Alte modificări ale pedepsei (art.585 ncpp)

Hotărâre 2454 din 14.07.2017


Prin cererea înregistrată la data de XX.XX.2017 pe rolul Judecătoriei Craiova sub nr. XXX/215/2017, petentul D.I.. a solicitat contopirea pedepsei de 1 an şi 4 luni închisoare în executarea căreia se află cu pedeapsa de 8 luni închisoare din care a executat 5 luni şi 11 zile.

În vederea soluţionării cererii, instanţa a dispus citarea petentului condamnat în Penitenciarul Craiova şi efectuarea unei adrese către Baroul Dolj pentru desemnarea unui apărător din oficiu care să asigure asistenta juridică obligatorie conform art.90 C.p.p. 

Din oficiu, s-a dispus ataşarea sentintelor penale nr.XX/XX.XX.2017 a Judecătoriei Calafat, pronunţată în dosarul nr. XX/201/XXX, definitivă prin neapelare la data de XX.XX.2017, s.p. nr. XX/XX.XX.2016 a Judecătoriei Calafat, pronunţată în dosarul nr. XX/201/XXX,  definitivă prin decizia penală nr. XX/XX.XXX.2017 a Curţii de Apel Craiova, s.p. XX/XX.XXX.XXX a Judecătoriei Calafat, pronunţată în  dosarul nr. XX/201/XXXX, definitivă prin decizia penală nr. XX/XX.XX.XXXX a Curtii de Apel Craiova, s.p. XX/XX.XX.XXXX a Judecătoriei Craiova, pronunţată în dosarul nr. XX/215/XXX, definitivă prin necontestatare, la data de XX.XX.XX şi s.p. nr. XX/XX.XX.XXX a Judecătoriei Calafat, pronunţată în dosarul nr. XX/201/XXX*, definitivă prin neapelare la data de XXX.XX.XXXX.

 Prin adresa nr. N XX/XX.XX.2017 Penitenciarul Craiova a înaintat în copie mandatul de executare al pedepsei închisorii emis în baza sentintei penale nr. XXX a Judecătoriei Calafat.

Prin adresa înregistrată sub nr. XXX/XX.XX.2017 s-a ataşat la dosar fişa de cazier judiciar a petentului condamnat D.I...

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinta penală nr.XXX a Judecătoriei Calafat, pronunţată în dosarul nr. XXX/201/XXXX, definitivă prin neapelare la data de 20.04.2017, inculpatul D.I.. a fost condamnat la pedepsele de 1 an închisoare aplicată pentru săvârşirea infractiunii de furt calificat prev. de art. 229 alin. 1 lit.b C.p. (faptă din 21.09.2014) şi de 1 an închisoare aplicată pentru săvârşirea infractiunii de furt calificat prev. de art. 229 alin.1 lit.b C.p. (faptă din 29.09.2014). În temeiul art. 39 C.p. au fost contopite cele două pedepse în pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare la care a fost adăugat un spor de 4 luni, urmând ca acesta să execute pedeapsa rezultantă de 1 an şi 4 luni închisoare. Conform art. 93 C.p. s-a dispus suspendarea executării  pedepsei sub supraveghere pe un termen de 2 ani.

Prin s.p. nr. XXX a Judecătoriei Calafat, pronunţată în dosarul nr. XXX/201/XXXX,  definitivă prin decizia penală nr. 726/20.04.2017 a Curţii de Apel Craiova inculpatul D.I.. a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare aplicată pentru săvârşirea infractiunii de furt calificat prev. de art. 228 alin.1, 229 alin.1 lit. b şi d C.p. ( faptă din 12.12.2014). S-a dispus revocarea amânării aplicării pedepsei cu privire la pedeapsa de 1 an închisoare aplicată pentru săvârşirea infractiunii de furt calificat prev. de art. 229 alin.1 lit. d C.p. prin s.p. nr. XXX/XX.XX.XX a Judecătoriei Calafat, pronunţată în dosarul nr. XXXX/201/XXXX*, definitivă prin neapelare la data de XX.XX.XXX (faptă din 2012).

