Tentativa la omor

Sentinţă penală 38 din 07.09.2017


R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA Dosar nr. ……………

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR. 38

Şedinţa publică din 07 septembrie 2017

PREŞEDINTE: ……………..

GREFIER: ………………

Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror ……….., din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna

Pe rol fiind pronunţarea asupra procesului penal pornit împotriva inculpatului Cs. Z. trimis în judecată în stare de libertate, pentru comiterea infracţiunii de tentativă la omor, prevăzută de art. 32 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 188 alin. 1, 2 Cod penal.

Desfăşurarea şedinţei de judecată s-a efectuat în conformitate cu dispoziţiile art. 369 alin. 1 din Codul de procedură penală, în sensul că au fost înregistrate pe suport audio computerizat.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de astăzi, se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Dezbaterile asupra cauzei de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 04 septembrie 2017, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din aceeaşi zi, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

T R I B U N A L U L

Asupra procesului penal de faţă:

Prin rechizitoriul nr. 683/P/2015 din 22.06.2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul Cs. Z. sub acuzaţia de tentativă de omor calificat prev. de art. 32 C.pen., rap. la art. 188 al. 1,2 C.pen.

În actul de sesizare, s-au reţinut următoarele:

Prin ordonanţa din data de 19.04.2015 s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii de lovire, prev. de art. 193 alin. 1 C.pen., pentru faptul că numitul Cs. Z. a lovit-o în cap cu o toporişcă pe partea vătămată T. L..

Prin ordonanţa din data de 24.11.2015, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei în săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor, prev. de art. 32 C.pen., rap. la art. 188 alin. 1,2 C.pen., constând în aceea că partea vătămată T. L., domiciliată în ……. a fost agresată cu o toporişcă, fiind lovită în zona capului de către numitul Cs. Z., din aceeaşi localitate.

Prin ordonanţele din datele de 16 şi 23.05.2016 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale şi respectiv punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul Cs. Z. pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor, prev. de art. 32 C.pen., rap la art. 188 alin. 1,2 C.pen.

Partea vătămată T. L., domiciliată în ……….., se ocupă cu creşterea ovinelor, păşunând animalele atât pe terenurile sale, cât şi pe cele luate în arendă.

Martorul Cs. Sandor deţine şi el ovine, şi are o stână în aproprierea terenurilor părţii vătămate. Datorită aproprierii acestor terenuri, între martor şi partea vătămată au mai fost neînţelegeri privind delimitarea locurilor de păşunat, dar nu s-a ajuns la violenţe fizice.

În data de 19.04.2015, partea vătămată T. L. şi-a păşunat oile pe terenul închiriat de la numitul O. B., situat în locul numit „Kerenta” din loc Valea Seacă. Stâna martorului Cs. Sandor se află la cca. 200 m. de acel loc.

Martorul Cs. S., împreună cu fiul său, inculpatul Cs. Z., şi martorul minor P. G., care îi mai ajuta, au fost la stână pentru a duce mâncare ciobanilor, în jurul orelor 15,oo. Afirmativ, au văzut-o pe partea vătămată T. L. cum că ar fi intrat cu oile pe terenul lor cultivat cu lucernă, astfel că cei trei au mers cu autoturismul condus de martorul Cs. S. până aproape de locul unde era partea vătămată.

Inculpatul Cs. Z. şi martorii Cs. S. şi P. G. au coborât din autoturism şi s-au deplasat la locul unde era partea vătămată.

Conform declaraţiei părţii vătămate (filele 16-25), inculpatul Cs. Z. avea în mână un briceag cu lama deschisă.

Ajunşi lângă partea vătămată, martorul Cs. S. i-a reproşat acesteia faptul că păşunează oile pe terenul său, iar ca urmare a degenerării conflictului verbal, martorul Cs. S., aflat în spatele acesteia, a doborât-o la pământ pe partea vătămată T. L., iar inculpatul Cs. Z. i-a luat părţii vătămate toporişca cu care se sprijinea (coadă lungă de cca. un metru şi lama de cca 5 cm.) cu care, afirmativ cu partea ascuţită opusă lamei (piolet), i-a aplicat acesteia o lovitură în zona parieto-temporo-occipitală stânga, cauzându-i o plagă de cca. 4-5 cm.

