Uzucapiune

Sentinţă civilă 1668 din 12.09.2017


SENTINTACIVILA Nr. 1668/2017

Sedinta publica de la 12 Septembrie 2017

Instanta constituita din:

JUDECATORIA

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta cu nr. X din 06.09.2016 reclamantul X X a solicitat ca, in contradictoriu cu parata Unitatea Administrativ Teritoriala a comunei X, prin Primar, prin hotararea ce se va pronunta, sa se constateca a dobandit dreptul de proprietate asupra suprafetei de teren de aproximativ 1294 ha, situata in intravilanul satului X, comuna X jud X, intre vecinii : X, in temeiul art 1846,1847,1890 din vechiul cod civil, prin prescriptie achizitiva, stapanind in mod continuu, public, netulburat si sub nume de proprietar de peste 30 de ani acest imobil, precum si sa se constate ca a dobandit dreptul de proprietate asupra constructiei casa de locuit, situata pe suprafata de 1294 mp, compusa din 2 camere si sala si anexe formate din bucatarie cu 2 incaperi si beci si magazie,constructii edificate din valatuci si acoperite cu tabla, in temeiul art 492/vechiul cod civil, prin accesiune.

In motivarea in fapt, s-a aratat ca, a inceput sa stapaneasca inca din anul 1970 o suprafata de teren de aproximativ 1294 mp, situata in satul X, comuna X, jud. X, ce i-a fost data de fostul CAP al comunei X pentru a-si construi o casa de locuit si a-si intemeia o gospodarie. Suprafata de teren de 1294 mp are urmatoarele vecinatati: X.

Dupa ce a intrat in posesia imobilului, a ingradit aceasta suprafata de teren cu garduri de jur imprejur. Desi a intrat legal in posesia suprafetei de teren, cu acordul reprezentantilor Primariei de la acea vreme, nu i s-a incheiat insa niciun document cu privire la acest aspect.

Sustine ca din 1970 si pana in prezent a stapanit acest teren in mod continuu, public, netulburat si sub nume de proprietar, platind la zi taxele si impozitele prevazute de lege, comportandu-se ca si un proprietar.

In acelasi an in care a luat in stapanire terenul, respectiv in 1970, a si inceput constructia unei case de locuit cu 2 camere si sala si anexe in curte, formate din bucatarie cu 2 incaperi plus beci si magazie. Casa de locuit propriu zisa este construita din valatuci si acoperita cu tabla si constituie si in prezent imobilul in care locuiesc.

Arataca, la aparitia legii 18/91 nu a formulat cerere de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate , astfel ca a ajuns in prezent, desi stapaneste de peste 40 de ani acest imobil, sa nu aibaniciun fel de act de proprietate pentru acesta.

De asemenea, sustine ca, figureazainscris in rolul agricol al comunei cu casa si teren aferent de 1294 mp inca din anul 1970, fiind platitor de taxe si impozite, faptcerezulta din adresa nr. X din 26-07-2016 emisa de Comuna X, jud X, adresadincare rezulta ca terenul in litigiu nu face parte din domeniul public al U.A.T. X si nu a facut obiectul vreunei cereri de reconstituire la legile proprietatii.

Din anul 1970 si pana in prezent, limitele ingraditurii au ramas neschimbate, fiind pe acelasi amplasament. In decursul timpului nu a fost niciodata tulburat in posesia pe care a exercitat-o asupra imobilului in ansamblul sau si nu a avut niciun fel de litigiu cu nicio persoana fizica sau juridica cu privire la acesta.

In raport cu vecinii, dar si cu celelalte institutii ale statului s-a comportat ca si proprietar al imobilului, fiind recunoscut si cunoscut cu aceeasi titulatura in ochii acestora.

In ce priveste intinderea reala a suprafetei de teren din litigiu,face precizarea ca aceasta va fi stabilita prin expertiza tehnica topometrica ce se va efectua in prezenta cauza,deoarece suprafata de 1294 mp mentionata in rolul fiscal si agricol al Comunei X, a fost determinata empiric la nivelul anului 1970, prin masuratori cu metrul sau cu ruleta, fapt ce e posibil sa fi atras erori de masurare si determinare.

Din certificatul de sarcini nr. X din 12-08-2016 emis de OCPI X-BCPI X, rezulta ca pe imobilul din litigiu-casa de locuit si teren aferent de 1294 mp nu exista sarcini. Din certificatul nr X din 12-08-2016 emis de OCPI X-BCPI X, rezulta ca imobilul nu este inscris in Cartea funciara si nu are alocat numar cadastral.

Fata de toate aceste aspecte, apreciaza ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 1846, art.1847, art.1890,vechiul Cod civil, posesia pecareaexercitat-o fiind una utila si indelungata de peste 30 de ani, ducand la dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune.

