Revizuire

Sentinţă civilă 532/A din 13.06.2017


(Tribunalul Mehedinţi – d.c. 532/A/13.06.2017)

Prin acţiunea civilă înregistrată la Judecătoria Strehaia sub nr. 1983/313/2015  reclamanta  P.A. a chemat în judecată pe pârâţii P.T., S.E., M.M., P.C., C.L. şi C.C., pentru partajarea averii  succesorale rămase la decesul lui P.R., decedat la data de 05.03.1981, cu ultimul domiciliu în comuna Tîmna, jud. Mehedinţi.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că  la data de 05.03.1981 a decedat autorul P.R., cu ultimul domiciliu în comuna Tîmna, judeţul Mehedinţi. Moştenitori cu vocaţie succesorală au rămas ea, reclamanta P.A. şi pârâţii P.T., S.E., M.M., P.C. si C. L.. Masa bunurilor succesorale se compune din: terenurile în suprafaţă de 2 ha si 6581 m.p. înscrise în titlul de proprietate nr. 63790 eliberat la data de 09.09.2003 pe numele autorului P.R., cu moştenitori P. P., C. A. si P. R. N. şi o casă în suprafaţă de 82 m.p., compusă din 2 camere, o bucătărie, două pivniţe, un grajd şi un pătul, conform adeverinţei eliberate de Primăria Tîmna. P.R. a decedat în 09.09.2003, a fost căsătorit cu P. A., decedată în 1984 şi au avut trei copii, respectiv P. N., decedat în aprilie 2013, P. P., decedat în septembrie 2003 şi C. A., decedată în decembrie 2011. P. N., fiul lui P.R., a fost căsătorit cu ea, reclamanta, iar din relaţiile de căsătorie au rezultat doi copii, respectiv numiţii P.T. şi S. E., P.P. a fost căsătorit cu numita P. M., şi au doi copii, respectiv P.C. si M.M., iar C. A. a fost căsătorita cu C. C. şi au un copil, respectiv C. L.. Imobilul situat în comuna Timna, sat Valea Ursului,  descris mai sus, a fost construit de soţul său P. N. în anul 1954, în timp ce era căsătorit cu ea, iar în prezent ea locuieşte în acest imobil.

Acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile  art. 1143 C.civ.

La dosarul cauzei s-au depus: carte identitate reclamantă, acte stare civilă,  certificate deces P. N., t.p. 63790/09.09.2003, acte stare civilă pârâţi, certificate deces P.P., C.A., P.A., P.R., adeverinţa nr  4800/13.08.2015 emisă de Primăria Tîmna, certificate fiscal nr 5263/08.09.2015 emisă de Primăria Tîmna, încheiere CF 16549/25.05.2015,extras CF, plan amplasament si delimitare a imobilului, încheiere CF nr 16550/25.05.2015, încheierea nr 15/25.03.2016 emisă de BNP P.B..

A fost stabilită de către instanţă taxa de timbru în cuantum de  350 lei.

Reclamanta a formulat cerere de acordare ajutor public judiciar constând în scutirea cu 50% a taxei de timbru, cerere  ce a fost admisă. A fost acordat reclamantei ajutor public judiciar sub forma reducerii cu 50% a taxei de timbru, urmând ca reclamanta să achite 175 lei. 

Acţiunea a fost legal timbrată cu suma de 175 lei.

La data de 28.03.2016, reclamanta a depus precizări la acţiune, prin care a solicitat partajarea averii succesorale rămase la decesul autorului P.R., decedat la data de 05.03.1981 cu ultimul domiciliu în comuna Tîmna, judeţul Mehedinţi şi P.N., decedat la data de 18.04.2013, cu ultimul domiciliu în comuna Tîmna, judeţul Mehedinţi.

La data de 28.03.2016 a formulat cerere de intervenţie în nume propriu numita P.M..

La data de 18.04.2016, reclamanta a depus precizări la acţiune, prin care a  învederat instanţei că masa partajabilă se compune din terenurile în suprafaţă de 2 ha şi 65814 m.p. înscrise în t.p.63790/09.09.2003 emis pe numele autorului P.R., cu moştenitori P.P., C.A. şi P.R.N..

La data de  18.04.2016 au formulat întâmpinare pârâţii P.C. şi P.M., prin care au arătat că sunt de acord cu partajarea averii succesorale a def. P.R., tatăl defunctului P.P., tatăl său, respectiv soţul pârâtei P.M..

Prin încheierea de şedinţă din data de 18.04.2016, instanţa a dispus în temeiul art. 78 c.p.civ introducerea forţată în cauză în calitate de pârât a numitului C.C., faţă de cererea verbală formulată de reclamantă la acest termen, prin care a solicitat introducerea în cauză în calitate de moştenitor al numitei C.A., persoană înscrisă în tp. 63790/2003 alături de P.P. şi P.R.N..

Prin încheierea de admitere în principiu din data de 30 mai 2016 s-a admis în principiu, acţiunea civilă precizată la data de 18.04.2016 de reclamanta, s-a constatat deschisă succesiunea defunctului P.R. decedat la data de 05 martie 1981, cu ultimul domiciliu în comuna Tâmna, s-a constatat că masa succesorală se compune din terenurile în suprafaţă totală de 2,6581 ha înscrisă în titlul de proprietate nr. 63790/2003, că moştenitori ai defunctului sunt P.P., C.A., P.N. în calitate de descendenţi de gradul întâi, fiecare cu o cotă succesorală legală de 1/3. Se dispune ieşirea din indiviziune în cotele de 1/3 pentru P.N. decedat la data 18.04.2013 cu moştenitori P.T., S.E., P.A., în cotă de 1/3 pentru P.P. decedat la data de 28.09.2003 cu moştenitori M.M., P.C., P.M. ,în cotă de 1/3 pentru C.A. decedată la data de 21.12.2011 cu moştenitori C.L., C.C., şi efectuarea unei expertize tehnice de specialitate pentru identificarea, evaluarea şi lotizarea bunurilor.

