Partaj bunuri commune +ieşire din indiviziune

Sentinţă civilă 516 din 29.08.2016


R O M A N I A

JUDECATORIA MACIN JUDETUL TULCEA

SENTINTA  CIVILA NR. 516

Sedinta publica din 29 august 2016

Presedinte: D.A

Grefier:  R.F.

S-a luat în examinare  actiunea civila având ca obiect partaj succesoral si iesire din indiviziune, formulata de reclamantul N.P.A. - ..., domiciliat în oras Isaccea, .... jud.Tulcea, în contradictoriu cu pârâtele M.M. .., domiciliata în oras Isaccea, ..... jud.Tulcea si M.D. - ....., domiciliata în ...., jud.Tulcea.

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în sedinta publica din 24 august 2016, fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, parte integranta din prezenta, când instanta având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 29 august 2016, când în aceeasi compunere a hotarât urmatoarele:

J U D E C A T A :

Asupra procesului civil de fata ;

Prin  actiunea civila legal timbrata si înregistrata la aceasta instanta sub nr. ../253/2015 din 05.10.2015, reclamantul  N.P.A. a chemat în judecata pe pârâtele  M.M. si  M.N.D., solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se constate masa succesorala ramasa de pe urma defunctului N.C., sa se stabileasca mostenitorii si cotele acestora si sa se dispuna lichidarea starii de indiviziune.

Din actele si lucrarile dosarului, instanta retine în fapt urmatoarele :

 In actiunea sa, reclamantul arata ca la data de 12 iulie 2011 a decedat tatal sau, numitul N.C. ramânând ca mostenitori el în calitate de fiu, M.D. , sora sa, în calitate de fiica si M.M., sotie supravietuitoare.  Se mai sustine ca la 7 februarie 1995 defunctul  N.C. a cumparat de la parintii sai, N.P.  si N.I., un imobil casa de locuit, situat în or. ...., jud. Tulcea, prin care el a dobândit nuda proprietate, iar vânzatorii si-au rezervat dreptul de uzufruct asupra imobilului pâna la trecerea lor în nefiinta. Ulterior acestui contract, bunicul sau, N.I.  a decedat, iar la acest moment  în imobil locuieste bunica sa, N.P.. Se mai arata ca în contractul de vânzare-cumparare  a fost consemnat faptul ca N.C.  la data încheierii actului ar fi fost necasatorit, fapt nereal, întrucât conform sentintei civile nr.276 din 25 ianuarie 1996 pronuntata în dosarul nr. .... din 1995 al Judecatoriei Tulcea având ca obiect divort, rezulta ca actiunea de divort a fost promovata la 25 octombrie 1995, ulterior încheierii contractului de vânzare-cumparare.  Ulterior pronuntarii divortului, mai arata reclamantul, tatal sau, defunctul N.C. a reluat relatiile de familie cu mama sa, M.M. locuind împreuna fara însa a mai încheia  casatoria, iar la 21 februarie 2000 s-a nascut sora sa, M.D.

Prin sentinta ciivla nr.557 din 9 septembrie 2015 pronuntata în dosarul nr.../253/2015 s-a constatat ca M.D. este fiica defunctului N.C. si s-a dispus ca aceasta sa poarte numele  de "  N. ".

 În aceste conditii, s-a formulat prezenta actiune depunându-se la dosar : actele de stare civila a partilor, copia certificatului de deces a lui N.C., copia contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr.902 din 7 februarie 1995  de Fostul Notariat de Stat Tulcea, copie de pe sentinta civila nr. 276 din 25 ianuarie 1995 pronuntata în dosarul nr. ../1995 al Judecatoriei Tulcea prin care s-a dispus desfacerea casatoriei dintre N.C. si N.M., copia sentintei civile nr. 557 din 9 septembrie 2015 pronuntata în dosarul nr.../253/2015 a Judecatoriei Macin prin care s-a constatat ca defunctul N.C.tantin este tatal minorei M.-D.si s-a dispus ca aceasta sa poarte numele de " N. ".

In dovedire s-a solicitat proba cu martorii C.V.  si B.M. si proba cu expertiza tehnica imobiliara cu urmatoarele obiective : identificarea imobilului casa de locuit si terenului aferent  situat în or. ...., jud. Tulcea, sa se stabileasca valoarea tehnica si de circulatie a imobilului, sa se stabileasca daca este comod partajabil si sa se faca propuneri de lotizare în functie de cotele partilor.

In sedinta publica din 9 iunie 2016 reclamantul prin aparator au renuntat la proba cu martorele propuse.

Din raportul de expertiza întocmit de expert Mihai Anca Nicoleta rezulta ca valoarea de circulatie a imobilului este de 48.819 lei din  care valoarea cladirii de locuit este 18.389 lei, valoarea anexei de 4.290 lei, iar valoarea terenului liber este de 26.140 lei.

 In sedinta publica din 24 august 2016, reclamantul N.P.A. a depus o cerere prin care a solicitat ca întregul imobil sa fie atribuit pârâtelor M.M.  si M.(N.) D.

La solutionarea cauzei, instanta va avea în vedere urmatoarele :

Potrivit art.91 din Legea nr.71/2011 de aplicare a noului cod civil, mostenirile deschise înainte de intrarea în vigoare a codului civil sunt supuse legii în vigoare la data deschiderii mostenirii.

