Partaj

Sentinţă civilă 3062 din 23.12.2013


I N S T A N TA

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. X din 31.01.2013 Reclamantul H F. L M a cheVt in judecata pe paratii H G, H F. M M, V T, H V V (fosta P), H V, M V, M M, M I, M V N, M (M) R, M A, P M, P C, P O, P M, P (P) A A, V(P) A, P S, P G, P P, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta:

- sa se dispuna iesirea partilor din indiviziunea privitoare la suprafata de 5 ha 2.138 m.p. teren, situata in extravilanul satului/com. Y, jud. V, inscrisa in titlul comun de proprietate nr. X/16.04.1996, emis titularilor H D. X, H G, H V, P C, M A, P V, V T.

In motivarea actiunii, Reclamantul a aratat ca prin titlul comun de proprietate nr. X/16.04.1996 s-a reconstituit titularilor H D. X, H G, H V, P C, M A, P (H) V V, V T, care sunt frati, dreptul de proprietate pentru suprafata de 5 ha 6.031 m.p. teren, situata pe raza satului/com. Y, jud. V. Titularul H D. X a decedat, iar mostenitorii acestuia sunt Reclamantul si H F. M M. Titulara P C a decedat, iar mostenitorii acesteia sunt P P, in calitate de sot supravietuitor, P S, P A, P G, P C, P D, in calitate de fii. P C, a decedat, mostenitorii acestuia fiind paratii P M si P A A. P D a decedat, iar mostenitorii acestuia sunt paratele P M, P C, P O. Titulara M A a decedat, iar mostenitorii acesteia sunt paratii M V, M M, M I, M V N, M (M) R, in calitate de fii. Reclamantul a Vi aratat ca, prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. X/18.05.2000, el a cumparat: suprafata de 1.230,42 m.p. teren (real masurata: 1.310,28 m.p.), situata in intravilanul satului/com. Y, in tarlaua 17, parcela 200/12, din pct. Inarie, cu vecinatatile: X; suprafata de 1.064 m.p. teren (real masurata: 1.260,38 m.p.), situata in intravilanul satului/com. Y, in tarlaua 17, parcela 229/12, din pct. Inarie, cu vecinatatile: X.

In dovedirea actiunii, Reclamantul a depus la dosar, in copie, titlul comun de proprietate nr. X/16.04.1996; acte de stare civila; contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. X/18.05.2000 la biroul notarului public X X din B si a folosit proba cu expertiza tehnica judiciara topografica.

Paratii nu au formulat intampinare.

Prezenti in instanta la primul termen de judecata din 14.03.2013, paratiiH G, H F. M M, V T, M M, M I, M A, V(P) A, P G si P P au aratat ca sunt de acord cu actiunea Reclamantului.

Paratii H V V (fosta P), H V, M V, M V N, M (M) R, P M, P A A, P M, P O nu s-au prezentat in instanta, nu au propus probe in aparare.

Deoarece, la primul termen de judecata Reclamantul a aratat ca paratii H V V, H V, M V, M V N, M (M) R, P M, P A, P M, P O sunt plecati in strainatate, la adrese pe care el nu le cunoaste, acesti parati au fost citati in cauza, pentru termenele de judecata ce au urmat, atat la adresele indicate de reclamant, cat si prinpublicitate, conform art. 95 alin.1-2 din Codul de procedura civila (1865), prin afisare la usa instantei si printr-un ziar mai raspandit.

Parata P C a fost reprezentata in proces prin Mandatarul VA, in baza procurii speciale autentificate cu nr. X/15.03.2013 la biroul notarului public X IO din B.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Prin titlul comun de proprietate nr. X/16.04.1996, emis de Comisia Judeteana V pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, s-a reconstituit titularilor H D. X, H G, H V, P C, M A, P V, V T, dreptul de proprietate pentru suprafata de 5 ha 6.031 m.p. teren, situata pe raza satului/com. Y, jud. V.

Titularii H D. X, H G, H V, P C, M A, P V, V T, inscrisi in titlul comun de proprietate nr. X/16.04.1996, sunt frati si sunt fiii defunctilor H D si H V.