În temeiul art. 88 alin.3 C.p. au fost contopite cele două pedepse în pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare la care a fost adăugat sporul de 1/3, urmând ca acesta să execute pedeapsa rezultantă de 1 an şi 4 luni închisoare.

În baza acestei sentinte penale a fost emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. XXX de către Judecătoria Calafat,

Prin s.p. nr. XXX a Judecătoriei Calafat, pronunţată în  dosarul nr. XXX/201/XXXX, definitivă prin decizia penală nr. 585/11.04.2016 a Curtii de Apel Craiova, inculpatul D.I.. a fost condamnat la pedepsele de 3 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infractiunii de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase prev. de art. 372 alin.1 lit.a C.p.,  6 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infractiunii de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase prev. de art. 372 alin. 2 C.p., 3 luni închisoare aplicat pentru săvârşirea infractiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 C.p. (fapte din 20.04.2014). În temeiul art. 39 C.p. au fost contopite pedepsele mentionate în pedeapsa cea mai grea de 6 luni închisoare la care a fost adăugat sporul de 1/3 urmând ca acesta să execute pedeapsa rezultantă de 8 luni închisoare.

Prin  s.p. nr. XXX a Judecătoriei Craiova, pronunţată în dosarul nr. XXXX/215/XXXXX, definitivă prin necontestatare, la data de XX.XX.XXXX s-a dispus liberarea conditionată a petentului D.I.. din executarea pedepsei de 8 luni închisoare aplicată prin s.p. nr. XXX a Judecătoriei Calafat, rămânând un rest rămas neexecutat de 78 de zile închisoare.

Analizând cererea petentului şi sentinţele penale depuse la dosar, instanţa constată că prezenta cerere de contopire este întemeiată, motiv pentru care urmează să o admită.

Conform prevederilor art. 585 C.proc.pen. pedeapsa pronunţata poate fi modificata dacă la punerea în executare a  pedepsei sau în timpul executării se constata, pe baza unei alte  hotărâri definitive, existenta concursului de infracţiuni. Pentru a se dispune aplicarea prevederilor legale privind operaţiunea  contopirii pedepselor, conform art. 585  alin 1 lit. a  Cpp trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: existenta mai multor hotărâri de condamnare a aceleiaşi persoane, pronunţate pentru fapte concurente, în sensul prevederilor art 38 alin.1 C.p., iar aceste hotărâri trebuie sa fie definitive, în caz contrar neputându-se proceda la operaţiunea de contopire, deoarece pana la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive orice persoana  beneficiază de prezumţia de nevinovatie, conform art. 5 ind. 2 C.proc.pen. si art 23 din Constitutie.  Operaţiunea de contopire  trebuie sa formeze obiectul sesizarii instantei de judecata în timpul executarii pedepsei, pana la executarea integrala sau considerarea ca executata.

Instanţa reţine că infracţiunile pentru care petentul a fost condamnat prin sentinţele penale nr. XXX a Judecătoriei Calafat, nr.XXX a Judecătoriei Calafat şi s.p. nr. XXX a Judecătoriei Calafat, sunt concurente în sensul prevederilor art. 38 alin.1 C.p., astfel încât se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 40 alin.2 C.p. pentru a se admite cererea de contopire a executării pedepselor.

În consecinta, fata de dispozitiile art. 585 alin.1 lit.a C.p.p.,  instanta va admite cererea de contopire formulata de petentul D.I.., deţinut în Penitenciarul Craiova.

În temeiul art. 97 alin.1 C.p.p. va anula suspendarea executării pedepsei sub supraveghere  de 1 an şi 4 luni închisoare dispusă prin s.p. nr. XXX a Judecătoriei Calafat, pronunţată în dosarul nr. 2394/201/2016, definitivă prin neapelare la data de 20.04.2017.