Prin sentinţa supusă apelului, Judecătoria Strehaia a admis acţiunea civilă precizată la data de 18.04.2016 formulată de reclamanta P.A. ,împotriva  pârâţilor P.T., S.E., M.M., P.C., C.L., C.C., si cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienta în interes propriu P.M., având ca obiect partaj judiciar.

A omologat raportul de expertiză întocmit de către expert Ş.P.M.în variantă I de lotizare.

A atribuit în indiviziune lui P.T., S.E., P.A. lotul 1 in valoare de 28227 lei compus din suprafaţa de 2447 mp teren intravilan curţi construcţii situat în T177 P16 în valoare de 12235 lei, suprafaţa de 7460 mp teren extravilan arabil situat în T30 P53,53/1 în valoare de 2238 lei, suprafaţa de 2601 mp teren extravilan fineţe situat în T30 P55, în valoare de 780 lei, suprafaţa de 1135 mp intravilan curţi construcţii situată în T177 P25;25/1;25/2, T177 P25;25/1;25/2, T62 P31 ;31/1 ;31/2, în valoare de 5675 lei, suprafaţa de 557 -mp  intravilan vie situată în T177 P25;25/1;25/2, T177 P25;25/1 ;25/2, T62 P31;31/1;31/2  în valoare de 2875 lei, suprafaţa de 237 mp intravilan arabil situată în T177 P25;25/1;25/2,T177 P25;25/1 ;25/2, T62 P31 ;31/1 ;31/2, în valoare de 1185 lei, suprafaţa de 528 mp intravilan arabil  situată în T177 P25;25/1;25/2, T177 P25;25/1;25/2, T62 P31;31/1;31/2 2, în valoare de 2640 lei, suprafaţa de 965 mp extravilan arabil situată în T177 P25;25/1;25/2, T177 P25;25/1;25/2, T62 P31 ;31/1 ;31/2 , în valoare de 290 lei, suprafaţa de 642 mp extravilan păşune situată în T177 P25;25/1;25/2, T177 P25;25/1;25/2, T62 P31;31/1;31/2 in valoare de 399 lei, terenuri ce fac obiectul titlului de proprietate nr. 63790/2003.

A atribuit în indiviziune lui M.M., P.C., P.M. lotul nr. 2 în valoare de 10700 lei compus din suprafaţa de 2140 mp teren intravilan arabil situat in T177 P31 , T62 P24, teren ce face obiectul titlului de proprietate nr. 63790/2003.

A atribuit în indiviziune lui C.L., C.C. lotul nr. 3 în valoare de 2160 lei compus din suprafaţa de 7200 mp extravilan arabil situat în T29/2 P57, teren ce face obiectul titlului de proprietate nr. 63790/2003

A obligat pe P.T., S.E., P.A. la 2995 lei cu titlul de sultă moştenitorilor lui P.P. si anume M.M., P.C., P.M..

A obligat pe P.T., S.E., P.A. la 11537 lei cu titlul de sultă moştenitorilor lui C.A. si anume C.L.şi C.C..

A luat  act că reclamanta nu solicită cheltuieli de judecată.

A obligat reclamanta la 675 lei cu titlul de ajutor public judiciar acordat, către stat.

Pentru a pronunța această sentinţă, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin acţiunea civilă precizată la data de 18.04.2016 reclamanta P.A. a solicitat partajarea bunurilor imobile terenuri în suprafaţă totală de 2,6581 ha ce fac obiectul  titlului de proprietate nr 63790/2003 de pe urma autorului P.R. decedat la data de 05 martie 1981.

Prin titlul de proprietate nr. 63790/2003 s-a reconstituit de către Comisia Judeţeană de fond funciar Mehedinţi dreptul de proprietate pentru suprafaţa totală de 2,66 ha pe raza comunei Tîmna, satul Valea Ursului, judeţul Mehedinţi în favoarea defunctului P.R. decedat la 05 martie 1981 cu moştenitorii P.P., C.A., P.R.N..

Potrivit art. 8 si 13 din legea 18/1991R, stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate. Titlul de proprietate se emite cu privire la suprafaţa de teren determinată pe numele tuturor moştenitorilor, urmând ca ei să procedeze potrivit dreptului comun.

Potrivit actelor de filiaţie prezentate, moştenitorii înscrişi în titlul de proprietate au decedat după cum urmează :

- P.N. la data de 18 aprilie 2013 conform certificatului de deces seria DZ nr 473943 eliberat de Primăria Tâmna având ca moştenitori cu vocaţie succesorală legală pe P.T., S.E. în calitate de fii, P.A. în calitate de soţie supravieţuitoare

- P.P. decedat la data de 28 septembrie 2003 conform certificatului de deces seria DZ nr 889863 eliberat de Primăria Tâmna având ca moştenitori cu vocaţie succesorală legală pe M.M., P.C. in calitate de fii, P.M. în calitate de soţie supravieţuitoare

- C.A. decedată la data de 21 decembrie 2011 conform certificatului de deces seria DC nr 561017 eliberat de Primăria Municipiului Craiova având ca moştenitori cu vocaţie succesorală legală pe C.L.în calitate de fiu, C.C. în calitate de soţ supravieţuitor.

