Folosirea de documente sau declaraţii false

Sentinţă penală 148 din 04.04.2017


Prin sentinţa penală nr. 148 din 4 aprilie 2017, Tribunalului Arad – secţia penală, a dispus în baza art. 396 alin. 1 şi Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza II Cod procedură penală achitarea inculpatului ..., pentru infracţiunea prevăzută de art. 18/1 alin.1 din Legea nr. 78/2000 modificată şi republicată, prin schimbarea încadrării juridice din rechizitoriu din art. 18/1 din Legea nr. 78/2000 modificată şi republicată şi art. 322 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal.

În baza art. 396 alin.1 şi 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin.1 lit.a Cod procedură penală a fost achitat acelaşi inculpat – S.LV. pentru infracţiunea prevăzută de art. 326 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal.

În baza art. 397 alin.1 Cod penal rap. la art. 25 alin.5 Cod procedură penală s-a respins acţiunea civilă exercitată de partea civilă APIA Bucureşti.

În baza art. 397 alin. 3 Cod procedură penală rap. la art.255 Cod procedură penală s-a dispus ridicarea măsurii asigurătorii a sechestrului instituit prin ordonanţa procurorului din … 2016 dată în dosarul nr. …/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT- Serviciul Teritorial Timişoara, asupra imobilului aflat în proprietatea inculpatului S.L.V. reprezentând „teren intravilan cu casă situat în com. V….. jud. Arad, înscris în CF nr…., Cad.C.1, nr. top 13/B.1, având o valoare de impozitare de …. lei, deţinut în coproprietate cu soţia …..

În baza art. 25 Cod procedură penală, art. 397 alin.3 Cod procedură penală rap. la art. 256 Cod procedură penală s-a dispus anularea înscrisurilor falsificate după cum urmează :

Contract de comodat încheiat între C.O. în calitate de comodant şi ... în calitate de comodatar, pentru suprafaţa de 7,14 ha datat … 2013, în toate exemplarele în care a fost întocmit;

Contract de comodat încheiat între C.L. în calitate de comodant şi S.L.V. în calitate de comodatar, pentru suprafaţa de 2,45 ha datat ...2013, în toate exemplarele în care a fost întocmit;

Contract de comodat încheiat între F.D. în calitate de comodant şi S.L.V. în calitate de comodatar, pentru suprafaţa de 4,00 ha datat ...2013, în toate exemplarele în care a fost întocmit;

Contract de comodat încheiat între T.E. în calitate de comodant şi S.L.V. în calitate de comodatar, pentru suprafaţa de 0,50 ha datat ...2013, în toate exemplarele în care a fost întocmit;

Contract de comodat încheiat între Z.M. în calitate de comodant şi S.L.V. în calitate de comodatar, pentru suprafaţa de 4,81 ha datat …2013, în toate exemplarele în care a fost întocmit;

Contract de comodat încheiat între R.C. în calitate de comodant şi S.L.V. în calitate de comodatar, pentru suprafaţa de 1,50 ha datat ...2013, în toate exemplarele în care a fost întocmit;

Contract de comodat încheiat între P.M. în calitate de comodant şi S.L.V. în calitate de comodatar, pentru suprafaţa de 1,81 ha datat ...2013, în toate exemplarele în care a fost întocmit;

Contract de comodat încheiat între S.V. în calitate de comodant şi S.L.V. în calitate de comodatar, pentru suprafaţa de 9,69 ha datat ...2013, în toate exemplarele în care a fost întocmit;

Contract de comodat încheiat între S.M. în calitate de comodant şi S.L.V. în calitate de comodatar, pentru suprafaţa de 2,00 ha datat ...2013, în toate exemplarele în care a fost întocmit;

Contract de comodat încheiat între D.M. în calitate de comodant şi S.L.V. în calitate de comodatar, pentru suprafaţa de 3,32 ha datat ...2013, în toate exemplarele în care a fost întocmit;

Contract de comodat încheiat între L.M. în calitate de comodant şi S.L.V. în calitate de comodatar, pentru suprafaţa de 0,55 ha datat ...2013, în toate exemplarele în care a fost întocmit;

Contract de comodat încheiat între B.Ş. în calitate de comodant şi S.L.V în calitate de comodatar, pentru suprafaţa de 2,45 ha datat …2013, în toate exemplarele în care a fost întocmit.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarele:

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara nr…./2015, înregistrat la această instanţă la data de … 2016, a fost trimis în judecată inculpatul S.L.V., pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 18 ind. 1 alin.1 din Legea nr. 78/2000, art. 322 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (12 acte materiale) şi art. 326 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal.

Prin actul de sesizare s-a reţinut că, inculpatul S.L.V. a solicitat, prin cererea unică de plată pe suprafaţa depusă de acesta la APIA – CL Arad, pentru campania din anul 2013, pe numele său, prin întocmirea, semnarea şi folosirea cu rea credinţă a unor documente false şi a unor declaraţii cu date necorespunzătoare adevărului referitoare la dreptul de folosinţă şi utilizare efectivă a terenurilor şi asumarea unor obligaţii de agromediu, documente prin care a creat falsa reprezentare a folosinţei terenurilor declarate, urmare cărora a obţinut, pe nedrept, suma de 25.901,18 lei, cu titlu de plăţi pentru schemele de sprijin pe suprafaţă – SAPS, alocată din Fondul European Garantare Agricolă – FEGA, gestionat de bugetul general al Uniunii Europene şi suma de 4.119,14 lei, alocată de la Bugetul Naţional, cu titlu de plăţi naţionale directe complementare – PNDC 1 (culturi în teren arabil). Totodată, inculpatul S.L.V., a întocmit în fals şi a folosit la APIA – Arad, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, un număr de 12 contracte de comodat false, atestând în mod nereal că acestea au fost încheiate şi semnate în calitate de comodanţi de către părţile C.O.C., C.L., F.D., T.E., Z.M., R.C., P.M., S.V., S.M., B.Ş., D.M. şi L.M., contracte semnate în acelaşi timp de inculpat în calitate de comodatar, pentru a crea aparenţa legală a deţinerii şi utilizării respectivelor suprafeţe de teren menţionate în contracte, în scopul obţinerii de sprijin financiar.

Prin rechizitoriu s-a reţinut şi faptul că inculpatul S.L.V. a făcut declaraţie necorespunzătoare adevărului, pe proprie răspundere şi sub semnătură, la registrul agricol de la Primăria comunei V. jud. Arad, arătând în mod nereal că pentru anul 2013, utilizează cu titlu de arendă suprafaţa de 45 ha şi 80 ari, declaraţie în baza căreia a fost eliberată la cerere, adeverinţa nr. 1677 din 28 martie 2013, prin care se atestă contrar realităţii că numitul S.L.V., având CNP …, figurează pe anul 2013 înregistrat la nr. de rol nominal unic 13, în registrul agricol tipul I, vol. I, poziţia 012 satul V.  jud. Arad, cu suprafaţa agricolă utilizată de 47 ha şi 19 ari din care 1 ha şi 39 ari în proprietate şi 45 ha şi 80 ari în arendă.

Poziţia procesuală a inculpatului: 

În faza de urmărire penală inculpatul S.L.V. a precizat că nu doreşte să facă nici o declaraţie înţelegând să se prevaleze de dreptul la tăcere.

Cu ocazia ascultării în faţa instanţei, în şedinţa publică din … 2016 inculpatul a declarat că nu se consideră vinovat de acuzaţiile aduse, întrucât terenurile pentru care a solicitat acordarea de subvenţii le-a deţinut în baza unor înscrisuri sau a unor înţelegeri verbale cu proprietarii, i s-a cerut de către reprezentanţii APIA încheierea unor contracte de comodat, pe care nu le considera necesare şi crede că a semnat „în alb” aceste contracte dar nu le-a folosit niciodată.

Procedura de Cameră Preliminară.

Prin încheierea Camerei de Consiliu nr.127 din 22 august  2016,  judecătorul de Cameră Preliminară din cadrul Tribunalului Arad, în temeiul dispoziţiilor art. 345 alin.1 Cod procedură penală a respins excepţiile invocate de inculpatul S.L.V.

În temeiul dispoziţiilor art. 346 alin.2 Cod procedură penală s-a constatat  legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 62/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara, privind pe inculpatul S.L.V., trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 18/1 alin.1 din Legea nr. 78/2000, art. 322 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal(12 acte materiale) şi art. 326 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal.

S-a constatat legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi s-a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul S. L.V.

Prin încheierea penală din Camera de Consiliu din 20 septembrie 2016 a judecătorului de Cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Timişoara, în temeiul dispoziţiilor art. 425/1 alin.7 pct.2 lit.a Cod procedură penală s-a admis contestaţia declarată de inculpatul S.L.V. împotriva încheierii penale4 nr. 127 din 22 august 2016 pronunţată de judecătorul de Cameră Preliminară din cadrul Tribunalului Arad, pe care o desfiinţează sub aspectul respingerii în totalitate a excepţiilor invocate de inculpatul S.L.V., al constatării legalităţii administrării probelor şi al dispunerii începerii judecăţii cauzei privind pe inculpatul S.L.V. şi rejudecând în aceste limite:

S-a admis cererea inculpatului S.L.V. de excludere din materialul probator a depoziţiilor de martori luate în faza de urmărire penală.

În baza art. 347 alin.3 teza II Cod procedură penală rap. la art. 345 alin.3 teza III Cod procedură penală cu aplicarea art. 282 alin1, 2, 3 şi 4 lit.a Cod procedură penală şi art. 102 alin.2 Cod procedură penală s-a exclus din materialul probator administrat în dosarul penal nr. …/2015 al Parchetului de pe lângă ÎCCJ – DNA – Serviciul Teritorial Timişoara, declaraţiile martorilor nominalizaţi în rechizitoriu respectiv – B.I.V., G.M.D., F.D., B.Ş., C.L.I., C.O. C., P.M., R.C.S.M., S.V., T.E., Z.M..

În baza art. 345 alin.3 Cod procedură penală s-a dispus comunicarea prezentei încheieri către procuror cu solicitarea de a preciza, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii, dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.

S-au respins  în rest cererile şi excepţiile invocate de inculpatul S.L.V..

S-au menţinut dispoziţiile din încheierea contestată referitoare la constatarea legalităţii sesizării instanţei şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Prin încheierea penală nr. 139/CO/CP din şedinţa publică din 12 octombrie 2016 a judecătorului de Cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Timişoara, în baza art. 347 alin.3 teza II Cod procedură penală rap. la art. 346 alin.4 teza II Cod procedură penală s-a dispus începerea judecăţii faţă de inculpatul S.L.V. sub aspectul infracţiunilor prevăzute de art. 18/1  alin.1 din Legea nr. 78/2000, art. 322 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal(12 acte materiale) şi art. 326 Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal.

S-a constatat că prin încheierea din 20 septembrie 2016 au fost excluse din materialul probator declaraţiile martorilor : B.I.V., G.M.D., F.D., B.Ş., C.L.I., C.O.C., P.M., R.C.S.M., S.V., T.E., Z.M..