H D. X (titular inscris in titlul de proprietate nr. X/16.04.1996) a decedat la data de 3.01.2012, iar mostenitorii acestuia sunt Reclamantul H F. L M si paratul H F. M M.

P C (titular inscris in titlul de proprietate nr. X/16.04.1996) a decedat la data de 21.03.2012, iar mostenitorii acesteia sunt P P, sot supravietuitor, P S, V(P) A, P G, P C, P D, in calitate de fii.

P C (fiul titularei defuncte P C) a decedat la data de 30.06.2000 si mostenitorii acestuia sunt paratii P M si P A A.

P D (fiul titularei defuncte P C) a decedat la data de 17.10.2004, iar mostenitorii acestuia sunt paratele P M, P C, P O.

M A (titular inscris in titlul de proprietate nr. X/16.04.1996) a decedat la data de 11.04.1997, iar mostenitorii acesteia sunt M A, sot supravietuitor si paratii M V, M M, M I, M V N, M (M) R, in calitate de fii.

Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. X/18.05.2000 la biroul notarului public X X din B, vanzatorii M A (in calitate de curator pentru minorul M V N), H V, V T, M V, H X, H G, P C, P V V, M I, M M si M R (M) au vandutReclamantului H L M urmatoarele suprafete de teren inscrise in titlul comun de proprietate nr. X/16.04.1996:

- suprafata de 1.230,42 m.p. teren (real masurata: 1.310,28 m.p.), situata in intravilanul satului/com. Y, in tarlaua 17, parcela 200/12, din pct. Inarie, cu vecinatatile: X;

- suprafata de 1.064 m.p. teren (real masurata: 1.260,38 m.p.), situatain intravilanul satului/com. Y, in tarlaua 17, parcela 229/12, din pct. Inarie, cu vecinatatile: X.

In total, a fost vanduta Reclamantului suprafata de 2.294,42 m.p. teren (real masurat: 2.570,66 m.p.).

Este de precizat ca suprafetele de teren pe care Reclamantul H L M le-a cumparat prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. X/18.05.2000 la biroul notarului public X X, sus mentionat, sunt inscrise in titlul comun de proprietate nr. X/16.04.1996 ca fiind situate in extravilanul satului/com. Y, jud. V.

In conditiile sus aratate, se retine ca partile sunt indiviziune asupra suprafetei de 5 ha 3.736,58 m.p. teren (5 ha 6.031 m.p. teren, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/16.04.1996, din care s-au scazut suprafetele de 1.230,42 m.p. si de 1.064 m.p. teren, vandute prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. X/18.05.2000 la biroul notarului public X X).

Suprafata de 5 ha 3.736,58 m.p. teren, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/16.04.1996 (titulari H D. X, H G, H V, P C, M A, P V, V T), asupra careia partile sunt in indiviziune, se compune din:

- suprafata de 2 ha 7.500 m.p. teren arabil, din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 3, parcela 9/35, din pct. „3 R (R1)”;

- suprafata de 900 m.p. teren arabil, din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 8, parcela 75/27, din pct. „Cal Alb”;

- suprafata de 1 ha teren arabil, din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 71, parcela 1008/13, din pct. „Copacelul”;

- suprafata de 944 m.p. teren vie, din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 17, parcela 218/12, din pct. „Inarie”;

- suprafata de 1.624 m.p. teren livezi, din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 17, parcela 210/14, din pct. „Inarie”;

- suprafata de 1.069,58 m.p. teren livezi, din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua17, parcela 200/12, din pct. „Inarie”;

- suprafata de 100 m.p. teren pasune, din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 17, parcela 228/12, din pct. „Inarie”;

- suprafata de 2.500 m.p. teren fanete, din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 9, parcela 80/1/85, din pct. „X”;

- suprafata de 7.500 m.p. teren fanete, din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 9, parcela 80/1/70, din pct. „X”;

- suprafata de 460 m.p. teren curti-constructii din intravilanul satului/com. Y, din tarlaua 34, parcela 937;

- suprafata de 979 m.p. teren arabil din intravilanul satului/com. Y, din tarlaua 34, parcela 938;

- suprafata de 160 m.p. teren arabil din intravilanul satului/com. Y, din tarlaua 34, parcela 936.