Cei trei au abandonat-o pe partea vătămată la faţa locului, luând şi toporişca, ce nu a mai fost găsită, şi au plecat. Partea vătămată a reuşit să-şi revină, şi s-a deplasat pe jos până la locuinţa sa, abandonând turma de oi.

Verişoara părţii vătămate, martora F. E., care este şi vecină cu partea vătămată, a văzut-o pe aceasta plină de sânge, şi a aflat că a fost lovită cu un topor în cap de către inculpat, astfel încât a anunţat organele de poliţie şi ambulanţa (filele 35-37).

Din certificatul medico-legal şi raportul de  expertiză medico-legală al SML Covasna (filele 8-11), rezultă faptul că partea vătămată T. L. a prezentat o plagă zdrobită parietală, cu hematom epicranian parieto-occipital stâng şi o fractură cominutivă cu înfundare de 7,4 mm. parieto-occipital stânga, chist arahnoidian drept (efect de contralovitură) şi câteva contuzii hemoragice adiacente focarului de fractură.

Leziunile s-au putut produce prin lovire cu corp dur (posibil muchie de topor), au necesitat cca. 50 zile îngrijiri medicale, existând legătură de cauzalitate directă între lovire şi leziuni.

Agresorul  se afla lateral stânga faţă de partea vătămată.

Deşi din punct de vedere strict medical şi medico-legal se concluzionează faptul că leziunea în sine nu a pus în primejdie viaţa părţii vătămate, sunt pe deplin întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de tentativă de omor, respectiv a fost o acţiune intenţionată, obiectul contondent folosit este apt de a provoca moartea, zona vizată este una vitală, iar intensitatea loviturii a fost mare, dovadă leziunile prezentate.

Rezultatul letal nu s-a produs, independent de voinţa inculpatului, datorită şi constituţiei fizice a părţii vătămate şi a acordării îngrijirilor medicale în timp util.

Părţii vătămate T. L. i s-au acordat îngrijiri medicale la Spitalul or. Tg. Secuiesc, dar nu a dorit să fie transferată la spital/secţie specializată.

Ulterior, aceasta s-a deplasat la faţa locului, dar nu a găsit toporul cu care fusese lovit, acelaşi lucru făcându-l şi agenţii PP Sânzieni, cu care s-a întâlnit ulterior în aceeaşi zi şi a fost audiat (52-56).

La faţa locului nu au fost identificate urme ale infracţiunii (nici sânge),  şi datorită tipului leziunii (înfundare a oaselor craniene – hemoragie internă), precum şi a conformaţiei solului impropriu păstrării acestora, doar ulterior, ca urmare a eforturilor părţii vătămate de a ajunge acasă, s-a declanşat hemoragia externă, confirmată de martora F.E.

Este de subliniat încă o dată concluzia reţinută în raportul de expertiză, cum că leziunile traumatice s-au putut produce prin lovire cu muchie de topor. Cum singurele persoane care au fost atunci lângă partea vătămată sunt inculpatul şi martorii, altă ipoteză ţinând de fabulaţie, rezultă fără echivoc împrejurarea (recunoscută de inculpat şi martori cum că erau singurii prezenţi la faţa locului), că partea vătămată a fost lovită în cap cu toporul, şi a fost abandonată inconştientă la faţa locului de către inculpatul Cs. Z.. Nici o altă persoană nu a mai fost prezentă şi nu avea vreun motiv să o agreseze pe partea vătămată, atunci sau ulterior.

În cursul audierilor, inclusiv când au fost confruntaţi verbal, atât inculpatul Cs. Z. cât şi martorii Cs. S. şi P. G., au negat implicarea lor şi faptul că au lovit-o în vreun fel pe partea vătămată, neexplicându-şi leziunile acesteia şi modul de producere, deşi erau singurele persoane prezente.