Fiind vorba despre o moştenire deschisă anterior intrării în vigoare a actualului cod civil, faţă de prevederile art. 91 din Legea nr.71/2001 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, instanţa a constatat că în speţă sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare la data deschiderii moştenirii, respectiv Codul civil din 1864.

Astfel, potrivit art.728 din Codul Civil de la 1864, nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune, iar un coerede poate cere oricând împărţeala succesiunii.

Din dispoziţiile art. 644, 686, 688 din Codul civil de la 1864, instanţa a reţinut că transmiterea patrimoniului succesoral operează de drept din momentul deschiderii moştenirii fără vreo manifestare de voinţă din partea succesibilului şi chiar fără ştirea lui.

Drept urmare, terenurile înscrise în titlul de proprietate nr. 63790/09.09.2003 au trecut din patrimoniul defunctului P.R. în patrimoniul moştenitorilor săi, descendenţii de gradul întâi, P.P., C.A., P.R.N., care culeg în cote egale în calitate de descendenți de gradul întâi moştenirea tatălui P.R. decedat la data de 05.03.1981.

În ceea ce privește părțile în cauză, este incidentă instituția retransmiterii, pentru că moștenirea prin retransmitere are aplicare ori de câte ori persoana care o invocă dovedește capacitatea succesorală în sensul art.654 cod civil a autorului său în momentul deschiderii primei moșteniri, precum si propriile drepturi succesorale asupra moştenirii acesteia din urma.

Dat fiind faptul ca aceste bunuri nu se pot atribui comod părţilor, în cotele reţinute întrucât terenurile au categorii de folosinţa diferită, iar prin atribuirea bunurilor din masele succesorale nu toţi moştenitorii ar primi bunurile în natură corespunzător cotelor, instanţa urmează a dispune efectuarea unei expertize tehnice specialitatea bunuri imobile în scopul realizării unui partaj în natură în condiţiile art. 988 c.p.civ.

S-a desemnat expert tehnic judiciar Ş.P.M, care trebuie să răspundă la următoarele obiective: să identifice bunurile reţinute prin IAP, să precizeze categoria de folosinţă a terenurilor şi vecinătăţile acestora, să stabilească  valoarea de piaţă a fiecărui bun în parte, să facă mai multe propuneri de lotizare, una să vizeze părerea domnului expert şi care să nu ducă la o diminuare nejustificată a loturilor iar una în funcţie de posesia bunurilor, s-a stabilit un onorariu de 700 lei în sarcina reclamantei. Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 07.07.2016 s-a admis cererea de acordare a ajutorului public judiciar, formulată de către reclamanta P.A. şi este scutită reclamanta de la plata a 50% din onorariul de expert de 700 lei fixat de instanţă în şedinţa publică din data de 27.06.2016, care se va plăti expertului Ş.P.M.,  în cont bancar, prin virament sau numerar, prin compartimentul economic al Tribunalului Mehedinţi.

Prin raportul de expertiză tehnico judiciară întocmit de către expert Ş.P.M.se întocmesc trei variante de lotizare, fiecare variantă este realizată  în funcţie de posesia exercitată de către reclamanta P.A. şi pârâtul P.T. însă deosebirea este la atribuirea de terenuri părţilor din proces. Astfel în varianta nr.1 se constituie trei loturi, în varianta doi se constituie un lot iar în varianta trei se constituie două loturi.

Reclamanta a solicitat atribuirea terenurilor în funcţie de posesia exercitată asupra terenurilor, lucru cu care pârâtul P.C. şi intervenienta în nume propriu, prin avocatul ales au fost de acord, solicitând varianta a doua de lotizare.

În drept, instanţa a reţinut că, potrivit art. 984 al. 2 C.p.civ, împărţeala se face în natură. Prin excepţie, potrivit art. 989 al. 1, în cazul în care împărţeala în natură a unui bun nu este posibilă sau ar cauza o scădere importantă a valorii acestuia ori i-ar modifica în mod păgubitor destinaţia economică, la cererea unuia dintre coproprietari instanţa îi va atribui bunul în integralitate.

Conform art. 987 C.p.civ, la formarea şi atribuirea loturilor, instanţa va ţine seama, după caz, şi de acordul părţilor, mărimea cotei-părţi ce se cuvine fiecăreia din masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor, faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărţeala, au făcut construcţii sau îmbunătăţiri cu acordul celorlalţi coproprietari sau altele asemenea.

În speţă, bunurile ce fac obiectul partajului sunt terenuri posibil de partajat în natură. Expertul a realizat trei variante de atribuirea terenurilor în natură, în funcţie de posesia exercitată de o parte din părţi, loturile formate pentru terenuri având dimensiuni suficiente, ieşiri la drum, fiind posibilă exploatarea fiecărei parcele în condiţii economice. Pe de altă parte, regula partajului este ca fiecare parte să primească bunuri în natură şi a se evita pe cât posibil obligarea la sulte

În consecinţă, instanţa a omologat  raportul de expertiză, întocmit de către expert Ş.P.M.în varianta I de lotizare, şi a atribuit în indiviziune lui P.T., S.E., P.A. lotul 1 în valoare de 28227 lei, în indiviziune lui M.M., P.C., P.M. lotul nr. 2 în valoare de 10700 lei, iar lui C.L., C.C. lotul nr. 3, în indiviziune, în valoare de 2160 lei, întrucât acesta îndeplineşte criteriile partajului, cu precădere atribuirea în natură de bunuri si plata unor sulte cât mai reduse

Pentru că loturile atribuite nu au aceeaşi valoare economică, diferenţa valorică primită în plus faţă de cota legală la care au dreptul fiecare dintre părţi, va fi încasată de către partea care primeşte valoric bunuri inferioare cotei legale. Astfel P.T., S.E., P.A. vor fi obligaţi la 2995 lei cu titlul de sultă către moştenitori lui P.P. şi anume M.M., P.C., P.M., respectiv la 11537 lei cu titlul de sultă moştenitorilor lui C.A. şi anume C.L.şi C.C..