Cotele partilor sunt urmatoarele:

- Reclamantul H L M si paratul H M M (mostenitorii defunctului H X): cota de cate 1/14, fiecare;

- paratul H G (titular din de proprietate nr. X/16.04.1996): cota de 1/7;

- paratul H V (titular din titlul de proprietate nr. X/16.04.1996): cota de 1/7;

- paratii P P, P S, VA, P G (mostenitorii defunctei P C): cota de cate 1/42, fiecare;

- paratii P M si P A A (mostenitorii defunctului P C, fiul defunctei P C): cota de cate 1/84, fiecare;

- paratii P M, P C, P O (mostenitorii defunctului P D, fiul defunctei P C): cota de cate 1/126, fiecare;

- paratii M A, M V, M M, M I, M V N, M R (mostenitorii defunctei M A): cota de cate 1/42, fiecare;

- parata V T (titular din de proprietate nr. X/16.04.1996): cota de 1/7;

- parata H V V (titulara P V din titlul de proprietate nr. X/16.04.1996): cota de 1/7.

Cele de Vi sus au fost stabilite prin incheierea de sedinta din data de 25.04.2013 (filele 103-106, vol. I dosar).

Prin Certificatul nr. 20319/26.06.2013, emis de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara B, s-a retinut ca:

- suprafata de 1.064 m.p. teren din tarlaua 17, parcela 229/12 din extravilanul satului Y are atribuit nr. cadastral 70 si este inscrisa in cartea funciara nr. 59/A1 a comunei Y;

- suprafata de 2.300 m.p. teren din tarlaua 17, parcela 200/12 are atribuit nr. cadastral 71, fiind dezmembrata in NC 71/1 in cartea funciara nr. 48/A2/1 si NC 71/2 in cartea funciara nr.59/A2 a comunei Y.

Tot in Certificatul nr. 20319/26.06.2013, emis de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara B, s-a retinut ca pe numele H D. X, H G, H V, P C, M A, P V, V T nu s-au gasit inregistrate sarcini.

Pentru stabilirea valorii terenurilor din extravilan si pentru constituirea loturilor, s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice judiciare topografice.

Astfel, prin raportul de expertiza tehnica judiciara topografica, intocmit de expertul X, depus la dosarul instantei la data de 21.06.2013, filele 44-65, vol. II dosar, a fost identificata suprafata de 5 ha 2.137,58 m.p. teren situata in extravilanul satului/com. Y, jud. V, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/16.04.1996(5 ha 4.432 m.p. teren extravilan inscrisa in titlu - 2.294,42 m.p. teren, vanduta Reclamantului), cu privire la care s-a solicitat iesirea din indiviziune, stabilindu-se ca valorile acestor suprafete de teren sunt urmatoarele:

- suprafata de 2 ha 7.500 m.p. teren arabil, din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 3, parcela 9/35, din pct. „3 R (R1)”, este in valoare de 9.625 lei si a fost delimitata prin pct. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza;

- suprafata de 900 m.p. teren arabil (in prezent vie hibrida), din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 8, parcela 75/27, din pct. „Cal Alb”, este in valoare de 972 lei si a fost delimitata prin pct. 1-2-3-4-1 din anexa nr. 5 la raportul de expertiza;

- suprafata de 1 ha teren arabil (determinata analitic: 10.275 m.p.), din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 71, parcela 1008/13, din pct. „Copacelul R1, F.Z”, este in valoare de 3.596 lei si a fost delimitata prin pct. 1-2-3-4-5-6-1 din anexa nr. 6 la raportul de expertiza;

- suprafata de 944 m.p. teren vie (determinata analitic: 998 m.p.), din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 17, parcela 218/12, din pct. „Inarie”, in prezent face parte din intravilanul satului Y, este in valoare de 10.519 lei si a fost delimitata prin pct. 1-2-3-4-7-8-1 din anexa nr. 3 la raportul de expertiza;

- suprafata de 1.624 m.p. teren vii (in titlu, livezi) (determinata analitic: 1.632 m.p.), din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 17, parcela 210/14, din pct. „Inarie”, in prezent face parte din intravilanul satului Y, este in valoare de 17.201 lei si a fost delimitata prin pct. 1-2-3-4-5-6-1 din anexa nr. 2 la raportul de expertiza;

