Furtul calificat (art.229 ncp)

Hotărâre 2648 din 22.08.2017


I. Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova nr. xxx/P/xxx din data de xx/xx/xxx a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv inculpatul F.G.M., fiul lui xxx şi xxx, născut la data de xxx, în com. xxx, jud. xxx,  cu domiciliul în xxxx, necăsătorit, de cetăţenie română, fără ocupaţie, studii primare, stagiul militar nesatisfăcut, recidivist, posesor al xxx nr. xxx, eliberat de SPC xxx la data de xxx, CNP-xxxxxxxxxx, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, prev. de art 228 alin.1- art 229 alin.1 lit b) şi d) C.P., cu aplic.art.35 alin.1 C.P. (două acte materiale), cu aplic.art.41 alin.1 C.P. 

Cauza a fost înregistrată la Judecătoria Craiova sub nr. xxx/215/2017.

În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că la data de 12.03.2017, în urma apelului efectuat de către persoana vătămată B.D. prin SNUAU 112, organele de cercetare penală din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală xxxx s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în perioada xx.02-xx.03.2017, persoane necunoscute au sustras prin efracţie, mai multe bunuri dintr-un imobil ce aparţine persoanei vătămate, situat în com. xxx, sat xxx, jud. Dolj.

În urma cercetărilor efectuate în cauză a fost identificat autorul faptei în persoana inculpatului F.G.M..

Din probele administrate în cauză s-a reţinut următoarea stare de fapt:

1. Într-o seară de la sfârşitul lunii xxx 2017, inculpatul F.G.M. s-a deplasat pe jos din localitatea sa de domiciliu, respectiv com. xxx, sat xxxx, jud. Dolj, în com. xxx , sat xxx , jud. Dolj, unde a pătruns în curtea imobilului persoanei vătămate B.D., pe poarta neasigurată, apoi s-a deplasat până la imobilul de pe proprietatea respectivă. Constatând faptul că uşa de acces în imobil era închisă şi asigurată cu un lacăt prins pe două inele metalice tip "belciug" a forţat cu un obiect metalic acest sistem de asigurare, iar în urma acestei acţiuni a reuşit să disloce din tocul uşii partea metalică cu care era prins inelul în toc. Inculpatul a pătruns în holul imobilului de unde a sustras o haină tip sacou confecţionată din piele de culoare neagră, un microfon de culoare argintiu cu un cablu de conectare  cu lungimea de aproximativ 5 m şi un polidisc (polizor) electric cu carcasă din plastic de culoare negru spre gri.

Pe o masă ce se afla amplasată în holul imobilului, inculpatul a găsit două chei de deschidere a lacătelor din care una era confecţionată artizanal şi cu ajutorul acestora a deschis lacătele ce asigurau uşile de acces într-o magazie de unde a sustras un motofierăstrău, precum şi în beciul imobilului, de unde a sustras o bicicletă de tip Mountain Bike.

Bunurile sustrase din imobilul persoanei vătămate au fost transportate de către inculpat cu ajutorul bicicletei sustrase la locuinţa sa din com. xxx, sat xxxx, jud. Dolj.

Potrivit declaraţiei persoanei vătămate, în data de 05.03.2017, aceasta a revenit la imobilul pe care îl deţine pentru a efectua unele lucrări agricole ocazie cu care a constatat că în lipsa sa, în imobil, au pătruns persoane necunoscute şi i-au sustras bunurile enumerate mai sus precum şi cheile de la lacătele magaziei, beciului şi anexelor gospodăreşti. Întrucât nu mai avea posibilitatea să deschidă lacătele respective, persoana vătămată le-a spart şi le-a înlocuit cu altele noi, cu excepţia lacătului de la uşa de acces în imobil, a cărui cheie o avea, fixând totodata belciugul în tocul uşii.

Persoana vătămată nu a sesizat la acea dată organele de poliţie cu privire la comiterea furtului în dauna sa, însă în ziua următoare i-a povestit martorului S.C. din com. Xxx, jud. Dolj despre furt, după care a plecat la domiciliul său din mun. Craiova, jud. Dolj, astfel cum rezultă din declaraţia sa şi a martorului S.C..

