Contrabandă. Constituire a unui grup infracțional organizat. Valoarea în vamă a bunuri ce fac obiectul contrabandei mai mică de 20.000 lei. Întrunirea elementelor constitutive.

Sentinţă penală 631 din 21.10.2017


În ceea ce privește inculpatul I.I., prin rechizitoriul DIICOT – Serviciul Teritorial Galați s-a reținut în sarcina acestuia acestuia un singur act material al infracțiunii de contrabandă și anume cel din data de 20.01.2014, când a organizat și a participat personal la introducerea ilegală a țigărilor din Republica Moldova în România, prin punctul destinat controlului vamal Oancea – Cahul. Din probele administrate rezultă că participarea acestui inculpat la activitatea de contrabandă s-a limitat doar la introducerea pe teritoriul României a cantității de 1.535 pachete de ţigări diferite mărci,  ce au o valoare de  17.659 lei (reprezentând atât valoarea în vamă, cât și contravaloarea drepturilor de import cuvenite – taxe de import, taxă pe valoarea adăugată și accize). Nu reiese că ulterior acestei participații, inculpatul să fi desfășurat activități de depozitare, colectare, preluare, deținere ori comercializare a țigărilor astfel introduse. Pe cale de consecință, activitatea presupus infracțională a inculpatului I.I. se circumscrie doar alin. (2)(a) al art. 270 din Codul Vamal, fără a fi incidente dispozițiile alin. (3). În aceste condiții, se impune a fi reținut că potrivit art. 270(2)(a) din Codul Vamal constituie infracţiunea de contrabandă „introducerea în sau scoaterea din ţară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor şi mai mare de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri”. Or, așa cum am arătat, în privința bunurilor sustrase de la controlul vamal valoarea în vamă este inferioară pragului minim de 20.000 lei, chiar și după adăugarea la valoarea în vamă a drepturilor de import datorate bugetului de stat. Pe cale de consecință, în ceea ce privește infracțiunea de contrabandă reținută în sarcina inculpatului I.I. nu sunt întrunite elementele constitutive prevăzute de textul de incriminare, sens în care s-a dispus achitarea potrivit art. 16(1)(b) Cod Procedură Penală (fapta nu este prevăzute de legea penală).

De asemenea, întrucât nu există o infracțiune de contrabandă comisă de I. I., nu se poate vorbi de o aderare a acestuia la grupul infracțional organizat constituit de inculpații L.T., C.M. și C.I.M., întrucât lipsește scopul necesar a exista în cazul acestei infracțiuni, respectiv comiterea unei sau mai multor infracțiuni, drept pentru care se va dispune achitarea potrivit art. 16(1)(a) Cod Procedură Penală (fapta nu există).