- suprafata de 1.069,58 m.p. teren vii (in titlu, livezi) (determinata analitic: 1.149 m.p.), din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 17, parcela 200/12, din pct. „Inarie”, in prezent face parte din intravilanul satului Y, este in valoare de 12.110 lei si a fost delimitata prin pct. 1-2-3-4-5-6-1 din anexa nr. 4 la raportul de expertiza;

- suprafata de 100 m.p. teren pasune, din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 17, parcela 228/12, din pct. „Inarie”, in prezent face parte din intravilanul satului Y, este in valoare de 1.054 lei si a fost delimitata prin pct. 4-5-6-7-4 din anexa nr. 3 la raportul de expertiza;

- suprafata de 2.500 m.p. teren arabil (in titlu, fanete), din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 9, parcela 80/1/85, din pct. „X”, este in valoare de 875 lei si a fost delimitata prin pct. 1-2-3-4-1 din anexa nr. 7 la raportul de expertiza;

- suprafata de 7.500 m.p. teren arabil (in titlu, fanete), din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 9, parcela 80/1/70, din pct. „X”, este in valoare de 2.625 lei si a fost delimitata prin pct. 1-2-3-4-5-6-1 din anexa nr. 8 la raportul de expertiza.

Prin acelasi raport de expertiza au fost facute propuneri de impartire a terenului din extravilan in 7 loturi.

Raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul X a fost avizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara V prin procesele-verbale de receptie nr. 146, nr. 147, nr. 148, nr. 149 toate din data de 7.06.2013, lucrarea fiind „Admisa”.

Impotriva raportului de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit Reclamantul a formulat obiectiuni (filele 106-107, vol. II dosar), prin care a sustinut ca suprafata de 1069,58 m.p. teren intravilan din tarlaua 17, parcela 200/12, nu poate fi partajata in doua loturi, asa cum s-a propus prin raportul de expertiza, deoarece cele doua loturi ar avea o deschidere la drumul public mai mica de 12 m.l., nefiind indeplinita astfel conditia prev. de art. 30 din HG nr. 525/1996, potrivit carora fiecare lot trebuie sa aiba o deschidere la drumul public de peste 12 ml. Reclamantul a Vi aratat ca el poseda intreaga parcela 200/12 din tarlaua 17, in suprafata de 2.300 m.p. de Vi bine de 12 ani, cand, prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. X/18.05.2000, el a cumparat suprafata de 1.130,42 m.p. teren, iar diferenta de teren din aceeasi parcela a fost cultivata neintrerupt de catre reclamant, executand cultura de pomi fructiferi. In continuarea parcelei 200/12 se afla parcela 229/12, in suprafata de 1.064 m.p. teren, pe care Reclamantul a cumparat-o prin acelasi contract si pe aceasta suprafata de teren Reclamantul a construit o casa de locuit si anexe gospodaresti, iar lotizarea parcelei 200/12 nu ar asigura functionalitatea gospodariei taranesti.

La obiectiunile formulate de reclamant, expertul tehnic judiciar X a raspuns la data de 28.10.2013 (filele 124-127, vol. II dosar), aratand ca mentine concluziile si parerile formulate in raportul de expertiza intocmit initial. Cu privire la suprafata de 1.069,58 m.p. teren (determinata analitic: 1.149 m.p.) din tarlaua 17, parcela 200/12, expertul judiciar a facut o propunere de lotizare a acestei suprafete de teren, in doua loturi.

Potrivit art. 201 Cod.proc.civ, raportul de expertiza tehnica judiciara intocmit este apreciat ca util si concludent, urmand sa fie retinut in solutionarea cauzei.

Fata de concluziile raportului de expertiza, se va retine ca valoarea suprafetei totale de 5 ha 2.137,58 m.p. teren situata in extravilanul satului/com. Y, jud. V, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/16.04.1996, asupra careia partile sunt in indiviziune, este de 58.577 lei.

