţină seama de suferinţele fizice şi morale susceptibil în mod rezonabil a fi fost cauzate prin fapta săvârşită de inculpat, precum şi de toate consecinţele acesteia.

Instanţa reţine că partea civilă DC  a suferit leziuni traumatice pentru care a avut nevoie de 14-15 zile de îngrijiri medicale, însă, aşa cum rezultă din declaraţiile martorilor, a rămas cu sechele, în sensul că are dureri de cap şi ameţeli, în special când este cald, deşi nu este dependent de un tratament permanent.

La cuantificarea daunelor morale, instanţa va ţine seama şi de faptul că inculpaţii au acţionat împreună împotriva persoanei vătămate, ca urmare a faptului că aceasta a intervenit pentru a ajuta o altă persoană, pe care inculpaţii o îmbrânceau, doborând-o în şanţ. Instanţa apreciază o astfel de situaţie ca fiind de natură să producă indignare şi teamă oricărei persoane care doreşte să acţioneze ca şi partea civilă din spirit civic, mai cu seamă datorită faptului că inculpaţii au acţionat împreună şi în plină stradă.

În raport de aceste considerente, în temeiul art. 19 si urm. din Codul de procedură penală, art. 1349 si art.1357 din Codul civil, va admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă D Constantin.

Îl va obliga pe inculpatul BCla plata sumei de 3.072 lei despăgubiri civile către partea civilă D Constantin, din care suma de 1.072 lei reprezintă daune materiale şi suma de 2.000 lei reprezintă daune morale.

Îl va obliga pe inculpatul LIAla plata sumei de 3.072 lei despăgubiri civile către partea civilă D Constantin, din care suma de 1.072 lei reprezintă daune materiale şi suma de 2.000 lei reprezintă daune morale.

În baza art. 274 alin.1 C.p.p., îl va obliga pe inculpatul BCla plata sumei de 130 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 100 lei reprezintă cheltuieli de la urmărirea penală.

În baza art. 274 alin.1 C.p.p., îl va obliga pe inculpatul LIAla plata sumei de 130 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 100 lei reprezintă cheltuieli de la urmărirea penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art.193 alin.2 C.pen. cu aplic. art. 375 şi art.396 alin.1, 10 C.p.p., condamnă pe inculpatul B C , la pedeapsa de 8 luni închisoare.

În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 2 ani, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 92 cod penal.

În baza art. 93 alin. 1 C.pen., obligă pe inculpatul BCca pe durata termenului de supraveghere să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Olt la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile,

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art.93 alin.2 lit.b C.pen, pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatului următoarea obligaţie:

- să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Olt;

În baza art. 93 alin. 3 C.pen., obligă pe acelaşi inculpat să presteze pe parcursul termenului de supraveghere o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile la Primăria B , jud. Olt, care urmează a fi stabilită de Serviciul de Probaţiune Olt.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art.193 alin.2 C.pen. cu aplic. art. 375 şi art.396 alin.1, 10 C.p.p., condamnă pe inculpatul LIA  , la pedeapsa de 8 luni închisoare.

În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 2 ani, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 92 cod penal.

În baza art. 93 alin. 1 C.pen., obligă pe inculpatul BCca pe durata termenului de supraveghere să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Olt la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile,

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art.93 alin.2 lit.b C.pen, pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatului următoarea obligaţie:

- să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Olt;

În baza art. 93 alin. 3 C.pen., obligă pe acelaşi inculpat să presteze pe parcursul termenului de supraveghere o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile la Primăria B , jud. Olt, care urmează a fi stabilită de Serviciul de Probaţiune Olt.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În temeiul art. 19 si urm. din Codul de procedură penală, art. 1349 si art.1357 din Codul civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă D Constantin.

Obligă pe inculpatul BCla plata sumei de 3.072 lei despăgubiri civile către partea civilă D Constantin, din care suma de 1.072 lei reprezintă daune materiale şi suma de 2.000 lei reprezintă daune morale.

Obligă pe inculpatul LIAla plata sumei de 3.072 lei despăgubiri civile către partea civilă D Constantin, din care suma de 1.072 lei reprezintă daune materiale şi suma de 2.000 lei reprezintă daune morale.

În baza art. 274 alin.1 C.p.p., obligă pe inculpatul BCla plata sumei de 130 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 100 lei reprezintă cheltuieli de la urmărirea penală.

În baza art. 274 alin.1 C.p.p., obligă pe inculpatul LIAla plata sumei de 130 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 100 lei reprezintă cheltuieli de la urmărirea penală.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, la Curtea de Apel Craiova.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 19.06.2018

Data publicarii pe site: 29.06.2018