Infracţiunea de lovire sau alte violenţe prev. de art. 193 alin. 2 C.p

Sentinţă penală 186 din 21.03.2018


Prin rechizitoriul nr.  …./115/P/2015 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău , înregistrat sub nr…../260/2016 pe rolul Judecătoriei Moineşti , jud. Bacău, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpaţilor F.A. şi S.C. ambii pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev. de art. 193 alin. 2 C.p.

În actul de sesizare al instanţei se arată că inculpaţii , în data de 26.03.2015, l-au agresat fizic pe H.T. , intrând în curtea locuinţei acestuia din oraşul …..şi i-au cauzat leziuni ce au necesitat pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale.

 Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele :

Inculpaţii F.A. şi S.C., au fost trimişi în judecată deoarece în data de 26.03.2015, l-au agresat fizic pe H.T.  cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale.

Persoana vătămată  H.T. , prezent personal în instanţă, a arătat că înţelege să-şi retragă plângerea faţă de inculpatul F.A. , cu privire la faptele reţinute în rechizitoriu şi a dat declaraţie în acest sens.

Pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe,  textul de incriminare prevede expres că acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Potrivit art. 158  alin.1,2 NCP , retragerea plângerii prealabile poate interveni până la pronunţarea unei hotărâri definitive, în cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile.

Retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală a persoanei cu privire la care plângerea a fost retrasă.

De asemenea din coroborarea art. 16 alin. 1 lit. g Cod procedură penală rezultă că în situaţia în care persoana vătămată îşi retrage plângerea , instanţa va dispune încetarea procesului penal.

În baza art. 397 alin. 1 Noul C.proc.pen. se va lua act că persoana vătămată nu au mai avut pretenţii civile faţă de inculpatul faţă de care şi-a retras plângerea.

În baza art. 275 alin. (1) pct. (2) lit.b C. proc. pen., va fi obligată persoana vătămată la plata sumelor cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat .

În data de 26.03.2015, persoana vătămată H.T. , a sesizat organele de poliţie  în legătură că faptul că în apropierea locuinţei sale, mai mulţi bărbaţi în stare de ebrietate provoacă scandal şi sunt agresivi faţă de nişte cai pe care îi lovesc cu biciul pentru a-i determina să tragă greutăţi.

Inculpaţii F.A. şi S.C. au fost deranjaţi de acest gest şi între aceştia şi persoana vătămată a avut loc o altercaţie care a degenerat în acte de violenţă.

Inculpaţii au sărit gardul în grădina în care se afla persoana vătămată H.T. şi l-au lovit cu pumnii şi picioarele,conflictul fiind aplanat prin intervenţia organelor de poliţie.

H.T.  a fost transportat la Spitalul Comăneşti, unde i-au fost acordate îngrijiri medicale, fără a necesita internare.

Din conţinutul certificatului medico-legal nr. …/A2M emis în data de 27.03.2015, de către Cabinetul de Medicină Legală Moineşti, rezultă că persoana vătămată a prezentat un traumatism obiectivat prin echimoze, escoriaţii, plăgi contuze şi fractură nazală, leziuni ce s-au putut produce prin lovire cu mijloace contondente şi corpuri dure în data de 26.03.2015 şi au necesitat pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale.

Martorii N.V. , T.N. , C.V. , H.M.  şi T.I.  au declarat că  i-au văzut pe inculpaţii F.A. şi S.C. sărind gardul într-o grădină şi lovindu-l pe H.T. . Martorul T.I.  a precizat că a fost lovit şi N.V., însă acesta nu a reclamat că ar fi fost victima vreunei infracţiuni de lovire.

Inculpatul S.C.  prezent în instanţă arată că persoana vătămată l-a lovit primul pe inculpatul F.A. , iar el a sărit la rândul lui gardul în grădina unde se afla persoana vătămată şi a intervenit pentru a-i despărţi.

De asemenea arată inculpatul că de fapt el a fost agresat de către partea vătămată.

Martorul N.V.  (fila 71 ) confirmă existenţa conflictului , faptul că a fost necesară intervenţia organelor de poliţie dar menţionează că nu a văzut cele întâmplate deoarece a plecat în casă cu fiica şi soţia sa.

Martorul T.N. (file 72 ) spune că de fapt martorul N.V.  se afla la locul incidentului şi ar fi avut posibilitatea să vadă cele întâmplate între părţi. Menţionează că incidentul a început între inculpatul F.A.  şi persoana vătămată iar că inculpatul S.C.  a intervenit în mod paşnic şi nu a lovit pe nimeni.

Martorul T.I.  (fila 73 ) a încercat iniţial să susţină poziţia inculpatului S.C.  dar apoi a revenit şi a arătat că a văzut personal cum numitul H.T.  a fost lovit de cei doi inculpaţi.