Ca urmare, cu acordul martorului Cs. S. şi al inculpatului Cs. Z., cei doi au fost supuşi testării poligraf, din raportul nr. 382346/05.04.2016 al IPJ Braşov – Serviciul Criminalistic Biroul Expertize (filele 73-79), rezultând faptul că în cazul inculpatului şi martorului au fost identificate reactivităţi specifice şi definitorii pentru comportamentul simulat la toate întrebările relevante cauzei.

Urmare a acestui fapt, inculpatul Cs. Z. a declarat faptul că rezultatul testării sale şi al tatălui său este viciat, deoarece nu a înţeles bine întrebările, nefiind asistaţi de către un translator, iar partea vătămată îl acuză pe nedrept, fiind cunoscut cu astfel de comportament, este cercetat în mai multe dosare penale şi a fost internat în repetate rânduri în spitalele din mun. Tg. Secuiesc şi Sf. Gheorghe pentru diferite afecţiuni psihice, considerând că ar fi util ca şi acesta să fie testat cu tehnica poligraf (filele 63-64).

Cu privire la prezenţa translatorului cu ocazia testării poligraf, a fost audiat în calitate de martor translatorul autorizat K. L., care a participat şi la audierile inculpatului şi ale martorului Cs. S., din declaraţia acestuia rezultând faptul că afirmaţiile inculpatului nu corespund adevărului, acesta a fost prezent la testare şi a tradus complet şi corect întrebările şi răspunsurile, fiind exclus din acest punct de vedere ca rezultatele testelor să fie afectate în vreun fel (filele 44-46).

Din adresele Spitalului mun. Tg. Secuiesc şi SJU Sf. Gheorghe (filele 65-66), rezultă faptul că partea vătămată T. L. nu figurează în evidenţe ca fiind consultat, internat sau tratat cu vreo afecţiune psihică.

Din caracterizarea Primăriei Sânzieni şi referatul de cunoaştere a PP Sânzieni (filele 67-70), rezultă faptul că partea vătămată T. L. are un bun comportament în familie şi societate, nu a fost sancţionat administrativ sau contravenţional, fiind cercetat doar ca urmare a prezentei fapte, la plângerea inculpatului Cs. Z. şi a martorului P. G. (care şi-a şi retras plângerea), sub aspectul infracţiunii de ameninţare, reclamată ca şi comisă cu aceeaşi ocazie.

Faţă de acestea, se susţine faptul că este evidentă încercarea inculpatului de denigrare a părţii vătămate şi scăparea de răspundere penală, sens în care acesta a făcut afirmaţii dovedit neadevărate, cu rea credinţă.

În drept, s-a reţinut că fapta inculpatului Cs. Z., comisă în data de 19.04.2015, în jurul orelor 15,30, constând în aceea că pe un teren de pe raza din loc. Valea Seacă, com Sânzieni jud. Covasna, i-a aplicat părţii vătămate T. L. o lovitură cu o toporişcă în zona parietală stânga, cauzându-i o plagă zdrobită şi înfundare a oaselor craniene aferentă fracturii craniene, produsă prin lovire activă cu corp dur (muchie de topor), care a necesitat cca. 50 zile îngrijiri medicale, constituie infracţiunea de tentativă de omor, prevăzută de art. 32 C.pen., rap. la art.188 alin. 1, 2 C.pen.

În susţinerea stării de fapt reţinută prin actul de sesizare se invocă următoarele probe: procese verbale de consemnarea plângerii şi sesizare (filele 1-5); certificat şi raport de expertiză medico-legală ( filele 8-11); declaraţiile părţii vătămate T. L. (filele 12, 16-19); declaraţiile martorilor P. G. (filele 28-32), F. E. (filele 33-37), Cs. S. (filele 38-43), K. L. (filele 44-46), B. I. (filele 52-56); declaraţiile suspectului/ inculpatului Cs. Z. (filele 63-64; 58-60); adrese ale Spitalului mun. Tg. Secuiesc şi SJU Sf. Gheorghe (filele 65-66); caracterizare şi referat de cunoaştere a părţii vătămate (filele 68-69); raport de constatare criminalistică – poligraf (filele 73-79); extras de cazier judiciar( fila 80)

În procedura de cameră preliminară prin încheierea nr. 28/CP din 19.09.2016, judecătorul de cameră preliminară a respins cererile şi excepţiile formulate de inculpat, în temeiul art. 346 al. 2 C.pr.pen., a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 683/P/2015 din 22 iunie 2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunând începerea judecăţii privind pe inculpatul Cs. Z..

