Infracţiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

Sentinţă penală 9 din 10.09.2015


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SĂVENI

Şedinţa publică de la 09 februarie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE - XXXXXX

Grefier - XXXXXX

Ministerul Public – reprezentat prin procuror  XXXXXX

 SENTINŢA PENALĂ NR. 

Pe rol pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpaţii XXXXXX, XXXXXX ,parte vătămată XXXXXX, având ca obiect infracţiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006) .

Dezbaterile asupra fondului s-au desfăşurat în şedinţa publică din data de 12 ianuarie 2015 , când s-au pus concluzii la fond care au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată , care face parte integrantă din prezenta şi când instanţa ,  văzând că pentru deliberare are nevoie de un timp mai îndelungat a amânat pronunţarea cauzei pentru data de 26.01.2015 şi apoi pentru astăzi 09.02.2015 , când în aceeaşi compunere a hotărât următoarele :

I N S T A N Ţ A ,

Asupra acţiunii penale de faţă,

Prin rechizitoriul nr. 1158/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Săveni  au fost trimişi în judecată, în stare de libertate inculpaţii: XXXXXX pentru săvârşirea infracţiunii de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, prev. şi ped. de art. 270 al. 3 din Legea nr. 86/2006 şi XXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunii de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, prev. şi ped. de art. 270 al. 3 din Legea nr. 86/2006.

Din cuprinsul actului de sesizare a instanţei rezultă că, în ziua de 04.09.2013, în jurul orei 1315, sus-numitul a deţinut şi transportat cu autoturismul marca Ford Mondeo, având numărul de înmatriculare XXXXXX, un număr de 1.930 pachete de ţigarete marca Plugarul, provenite din Republica Moldova, fără a deţine documente legale de provenienţă şi cunoscând că acestea provin din contrabandă – pachetele având aplicate timbre de acciză specifice ale acestei ţări. Fapta inculpatului a fost descoperită de o patrulă de poliţie din cadrul IPJ Botoşani, aflată în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, care a oprit autoturismul condus de suspect pe DN 29D, direcţia Ştefăneşti-Botoşani, pe raza localităţii Cucuteni, com. Durneşti, jud. Botoşani. Prejudiciul cauzat prin fapta învinuitului a fost estimat la suma de 19.727 lei.

Inculpata XXXXXX a deţinut la domiciliul său un nr.de 3.640 pachete de ţigări – toate marca Plugarul, provenite din Republica Moldova – cunoscând că provin din contrabandă. Faptele inculpatei au fost descoperite în data de 07.10.2013, cu ocazia unor percheziţii domiciliare, iar prejudiciul cauzat statului  este în valoare de 37.175 lei .

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante şi planşe foto anexe, procese-verbale de examinare şi planşe foto, procese-verbale de inventariere, procese-verbale de percheziţii domiciliare, înscrisuri, declaraţiile inculpatei XXXXXX.

Prin Încheierea din data 27 iunie 2014, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 1158/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Săveni  , fiind respectate dispoziţiile art. 328 C.proc.pen., a administrării probelor, precum şi actelor de urmărire penală şi, de asemenea, a dispus începerea judecăţii privind pe inculpaţii XXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunii de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, prev. şi ped. de art. 270 al. 3 din Legea nr. 86/2006 şi pe inculpata XXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunii de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, prev. şi ped. de art. 270 al. 3 din Legea nr. 86/2006, parte civilă fiind XXXXXX.

Din adresa nr. 2343/SSCV/TM/16.09.2013 a XXXXXX, a reieşit că prejudiciul cauzat prin fapta inculpatului XXXXXX este de 19.727 lei.

Din adresa nr. DRVIS/BRV/12.11.2013 a XXXXXX, a reieşit că prejudiciul cauzat prin fapta inculpatei XXXXXX este de 37.175 lei.

Inculpata XXXXXX a recunoscut fapta reţinută în sarcina sa. 

Inculpatul XXXXXX a refuzat să dea declaraţii în cursul urmăririi penale.