ExpriVte valoric, cotele partilor sunt urmatoarele:

-cota de cate 1/14 a Reclamantului H L M si a paratului H M M este de cate 4.184,07 lei;

-cota de 1/7 a paratului H G este de 8.368,14 lei;

-cota de 1/7 a paratului H V este de 8.368,14 lei;

-cota de cate 1/42 a fiecaruia dintre paratii P P, P S, VA, P G este de cate 1.394,69 lei;

-cota de cate 1/84 a fiecaruia dintre paratii P M si P A A este de cate 697,35 lei;

-cota de cate 1/126 a fiecaruia dintre paratii P M, P C, P O este de cate 464,90 lei;

-cota de cate 1/42 a fiecaruia dintre paratii M A, M V, M M, M I, M V N, M (M) R este de cate 1.394,69 lei;

-cota de 1/7 a paratei V T este de 8.368,14 lei;

-cota de 1/7 a paratei H V V (titulara P V din titlul de proprietate nr. X/16.04.1996) este de 8.368,14 lei.

Pentru considerentele aratate, actiunea prin care Reclamantul a solicitat iesirea din indiviziunea privitoare la suprafata de 5 ha 2.137,58 m.p. teren situata in extravilanul satului/com.Y, jud. V, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/16.04.1996, este intemeiata, urmand sa fie admisa.

In consecinta, potrivit art. 1143 din Codul civil (Legea nr. 287/2009) se va dispune iesirea partilor din indiviziunea privitoare la suprafata de 5 ha 2.137,58 m.p. teren situata in extravilanul satului/com. Y, jud. V, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/16.04.1996 (titulari H D. X, H G, H V, P C, M A, P V, V T).

La termenul de judecata din 23.12.2013, partile prezente au solicitat ca atribuirea loturilor sa se dispuna direct prin sentinta.

I.Ca urVre, in temeiul art. 67310 alin.4 Cod.proc.civ., se va atribui direct in proprietate Reclamantului H F. L M lotul nr. 1, cu o suprafata totala de 5.557 m.p. teren, in valoare de 20.358 lei, asa cum a fost stabilit prin raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul X, ce face parte din prezenta sentinta, lot compus din:

- suprafata de 242 m.p. teren vie, din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 17, parcela 218/12, din pct. „Inarie”, in prezent face parte din intravilanul satului Y, in valoare de 2.551 lei, delimitata prin pct. 3-4-7-8-3 din anexa nr. 3 la raportul de expertiza;

- suprafata de 890 m.p. teren vii (in titlu, livezi), din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 17, parcela 210/14, din pct. „Inarie”, in prezent face parte din intravilanul satului Y, in valoare de 9.381 lei, delimitata prin pct. 1-2-3-6-1 din anexa nr. 2 la raportul de expertiza;

- suprafata de 575 m.p. teren vii (in titlu, livezi), din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 17, parcela 200/12, din pct. „Inarie”, in prezent face parte din intravilanul satului Y, in valoare de 6.060 lei, delimitata prin pct. 1-2-3-6-1 din anexa nr. 4 A la raportul de expertiza (varianta nr. 2 de lotizare propusa prin raspunsul expertului la obiectiunile formulate de reclamant la raportul de expertiza);

- suprafata de 100 m.p. teren pasune, din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 17, parcela 228/12, din pct. „Inarie”, in prezent face parte din intravilanul satului Y, in valoare de 1.054 lei, delimitata prin pct. 4-5-6-7-4 din anexa nr. 3 la raportul de expertiza;

- suprafata de 3.750 m.p. teren arabil (in titlu, fanete), din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 9, parcela 80/1/70, din pct. „X”, in valoare de 1.312 lei, delimitata prin pct. 3-4-5-6-3 din anexa nr. 8 la raportul de expertiza.

II. Se va atribui direct in proprietate paratului H F. M M lotul nr. 2, cu o suprafata totala de 5.822 m.p. teren, in valoare de 23.151 lei, asa cum a fost stabilit prin raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul X, ce face parte din prezenta sentinta, lot compus din:

- suprafata de 756 m.p. teren vie, din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 17, parcela 218/12, din pct. „Inarie”, in prezent face parte din intravilanul satului Y, in valoare de 7.968 lei, delimitata prin pct. 1-2-3-8-1 din anexa nr. 3 la raportul de expertiza;

- suprafata de 742 m.p. teren vii (in titlu, livezi), din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 17, parcela 210/14, din pct. „Inarie”, in prezent face parte din intravilanul satului Y, in valoare de 7.821 lei, delimitata prin pct. 1-2-3-6-1 din anexa nr. 2 la raportul de expertiza;

