Infracțiunea de furt calificat în scop de folosință

Sentinţă penală 585 din 13.12.2017


Prin rechizitoriul nr…../P/2017  al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău şi înregistrat sub nr…../260/2017 pe rolul Judecătoriei Moineşti, jud.Bacău, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului  H.V. (arestat în altă cauză), , cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat în scop de folosință, furt calificat și conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, fapte prevăzute și pedepsite de art. 228 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 229 alin. 1 lit. b și d din Codul penal raportat la art. 230 alin. 1 din Codul penal, art. 228 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 229 alin. 3 lit. a din Codul penal și art. 335 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal și art. 41 alin. 1 din Codul penal.

S-a reţinut prin actul de sesizare că inculpatul H.V.  în noaptea de 09/10.11.2016, folosindu-se de chei mincinoase, a sustras auto marca Dacia 1310 înmatriculat cu nr. …..aparținând persoanei vătămate D.R.D., pe care l-a condus pe DC 180 A, pe raza localității ….., deși nu deține permis de conducere pentru nicio categorie, iar în vederea alimentării cu carburant al autovehicului sustras, a sustras dintr-o conductă petrolieră din zona ” Canuș” aparținând SC OMV Petrom SA, aproximativ 15 litri produs petrolier.

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

Inculpatul H.V. a fost trimis în judecată deoarece în noaptea de 09/10.11.2016, folosindu-se de chei mincinoase, a sustras auto marca Dacia 1310 înmatriculat cu nr. …… aparținând persoanei vătămate  D.R.D.

La termenul de judecată din data de 23.10.2017 inculpatul şi persoana vătămată , au arătat că se împacă cu privire la faptele reţinute în rechizitoriu şi au dat declaraţii în acest sens.

Inculpatul a fost trimis în judecată şi pentru săvârşirea infracţiunii de furt faţă de persoana vătămată D.R.D. . Pentru toate aceste infracţiuni textul de incriminare prevede expres că acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate şi împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

Potrivit art. 159  alin. 2 din Noul Cod Penal ” Împăcarea înlătură răspunderea penală şi stinge şi acţiunea civilă  „iar în conformitate cu dispoziţiile art.231 Noul Cod Penal în cazul faptelor prevăzute la art. 228 împăcarea înlătură răspunderea penală .

De asemenea din coroborarea art. 16 alin. 1 lit. g Cod procedură penală rezultă că în situaţia în care în faza de judecată părţile declară că se împacă instanţa va dispune încetarea procesului penal.

Prin urmare, instanţa, văzând poziţia procesuală a părţilor prezente, care au declarat că se împacă total şi necondiţionat cu privire la infracţiunea pentru care a fost trimis în judecată inculpatul, va dispune încetarea procesului penal.

În baza art. 397 alin. 1 Noul C.proc.pen. va lua act că persoana vătămată nu mai are pretenţii civile faţă de la inculpat deoarece prejudiciul a fost recuperat .

În baza art. 275, alin. 2, pct. 2, lit. d Cod procedură penală care prevede că în caz de împăcare cheltuielile judiciare se vor suporta de ambele părţi, atât inculpatul cât şi persoana vătămată  va fi obligată la cheltuieli judiciare către stat.

În seara de 09.11.2016 , inculpatul H.V. se afla la barul SC F…. SRL, unde a consumat băuturi alcoolice împreună cu numiții A.D.  , E.I.  şi P.F.

Inculpatul a condus autoturismul marca Dacia 1310 înmatriculat cu nr. ……, pe DC 180 A, pe raza localității ……, deși nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie, iar în vederea alimentării cu carburant al autovehicului sustras, a sustras dintr-o conductă petrolieră din zona ” Canuș” aparținând SC OMV Petrom SA, aproximativ 15 litri produs petrolier.

A abandonat autoturismul sustras pe raza comunei ……, iar în habitaclul autoturismului a fost găsit un fes de culoare neagră, similar celui observat de martorul P.C.  în noaptea în care inculpatul venise la domiciliul său, precum și două fire de păr de culoare blond – roșcat, iar în portbagaj au fost găsite două recipiente goale cu capacitatea de 5 litri fiecare, ce prezentau miros specific produsului petrolier.

Prezent în instanţă inculpatul recunoaşte că a condus un autoturism pe drumurile publice fără să posede permis de conducere dar arată că nu a sustras combustibil , ci l-a cumpărat de la numitul P.F.  care era la respectiva conductă şi i-a comercializat 15 litri cu suma de 7,5 lei.