La primul termen de judecată din data de 08.09.2014, după ce i s-a adus la cunoştinţă învinuirea, drepturile şi obligaţiile procesuale, inculpatul XXXXXX, asistat de av. angajat XXXXXX, a solicitat ca judecata să aibă loc pe baza procedurii recunoaşterii învinuirii prev. de art. 375 C.p.p. şi a declarat că recunoaşte în totalitate fapta reţinută în actul de sesizare, solicitând ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, pe care le cunoaşte şi le însuşeşte, nu mai solicită administrarea de probe noi, susţinerile fiind consemnate în proces - verbal ataşat la dosarul cauzei. Aceeaşi solicitare a avut-o la termenul de judecată din data de 13.10.2014 şi inculpata XXXXXX, susţinerile fiindu-i consemnate în scris şi ataşate la dosar.

Instanţa a admis cererile inculpaţilor constatând că sunt îndeplinite condiţiile cumulative ale art. 374 alin 4 din Codul de procedură penală întrucât probatoriul administrat la urmărirea penală este suficient pentru stabilirea vinovăţiei inculpaţilor şi aceştia au avut o poziţie procesuală corectă recunoscând învinuirea, au solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, pe care le cunosc şi le însuşesc, nu au mai solicitat administrarea de probe noi.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine ca temeinic dovedită următoarea situaţie de fapt:

În ziua de 04.09.2013, în jurul orei 1315, organele de poliţie din cadrul IPJ Botoşani, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe raza localităţii Cucuteni, comuna Durneşti, jud. Botoşani, au oprit pentru control autoturismul marca Ford Mondeo, cu numărul de înmatriculare XXXXXX, condus de către inculpatul XXXXXX. Cu ocazia examinării autoturismului, în prezenţa martorilor asistenţi XXXXXX şi XXXXXX, organele de poliţie au constatat că şuruburile de fixare a feţelor de portieră prezintă un grad ridicat de uzură, iar printr-o fantă dinspre faţa interioară a portierei stânga-spate, au fost observate pachete cu ţigări marca Plugarul. Procedându-se la un control amănunţit, după dislocarea feţelor de la portiere, organele de poliţie au descoperit că în fiecare portieră, precum şi în portbagaj, se aflau mai multe pachete cu ţigări. Astfel, s-a constatat că inculpatul XXXXXX a deţinut şi transportat un număr de 1.930 pachete de ţigări, marca Plugarul, cu timbru de acciză al Republicii Moldova, cunoscând că provin din contrabandă.

Din cercetările care s-au efectuat în cauză a reieşit că ţigările transportate de către inculpatul XXXXXX ar fi fost procurate de la locuinţa suspectului XXXXXX, situată în localitatea XXXXXX, jud. Botoşani.

Inculpatul XXXXXX a refuzat să dea declaraţii în prezenta cauză, arătând că va da

 declaraţii în faţa instanţei de judecată.

Aspectele constatate şi urmele ridicate cu ocazia examinării autoturismului şi a pachetelor de ţigări au fost ilustrate în planşele foto, ataşate la dosarul cauzei.

Din adresa nr. 2343/SSCV/TM/16.09.2013 a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi – Direcţia Regională Vamală Iaşi, a reieşit că prejudiciul cauzat prin fapta inculpatului XXXXXX este de 19.727 lei, sumă cu care s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Din procesul-verbal de percheziţie domiciliară încheiat la data de 07.10.2013, reiese că la locuinţa numitei XXXXXX au fost descoperite două colete de ţigări marca Plugarul, cu timbru de acciză al Republicii Moldova , Procedându-se la inventarierea celor două colete, a reieşit că în acestea se aflau 3.640 pachete ţigări marca Plugarul, cu timbru de acciză al Republicii Moldova.

Inculpata XXXXXX a recunoscut săvârşirea faptei reţinută în sarcina sa. Aceasta a declarat că în data de 06.10.2013, două persoane necunoscute i-au solicitat să depoziteze în locuinţa sa pachetele cu ţigări sus-menţionate, propunere cu care a fost de acord , primind în schimb suma de 200 lei . Aceasta a declarat că, procedând în acest mod va câştiga mai uşor bani.

Din adresa nr. DRVIS/BRV/12.11.2013 a XXXXXX, a reieşit că prejudiciul cauzat prin fapta inculpatei XXXXXX este de 37.175 lei, sumă cu care s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Starea de fapt aşa cum rezultă din recunoaşterea inculpaţilor se coroborează cu procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante şi planşe foto anexe, procese-verbale de examinare şi planşe foto, procese-verbale de inventariere, procese-verbale de percheziţii domiciliare, înscrisuri, declaraţiile inculpatei XXXXXX, declaraţii martori XXXXXX şi XXXXXX, dovezi de predare – primire bunuri , adrese A.N.A.F.cu privire la prejudiciu.

