Infracţiunea prevăzută de art. 336 alin.1 C.p

Hotărâre 100 din 21.09.2017


Pe rol pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpatul RS, trimis în judecată, în stare de libertate, pentru infracţiunea prevăzută de art. 336 alin.1 C.p..

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din 13.09.2017, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea data, parte integranta din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat succesiv pronunţarea la data de 20.09.2017 şi 21.09.2017, când a hotărât următoarele:

INSTANŢA

Prin rechizitoriul nr.652/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria B a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul RS pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 336 alin.1 C.p..

În actul de sesizare s-a reţinut, în fapt, că la data de 12.06.2016, a fost oprit în trafic autoturismul marca Ford cu nr. de înmatriculare XXXX, condus de inculpat, pe str. T din comuna B, jud. O.

Conform buletinului de analiză toxicologică – alcoolemie nr.637 s-a stabilit că inculpatul avea la ora 17,45 – 1,75 gr. %0 alcool în sânge, iar la ora 18,45 – 1,60 gr. %0.

Din raportul de expertiză medico-legală nr.79/i/2017 din 27.02.2017 a rezultat că inculpatul ar fi avut teoretic la data de 12.06.2016, ora 16,35, o alcoolemie de 1,92 %o.

Prin Încheierea judecătorului de cameră preliminară nr.130/26.06.2017, în baza art. 346 alin. 2 din Codul de procedură penală s-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. xxxxx al Parchetului de pe lângă Judecătoria B privind pe inculpatul RS trimis în judecată în stare de libertate pentru infracţiunea  prev. şi ped. de art. 336 alin. 1 din Codul penal, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Totodată, s-a dispus  începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul RS.

La primul termen la care procedura de citare a fost legal îndeplinită iar cauza s-a aflat în stare de judecată a fost ascultat inculpatul care a recunoscut în totalitate fapta reţinută în sarcina sa şi a solicitat aplicarea procedurii abreviate de judecată. Cererea inculpatului a fost admisă la termenul din 13.09.2017.

Din ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În drept, potrivit art. 374 alin. 4 C.proc.pen., până la începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul poate declara personal sau prin înscris autentic că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Judecata poate avea loc numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, doar atunci când inculpatul declară că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare a instanţei şi nu solicită administrarea de probe, cu excepţia înscrisurilor în circumstanţiere pe care le poate administra la acest termen de judecată. Instanţa de judecată soluţionează latura penală atunci când din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat.

Instanţa va pronunţa condamnarea inculpatului, care beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii, şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii. Instanţa respinge cererea atunci când constată că probele administrate în cursul urmăririi penale nu sunt suficiente pentru a stabili că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat.

Analizând probele administrate în faza de urmărire penală, instanţa constată că starea de fapt este corect reţinută prin actul de sesizare a instanţei, rezultând din coroborarea probelor administrate în faza de urmărire penală, probe însuşite de inculpat, care a recunoscut în totalitate săvârşirea faptei.

În fapt, la data de 12.06.2016, a fost oprit în trafic autoturismul marca Ford cu nr. de înmatriculare XXXX, condus de inculpatul RS, pe str. T din comuna B, jud. Olt.

Inculpatul a refuzat să se legitimeze, să prezinte documentele şi să se supună testării cu aparatul alcooltest, manifestându-se recalcitrant. Conducătorul auto a fugit de la faţa locului, procedându-se la urmărirea lui, la imobilizarea şi încătuşarea acestuia. Inculpatul a fost condus la autospeciala organelor de poliţie, însă aici, ajutat de părinţii săi, care se aflaseră în acelaşi autoturism, prin folosirea de violenţe, a reuşit să fugă din nou. Conducătorul auto a fost din nou urmărit şi prins de organele de poliţie, iar din cauza violenţelor exercitate de către părinţii lui, s-a folosit armamentul din dotare, efectuându-se două focuri în plan vertical.

Ulterior, inculpatul a fost condus la sediul Poliţiei şi, fiind testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat la ora 17,22. Ulterior, inculpatul a fost  condus la spital în vederea recoltării de probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei (f.7-8 dup).