Ajutorul public judiciar in cuantum de 675 lei, compus din 175 lei taxă judiciară de timbru şi 500 lei onorariu expert, de la plata căreia a fost scutită reclamantă potrivit încheierilor de şedinţă menţionate, se va achita de către reclamantă în temeiul art.50 indice 2 din OUG nr 51/2008R întrucât aceasta a primit bunuri care depăşesc de 10 ori valoarea ajutorului public judiciar de care a beneficiat.

Împotriva sentinţei civile cât si împotriva încheierii de admitere in principiu din 30.05.2016, a declarat apel  pârâtul C.L., considerându-le  nelegale si netemeinice pentru următoarele motive:

În mod greşit, instanţa a dispus prin încheierea din 18.04.2016, introducerea forţată în cauza, în calitate de pârât, a numitului C.C. - corect C.- întrucât acesta este soţul supravieţuitor al descendentei de gradul I a defunctului, P.R., anume defuncta, C.A., însa el nu vine la dezbaterea succesiunii defunctului, P.R., întrucât nu intra în categoria moştenitorilor cu vocaţie succesorala şi nici nu a făcut dovada contribuţiei sale la dobândirea bunurilor cuprinse în masa partajabila.

Procedând în modul arătat, Judecătoria Strehaia a pronunţat la data de 30.05.2016 o încheiere de admitere în principiu nelegală si netemeinică iar ulterior a pronunţat sentinţa civila nr. 802/2016, care este de asemenea nelegală şi netemeinică întrucât preia conţinutul eronat al IAP conducând la erori succesive.

 Pentru motivele expuse mai sus a solicitat anularea IAP din 30.05.2016 şi a hotărârii 802/2016 şi în principal trimiterea cauzei spre rejudecare, iar in subsidiar, în virtutea efectului devolutiv al apelului, procedând la o noua judecata asupra fondului, a solicitat să se  înlăture de la moştenirea averii succesorale a defunctului P.R. a pârâtului C.C..

În drept,şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 466 pct. 1 si 4 C.pr.civ.  si art. 476 C.pr.civ. cu cheltuieli de judecată

Împotriva sentinţei civile nr. 802/24.10.2016 a formulat apel şi reclamanta P.A., considerând-o nelegală şi netemeinică din următoarele motive:

În fapt, a formulat acţiune de partaj pe care a precizat-o la data de 18.04.2016, în sensul că a solicitat partajarea averii succesorale rămase la decesul lui P.R., decedat la data de 05.03.1981 cu ultimul domiciliu în comuna Tîmna, judeţul Mehedinţi, iar masa bunurilor succesorale se compune din terenurile înscrise în titlul de proprietate nr. 63790 eliberat la data de 09.09.2003 pe numele autorului P.R., cu moştenitorii P.P., C.A. şi P. R.N..

Prin încheierea de admitere în principiu din data de 30.05.2016 a fost admisă în principiu acţiunea civilă precizată, s-a constatat deschisă succesiunea defunctului P.R. decedat la data de 05.03.1981, cu ultimul domiciliu în comuna Tîmna, judeţul Mehedinţi, s-a stabilit masa succesorală şi moştenitorii defunctului cu cotele respective şi s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice de specialitate pentru identificarea, evaluarea şi lotizarea bunurilor.

A apreciat că instanţa de fond în mod greşit a admis acţiunea precizată de către reclamantă şi a omologat raportul de expertiză întocmit de către expert Ş.P.M. în varianta I de lotizare, atribuind în indiviziune lui P.T., S.E., P.A. lotul nr.1 în valoare de 28227 lei, pârâţilor M.M., P.C., P.M., lotul nr. 2 în valoare de 10700 lei şi pârâţilor C.L., C.C. lotul nr. 3 în valoare de 2160 lei, având în vedere că a solicitat omologarea raportului de expertiză în varianta II de lotizare şi să se atribuie în indiviziune lui P.T., S.E., P.A. lotul nr.1, cu cheltuieli de judecată, iar pârâtul P.C. şi intervenienta P.M. au fost de acord cu omologarea raportului de expertiză în varianta  a II-a de lotizare  aşa Cum a precizat.

Instanţa nu a ţinut cont nici de întâmpinările depuse în cauză de pârâţi ( mai puţin P.M.), prin care aceştia au fost de acord ca toate bunurile ce compun masa succesorală să-i revândă, fără a emite vreo pretenţie asupra cotei lor şi nici de acordul părţilor la atribuirea loturilor, de asemenea, nu a dispus compensarea cheltuielilor de judecată, având în vedere că a suportat în totalitate cheltuielile.

Pentru motivele expuse mai sus, a solicitat admiterea apelului aşa cum a fost formulat, iar pe fond modificarea sentinţei apelată şi admiterea acţiunii de partaj aşa cum a fost precizată şi omologarea raportului de expertiză în varianta II de lotizare şi atribuirea în indiviziune lui P.T., S.E., P.A. lotul I în valoare de 28227, urmând să plătească sultele corespunzătoare, cu cheltuieli de judecată.