Din ansamblul materialului probator administrat atât în faza de urmărire penală şi anume: ordonanţa declinare dosar nr…./2015 către DNA Serviciul Teritorial Timişoara, întocmită de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, ordonanţa …/2015 din data de ….2015, emisă de Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Timişoara, privind începerea urmăririi penale în cauză „in rem", ordonanţa …/2015 din data de ….2015, emisă de Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Timişoara, privind delegare ofiţeri de poliţie judiciară pentru efectuare acte de urmărire penală în cauză, ordonanţa …/2015 din data de ….2016, emisă de Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Timişoara, privind efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul S.L.V.,  declaraţia suspectului S.L.V. din data de ….2016, procese verbale încheiate la data de ….2016, de prelevare probe de scris şi semnătură de la suspectul S.L.V., ordonanţa …/2015 din data de ….2016, emisă de Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Timişoara, privind schimbarea încadrării juridice faţă de suspectul S.L.V., ordonanţa …/2015 din data de ….2016, emisă de Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Timişoara, privind punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul S.L.V., declaraţia inculpatului S.L.V. din data de ….2016, acte depusă în anexă la cererea de probaţiune a inculpatului,  declaraţie inculpat S.L.V. din data de ….2016, ordonanţa …/2015 din data de ….2016, emisă de Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Timişoara, privind instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului S.L.V., proces verbal încheiat la data de …2016, privind luarea măsurii asigurătorii asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului S.L.V., adresa nr…./2016 din data de ….2016 privind comunicarea măsurilor  asigurătorii către OCPI Arad, pentru înscrierea în C.F., adresa de răspuns nr-…/2016  de la primăria  com. V , privind comunicarea valorii impozabile a bunurilor inculpatului şi copii după fila de la registrul agricol cu bunurile imobile declarate, adresa de răspuns nr…./2016 de la OCPI Arad, privind comunicarea  bunurilor imobile aparţinând inculpatului înscrise în C.F., procese verbale încheiate la data de ….2016, de prelevare probe de semnătură de la martorul B.I.V., copii după filele de la Registrul Agricol de la primăria com. V, pentru anii 2010-2014 privind pe inculpatul S.L.V., proces verbal încheiat la data de ….2016, de prelevare probe de semnătură de la martorul G.M.D., proces verbal încheiat la data de ….2016, de prelevare probe de semnătură de la martorul P.M., procese verbale  încheiate la data de ….2016, de prelevare probe de semnătură şi scris de la martorul T.E., proces verbal încheiat la data de ….2016, de prelevare probe de semnătură şi scris de la martorul S.V., procese verbale  încheiate la data de ….2016, de prelevare probe de semnătură şi scris de la martorul S.M., proces verbal  încheiat la data de ….2016, de prelevare probe de semnătură şi scris de la martorul R.C., proces verbal încheiat la data de ….2016, de prelevare probe de semnătură de la martorul Z.M., înscrisuri depuse de martorul C.O.C., proces verbal  încheiate la data de ….2016, de prelevare probe de semnătură şi scris de la martorul C. O.C., înscrisuri depuse de martorul B.Ş., proces verbal încheiat la data de ….2016, de prelevare probe de semnătură şi scris de la martorul B.Ş., proces verbal încheiat la data de ….2016, de prelevare probe de semnătură de la martorul C.L.I., proces verbal încheiat la data de ….2016, de prelevare probe de semnătură de la martorul F.D., adresa de răspuns nr…. emisă de primăria  com. V pentru a comunica date de stare civilă privind persoane, fişe de evidenţă persoane, ordonanţa …./2016 din data de ….2016  privind dispunerea unei constatări criminalistice tehnico-ştiinţifice grafice, raport de constatare criminalistică grafică nr…./2016, întocmit de Serviciul Criminalistic din cadrul I.P.J. Arad, adresa D.N.A .- S.T. Timişoara, adresa din data de ….2016 către APIA Arad, pentru comunicare plăţi efectuate  către S.L.V. şi pentru constituire ca parte civilă, adresa de răspuns …/2016/…./ 2016, APIA pentru comunicare plăţi efectuate către S.L.V. şi constituire ca parte civilă, cu anexe, adresa de răspuns …/2016, APIA Arad pentru comunicare plăţi efectuate către S.L.V., adresa D.N.A .- S.T. Timişoara, din data de ...2015 către APIA Arad, pentru comunicare ordonanţă pentru ridicare documente depuse de S.L.V., Ordonanţa D.N.A .- S.T. Timişoara …/2016 din data de ….2015 privind ridicarea de documente de la APIA Arad, adresa nr…../2015, APIA Arad pentru comunicare dosar cu acte depuse de către S.L.V.- campania 2013 , împreună cu anexe, adresa şi ordonanţa emise la data de ….2014 de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, ordonanţă din data de ….2014, întocmită de IPJ Arad, privind începerea urmăririi penale în cauză, proces verbal de sesizare din oficiu încheiat la data de ….2014, de IPJ Arad, adresa de răspuns şi înaintare documente în copie, nr…./2014, conform anexei, de către APIA Arad, dosar fiscal patrimoniu, privind pe  S.L.V. nr…/2014 de la  primăria com. V, jud. Arad, adeverinţa nr. …/2013,  emisă de primăria com. V, copie certificată după Registrul Agricol al com. V pe anii 2010-2014, declarant inculpatul S.L.V., copii după documente şi acte reprezentând însemnări şi evidenţe, după file din Registrul Agricol, contracte de comodat precum şi în faţa instanţei, în mod nemijlocit în condiţii de oralitate şi contradictorialitate respectiv – declaraţia inculpatului, înscrisuri - titluri de proprietate, contract de vânzare – cumpărare, adresă nr. …/2016 emisă de APIA Bucureşti, adresa nr. …/2016 emisă de APIA Bucureşti, adresa nr. …./2017 emisă de APIA Bucureşti, declaraţiile martorilor B.I.V., G.M.D., B.Ş., C.L.I., C.O.C., P.M., R.C., S.M., S.V., T.E., Z.M., M.G., G.T.N., H.I., D.R.,  instanţa reţine următoarea:

Stare de fapt.

Schema de plată unică pe suprafaţă - SAPS este implementată în Uniunea Europeană pentru acordarea de ajutoare în agricultură, iar în România se implementează începând cu anul 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană şi are ca scop practicarea unei agriculturi competitive, durabile şi orientată către piaţă. Prin această măsură, agricultorii primesc ajutoare acordate de Uniunea Europeană, pentru care trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate.

Acordarea plăţilor SAPS este condiţionată de respectarea Bunelor Condiţii Agricole şi de Mediu - GAEC, iar nerespectarea acestora determină aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ, constând în reducerea în mod corespunzător a sprijinului condiţionat de aceste cerinţe, sau neplata sumelor cuvenite, pe perioada a mai mulţi ani.

Plăţile naţionale directe complementare - PNDC - sunt plăţile care le suplimentează pe cele primite pentru schema unică de plată pe suprafaţă -SAPS şi au ca sursă de finanţare, bugetul naţional, acordându-se cu respectarea condiţiilor generale SAPS şi a condiţiilor specifice impuse de legislaţia europeană şi naţională pentru culturile respective, conform cu prevederile O.U.G. 125/2006, ale Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 246/2008, cu modificările ulterioare .

Această categorie de plăţi se acordă în cuantum fix pe hectar, stabilit prin Hotărâre de Guvern, la: cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, porumb, sorg, orez, triticale, porumb dulce şi alte cereale), culturi proteice, plante industriale şi rădăcinoase, legume, flori şi plante ornamentale, plante de nutreţ, loturi semincere, alte culturi pe teren arabil, cu condiţia ca parcela cultivată să fie de minim 0,3 ha.

Începând cu ianuarie 2007, AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ (APIA), a început procesul de implementare a acestor măsuri de sprijin pentru fermieri, finanţate atât din bugetul general al Comunităţilor Europene, prin Fondul European Agricol de Garantare - FEAG, sub forma unor plăţi directe în cadrul schemei de plată unică pentru suprafaţa - SAPS, cât şi de la bugetul de stat, ca plăţi naţionale directe complementare - PNDC 1, pentru culturile înfiinţate în terenurile eligibile SAPS.

Potrivit Legii nr. 1/2004, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală - APIA, aceasta este o instituţie publică centrală responsabilă cu gestionarea formelor de sprijin destinate susţinerii agriculturii, finanţate atât din bugetul general al Comunităţilor Europene cât şi din bugetul de stat, prin derularea Fondul European Agricol de Garantare - FEAG şi Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală - FEADR.

Fondul European Agricol de Garantare este reglementat la nivel comunitar prin Regulamentul CE. nr. 1290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 209/11.08.2005 şi reprezintă un instrument financiar care intervine în susţinerea pieţelor agricole, finanţând în co-gestiune cu statele membre, cheltuieli privind reglarea pieţelor agricole, plăţi directe către fermieri, refinanţarea exporturilor produselor agricole şi măsuri de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă a Uniunii Europene.

Potrivit art. 2 pct. 2 din Regulamentul menţionat, Fondul European Agricol de Garantare - FEAG, denumit în legislaţia naţională în art. 4 alin. 1 din O.U.G 125/2006 ca fiind Fondul European pentru Garantare în Agricultură - F.E.G.A, titulatură care va fi folosită în cele ce urmează, face parte din bugetul general al Comunităţilor Europene.

O condiţie esenţială pe care statul român a îndeplinit-o pentru a putea absorbi fondurile pentru plăţile directe, a fost crearea unui sistem care să asigure administrarea şi controlul riguros al cererilor de plată ale fermierilor, denumit Sistemul Integrat de Administrare şi Control - IACS, a cărui gestionare intră în atribuţiile APIA şi prin el sunt gestionate printre altele, schema de plată unică pe suprafaţă - SAPS şi plăţile naţionale directe complementare - PNDC(culturi în teren arabil).

Sistemul Integrat de Administrare şi Control - IACS este format dintr-un ansamblu de componente reunind personal, proceduri, tehnică de calcul şi telecomunicaţii în vederea gestionării cererilor de plată depuse de fermieri şi verificării corectitudinii informaţiilor declarate de aceştia care se realizează prin compararea datelor declarate, cu o serie de date de referinţă stocate în bazele de date ale sistemului. Întrucât suma plăţilor directe acordate unui fermier depinde în mod direct de suprafaţa de teren utilizată de acesta, un important rol în cadrul IACS îl deţine sistemul de identificare a parcelelor agricole (LPIS).

Pe lângă construcţia infrastructurii logistice şi de IT necesare pentru a putea avea un IACS funcţional la momentul aderării, APIA a realizat, înainte de integrarea României în Uniunea Europeană, o serie de activităţi de importanţă primordială, printre care:

- înregistrarea fermelor în conformitate cu Ordinul Ministrului nr. 302/25 aprilie 2005, şi crearea bazei de date Registrul fermierilor.

- crearea LPIS - realizat pe baza de ortofotoplanuri pe care sunt identificate blocurile fizice. S-a creat un sistem de blocuri fizice unic identificate la nivel naţional. Aceste două tipuri de date (ortofoto şi blocuri fizice) s-au reunit într-un sistem de informaţii geografice (GIS)

- pre-identificarea parcelelor agricole. Fermierilor înregistraţi în Registrul Fermelor li se pun la dispoziţie materiale grafice (ortofotoplanuri pe care sunt unic identificate blocurile fizice) şi sunt solicitaţi să îşi localizeze parcelele declarate în Registrul fermelor pe acest material.

Datele declarate de fermieri în cererea de plată sunt introduse în baza de date IACS a cererilor. Suprafaţa agricolă a fiecărui bloc fizic (suprafaţă care poate fi constituită din una sau mai multe parcele, ori pot aparţine unuia sau mai multor fermieri) este cunoscută după încheierea procesului de digitizare, iar suma suprafeţelor parcelelor declarate de fermieri în cadrul unui bloc fizic este comparată cu suprafaţa de referinţă a blocului fizic.

În cazul în care suma suprafeţelor declarate de către fermieri ca parcele agricole utilizate în cadrul unui bloc fizic este mai mare decât suprafaţa de referinţă a acestuia, înseamnă că unul sau mai mulţi fermieri au supradeclarat suprafeţele pe care le utilizează, iar pentru clarificare, toţi fermierii implicaţi în supradeclarare sunt invitaţi la sediile APIA pentru prezentarea de documente care să facă dovada „dreptului de folosinţă" asupra acestor terenuri.

