Minori si familie

Sentinţă civilă 1065 din 04.05.2016


SENTINTA CIVILANr. 1065/2016

Sedinta publica de la 04 Mai 2016

Instanta constituitadin:

JUDECATORIA

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata la aceasta instanta la data de 04.11.2015 sub nr. de dosar X reclamantul X X-X a chemat in judecata pe parata X X solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa se incuviinteze sa aiba legaturipersonale cu minorul X X-X, si sa fie obligata parata la plata cheltuielilor de judecata.

In motivare arata ca, prin Sentinta civilanr.X din 06.05.2015 Judecatoria X a dispus desfacerea casatoriei cu parata ,a stabilit locuinta minorului X-X la mama, iar el a fost obligat la plata unei pensii de intretinere pentru minor in cuantum de 390 lei lunar.

Conform dispozitiilor art.401 din NCC.parintele separat de copil are dreptul de a avea legaturi personale cu acesta.

Pentru acest motiv si pentru ca doreste ca efectiv saaiba o relatie stransa si afectiva nu doar materiala cu fiul lui solicita instantei de judecata sa permita sa aibalegaturi personale cu minorul dupa cum urmeaza:

- o data la doua saptamani , incepand de vineri de la orele 17,00 si pana duminica la orele 17,00;

- in anii pari minorul sa petreaca sarbatorile de craciun cu el, iar in anii impari sa petreaca sarbatorile de pasti cu el, pentru a asigura posibilitatea fiecaruia din parti sa simtabucuria sarbatorilor impreuna;

- posibilitatea de a pleca cu minorul in concediu pe timpul verii , in anii pari in luna iulie si in anii impari in luna august.

In prezent parata nu ii permite sa aiba legaturi personale cu minorul, nici macar nu stieunde locuieste si daca este bine , motiv pentru care doreste interventia instantei de judecata pentru normalizarea relatiei tata -fiu.

In drept a invocat dispozitiile art. 401 alin 1 C. civ.

In sustinere a solicitat proba cu inscrisuri, interogatoriul paratei si proba testimoniala. A atasat copie de pe cartea de identitate si de pe sentinta civila nr. X/06.05.2015 ( f. 6-11).

Parata nu a formulat intampinare.

Prezenta in fata instantei la termenul din data de 06.04.2016 parata a aratat ca inprezentlocuieste inmun.X, str.X,aluatcunostintadecerereadechemareinjudecatadelaparintiiei, acestialocuindlaadresaundeafostcomunicataactiunea. A precizatcaestedeacordcucerereareclamantuluide a avealegaturipersonalecuminorul, estedeacordsi custabilireaunuiprogramdevizitareaminorului, insasolicita a se avea invedere la stabilireaprogramuluifaptulcaminorulesteinscrislaX la gradinita , in grupamica, avandsialte activitatidupaprogramulde lagradinita. Estedeacordcareclamantulsavinasa iaminorul insacuconditiaca acestasafie intr-ostareapta, sanufiesubinfluentabauturilor alcoolice asa cum s-amaiintamplat atuncicand l-aluatla oplimbaresicands-aintors copiluli-a spuscatataabautbere. Arata ca,invacantamare,deobiceicopilulesteadussastealabunicii maternicarelocuiescin X.

La termenul din data de 20.04.2016 reclamantul si-aprecizatcererea de chemare in judecata solicitand saaibalegaturipersonalecuminorul o datapeluna, incepanddevineri de laora17:00panaduminica laora 17:00pentruanuperturbaprogramul copilului.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri si proba testimoniala, fiind intocmit si depus referatul de ancheta psihosociala.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele :

Prin Sentinta civila nr. X/06.05.2015 pronuntata de Judecatoria X in dosarul nr. Xa fost admisa actiunea astfel cum a fost modificata, formulata de reclamanta X X in contradictoriu cu paratul X X-X.S-a dispus desfacerea casatoriei incheiata la data de 01.10.2008 si inregistrata sub nr. 272 din 01.10.2011 la X, jud. Vaslui, prin acordul partilor. S-a stabilit ca autoritatea parinteasca fata de minorul X X-X, nascut la 28.07.2012, sa fie exercitata de catre ambii parinti, locuinta minorului X X-X a fost stabilita la reclamanta X X, iarparatul a fost obligat la plata unei pensii de intretinere in favoarea minorului X X-X, nascut la 28.07.2012, in cuantum de 390 lei pe luna,de la data introducerii cererii – 03.02.2015 si pana la majoratul minorului. S-a dispus totodata ca reclamanta sa revina lanumele avut anteriorcasatoriei – X.