În drept, şi-a întemeiat apelul pe dispoziţiile art. 466 C.pr.civ. .

La data de 29.12.2016, apelantul-pârât C.L.a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea apelului formulat de reclamanta P.A..

În motivare, a arătat că instanţa de fond greşit a susţinut că ar fi ţinut seama de întâmpinările depuse de pârâţi, întrucât în mod legal, renunţarea la un drept nu se poate face decât prin declaraţie personală dată în faţa instanţei sau printr-un înscris autentic. Cum acest înscris nu există la dosar, iar declaraţia nemijlocită în faţa instanţei nu a fost dată, instanţa  în mod corect a stabilit  dreptul copărtaşilor.

În ceea ce priveşte  modul de omologare a raportului de expertiză s-a făcut în mod legal, întrucât, atunci  când bunurile pot fi cumpărate în natură, această modalitate de atribuire are prioritate.

Cu privire la cheltuielile de judecată, a precizat că acestea au fost deja micşorate.

Cererea de apel a fost legal timbrată de apelantul-pârât C.L., fiind depusă în ac est sens chitanţa nr. 0359345/28.12.2016 emisă de DGRFP Craiova (fila 31 dosar).

La data de 03.01.2017, apelanta-reclamantă P.A., în temeiul art.11 şi art.6 lit. din OUG. nr 51/2008 a formulat cerere de ajutor public judiciar, solicitând acordarea ajutorului public judiciar constând în scutirea cu 50% a taxei de timbru în cuantum de 1027 lei stabilită de instanță prin rezoluţia din data de 22.12.2016, cerere ce a fost admisă şi scutită apelanta de plata a 50% din taxa judiciară de timbru în cuantum de 1027 lei, prin încheierea de şedinţă din 20.01.2017.

La data de 06.01.2017, intimatul-pârât C.C. a depus la doar note prin care a arătat că numitul C.L.nu poate cere decăderea din dreptul de moştenitor al defunctei C.A., soţia sa decedată în 21.12.2011, întrucât intimatul, cât şi fiul său sunt moştenitorii de drept.

A precizat că Judecătoria Strehaia a pronunţat o hotărâre corectă.

A mai precizat că se urmăreşte ca reclamanta P.A. şi moştenitorii  P.T. şi S.E. să-ţi însuşească întreaga moştenire rămasă în urma defunctului P.R. decedat la data de 05.03.1981, tatăl moştenitorilor de drept, C.A. născută în 1931, P.R.N. născut în 1931 (soţul reclamantei) şi P. E. născut în 1940.

A mai arătat că, reclamanta şi moştenitorii ei au fost de acord cu expertiza şi nu au contestat-o.

Tribunalul Mehedinți prin decizia civilă nr. 234/16.03.2017 a respins apelul formulat de apelantul C.L..

 A fost admis apelul formulat de apelanta P.A. domiciliată în comuna Tîmna sat Olac , judeţul Mehedinţi

A fost schimbată în parte sentinţa civilă, în sensul că:

Au fost  compensate cheltuielile de judecată.

Au fost obligaţi pârâţii M.M., P.C., P.M.,moştenitorii lui P.P.,  beneficiarii lotului nr. 2, la plata sumei de 225 lei către reclamantă, iar pârâţii C.L., C.C., moştenitorii lui C.A., beneficiarii lotului 3 la plata sumei de 225 lei către reclamantă.

Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei civile.

A fost respinsă cererea de acordare a cheltuielilor de judecată formulată de apelantul C.L..

A fost obligată reclamanta la plata către stat a sumei de 1074 lei, reprezentând diferenţă taxă de timbru aferentă fondului.

Au fost obligaţi pârâţii M.M., P.C., P.M.,moştenitorii lui P.P.,  beneficiarii lotului nr. 2, la plata sumei de 358 lei către reclamantă, iar pârâţii C.L., C.C., moştenitorii lui C.A., beneficiarii lotului 3 la plata sumei de 358 lei către reclamantă.

S-a constatat că ajutorul public sub forma scutirii parţiale de plata taxei judiciare de timbru aferentă apelului în cuantum de 513,5 lei a fost achitat.Decizie definitivă.

Pentru a pronunţa această hotărâre Tribunalul Mehedinți a precizat că apelul pârâtului este nefondat.

Potrivit art.659 Codul civil de la 1864,aplicabil faţă de data decesului autorului P.R.,respectiv 05.03.1981, succesiunile sunt deferite copiilor şi descendenţilor defunctului, ascendenţilor şi rudelor sale colaterale, în ordinea şi după regulile mai jos determinate.

Aşadar, moştenirea părintelui va fi culeasă de copii săi dacă sunt în viaţă la data decesului prin retransmitere sau de descendenţii acestora prin reprezentare dacă la data decesului părintelui era decedat şi copilul său. Pentru această din urmă situaţie legiuitorul stabileşte că reprezentarea este o ficţiune a legii, care are de efect de a pune pe reprezentanţi în locul, în gradul şi în dreptul reprezentantului.

Pentru situaţia în care copii sunt în viaţă la data decesului părintelui ,dacă acceptă moştenirea, atunci patrimoniul părintelui defunct se retransmite în patrimoniul copilului şi descendenţii acestuia din urmă vor culege pe lângă bunurile proprii ale autorului şi pe cele primite prin moştenire.

În cauză cum numita C.A., fiica lui P.R., a decedat la data de 21.12. 2011 ,adică ulterior decesului tatălui său, înseamnă patrimoniul succesoral al tatăl său a fost cules de aceasta prin retransmitere, potrivit cotei sale succesorale .

