Furt calificat

Decizie Dp208/A/2008 din 31.03.2009


ROMÂNIA

TRIBUNALUL HUNEDOARA

SECŢIA PENALĂ

Decizia penală nr. 208/A/2008Dosar nr. 6452/221/2007

Şedinţa publică din 30 iunie 2008

PREŞEDINTE ……………

judecător ………………… – preşedinte secţie penală

grefier …………..

Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara fost reprezentat de prim procuror adjunct ……………

Pe rol fiind judecarea apelului penal declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva  împotriva sentinţei penale nr.179/08.02.2008 pronunţată de Judecătoria Deva, judeţul Hunedoara (jud.fond ).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică s-a prezentat inculpatul intimat M.I., deţinut în Penitenciarul RMS Bârcea Mare, asistat de av. Gîrz Corina, apărător desemnat din oficiu.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită;

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Reprezentanta Parchetului şi apărătorul inculpatului intimat, având fiecare cuvântul, au arătat că nu au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa a constatat cauza în stare de judecată şi a acordat cuvântul în dezbateri.

Reprezentanta Parchetului, având cuvântul, a arătat că susţine apelul aşa cum a fost formulat şi motivat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva, solicitând admiterea acestuia, desfiinţarea sentinţei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond, întrucât judecata s-a făcut cu lipsă de procedură faţă de inculpatul M.I. având în vedere că acesta a fost arestat la data de 22.12.2007.

 Apărătorul inculpatului intimat, av.Gîrz Corina având cuvântul,  a solicitat admiterea apelului aşa cum a fost formulat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva, în sensul desfiinţării sentinţei atacate şi trimiterii cauzei spre rejudecare instanţei de fond.

Inculpatul intimat M.I., având ultimul cuvânt, a lăsat la aprecierea instanţei modalitatea de soluţionare a apelului formulat în cauză.

TRIBUNALUL,

Prin sentinţa penală nr. 1446/2007 pronunţată de Judecătoria Deva în dosarul nr. 6452/221/2007, a condamnat pe inculpatul M.I. , la:

- 3 ani şi 6 luni închisoare  pentru infracţiunea  de  furt calificat , prev. şi ped. de art. 208 al.1, 209 al. 1 lit. g,i C. p, cu aplicarea art. 37 lit. a, b C.p.

În baza art. 71 alin. 1 şi 2  Cod penal, a aplicat inculpatului pedeapsa

 accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a,b  Cod penal.

În baza art. 61 al.1 C.p. a revocat beneficiul liberării condiţionate  cu privire la restul de 139 de zile , rămas de executat din pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 482/2005 a Tribunalului Hunedoara, pe care  îl contopeşte cu pedeapsa aplicată pe  fond , urmând ca , în final , inculpatul să execute  pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 14, 346 C.p rap la art. 998 C civil, a obligat inculpatul la plata  următoarelor sume , cu titlu de despăgubiri civile : 3.500 lei RON , către partea civilă Illeş Vasile – Daniel  , domiciliată în Deva , str. D. Zamfirescu, bl. O2 , ap. 97,  jud. Hunedoara  şi 190 lei RON către partea civilă Tengher Valer – Ioan , domiciliată în Deva , str. Mărăşeşti , nr. 3, jud. Hunedoara.

A stabilit în sarcina MJ  şi în favoarea Baroului de Avocaţi Hunedoara – Deva  plata sumei de 100 lei RON , onorariu pentru apărătorul  desemnat  să acorde asistenţă juridică din oficiu inculpatului .

În baza art. 191 al. 1 C. p. p. , a obligat inculpatul la plata  sumei de 700 lei RON , cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că inculpatul M.I. a locuit pe str. N.Grigorescu din Deva . Partea civilă Illeş Vasile Daniel locuieşte pe aceiaşi stradă, astfel încât inculpatul a putut observa din timp locuinţa părţii civile.

În cursul nopţii de 17/18.03.2007, prin escaladarea unui geam, inculpatul M.I. a pătruns în locuinţa părţii civile Illeş Vasile Daniel de unde a sustras mai multe bunuri (unitate centrală calculator, tastatură , DVD player, geantă voiaj) în valoare de 3500 lei, care aparţineau proprietarului imobilului. În aceiaşi împrejurare, inculpatul a sustras din locuinţă şi două maşini electrice de găurit aparţinând părţii civile Tehgher Valer Ioan, care era angajat pentru a efectua lucrări la imobil. Cele două maşini electrice de găurit valorează 190 lei.