Din continutul referatului de ancheta psihosociala nr. X intocmit de Directia de Asistenta Sociala din cadrul Consiliului Local Municipal X rezulta ca reclamantul lucreaza ca angajat la MAPN si realizeaza un venit mediu net de 1300 lei, parata impreuna cu minorul locuiesc la X. Locuinta reclamantului este reprezentata de un apartament cu trei camere si dependinte, mobilata doar bucataria, avand ca utilitati apa, este in curs de cercetare la Politie pentru disparitia bunurilor( mobilier si aparate de uz casnic) din locuinta. Pana la clarificarea situatiei reclamantul locuieste la parinti, care detin un apartament cu trei camere corespunzator mobilat, curat intretinut, avand toate utilitatile si ofera conditii bune de locuit. Reclamantul doreste sa mentina legaturi firesti cu minorul si sa beneficieze de dreptul celuilalt parinte, dreptul la vizitare si petrecerea timpului liber.

Prin declaratia data in fata instantei martorul X X, audiat la propunerea reclamantului, tatal acestuia,a aratat ca partilesuntdespartitedeunansijumatate, auimpreunaun copil de 2 ani. Parataeste plecatadin localitate laXimpreunacuminorul. Reclamantul plateste pensiealimentara pentruminor, parataseocupadecresterea acestuia, ilduce lagradinita laX. Reclamantulnureusestesa-lintalneascapeminordeoareceparatanu-l aduce, iarreclamantul nu stie adresa la carelocuiesteminorul. Reclamantullocuiesteinapartamentul proprietateamartorului formatdin 3camere siincaresuntconditii. Reclamantuls-aintalnitcuminorulin urmacu3saptamani, afost laeiacasa, reclamantul l-a dusin parc, i-acumparatdulciuri, haine. Relatiadintreminorsireclamanteste unabuna, minoruls-abucuratdeintalnireacufamiliaextinsa. Reclamantullucreaza laUnitateaMilitaraX, nuarevicii, consumaalcoolocazionalsinu in modexcesiv.

In ceea ce priveste cererea pentru exercitarea dreptului de a avea legaturi personale cu minorul instanta are in vedere dispozitiile art. 496 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, potrivit carora „Parintele la care copilul nu locuieste in mod statornic are dreptul de a avea legaturi personale cu minorul, la locuinta acestuia. Instanta de tutela poate limita exercitiul acestui drept, daca aceasta este in interesul superior al copilului.”

Dispozitiile art. 17 din Legea nr. 272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, consacra si dreptul copilului de a avea legaturi personale atat cu ambii parinti, cat si cu rudele sale si cu celelalte persoane fata de care a dezvoltat relatii apropiate, astfel: (1) Copilul are dreptul de a mentine relatii personale si contacte directe cu parintii, rudele, precum si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament.

(2) Copilul are dreptul de a-si cunoaste rudele si de a intretine relatii personale cu acestea, precum si cu alte persoane alaturi de care copilul s-a bucurat de viata de familie, in masura in care acest lucru nu contravine interesului sau superior.

(3) Parintii sau un alt reprezentant legal al copilului nu pot impiedica relatiile personale ale acestuia cu bunicii, fratii si surorile ori cu alte persoane alaturi de care copilul s-a bucurat de viata de familie decat in cazurile in care instanta decide in acest sens, apreciind ca exista motive temeinice de natura a primejdui dezvoltarea fizica, psihica, intelectuala sau morala a copilului.

(4) In caz de neintelegere intre parinti cu privire la modalitatile de exercitare a dreptului de a avea legaturi personale cu copilul, instanta va stabili un program in functie de varsta copilului, de nevoile de ingrijire si educare ale acestuia, de intensitatea legaturii afective dintre copil si parintele la care nu locuieste, de comportamentul acestuia din urma, precum si de alte aspecte relevante in fiecare caz in parte.