În faţa instanţei de judecată, înainte de începerea cercetării judecătoreşti, persoana vătămată T. L. s-a constituit parte civilă cu suma de 718,02 lei daune materiale şi suma de 80.000 lei daune morale, solicitând totodată şi obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare.

Totodată, s-a constituit parte civilă Serviciul de Ambulanţă Judeţean Covasna cu suma de 31,54 lei plus dobânda legală calculată până la plata integrală a sumei.

La primul termen de judecată cu procedura completă, după citirea actului de sesizare şi aducerea la cunoştinţă a drepturilor procesuale, inculpatul a arătat că nu se consideră vinovat de comiterea infracţiunii, solicitând ca judecată să se desfăşoare conform procedurii de drept comun. Totodată acesta s-a prevalat de dreptul la tăcere nedorind să dea declaraţie în faţa instanţei.

În cursul judecăţii au fost audiaţi: partea civilă T. L., precum şi martorii T. T., P. A., Cs. S., F. E., K. L., P. G., D. M., N. Sz., M.-G., J. A., G. G. şi B. I.

Tot în cursul judecăţii, Serviciul de Probaţiune Covasna a întocmit un referat de evaluare psiho-socială a inculpatului Cs. Z., care a fost înaintat instanţei cu adresa nr. 116/SPCV/06.01.2017, iar Serviciul Criminalistic din cadrul IPJ Braşov a întocmit raportul de constatare criminalistică poligraf nr. 116822 din 08.06.2017.

De asemenea, Serviciu de Telecomunicaţii Speciale a înaintat instanţei conţinutul conversaţiilor purtate cu operatorul serviciului 112 cu privire la incidentul petrecut în Valea Seacă la data de 19.04.2015.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, tribunalul constată că probele administrate în cauză nu confirmă, dincolo de orice îndoială rezonabilă, împrejurarea că inculpatul este autorul acestei fapte.

Acuzaţia ce i se aduce inculpatului se fundamentează pe exclusiv pe declaraţiile persoanei vătămate T. L., însă instanţa apreciază că doar aceste declaraţii, nu pot constitui probe certe pe care se poate întemeia o hotărâre de condamnare a inculpatului, cu atât mai mult, cu cât aceste declaraţii nu sunt susţinute de alte probe administrate în cauză, astfel că există un puternic dubiu în ceea ce priveşte identitatea autorului faptei, iar acest dubiu se interpretează în favoarea inculpatului potrivit regulii "in dubio pro reo", prezumţia de nevinovăţie nefiind răsturnată în cauză.

Din probele administrate în cauză, tribunalul reţine următoarele:

La data de 19.04.2015 ora 15.32 persoana vătămată T. L., în timp ce se afla la domiciliul său din …….., a apelat serviciul de urgenţă 112 afirmând că a fost lovit cu toporul în cap de nişte ciobani. Pe parcursul convorbirii, persoana vătămată a precizat că a fost bătut de Cs. S. cu toporişca în cap, a căzut şi este plin de sânge. În convorbire a intervenit martora F. E. ( vecină şi rudă cu persoana vătămată) care a solicitat sprijinul organelor de poliţie şi un echipaj al ambulanţei, afirmând că T. L. a fost lovit cu un topor în cap.

La domiciliul persoanei vătămate T. L. a sosit un echipaj al ambulanţei şi organele de poliţie. Cu această ocazie persoana vătămată a relatat agenţilor Postului de Poliţie Sânzieni că a fost lovit în cap cu toporişca sa de către Cs. Z., în timp ce se afla cu oile la păscut pe câmp, în apropierea localităţii Valea Seacă.

