Infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)

Hotărâre 432 din 08.06.2016


Cod ECLI ECLI:RO:TBARG:2016:028.000432

Dosar nr. 412/109/2016

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ*

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 432

Şedinţa publică de la 08 Iunie 2016

Completul compus din:

Obiectul cauzei:infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)

INSTANŢA

Deliberând constată:

Prin rechizitoriul nr.314/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş , s-a dispus  trimiterea în judecată în stare de libertate  a inculpatului  (...),  pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prev. şi ped. de art. 290 C.p. rap. la art. 5 şi 6 din Legea nr. 78/2000.

În esenţă, actul de sesizare a instanţei a reţinut că  la data de 19.08.2014, inculpatul (...)  a promis suma de 200 euro martorului denunţător (...) ,  agent principal  cu atribuţiuni de poliţie în cadrul  S.P.C.R.P.C.I.V.Argeş în  scopul ca acesta din urmă contrar atribuţiunilor de serviciu să-l ajute pe martorul  (...) să promoveze proba practică pentru obţinerea permisului de conducere.

Prin încheierea  şedinţei camerei preliminare din  23.03.2016, pronunţată în dosar nr. 412/109/2016/a1, judecătorul de cameră preliminară, în baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen., s-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 314/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a  inculpatului  (...) , pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită  prev. şi ped. de art. 290 C.p. rap. la art. 5 şi 6 din Legea nr. 78/2000, a administrării probelor şi efectuării actelor de urmărire penală.

S-a dispus începerea judecăţii privind pe inculpatul  (...) .

S-a fixat  termen de judecată la data de 20.04.2016 cu citarea părţilor.

Cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului, iar onorariul avocatului din oficiu, în sumă de 260 lei, conform împuternicirii avocaţiale nr. 503/09.02.2016,  va fi suportat din fondurile M.J.

S-a reţinut că în cauză inculpatul nu a formulat cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor, iar din oficiu, judecătorul de cameră preliminară nu a constatat existenţa unor încălcări ale normelor de procedură penală privind administrarea probelor şi efectuarea actelor de urmărire penală.

Din actele şi lucrările  dosarului: declaraţiile inculpatului, denunţ şi declaraţia martorului denunţător (...) ,  declaraţia martorului (...) ,  procesele verbale de redare convorbiri în mediul ambiental,  proces verbal  de recunoaştere şi planşe foto, înscrisuri şi fişă cazier judiciar, tribunalul reţine următoarele:

Martorul denunţător (...)  funcţionează ca agent de poliţie în cadrul Serviciului Public Comunitar – Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Argeş , iar în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, la data de 29.08.2014,  a fost desemnat să efectueze examinarea la proba practică  - traseu, pentru un număr de 11 candidaţi înscrişi pentru obţinerea permisului de conducere auto printre care se afla şi martorul (...) .

În jurul orelor 9,oo s-a început examinarea, locul de plecare fiind în zona stadionului din Mun.Piteşti.

În jurul orelor  10,oo martorul (...)  a sunat pe inculpatul (...)  şi s-au întâlnit la locul de plecare în traseu; inculpatul  s-a salutat cu  martorul denunţător, iar comportamentul acestora i-a lăsat impresia martorului (...)  că cei doi se cunosc.

De menţionat că anterior datei de 29.08.2014, martorul a susţinut de mai multe ori proba practică pentru obţinerea permisului de conducere auto însă a fost respins.

În jurul orelor 11,oo  de martorul denunţător s-a apropiat inculpatul  care i-a oferit suma de 200 euro  pentru a-l ajuta pe martorul (...) ; martorul denunţător a refuzat propunerea, a suspendat examenul şi a sesizat organele de urmărire penală.

În drept, fapta inculpatului (...) care, la data de 19.08.2014, inculpatul (...) a promis suma de 200 euro martorului denunţător (...),  agent principal  cu atribuţiuni de poliţie în cadrul  S.P.C.R.P.C.I.V.Argeş în  scopul ca acesta din urmă contrar atribuţiunilor de serviciu să-l ajute pe martorul  (...) să promoveze proba practică pentru obţinerea permisului de conducere, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de dare de mită, prev. şi ped. de art. 290 C.p. rap. la art. 5 şi 6 din Legea nr. 78/2000.