Fluxul operaţiunilor derulate prin IACS în cazul solicitării fermierilor pentru plata ajutoarelor pe suprafaţă, este evidenţiat astfel:

1. Fermierul completează cererea de plată pe suprafaţă, în care declară numărul şi mărimea parcelor agricole utilizate şi face o schiţă a acestor parcele pe materialul grafic pus la dispoziţie de reprezentanţii centrelor locale şi judeţene APIA.

2. Dosarul cererii este depus de fermier la centrul local sau judeţean APIA.

3. La centrele APIA cererile sunt verificate formal (vizual) de un funcţionar APIA. In cazul în care sunt erori formale (evidente), fermierului i se va cere să le corecteze. Când cererea este completă şi corectă formal, aceasta este acceptată şi avizată de funcţionarul APIA,

4. Cererea verificată vizual este introdusă în baza de date a cererilor din IACS.

5. La încheierea perioadei de depunere a cererilor, după introducerea acestora în baza de date IACS, are loc un control administrativ automat în software. Acest control presupune verificarea corectitudinii şi completitudinii datelor din cereri şi în principal o verificare încrucişată cu baza de date LPIS. Toţi fermierii din blocurile fizice supradeclarate sunt notificaţi şi chemaţi la APIA pentru clarificări cu acte doveditoare a utilizării suprafeţei de teren pentru care solicită plata pe suprafaţă.

Pentru aplicarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control, procedurile privind primirea şi procesarea cererilor de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă, au fost prevăzute în legislaţia naţională în O.U.G. nr. 125/2006 şi Ordinul MADR nr. 246/2008, modificat, precum şi în Instrucţiunile privind primirea cererilor unice de plată pe suprafaţă, Manualele de proceduri privind administrarea cererilor unice de plată pe suprafaţă şi în alte acte normative interne şi reglementări europene adoptate ulterior.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2006,prevede la art. 2, schemele de plăţi directe ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, respectiv:

a)schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS);

b)plăţi naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul vegetal;

c)plăţi naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic;

d)schema de plată pentru culturi energetice;

e)schema de plată separată pentru zahăr.

Articolul 3 alin 1 din aceeaşi ordonanţă, defineşte printre altele, termenii: - cerere de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă, ca fiind solicitarea scrisă pe care fermierul o depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru accesarea plăţii directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS) şi/sau a plăţilor naţionale directe complementare (PNDC) din sectorul vegetal, a plăţilor pentru culturi energetice, a plăţilor separate pentru zahăr şi pentru plăţile acordate prin măsurile de sprijin al zonelor defavorizate cu handicap natural - zona montană;

- exploataţie agricolă, care constă în ansamblul unităţilor de producţie administrate de fermieri şi situate pe teritoriul României;

- bune condiţii agricole şi de mediu, ca fiind acele condiţii pe care trebuie să le respecte fermierul pentru a beneficia de plăţi directe în cadrul SAPS şi PNDC din sectorul vegetal, plaţi pentru culturi energetice şi de plăţi separate pentru zahăr;

-  bloc fizic, definit ca o suprafaţă continuă de teren mărginită de limite naturale sau artificiale permanente, utilizată în scopuri agricole de unul sau mai mulţi fermieri, care poate include una sau mai multe parcele agricole;

- parcelă agricolă, ca fiind acea suprafaţă continuă de teren care este utilizată de un singur fermier, situată în acelaşi bloc fizic cu o singură categorie de folosinţă, ce poate fi constituită din una sau mai multe parcele cadastrale;

- registrul fermierilor ca element component al Sistemului integrat de administrare şi control, realizat şi administrat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în vederea identificării fermierilor care pot beneficia de sprijin la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi

- plată directă, ca fiind plata efectuată direct fermierului în cadrul schemelor de plăţi aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

În art. 4 alin. 1 al acestei Ordonanţe, se precizează că Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este instituţia autorizată să gestioneze fondurile europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Fondul European pentru Garantare în Agricultură - F.E.GA. (n.r. acelaşi fond ca cel definit în art. 2 pct. 2 din Regulamentul (CE) Nr. 1290 din 21 iunie 2005) şi Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (FEADR), cu respectarea plafoanelor anuale şi a angajamentelor bugetare, încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, precum şi fondurile din bugetul naţional, pentru ca alin. 2 să precizeze că APIA, este instituţia responsabilă pentru implementarea schemelor de plăţi directe pentru agricultură, având ca sursă de finanţare Fondul European pentru Garantare în Agricultură - FEGA, Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (FEADR), precum şi fonduri din bugetul naţional.

Potrivit art. 5, alin. 1 din O.U. nr. 125/2006, schema de plată unică pe suprafaţă constă în acordarea unei sume uniforme pe hectar, plătibilă o dată pe an, decuplată total de producţie care are ca sursă de finanţare pentru plăţile efectuate în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă, Fondul European pentru Garantare în Agricultură, aşa cum precizează aliniatul 2 al aceluiaşi articol, iar în art. 6 alin.l, se precizează că beneficiarii plăţilor directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă, pot fi persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi /administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau altele asemenea.

La art. 7 alin. 1 din actul normativ menţionat , se precizează că pentru a beneficia de acordarea de plăţi în cadrul schemelor de plată unică pe suprafaţă, solicitanţii trebuie să fie înscrişi în Registrul fermierilor, administrat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, să depună cerere de solicitare a plăţilor la termen şi să îndeplinească mai multe condiţii generale, cumulative, prevăzute la lit. a-j, respectiv:

a) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, iar în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha.

b) să declare toate parcelele agricole;

c) să înscrie, sub sancţiunea legii penale, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate, inclusiv lista suprafeţelor;

d) să fie de acord ca datele din formularul de cerere de plată să fie introduse în baza de date IACS, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

e) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, reglementate prin legislaţia naţională, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei;

f) să prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinţă şi să poată face dovada că utilizează terenul pentru care s-a depus cererea;

g) să furnizeze toate informaţiile solicitate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termenele stabilite;

h) să permită efectuarea controalelor de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau de către alte organisme abilitate în acest sens;

i) să marcheze limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a parcelelor învecinate;

j) să comunice în termen de 10 zile, în scris, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, orice modificare a datelor declarate în cererea de plată survenită în perioada cuprinsă între data depunerii şi data acordării plăţii. Aceste modificări se referă la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei, transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbări ale informaţiilor din formularul de cerere.

Potrivit art. 2 pct. 2 din Regulamentul (CE) Nr. 1290 din 21 iunie 2005, privind finanţarea politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 209/11.0S.2005, Fondul European Agricol de Garantare - FEAG, denumit în legislaţia naţională, în art. 4 alin. 1, din OUG 125/2006, ca fiind Fondul European pentru Garantare în Agricultură - FEGA, din care se fac plăţile pe suprafaţă, face parte din bugetul general al Uniunii Europene.

Pentru plăţile naţionale directe complementare în sectorul vegetal -PNDC 1 (culturi în teren arabil) acelaşi act normativ - O.U. 125/2006, prevede la art. 8 alin. (1), că acestea reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitare şi constau în acordarea suplimentară de sume pe suprafaţă şi/sau pe tonă şi/sau pe kilogram pentru culturile prevăzute în legislaţia în vigoare, iar la alin.(2) prevede că sursa de finanţare a plăţilor naţionale directe complementare în sectorul vegetal se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în limita prevederilor bugetare aprobate, şi din Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (FEADR).

În legătură cu documentele care trebuie depuse de fermieri pentru dovedirea dreptului de folosinţă şi a utilizării efective a terenurilor se reţin următoarele aspecte:

La art. 7 lit. (f) din O.U.G. nr. 125/2006 se precizează că fermierul este obligat să prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinţă şi să poată face dovada că utilizează terenul pentru care s-a depus cererea, dar fără a nominaliza care sunt acestea şi prin Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 67 din 28 martie 2011 , publicat în M.O. nr. 238 din 5 aprilie 2011, de modificare a Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008, documentele obligatorii a fi prezentate şi depuse la cererile de plată, au fost definite în mod explicit. Astfel, în art. I pct. 1 al Ordinului menţionat, de modificare a art. 4 din Ordinul MADR nr. 246/2008, se precizează în mod explicit că, „documentele doveditoare solicitate producătorului agricol, conform art. 7 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, privind dreptul de folosinţă a terenului agricol sunt, după caz, titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participaţiune, contractul de închiriere, contractul de comodat, alte acte care fac dovada folosinţei terenului, precum: adeverinţă eliberată de primărie conform înscrierilor din registrul agricol, înscrisuri sub semnătură privată, etc."

În cuprinsul ordonanţei nr. 28 din 27.08.2008 privind Registrul agricol, la art. 3 se precizează că acesta constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară, în care se înscriu datele cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale, iar în art. 6, sunt prevăzute obligaţiile primarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor de a lua măsuri pentru întocmirea şi ţinerea Ia zi a registrului agricol, pe suport de hârtie şi format electronic, asigurarea împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum şi pentru furnizarea datelor din registru cu respectarea prevederilor legale.

În acelaşi sens, în Normele tehnice de completare a Registrului agricol pentru perioada 2010-2014, aprobate prin Ordinului M.A.D.R. nr. 95/21.04.2010 publicat în M.O. nr. 650/20.09.2010, în dispoziţiile art. 2, se precizează printre altele, la lit. „a" că, Registrul agricol constituie document oficial de evidenţă primară unitară în care se înscriu date privind: terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele, .... modul de utilizare a suprafeţelor agricole, date privind suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat....”.La acelaşi articol la lit. „c" se precizează că Registrul agricol constituie baza de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetăţenilor cum ar fi eliberarea unor documente doveditoare pentru obţinerea unor drepturi materiale şi/sau băneşti, iar la lit. „e" se precizează că acesta constituie baza de date pentru realizarea verificărilor încrucişate între datele din registru agricol şi datele înscrise în baza de date a Sistemului integrat de administrare şi control -I.A.C.S. de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

La data de ….2013 inculpatul S.L.V. a solicitat acordarea de sprijin financiar prin cererea unică de plată nr. …/...2013, înregistrată la APIA pentru suprafaţa de 46,71 ha teren agricol, declarând pe proprie răspundere ca informaţiile din declaraţia pe suprafaţă sunt conforme cu realitatea.

Pentru justificarea cererii, inculpatul S.L.V. a depus la dosarul A.P.I.A. adeverinţa nr. …/2013, emisă de Primăria Comunei V., jud. Arad, prin care se atesta suprafaţa de teren cu care acesta a fost înscris în Registrul agricol pentru localitatea V., pe anul 2013, ca fiind 47,19 ha.

Adeverinţa nr. … din ….2013 eliberată de Primăria com. V. jud. Arad a fost emisă ca urmare a menţiunilor din Registrul agricol pe anul 2013, unde apare corectată suprafaţa de 64,64 ha la suprafaţa de 45,8 ha, corectare care s-a făcut pe baza declaraţiei pe proprie răspundere a inculpatului verbală, confirmată prin semnătura acestuia. De menţionat este faptul că în registrul agricol în anul 2013 nu se menţiona amplasamentul terenurilor (declaraţia martorei B.I.V.).

Din adresa nr. … din … 2016 emisă de APIA rezultă că inculpatul S. s-a înregistrat în Registrul Fermierilor în data de ….2006 şi a depus cerere de plată în următoarele campanii – campania 2013 pentru o suprafaţă de 46, 71 ha, campania 2014 – pentru o suprafaţă de 35,37 ha.

