Partaj judiciar

Sentinţă civilă 703 din 21.03.2016


Sentinta civila Nr. 703/2016

Sedinta publica de la 21 Martie 2016

Instanta constituitadin:

INSTANTA

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. x/189 din 13.08.2015, reclamantul X X X a chemat in judecata paratul X X X, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta:

- sa se dispuna iesirea partilor din indiviziunea ramasa in urma defunctului X X, decedat la data de 3.01.2012, cu ultimul domiciliu in satul/com. X, jud. X, a carui succesiune a fost dezbatuta prin certificatul de mostenitor nr. X21.06.2012, emis de biroul notarului public X.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca, potrivit certificatului de mostenitor nr. X21.06.2012, emis de biroul notarului public X, mostenitorii defunctului X X sunt reclamantul si paratul X X X, in calitate de fii. Masa succesorala ramasa in urma defunctului se compune din cota de ? din imobilul situat in satul/com. X, jud. X, alcatuit din casa de locuit si din suprafata de 400 m.p. teren aferenta (real masurat: 563,7234 m.p.), avand vecinatatile: X. Imobilul mentionat a fost dobandit in proprietate de catre defunctul X X in perioada casatoriei lui cu X X, fiind construit in baza autorizatiei nr. X emisa de Primaria X. Reclamantul a mai aratat ca din masa succesorala ramasa in urma defunctului mai fac parte si alte suprafete de teren situate in intravilanul si in extravilanul satului X. Reclamantul a precizat ca mama partilor, X X, i-a vandut reclamantului cota de ? din imobilul situat in satul/com. X, jud. X, alcatuit din casa de locuit si din suprafata de 400 m.p. teren aferenta si in prezent reclamantul detine intreg acest imobil.

In drept, reclamantul a invocat prevederile art. 979 din Codul de procedura civila; art. 669, art. 1143 din Codul civil.

In dovedirea actiunii reclamantul a depus la dosar inscrisuri si a folosit proba cu interogatoriu.

Reclamantul a timbrat actiunea cu 1.600 lei taxa judiciara de timbru (chitantele de la filele 6, 27, 106 dosar).

Paratul X X X a formulat intampinare (filele 34-35 dosar), prin care a aratat ca parintii lor, X X si X X, au divortat in anul 1982. Cererea pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren aferenta casei de locuit a fost formulata numai de catre X X, fiind emis Ordinul prefectului nr. X7.06.2001, pentru suprafata de 800 m.p. teren (real masurata: 1.318,341 m.p.). Ca urmare, suprafata de 800 m.p. teren intravilan este proprietatea exclusiva a lui X X si trebuie inclusa in masa succesorala ramasa in urma decesului acestuia. Paratul a mai sustinut ca pana la momentul comunicarii cererii de chemare in judecata formulata de reclamant, el nu a cunoscut despre incheierea contractelor de vanzare-cumparare autentificate cu nr. X30.07.2001 si nr. X21.06.2012.

Totodata, paratul X X X a formulat cerere reconventionala (filele 35-36 dosar), prin care a solicitat ca, in contradictoriu cu reclamantul X X X si cu parata X X, sa se dispuna:

- anularea partiala a contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. X30.07.2001 la biroul notarului public X, anulare ce priveste suprafata de 400 m.p. teren (real masurata: 754,6176 m.p.), suprafata ce urmeaza sa fie exclusa din contract;

- anularea partiala a certificatului de mostenitor nr. X21.06.2012 la biroul notarului public X, in sensul de a se inscrie in certificatul de mostenitor ca din masa succesorala face parte intreaga suprafata de 800 m.p. teren intravilan (real masurata: 1.318,341 m.p);

- anularea partiala a contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. Xla biroul notarului public X, anulare ce priveste suprafata de 400 m.p. teren intravilan (real masurata:563,7234 m.p.), suprafata ce urmeaza sa fie exclusa din contract.

In motivarea cererii reconventionale, paratul-reclamant a aratat ca la data cand X X a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 800 m.p. teren din intravilanul satului X, aferenta casei de locuit, acesta era divortat, situatie in care proprietarul suprafetei de teren mentionate este numai X X. Ca urmare, X Adriana nu putea vinde decat cota sa parte din constructia casa de locuit, nu si din suprafata de teren aferenta casei. Totodata, in certificatul de mostenitor nr. X21.06.2012 emis in urma defunctului X X trebuia inscrisa intreaga suprafata de 800 m.p. teren intravilan.