În timpul săvârşirii furtului inculpatul a atins, printre alte lucruri ,şi o cutie de carton cu exterior velin, pe care au rămas fixate impresiunile digitale ale acestuia, care au fost ridicat cu folie specială şi comparate, stabilindu-se cu certitudine identitatea autorului.

În cauză a fost întocmit un raport de constatare tehnico-ştiinţifică (v.f.20 şi urm.), care a concluzionat că fragmentele de urmă papilară de pe obiectele sustrase aparţin inculpatului.

La individualizarea pedepsei au fost avute în vedere disp. art. 72 C.pen..

Prima instanţă a făcut aplicarea disp. art. 61 C.pen. cu privire la revocarea beneficiului liberării condiţionate pentru un rest de 139 zile de închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 1,6 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 482/2005 a Tribunalului Hunedoara, pe care l-a contopit cu pedeapsa aplicată prin sentinţa pronunţată.

Împotriva acestei sentinţe, în termen şi motivat a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva, criticând-o pentru nelegalitate.

În motivarea apelului se arată că judecata a avut loc fără participarea inculpatului aflat în stare de deţinere în PRMS Bîrcea Mare, în executarea unei pedepse aplicate de Judecătoria Deva, încălcându-se astfel disp. art. 291 al.1 C.p.p..

Analizând sentinţa atacată prin prisma motivului invocat şi care face inutilă analiza sentinţei  sub toate aspectele potrivit disp. art. 371 al.2 C. proc. pen., Tribunalul constată apelul ca fondat pentru considerentele ce succed:

Judecata cauzei a avut loc la data de 08.02.2008, la prim termen de judecată, în lipsa inculpatului care nu a fost prezent.

Inculpatul, personal a învederat instanţei de apel, că a început executarea pedepsei la data de 22.12.2007 când a fost depus la PRMS Bîrcea Mare.

Faţă de această împrejurare se constată că prima instanţă a soluţionat cauza în lipsa inculpatului care nu a fost citat la locul de deţinere şi nu a fost prezent la soluţionarea cauzei iar instanţa a soluţionat cauza la prim termen de judecată fără a dispune măsuri cu privire la îndeplinirea legală a procedurii de citare.

Potrivit disp. art. 314 C.p.p., judecata nu poate avea loc decât în prezenţa inculpatului, când acesta se află în stare de deţinere.

Conform disp. art. 197 al.2 şi 3 C.p.p., dispoziţiile relative la prezenţa inculpatului sunt obligatorii potrivit legii şi sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii, nulitate ce nu poate fi înlăturată în nici un mod…

Având în vedere că judecata inculpatului aflat în stare de deţinere a avut loc în lipsa acestuia, în cauză sunt incidente disp. art. 197 al.2 şi 3 C.p.p..

Faţă de aceste considerente, apelul formulat apare ca fondat şi pe cale de consecinţă, în baza art. 379 al.1 pct.2 lit.”b” C.p.p.,  se va admite se va desfiinţa în întregime sentinţa atacată şi se va dispune trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe de fond.

Judecata se va relua de la citirea actului de sesizare a instanţei.

Văzând şi disp. art. 192 al.3 C.p.p.:

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite ca fondat apelul introdus de Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva împotriva sentinţei penale nr. 179/2008 pronunţată de Judecătoria Deva, judeţul Hunedoara, pentru temeiul prev.de art.379 pct.2 lit.b C.p.p., desfiinţează sentinţa atacată şi în consecinţă:

Trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Judecata se va relua de la lucrările şedinţei din 08.02.2008.

Cheltuielile judiciare către stat în apel în sumă de 110 lei rămân în sarcina statului.

Onorarul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu în sumă de 100 lei va fi avansat din fondurile M. J.

Cu drept de recurs în  10 zile de la comunicare.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 30.06. 2008.

PREŞEDINTEJUDECĂTOR

GREFIER

2 ex.BC/LR

8.07.2008

Jud fond