În drept, fapta inculpatului XXXXXX,  care în data de 04.09.2013, în jurul orei 1315, a deţinut şi transportat cu autoturismul marca Ford Mondeo, având numărul de înmatriculare XXXXXX, un număr de 1.930 pachete de ţigarete marca Plugarul, provenite din Republica Moldova, fără a deţine documente legale de provenienţă şi cunoscând că acestea provin din contrabandă,prejudiciul total fiind de 19.727 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, prev. şi ped. de art. 270 al. 3 din Legea nr. 86/2006.

Fapta inculpatei XXXXXX, care în data de 7.10.2013, cu ocazia unei percheziţii domiciliare, s-a descoperit că a deţinut la domiciliul său un număr de 3.640 pachete de ţigări marca Plugarul , cunoscând că acestea provin din contrabandă , prejudiciul cauzat părţii civile fiind în valoare de 37.175 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, prev. şi ped. de art. 270 al. 3 din Legea nr. 86/2006.

La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată fiecărui inculpat, instanţa va ţine cont de criterii generale de individualizare a pedepselor, de gradul concret de pericol social al faptei relevat în modul de comitere, de cuantumul prejudiciului cauzat şi nerecuperat, dar şi de persoana inculpaţilor, fără antecedente penale, precum şi faptul că aceştia au avut o atitudine procesuală corectă, recunoscând săvârşirea faptei şi colaborând cu organele judiciare atât pe parcursul urmării penale, cât şi în faza de judecată.

În conformitate cu dispoziţiile art. 5 Cod penal, „ în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii şi până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea cea mai favorabilă”, instanţa apreciind că în cauza de faţă legea penală veche este mai favorabilă.

În consecinţă, ţinând cont de toate aceste aspecte, în temeiul disp. art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen  art. 74 lit. a, c Cod penal 1969, art. 76 lit. d Cod penal 1969, art. 5 Cod penal va condamna pe inculpatul XXXXXX, la pedeapsa de 1 (un) an  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de colectare, deţinere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere şi vânzare a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, cu aplicarea cauzei de recunoaştere a învinuirii şi a legii mai favorabile (fapta din 04.09.2013).

În baza disp. art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen  art. 74 lit. a, c Cod penal 1969, art. 76 lit. d Cod penal 1969, art. 5 Cod penal  va condamna pe inculpata XXXXXX, la pedeapsa de 1 (un) an  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de colectare, deţinere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere şi vânzare a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, cu aplicarea cauzei de recunoaştere a învinuirii şi a legii mai favorabile (fapta din 07.10.2013).

Având în vedere implicaţiile socio-morale ale faptei săvârşite, instanţa, în temeiul art. 71 alin. 1, 2 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 2 din L. nr. 187/2012  va aplica inculpaţilor  XXXXXX şi XXXXXX, pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. (a) teza a II-a şi lit. (b) C.pen./1969 iar în temeiul art. 71 alin. (5) C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 2 din L. nr. 187/2012 va suspendă executarea acesteia pe durata suspendării executării .

În ceea ce priveşte modalitatea de individualizare a executării pedepsei rezultante, instanţa, având în vedere toate considerentele prezentate mai sus, în baza art. 81 C.pen./1968 cu aplicarea art. 15 alin. 1 din L. nr. 187/2012 va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor aplicate inculpaţilor XXXXXX şi XXXXXX pe o perioadă de 3 ani reprezentând termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.pen./1968 cu aplicarea art. 15 alin. 2 din L. nr. 187/2012.

În baza art. 359 C.proc.pen./1968 cu aplicarea art. 5 C.pen. va atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 1 din L. nr. 187/2012 privind revocarea suspendării executării pedepsei în cazul săvârşirii unei infracţiuni.