In drept, paratul-reclamant a invocat prevederile art. 205, art. 209 din Codul de procedura civila; art. 1255 din Codul civil.

Paratul-reclamant a timbrat cererea reconventionala cu 112 lei taxa judiciara de timbru.

Prin raspuns la intampinare si prin intampinare la cererea reconventionala, reclamantul a solicitat respingerea, ca neintemeiate, a sustinerilor paratului-reclamant, precum si respingerea cererii reconventionale, cu obligarea paratului-reclamant la plata cheltuielilor de judecata. Reclamantul a sustinut ca suprafata de teren aferenta constructiilor a fost bun comun al parintilor partilor, X X si X X, fiind atribuita acestora in anul 1971 de catre C.A.P. X, in vederea construirii unei case de locuit. Aceasta suprafata de teren a fost proprietatea bunicilor materni ai partilor, X si X X, terenul a fost parte din gradina casei acestora si o detineau ca lot in folosinta dat de C.A.P. La casatoria parintilor partilor, bunicii materni au fost de acord ca C.A.P.-ul sa le dea acestora suprafata de 800 m.p. teren pentru a-si construi o casa de locuit. In timpul vietii lui, X X a considerat suprafata de 800 m.p. teren ca fiind bunul comun al lui si al fostei lui sotii, X X (fosta X, fosta X). Reclamantul a ridicat exceptia prescriptiei dreptului paratului-reclamant la actiunea in anularea partiala a contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. X30.07.2001 si a certificatului de mostenitor nr. X21.06.2012. In motivarea acestei exceptii, reclamantul a sustinut ca paratul-reclamant a cunoscut despre aceste doua acte chiar la data dezbaterii mostenirii ramase in urma defunctului X X, cand acesta a fost prezent si a semnat toata documentatia ce a stat la baza emiterii certificatului de mostenitor. Reclamantul a mai aratat ca parintii sai i-au vandut parte din imobil deoarece el, reclamantul, nu detinea un imobil in care sa locuiasca cu familia lui. La randul sau, si paratul-reclamant a primit o suprafata de aproximativ 2.000 m.p. teren in intravilanul satului X, pe care el si-a construit o casa de locuit.

Prin intampinare, parata X X a solicitat respingerea cererii reconventionale, ca neintemeiata. Parata a sustinut ca in anul 1971 ea si fostul ei sot, X X, au primit de la C.A.P. X o suprafata de 800 m.p. teren pentru construirea unei case de locuit. Aceasta suprafata de teren facea parte din gradina parintilor ei, X si X X, fiind proprietatea acestora inainte de colectivizare. Ca urmare, suprafata de teren inscrisa in Ordinul emis de prefectul jud. X a fost dobandit inca din perioada casatoriei paratei cu X X si amandoi au considerat ca acest teren este bunul proprietatea lor.

Prin note scrise depuse la fila 135 dosar, reclamantul X X X a precizat actiunea introductiva, aratand ca solicita iesirea din indiviziune numai cu privire la cota de ? din imobilul compus din casa de locuit si din terenul aferent, situat in satul/com. X, avand vecinatatile: X.

Din analiza probelor administrate, se retin urmatoarele:

X X si X X au fost soti si din casatoria lor au rezultat, ca fii, X F. X X, X F. X X si X F. X X.

Prin sentinta civ. nr. X4.02.1982 a Judecatoriei X, a fost desfacuta casatoria incheiata de X X cu X X, devenita prin divort X (in prezent aceasta are numele de familie X).

In perioada casatoriei lor, in baza autorizatiei pentru executare lucrari nr. X22.06.1971 emisa de Consiliul Popular al com. X, jud. X, X X si X X au construit o casa de locuit situata in satul/com. X.

In conditiile art. 36 din Legea nr.18/1991, prin Ordinul nr. X7.06.2001, emis de prefectul judetului X, pozitia 3 din Tabelul nominal anexa la acest ordin, s-a atribuit in proprietate lui X X suprafata de 800 m.p. teren, situata in satul/com. X, suprafata de teren ce fusese atribuita in folosinta pe durata existentei constructiei.

