Minori

Sentinţă civilă 381 din 06.03.2018


Prin cererea înregistrată la data de … pe rolul Judecătoriei M. sub nr. de dosar …, reclamantul C. D. a solicitat în contradictoriu cu pârâta C. R. Cristina, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se stabilească la reclamant locuinţa minorului C. D., născut la data de …, să fie obligată pârâta la plata pensiei de întreţinere şi să fie suplinit consimţământul acesteia cu privire la libera circulaţie a minorului.

A arătat reclamantul că a avut o relaţie de concubinaj cu pârâta şi a rezultat minorul David.

A convieţuit cu pârâta o perioadă în Italia, după care s-au mutat în Anglia.

În timpul sărbătorilor de iarnă a venit cu minorul în ţară, iar pârâta a început o relaţie cu un alt bărbat.

Deoarece el este cel care a avut grijă de copil încă de la naşterea acestuia, iar copilul este ataşat de tată, se impune ca acesta să aibă domiciliul la tată.

s-a mai precizat de către reclamant că are un loc de muncă stabil şi copilul este înscris la grădiniţă în Anglia.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 400, 402, 499 Cod civil şi Legea nr. 248/2005.

În susţinerea cererii s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri şi martori.

Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 60 lei.

Înainte de primul termen de judecată reclamanta a modificat cererea de chemare în judecată şi a solicitat să se dispună şi ca autoritatea părintească cu privire la copil să fie exercitată exclusiv de către reclamant.

În fapt, a arătat reclamantul că pârâta nu s-a mai interesat de situaţia copilului şi a şi refuzat să-şi dea acordul ca minorul să poată reveni în Anglia.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 396 Cod civil.

La data de 15.01.2018 pârâta a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională, solicitând ca autoritatea părintească să fie exercitată în comun şi să fie stabilit un program de legături personale cu minorul.

Prin încheierea din data de 23.01.2018 s-a constatat că cererea pârâtei a fost formulată cu nerespectarea termenului prevăzut de lege, astfel că s-a reţinut că partea este decăzută din dreptul de a formula întâmpinare, cerere reconvenţională, ori solicita administrarea de probe a căror necesitate nu ar reieşi din dezbateri.

În cauză a fost efectuată anchetă psihosocială şi a fost audiat un martor.

Din actele şi lucrările dosarului, prin prisma probatoriului administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Părţile au avut o relaţie de concubinaj, iar din această relaţie a rezultat copilul C. D., născut la data de …

La momentul efectuării anchetei psihosociale copilul se afla la în ţară şi locuia împreună cu tatăl său în apartamentul bunicii materne, fiind ataşat de tatăl său şi de bunica sa.

Din declaraţia martorului audiat în cauză reiese că pârâta nu s-a mai interesat de copil de aproximativ 3 ani de zile şi că în cursul anului 2017 reclamantul şi copilul s-au mutat în Anglia, iar bunica maternă i-a însoţit pentru a avea grijă de copil.

Potrivit art. 496 Cod civil „(1) Copilul minor locuieşte la părinţii săi.

(2) Dacă părinţii nu locuiesc împreună, aceştia vor stabili, de comun acord, locuinţa copilului.

(3) În caz de neînţelegere între părinţi, instanţa de tutelă hotărăşte, luând în considerare concluziile raportului de anchetă psihosocială şi ascultându-i pe părinţi şi pe copil, dacă a împlinit vârsta de 10 ani. Dispoziţiile art. 264 rămân aplicabile”.

Deoarece din probatoriul administrat reiese că minorul a locuit întotdeauna cu tatăl său, că este ataşat de acesta, că pârâta, chiar şi prin întâmpinarea depusă şi considerată ca formulată tardiv, nu a negat faptul că locuinţa minorului ar trebui stabilită la tată, precum şi faptul că pârâta nu s-a mai interesat de copil de o perioadă destul de lungă de timp, va fi admis acest capăt de cerere.

În ce priveşte cererea de obligare a pârâtei la plata pensiei de întreţinere, raportat la faptul că domiciliul copilului va fi stabilit la reclamant, va fi obligată pârâta să plătească în favoarea minorului o pensie de 250 lei lunar, stabilită prin raportare la venitul minim pe economie.

Referitor la cererea de exercitare a autorităţii părinteşti în mod exclusiv de către reclamant, instanţa constată că nici în cadrul motivelor de fapt nu au fost indicate chestiuni care să ducă la convingerea instanţei că această măsură ar fi benefică minorului şi nici din probatoriul administrat nu a rezultat că pârâtei ar trebui să i se interzică practic exercitarea drepturilor părinteşti.

Deoarece domiciliul copilului va fi stabilit la tată şi unul dintre drepturile oricărei persoane este libera circulaţie în ţară şi în străinătate, va fi admisă cererea de suplinire a consimţământului pârâtei cu privire la acest aspect.

În ce priveşte cheltuielile de judecată, deoarece pârâta nu s-a opus cererii de suplinire a consimţământului, iar capătul de cerere referitor la exercitarea autorităţii părinteşti exclusive este în fapt respins, fiind stabilit ca aceasta să fie exercitată în comun de părinţi, şi cheltuielile de judecată efectuate de reclamant au fost în total de 2310 lei, va fi obligată pârâta să plătească reclamantului suma de 770 lei cu acest titlu.