Având în vedere ora depistării în trafic a inculpatului- 16,35, ora la care acesta a fost supus testării aerului expirat- 17,32 şi ora la care i-au fost recoltate probele biologice în vederea stabilirii alcoolemiei-17,45, în cauză s-a procedat la administrarea probei cu expertiza medico-legală având ca obiect interpretarea retroactivă a alcoolemiei. Astfel, din raportul de expertiză medico-legală nr.79/i/2017 din 27.02.2017 întocmit de INML „Mina Minovici” reiese că numitul RS ar fi avut teoretic la data de 12.06.2016, ora 16,35, o alcoolemie de 1,92 gr.‰ (f.23-24 dup).

Aceste aspecte reţinute de către instanţă rezultă din procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante întocmit de către organele de poliţie rutieră dar şi din declaraţia martorului GCO, martor la evenimenul rutier din 12.06.2016.

Fiind audiat, în cursul urmăririi penale, atât în calitate de suspect cât şi în calitate de inculpat, numitul RS a recunoscut fapta astfel cum a fost reţinută în sarcina sa, menţionând faptul că a consumat 2 l de bere în intervalul orar 900-1100 după care a condus autoturismul pe drumurile publice.

Aceeaşi poziţie procesuală a manifestat inculpatul şi în faza de judecată când a recunoscut în totalitate fapta reţinută în sarcina sa şi a solicitat aplicarea procedurii abreviate de judecată.

În drept, fapta inculpatului RS, care în data de 12.06.2016, în jurul orei 16,35, a condus pe drumurile publice un autovehicul, având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală-1,92 gr.‰ întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prev. şi ped. de art. 336 alin. 1 din Codul penal.

Instanţa mai are în vedere că, prin Sentinţa penală nr.XXXX definitivă prin Decizia penală nr.XXXXX a Curţii de Apel C a fost aplicată o pedeapsă rezultantă de 3 ani cu aplicarea pedepsei accesorii prev. de art.71 Cp, art.64 alin.1 lit.a Cp, art.64 alin.1 lit.c.

Sub aspectul termenului de reabilitare judecătorească, comparând termenul de 4 ani la care se adaugă jumătate din durata pedepsei pronunţate prevăzut de dispoziţiile art. 135 alin.1 lit.a) VCp cu termenul de 4 ani prevăzut de dispoziţiile art. 166 din Noul Cod penal, instanţa constată că legea nouă reprezintă legea penală mai favorabilă.

Astfel, în aplicarea ei şi în considerarea faptului că inculpatul a fost eliberat la data de 30.06.2009, cu un rest de executat de 460 de zile, instanţa concluzionează că termenul de reabilitare judecătorească a fost împlinit anterior comiterii noii infracţiuni (12.06.2014), neimpunându-se punerea în discuţie a schimbării încadrării juridice sub acest aspect.

Analizând latura obiectivă a infracţiunii prevăzute de art. 336 C. pen., instanţa reţine că elementul material constă în acţiunea de conducere a unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge. Acţiunea inculpatului, care în data de 12.06.2016, în jurul orei 16,35, a condus autoturismul marca Ford cu nr. de înmatriculare XXXX, pe str. T din comuna B, jud. O, având în sânge o alcoolemie de 1,92 g ‰, realizează elementul material al infracţiunii de Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, urmarea imediată constând în atingerea adusă relaţiilor sociale create în jurul conceptului de siguranţă a traficului rutier, valoare socială ocrotită penalmente. Legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă în cauză ex re, din însăşi săvârşirea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei directe, conform dispoziţiilor art. 16 alin. 3 lit. a Cp, întrucât inculpatul a prevăzut rezultatul faptei sale– starea de pericol pentru siguranţa traficului rutier. Astfel, instanţa reţine că ne aflăm în prezenţa unei intenţii directe nu doar atunci când urmarea produsă reprezintă chiar scopul urmărit de făptuitor, ci şi când această urmare apare ca un mijloc necesar pentru realizarea scopului propus.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi stabilită în sarcina inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În concret, instanţa reţine că inculpatul nu se află la primul conflict cu legea penala. Astfel cum rezultă din fişa de cazier, prin Sentinţa penală nr.XXXX pronunţată în dosarul nr.XXXX al Tribunalului Olt, definitivă prin neapelare, inculpatul a fost condamnat la 9 luni de închisoare pentru infracţiunea prev. de art.208-209 Cp, dispunându-se totodată suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 1 an şi 9 luni. Prin Sentinţa penală nr.XXXXXX definitivă prin Decizia penală nr.XXXX a Curţii de Apel C a fost aplicată o pedeapsă rezultantă de 3 ani cu aplicarea pedepsei accesorii prev. de art.71 Cp, art.64 alin.1 lit.a Cp, art.64 alin.1 lit.c Cp.