Prin contractul de vanzare-cumparare imobiliara in urma dezmembrarii proprietatii autentificat cu nr. X30.07.2001 la biroul notarului public X din X, imobilul situat in satul/com. X, proprietatea lui X X si X X, compus din casa de locuit cu 6 camere, din valatuci, acoperita cu tabla si din suprafata de 800 m.p. teren (real masurata: 1318,3411 m.p.), avand vecinatatile: X, a fost dezmembrat in doua loturi, astfel:

- lotul nr.1, cu nr. cadastral provizoriu 241/C1, compus din constructia cu 2 camere si din suprafata de 400 m.p. teren (real masurata: 754,6176), cu vecinatatile: X;

- lotul nr. 2, cu nr. cadastral provizoriu 240, compus din casa de locuit cu 4 camere si din suprafata de 400 m.p. teren (real masurata: 563,7234 m.), cu vecinatatile: X.

In contractul sus mentionat, s-a consemnat ca imobilul a fost dobandit in proprietate de catre sotii X X si X X astfel: constructia in baza autorizatiei nr. X emisa de Primaria com. X, iar terenul a fost dobandit cu act de dare in plata de la fostul C.A.P. si reconstituit pe numele lui X X prin Ordinul prefectului nr. 1X7.06.2001, nr. curent 3, dreptul de proprietate fiind intabulat in cartea funciara individuala nr. X sub nr. 2551/2.07.2001 al Judecatoriei X.

Prin acelasi contract, X X si X X au vandut catre sotii X F. X X si X X lotul nr.1 al imobilului din satul/com. X, rezultat in urma dezmembrarii imobilului, mai sus mentionat.

Imobilul dobandit in proprietate de catre sotii X F. X X si X X prin contractul de vanzare-cumparare imobiliara in urma dezmembrarii proprietatii autentificat cu nr. X30.07.2001 la biroul notarului public X din X, a fost inscris in cartea funciara nr. X a comunei X, jud. X (carte funciara veche nr. 174).

Din extrasul de carte funciara pentru informare, emis la data de 23.07.2015 de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara X, rezulta ca asupra imobilului proprietatea sotilor X F. X X si X X, inscris in cartea funciara nr. X a comunei X, jud. X (carte funciara veche nr. X), nu sunt inregistrate sarcini.

La data de 3.01.2012 a decedat X X, cu ultimul domiciliu in com. X, jud. X.

Succesiunea ramasa in urma defunctului X X a fost dezbatuta, fiind emis certificatul de mostenitor nr. X21.06.2012 de catre biroul notarului public X din X. Conform acestui certificat de mostenitor, mostenitorii defunctului X X sunt X F. X X si X F. X X, in calitate de fii ai defunctului, fiecare cu cota de cate ? din masa succesorala, straina de succesiune, prin renuntare, fiind X F. X X, in calitate de fiica. Conform aceluiasi certificat de mostenitor, masa succesorala ramasa in urma defunctului X X se compune din cota de ? din imobilul situat in satul/com. X, jud. X, alcatuit din casa de locuit cu numar de identificare corp cladire 240-C1, cu o suprafata masurata de 86,89 m.p. si din suprafata de 400 m.p. teren aferenta (real masurata: 563,7234 m.p.), cu nr. cadastral provizoriu 240, inscris in cartea funciara nr. X a comunei X (provenita din conversia cartii funciare nr. XA1/1), cu vecinatatile: X, diferenta de cota de ? din imobilul mentionat fiind proprietatea fostei sotii a defunctului, X X.

Certificatul de mostenitor nr. X21.06.2012 a fost emis in baza incheierii finale din data de 21.06.2012 intocmita de biroul notarului public X si semnata de catre cei doi mostenitori ai defunctului.

Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. Xla biroul notarului public X, X X a vandut lui X F. X X, casatorit cu X X, cota de ? din imobilul situat in satul/com. X, jud. X,compus din casa de locuit cu numar de identificare corp cladire 240-C1, cu o suprafata masurata de 86,89 m.p. si din suprafata de 400 m.p. teren aferenta (real masurata: 563,7234 m.p.), cu nr. cadastral provizoriu 240, inscris in cartea funciara nr. X a comunei X (provenita din conversia cartii funciare nr. XA1/1), cu vecinatatile: X. In contractul de vanzare-cumparare mentionat, s-a consemnat ca diferenta de cota de ? din imobil apartine lui X F. X X si X F. X X, conform certificatului de mostenitor nr. X21.06.2012 emis de acelasi birou notarial.

In urma contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. Xla biroul notarului public X, rezulta ca asupra imobilului situat in satul/com. X, jud. X (adica lotul nr. 2 mentionat in contractul de vanzare-cumparare imobiliara in urma dezmembrarii proprietatii autentificat cu nr. X30.07.2001 la biroul notarului public X din X), compus din casa de locuit cu numar de identificare corp cladire 240-C1, cu o suprafata masurata de 86,89 m.p. si din suprafata de 400 m.p. teren aferenta (real masurata: 563,7234 m.p.), cu nr. cadastral provizoriu 240, inscris in cartea funciara nr. X a comunei X (provenita din conversia cartii funciare nr. XA1/1), cu vecinatatile: X, sunt in indiviziune:

- reclamantul X X X cu cota de ? (1/4 in baza certificatului de mostenitor nr. X21.06.2012 + ?, in devalmasie cu X X, in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. X21.06.2012);

- paratul X X X, cu cota de ?, in baza certificatului de mostenitor nr. X21.06.2012.

Prin raspunsurile date la interogatoriul propus de reclamant, paratul X X X a recunoscut ca el a fost prezent la biroul notarului public unde s-a dezbatut mostenirea ramasa in urma defunctului X X, a semnat toate documentele in baza carora a fost emis certificatul de mostenitor nr. X21.06.2012 si nu a facut obiectii cu privire la compunerea masei succesorale ramase in urma defunctului. Paratul a mai recunoscut ca, anterior cooperativizarii, suprafata de 800 m.p. teren (real masurat 1.318,341 m.p.)aferenta casei de locuit construita de parintii partilor, a fost proprietatea bunicilor materni ai partilor, X si X X. Aceeasi suprafata de teren a fost atribuita parintilor partilor, de catre C.A.P. X, in anul 1971, pentru construirea casei de locuit.

Cu privire la exceptia prescriptiei dreptului paratului-reclamant la actiunea in anularea partiala a contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. X30.07.2001 si a certificatului de mostenitor nr. X21.06.2012, exceptie ridicata de reclamantul X X X, potrivit art. 9 din Decretul nr. 167/1958, in cazurile de anulare a unui act juridic, termenul de prescriptie de 3 ani incepe sa curga de la data cind cel indreptatit a cunoscut cauza anularii, insa cel mai tirziu de la implinirea a 18 luni de la data incheierii actului.

Prin raspunsurile date la interogatoriu, paratul-reclamant a sustinut ca el nu a cunoscut continutul contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. X30.07.2001 decat dupa cei-a fost comunicata cererea de chemare in judecata, dedusa in prezent judecatii. Ca urmare, se apreciaza ca nu a intervenit prescriptia dreptului paratului-reclamant de a solicita anularea partiala a contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. X30.07.2001.

Potrivit art. 2502 alin.2 pct. 4 din Codul civil (Legea nr. 287/2009), actiunea in constatarea nulitatii absolute a certificatului de mostenitor este imprescriptibila. Fata de aceste prevederi legale, cererea prin care paratul-reclamant a solicitat anularea certificatului de mostenitor nr. X21.06.2012 nu este supusa prescriptiei extinctive.

Pentru considerentele aratate, exceptia prescriptiei dreptului paratului-reclamant la actiunea in anularea partiala a contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. X30.07.2001 si a certificatului de mostenitor nr. X21.06.2012, exceptie ridicata de reclamantul X X X, este neintemeiata, urmand sa fie respinsa.

Cu privire la cererea reconventionala, formulata de paratul-reclamant X X X, se retine ca Ordinul nr. X7.06.2001 al prefectului judetului X, prin care s-a atribuit in proprietate titularului X X suprafata de 800 m.p. teren, situata in satul/com. X, a fost emis in baza prevederilor art. 36 din Legea nr.18/1991.