- suprafata de 574 m.p. teren vii (in titlu, livezi), din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 17, parcela 200/12, din pct. „Inarie”, in prezent face parte din intravilanul satului Y, in valoare de 6.050 lei, delimitata prin pct. 3-4-5-6-3 din anexa nr. 4 A la raportul de expertiza (varianta nr. 2 de lotizare propusa prin raspunsul expertului la obiectiunile formulate de reclamant la raportul de expertiza);

- suprafata de 3.750 m.p. teren arabil (in titlu, fanete), din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 9, parcela 80/1/70, din pct. „X”, in valoare de 1.312 lei, delimitata prin pct. 1-2-3-6-1 din anexa nr. 8 la raportul de expertiza.

III. Se va atribui direct in proprietate paratului H G lotul nr.3, cu o suprafata totala de 1 ha 1.081 m.p. teren, in valoare de 4.535 lei, asa cum a fost stabilit prin raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul X, ce face parte din prezenta sentinta, lot compus din:

- suprafata de 2.500 m.p. teren arabil, din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 3, parcela 9/35, din pct. „3 R (R1)”, in valoare de 875 lei, delimitata prin pct. 5-6-7-8-5 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza;

- suprafata de 900 m.p. teren arabil (in prezent vie hibrida), din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 8, parcela 75/27, din pct. „Cal Alb”, in valoare de 972 lei, delimitata prin pct. 1-2-3-4-1 din anexa nr. 5 la raportul de expertiza;

- suprafata de 5.181 m.p. teren arabil, din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 71, parcela 1008/13, din pct. „Copacelul R1, F.Z”, in valoare de 1.813 lei, delimitata prin pct. 1-2-5-6-1 din anexa nr. 6 la raportul de expertiza;

- suprafata de 2.500 m.p. teren arabil (in titlu, fanete), din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 9, parcela 80/1/85, din pct. „X”, in valoare de 875 lei, delimitata prin pct. 1-2-3-4-1 din anexa nr. 7 la raportul de expertiza.

IV. Se va atribui direct in proprietate paratului H V lotul nr.4, cu o suprafata totala de 5.000 m.p. teren, in valoare de 1.750 lei, asa cum a fost stabilit prin raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul X, ce face parte din prezenta sentinta, lot compus din:

- suprafata de 5.000 m.p. teren arabil, din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 3, parcela 9/35, din pct. „3 R (R1)”, in valoare de 1.750 lei, delimitata prin pct. 3-4-9-10-3 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza.

V. Se va atribui direct in proprietate paratilor M A, M V, M M, M I, M V N, M (M) R (in calitate de mostenitori ai defunctei M A, titulara inscrisa in titlul de proprietate), care vor ramane in indiviziune, lotul nr.5, cu o suprafata totala de 10.000 m.p. teren, in valoare de 3.500 lei, asa cum a fost stabilit prin raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul X, ce face parte din prezenta sentinta, lot compus din:

- suprafata de 10.000 m.p. teren arabil, din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 3, parcela 9/35, din pct. „3 R (R1)”, in valoare de 3.500 lei, delimitata prin pct. 1-2-11-12-1 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza.

VI. Se va atribui direct in proprietate paratei V T lotul nr.6, cu o suprafata totala de 10.094 m.p. teren, in valoare de 3.533 lei, asa cum a fost stabilit prin raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul X, ce face parte din prezenta sentinta, lot compus din:

- suprafata de 5.000 m.p. teren arabil, din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 3, parcela 9/35, din pct. „3 R (R1)”, in valoare de 3.500 lei, delimitata prin pct.2-3-10-11-2 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza;

- suprafata de 5.094 m.p. teren arabil, din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 71, parcela 1008/13, din pct. „Copacelul R1, F.Z”, in valoare de 1.783 lei, delimitata prin pct. 2-3-4-5-2 din anexa nr. 6 la raportul de expertiza.