Martorul S.I.  (fila 74) îi poziţionează pe ceilalţi martori la locul incidentului dar cu toate acestea menţionează o altă situaţie de fapt faţă de ceilalţi , în sensul că inculpaţii nu au intrat în gradina unde se afla partea vătămată şi bineînţeles că inculpatul S.C. nu a lovit pe nimeni.

Martorul Ţ.M. (fila 110 ) îşi menţine declaraţia de la urmărirea penală , după ce i-a fost citită de către instanţă şi spune că incidentul s-a întâmplat în grădina părţii vătămate.

Martorul H.M.  (fila 111) a văzut că H.T.  care era în grădina sa , a fost lovit de către inculpatul F.A.  , că inculpatul S.C.  a intervenit şi el dar nu ştie exact ce s-a mai întâmplat deoarece a venit poliţia şi se afla în stare avansată de ebrietate.

Martorul C.V.  (fila 11 dosar urmărire penală ) care nu a putut fi audiat de către instanţă deoarece este plecat în străinătate fără a i se cunoaşte adresa , spune că a văzut pe cei doi inculpaţi lovind pe partea vătămată.

Depoziţiile martorilor N.V. , T.N.  , T.I.  , H.M.  la urmărirea penală sunt în sensul că inculpatul S.C.  a lovit pe persoana vătămată , motiv pentru care declaraţiile date în faţa instanţei , pe care nu au putut că le justifice de ce au fost schimbate în totalitate , vor fi considerate nesincere şi îndepărtate.

Depoziţiile martorilor arătaţi anterior vor fi analizate din punctul de vedere al veridicităţii celor menţionate şi de către procuror ca urmare a sesizării din oficiu pentru cercetări privind infracţiunea de mărturie mincinoasă.

În data de 26.03.2015, agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei oraşului …., care au fost desemnaţi să se deplaseze la locul faptei în urma sesizării persoanei vătămate H.T. , au încheiat un proces verbal cu privire la constatările şi activităţile desfăşurate.

S-a consemnat în procesul verbal că inculpaţii F.A. şi S.C. au sărit gardul şi au intrat în curtea locuinţei persoanei vătămate H.T. , lovindu-l pe acesta de mai multe ori,fiind necesară intervenția  poliţiștilor  care  i-au despărţit. F.A. şi S.C.  au fost sancţionaţi contravenţional pentru provocarea de scandal şi adresarea de cuvinte şi expresii jignitoare numitului H.T. , fiind încheiate procesele verbale de sancţionare contravenţională cu  nr. 2551282 şi 2551283.

Situaţia de fapt a mai fost dovedită şi prin : proces-verbal de consemnare a plângerii (fl. 3);declaraţie persoană vătămată  H.T. (fl. 5-6);certificat medico-legal (fl. 7);declaraţii martori : N.V.  (fl. 8), T.N.  (fl. 9), T.I.  (fl.10), C.V.  (fl. 11), T.M.  (fl. 12), H.M.  (fl. 13); proces verbal întocmit de organele de poliţie din cadrul Poliţiei Oraşului ….(fl. 17); procese verbale de sancţionare contravenţională (fl. 18-19);declaraţii suspecţi / inculpaţi F.A. (fl.23-24, 31-32), S.C. (fl. 26-27, 36-37).

Fapta inculpatului S.C.  de a aplica lovituri persoanei vătămate H.T. , cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev. 193 alin. 2 C.pen.

Se reține faptul că infracțiunea de lovire sau alte violențe are ca obiect juridic integritatea fizică sau sănătatea persoanei, precum și relațiile sociale în legătură cu acestea.

Sub aspectul laturii obiective a infracțiunii, constatăm faptul că elementul material este reprezentat în speță de lovirea directă a persoanelor vătămate cu pumnii și cu picioarele, urmarea imediată a acestor acțiuni fiind cauzarea de suferințe fizice asupra corpului persoanei vătămate, suferințe care au fost evaluate, pentru persoana vătămată , ca necesitând 14-15  zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. Legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea faptelor.

Sub aspectul laturii subiective, se constată că infracțiunile au fost săvârșite de către inculpat cu intenție directă, acesta prevăzând și urmărind producerea rezultatului faptelor lor, respectiv acela de a lovi persoana vătămată în scopul cauzării de suferințe fizice acesteia.

La individualizarea pedepsei , conform art. 74 NCP se va face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite;starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită;natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit;natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Inculpatul este la prima încălcare a legii penale .

Cu privire la modalitatea de executare a pedepsei, instanţa apreciază, în contextul probelor administrate, că scopul educativ şi preventiv al pedepsei poate fi atins şi prin aplicarea unei amenzi penale.

În baza art.63 Cod penal nou se va atrage atenţia inculpaţilor asupra faptului că neexecutarea cu rea-credinţă a pedepsei amenzii penale aplicate conduce la înlocuirea numărului de zile-amendă rămase neexecutate cu un număr echivalent de zile de închisoare.