In ce priveste constructia - casa de locuit, arata ca a fost constructor de buna credinta, a construit stiind caeste proprietar al terenului, astfel ca sunt aplicabile dispozitiile art. 492, vechiul Cod civil, dobandind prin accesiune dreptul de proprietate asupra constructiei.

In drept, a invocat disp. art. 492,494,1846,1847,1890/vechiul cod civil.

In dovedirea actiunii a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, testimoniala, expertiza tehnica judiciara in specialitatea topografie,iar in sustinere a atasatinscrisuri in copie certificata pentru conformitate cu originalul ( f. 8-15).

La data de 23.11.2016 au fost inregistrate la dosarprecizarile formulate de parata prin care aaratat ca este de acord cu stabilirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren aferenta casei de locuit.

La data de 03.04.2017 reclamantul a depus la dosarul cauzeiprecizariprin care a aratat ca solicita, in temeiul art. 204 alin 2 pct. 2 C. proc. civ.,sa se constate ca a dobandit dreptul de proprietate asupra suprafetei de teren de 1395 mp situata in intravilanul satului X, com X, jud X, intre vecinii: X, in temeiul art 1846,1847,1890/vechiul cod civil, prin prescriptie achizitiva, stapanind in mod continuu, public, netulburat si sub nume de proprietar de peste 30 de ani,acest imobil, precum si sa se constate ca a dobandit dreptul de proprietate asupra constructiei casa de locuit situata pe suprafata de teren de 1395 mp, compusa din casa de locuit cu o suprafata construita de 49 mp cu 2 camere si sala,identificata in schita anexa a raportului de expertiza prin constructia C1 si anexele gospodaresti constituite de bucatarie cu o suprafata construita de 35 mp,si grajd cu cotet cu o suprafata construita de 21 mp, identificate in aceeasi schita a raportului de expertiza prin constructiile C2 si C3, edificate din valatuci si acoperite cu tabla, in temeiul art 492/vechiul cod civil prin accesiune.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri, proba testimonialasi expertiza tehnica judiciara in specialitatea Topografie-geodezie-cadastru.

Din analiza probelor administrate, se retin urmatoarele:

Potrivit certificatului de atestare fiscala nr. X din data de 26.07.2016emis de Comuna X rezulta ca X X , figureaza in evidenta acestei institutii cu o cladire din 1970, in suprafata de 60 m.p., teren intravilan, liber 234 m.p., ocupat cu constructii 234 m.p, intravilan arabil 1.000 m.p. si teren extravilan de vii 1500m.p., arabil 2500 m.p. si nu figureaza cu creante fiscale.

Potrivit Adeverintei nr. X/26.07.2016 eliberata de Primaria com. X, rezulta ca X X foloseste in intravilanul satului X o casa de locuit din paianta de la tatal sau, X Vasile, construita in anul 1970, avand o suprafata aferenta de 1294 m.p. conform registrului cadastral al posesorilor intocmit in anul 1988 de pe satul X.

Se consemneaza ca terenul nu apartine domeniului public si nici privat si nu a facut obiectul altei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate la nicio lege de fond funciar de nicio persoana.

Potrivit certificatului de sarcini nr. X/12.08.2016 emis de OCPI X- Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Barlad, rezulta ca pentru imobilul casa si teren in suprafata de 194 m.p. situat in sat X, com. X, nu are atribuit numar cadastral si de carte funciara.

Potrivit certificatului de sarcini nr. X/12.08.2016 emis de OCPI X- Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Barlad, rezulta ca pe numele lui X X nu au fost gasite inregistrate sarcini.

Prin declaratia data in fata instantei martora X, audiata la propunerea reclamantului, a aratat ca,imobilul din prezentul litigiu este situat in sat X comuna X, pe suprafata de teren se afla o casa compusa din trei camere si o anexa separat. Reclamntul impreuna cu sotia sa au construit aceasta casa, sotia fiind decedata de 7-8 ani. Vecinatatile imobilului au fostindicate ca fiind : X, decedat si X, strada, iar in spate teren arabil. Suprafata de teren are aproximativ 12 ari.In prezent terenul este stapanit de reclamant de cand a iesit la pensie, de vreo 15 ani, si inainte reclamntul venea in concediu si lucra terenul. Crede, martora ca, reclamantul are terenul de la CAP care i l-a dat pentru a contrui casa. Terenul este ingradit in totalitate de reclamant, de cand are casa. De-a lungul timpului haturile terenului nu au suferit modificari. Impozitul este platit de X X. Cunoaste ca proprietar al acelui imobil pe Schinenau X,carestapanese imobilul din 1971, posibilsi inainte .