VII. Se va atribui direct in proprietate paratei H V V (fosta P) lotul nr.7, cu o suprafata totala de 5.000 m.p. teren, in valoare de 1.750 lei, asa cum a fost stabilit prin raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul X, ce face parte din prezenta sentinta, lot compus din:

- suprafata de 5.000 m.p. teren arabil, din extravilanul satului/com. Y, din tarlaua 3, parcela 9/35, din pct. „3 R (R1)”, in valoare de 1.750 lei, delimitata prin pct.3-4-9-10-3 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza.

Pentru constituirea si atribuirea loturilor, au fost avute in vedere prevederile art. 6739 Cod.proc.civ. (1865), cu precadere au fost avute in vedere optiunile expriVte de parti cu ocazia efectuarii expertizei. Cu privire la terenul extravilan din tarlaua 17, parcela 200/12, din pct. „Inarie”, care in prezent este situat in intravilanul satului, pentru constituirea loturilor instanta a avut in vedere varianta nr. 2 de lotizare propusa de catre expertul X prin raspunsul expertului la obiectiunile formulate de reclamant, deoarece paratul H M M a solicitat sa i se atribuie un lot din acest teren cu deschidere la drumul principal, conform variantei nr. 2 de lotizare, in scopul edificarii unei constructii. Deoarece priV varianta de lotizare a suprafetei de teren din tarlaua 17, parcela 200/12, din pct. „Inarie”, asa cum a fost propusa prin raportul de expertiza, nu a-r permite paratului H M M edificarea unei constructii, instanta a considerat ca fiind utila atat Reclamantului, cat si paratului H M M, varianta nr. 2 de lotizare cu privire la aceasta suprafata de teren.

Potrivit art. 676 alin.2 lit. a din Codul civil, pentru compensarea valorica a loturilor, Reclamantul H L M va fi obligat sa plateasca urmatoarele sume de bani, reprezentand sulta:

- paratului H G, suV de 3.833,14 lei;

- paratului H V, suV de 6.618,14 lei;

- paratilor M A, M V, M M, M I, M V N, M (M) R (in calitate de mostenitori ai defunctei M A), suV de 4.868,14 lei (suV se va plati tuturor paratilor, la un loc, o singura data);

- paratului P G, suV de 854,51 lei.

Paratul H M M va fi obligat sa plateasca urmatoarele sume de bani, reprezentand sulta:

- paratei V T, suV de 4.835,14 lei;

- paratei H V V, suV de 6.618,14 lei;

- fiecaruia dintre paratii P M si P A A, suV de cate 697,35 lei;

- fiecaruia dintre paratii P M, P C, P O, suV de cate 464,90 lei;

- fiecaruia dintre paratii P P, P S si VA, suV de cate 1.394,69 lei;

- paratului P G, suV de 540,18 lei.

Reclamantul H L M a efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma totala de 3.996,44 lei (1.757 lei taxa judiciara de timbru; 5 lei timbru judiciar; 1.484,44 lei indemnizatie expert X; 750 lei, onorariu avocat, platit cu chitanta din data de 16.01.2013, depusa, in copie, la dosar).

Potrivit art. 274 alin.1, art. 277 Cod.proc.civ. (1865), paratii vor fi obligati sa plateasca Reclamantului cheltuielile de judecata pe care acesta le-a efectuat in proces, proportional cotei fiecaruia, astfel:

- paratul H M M, suV de 285,46 lei;

- paratul H G, suV de 570,92 lei;

- paratul H V, suV de 570,92 lei;

- paratii P P, P S, VA, P G, suV de cate 95,15 lei, fiecare;

- paratii P M si P A A, suV de cate 47,58 lei, fiecare;

- paratii P M, P C, P O, suV de cate 31,72 lei, fiecare;

- paratii M A, M V, M M, M I, M V N, M (M) R, suV de cate 95,15 lei, fiecare;

- parata V T, suV de 570,92 lei;

- parata H V V (titulara P V din titlul de proprietate nr. X/16.04.1996), suV de 570,92 lei.

Potrivit art. 67310 alin.4 Cod.proc.civ., se va stabili partilor, ca termen pentru plata sultei si a cheltuielilor de judecata, un termen de pana la 6 luni, ce se va calcula incepand cu data ramanerii irevocabile a prezentei sentinte.

Actiunea a fost legal timbrata, cu taxa judiciara de timbru si cu timbru judiciar, sus aratate.

8

Domenii speta