2. Ulterior săvârşirii  furtului expus mai sus, într-o seară din perioada 05.03-11.03.2017, în intervalul orar 20.30-22.00, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul F.G.M. a pătruns din nou, în acelaşi mod, în imobilul persoanei vătămate B.D., de unde sustras un cablu electric cu o lungime de circa 15-20 m, o plasă confecţionată din rafie în care a introdus mai multe casete audio  şi  o pereche de role (patine).

După ce a sustras bunurile enumerate mai sus, inculpatul a părăsit imobilul respectiv şi a introdus în tocul uşii, cuiul de la belciug, astfel încât să nu se observe că s-a pătruns în imobil. În continuare, cu bicicleta pe care o sustrăsese anterior de la persoana vătămată, a părăsit curtea imobilului şi s-a deplasat către localitatea sa de domiciliu.

Pe timpul deplasării, inculpatul a fost observat pe raza satului Xxx, com. Xxx , jud. Dolj, de către martorii B.A.M. şi T.I. care l-au întrebat ce caută în acea zonă, însă inculpatul nu le-a răspuns, moment în care, din plasa de rafie sustrasă au căzut mai multe casete audio.

Cei doi martori au declarat că au observat că inculpatul avea în plasa respectivă şi o pereche de role (patine).

Conform declaraţiei sale, inculpatul a dus şi aceste bunuri la locuinţa sa, unde ulterior, a adus modificări bicicletei sustrase de la persoana vătămată cu intenţia ca aceasta să nu fie recunoscută de către proprietar, sens în care a demontat de la ghidon cele două manşoane de prindere confecţionate din cauciuc şi în locul acestora a acoperit, de la un capăt la altul, întreg ghidonul, cu o bandă izolatoare de culoare albă, demontând totodată şi mecanismul de schimbare a vitezelor, întrucât acesta era uşor de recunoscut, având pârghia de acţionare ruptă. La aceeaşi bicicletă, inculpatul a montat un portbagaj metalic pe care l-a prins de cadrul bicicletei cu mai multe bucăţi de sârmă, a demontat motofierăstrăul, respectiv lama lanţului tăietor,  lanţul cât şi capacul pe care era fixată maneta care acţiona blocarea lanţului tăietor.

În data de xx.xxx.2017, cu ocazia  revenirii la imobilul din com. Xxx, sat Xxx, jud. Dolj, persoana vătămată B.D.  a observat că tocul de la uşa de acces în imobil prezenta urme de forţare în zona belciugului, cuiul de la belciug  fiind introdus în tocul uşii mai mult decât aşa cum îl lăsase anterior, motiv pentru care a procedat la verificarea bunurilor din imobil şi a constatat că îi mai fuseseră sustrase şi alte bunuri. În continuare, persoana vătămată a sesizat prin SNUAU 112 organele de poliţie cu privire la săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

II. În faţa instanţei de judecată, în şedinţa publică din data de xx.xx.2017 inculpatul a recunoscut în totalitate săvârşirea faptelor reţinute prin rechizitoriu, aplicându-se procedura de judecată prev. de art. 375 Cod Proc. Pen.

Analizând ansamblul mijloacelor de probă administrate în cursul urmăririi penale, instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt cu cea avută în vedere prin rechizitoriu, dovedită cu:

- proces-verbal de sesizare din oficiu ( f.9 vol.I d.u.p.);

- declaraţii persoană vătămată (f.10-15 vol.I d.u.p.);

- proces-verbal de cercetare la faţa locului şi fotografii judiciare ( f.2-15 vol.II d.u.p.);

- proces-verbal de percheziţie domiciliară şi fotografii judiciare efectuate  în baza mandatului de percheziţie nr. 113/28.03.2017, emis de Judecătoria Craiova, la domiciliul inculpatului, ocazie cu care au fost identificate şi ridicate majoritatea bunurilor sustrase (motofierăstrăul, polidiscul, haina din piele, microfonul, cheia confecţionată artizanal,  bicicleta, rolele-nefuncţionale, cablul electric). (f.20-29 vol.II d.u.p.);

- proces-verbal de identificare a bunurilor şi fotografii judiciare,  proces-verbal de restituire bunuri , din care rezultă că  persoana vătămată  B.D., în prezenţa martorei G. I., şi-a recunoscut bunurile ce i-au fost sustrase, acestea fiindu-i restituite apoi de organele de cercetare penală, potrivit dovezii din data de 01.04.2017.  (f.17-26, f.29 vol.I d.u.p.);

-declaraţii martori B. A. M., T.I., S.C., D. C.A., G.I. (f.43-57 vol.I d.u.p.);

-declaraţii suspect şi inculpat F.G.M. (f.30-41 vol.I d.u.p.) 