Prin declaratia data in fata instantei martora X, audiata la propunerea reclamantului, a aratat ca, reclamantul a locuit in imobilul din litigiu cel putin de prin anul 1970. Imobilul este compus dintr- o casa formata din doua camere, o sala si o anexa in fata casei reprezentand o bucatarie. Terenul are aproximativ 11-12 ari si este situat in sat X, comuna X. Terenul a fost atribuit reclamntului de fostul CAP pentru a-si construi o casa. Terenul este delimitat de celelalte proprietati in totalitate, cu gard. Ingraditurile au fost facute de proprietar, de reclamant din 1970. De-a lungul timpului haturile proprietatii nu au fost modificate. Casa si anexa au fost construite de reclamant impreuna cu sotia care in prezent este decedata. Martora a declarat ca il cunoaste pe reclamant ca proprietar al casei si alterenului. Proprietarul plateste taxele si impozitele. Nu au existat litigii cu privire la casa sau terenul din litigiu.

Din lucrarile dosarului rezulta ca reclamantul nu poseda acte de proprietate pentrusuprafata de teren ce face obiectul prezentului dosar si nici pentru constructiile ridicate .

Pentru identificareasuprafetei de teren din litigiu, s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice judiciare in specialitatea topografie-geodezie-cadastru.

Astfel, prin raportul de expertiza tehnica judiciara in specialitatea topografie-geodezie-cadastru intocmit de expertul X, depus la dosarul cauzei la data de 06.02.2017 ( f. 41-48) se concluzioneaza urmatoarele:

- imobilul in litigiu se gaseste in intravilanul satului X, comuna X, judetul X - tarlaua 4, parcelele 21 IA, 212CC.

- imobilul in litigiu este inscris in Registrul cadastral al posesorilor, satul X, comuna X, judetul X (anexa nr. 2), astfel: Parcela 211 Tarlaua 4 Numele si prenumele X X Suprafata 956 mp Arabil, Parcela 212 Tarlaua 4 Numele si prenumele X X Suprafata 338 mp Curti constructii.

- in Registrul agricol 1971-1975, rolul X Vasile X (anexa nr. 3), imobilul in litigiu este inscris cu suprafata totala de 1.400 mp.

- amplasamentul, forma, dimensiunile si vecinatatile imobilului in litigiu, asa cum este delimitat in teren, sunt prezentate in anexa nr. l/pagina 1, puncte de contur: 1-2-3-4-1.

- Imobilul in litigiu este delimitat de imobilele vecine cu garduri din prefabricate, scandura, plasa de sarma, etc.

- in urma documentarii efectuate la sediul Primariei comunei X, judetul X, a rezultat ca terenul nu este inscris in domeniul public sau privat al U.A.T. X, judetul X;

-terenul nu a fost revendicat de alte persoane (nu sunt inregistrate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate) si nu este inscris in niciun titlu de proprietate.

- imobilul nu are intocmita documentatie cadastrala si nu este inscris in cartea funciara.

Pe suprafata de teren din litigiu au fost identificate urmatoarele constructii

Constructii existente:

- CI, casa de locuit - S construita = 49 mp;

- C2, anexa (bucatarie) - S construita =35 mp;

- C3, anexa (grajd, cotet) - S construita = 21 mp.

Cu privire la solicitarea de a se stabili daca suprafata de teren in litigiu a fost

atribuita reclamantului de fostul CAP al comunei X, in vederea construirii unei case, potrivit evidentelor Registrului posesorilor, expertul a precizat ca la sediul Primariei comunei X, judetul X, nu exista o evidenta a loturilor atribuite pentru construirea de locuinte. In urma documentarii, a rezultat faptul ca dupa cooperativizare, suprafetele de teren preluate de G.A.C., de C.A.P., etc, au fost atribuite pentru construirea de locuinte. Din registrul agricol 1971-1975, rezulta ca reclamantul X X detine constructiile: casa de locuit, edificata in anul 1971 si bucatarie, edificata in anul 1965, fara a fi inscris anul atribuirii terenului.

Conform Registrului agricol 1971-1975 (anexa nr. 3), suprafata de teren in litigiu (S = 0,14 ha, adica 1.400 mp) este inscrisa in rolul X Vasile X, la „Capitolul II Terenurile gospodarie'.

Conform Registrului cadastral al posesorilor din satul X, comuna X, judetul X, intocmit in anul 1988 (anexa nr. 2), suprafata de teren in litigiu (S - 1.294 mp) este inscrisa in posesia reclamantului X X.

Potrivit art. 330 Cod.proc.civ., raportul de expertiza este apreciat ca util si concludent, urmand sa fie retinut in solutionarea cauzei.