Astfel, articolul 36 alin.2 din Legea nr.18/1991, republicata, prevede ca „Terenurile proprietate de stat, situate in intravilanul localitatilor, atribuite, potrivit legii, in folosinta vesnica sau in folosinta pe durata existentei constructiei, in vederea construirii de locuinte proprietate personala sau cu ocazia cumpararii de la stat a unor asemenea locuinte, trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuintelor, in proprietatea acestora, integral sau, dupa caz, proportional cu cota detinuta din constructie”.

Din probele administrate, rezulta ca X X si Pericopie X au construit casa de locuit din satul X in baza unei autorizatii de executare lucrari din 1971 si prin contributia lor comuna. Casa de locuit mentionata a fost amplasatape o suprafata de teren care, anterior cooperativizarii agriculturii, a fost proprietatea parintilor paratei X X (bunicii materni ai reclamantului si ai paratului-reclamant). Deoarece casa de locuit a fost proprietatea lui X X si X X, rezulta ca si suprafata de teren de sub casa de locuit si din curtea casei este proprietatea acestora. Cel mult, terenul ar fi putut fi numai proprietatea paratei X X deoarece, anterior cooperativizarii, terenul a fost proprietatea parintilor acesteia, nicidecum terenul nu poate fi proprietatea exclusiva a lui X X.

Ca urmare, este lipsit de relevanta faptul ca Ordinul nr. X7.06.2001 a fost emis numai pe numele lui X X, dupa ce acesta divortase de X X, astfel ca terenul mentionat in ordinul emis de prefect se considera a fi proprietatea fostilor soti X X si X X.

In conditiile in care suprafata de teren aferenta casei de locuit construite de X X si X X este proprietatea lor devalmasa, nu exista niciun motiv pentru anularea partiala a contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. X30.07.2001 la biroul notarului public X, nici pentru anularea partiala a certificatului de mostenitor nr. X21.06.2012 la biroul notarului public X, nici pentru anularea partiala a contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. Xla biroul notarului public X.

Pentru considerentele aratate, se va respinge, ca neintemeiata, cererea reconventionala princareparatul-reclamant X X X a solicitat, in contradictoriu cu reclamantul X X X si cu parata X X, anularea partiala a contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. X30.07.2001 la biroul notarului public X, anularea partiala a certificatului de mostenitor nr. X21.06.2012 la biroul notarului public X, anularea partiala a contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. Xla biroul notarului public X.

Pentru solutionarea cauzei, s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice judiciare in constructii.

Astfel, prin raportul de expertiza tehnica judiciara in constructii intocmit de expertul X, depus la dosarul instantei la data de 22.02.2016, filele 168-188, a fost identificat lotul nr. 2 al imobilului mentionat in contractul de vanzare-cumparare imobiliara in urma dezmembrarii proprietatii autentificat cu nr. X30.07.2001 la biroul notarului public X din X, stabilindu-se ca acest imobil este situat in satul X nr. X, comuna X, jud. X, cu vecinatatile: X. Imobilul se compune din casa de locuit parter cu 3 camere, bucatarie, hol, terasa din beton acoperita si din suprafata totala de 400 m.p. teren (real masurata: 563,7425 m.p.) din care: 308,9809 m.p. teren de categoria curti-constructii si 254,7425 m.p. de categoria vie. Casa de locuit ce compune imobilul a fost edificata in anul 1971 in baza autorizatiei pentru executare lucrari nr. X22.06.1971, cu peretii din paianta, invelitoare din tabla zincata. Conform raportului de expertiza, valoarea constructiilor ce compun imobilul este de 20.000 lei, iar valoarea suprafetei de 400 m.p. teren, conform actului de proprietate, este de 12.000 lei, valoarea totala a imobilului fiind de 32.000 lei.Prin raportul de expertiza s-a apreciat ca imobilul in cauza nu poate fi comod partajat in natura.

Raportul de expertiza tehnica judiciara in constructii intocmit de expertul X este apreciat ca util si concludent, urmand sa fie retinut in solutionarea cauzei.