Înscrisurile susmenţionate au fost depuse la APIA de către inculpat care a fost însoţit de martorul H.I. şi deşi inculpatul a prezentat cu această ocazie titlurile de proprietate în original şi înscrisuri olografe, pentru terenurile pe care le utiliza, i s-a solicitat de către reprezentanţii părţii civile depunerea unor contracte de comodat. În acest sens, inculpatul a semnat 12 contracte de comodat, fără a fi completate, puse la dispoziţie de către reprezentaţii părţii civile, la rubrica „comodatar”, conform declaraţiei martorului H.I..

Urmare acestei cereri şi actelor depuse în susţinere, reprezentanţii APIA au procedat la supracontrolul controlului administrativ al cererii de plată la data de ….2013, al doilea control al solicitării inculpatului pentru anul 2013 la ….2013, materializate prin procesele verbale aflate la filele … volum … dosar u.p., s-a întocmit raportul de control administrativ cu menţiunea „aprobat” (filele …  volum … dosar u.p.), precum şi procesul verbal pentru controlul vizual pentru cererea unică de plată(fila …  volum … dosar u.p.).

Drept urmare, nefiind sesizate nereguli, a fost emisă de către APIA Arad - decizia de plată în avans nr. …./2013 prin care, în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă(SAPS) cuantum 139,17 Eur/ha, din totalul suprafeţei declarate de 46,71 ha, a fost determinată pentru plată suprafaţa de 46,71 ha şi s-a acordat suma de 12.713,62 lei, reprezentând total de plată în avans pe schema de sprijin - campania 2013.

Totodată prin Decizia nr…../2014, de acordare a plăţilor în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă campania 2013, în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă(SÂPS) cuantum 139,17 Eur/ha, din totalul suprafeţei declarate de 46,71 ha, a fost determinată pentru plata suprafaţa de 46,71 ha, pentru care s-a acordat suma de …. lei, reprezentând total de plată pe schema de sprijin, precum şi, în cadrul schemei pentru plăţi naţionale directe complementare decuplată de producţie, culturi în teren agricol - PNDC.l, din suprafaţa declarată de 43,96 ha, a fost determinată pentru plată suprafaţa de 43,96 ha, pentru care s-a acordat la plată suma de …. lei, reprezentând total de plată pe schema de sprijin.

Instanţa observă că potrivit adresei nr. … din ….2017 emisă de APIA (fila …) cererea unică de plată depusă de inculpatul S.L. în campania 2013 nu a făcut obiectului controlului pe teren. De asemenea se constată că nu au fost sesizate nereguli care să atragă respingerea cererii.

Procedându-se la verificarea înscrisurilor – contracte de comodat, depuse la dosarul APIA pentru obţinerea subvenţiilor, reţinute în rechizitoriu, contracte unde la rubrica „comodant” figurează următoarele persoane C.O.C., B.Ş., F. D., P.M., T.E., S.V., S.M., R.C., C.L.I. şi Z.M., D.M. şi L.M., prin coroborare cu proba cu martori şi înscrisuri se constată următoarele:

Astfel, din declaraţia martorului C.O.C. din data de … 2017, dată în faţa instanţei, se reţine că prin intermediul inculpatului S.L.V., pe care îl cunoştea din anul 1988, a achiziţionat aproximativ 7 ha teren pe raza localităţii V jud. Arad, intenţionând să realizeze prin fonduri europene o pensiune turistică în zona respectivă. În aceste împrejurări martorul C.O.C. a cumpărat un teren în suprafaţă de 7,14 ha de la numitul C.G.V.I., pentru suma de … euro, cu care iniţial a întocmit doar înscrisuri sub semnătură privată şi o procură de reprezentare până la finalizarea formelor de întabulare(fila … volum … dosar u.p.). Martorul a declarat că nu a folosit niciodată terenul în cauză, iar în anul 2010, i-a spus inculpatului că doreşte să îl vândă, a semnat un contract de vânzare – cumpărare cu acesta, a primit o sumă de bani de la inculpat, nu ştie ce s-a întâmplat cu acel teren, dar i-a spus inculpatului să îl folosească.

Martorul B.Ş. prin declaraţia dată în faţa instanţei la … 2016, a arătat că în anul 2008 a încheiat cu numitul M.G. un antecontract de vânzare – cumpărare pentru suprafaţa de 2,45 ha teren arabil situat pe raza loc. V. jud. Arad, ocazie cu care a întocmit şi o procură acestei persoane, căreia i-a predat şi titlul de proprietate în original, urmând ca actele să fie perfectate ulterior. La data de ….2014 a revocat procura dată numitului M.G. (filele … volum … dosar u.p.).Nu cunoaşte cine a folosit acel teren dar în anul 2013 a constatat, cu ocazia unei vizite la Primăria com. V. jud. Arad, că impozitul pe teren era achitat.

În legătură cu această suprafaţă de teren martorul M.G., în faţa instanţei – fila … – a declarat că în anul 2008 a cumpărat de la martorul B.Ş. suprafaţa de 2,45 ha teren situat pe raza localităţii V. jud. Arad şi în anul 2011 a vândut această suprafaţă inculpatului, a primit preţul terenului şi a întocmit pe numele acestuia o procură autentificată sub nr. …. din ….2011(fila … volum … dosar u.p.) şi a predat înscrisurile originale. Terenul respectiv a fost lucrat de către inculpatul S.

Referitor la suprafaţa de teren de 2 ha şi 2,03 ha, aparţinând numitei F.D. (fila …. volum … dosar u.p.), nu există nici o probă privind modalitatea de exploatare a acestuia, în condiţiile în care declaraţia acestei martore dată în faza de urmărire penală a fost exclusă şi în faţa instanţei s-a constatat imposibilitatea ascultării întrucât a decedat. Conform înscrisurilor de la dosar coroborate cu declaraţia martorului H.I., pentru acest teren, inculpatul nu a solicitat acordarea de subvenţii. 

Martora P.M. cu ocazia ascultării în faţa instanţei(fila …) a relatat că a avut în proprietate o suprafaţă de 1,81 ha teren agricol, pe care în anul 1996 a vândut-o familiei I. şi nu a avut nici o legătură cu inculpatul. Şi în această situaţie, din înscrisurile de  la dosar coroborate de declaraţia martorului H.I. (fila … ) se reţine că pentru acest teren inculpatul S. nu a solicitat acordarea de subvenţii.

În faţa instanţei, martora T.E.(fila …) a declarat a dobândit suprafaţa de 0,5 ha teren situat în extravilanul localităţii V. jud.Arad conform titlului de proprietate(fila … volum … dosar u.p.), teren pe care în anul 2013 l-a dat spre folosinţă inculpatului S.L.(ginerele său), ocazie cu care i-a dat acestuia şi titlul de proprietate în original.

Martora C.L.I., prezentă în instanţă la data de … 2017, a arătat că a dobândit un teren în suprafaţă de 2,45 ha, situat în extravilanul loc. V. jud. Arad, conform titlului de proprietate(fila … volum … dosar u.p.), teren pe care în anul 1996, l-a vândut prin contractul autentic nr…./1996 încheiat la notarul M., numitului G.T.N., ocazie cu care i-a înmânat acestuia şi titlul de proprietate original.

Martorul G.T.N., audiat în instanţă (fila …) a confirmat faptul că a cumpărat de la martora C.L.I. suprafaţa de 2,45 ha teren agricol situat pe raza localităţii V. jud. Arad şi în anul 2011 a dat acest teren spre folosinţă inculpatului şi în anul 2013, terenul respectiv era folosit de inculpatul S., fapt confirmat şi de martora C.

Din declaraţia martorului S.V.(fila …) - fratele inculpatului, se reţine că a dobândit împreună cu acesta, de la numiţii A.F. şi P.I., cu titlu de moştenire, o suprafaţă de teren situată pe raza administrativă a loc. V., jud. Arad (fila … volum … dosar u.p.). Martorul arată că de la dobândire, terenul de mai sus şi actele au rămas la inculpatul S.L.V. care s-a ocupat efectiv de administrarea lui.

În faţa instanţei a fost audiată martora S.M.(fila …), cumnata inculpatului, care a relatat că în anul 1994, a dobândit suprafaţa de 2 ha teren arabil pe raza loc. V. jud. Arad, pentru care a fost emis titlul de proprietate nr…. din ….1997 (fila … volum … dosar u.p.),teren pe care imediat după dobândire, l-a dat inculpatului S.LV. pentru a-l utiliza, ocazie cu care i-a dat acestuia şi titlul de proprietate. Pentru acest teren nu a încheiat vreun act scris cu inculpatul, însă arată că a dat verbal acordul de a folosi terenul respectiv.

Martorul R.C. audiat în faţa instanţei( fila …) a precizat că a avut suprafaţa de 1,5 ha teren agricol pentru care a primit titlul de proprietate nr….. din ….1994 (fila … volum … dosar u.p.) şi în 2006 a vândut suprafaţa de 1,35 ha din acest titlu de proprietate, către numitul A..

Din înscrisurile de la dosar coroborate cu declaraţia martorului H.I. rezultă că pentru acest teren inculpatul nu a solicitat acordarea de subvenţii.

Din declaraţia martorei Z.M. dată în faţa instanţei la data de ...2017, rezultă că, fostul soţ decedat a dobândit suprafaţa de 4,81 ha teren, conform titlului de proprietate nr…. din …1994(fila … volum … dosar u.p.) pe care l-a dat inculpatului S.L., împreună cu titlul de proprietate dar pentru că a trecut o perioadă lungă de timp şi este o persoană în vârstă nu îşi aminteşte dacă a vândut sau a dat spre folosinţă inculpatului, dar de atunci nu a mai lucrat sau folosit acel teren în vreun fel.

În faţa instanţei a fost audiată martora D.R.(fila …), care a declarat că socrul său decedat – D.M., în perioada anilor 2011- 2012 a vândut inculpatului suprafaţa de 3,33 ha teren situat pe raza localităţii V. jud. Arad (fila … volum … dosar u.p.), dată de la care terenul respectiv a fost folosit de inculpatul S. care a plătit şi impozitul aferent. 

Referitor la suprafaţa de 5 ha teren înscris pe numele L.M. (fila … volum … dosar u.p.) nu existe probe care să susţină o altă stare de fapt, decât folosinţa acestui teren de către inculpat.

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei(fila … volum … dosar u.p.) rezultă că numitul M.V.A. a vândut în anul 2015 inculpatului terenul în suprafaţă de 17,74 ha situat pe raza localităţii V. jud. Arad, teren folosit de inculpat, în privinţa căruia nu s-a reţinut vreo acuzaţie.

Faţă de împrejurările relatate de martorii indicaţi în cele 12 contracte de comodat respectiv faptul că nu le-au semnat la rubrica „comodant”, s-a dispus efectuarea unui raport de constatare criminalistică.

Prin Raportul de constatare criminalistică nr…. din …..2016, întocmit în cauză de către un specialist autorizat din cadrul I.P.J. Arad - Serviciul Criminalistic, s-a concluzionat că semnăturile efectuate pe numele martorilor C.O.C., B.Ş., F.D., P.M., T.E., S.V., S.M., R.C., C.L.I. şi Z.M., la rubrica "Comodant" pe contractele de comodat, nu aparţin acestora, fiind falsificate, fără a se identifica persoana care a semnat.

Totodată, prin acelaşi raport de constatare s-a precizat că scrisul olograf din conţinutul celor 14 contracte de comodat a fost executat de o singură persoană, persoană care nu a fost identificată, iar semnăturile de la rubrica "Comodatar – S.L.V." , de pe aceste contracte, au fost executate de inculpatul S.L.V..