În baza art. 359 C.proc.pen./1968 cu aplicarea art. 5 C.pen. va atrage atenţia fiecărui inculpat asupra dispoziţiilor art. 84 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 1 din L. nr. 187/2012 privind revocarea suspendării executării pedepsei în cazul neexecutării obligaţiilor civile.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa va constata că XXXXXX s-a constituit parte civilă cu suma de 19.727 lei în privinţa inculpatului XXXXXX şi va obliga inculpatul XXXXXX să plătească părţii civile suma de 19.727 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă penalităţi de întârziere calculate conform art. 120 şi urm. Cod procedură fiscală, până la achitarea integrală a sumei datorate.

Va admite acţiunea civilă promovată în cauză de XXXXXX şi va obliga inculpata XXXXXX să plătească părţii civile suma de 37.175 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă penalităţi de întârziere calculate conform art. 120 şi urm. Cod procedură fiscală, până la achitarea integrală a sumei datorate.

Având în vedere cererea formulată de partea civilă, în scopul reparării pagubei, instanţa, în baza art. 397 alin. (2)  C. proc. pen. raportat la art. 249 alin. (5) C. proc. pen., va dispune instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra imobilului inculpatei XXXXXX situat în localitatea XXXXXX , precum şi asupra terenului înscris în TP nr. XXXXXX eliberat titularilor XXXXXX, până la concurenţa sumei de 37.175 lei.

În baza art. 397 alin. (2)  C. proc. pen. raportat la art. 249 alin. (5) C. proc. pen.va  institui măsura asiguratorie a sechestrului asupra imobilului inculpatului XXXXXX situat în XXXXXX până la concurenţa sumei de 19.727 lei.

În temeiul disp. art. 112 alin 1 lit. a) Cod penal va dispune confiscarea specială a următoarelor cantităţi de ţigări:

- 1.930 pachete de ţigări marca „Plugarul” cu timbru de acciză Republica Moldova, ridicate de la inculpatul XXXXXX, aflate în custodia S S.P.F. Ştefăneşti;

- 3.640 pachete de ţigări marca „Plugarul” cu timbru de acciză Republica Moldova, ridicate de la inculpata XXXXXX, aflate în custodia S.P.F. Ştefăneşti;

- 365 pachete de ţigări marca „Plugarul” cu timbru de acciză Republica Moldova, ridicate de la suspectul XXXXXX, aflate în custodia S S.P.F. Ştefăneşti.

În temeiul disp. art. 112 alin 1 lit. b Cod penal va dispune confiscarea specială a autoturismului marca Ford Mondeo, înmatriculat sub nr. XXXXXX, serie şasiu XXXXXX, proprietatea XXXXXX, aflat în custodia XXXXXX.

Reţinând culpa infracţională a inculpaţilor, în baza art. 274 alin. (1) C.proc.pen. va obliga pe inculpatul XXXXXX la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat , iar pe inculpata XXXXXX la plata sumei de 800 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

 În baza dispoziţiilor art. 274 alin. 1 şi art. 272 Cod procedură penală,vor rămâne în sarcina statului cheltuielile privind apărătorul desemnat din oficiu, suma de 200 lei - avocat XXXXXX, conform delegaţiei nr. 1429/15.05.2014, urmând a fi avansată către Baroul Botoşani din fondurile Ministerului Public, iar suma de 300 lei – avocat XXXXXX, conform delegaţiei nr. 52/2014, va fi avansată către Baroul Botoşani din fondurile Ministerului de Justiţie.

 Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

1. În baza disp. art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen  art. 74 lit. a, c Cod penal 1969, art. 76 lit. d Cod penal 1969, art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul XXXXXX, fiul lui XXXXXX, născut la data de XXXXXX în XXXXXX, fără forme legale XXXXXX, cetăţean român,  posesor al actului de identitate XXXXXX, studii 12 clase, şofer la XXXXXX, căsătorit, fără antecedente penale, C.N.P. – XXXXXX la pedeapsa de 1 (un) an  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de colectare, deţinere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere şi vânzare a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.

În temeiul disp. art. 71 Cod penal 1969, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969 pe durata pedepsei principale.

 În temeiul disp. art. 81 Cod penal 1969, art. 5 Cod penal, suspendă condiţionat executarea pedepsei pe o durată de 3 (trei) ani, ce constituie termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal 1969.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal 1969, suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

În temeiul disp. art. 359 Cod procedură penală 1968, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal 1969 referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei şi asupra dispoziţiilor art. 84 Cod penal 1969 referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul neachitării, cu rea credinţă a obligaţiilor civile stabilite în sarcina sa prin prezenta hotărâre.