Inculpatul nu a  recunoscut săvârşirea faptei, susţinând că de fapt datora o sumă de bani mamei martorului denunţător (...), dar apărarea inculpatului  este contrazisă de declaraţiile martorului denunţător şi martorului (...)  care au fost audiaţi nemijlocit de instanţa de judecată.

În cauză,  s-a făcut dovada  existenţei faptei inculpatului, faptă ce constituie infracţiune şi a fost săvârşită de către acesta.

Urmează astfel ca tribunalul să dispună condamnarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită.

La individualizarea pedepsei, se vor  avea în vedere  criteriile generale prev.de art.74 Cod penal, natura şi gravitatea faptei săvârşite de inculpat, consecinţele acesteia , starea de pericol creată, împrejurările şi modul de săvârşire a infracţiunii şi elementele personale ale inculpatului care este cunoscut fără antecedente penale şi nu a recunoscut săvârşirea infracţiunii.

Se apreciază astfel că scopul pedepsei poate fi atins prin condamnarea inculpatului la 2 ani închisoare în cond.art.91 Cod penal, în cauză fiind întrunite condiţiile pentru dispunerea executării pedepsei sub supraveghere, iar inculpatul a fost de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii.

Se va fixa termen de supraveghere de 3 ani şi se va face aplicarea disp.art.93 alin.1, alin.2 lit.b şi alin.3 Cod penal.

Se va atrage atenţia inculpatului asupra disp.art.93 Cod penal şi se va dispune confiscarea sumei de 200 euro.

În concluzie, în baza disp. art. 396 alin. 1 şi 2 C.p.p., va  condamna pe  inculpatul (...) , pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită prev. şi ped. de art. 290 C.p. rap. la art. 5 şi art. 6  din Legea nr. 78/2000, la 2 ani închisoare.

În baza disp. art. 91 C.p., va dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei închisorii.

În baza disp. art. 92 C.p.,  va fixa termen de supraveghere de 3 ani.

În baza disp. art. 93 alin. 1 şi  alin. 2 lit. b  C.P., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere si obligaţii:

- să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş la datele fixate de acesta,

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa,

- să anunţe în prealabil schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile

-  să comunice schimbarea locului de muncă

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă

- să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de probaţiune.

În baza disp. art. 93 alin. 3 C.p., pe durata termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile la Inspectoratul Şcolar Argeş  sau Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş. 

Se va atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 96 C.p.

În baza disp. art. 290 alin. 5 C.p., va confisca de la inculpat suma de 200 euro.

În baza disp. art. 274 alin 1  C.p.p., va obliga inculpatul la plata sumei de  2300 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 1100 lei cheltuieli judiciare la urmărirea penală, iar onorariul parţial de avocat din oficiu în sumă de 65 lei, conform  împuternicirii avocaţiale nr. 1025/28.03.2016, rămâne  în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza disp. art. 396 alin. 1 şi 2 C.p.p.,  condamnă pe  inculpatul (...)  fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită prev. şi ped. de art. 290 C.p. rap. la art. 5 şi art. 6  din Legea nr. 78/2000, la 2 ani închisoare.

În baza disp. art. 91 C.p., dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei închisorii.

În baza disp. art. 92 C.p.,  fixează termen de supraveghere de 3 ani.

În baza disp. art. 93 alin. 1 şi  alin. 2 lit. b  C.P., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere si obligaţii:

- să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş la datele fixate de acesta,

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa,

- să anunţe în prealabil schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile

-  să comunice schimbarea locului de muncă

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă

- să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de probaţiune.

În baza disp. art. 93 alin. 3 C.p., pe durata termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile la Inspectoratul Şcolar Argeş  sau Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş. 

Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 96 C.p.

În baza disp. art. 290 alin. 5 C.p., confiscă de la inculpat suma de 200 euro.

În baza disp. art. 274 alin 1  C.p.p., obligă inculpatul la plata sumei de  2300 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 1100 lei cheltuieli judiciare la urmărirea penală, iar onorariul parţial de avocat din oficiu în sumă de 65 lei, conform  împuternicirii avocaţiale nr. 1025/28.03.2016, rămâne  în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 08.06.2016, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.