Prin acelaşi Raport de constatare criminalistică s-a mai stabilit că semnăturile de pe documentele reprezentând: Cererea unică de plată pe suprafaţă-2013, înregistrată la A.P.I.A.- Centrul Judeţean -ARAD cu nr. …./…..2013 pe numele fermierului S.L.V., cu toate anexele; Declaraţia de suprafaţă - 2013-IPA-online datată ….2013 şi Formularul Sl-Corectare 2013, anexa 27, înregistrat cu nr…./….2013, privind fermierul S.L.V., ID-Fermier R0…., poartă la rubrica corespunzătoare semnăturii fermierului, semnătura inculpatului S.L.V..

În legătură cu datele atestate prin adeverinţa nr. …/….2013 emisă de Primăria comunei V., jud. Arad, s-a stabilit că datele înserate pe aversul acesteia, deşi nu sunt conforme cu realitatea din teren, se regăsesc înscrise în registrul agricol al Primăriei Comunei V., jud. Arad - pentru anul 2013, însă cu unele modificări /corecturi.

Din declaraţiile martorilor B.I.V. şi G.M.D. -  funcţionari în cadrul Primăriei com. V. jud. Arad, persoane care au operat aceste date în registrul agricol şi au semnat adeverinţa la care s-a făcut referire mai sus, rezultă că înscrierea respectivă s-a făcut în baza declaraţiei verbale şi pe proprie răspundere sub semnătură asumată şi a actelor prezentate de inculpatul S.L.V.

Totalizând suprafeţele de teren pentru care inculpatul a făcut dovada folosinţei se constată o suprafaţă de 50, 11 ha, deci mai mare decât suprafaţa pentru care acesta a solicitat acordarea de subvenţii.Drept urmare, se constată că suprafaţa primită sub alte forme- respectiv spre folosinţă, aşa cum apare menţionată la fila … –verso volum …. dosar u.p., este corect înscrisă în Registrul agricol.

Încadrarea juridică.

Inculpatul S.L.V. a fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 18 ind. 1 alin.1 din Legea nr. 78/2000, art. 322 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (12 acte materiale) şi art. 326 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal.

Art. 18 ind. 1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 precizează că folosirea sau prezentarea cu rea credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

Modalitatea de redactare a normei de incriminare relevă faptul că infracţiunea de obţinere pe nedrept a fondurilor europene este o formă atipică a infracţiunii de înşelăciune în convenţii. Latura obiectivă a acesteia se poate realiza fie printr-o acţiune comisivă (în cazul alin.1) fie printr-o acţiune omisivă (cazul alin.2).

În privinţa faptei prevăzute la alin.1 se remarcă şi faptul că aceasta este o infracţiune complexă, având un obiect juridic special.În primul rând sunt ocrotite relaţiile sociale privitoare la corecta accesare a fondurilor comunitare, dar în egală măsură sunt ocrotite şi relaţiile sociale privitoare la încrederea pe care trebuie să o prezinte înscrisurile producătoare de efecte juridice. Fiind o infracţiune complexă, aceasta absoarbe în conţinutul ei o infracţiune de fals, întrucât textul de incriminare include, în mod obligatoriu, ca element al laturii obiective, prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete. Infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 322 alin. 1 Cod penal, este, la rândul ei,  o infracţiune complexă întrucât absoarbe în conţinutul constitutiv infracţiunea de uz de fals. Pentru a fi în prezenţa infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată este necesar ca pe lângă falsificarea efectivă a înscrisului prin vreunul din modurile arătate în art. 320 Cod penal, acel înscris să fie utilizat în scopul producerii de consecinţe juridice, ceea ce presupune şi consumarea infracţiunii de uz de fals. Ca atare, după cum practica şi doctrina judiciară au stabilit, în situaţia comiterii infracţiunii prevăzute de art. 18 /1 alin.1 din Legea nr. 78/2000, prin folosirea de documente sub semnătură privată falsificate, dacă înscrisul a fost falsificat de către cel care îl foloseşte pentru obţinerea de fonduri europene ( în speţă s-a reţinut că inculpatul a falsificat cele 12 contracte de comodat folosite la APIA pentru obţinerea fondurilor), întotdeauna infracţiunea prevăzută de art. 322 Cod penal va fi absorbită în conţinutul infracţiunii reglementată de art. 18/1 alin.1 din Legea nr. 78/2000 .

Având în vedere aceste considerente, instanţa în baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală va schimba încadrarea juridică din rechizitoriu din infracţiunile prevăzute de art. 18/1 alin.1 din Legea nr. 78/2000 şi art. 322 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal în infracţiunea prevăzută de art. 18/1 alin1 din Legea nr. 78/2000.

În actul de acuzare se reţine în sarcina inculpatului întocmirea, semnarea şi folosirea de documente false,  cu rea credinţă, în scopul obţinerii de fonduri europene.

În ceea ce priveşte „întocmirea”, se remarcă faptul că într-adevăr cele 12 contracte de comodat au fost semnate de către inculpat la rubrica”comodatar”, (aspect recunoscut de acesta, cu menţiunea că nu erau completate), fapt atestat prin raportul de expertiză criminalistic, dar se reţine că nu au fost completate de către inculpatul S.L.. Totodată, se concluzionează că respective contracte de comodat nu au fost semnate de persoanele al căror nume era menţionat la rubrica „comodat”, dar aceste semnături nu au fost executate de către inculpat. 

Se reţine că sub aspectul atitudinii psihice, infracţiunea prevăzută de art. 18/1 alin.1 din Legea nr. 78/2000 se comite numai cu intenţie directă, care trebuie să fie caracterizată prin scopul special urmărit de inculpat, respectiv obţinerea unui folos material injust.

„Reaua credinţă” este definită ca fiind expresia care desemnează vinovăţia sub forma intenţiei în săvârşirea unei infracţiuni, incorectitudine, atitudine a unei persoane care săvârşeşte un fapt sau un act contrar legii, pe deplin conştientă de caracterul ilicit al conduitei sale. Reaua credinţă trebuie dovedită de organele judiciare.

Deci, sub aspectul laturii subiective această infracţiune se comite cu intenţie directă, presupunând reprezentarea şi urmărirea de către inculpat, în scopul obţinerii unui folos material injust, ori din probele administrate în cauză nu rezultă care ar fi fost folosul material injust pe care l-a urmărit şi nici condiţiile în care acesta putea fi anticipat şi urmărit. Aceasta pentru că, inculpatul a solicitat acordarea de subvenţii pentru suprafaţa de 46,71 ha teren, în realitate conform probelor de la dosar avea în exploatare suprafaţa de 50,11 ha teren, suprafaţă pentru care avea înţelegeri verbale şi scrise cu proprietarii, fiind în posesia titlurilor de proprietate în original, pe care le-a depus la dosarul de la APIA.

Împrejurarea că situaţia juridică a acestor terenuri nu a fost reglementată ( conform Codului civil, folosinţa bunurilor poate fi efectuată de proprietar sau de alte persoane la voinţa proprietarului), dar în realitate au fost folosite de inculpatul S.L., nu conduce la concluzia existenţei intenţiei directe a inculpatului, sub forma relei credinţei, în obţinerea fondurilor europene. 

Mai mult, conform art. 7 alin.1 lit.f din OUG nr. 125/2006, pentru a beneficia de acordarea subvenţiei, solicitanţii trebuie să prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinţă şi să poată face dovada că utilizează terenul pentru care s-a depus cererea. Ori, prin depunerea de către inculpat a titlurilor de proprietate în original şi a altor înscrisuri emanând de la proprietarii terenurilor, s-a făcut dovada folosinţei acestora de către inculpatul S..

În ceea ce priveşte infracţiunea de fals în declaraţii prevăzută de art. 326 Cod penal, reţinută în sarcina inculpatului, constând în aceea că a declarat necorespunzător adevărului, pe proprie răspundere şi sub semnătură, la registrul agricol de la Primăria V., arătând în mod nereal că pentru anul 2013 utilizează cu titlu de arendă o suprafaţă de 45,80 ha, declaraţie în baza căreia i s-a eliberat adeverinţa nr. …/….2013, folosită la APIA pentru obţinerea subvenţiei pentru teren de 47, 19 ha, instanţa reţine că sub aspectul elementului material al laturii obiective, fapta se realizează prin acţiunea de a face o declaraţie, care în parte sau în totalitate, nu corespunde adevărului.

Împrejurarea că inculpatul a declarat că utilizează cu titlu de arendă suprafaţa de 45,80 ha teren agricol, în condiţiile în care exploata efectiv, în baza unor înţelegeri verbale sau scrise cu proprietarii, având asupra sa şi titlurile de proprietate în original pentru aceste terenuri, nu constituie infracţiunea de fals în declaraţii. Pe de altă parte, practica judiciară a decis că, această infracţiune nu subzistă chiar, în cazul susţinerilor neadevărate, dacă acestea sunt supuse unor verificări ulterioare, obligatorii, a conţinuturilor lor.

Ori, în speţă, susţinerile inculpatului privind suprafaţa utilizată nu sunt nereale şi urmau să fie verificate cu ocazia depunerii înscrisurilor aferente cererii la APIA, după cum s-a procedat în realitate, fără a se descoperi nereguli.

Drept urmare, se impune achitarea inculpatului pentru această infracţiune, reţinându-se incidenţa dispoziţiilor art. 16 lit.a Cod procedură penală.

Latura civilă:

În vederea stabilirii prejudiciului, prin adresa din 30 martie 2016, s-a solicitat APIA, calculul sumelor acordate fermierului S.L.V., pentru campania pe anul 2013, atât cu titlu de plăţi pe suprafaţă - SAPS cât şi pentru culturi - PNDC1, sursele de finanţare ale acestor plăţi, precum şi dacă se constituie parte civilă în cauză.

Cu adresa nr…. din ….2016 APIA, CJA, a comunicat faptul că inculpatul S.L.V., a depus în Campania 2013 cererea de plată nr…./….2013 prin care a solicitat plata subvenţiei pentru suprafaţa de 46,71 ha.

Prin Decizia de plată în avans nr. …/….2013, s-a stabilit suma de …. lei reprezentând plata în avans aferentă schemei de plata unică pe suprafaţă SAPS, din bugetul Uniunii Europene, plată care s-a efectuat la data de ….2015.

În data de ….2014 a fost emisă Decizia de plată nr….. prin care au fost stabilite următoarele sume:

- suma de …. lei reprezentând diferenţa la schema unică de plată pe suprafaţă SAPS, plata fiind efectuată din bugetul Uniunii Europene la data de ….2014.

- suma de …. lei schema de plată naţională directă complementară, culturi în teren arabil PNDC1, având ca sursă bugetul de stat, plată ce s-a efectuat în data de ….2014.

La data de ….2016, APIA cu sediul în mun. Bucureşti a formulat cerere de constituire ca parte civilă în cauză pentru suma totală de …. lei şi a solicitat ca inculpatul S.L.V. să fie obligat să plătească prejudiciile pe care le-a cauzat prin faptele săvârşite, la care să se adauge accesoriile fiscale prevăzute de legislaţia în vigoare, calculate de la efectuării fiecărei plăţi şi până la data efectuării plăţii integrale a debitului principal.

Având în vedere că s-a pronunţat o soluţie de achitare a inculpatului, în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin.1 lit.b teza II Cod procedură penală, instanţa în baza art. 397 alin.1 Cod penal rap. la art. 25 alin.5 Cod procedură penală  va respinge acţiunea civilă exercitată de partea civilă APIA Bucureşti.

Măsuri asigurătorii:

În vederea asigurării, garantării reparării pagubei produse prin infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului, cât şi a executării cheltuielilor judiciare, prin ordonanţa emisă la data de ….2016 s-a dispus în temeiul art. 249 alin. (1), Cod procedură penală, indisponibilizarea prin instituirea sechestrului asigurător, asupra unui bun imobil aparţinând inculpatului S.L.V., respectiv asupra - „Teren intravilan cu casă situat în sat. V., (com. V.), nr…., jud. Arad, înscris în C.F. nr…., Cad. CA, nr.top. 13/b.l, având o valoare de impozitare de …. lei" , măsură ce a fost adusă la îndeplinire prin procesul verbal încheiat la data de ….2016 şi comunicată Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad.