Din probele administrate în cauza rezulta ca N.C.a decedat la 12 iulie 2011 înainte de intrarea în vigoare a noului cod civil, astfel ca  în speta aplicabil, este  vechiul cod civil.

 Referindu-ne la masa succesorala ramasa de pe urma defunctului N.C., trebuie retinut ca potrivit art.30 din vechiul cod al familiei, bunurile dobândite în timpul casatoriei de oricare dintre soti  sunt de la data dobândirii lor bunuri comune ale sotilor, iar potrivit alin.3, calitatea de bun comun  nu trebuie dovedita.

Din sentinta civila nr.276 din 25 ianuarie 1996 pronuntata de Judecatoria Tulcea în dosarul nr..../1995 rezulta ca actiunea de  divort ce a facut obiectul acelei cauze a fost introdusa la 25 octombrie 1995.  În acelasi timp din copia contractului de vânzare-cumparare prin care N.I. si N.P. au vândut defunctului N.C.antin imobilul situat în or. .... jud. Tulcea, rezulta ca acesta a fost încheiat la 7 februarie 1995, anterior pronuntarii sentintei de divort si chiar  anterior introducerii cererii de divort.

În aceste conditii si în conformitate cu textele de lege mai sus enuntate, instanta va retine ca imobilul din or. ...., jud. Tulcea reprezinta bun comun al pârâtei M.M. si a defunctului N.C..

În aceste conditii, masa succesorala ramasa de pe urma defuctului N.C. este cota de 1/2 din imobilul format din casa de locuit  în suprafata de 30 m.p., o anexa în suprafata de 7 m.p. si terenul aterent în suprafata totala de 102 m.p.  Restul cotei de 1/2 din imobil apartine pârâtei M.M..

Potrivit art.669 vechiul cod civil copii sau descendentii lor succed tatalui fara deosebire de sex. Ei succed  în parti egale când se gasesc toti în gradul I si sunt chemati dupa propriul lor drept.

In aceste conditii, instanta va constata ca de pe urma defunctului N.C. au ramas ca mostenitori reclamantul N.P.A., în calitate de fiu, cu o cota de 1/2 din masa succesorala si M.D. în calitate de fiica,  cu o cota de 1/2 din masa succesorala.

Sub acest aspect trebuie retinuta ca asupra întregului imobil N.P.A si M.(N.) D.detin fiecare o cota totala de 1/4 din imobil ( 1/2 din 1/2), iar pârâta M. M. detine cota totala de 2/4 din imobil.

 Din raportul de expertiza  întocmit de expert Mihai Anca Nicoleta rezulta  ca  valoarea de circulatie a întregului imobil este de 48.819 lei din care valoarea cladirii de locuit este de 18.389 lei, valoarea anexei este de 4.290 lei iar valoarea terenului liber este de 26.140 lei.

 In sedinta publica din data de 24 august 2016 N.P.A.  a depus o cerere prin care a precizat ca întelege ca partea lui sa fie atribuita pârâtelor, iar M.M si M (N.) D. au fost de acord sa primeasca imobilul.

 Potrivit art.990 cod pr.civila  la cererea unuia dintre coproprietari, instanta tinând seama de împrejurarile cauzei va putea sa-i atribuie bunul direct prin hotarâre.

In aceste conditii, instanta urmeaza sa atribuie în indiviziune întregul imobil catre pârâtele M.M. si M.(N.) D., cu mentiunea ca fie dintre ele detin o cota totala de 1/2 din imobil.

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata. 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E:

Admite actiunea civila având ca obiect partaj succesoral si iesire din indiviziune, formulata de reclamantul N.P.A. - .., domiciliat în oras ...., jud.Tulcea, în contradictoriu cu pârâtele M.M. - ...61691, domiciliata în oras ... jud.Tulcea si M. (N.) D.- .., domiciliata în oras ..., jud.Tulcea.

Constata ca pârâta M.M. si defunctul N.C., decedat la 08 iulie 2011, au dobândit în timpul casatoriei un imobil format din casa de locuit în suprafata de 30 mp., o anexa în suprafata de 7 mp. si terenul aferent în suprafata totala de 102 mp., situat în orasul ..., jud.Tulcea.

Constata ca de pe urma defunctului N.C.  decedat la 07 iulie 2011 a ramas ca masa succesorala cota de 1/2 din imobilul de mai sus.

Constata ca restul cotei de 1/2 din imobil apartine pârâtei M.M..

Constata ca au ramas ca mostenitori ai lui N.C.: reclamantul N.P.A. în calitate de fiu si pârâta M. (N.) D. în calitate de fiica, fiecare cu o cota de 1/2 din masa succesorala.

Constata ca asupra întregului imobil, reclamantul N.P.A. si pârâta M. (N.) D., detin o cota totala de 1/4 fiecare, iar pârâta M.M. detine o cota totala de 2/4.

Constata ca valoarea de circulatie a întregului imobil este de 48.819 lei din care valoarea cladirii de locuit este de 18.389 lei, valoarea anexei este de 4.290 lei iar valoarea terenului liber este de 26.140 lei. 

Dispune iesirea din indiviziune prin atribuirea în indiviziune a întregului imobil pârâtelor M.M. si M.(N.) D..

  Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

  Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

  Cererea de apel se va depune la Judecatoria Macin, sub sanctiunea nulitatii.

Pronuntata astazi, 29 august 2016, în sedinta publica.

Conform art.396 alin.2 cod pr.civila, solutia este pusa la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.

Domenii speta