Potrivit art. 18 din Legea nr. 272/2004, relatiile personale se pot realiza prin:

a) intalniri ale copilului cu parintele ori cu o alta persoana care are, potrivit prezentei legi, dreptul la relatii personale cu copilul;

b) vizitarea copilului la domiciliul acestuia;

c) gazduirea copilului, pe perioada determinata, de catre parintele sau de catre alta persoana la care copilul nu locuieste in mod obisnuit;

d) corespondenta ori alta forma de comunicare cu copilul;

e) transmiterea de informatii copilului cu privire la parintele ori la alte persoane care au, potrivit prezentei legi, dreptul de a mentine relatii personale cu copilul;

f) transmiterea de catre persoana la care locuieste copilul a unor informatii referitoare la copil, inclusiv fotografii recente, evaluari medicale sau scolare, catre parintele sau catre alte persoane care au dreptul de a mentine relatii personale cu copilul;

g) intalniri ale copilului cu parintele ori cu o alta persoana fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament intr-un loc neutru in raport cu copilul, cu sau fara supravegherea modului in care relatiile personale sunt intretinute, in functie de interesul superior al copilului.

(2) Transmiterea informatiilor prevazute la alin. (1) lit. e) si f) se va face cu respectarea interesului superior al copilului, precum si a dispozitiilor speciale vizand confidentialitatea si transmiterea informatiilor cu caracter personal.

(3) Parintele la care copilul locuieste are obligatia de a sprijini mentinerea relatiilor personale ale copilului cu celalalt parinte, prevazute la alin. (1).

Din coroborarea acestor dispozitii legale rezulta ca, legiuitorul consacra atat dreptul parintelui de a mentine relatii personale cu copilul sau, avand in vedere ca acest parinte are aceeasi raspundere in ce priveste cresterea si educarea copilului, cat si dreptul copilului, care, pentru a-si dezvolta armonios personalitatea ca viitor adult si a avea un psihic echilibrat, are dreptul de a mentine legaturi personale cu ambii parinti, precumsi cu rudele sale, dat fiind ca intre drepturile copilului se inscrie si acela de a creste in familie.

In relatia dintre parinti si copii, exercitiul drepturilor parintesti este un element fundamental al vietii de familie, reglementat de art. 8 din CEDO si include dreptul la vizita al parintelui caruia nu i-a fost incredintat minorul, in vederea mentinerii contactului cu acesta, statul neputand sa intervina decat in conditiile prevazute de art. 8 alin. 2. Atunci cand un parinte are legaturi efective cu copilul, dar resedinta acestuia din urma a fost stabilita la celalalt parinte, primul are un drept la vizita pentru a pastra contactul cu copilul ( cauza Hendriks c. Olandei, Raportul comisiei, 8 martie 1982). In acest context, se mentioneaza ca statele au obligatia pozitiva de a nu impiedica parintii sa stabileasca legaturi personale cu minorul daca doresc acest lucru .

Fata de aceste considerente, instanta apreciaza intemeiata cererea reclamantului, astfel cum a fost precizata, urmand a o admite si a stabili pentru acesta legaturi personale cu minorul X X-X, nascut la data de 28.07.2012, prin luarea acestuia de la domiciliul paratei si aducerea acestuia la acelasi domiciliu, dupa urmatorul program:

- in ultima saptamana din luna, incepand de vineri de la ora 17,00, pana duminica la ora 17,00;

- in anii pari incepand din24 decembrie de la ora 17,00, pana pe 28 decembriela ora 17,00;

- in anii impari incepand cu ziua anterioara Pastelui de la ora 17,00, pana in ziua ulterioara Pastelui la ora 17,00.

Instanta apreciaza ca acest program corespunde atat dreptului reclamantului de a pastra legaturi personale cu minorul, dar si interesului acestuia de a nu i se bulversa programul de gradinita, in prezent, si de scoala mai tarziu, avand in vedere ca locuinta este stabilita la mama, unde are toate materialele didactice, hainele si tot ce este necesar pentru intretinerea si ingrijirea lui.

Urmeaza a lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

4