2. În baza disp. art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen  art. 74 lit. a, c Cod penal 1969, art. 76 lit. d Cod penal 1969, art. 5 Cod penal  condamnă pe inculpata XXXXXX, fiica lui XXXXXX, născută la data de XXXXXX în localitatea XXXXXX, domiciliată în XXXXXX, cetăţean român,  posesor al actului de identitate XXXXXX, studii 5 clase, pensionară, necăsătorită, fără antecedente penale, C.N.P. – XXXXXX la pedeapsa de 1 (un) an  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de colectare, deţinere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere şi vânzare a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.

În temeiul disp. art. 71 Cod penal 1969, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969 pe durata pedepsei principale.

 În temeiul disp. art. 81 Cod penal 1969, art. 5 Cod penal, suspendă condiţionat executarea pedepsei pe o durată de 3 (trei) ani, ce constituie termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal 1969.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal 1969, suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

În temeiul disp. art. 359 Cod procedură penală 1968, atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal 1969 referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei şi asupra dispoziţiilor art. 84 Cod penal 1969 referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul neachitării, cu rea credinţă a obligaţiilor civile stabilite în sarcina sa prin prezenta hotărâre.

Admite acţiunea civilă promovată în cauză de XXXXXX şi obligă inculpatul XXXXXX să plătească părţii civile suma de 19.727 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă penalităţi de întârziere calculate conform art. 120 şi urm. Cod procedură fiscală, până la achitarea integrală a sumei datorate.

Admite acţiunea civilă promovată în cauză de XXXXXX şi obligă inculpata XXXXXX să plătească părţii civile suma de 37.175 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă penalităţi de întârziere calculate conform art. 120 şi urm. Cod procedură fiscală, până la achitarea integrală a sumei datorate.

În baza art. 397 alin. (2)  C. proc. pen. raportat la art. 249 alin. (5) C. proc. pen. instituie măsura asiguratorie a sechestrului asupra imobilului inculpatei XXXXXX situat în localitatea XXXXXX, precum şi asupra terenului înscris în TP nr. XXXXXX eliberat titularilor XXXXXX, până la concurenţa sumei de 37.175 lei.

În baza art. 397 alin. (2)  C. proc. pen. raportat la art. 249 alin. (5) C. proc. pen. instituie măsura asiguratorie a sechestrului asupra imobilului inculpatului XXXXXX situat în XXXXXX până la concurenţa sumei de 19.727 lei.

În temeiul disp. art. 112 alin 1 lit. a) Cod penal dispune confiscarea specială a următoarelor cantităţi de ţigări:

- 1.930 pachete de ţigări marca „Plugarul” cu timbru de acciză Republica Moldova, ridicate de la inculpatul XXXXXX, aflate în custodia S S.P.F. Ştefăneşti;

- 3.640 pachete de ţigări marca „Plugarul” cu timbru de acciză Republica Moldova, ridicate de la inculpata XXXXXX, aflate în custodia S.P.F. Ştefăneşti;

- 365 pachete de ţigări marca „Plugarul” cu timbru de acciză Republica Moldova, ridicate de la suspectul XXXXXX, aflate în custodia S S.P.F. Ştefăneşti.

În temeiul disp. art. 112 alin 1 lit. b Cod penal dispune confiscarea specială a autoturismului marca Ford Mondeo, înmatriculat sub nr. XXXXXX, serie şasiu XXXXXX proprietatea XXXXXX, aflat în custodia S.P.F. Ştefăneşti.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă pe inculpatul XXXXXX la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

 În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă pe inculpata XXXXXX la plata sumei de 800 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

 În baza dispoziţiilor art. 274 alin. 1 şi art. 272 Cod procedură penală, rămân în sarcina statului cheltuielile privind apărătorul desemnat din oficiu, suma de 200 lei - avocat XXXXXX, conform delegaţiei nr. 1429/15.05.2014, urmând a fi avansată către Baroul Botoşani din fondurile Ministerului Public, iar suma de 300 lei – avocat XXXXXX, conform delegaţiei nr. 52/2014, va fi avansată către Baroul Botoşani din fondurile Ministerului de Justiţie.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la  comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică din  09.02.2015.