- înscrisuri (f.81-88 vol.I d.u.p.);

- certificat de cazier judiciar (f. 59-60 vol.I d.u.p.).

Poziţia procesuală a inculpatului, de recunoaştere a vinovăţiei exprimată prin declaraţiile date în cauză se coroborează cu celelalte probe administrate în timpul urmăririi penale şi reprezintă starea de fapt astfel cum a fost reţinută prin actul de sesizare a instanţei.

Analizând ansamblul probatoriu administrat în cauză, instanţa constată că existenţa faptelor şi a vinovăţiei inculpatului au fost pe deplin dovedite.

În drept, faţă de starea de fapt prezentată, instanţa constată că faptele inculpatului F.G.M., care, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi în dauna aceluiaşi subiect pasiv, în două nopţi din perioada xx.02-xx.03.2017, a pătruns prin efracţie în imobilul nelocuit ce aparţine persoanei vătămate B.D. şi de aici a sustras, în scopul însuşirii pe nedrept, mai multe bunuri în valoare totală de aprox.2.000 lei (un motofierăstrău, o bicicletă tip MOUNTAINE BIKE , un  polizor-polidisc electric, o haină din piele, un microfon, o cheie confecţionată artizanal pentru deschiderea lacătelor, o plasă din rafie, un cablu electric, mai multe casete audio şi o pereche de role), realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii de  furt calificat în formă continuată (două acte materiale), prev. de art. 228 alin 1-229 alin. 1 lit. b şi d C.P., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P.

La individualizarea pedepsei, instanţa are în vedere gravitatea infracţiunii săvârşite şi periculozitatea infractorului, împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, reţinând că inculpatul nu se află la primul conflict cu legea penală, astfel cum reiese din fişa de cazier judiciar ataşată dosarului instanţei.

Instanţa va avea în vedere şi dispoziţiile art. 396 alin.10 Cod Procedură Penală, care prevăd că atunci când judecata s-a desfăşurat în condiţiile art. 375 alin. (1) şi (2), iar instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea descrisă în actul de sesizare şi recunoscută de către inculpat, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime.

Faţă de pedeapsa cea mai gravă de 1 an şi 4 luni închisoare dispusă prin s.p. 2523/2015 a Judecătoriei Craiova, instanţa va reţine îndeplinite condiţiile recidivei postexecutorii prev. de art. 41 al.1  şi implicit ale  art. 43 al.5 Cp- tratamentul juridic al recidivei postexecutorii.

În consecinţă, faţă de circumstanţele reale şi personale reţinute, va condamna pe inculpatul F.G.M., la pedeapsa de:

-2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, prev. de art 228 alin.1- art 229 alin.1 lit b) şi d) C.P., cu aplicarea art.35 alin.1 C.P. (două acte materiale), a art. 41 al.1 rap.la art. 43 al.5 Cp şi a art 396 al.10 Cpp.

Prin încheierea nr. xxx/xx.xx.2017 pronunţată de Judecătoria Craiova ( fiind emis mandatul de arestare preventivă nr. xx/xx.xx.2017 de către Judecătoria Craiova) din dosar nr. xxx/xxx/2017, în baza art. 202 alin. 1, 3 şi 4 lit. e) Cpp, art. 223 alin. 2 Cpp şi art. 226 Cpp, a fost admisă propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, şi s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului F.G.M., fiul lui xxx şi xx, născut la data de xxx, în com. xxx, jud. Dolj, cu domiciliul în com. xxx, sat Ţ., nr.6, jud. Dolj, posesor al PA nr. xxx, eliberat de SPC xxxla data de xx.xx.xxxx, CNP-xxxxxxxxx pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, prev. de art 228 alin 1- art 229 alin 1 lit b) şi d) din C.P., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (două acte materiale), cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P., pe o durată de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.2017 , până la data xx xx 2017, inclusiv.