Faţă de împrejurarea că s-a respins acţiunea civilă exercitată de partea civilă APIA Bucureşti, în baza art. 397 alin. 3 Cod procedură penală rap. la art.255 Cod procedură penală va ridica măsura asigurătorie a sechestrului instituit prin ordonanţa procurorului din … 2016 dată în dosarul nr. …./2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT- Serviciul Teritorial Timişoara, asupra imobilului aflat în proprietatea inculpatului S.L.V. reprezentând „teren intravilan cu casă situat în com. V nr. … jud. Arad, înscris în CF nr…., Cad.C.1, nr. top 13/B.1, având o valoare de impozitare de … lei, deţinut în coproprietate cu soţia S.T..

Reţinând concluziile raportului de constatare criminalistică nr. …. din ….2016 întocmit de IPJ Serviciul Criminalistic, instanţa în baza art. 25 Cod procedură penală, art. 397 alin.3 Cod procedură penală rap. la art. 256 Cod procedură penală va dispune anularea înscrisurilor falsificate după cum urmează:

Contract de comodat încheiat între C.O. în calitate de comodant şi S.L.V. în calitate de comodatar, pentru suprafaţa de 7,14 ha datat ...2013, în toate exemplarele în care a fost întocmit;

Contract de comodat încheiat între C.L. în calitate de comodant şi S.L.V. în calitate de comodatar, pentru suprafaţa de 2,45 ha datat ...2013, în toate exemplarele în care a fost întocmit;

Contract de comodat încheiat între F.D. în calitate de comodant şi S.L.V. în calitate de comodatar, pentru suprafaţa de 4,00 ha datat ...2013, în toate exemplarele în care a fost întocmit;

Contract de comodat încheiat între T.E. în calitate de comodant şi S.L.V. în calitate de comodatar, pentru suprafaţa de 0,50 ha datat ...2013, în toate exemplarele în care a fost întocmit;

Contract de comodat încheiat între Z.M. în calitate de comodant şi S.L.V. în calitate de comodatar, pentru suprafaţa de 4,81 ha datat ...2013, în toate exemplarele în care a fost întocmit;

Contract de comodat încheiat între R.C. în calitate de comodant şi S.L.V. în calitate de comodatar, pentru suprafaţa de 1,50 ha datat ...2013, în toate exemplarele în care a fost întocmit;

Contract de comodat încheiat între P.M. în calitate de comodant şi S.L.V. în calitate de comodatar, pentru suprafaţa de 1,81 ha datat ...2013, în toate exemplarele în care a fost întocmit;

Contract de comodat încheiat între S.V. în calitate de comodant şi S.L.V. în calitate de comodatar, pentru suprafaţa de 9,69 ha datat ….2013, în toate exemplarele în care a fost întocmit;

Contract de comodat încheiat între S.M. în calitate de comodant şi S.L.V. în calitate de comodatar, pentru suprafaţa de 2,00 ha datat ...2013, în toate exemplarele în care a fost întocmit;

Contract de comodat încheiat între D.M. în calitate de comodant şi S.L.V. în calitate de comodatar, pentru suprafaţa de 3,32 ha datat ….2013, în toate exemplarele în care a fost întocmit;

Contract de comodat încheiat între L.M. în calitate de comodant şi S.L.V. în calitate de comodatar, pentru suprafaţa de 0,55 ha datat ….2013, în toate exemplarele în care a fost întocmit;

Contract de comodat încheiat între B.Ş. în calitate de comodant şi S.L.V. în calitate de comodatar, pentru suprafaţa de 2,45 ha datat ….2013, în toate exemplarele în care a fost întocmit.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel, în termenul legal, procurorul şi partea civilă.

Procurorul a criticat soluţia de achitare şi a solicitat condamnarea inculpatului pentru infracţiunile care fac obiectul trimiterii în judecată.

Partea civilă APIA a criticat modul de soluţionare a laturii civile, solicitând desfiinţarea sentinţei pe latura civilă şi obligarea inculpatului la plata sumei totale de … lei, la care se adaugă accesoriile fiscale prevăzute de legislaţia în vigoare, calculate de la data efectuării fiecărei plăţi până la data efectuării plăţii integrale a debitului principal.

Argumentele scrise prezentate în susţinerea apelurilor sunt ataşate la dosar iar susţinerile orale sunt redate în partea introductivă a prezentei hotărâri.

Curtea de Apel Timişoara prin decizia penală nr. 1239/A din 24 octombrie 2017,  în baza art. 421 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara şi partea civilă APIA împotriva Sentinţei penale nr. 148/04.04.2017 pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia penală în dosarul nr. 3263/108/2016.

Desfiinţează parţial sentinţa apelată şi în rejudecare:

I. Latura penală:

Menţine dispoziţia din sentinţă de schimbare a încadrării juridice din cea reţinută în rechizitoriu în infracţiunile prevăzute de art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 326 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal şi art. 5 Cod penal.

În temeiul art. 396 alin. (2) Cod procedură penală raportat la art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul S.L.V. la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”.

În baza art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 67 alin. 2) Cod penal şi art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data pronunţării prezentei decizii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În temeiul art. 396 alin. (2) Cod procedură penală raportat la art. 326 Cod penal şi art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul S.L.V. la pedeapsa principală de 3 (trei) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „fals în declaraţii”.

În baza art. 38 alin. (1) Cod penal raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal contopeşte cele două pedepse principale stabilite în pedeapsa cea mai grea de 2 ani, sporită cu o lună, şi aplică inculpatului S.L.V. pedeapsa principală rezultantă de 2 (doi) ani şi o lună închisoare.

În baza art. 45 alin. (1) Cod penal aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.

În baza art. 45 alin. (5) Cod penal raportat la art. 45 alin. (1) Cod penal aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data pronunţării prezentei decizii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante de 2 ani şi o lună închisoare aplicată inculpatului S.L.V. şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani (care se calculează de la data pronunţării prezentei decizii), conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal.

În baza art. 93 alin. (1) Cod penal obligă inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Arad la datele fixate de acest serviciu;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) Cod penal, impune inculpatului ca, pe durata termenului de supraveghere, să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune Arad  sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei comunei V. sau în cadrul Primăriei municipiului Arad, pe o perioadă de 60 de zile, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă.

În baza art. 91 alin. (4) Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, privind cazurile şi condiţiile în care suspendarea executării pedepsei sub supraveghere poate fi revocată.

În baza art. 68 alin. (1) lit. b) Cod penal executarea pedepsei complementare începe de la data pronunţării prezentei decizii.

Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante se suspendă şi executarea pedepsei accesorii.

II. Latura civilă:

Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă APIA.

În temeiul 397 alin. (1) şi art. 25 alin. (1) Cod procedură penală, cu aplicarea art. 1357 Cod civil, obligă inculpatul S.L.V. să plătească părţii civile APIA suma de … lei (debit principal), la care se adaugă accesoriile fiscale prevăzute de legislaţia în vigoare – calculate de la data efectuării fiecărei plăţi şi până la achitarea integrală a debitului principal.

În baza art. 25 alin. (3) Cod procedură penală anulează înscrisul intitulat „DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢA – 2013 – IPA – Online” datat …2013 (depus în original la fila … vol…. dup).

În baza art. 25 alin. (3) Cod procedură penală anulează menţiunile din registrul agricol aflat la sediul Primăriei comunei V., judeţul Arad, registrul tipul 1, vol. 1, poziţia 012, satul V., nr. 9, jud. Arad, de la rubrica corespunzătoare gospodăriei/exploataţiei agricole înscrise pe numele S.L.V. (CNP…), referitoare la declaraţia pentru anul 2013 privind suprafaţa agricolă primită sub alte forme.

În baza art. 25 alin. (3) Cod procedură penală anulează adeverinţa emisă sub nr. …/….2013 de Primăria comunei V., judeţul Arad, pe numele S.L..

III. Măsuri asiguratorii:

Înlătură dispoziţia de ridicare a sechestrului asigurator asupra imobilului aflat în coproprietatea inculpatului.

În baza art. 20 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, menţine măsura sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa procurorului din … 2016 dată în dosarul nr. …./2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DNA - Serviciul Teritorial Timişoara, asupra imobilului aflat în proprietatea inculpatului S.L.V. reprezentând „teren intravilan cu casă situat în com. V., nr. .., jud. Arad, înscris în CF nr. …, Cad. C.1, nr. top 13/b.1, având o valoare de impozitare de … lei, deţinut în coproprietate cu soţia S.T., până la concurenţa sumelor pe care inculpatul a fost obligat să le plătească părţii civile APIA (creanţa principală şi creanţele accesorii).

IV. Cheltuieli de judecată:

În baza art. 274 alin. (1) Cod procedură penală obligă inculpatul să plătească statului suma de 2000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală şi la judecata în primă instanţă.

V. Menţine în rest sentinţa apelată (încadrarea juridică stabilită de prima instanţă şi dispoziţia de anulare a contractelor).

Pentru a pronunţa această decizie de desfiinţare, instanţa de control judiciar a reţinut următoarele:

Sub aspectul situaţiei de fapt se reţine că prin cererea unică de plată pe suprafaţă nr. …/….2013, înregistrată la A.P.I.A. Arad, inculpatul a solicitat acordarea de sprijin financiar în campania pe anul 2013, pentru o suprafaţă de 46,71 ha teren agricol (declaraţia, având conţinutul menţionat, este depusă în original la f. … din vol. … dup).

În sprijinul acestei cereri şi în scopul dovedirii realităţii datelor, inculpatul a depus următoarele documente:

- declaraţia de suprafaţă-2013-IPA-online, datată ….2013, conţinând date privind blocurile fizice utilizate, suprafeţele de teren şi culturile înfiinţate, declarând pe propria răspundere că informaţiile din declaraţia de suprafaţă sunt conforme cu realitatea (declaraţia, având conţinutul menţionat, este depusă în original la f. … din vol. 1 dup);

 - 14 contracte de comodat ce apar încheiate de inculpat cu diferite persoane fizice, din care 12 contracte, însumând o suprafaţă de 40,22 ha, apar încheiate cu numiţii C.O.C. (f. … vol. … dup), C.L. (f. … vol. … dup), F.D. (f. … vol. … dup), T.E. (f… vol. … dup), Z.M. (f. … vol. … dup), R.C. (f. .. vol. … dup), P.M. (f. … vol. … dup), S.V. (f. … vol. … dup), S.M. (f. . ...vol…  dup), B.Ş. (f. … vol. … dup), D.M. (f. … vol. … dup) şi L.M. (f. … vol. … dup);

- adeverinţa nr. .../2013 emisă de Primăria comunei V., judeţul Arad, prin care se atestă că inculpatul figurează înregistrat pe anul 2013 cu suprafaţă agricolă utilizată de 47 ha şi 19 ari, din care 1 ha şi 39 ari în proprietate şi 45 ha şi 80 ari în arendă (copia adeverinţei se află la f. … vol. …. dup); adeverinţa a fost emisă pe baza datelor conţinute de registrul agricol care, la rândul său, a fost completat pe baza declaraţiei pe proprie răspundere şi sub semnătură dată de inculpat în faţa funcţionarului public de la primărie, respectiv a inspectorului cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor din registrele agricole.