Persoana vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 150 despăgubiri civile şi 3000 lei daune morale , aşa cum a făcut precizarea la filele 7-9 dosar şi Încheierea de şedinţă din data de 12.06.2017.

Persoana vătămată a făcut dovada cheltuielilor privind despăgubirile prin chitanţele de la filele 12-14 dosar) , în cuantum de 150 lei.

Condiţiile angajării răspunderii civile delictuale a unei persoane sunt: existenta unei fapte ilicite, a unei persoane prin care s-au adus prejudicii materiale sau morale unei alte persoane, existenta unei legături de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciul cauzat si vinovăţia autorului faptei ilicite.

Fapta ilicita reprezintă o acţiune sau inacţiune a unei persoane prin care, încălcându-se normele dreptului obiectiv, se aduc prejudicii dreptului subiectiv al unei alte persoane.

Prejudiciul produs in dauna persoanei vătămate reprezintă efectul negativ suferit de aceasta care trebuie sa se afle in legătura de cauzalitate cu fapta ilicita in sensul ca acest efect negativ trebuie sa fie rezultatul direct si nemijlocit al acţiunii autorului faptei ilicite.

Vinovăţia reprezintă latura subiectiva a răspunderii civile delictuale si consta in atitudinea de voinţă si conştiinţă a autorului faptei ilicite fata de aceasta si rezultatul socialmente periculoase.

Din coroborarea tuturor probelor administrate, instanţa reţine ca prin fapta savarsită , inculpatul a săvârşit o fapta ilicita in sensul de actiune prin care, incalcandu-se normele dreptului obiectiv, a adus prejudicii dreptului subiectiv la integritate fizica a persoanei vătămate.

Prejudiciul produs reprezintă efectul negativ suferit de acesta si reiese din certificatul medico-legal care atesta faptul ca a fost atins dreptul la integritate fizica, iar in urma faptei ilicite săvârşită de către inculpat, persoana vătămată având nevoie de 12-14 zile de îngrijiri medicale.

Din probele administrate instanta retine ca exista o legatura de cauzalitate intre fapta ilicita savarsită de inculpat si prejudiciul suferit de partea civilă , in sensul ca acest efect negativ a fost rezultatul direct si nemijlocit al actiunii autorului faptei ilicite.

Din coroborarea probelor, cele date in cursul urmăririi penale, cat si cu declaratiile inculpatului date in cursul urmaririi penale, instanta considera ca in cauza este indeplinita si conditia vinovatiei inculpatului , aceasta fiind probata sub forma intenţiei.

Astfel, inculpatul a prevăzut rezultatul socialmente periculos al faptei (vatamarea integritatii corporale a persoanei vătămate ) si a urmarit sau a acceptat posibilitatea producerii rezultatului, prin savarsirea faptei ilicite.

Constatand ca sunt indeplinite conditiile civile raspunderii civile delictuale instanta urmeaza sa aprecieze asupra cuantumului despagubirilor solicitate de persoana vătămată.

Fiind îndeplinite condiţiile civile ale răspunderii civile instanţa urmează să statueze si cu privire repararea prejudiciului moral suferit de persoana vătămată.

Stabilirea cuantumului despagubirilor pentru prejudicii aduse integritatii fizice si onoarei unei persoane presupune o apreciere subiectiva din partea judecatorului care, insa, trebuie sa aiba in vedere anumite criterii obiective rezultand din cazul concret dedus judecatii, gradul de lezare a valorilor sociale ocrotite si sa aprecieze intensitatea si gravitatea atingerii adusa acestora.

Toate aceste criterii se subordoneaza conotatiei aprecierii rezonabile, pe o baza echitabila, corespunzatoare prejudiciului real si efectiv produs, astfel incat sa nu se ajunga la o imbogatire fara justa cauza a celui care pretinde daune morale.

Instanta constata ca suma de 3000 de lei reprezentând daune morale apare ca fiind o sumă rezonabilă in raport cu suferinţele fizice si psihice încercate de partea civilă in urma faptei săvârşite de inculpat.

În aprecierea sumei instanţa a avut in vedere si inerentele suferinţe psihice provocate persoanei vătămate prin fapta inculpatului.

În baza art. 397 alin. (1) N.C.proc.pen. rap. la art. 1.349 N.C.civ., faţă de disp. art. 25 alin. (1) N.C.proc.pen., se va admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă.

În baza art. 397 alin. (1) N.C.P.P. rap. la art. 1.349 N.C.C., faţă de disp. art. 23 alin. (2) şi art. 25 alin. (1) N.C.P.P., va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bacău şi obligă pe inculpat la plata sumei de 341lei cu titlu de despăgubiri materiale, reprezentând contravaloarea transportului persoanei vătămate H.T. .

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen.  va fi obligat inculpatul  S.C.  la plata sumei de 300 lei , cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art.276 Cod proc penală va fi obligat inculpatul S.C.  către persoana vătămată la plata sumei de 2000  lei reprezentând cheltuieli judiciare , respectiv onorariu apărător.