Fata de concluziile raportului de expertiza, se va retine ca, exprimate valoric, cotele partilor sunt urmatoarele:

- cota de ? a reclamantului X X X este in valoare de 24.000 lei;

- cota de ? a paratului X X X este in valoare de 8.000 lei.

Pentru considerentele aratate, cererea prin care reclamantul a solicitat iesirea din indiviziunea privitoare la lotul nr. 2 al imobilului situat in satul/com. X, jud. X, mentionat in contractul de vanzare-cumparare imobiliara in urma dezmembrarii proprietatii autentificat cu nr. X30.07.2001 la biroul notarului public X, compus din casa de locuit cu numar de identificare corp cladire 240-C1, si din suprafata de 400 m.p. teren aferenta (real masurata: 563,7234 m.p.), cu nr. cadastral provizoriu 240, inscris in cartea funciara nr. X a comunei X, este intemeiata, urmand sa fie admisa.

In consecinta, potrivit art. 1143 alin.1 din Codul civil, se va dispune iesirea reclamantului X X X si a paratului X X X din indiviziunea privitoare la lotul nr. 2 al imobilului situat in satul/com. X, jud. X, mentionat in contractul de vanzare-cumparare imobiliara in urma dezmembrarii proprietatii autentificat cu nr. X30.07.2001 la biroul notarului public X compus din casa de locuit cu numar de identificare corp cladire 240-C1, si din suprafata de 400 m.p. teren aferenta (real masurata: 563,7234 m.p.), cu nr. cadastral provizoriu 240, inscris in cartea funciara nr. X a comunei X.

La termenul de judecata din 17.03.2016, partile au solicitat ca atribuirea loturilor sa se dispuna direct prin sentinta.

Ca urmare, potrivit art. 990 din Codul de procedura civila, se va atribui direct in proprietate reclamantului X X X intreg imobilul cu nr. cadastral provizoriu 240, inscris in cartea funciara nr. X a comunei X, jud. X (adica lotul nr.2 al imobilului situat in satul/com. X, jud. X, mentionat in contractul de vanzare-cumparare imobiliara in urma dezmembrarii proprietatii autentificat cu nr. X30.07.2001 la biroul notarului public X), situat in satul X nr. X, comuna X, jud. X, compus din casa de locuit cu numar de identificare corp cladire 240-C1, cu o suprafata de 86,89 m.p, de nivel parter, cu 3 camere, bucatarie, hol, terasa din beton acoperita si din suprafata totala de 400 m.p. teren (real masurata: 563,7425 m.p.) din care: 308,9809 m.p. teren de categoria curti-constructii si 254,7425 m.p. de categoria vie, cu vecinatatile: X, valoarea imobilului mentionat fiind de 32.000 lei, delimitat prin schita-anexa la raportul de expertiza tehnica judiciara in constructii intocmit de expertul X, ce face parte din prezenta sentinta.

Pentru constituirea si atribuirea loturilor au fost avute in vedere prevederile art. 988 din Codul de procedura civila, respectiv s-a avut in vedere ca reclamantul are o cota mai mare din bunul imobil suspus partajului, comparativ cu cota paratului.

Potrivit art. 676 alin. 2 lit. a din Codul civil, pentru compensarea valorica a loturilor reclamantul X X X va fi obligat sa plateasca paratului X X X suma de 8.000 lei, reprezentand sulta.

Reclamantul a efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma totala de 4.206,30 lei (1.600 lei taxa judiciara de timbru; 2.106,30 lei onorariu pentru expertul X; 500 lei onorariu avocat).

Potrivit art. 453 alin.1 din Codul de procedura civila, paratul X X X va fi obligat sa plateasca reclamantului X X X cota de ? din cheltuielile de judecata efectuate de reclamant in prezenta cauza, adica sa plateasca suma de 1.051,58 lei.

Consecinta a respingerii cererii reconventionale, cheltuielile de judecata efectuate in cauza de catre paratul-reclamant X X X vor ramane in sarcina acestuia.

In temeiul art. 990 din Codul de procedura civila, se va stabili partilor, ca termen pentru plata sultei si a cheltuielilor de judecata, un termen de pana la 6 luni, ce se va calcula incepand cu data ramanerii definitive a prezentei sentinte.

6

Domenii speta