Victima a fost transportată la spital, iar după ce a primit îngrijiri medicale s-a întors acasă.

Ulterior, aceasta împreună cu agenţii Postului de Poliţie Sânzieni, martorul B. I. şi colegul său C. A. M., s-au deplasat la faţa locului, dar nu  au găsit toporişca sau alte urme ale infracţiunii.

În aceeaşi zi persoana vătămată a fost audiată la domiciliul său.

A doua zi persoana vătămată s-a prezentat la Serviciul de medicină Legală Covasna unde i-a fost eliberat certificatul medico-legal nr. 703/A2/108 din 20 aprilie 2015 din care rezultă că persoana vătămată a prezentat o plagă cranio-cerebrală parietal stânga şi o fractură cu înfundare parietală stânga, leziuni care s-au putut produce prin lovire cu corp dur şi care necesită pentru vindecare un număr de 45-50 zile de îngrijiri medicale.

În faţa medicului legist persoana vătămată a declarat că la data de 19.04.2015 în jurul orelor 15,00 a fost agresat de către trei persoane cunoscute, fiind lovit cu toporul (muchia toporului).

Prin declaraţiile date pe parcursul procesului persoana vătămată T. L. a declarat că în data de 19.04 2015, în jurul orelor 15,00 în timp ce se afla cu oile la păscut pe fâneaţa proprietatea numitului O. B. situată în locul numit "Kerenta" din localitatea Valea Seacă a observat apropiindu-se o maşină marca Dacia Logan de culoare albă, ce avea tractată o remorcă pentru transportul cailor, condusă de Cs. S. În maşină se mai afla, fiul acestuia, Cs. Z. şi P. G. Cei trei veneau dinspre stâna numitului Cs. S., stână care se află la o distanţă de aprox. 200 m faţă de fâneaţa pe care păşteau oile. Au oprit maşina la o distanţă de aprox. 20 m de locul în care se afla şi cei trei au venit până aproape de el. Persoana vătămată T. L. a mai susţinut că avea asupra sa o toporişcă care avea coada lungă de circa 1 metru şi lama de cca. 5 cm, de fapt arăta ca un piolet, cu partea opusă lamei ascuţită ca un cârlig. În continuare, aceasta a arătat că fără să-i spună nimic, numitul Cs. S. la doborât la pământ, fiind în spatele său, iar fiul său Cs. Z., i-a smuls din mână toporişca, cu care l-a lovit în cap, în timp ce era căzut la pământ. P. G. când s-a trezit a realizat că l-au lăsat acolo pe pământ. După ce s-a trezit, încet s-a deplasat la domiciliul său unde a fost văzut de către vecina sa F. E. care a chemat salvarea fiind transportat la Spitalul mun. Tg. Secuiesc.

Declaraţiile persoanei vătămate T. L. prin care aceasta a susţinut că în  data de 19.04.2015 în jurul orelor 15,00 în timp ce se afla cu oile la păscut pe fâneaţa proprietatea numitului O. B. situată în locul numit "Kerenta" din localitatea Valea Seacă a fost trântit la pământ de Cs. Sandor şi apoi lovit în cap cu toporişca sa de către Cs. Z., nu se coroborează cu celelalte probe administrate în cauză.

Astfel, prin declaraţiile date în faza de urmărire penală inculpatul Cs. Z.  a susţinut că în data de 19.04.2015 în jurul orelor 13,00, împreună cu tatăl său şi cu martorul minor P. G., care îi este prieten au fost la stâna lor şi au dus mâncare la ciobani. La stână tatăl său i-a certat pe angajaţi pentru că au păscut oile pe lucerna lor, dar aceştia i-au spus că persoana vătămată a făcut acest lucru şi este şi acum acolo. Au mers cu autoturismul până la un pârâu din apropiere, după care au urcat pe jos până la locul unde era persoana vătămată. Tatăl său a început să-i spună persoanei vătămate că este cu oile pe terenul lor, moment în care acesta a început să-i înjure şi să-i ameninţe cu toporul pe care îl vântura în direcţia lor. Ei au început să se retragă şi să-i spună persoanei vătămate să lase toporul jos şi să nu-i mai ameninţe. Inculpatul Cs. Z. a mai precizat faptul că nu corespunde adevărului susţinerea persoanei vătămate potrivit căreia tatăl său l-ar fi împins sau lovit pe T. L., iar aceasta a căzut la pământ, moment în care el i-ar fi scos toporişca din mână şi ar fi lovit-o în zona capului.