Martorul P.F.  l-a auzit pe inculpat afirmând că dorește să procure produs petrolier şi a arătat că inculpatul avea asupra sa un dispozitiv artizanal tip ”țâșpoacă”, utilizat în scopul sustragerii din conducte de produs petrolier, precum și un rucsac de culoare gri și o plasă de rafie.

Martorul P.F.  a plecat spre locuința sa, văzându-l și pe inculpat cum părăsește barul, dar luând-o într-o direcție opusă celei care duce spre domiciliul său.

Inculpatul  H.V. a ajuns în dreptul locuinței martorului P.F. , strigând la poarta acestuia, fiind observat de părinții martorului, P.S.  și P.C.

P. C. a fost cel care a discutat cu inculpatul , spunându-i că fiul lui nu se află la domiciliu.

Inculpatul a abandonat în curtea acestora rucsacul de culoare gri pe care îl avea asupra sa, sacoșa de rafie cu dispozitivul artizanal tip ” țâșpoac㔺i mai multe bidoane cu combustibil care au fost confiscate de organele de poliţie.

Situaţia a fost dovedită şi prin : referat de terminare a urmăririi penale (f. 1-3);ordonanță de începere a urmăririi penale (f. 4);plângerea numitului D.R.D. (f.5);declarație de persoană vătămată (f. 6-9);proces verbal de efectuare de cercetări/investigații (f.10);ordonanță de dispunere efectuare cercetare la fața locului (f.11);proces verbal de cercetare la fața locului (f.12-13);planșă foto (f.14-16);ordonanță de restituire autoturism către partea vătămată D.R.D(f.17);proces verbal de predare-primire (f.18);declarație martor P.L.F.  (f.19,20,81-82);proces verbal de ridicare bunuri în vederea confiscării (f. 21);procese verbale de predare-primire produs petrolier (f. 22,23);ordonanță de confirmare a continuării urmăririi penale (f. 24);ordonanță de confirmare a continuării urmăririi penale față de suspect  (f. 25);proces verbal de aducere la cunoștință drepturi suspect (f. 26);declarație suspect (f. 27-28);adresele nr. 11400/2016 și 2-7038/2016 ale Poliției …..  (f. 33,34).

Fapta inculpatului H.V.  care, în noaptea de 09/10.11.2016 a condus pe DC 180 A, pe raza localității ….., deși nu deține permis de conducere pentru nicio categorie, iar în vederea alimentării cu carburant al autovehicului sustras, a sustras dintr-o conductă petrolieră din zona ” Canuș” aparținând SC OMV Petrom SA, aproximativ 15 litri produs petrolier, realizează conţinutul constitutiv al infracțiunilor de furt calificat și conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, fapte prevăzute și pedepsite de art. 228 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 229 alin. 3 lit. a din Codul penal și art. 335 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal și art. 41 alin. 1 din Codul penal.

Sub aspectul laturii subiective,  inculpatul a săvârşit faptele cu intenţie directă, în condițiile concursului de infracțiuni, prev. de art. 38 alin. 1Cod pen.

Deoarece inculpatul nu a fost condamnat definitiv pentru niciuna din faptele prezente îi sunt aplicabile prevederile art.39 lit.b Cod penal.

Inculpatul este recidivist şi i se vor aplica prevederile art.41 alin.(1), art.43 alin.(5) Cod penal, deoarece din studiul fişei cazier rezultă că prin sentinţa penală nr.1907/09.11.2011 a Judecătoriei Focşani s-a dispus pedeapsa de 5 ani închisoare , fiind liberat condiţionat la data de 12.04.2013 , şi un rest rămas neexecutat de 536 zile.

La individualizarea pedepsei , conform art. 74 NCP se va face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite;starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită;natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit;natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Faţă de circumstanţele legale , personale şi fişa cazier a inculpatului instanţa apreciază că rolul educativ al pedepsei nu poate fi realizat decât în regim de detenţie.

În baza art.66 alin.(1) lit.a) şi lit.b) C.pen., se vor interzice inculpatului H.V., ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales  în autorităţile publice sau orice  alte funcţii  publice,  de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani, în condiţiile  art. 68 alin.(1)  lit. c) C.pen.

 În baza art.65 alin.(1) şi art.66 alin.(1) lit.a) şi b) C.pen., se vor interzice inculpatului H.V.,  ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales  în autorităţile publice sau orice  alte funcţii  publice,  de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani, în condiţiile  art. 65 alin.(3) C.pen.

 Se va lua act că OMV Petrom nu a avut pretenţii civile deoarece şi-a recuperat prejudiciul.

În baza art. 274 alin. (1) C.proc.pen. va fi obligat  inculpatul  la plata sumei cu titlul de cheltuieli judiciare către stat.

Domenii speta