În urma depunerii cererii şi a înscrisurilor menţionate inculpatului i-a fost plătită, pentru campania din 2013, suma totală de …. lei, defalcată după cum urmează: în data de …2013 i-a fost achitată suma de …. lei (provenită din Fondul european pentru garantare în agricultură – FEGA); în data de ….2014 i-a fost achitată suma de …. lei (provenită din Fondul european pentru garantare în agricultură – FEGA); în data de ….2014 i-a fost achitată suma de …. lei (provenită din bugetul naţional) – aceste informaţii sunt menţionate în constituirea de parte civilă (f. … vol. … dup).

Din coroborarea declaraţiilor date de persoanele menţionate în cele 12 contracte în calitate de comodanţi şi a concluziilor raportului de constatare criminalistică nr. …./….2016 (f. …. vol. … dup) rezultă că înscrisurile constatatoare ale contractelor nu au fost semnate de pretinşii comodanţi.

În prealabil, Curtea subliniază că va avea în vedere declaraţiile din faza de urmărire penală care nu au fost excluse în procedura de cameră preliminară (unde au fost înlăturate doar declaraţiile date după preluarea cauzei de către DNA) precum şi declaraţiile date în faţa primei instanţe.

Martorul B.Ş. (f. … dosar fond) menţionează explicit că nu a semnat nici un contract cu inculpatul S. pentru folosinţa terenului în suprafaţă de 2,45 ha, declaraţie care se coroborează cu rezultatul constatării criminalistice referitoare la pretinsul contract de comodat semnat cu această persoană (f. … vol. … dup).

Martora C.L.I. (f. … verso dosar fond) menţionează explicit că nu a semnat contractul de comodat cu inculpatul S… pentru folosinţa terenului în suprafaţă de 2,45 ha, declaraţie care se coroborează cu rezultatul constatării criminalistice referitoare la pretinsul contract de comodat semnat cu această persoană (f. … vol. …. dup).

Martorul C.O.C. (f. … verso dosar fond) menţionează explicit că nu a semnat contractul de comodat cu inculpatul S. pentru folosinţa terenului în suprafaţă de 7,14 ha, declaraţie care se coroborează cu rezultatul constatării criminalistice referitoare la pretinsul contract de comodat semnat cu această persoană (f. … vol. …. dup).

Martora P.M. (f. … dosar fond) menţionează explicit că nu a semnat contractul de comodat cu inculpatul S. pentru folosinţa terenului în suprafaţă de 1,81 ha, declaraţie care se coroborează cu rezultatul constatării criminalistice referitoare la pretinsul contract de comodat semnat cu această persoană (f. …vol. …. dup).

Martorul R.C. (f. … dosar fond) menţionează explicit că nu a semnat contractul de comodat cu inculpatul S. pentru folosinţa terenului în suprafaţă de 1,5 ha, declaraţie care se coroborează cu rezultatul constatării criminalistice referitoare la pretinsul contract de comodat semnat cu această persoană (f. ….vol. … dup).

Faptul că numiţii D.M. şi L.M. nu au semnat înscrisurile constatatoare ale contractelor de comodat cu inculpatul reiese din împrejurarea că la data pretinsei încheieri a contractelor (ambele datate …2013) cele două persoane menţionate nu mai erau în viaţă, fiind decedate la data de …2008 (D.M., f. … vol. … dup), respectiv la data de ….2010 (L.M., f. … vol. … dup).

Martora F.D. nu a putut fi audiată de către prima instanţă deoarece a decedat la data de ….2016 (f. …. dosar fond), însă împrejurarea că aceasta nu a semnat înscrisul constatator al contractului de comodat cu inculpatul este confirmată de rezultatul constatării criminalistice (f. …vol. … dup). În plus, în declaraţia de martor consemnată în faza de urmărire penală la data de ….2015 (f. … vol. … dup, dată în faţa IPJ Arad – serviciul de investigare a criminalităţii economice), F.D. menţionează explicit că ea nu a semnat un asemenea contract şi că nu a avut cu inculpatul nici o înţelegere cu privire la suprafeţele menţionate.

Martora Z.M. a fost audiată la data de ….2015 (f. … vol. …. dup,  în faţa IPJ Arad – serviciul de investigare a criminalităţii economice), ocazie cu care aceasta a precizat că semnătura de la rubrica „comodant” nu-i aparţine şi nici nu cunoaşte cine a semnat în locul ei; în plus, menţionează că este o persoană fără studii, nu ştie să scrie şi să citească şi nici nu are semnătură. Această declaraţie se coroborează cu rezultatul constatării criminalistice referitoare la pretinsul contract de comodat semnat cu această persoană (f. ….vol. … dup). În faţa primei instanţe martora a revenit (f. … verso dosar fond) asupra declaraţiei iniţiale şi a susţinut că a semnat contractul de comodat – această retractare esenţială a declaraţiei iniţiale nu poate fi luată însă în considerare în contextul în care nu a fost motivată, este contrazisă de elementele de detaliu oferite în prima declaraţie (martora a precizat că nu este şcolarizată şi nu are semnătură proprie, împrejurări confirmate de modul de semnare a declaraţiei – prin punere de deget şi de martorul care a asistat la audiere – fiica martorei) şi de rezultatul constatării criminalistice.

Martorul S.V. (f. … dosar fond) menţionează explicit că nu a semnat înscrisul constatator al contractului de comodat cu inculpatul S…. pentru folosinţa terenului în suprafaţă de 9,69 ha, declaraţie care se coroborează cu rezultatul constatării criminalistice referitoare la pretinsul contract de comodat semnat cu această persoană (f. … vol. … dup).

Martora S.M. (f. … dosar fond) a precizat în faţa primei instanţe că în anul 1994 a dobândit două hectare de teren pe raza localităţii V. pe care de la acea dată i l-a dat spre folosinţă inculpatului. Martora precizează că „am acordat dreptul de folosinţă inculpatului, verbal”. În paragraful următor al declaraţiei martora susţine însă că „prezentându-mi-se spre vedere contractul de comodat aflat la fila …, vol….I dosar urmărire penală, arăt că este semnat de către mine dar nu îmi amintesc perioada în care l-am semnat doar că este după anul 1994”. Susţinerea martorei din finalul declaraţiei, în sensul că a semnat contractul de comodat, este infirmată de concluzia raportului criminalistic (f. … şi … vol. … dup). În plus, instanţa observă inconsecvenţa martorei sub aspectul în chestiune – mai întâi precizează că dreptul de folosinţă l-a dat verbal (adică fără consemnarea manifestării de voinţă în formă scrisă), iar ulterior, după ce i s-a prezentat înscrisul constatator al pretinsul contract de comodat, revine şi susţine că semnătura îi aparţine dar nu îşi mai aminteşte perioada când a semnat, perioadă care este după anul 1994. Evaluând declaraţia martorei în raport de concluziile categorice ale raportului criminalistic şi de inconsecvenţele declaraţiei date de aceasta, Curtea apreciază că înscrisul constatator al contractului pretins încheiat la data de ….2013 nu a fost semnat de martoră.

Martora T.E. a fost audiată la data de ….2015 (f. … vol. …. dup,  în faţa IPJ Arad – serviciul de investigare a criminalităţii economice), ocazie cu care aceasta a precizat că „am primit prin reconstituire 0,50 ha teren conform titlului 38099/11.11.1994. Acest teren îl deţin şi în prezent şi am titlul de proprietate, terenul l-am dat să-l lucreze lui S.L. în urmă cu câţiva ani, în jur de 2 – 3 ani, înainte terenul a fost în asociaţie de unde l-am scos. S.L. a spus că îmi plăteşte arenda şi de doi ani am primit în fiecare an de la el grâu şi porumb. Din câte îmi amintesc am semnat un contract dar nu ştiu ce contract a fost şi nu deţin vreun exemplar. Prezentându-mi-se contractul de comodat din data de ….2013, în care apare numele meu, recunosc ca semnătura să fie a mea. Eu am lăsat terenul lui S.L. atât cât trăiesc fără să stabilim vreun termen”.Susţinerea martorei din finalul declaraţiei, în sensul că a semnat contractul de comodat, este infirmată de concluzia raportului criminalistic (f. … vol. … dup). În plus, instanţa observă inconsecvenţa martorei sub aspectul în chestiune – aceasta precizează că înţelegerea sa cu inculpatul a avut titlu oneros (în schimbul folosinţei terenului, inculpatul îi plătea o contraprestaţie – arendă, sub forma unor produse agricole), înţelegere care a fost executată timp de 2 ani (raportat la data luării declaraţiei, ….2015); în acest context (pe fondul executării contractului oneros) pare lipsit de credibilitate că martora a acceptat să semneze un alt contract care nu îi oferea nici un avantaj patrimonial (contract ce îi conferea inculpatului folosinţa gratuită a terenului). Evaluând declaraţia martorei în raport de concluziile categorice ale raportului criminalistic şi de inconsecvenţele declaraţiei date de aceasta, Curtea apreciază că înscrisul constatator al contractului pretins încheiat la data de …. nu a fost semnat de martoră.

În contextul în care s-a stabilit, pe bază de probe, că înscrisurile constatatoare ale celor 12 contracte de comodat nu au fost semnate de către pretinşii comodanţi, este evident că aceste documente (cu valoare de înscrisuri sub semnătură privată) sunt nereale, fiind plăsmuite.

În privinţa registrului agricol, trebuie subliniat că potrivit OG nr. 28/2008 în forma în vigoare la data comiterii faptelor (…. 2013) acesta constituie un document oficial (art. 3 alin. 1) iar înscrierea datelor în registrul agricol, pentru persoanele fizice, se face pe baza declaraţiei pe propria răspundere dată de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu (art. 8 alin. (1) fraza I din OG nr. 28/2008).

Odată ce s-a stabilit caracterul plăsmuit al contractelor de comodat rezultă, pe cale de consecinţă, că sunt nereale şi menţiunile din registrul agricol (completate pe baza declaraţiilor inculpatului) referitoare la suprafaţa agricolă deţinută de inculpat în anul 2013 sub alte forme decât în proprietate.

Totodată, adeverinţa emisă sub nr. …./….2013 de Primăria comunei V., judeţul Arad, pe numele S.L., şi pe care acesta a depus-o în sprijinul cererii de finanţare, conţine date nereale (cu privire la suprafaţa agricolă deţinută de inculpat sub alte forme).

Starea de fapt expusă anterior este identică cu cea reţinută de prima instanţă (şi cu cea expusă în rechizitoriu); soluţiile de achitare dispuse de prima instanţă nu au avut în vedere o altă stare de fapt, ci au fost întemeiate pe următoarele argumente: lipsa formei de vinovăţie (intenţia directă) prevăzută de cele două texte de incriminare – întrucât inculpatul avea în exploatare suprafaţa de 50,11 ha de teren, suprafaţă pentru care avea înţelegeri verbale şi scrise cu proprietarii, fiind în posesia titlurilor de proprietate în original, pe care le-a depus la dosarul de la APIA; în plus, pentru infracţiunea de fals în declaraţii s-a menţionat ca argument suplimentar că această infracţiune nu subzistă în cazul susţinerilor neadevărate dacă acestea sunt supuse unor verificări ulterioare obligatorii a conţinuturilor lor, iar în speţă susţinerile nereale ale inculpatului privind suprafaţa utilizată urmau să fie verificate cu ocazia depunerii înscrisurilor aferente cererii la APIA, după cum s-a procedat în realitate, fără a se descoperi nereguli.