Prin art. 82 din Legea nr. 71/2011 s-a prevazut ca “ Dispozitiile art. 930 - 934 din Codul civil referitoare la uzucapiunea imobiliara se aplica numai in cazurile in care posesia a inceput dupa data intrarii in vigoare a acestuia. Pentru cazurile in care posesia a inceput inainte de aceasta data, sunt aplicabile dispozitiile referitoare la uzucapiune in vigoare la data inceperii posesiei. In cazul imobilelor pentru care, la data inceperii posesiei, nu erau deschise carti funciare, raman aplicabile dispozitiile in materie de uzucapiune din Codul civil din 1864.”

In cauza de fata sunt aplicabile dispozitiile art. 1890 C. civ. de la 1864.

Uzucapiune reprezinta prescriptia prin care se dobandeste un drept real prin efectul posedarii lucrului un timp determinat, astfel incat starea de fapt se transforma in stare de drept.

Prin urmare posesia reprezinta conditia de baza a uzucapiunii, posesie care trebuie sa fie continua, neintrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar.

Posesia poate fi definita ca exercitiul unei puteri de fapt care da posibilitatea posesorului de a se comporta fata de lucru ca si cand el ar fi adevaratul titular al dreptului real, caruia ii corespunde in mod normal puterea de fapt exercitata prin acte materiale si acte juridice. Pentru a exista posesie trebuie sa fie indeplinite cumulativ doua elemente: unul material, adica acte materiale de detinere si folosiresi cel intentional care consta in aceea ca cel care savarseste actele materiale de detinere are intentia de a le face pentru sine.

Pentru dobandirea dreptului de proprietate imobiliara prin uzucapiunea de 30 de ani, astfel cum este reglementata prin dispozitiile art. 1890 C.civ., este necesar sa fie indeplinite cumulativ doua conditii, anume posesia propriu-zisa sa fie utila, adica neviciata si sa fie exercitata neintrerupt 30 de ani, indiferent daca posesorul este de buna credinta sau rea-credinta.

In acest sens, conform art. 1846 C. civ. orice prescriptie este fondata pe faptul posesiunii, posesiunea fiind " detinerea unui lucru sau folosirea de un drept…exercitata de noi insine sau de altul in numele nostru";.

Potrivit art.1847 C. civ. „ca sa se poata prescrie, se cere o posesiune continua, neintrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar".

In perioada colectivizarii conform materialului probator administrat in cauzareclamantului i-a fost atribuita suprafata de teren in scopul construirii unei locuinte, el fiind inscris in registrul agricol ( nu al posesorilor) aferent anilor 1971-1975, astfel se poate concluziona ca el a detinut suprafata de 1395mp ca lot in folosinta, astfel ca, instanta retine ca in perioada respectiva posesia reclamantului nu a fost una sub nume de proprietar.

Coroborand astfel intreg materialul probator administrat in cauza(inclusiv sustinerile reclamantului din cererea de chemare in judecata) instanta constata ca , cel putin pana in anul 1988 cand el este inscris inregistrul posesorilor reclamantul nu a exercitat o posesie sub nume de proprietar asupra suprafetei de 1395mp , reclamanta putand invoca o posesie sub nume de proprietar cel mult din anul 1988 si pana in prezent, astfel ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru a putea prescrie, reclamantul posedand sub nume de proprietar aceasta suprafata de teren din anul 1988, iar pana la data promovarii prezentei actiunii s-au scurs doar 28 de ani.

In consecinta, instanta constata ca cererea formulata de reclamant prin care solicita sa se constate ca a dobandit proprietatea asupra suprafetei de 1395 mp teren este neintemeiata si va fi respinsa.

In ceea ce priveste actiunea in constatarea dreptului de proprietate asupra casei de locuit prin accesiune imobiliara artificiala, instanta retine urmatoarele :

In cauza sunt aplicabile prevederile art. 489 din Codul civil, potrivit carora „Proprietatea pamantului cuprinde in sine proprietatea suprafetei si a subfetei lui”, precum si prevederile art. 492 din Codul civil, potrivit carora „Orice constructie, plantatie sau lucru facut in pamant sau asupra pamantului, sunt prezumate a fi facute de catre proprietarul acelui pamant cu cheltuiala sa si ca sunt ale lui, pana ce se dovedeste din contra”.

Fata de solutia retinuta de instanta cu privire la primul capat de cerere, avand in vedere ca reclamantul nu a facut dovada proprietatii asupra terenului pe care a construit casa, precum si faptul ca nu a facut dovada autorizatiei de construire prevazuta de Legea nr. 50/1991, instanta apreciaza ca aceasta cerere este neintemeiata urmand a fi respinsa.

Actiunea a fost legal timbrata.

6