Va descontopi pedeapsa rezultantă de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată prin s.p. nr. XXX a Judecătoriei Calafat, pronunţată în dosarul nr. XXXX/201/XXXX, definitivă prin neapelare la data de XXX.XXX.XXX şi va repune în individualitatea lor următoarele pedepse:

 -1  an închisoare aplicată pentru săvârşirea infractiunii de furt calificat prev. de art. 229 alin. 1 lit.b C.p. ( Faptă din 21.09.2014);

-1 an închisoare aplicată pentru săvârşirea infractiunii de furt calificat prev. de art. 229 alin.1 lit.b C.p. ( faptă din 29.09.2014);

- 4 luni închisoare spor aplicat prin s.p. nr. XXX a Judecătoriei Calafat, conform art. 39 C.p.

Va descontopi pedeapsa rezultantă de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată prin s.p. nr. XXX a Judecătoriei Calafat, pronunţată în dosarul nr. 2622/201/2015,  definitivă prin decizia penală nr. XXX/XX.XXX.XXXX a Curţii de Apel Craiova şi va repune în individualitatea lor următoarele pedepse:

 -1 an închisoare aplicată pentru săvârşirea infractiunii de furt calificat prev. de art. 228 alin.1 , 229 alin.1 lit. b şi d C.p.  ( faptă din 12.12.2014);

- 1 an închisoare aplicată pentru săvârşirea infractiunii de furt calificat prev. de art. 229 alin.1 lit.d C.p. aplicată prin s.p. nr. XX/XX.XXX.XXX a Judecătoriei Calafat, pronunţată în dosarul nr. XXX/201/XXX*, definitivă prin neapelare la data de 24.02.2014, faţă de care s-a dispus revocarea amânării aplicării pedepsei prin s.p. nr. XX/XX. ( faptă din 2012).

- 4 luni închisoare spor aplicat prin s.p. nr. XX/XX conform art. 88 alin.3 C.p.

Va descontopi pedeapsa rezultantă de 8 luni închisoare aplicată prin s.p. nr. XXX a Judecătoriei Calafat, pronunţată în  dosarul nr. XXX/201/XXX, definitivă prin decizia penală nr. XX/XX.XX.XXX a Curtii de Apel Craiova şi va repune în individualitatea lor următoarele pedepse:

 - 3 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infractiunii de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase prev. de art. 372 alin.1 lit.a C.p.

- 6 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infractiunii de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase prev. de art. 372 alin. 2 C.p.

- 3 luni închisoare aplicat pentru săvârşirea infractiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 C.p.  ( fapte din 20.04.2014);

- 2  luni închisoare spor aplicat prin s.p. nr. XX/XXXX a Judecătoriei Calafat conform art. 39 C.p. ;

Va înlătura provizoriu sporurile de 4 luni închisoare aplicat prin s.p. nr. XX/XXXX, 2  luni închisoare aplicat prin s.p. nr. XX/XXXX a Judecătoriei Calafat şi de  4 luni închisoare aplicat prin s.p. nr. XXX a Judecătoriei Calafat.

Va constata că prin s.p. nr. XXX a Judecătoriei Craiova, pronunţată în dosarul nr. XXXX/215/XXXX, definitivă prin necontestatare, la data de XX.XXX.XXX s-a dispus liberarea conditionată a petentului D.I.. din executarea pedepsei de 8 luni închisoare aplicată prin s.p. nr. XXX a Judecătoriei Calafat, rămânând un rest rămas neexecutat de 78 de zile închisoare.

În temeiul art. 105 alin.1 C.p. va anula beneficiul liberării conditionate dispusă prin s.p. nr. XXX a Judecătoriei Craiova, pronunţată în dosarul nr. XXX/215/XXX, definitivă prin necontestatare, la data de XX.XX.XXXX, prin care petentul D.I.. a fost liberat conditionat din executarea pedepsei de 8  luni închisoare aplicată prin s.p. nr. XXX a Judecătoriei Calafat

În temeiul art. 40 alin.2 C.p. rap. la art. 39 alin.1 lit.b C.p. va contopi pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin s.p. nr. XX/XXXX a Judecătoriei Calafat cu cele două pedepse de câte 3 luni închisoare şi o pedeapsă de 6 luni închisoare aplicată prin s.p. nr. XX/XXXX a Judecătoriei Calafat şi cu cele două pedepse de câte 1 an închisoare aplicate prin s.p. nr. XXX a Judecătoriei Calafat,  în pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare la care va adăuga un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv de 1 an închisoare, urmând ca petentul D.I.. să execute pedeapsa de 2 ani închisoare.