Declaraţiile inculpatului însă, se coroborează cu declaraţiile martorilor P. G., Cs. S., D. M. şi G. G.

Martorul P. G. a declarat că în data de 19.04.2015, în jurul orelor 12,00, cu maşina condusă de nenea S. şi împreună cu Z. au mers la stâna acestora, pentru a duce mâncare ciobanilor. În momentul când au ajuns la stână, D. M. le-a spus că oile lui L. se află în lucerna lui S….baci. S-au deplasat cu maşina până lângă un pârâu şi toţi trei au mers spre T. L., nenea S. s-a dus mai în faţă, iar ei au rămas în spatele lui la o distanţă de aproximativ 15 metri. S….baci i-a spus lui L. să nu lase oile să mănânce lucerna, moment în care L. a început să mişte toporişca în aer venind înspre ei ameninţându-i că îi taie. S….baci i-a răspuns că o să plecăm dar o să discutăm la poliţie. S-au întors la maşină şi au plecat, deoarece la strada principală îi aştepta un ţigan pentru a monta o iapă.

De asemenea, martorul Cs. S. a relatat că în data de 19.04.2015 în jurul orelor 12,00-13,00 împreună cu fiul său Cs. Z. şi P. G., au mers la stână pentru a duce mâncare ciobanilor. La stână martorul D. M. i-a spus că T. L. are oile pe terenul său cu lucernă. Între timp a venit un bărbat pe nume G. G. pentru montarea unei iepe. I-a spus acestuia să meargă în faţă, pentru că el se duce să vorbească cu T. L.. S-au deplasat cu maşina cca 100 de metri, apoi pe jos cam tot atât, până au ajuns la locul unde persoana vătămată T. L. se afla cu oile la păscut. Aici i-a atras atenţia să nu mai lase oile pe terenul său, moment în care acesta a ridicat toporişca şi a început să strige şi să-i înjure. I-a spus apoi persoanei vătămate că o să rezolve problema la consiliu şi la poliţie, apoi sau întors la maşină şi au plecat acasă. Acasă băiatul său a montat iapa martorului G. G., după care împreună cu martorul P. G. s-au dus la Telechia să mai aducă  o iapă pentru montă. Martorul a mai precizat că nici unul dintre ei nu au lovit-o pe persoana vătămată, el a stat la o distanţă de 8 metri faţă de acesta, iar fiul său Cs. Z. şi martorul P. G. la o distanţă de 10-15 metri.

Iar martorul G. G. a declarat că în data de 19.04.2015, în jurul orei 12,30, i-a văzut pe cei doi Cs. că se urcă în maşină şi se îndreptau spre persoana vătămată T. L.. Când au ajuns la o distanţă de aprox. 100 m faţă de locul unde se afla persoana vătămată, acesta a început să gesticuleze cu toporişca pe care o avea în mână şi să strige, moment în care cei doi sau urcat în maşină şi au plecat spre casă. Martorul a mai precizat că împreună cu cei doi Cs. se afla şi martorul P. G.

Totodată, martorul D. M. confirmă că în data de 19.04.2015, orele 12,30, inculpatul Cs. Z. împreună cu tatăl său Cs. S. şi P. G. s-au dus la locul unde se afla persoana vătămată cu oile la păscut, au purtat cu acesta o discuţie, apoi au plecat spre casă, întrucât erau aşteptaţi de un ţigan cu o iapă pentru montă. Martorul a mai precizat că a văzut toată întâlnirea dintre cei patru, că nu au existat acte de agresiune, aceştia doar au discutat cu persoana vătămată, apoi au plecat.