În ceea ce priveşte moştenitorii lui C.A. tribunalul reţine în primul rând că decesul acesteia a intervenit după adoptarea Legii nr.287/2009, privind Codul Civil,astfel că faţă de dips.art.6 alin.6 din legea nr.287/2009 şi art.91 din Legea nr.71/2011,pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009,stabilirea calităţii de moştenitor se va face potrivit regulilor stabilite de Noul Cod civil.

Potrivit art.963 alin.1 „Moştenirea se cuvine, în ordinea şi după regulile stabilite în prezentul titlu, soţului supravieţuitor şi rudelor defunctului, şi anume descendenţilor, ascendenţilor şi colateralilor acestuia, după caz”.

Aşadar, pe lângă copii legiuitorul a introdus în categoria moştenitorilor legali şi soţul supravieţuitor cu condiţia (potrivit art.970 C.civ.) ca la data deschiderii moştenirii să nu există o hotărâre de divorţ definitivă.

Faţă de acestea,cum nu s-a făcut dovada existenţei unei hotărâri de divorţ iar patrimoniul succesoral al numitului P.R. a fost retransmis în patrimoniul fiicei sale C.A. ai cărui moştenitori legali sunt fiul său şi soţul supravieţuitor,în mod corect prima instanţă a reținut că moștenitor al acesteia din urmă este şi numitul C. C. .

Pentru toate aceste motive în temei art.480 alin.1 C.pr.civ. apelul pârâtului C.L.va fi respins ca nefundat.

Apelul reclamantei este fondat doar cu privire la motivul privind compensarea cheltuielile de judecată.

Potrivit art.988 C.pr.civ. „La formarea şi atribuirea loturilor, instanţa va ţine seama, după caz, şi de acordul părţilor, mărimea cotei-părţi ce se cuvine fiecăreia din masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor, faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărţeala, au făcut construcţii sau îmbunătăţiri cu acordul celorlalţi coproprietari sau altele asemenea”.

Din cuprinsul raportului de expertiză rezultă că varianta a II-a prevedea că toate bunurile succesorale vor fi culese de Lot nr.1, moștenitorii numitului P.N. 

Or, în raport de dispozițiile menţionate, cum în cauză părţile nu s-au înţeles asupra modului de împărţire a bunurilor succesorale , tribunalul apreciază că în mod corect prima instanţă a atribuit bunurile în varianta I în care fiecare lot cuprinde bunuri de aceeaşi natură.

Susţinerea apelantei P.A. în sensul că părţile au fost de acord nu poate fi reţinută întrucât nu numai că în cadrul concluziilor în fondul cauzei apărătorul pârâtului P.C. şi a intervenientei în nume propriu P.M. a solicitat atribuire bunurilor în varianta în care Lot. nr.II are o valoare de 10700 lei iar Lot.III are o valoare de 2160 lei dar în apel apelantul-pârât C.L.a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea apelului formulat de reclamanta P.A..

Faţă de acestea tribunalul apreciază că motivul de apel privind atribuirea bunurilor nu poate fi primit.

Procedura de partaj are drept scop stabilirea drepturilor succesorale ale părţilor şi cantitatea de bunuri pe care acestea urmează să o culeagă din moştenire. Prin urmare toate cheltuielile ocazionate de stabilirea elementelor arătate vor trebui să fie suportate de către fiecare succesibil potrivit cotei sale de moştenire.

În cauză, tribunalul constată că la decesul autorului P.R. au rămas ca moştenitori P.P., C.A. şi P.N. descendenţi de gr.I fiecare cu câte o cotă de 1/3 din moştenire şi întrucât la data partajării toţi sunt decedaţi cota cuvenită va fi culeasă în indiviziune de moştenitorii acestora .

Aşadar, cum bunurile s-au împărţit în cote egale şi cheltuielile necesare partajului averii numitului P.R. trebuiau suportate în mod egal de fiecare lot de moştenitori.

Faţă de acestea, cum P.A. a suportat toate cheltuielile legate de desfăşurarea procesului tribunalul observând că prin sentinţa de fond reclamanta a fost obligat la plata către stat a sumei de 675 lei cu titlu de ajutor public judiciar ,ţinând cont şi de faptul că în faţa instanței de fond nu a solicitat acordarea cheltuielilor de judecată (taxă judiciară achitată, onorariu avocat şi onorariu expert redus) tribunalul în temei art.480 alin.2 C.pr.civ. va admite apelul ,va schimba în parte sentinţa,va compensa cheltuielile de judecată şi  va obliga pârâţii M.M., P.C., P.M.,moştenitorii lui P.P.,  beneficiarii lotului nr. 2, la plata sumei de 225 lei către reclamantă, iar pârâţii C.L., C.C., moştenitorii lui C.A., beneficiarii lotului 3 la plata sumei de 225 lei către reclamantă,urmând a menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei civile.

Cum apelul pârâtului urmează a fi respins va fi respinsă în temei art.453 alin.1 C.pr.civ. şi cererea sa privind cheltuielile de judecată din apel.

Faţă de faptul că  prin rezoluţia din data de 22.12.2016 apelantei reclamante i-a fost pus în vedere să achite o diferenţă de taxă judiciară de timbru aferentă fondului de 1027 lei iar aceasta nu şi-a îndeplinit obligaţia ,tribunalul în temei art.38 din O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru reclamanta va fi obligată la plata către stat a sumei de 1074 lei, reprezentând diferenţă taxă de timbru aferentă fondului.