Pentru a dispune astfel, judecătorul de drepturi şi libertăţi a apreciat că, în conformitate cu dispoziţiile art. 226 alin. (1) în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru luarea măsurii arestării preventive a inculpatului, respectiv că în cauză sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat în formă continuată, prev. de art. 228 alin. 1- art. 229 alin. 1 lit. b şi d C.p., cu aplic. art.35 alin. 1 C.p.. (două acte materiale), cu aplic. art. 41 alin. 1 C.p.,  faptă pedepsită cu închisoarea de la 1 an  – 5 ani închisoare, că din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul  a săvârşit infracţiunea menţionată, că modalitatea de săvârşire a faptei, respectiv, pătrunderea de două ori, prin efracţie, în timpul nopţii, la un imobil ce aparţine aceleiaşi persoane vătămată, duce la concluzia că privarea de libertate a inculpatului este necesară şi pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică, că arestarea preventivă este necesară,pentru a asigura desfăşurarea urmăririi penale în condiţii de siguranţă, fără temerea că inculpatul ar putea încerca împiedicarea aflării adevărului, că este întemeiată  temerea că inculpatul ar putea săvârşi noi infracţiuni – dat fiind faptul că acesta este recidivist, fiind liberat condiţionat la data de 12.07.2016,  din executarea unei pedepse aplicate tot  pentru furt calificat şi  a mai suferit şi alte condamnări pentru acelaşi gen de infracţiuni -  neluarea acestei măsuri cu promptitudine şi fermitate ar crea un sentiment de insecuritate în rândul opiniei publice.

În cauză, instanţa apreciază că în acest moment  nu s-au schimbat temeiurile avute în vedere la luarea măsurii, şi care au fost confirmate în mod definitiv şi prin hotărârile instanţelor de control date în faza judecăţii, neintervenind nicio cauză de revocare sau de încetare a acesteia, astfel că subzistă şi fac necesară în continuare privarea de libertate a inculpatului.

Mai mult, faţă de modalitatea de individualizare a executării pedepsei, instanţa apreciază că privarea inculpatului de libertate este necesară în continuare pentru a se asigura împiedicarea sustragerii inculpatului de la judecarea unei eventuale căi de atac .

În consecinţă, în baza art. 399 alin. (1) C. proc. Pen., va menţine măsura arestării preventive a inculpatului.

În temeiul art. 127  C.pen., va deduce din durata pedepsei durata arestării preventive, din data de xx.xx. 2017 până la data de xx.xx.2017 data pronunţării prezentei .

III.În ceea ce priveşte latura civilă a faptei, instanţa constată că persoana vătămată B.D. nu s-a constituit parte civilă în cauză, astfel că va lua act de această manifestare de voinţă.

IV. În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. va obliga pe inculpat la plata sumei de 900 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Onorariul apărătorului din oficiu în cuantum de 520 lei va rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Condamnă pe inculpatul F.G.M., fiul lui xx şi xx, născut la data de xxxxxx, în comuna xxx, judeţul Dolj, cu domiciliul în comuna xxx, sat xxx, nr. xxx judeţul Dolj, CNP xxxxx la pedeapsa de:

-2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, prev. de art 228 alin.1- art 229 alin.1 lit b) şi d) C.P., cu aplicarea art.35 alin.1 C.P. (două acte materiale), a art. 41 al.1 rap.la art. 43 al.5 Cp şi a art 396 al.10 Cpp.

În baza art. 399 alin. (1) C. proc. Pen., menţine măsura arestării preventive a inculpatului F.G.M..

În temeiul art. 127  C.pen., deduce din durata pedepsei durata arestării preventive, din data de 02.04. 2017 până la data de 22.08.2017 data pronunţării prezentei .

Ia act că persoana vătămată B.D. nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă pe inculpat la plata sumei de 900 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Onorariul apărătorului din oficiu în cuantum de 520 lei rămâne în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 22.08.2017.

Preşedinte, Grefier,