În plus, martorul N. M. Sz. susţine că în data de 19.04.2015 inculpatul Cs. Z. împreună cu prietenul său P. G. în intervalul orar 14,00 - 16,30 s-au aflat în localitatea Telechia, deci la ora la care persoana vătămată susţine că inculpatul a lovit-o cu toporişca în cap, acesta se afla într-o altă localitate.

Este adevărat că în cauză s-a dispus efectuarea examinării inculpatului Cs. Z. şi martorului Cs. cu tehnica poligraf, iar din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică privind detecţia comportamentului simulat nr. 382346 din 5.04.2016 întocmit de IPJ Braşov - Serviciul Criminalistic, rezultă că, s-a constatat modificări semnificative caracteristice comportamentului simulat la toate întrebările relevante cauzei.

Cu toate acestea, instanţa nu poate acorda acestei probe o valoare hotărâtoare, întrucât în practică s-a dovedit că concluziile acestor rapoarte de constatare tehnico-ştiinţifică pot fi eronate, urmare a evoluţiei încă insuficiente a tehnicii.

În plus, se constată că la întrebarea nr. 9 adresată inculpatului Cs. Z. şi anume "În data de 19.04.2015 tatăl tău Cs. S. la lovit pe T. L.?" Răspuns: "Nu". Prin urmare, potrivit concluziilor raportului de constatare criminalistică-poligraf răspunsul sincer ar trebui să fie " Da, tatăl lui la lovit pe T. L. ", ori acest lucru exclude vinovăţia inculpatului.

Tribunalul mai reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 103 alin. 2 teza finală Cod de procedură penală „Condamnarea se dispune doar atunci când instanţa are convingerea că acuzaţia a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă.”

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 396 alin. 2 Cod de procedură penală „Condamnarea se pronunţă dacă instanţa constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat.”

Ori, în urma evaluării întregului material probatoriu administrat în cauză, tribunalul apreciază, că în prezenta cauză nu a fost dovedită, dincolo de orice îndoială rezonabilă, împrejurarea că fapta reţinută în sarcina inculpatului Cs. Z., a fost cu adevărat săvârşită de acesta.

Reprezentanta Ministerului Public, cu ocazia dezbaterilor, a invocat în susţinerea celor declarate de către persoana vătămată, apelurile efectuate la numărul de urgenţă 112, faptul că acesta a susţinut constant că a fost lovită de Cs. Z. şi nu de tatăl acestuia S., că mama şi verişoara persoanei vătămate au declarat că persoana vătămată încă de la început a susţinut varianta că a fost lovit de către cei doi. Totodată a susţinut că un indiciu în plus îl constituie rezultatul testului poligraf care concluzionează că persoana vătămată a spus adevărul.

Contrar, celor invocare de către reprezentanta Ministerului Public, tribunalul constată că persoana vătămată nu a avut o poziţie constantă cu privire la identitatea autorului faptei. Prin apelurile efectuate la numărul de urgenţă 112 persoana vătămată a afirmat, într-o primă fază, că a fost lovit cu toporul în cap de nişte ciobani, iar pe parcursul convorbirilor, aceasta a precizat că a fost bătut de Cs. S. cu toporişca în cap. Deci, nu l-a indicat pe inculpatul Cs. Z. ca fiind autorul faptei.

Totodată, se constată că în faţa medicului legist persoana vătămată a afirmat că la data de 19.04.2015 în jurul orelor 15,00 a fost agresat de către trei persoane cunoscute, fiind lovit cu toporul (muchia toporului).

Ulterior, când a fost audiată, persoana vătămată T. L. a declarat că a fost lovită cu toporişca în cap de către inculpatul Cs. Z., după ce în prealabil a fost trântită la pământ de către Cs. S., precizând că martorul P. G. nu s-a apropiat de el.