Întrucât această taxă judiciară trebuia suportată de toţi moştenitorii pentru argumentele de mai sus,vor fi obligaţi pârâţii M.M., P.C., P.M.,moştenitorii lui P.P.,  beneficiarii lotului nr. 2, la plata sumei de 358 lei către reclamantă, iar pârâţii C.L., C.C., moştenitorii lui C.A., beneficiarii lotului 3 la plata sumei de 358 lei către reclamantă.

În ceea ce priveşte cheltuielile judiciare efectuate de apelantă în apel, întrucât apelul nu a fost fondat decât pentru cheltuielile de judecată aferente fondului,tribunalul apreciază că pârâții nu pot fi obligați la plata cheltuielilor efectuate de reclamantă în apel.

Potrivit art.502 din O.U.G. nr.51/2008,privind ajutorul public judiciar, în situaţia în care, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, beneficiarul ajutorului public dobândeşte bunuri sau drepturi de creanţă a căror valoare, respectiv cuantum, depăşeşte de 10 ori cuantumul ajutorului public acordat, acesta este obligat să restituie ajutorul public. Procedura de restituire este cea prevăzută la cap. III din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Constată că la data de  11.04.2017, revizuentul  C.L. a formulat cerere de revizuire împotriva deciziei civile nr. 234/16.03.2017, pronunţată de  Tribunalul Mehedinți.

In motivarea cererii de revizuire a  precizat că în fapt prin decizia civilă  nr.234/2017 a Tribunalului Mehedinți a fost confirmată  sentinţa civilă  nr.8032/24.10.2016 a Judecătorie Strehaia  prin care s-a deschis  succesiunea  defunctului P.  R., decedat la 05.03.1981 şi s-a stabilit  ca moştenitori de gradul I  ai defunctului  P.P., C.A. , P.N., iar moştenitori ai acestora  din urmă  fiind  intimaţii menţionaţi anterior  C.A. care este mama  revizuentului şi defuncta soţie a intimatului  C.C.. După pronunţarea  hotărârii nr.234/2017 a Tribunalului Mehedinti s-a descoperit un înscris nou  care nu a putut fi înfăţişat dintr-o împrejurare mai presus de voinţa revizuentului , anume declaraţie  înregistrată la data de 145.11.20134 la BN M. D. prin care C.C.  a declarat că renunţă la  succesiunea defunctei  C.A.  , precum şi la dreptul  de a exercita  acţiunea  în  petitia de  ereditate m prin urmare  consideră că sunt incidente  disp. art. 696  c.c. şi art. 697 c.c. respectiv  art. 1120 şi 1121 N CC.

Revizuentul a solicitat admiterea cererii de revizuire , schimbarea în parte a hotărârii atacate  în sensul de a se constata că intimatul C.C.  este renunțător , căci eredele care renunţ ă  este considerat  că nu a fost niciodată  erede ,deci străin de succesiunea  defunctului  P.R. , iar partea renunţătorului  trebuie să profite  coeredelui în speţă adică revizuentului.

Analizând cererea de revizuire, Tribunalul reţine următoarele:

Prin decizia civilă nr. 11/rev/ 30 mai 2017 Tribunalul Mehedinti a  admis în principiu cererea de revizuire formulată de revizuentul C.L.,  domiciliat în Craiova str. Arhitect D. M., nr.1, bl. 14, sc.1, apt.13, judeţul Dolj, împotriva deciziei civile  nr. 234/A/16.03.2017.

Pentru a pronunţa această soluţie  Tribunalul Mehedinți  a reţinut că potrivit art. 509 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedură civilă, revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor.

Pentru a se putea invoca acest caz de revizuire trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: partea interesată să se bazeze pe un înscris probator, un înscris nou care să nu fi fost folosit în procesul în care s-a pronunţat hotărârea atacată; înscrisul invocat să fi existat la data când a fost pronunţată hotărârea ce se cere a fi revizuită; înscrisul să nu fi putut fi produs în procesul în care s-a pronunţat hotărârea atacată, fie pentru că a fost reţinut de partea potrivnică, fie dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţii; înscrisul invocat pentru revizuire să fie determinat, în sensul că dacă ar fi fost cunoscut de instanţă cu ocazia judecării pricinii, soluţia ar fi putut fi alta decât cea pronunţată; înscrisul nou trebuie să fie prezentat de partea care cere revizuirea.

În speţă, înscrisul nou invocat ca şi motiv de revizuire îl reprezintă declaraţia dată la 15.11.2013 în faţa notarului public M. D. de către intimatul C.C., în calitate de soţ al defunctei C.A., constând în aceea că înţelege să rămână străin de succesiunea defunctei, să nu aibă calitatea de moştenitor şi să renunţe la dreptul de a exercita acţiunea în petiţie de ereditate.

S-a mai reţinut că acest înscris prezentat de revizuent nu a fost folosit în procesul în care s-a pronunţat hotărârea atacată, deşi exista la data pronunţării hotărârii . De asemenea, se constată că înscrisul respectiv a fost reţinut de către intimat, care a ascuns părţilor şi instanţei existenţa sa, şi deşi se afla şi în păstrarea Biroului Notarial M. D. din mun. Craiova, revizuentul nu l-a putut prezenta instanţei neavând cunoştinţă de el şi nici nu avea de unde să - l cunoască devreme ce reprezintă o declaraţie dată în faţa notarului de o altă persoană. Înscrisul invocat pentru revizuire are caracter determinant, în raport de obiectul cauzei ce se urmăreşte a fi revizuită – partaj succesoral şi de efectele renunţării la moştenire, respectiv ale neacceptării succesiunii, putând duce la o altă soluţie decât cea pronunţată în hotărârea a cărei revizuire se cere, şi anume la înlăturarea de la moştenire a intimatului C.C..