În temeiul art. 88 alin.3 teza finală C.p. rap. la art. 39 alin.1 lit.b C.p. va contopi pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin s.p. nr. XX/ XX.XX.XXXX a Judecătoriei Calafat, pronunţată în dosarul nr. XXXX/201/XXXX*, definitivă prin neapelare la data de 24.02.2014 ( faţă de care s-a dispus revocarea amânării aplicării pedepsei prin s.p. nr. XX/XXXX) în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care va adăuga sporul de 1/3 din cealaltă pedeapsă, respectiv de 4 luni închisoare, urmând ca petentul să execute pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare în regim de detentie.

În temeiul art. 40 alin.3 C.p. rap. la art. 72 alin.1 C.p. va deduce din pedeapsa aplicată perioada deja executată, respectiv de la 12.04.2016 până la XX.XX.XXXX inclusiv, de la 21.04.2017 la zi şi va menţine starea de arest a petentului.

Va anula mandatul de executare nr.XXX emis de Judecătoria Calafat în baza s.p. nr. XX/XXXX a Judecătoriei Calafat şi formele de executare emise în baza sentinte penale nr. XXX a Judecătoriei Calafat şi va dispune emiterea unui nou mandat corespunzător.

Va mentine celelalte dispozitii ale sentintelor penale anterioare.

În baza art. 275 alin. 3 din C.p.p. cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului, din care onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 130 lei va fi avansat din fondurile Ministerului de Justiţie.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art. 585 C.p.p. admite cererea de contopire pedepse formulată de petentul D.I.., deţinut în Penitenciarul Craiova.

În temeiul art. 97 alin.1 C.p.p. anulează suspendarea executării pedepsei sub supraveghere  de 1 an şi 4 luni închisoare dispusă prin s.p. nr. XXX a Judecătoriei Calafat, pronunţată în dosarul nr. XXXX/201/XXXX, definitivă prin neapelare la data de XX.XX.XXXX.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată prin s.p. nr. XXX a Judecătoriei Calafat, pronunţată în dosarul nr. XXXX/201/XXX, definitivă prin neapelare la data de 20.04.2017 şi repune în individualitatea lor următoarele pedepse:

 -1  an închisoare aplicată pentru săvârşirea infractiunii de furt calificat prev. de art. 229 alin. 1 lit.b C.p. ( Faptă din 21.09.2014);

-1 an închisoare aplicată pentru săvârşirea infractiunii de furt calificat prev. de art. 229 alin.1 lit.b C.p. ( faptă din 29.09.2014);

- 4 luni închisoare spor aplicat prin s.p. nr. XXX a Judecătoriei Calafat, conform art. 39 C.p.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată prin s.p. nr. XXX a Judecătoriei Calafat, pronunţată în dosarul nr. XXX/201/XXXX,  definitivă prin decizia penală nr. XXX/XX.XX.2017 a Curţii de Apel Craiova şi repune în individualitatea lor următoarele pedepse:

 -1 an închisoare aplicată pentru săvârşirea infractiunii de furt calificat prev. de art. 228 alin.1 , 229 alin.1 lit. b şi d C.p.  ( faptă din 12.12.2014);

- 1 an închisoare aplicată pentru săvârşirea infractiunii de furt calificat prev. de art. 229 alin.1 lit.d C.p. aplicată prin s.p. nr. XX/ XX.XX.XXXX a Judecătoriei Calafat, pronunţată în dosarul nr. XXXX/201/XXXX*, definitivă prin neapelare la data de XX.XX.XXXX, faţă de care s-a dispus revocarea amânării aplicării pedepsei prin s.p. nr. XX/XXXX. ( faptă din 2012).