Totodată, se constată că mama şi verişoara persoanei vătămate, martorele T. T. şi F. E. nu au fost prezente la locul faptei, deci nu au putut oferii detalii cu privire la modul în care s-a desfăşurat evenimentul, iar rezultatul testului poligraf nu poate avea valoare probatorie.

Cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei, tribunalul apreciază că încadrarea juridică corectă a faptei este cea de tentativă de omor, prev. de art. 32 C.pen. raportat la art. 188 al. 1,2 C.pen., având în vedere zona vizată - capul, obiectul folosit - topor şi urmările produse - plagă zdrobită parietală, cu hematom epicranian parieto-occipital stâng şi o fractură cominutivă cu înfundare de 7,4 mm. parieto-occipital stânga, chist arahnoidian drept.

Faţă de considerentele reţinute, în baza art. 386 C.pr.pen., tribunalul va respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei din infracţiunea de tentativă de omor prev. de art. 32 C.pen., raportat la art. 188 al. 1 şi 2 C.pen., în infracţiunea de loviri sau alte violenţe prev. de art. 193 al. 2 C.pen.

În baza art. 396 alin. 1 şi 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, va achita pe inculpatul Cs. Z., fiul lui S. şi E., născut la data de ….., în mun. ……, jud. ……, CNP ………, cetăţean român, necăsătorit, studii 12 clase, ocupaţia - agricultor, fără antecedente penale, domiciliat în …………… sub aspectul  infracţiunii de tentativă de omor prev. de art. 32 C.pen., raportat la art. 188 al. 1 şi 2 C.pen.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, reţinând că în cauză nu s-a dovedit, dincolo de orice îndoială rezonabilă, comiterea faptei de către inculpat, nefiind îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, în baza art. 397 al. 1 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 din C.civ., tribunalul va respinge, ca neîntemeiată, acţiunea civilă formulată de partea civilă T. L., precum şi acţiunea civilă formulată de Serviciul de Ambulanţă Judeţean Covasna.

În baza art. 273 al. 4 şi 5 C.pr.pen., raportat la art. 1 al. 1 lit. a din Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 772/C-414 din 05.03.2009, onorariul doamnei interpret H. M., în cuantum de 208,35 lei, se va avansa din fondul special al Ministerului Justiţiei.

În baza art. 275 al. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat, vor rămâne în sarcina acestuia.

În baza art. 276 al. 6 C.pr.pen., tribunalul va respinge cererea formulată de partea civilă T. L. privind obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare făcute de către aceasta.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

În baza art. 386 C.pr.pen., respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei din infracţiunea de tentativă de omor prev. de art. 32 C.pen., raportat la art. 188 al. 1 şi 2 C.pen., în infracţiunea de loviri sau alte violenţe prev. de art. 193 al. 2 C.pen.

În baza art. 396 alin. 1 şi 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, achită pe inculpatul Cs. Z., fiul lui S. şi E., născut la data de …………, în mun. …………., CNP ………….., cetăţean român, necăsătorit, studii 12 clase, ocupaţia - agricultor, fără antecedente penale, domiciliat în ……………., sub aspectul  infracţiunii de tentativă de omor prev. de art. 32 C.pen., raportat la art. 188 al. 1 şi 2 C.pen.

În baza art. 397 al. 1 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 din C.civ., respinge, ca neîntemeiată, acţiunea civilă formulată de partea civilă T. L., precum şi acţiunea civilă formulată de Serviciul de Ambulanţă Judeţean Covasna.

În baza art. 273 al. 4 şi 5 C.pr.pen., raportat la art. 1 al. 1 lit. a din Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 772/C-414 din 05.03.2009, onorariul doamnei interpret H. M., în cuantum de 208,35 lei, se avansează din fondul special al Ministerului Justiţiei.

În baza art. 275 al. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat, rămân în sarcina acestuia.

În baza art. 276 al. 6 C.pr.pen., respinge cererea formulată de partea civilă T. L. privind obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare făcute de către aceasta.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 07.09.2017.

PREŞEDINTE  GREFIER

Domenii speta