În ceea ce priveşte latura subiectivă, respectiv reprezentarea pe care a avut-o inculpatul atunci când a introdus cererea de finanţare la partea civilă, a depus înscrisurile anexă şi a făcut declaraţia necesară pentru completarea registrului agricol, Curtea reţine că această documentaţie (înscrisurile constatatoare ale contractelor de comodat şi adeverinţa emisă de Primărie) era absolut necesară pentru obţinerea finanţării; cu alte cuvinte, cererea trebuia însoţită obligatoriu de documente, nefiind acceptate alte forme de dovadă (declaraţii ale titularilor dreptului de proprietate; dovada verbală a încheierii unor anumite convenţii – de arendă, de comodat, etc., ataşarea unor titluri de proprietate emise pe numele altor persoane) ale suprafeţelor deţinute, indiferent de titlul deţinerii, aspect ce rezultă din analiza art. 7 lit. f) din OUG 125/2006 coroborat cu art. 4 din Ordinul MADR nr. 246/2008 în forma în vigoare la data depunerii cererii de finanţare.

Astfel,  art. 4 din Ordinul MADR nr. 246/2008 stipula că:

„(1) Documentele doveditoare solicitate producătorului agricol, conform art. 7 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, privind dreptul de folosinţă a terenului agricol sunt, după caz, titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participaţiune, contractul de închiriere, contractul de comodat, înscrisuri sub semnătură privată şi alte acte care fac dovada utilizării terenului, cum ar fi adeverinţa eliberată de primărie conform înscrisurilor din registrul agricol”.

Prin urmare, textele legale fac trimitere explicită la acte, documente (în sensul de înscrisuri constatatoare) şi nu la alte forme de dovadă. Este evident că inculpatul a înţeles că în lipsa unor acte doveditoare ale propriilor drepturi de utilizare, de natura celor enumerate anterior, cererea de finanţare nu va fi acceptată. În acest context, el a făcut demersurile pentru completarea registrului agricol şi obţinerea adeverinţei (a se vedea declaraţiile martorilor B.I.V., f. … dosar fond şi G.M.D., f. … dosar fond) concomitent cu obţinerea înscrisurilor constatatoare ale celor 12 contracte de comodat, pe care apoi le-a ataşat cererii de finanţare, urmărind obţinerea sumelor pentru suprafeţele înscrise în documentele respective. Inculpatul a avut reprezentarea faptului că existenţa înscrisurilor constatatoare ale contractelor de comodat şi a adeverinţei de la primărie erau singurele mijloace de probă pe baza cărora va fi analizată cererea sa, fiind decisive pentru aprobarea cererii şi primirea finanţării. Or, această reprezentare este suficientă pentru a caracteriza poziţia subiectivă a inculpatului ca intenţie directă, atât în ce priveşte infracţiunea prevăzută de art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cât şi în privinţa infracţiunii prevăzute de art. 326 Cod penal.

Suplimentar, în ce priveşte infracţiunea de fals în declaraţii, trebuie menţionat că aceasta este relaţionată cu modul în care s-a completat registrul agricol pentru anul 2013 cu privire la terenurile deţinute de inculpat cu alt titlu decât în proprietate; Or, art. 8 alin. (1) fraza I din OG nr. 28/2008 (în forma în vigoare la data comiterii faptei – martie 2013) este extrem de clar în sensul că acest document oficial se completează, în cazul persoanelor fizice, pe baza declaraţiei pe propria răspundere dată de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu. Prin urmare, completarea registrului agricol nu era condiţionată de verificări prealabile din partea organului care ţinea registrul (unitatea administrativ-teritorială), cu atât mai puţin din partea APIA (instituţia la care s-a depus adeverinţa ce conţinea date extrase din registrul agricol). Stabilirea ulterioară a caracterului nereal (în totalitate sau în parte) a declaraţiei pe baza căreia s-a completat registrul agricol este irelevantă sub aspectul în discuţie întrucât infracţiunea s-a consumat anterior - în momentul consemnării în documentul oficial a datelor nereale.

Drept consecinţă, soluţiile de achitare dispuse de prima instanţă nu pot fi menţinute.

Referitor la încadrarea juridică, Curtea reţine că infracţiunea prevăzută de art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 este o infracţiune complexă ce absoarbe în conţinutul ei, ca element constitutiv, infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uzul de fals întrucât folosirea înscrisurilor sub semnătură privată (contractele de comodat), după cum şi a înscrisului oficial (adeverinţa emisă de primărie), se circumscriu elementului material al infracţiunii complexe menţionate (constând „folosirea sau prezentarea de documente inexacte”); prin urmare, schimbarea de încadrare juridică dispusă de instanţa de fond va fi menţinută.

În privinţa aplicării legii penale mai favorabile (analiză pe care instanţa este obligată să o facă în temeiul art. 5 Cod penal) trebuie făcute următoarele observaţii: infracţiunea complexă prevăzută de art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 (care în esenţă este o formă specială de înşelăciune) s-a consumat la data de …., când inculpatului i-a fost achitată ultima tranşă din finanţare, în sumă de ….. lei, provenită din bugetul naţional, dată la care paguba (urmarea imediată a infracţiunii) s-a configurat în forma sa finală; de la data consumării infracţiunii (….2014) şi până în prezent (…..2017) nu au intervenit modificări în privinţa elementelor constitutive şi tratamentului sancţionator, situaţie în care în privinţa acestei infracţiuni nu se pune problema alegerii legii mai favorabile, urmând a fi avută în vedere pedeapsa prevăzută de textul de incriminare în forma actuală (închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi) conform art. 3 Cod penal.

Falsul în declaraţii (faptă relaţionată cu modul în care a fost completat registrul agricol) s-a consumat în cursul lunii martie 2013 iar de la data consumării şi până în prezent fapta a fost incriminată succesiv în art. 292 din vechiul Cod penal şi, începând cu ….2014, în art. 326 din noul Cod penal, existând identitate între cele două incriminări – atât în privinţa elementelor constitutive cât şi în ce priveşte tratamentul sancţionator. În lipsa altor elemente de distincţie aplicabile în concret în speţă (prescripţie, etc.), urmează ca instanţa să aibă în vedere textul de incriminare activ în prezent (art. 326 din noul Cod penal).

În privinţa tratamentului sancţionator al concursului de infracţiuni acesta este obligatoriu cel prevăzut de noul Cod penal, având în vedere că una dintre infracţiuni a fost săvârşită după data de …2014, fiind aplicabile, sub acest aspect, dispoziţiile tranzitorii prevăzute de art. 10 din Legea nr. 187/2012.

La individualizarea pedepsei şi a regimului de executare instanţa de apel va avea în vedere, în principal, următoarele aspecte: suma relativ modică obţinută de inculpat cu titlu de finanţare (echivalentul în prezent a aproximativ 6.000 euro); vârsta inculpatului (55 de ani); lipsa antecedentelor penale; împrejurarea că acesta este integrat în societate (căsătorit, doi copii, cu ocupaţie şi loc de muncă); împrejurarea că recuperarea prejudiciului (atât a debitului principal cât şi a accesoriilor) este asigurată de valoarea bunului imobil sechestrat (valoarea de impozitare este de …. lei); conduita inculpatului pe parcursul procesului penal (nesinceră). În consecinţă, Curtea va pronunţa soluţia condamnării şi se va orienta înspre pedepse la nivelul minimului special; totodată va dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei rezultante – apreciind că datele ce caracterizează persoana inculpatului şi împrejurările comiterii faptei (menţionate anterior) justifică presupunerea rezonabilă că inculpatul nu va mai comite alte infracţiuni, aplicarea pedepsei fiind suficientă.

Pentru aceste considerente, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală va admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara şi partea civilă APIA împotriva Sentinţei penale nr. 148/04.04.2017 pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia penală în dosarul nr. 3263/108/2016.

Va desfiinţa parţial sentinţa apelată şi în rejudecare:

I. Latura penală:

Va menţine dispoziţia din sentinţă de schimbare a încadrării juridice din cea reţinută în rechizitoriu în infracţiunile prevăzute de art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 326 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal şi art. 5 Cod penal.

În temeiul art. 396 alin. (2) Cod procedură penală raportat la art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 5 Cod penal, îl va condamna pe inculpat la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”.

În baza art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 67 alin. 2) Cod penal şi art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal, îi va aplica inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal,  îi va aplica inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data pronunţării prezentei decizii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În temeiul art. 396 alin. (2) Cod procedură penală raportat la art. 326 Cod penal şi art. 5 Cod penal îl va condamna pe inculpatul S.L.V. la pedeapsa principală de 3 (trei) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „fals în declaraţii”.

În baza art. 38 alin. (1) Cod penal raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal va contopi cele două pedepse principale stabilite în pedeapsa cea mai grea de 2 ani, sporită cu o lună, şi îi va aplica inculpatului S.L.V. pedeapsa principală rezultantă de 2 (doi) ani şi o lună închisoare.

În baza art. 45 alin. (1) Cod penal îi va aplica inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.

În baza art. 45 alin. (5) Cod penal raportat la art. 45 alin. (1) Cod penal  îi va aplica inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data pronunţării prezentei decizii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 91 Cod penal va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante de 2 ani şi o lună închisoare aplicată inculpatului S.L.V. şi va stabili un termen de supraveghere de 3 ani (care se va calcula de la data pronunţării prezentei decizii), conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal.

În baza art. 93 alin. (1) Cod penal va obliga inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Arad la datele fixate de acest serviciu;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) Cod penal, va impune inculpatului ca, pe durata termenului de supraveghere, să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune Arad  sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei comunei V sau în cadrul Primăriei municipiului Arad, pe o perioadă de 60 de zile, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă.

În baza art. 91 alin. (4) Cod penal, va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, privind cazurile şi condiţiile în care suspendarea executării pedepsei sub supraveghere poate fi revocată.

În baza art. 68 alin. (1) lit. b) Cod penal executarea pedepsei complementare va începe de la data pronunţării prezentei decizii.

Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante se va suspenda şi executarea pedepsei accesorii.

II. Latura civilă:

Va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă APIA..

În temeiul 397 alin. (1) şi art. 25 alin. (1) Cod procedură penală, cu aplicarea art. 1357 Cod civil, va obliga inculpatul S.L.V. să plătească părţii civile A.P.I.A. suma de …. lei (debit principal), la care se adaugă accesoriile fiscale prevăzute de legislaţia în vigoare – calculate de la data efectuării fiecărei plăţi şi până la achitarea integrală a debitului principal.

În baza art. 25 alin. (3) Cod procedură penală va anula înscrisul intitulat „DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢA – 2013 – IPA – Online” datat …2013 (depus în original la fila … vol. … dup).

În baza art. 25 alin. (3) Cod procedură penală va anula menţiunile din registrul agricol aflat la sediul Primăriei comunei V, judeţul Arad, registrul tipul 1, vol. 1, poziţia 012, satul V, nr. , jud. Arad, de la rubrica corespunzătoare gospodăriei/exploataţiei agricole înscrise pe numele S.L.V. (CNP ….), referitoare la declaraţia pentru anul 2013 privind suprafaţa agricolă primită sub alte forme.

În baza art. 25 alin. (3) Cod procedură penală va anula adeverinţa emisă sub nr. …/….2013 de Primăria comunei V., judeţul Arad, pe numele S.L..

III. Măsuri asiguratorii:

Va înlătura dispoziţia de ridicare a sechestrului asigurator asupra imobilului aflat în coproprietatea inculpatului.

În baza art. 20 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, va menţine măsura sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa procurorului din … dată în dosarul nr. …/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DNA - Serviciul Teritorial Timişoara, asupra imobilului aflat în proprietatea inculpatului S,L.V. reprezentând „teren intravilan cu casă situat în com. V., nr. .., jud. Arad, înscris în CF nr. ..., Cad. C.1, nr. top 13/b.1, având o valoare de impozitare de …. lei, deţinut în coproprietate cu soţia S.T., până la concurenţa sumelor pe care inculpatul a fost obligat să le plătească părţii civile APIA (creanţa principală şi creanţele accesorii).