- 4 luni închisoare spor aplicat prin s.p. nr. XX/XXXX conform art. 88 alin.3 C.p.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 8 luni închisoare aplicată prin s.p. nr. XXX a Judecătoriei Calafat, pronunţată în  dosarul nr. XXX/201/XXXX, definitivă prin decizia penală nr. XXX/XX.XX.XXXX a Curtii de Apel Craiova şi repune în individualitatea lor următoarele pedepse:

 - 3 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infractiunii de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase prev. de art. 372 alin.1 lit.a C.p.

- 6 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infractiunii de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase prev. de art. 372 alin. 2 C.p.

- 3 luni închisoare aplicat pentru săvârşirea infractiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 C.p.  ( fapte din 20.04.2014);

- 2  luni închisoare spor aplicat prin s.p. nr. XX/XXXX a Judecătoriei Calafat conform art. 39 C.p. ;

Înlătură provizoriu sporurile de 4 luni închisoare aplicat prin s.p. nr. XX/XXXX, 2  luni închisoare aplicat prin s.p. nr. XX/XXXX a Judecătoriei Calafat şi de  4 luni închisoare aplicat prin s.p. nr. XXX a Judecătoriei Calafat.

Constată că prin s.p. nr. XXX a Judecătoriei Craiova, pronunţată în dosarul nr. XXX/215/XXXX, definitivă prin necontestatare, la data de XX.XX.XXXX s-a dispus liberarea conditionată a petentului D.I.. din executarea pedepsei de 8 luni închisoare aplicată prin s.p. nr. XXX a Judecătoriei Calafat, rămânând un rest rămas neexecutat de 78 de zile închisoare.

În temeiul art. 105 alin.1 C.p. anulează beneficiul liberării conditionate dispusă prin s.p. nr. XXX a Judecătoriei Craiova, pronunţată în dosarul nr. XXX/215/XXXX, definitivă prin necontestatare, la data de XX.XX.XXXX, prin care petentul D.I.. a fost liberat conditionat din executarea pedepsei de 8  luni închisoare aplicată prin s.p. nr. XXX a Judecătoriei Calafat

În temeiul art. 40 alin.2 C.p. rap. la art. 39 alin.1 lit.b C.p. contopeşte pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin s.p. nr. XX/XXXX a Judecătoriei Calafat cu cele două pedepse de câte 3 luni închisoare şi o pedeapsă de 6 luni închisoare aplicată prin s.p. nr. XX/XXXX a Judecătoriei Calafat şi cu cele două pedepse de câte 1 an închisoare aplicate prin s.p. nr. XXX a Judecătoriei Calafat,  în pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare la care adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv de 1 an închisoare, urmând ca petentul D.I.. să execute pedeapsa de 2 ani închisoare.

În temeiul art. 88 alin.3 teza finală C.p. rap. la art. 39 alin.1 lit.b C.p. contopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin s.p. nr. XX/ XX.XX.XXXX a Judecătoriei Calafat, pronunţată în dosarul nr. XXX/201/XXXX*, definitivă prin neapelare la data de XX.XX.XXXX ( faţă de care s-a dispus revocarea amânării aplicării pedepsei prin s.p. nr. XX/XXXX) în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care adaugă sporul de 1/3 din cealaltă pedeapsă, respectiv de 4 luni închisoare, urmând ca petentul să execute pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare în regim de detentie.

În temeiul art. 40 alin.3 C.p. rap. la art. 72 alin.1 C.p. deduce din pedeapsa aplicată perioada deja executată, respectiv de la 12.04.2016 până la XX.XX.XXXX inclusiv, de la 21.04.2017 la zi şi menţine starea de arest a petentului.

Anulează mandatul de executare nr.XXX emis de Judecătoria Calafat în baza s.p. nr. XX/XXXX a Judecătoriei Calafat şi formele de executare emise în baza sentinte penale nr. XXX a Judecătoriei Calafat şi dispune emiterea unui nou mandat corespunzător.

Mentine celelalte dispozitii ale sentintelor penale anterioare.

În baza art. 275 alin. 3 din C.p.p. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, din care onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 130 lei va fi avansat din fondurile Ministerului de Justiţie.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică de la 14.07.2017.

Preşedinte, Grefier,

Domenii speta