În primul rând, tribunalul constată că cererea de revizuire vizează doar în parte decizia atacată, respectiv sub aspectul soluţiei date, ca urmare a necunoaşterii înscrisului nou, apelului formulat de către revizuentul C.L., astfel că, în raport şi de dispoziţiile art. 513 alin. 4 C.proc.civ., doar în aceste limite urmează a se rejudeca cauza.

 Potrivit art.659 Codul civil de la 1864,aplicabil faţă de data decesului autorului P.R.,respectiv 05.03.1981, succesiunile sunt deferite copiilor şi descendenţilor defunctului, ascendenţilor şi rudelor sale colaterale, în ordinea şi după regulile devoluţiunii succesorale legale.

Conform principiului culegerii moştenirii în ordinea claselor de moştenitori, iar în cadrul aceleaşi clase, în ordinea gradului de rudenie cu defunctul, moştenirea părintelui va fi culeasă de copii săi dacă sunt în viaţă la data decesului prin retransmitere sau de descendenţii acestora prin reprezentare dacă la data decesului părintelui era decedat şi copilul său. Pentru această din urmă situaţie legiuitorul stabileşte că reprezentarea este o ficţiune a legii, care are de efect de a pune pe reprezentanţi în locul, în gradul şi în dreptul reprezentantului.

Pentru situaţia în care copii sunt în viaţă la data decesului părintelui ,dacă acceptă moştenirea, atunci patrimoniul părintelui defunct se retransmite în patrimoniul copilului şi descendenţii acestuia din urmă vor culege pe lângă bunurile proprii ale autorului şi pe cele primite prin moştenire.

În speţa de faţă numita C.A., fiica lui P.R., a decedat la data de 21.12. 2011 ,adică ulterior decesului tatălui său, astfel că patrimoniul succesoral al tatălui său a fost cules de aceasta prin retransmitere, potrivit cotei sale succesorale .

În ceea ce priveşte moştenitorii lui C.A. tribunalul reţine în primul rând că decesul acesteia a intervenit după adoptarea Legii nr.287/2009, privind Codul Civil,astfel că faţă de dips.art.6 alin.6 din legea nr.287/2009 şi art.91 din Legea nr.71/2011,pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009,stabilirea calităţii de moştenitor se va face potrivit regulilor stabilite de Noul Cod civil.

Potrivit art.963 alin.1 „Moştenirea se cuvine, în ordinea şi după regulile stabilite în prezentul titlu, soţului supravieţuitor şi rudelor defunctului, şi anume descendenţilor, ascendenţilor şi colateralilor acestuia, după caz”.

Aşadar, pe lângă copii, legiuitorul a introdus în categoria moştenitorilor legali şi soţul supravieţuitor cu condiţia (potrivit art.970 C.civ.) ca la data deschiderii moştenirii să nu există o hotărâre de divorţ definitivă şi să nu fie nedemn.

De asemenea, pentru ca soţul supravieţuitor, ca de altfel orice moştenitor legal să poată culege efectiv moştenirea este necesar ca acesta să fi acceptat moştenirea, deoarece succesibilul care nu a acceptat moştenirea sau a renunţat la aceasta este considerat că nu a fost niciodată moştenitor, titlul său desfiinţându-se cu efect retroactiv, iar partea cuvenită acestuia va profita moştenitorilor pe care i-ar fi înlăturat de la moştenire sau celor a căror parte ar fi diminuat-o dacă ar fi acceptat moştenirea ( art. 1114, 1120 C.civ.).

 

Din înscrisul denumit „ Declaraţie” autentificat de notarului public M. D. sub nr. 2040 rezultă că intimatul C.C., în calitate de soţ al defunctei C.A. s-a prezentat la 15.11.2013 în faţa notarului public unde a declarat că nu a făcut în termenul de opţiune succesorală nici un act de acceptare expresă sau tacită a succesiunii defunctei C.A. şi că înţelege să rămână străin de succesiunea defunctei, să nu aibă calitatea de moştenitor şi să renunţe la dreptul de a exercita acţiunea în petiţie de ereditate.

Declaraţia autentică notarială de neacceptare a moştenirii defunctei C.A., dată conform art. 1111 C.civ. de către intimatul C.C., stinge, cu efect retroactiv, titlul de moştenitor al acestuia, care devine străin de moştenire. 

Astfel, cum C.C. nu a acceptat succesiunea defunctei sale soţii C.A., iar patrimoniul succesoral al numitului P.R. a fost retransmis în patrimoniul fiicei sale C.A., moştenirea sa urmează a fi culeasă de către fiul ei C. C..

Faţă de cele expuse, în temeiul art. 513 şi 480 C.proc.civ., va fi admisă în fond cererea  de revizuire, schimbată, în parte – în limitele revizuirii, decizia atacată şi rejudecând,  se va admite apelul formulat de  C.L.împotriva încheierii de admitere în principiu din 30.05.2016 şi sentinţei, şi se va schimba parţial IAP din 30.05.2016 şi sentinţa în sensul  că, în ceea ce  o priveşte pe C.  A.  , decedată la  21.12.2011, cota de 1/3 a acesteia  din moştenirea  lui  P.R., revine lui C.L., iar lotul nr. 3 va fi atribuit  în întregime lui C.L..

Se vor menţine celelalte dispoziții ale IAP şi sentinței, precum şi ale  deciziei.