Totodată, instanţa are în vedere că, potrivit procesului-verbal de constatare a infracţiunii flagrante, inculpatul a avut, imediat după oprirea sa în trafic, o atitudine recalcitrantă faţă de agenţii de poliţie, pentru ca, ulterior, să fie necesară folosirea spray-ului lacrimogen pentru imobilizarea sa. Mai mult, după conducerea la autospecială, inculpatul, ajutat de familia sa, a reuşit să fugă în curtea unui imobil vecin, astfel încât au fost necesare urmărirea şi prinderea sa prin folosirea armamentului din dotare.

În continuare, instanţa are în vedere şi valoarea mare a alcoolemiei inculpatului astfel cum a fost stabilită prin raportul de expertiză medico-legală nr.79/i/2017 din 27.02.2017 întocmit de INML „Mina Minovici” dar şi starea de pericol social creată de acesta pentru ceilalţi participanţi la trafic, prin acţiunea de a conduce autovehiculul pe drumurile publice aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

Pentru aceste motive, având în vedere şi aplicarea în cauză a dispoziţiilor art. 375 alin. 1 şi art. 396 alin. 10 din Codul penal, va stabili pedeapsa de 1 an închisoare în sarcina inculpatului RS, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzută de art. 336 alin. 1 din Codul penal.

Instanţa apreciază că aplicarea unei pedepse orientate spre minim, de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prev. şi ped. de art. 336 alin. 1 din Codul penal, în regim de executare constituie un mijloc de reeducare suficient pentru inculpat.

În ceea ce priveşte cuantumul pedepsei instanţa are în vedere vârsta inculpatului, respectiv 31 de ani, recunoaşterea faptei precum şi situaţia familială a acestuia.

Cu privire la modalitatea de executare, instanţa va avea în vedere că, deşi real aspectul legat de atitudinea inculpatului de recunoaştere a faptei reţinute în sarcina sa, acesta s-a manifestat abia după cele trei încercări eşuate de a se sustrage prin fugă, urmate de imobilizarea şi conducerea la sediul Poliţiei oraşului B.

Contrar solicitărilor apărătorului inculpatului, având în vedere că după ce acesta a fost depistat în trafic conducând sub influenţa băuturilor alcoolice, a încercat în mod repetat să se sustragă prin fugă şi violenţe măsurilor stabilite de agenţii de poliţie, iar prin atitudinea sa a îngreunat procesul penal, instanţa apreciază că executarea pedepsei în regim de detenţie constituie un mijloc de reeducare suficient pentru inculpat.

În ceea ce priveşte pedepsele complementare, în cauza de faţă, raportat la natura şi gravitatea infracţiunii, împrejurările cauzei şi persoana inculpatului dar ţinând cont şi de faptul că pedeapsa principală stabilită pentru această infracţiune este închisoarea, instanţa apreciază că se impune pentru inculpatul RS aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi prevăzută de dispoziţiile art. 66 din Codul penal pe lângă pedeapsa stabilită pentru infracţiunea de Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzută de art. 336 alin. 1 din Codul penal.

Aşadar, în baza art. 66 alin. 1 lit. a şi b C. pen. va interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

Cu privire la pedeapsa accesorie, instanţa reţine că aceasta este pedeapsa ce poate fi aplicată persoanei fizice alături de pedeapsa închisorii, constând în interzicerea unuia sau a mai multor drepturi a căror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară.

În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a şi b C. pen. va interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 274 alin. 1 din Codul de procedură penală va obliga inculpatul RS, la plata sumei de 1.000 lei cheltuieli judiciare avansate de stat (din care 710 lei sume avansate în faza de urmărire penală).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 336 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea dispoziţiilor art. 374 alin. 4, art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul RS, cu domiciliul în comuna B, strada P. O la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului, faptă prevăzută de art.336 alin.1 din Codul Penal.

În baza art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 274 alin. 1 din Codul de procedură penală, obligă pe inculpatul RS, la plata sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care câte 710 lei fiecare sume avansate în faza de urmărire penală).

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei.

Data publicarii pe site: 16.02.2018