Omorul (art.188 ncp)

Sentinţă penală 390 din 25.05.2016


Cod ECLI ECLI:RO:TBARG:2016:028.000390

Dosar nr. 5305/109/2015

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ*

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 390

Şedinţa publică de la 25 Mai 2016

Obiectul cauzei:omorul (art.188 NCP)

INSTANŢA

Deliberând constată:

Prin rechizitoriul nr.  224/P/2015 din 20.11.2015  al Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, s-a dispus  trimiterea în judecată în stare de libertate  a inculpatului  (...) pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor prev. şi ped. de art. 32 rap. la art. 188 C.p.

În esenţă, actul de sesizare a instanţei a reţinut că  inculpatul  (...) , cu intenţie, la data de 28.02.2015, a agresat pe partea vătămată (...) , provocându-i leziuni traumatice care au necesitat  circa 30 zile îngrijiri medicale şi i-au pus viaţa în primejdie.

Prin încheierea şedinţei de cameră preliminară din 10.02.2016, în baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen., s-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 224/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a  inculpatului  (...) , pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor prev. şi ped. de art. 32 rap. la art. 188 C.p.,  a administrării probelor şi efectuării actelor de urmărire penală.

S-a dispus începerea judecăţii privind pe inculpatul  (...) .

S-a fixat termen de judecată la data de 09.03.2016 cu citarea părţilor.

Cheltuielile judiciare au  rămas în sarcina statului, iar onorariul parţial  al avocatului din oficiu, în sumă de 65 lei, conform împuternicirii avocaţiale nr. 4449/07.12.2015,  va fi suportat din fondurile M.J.

S-a reţinut că în cauză nu s-au formulat cereri şi excepţii, iar din oficiu, judecătorul de cameră preliminară nu a constatat existenţa unor încălcări ale normelor de procedură penală privind administrarea probelor şi efectuarea actelor de urmărire penală.

Inculpatul nu a recunoscut săvârşirea faptei, iar în apărarea sa s-a solicitat schimbarea încadrării juridice din infracţiunea prev. şi ped. de art. 32 rap. la art. 188 C.p. în infracţiunea prev. şi ped. de art. 198 alin. 2 C.p., respective în infracţiunea prev. şi ped. de art. 194 alin. 1 C.p.., susţinându-se că în cauză nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de omor, ci eventual ale infracţiunii de încăierare sau lovire.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti-Argeş s-a constituit parte civilă cu suma de 6436,11 lei cheltuieli de spitalizare  a persoanei vătămate.

Partea vătămată (...)  s-a constituit parte civilă cu suma de 40.000 lei reprezentând daune morale şi suma de 10.000 lei despăgubiri materiale pentru întreţinerea şi îngrijirea sa de către martora (...) , martora susţinând în declaraţia dată în faţa instanţei că  a primit de la  persoana vătămată, constituită parte civilă  anumite bunuri, unele fiind valorificate, iar valoarea totală a acestora este apreciată la suma de 9.000 lei.

Din actele şi lucrările dosarului: declaraţia  şi cazierul  inculpatului, declaraţiile martorilor  (...) , (...) ,  (...) , (...) , (...) , raport de expertiză medico-legală nr. (...) emis de SML Argeş, proces verbal de conducere în teren din 27.10.2015,  planşe foto cu aspecte fixate cu ocazia verificării în teren,  certificatul medico-legal nr. (...) emis de SML Argeş şi declaraţia martorei (...)  audiată pe latura civilă, tribunalul reţine următoarele:

La data de 28.02.2015,  în  jurul orelor 16,oo partea civilă (...)  se deplasa  împreună cu  vărul său,  (...) , pe drumul sătesc din satul (...) , oprindu-se  la magazinul numitului (...) de unde au cumpărat câte o bere.

În interiorul magazinului se aflau inculpatul şi alte persoane cu care  partea vătămată se afla în relaţii de duşmănie, vizând unele agresiuni reciproce din cursul anului 2013, aceştia ieşind în exteriorul magazinului  iar la un moment dat din magazin a ieşit şi inculpatul (...) şi în traseul către locuinţa sa a trecut pe lângă banca pe care se aflau mai multe persoane, moment în care susţine că ar fi fost lovit  în  cap cu o sticlă de bere de către persoana vătămată.

Între inculpat  şi  partea vătămată constituită parte civilă, a urmat un conflict,  iar inculpatul i-a aplicat mai multe lovituri; la un moment dat partea vătămată a fost trântită pe un cap de pod din beton  de la poarta locuinţei numitului (...)  şi în aceste condiţii s-au produs fracturi costale V-VI-VII-IX-X, hemitorache stg.,  victima rămânând în acea stare.

Potrivit actelor medico-legale partea vătămată (...)  a prezentat leziuni traumatice, toracice cu fracturi costale, hemitorace stg., pneumotorax stg.,  post traumatic, drenat chirurgical,  produse  prin lovire  cu şi de corp dur ce pot data din 28.02.2015; leziunile suferite au necesitat circa 30 de zile îngrijiri medicale de la producere şi au pus în primejdie viaţa victimei.

În drept, fapta inculpatului (...) ,  care cu intenţie, la data de 28.02.2015, a agresat pe partea vătămată (...) , provocându-i leziuni traumatice care au necesitat  circa 30 zile îngrijiri medicale şi i-au pus viaţa în primejdie, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tentativă de omor prev. şi ped. de art. 32 rap. la art. 188 C.p..

În cauză s-a făcut dovada vinovăţiei inculpatului în ce priveşte săvârşirea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată şi astfel fapta există şi a fost săvârşită cu vinovăţie de către inculpat.

În raport de modalitatea săvârşirii faptei şi de urmările produse, tribunalul reţine în mod corect încadrarea juridică a faptei ca fiind cea de  tentativă de omor, ci nu de loviri sau alte vătămări, urmările faptei fiind  intervenţia chirurgicală, 30 de zile îngrijiri medicale şi faptul că a fost pusă în primejdie viaţa victimei.

Nu se pot reţine astfel  dispoziţiile art.194 alin.1  Cod penal şi de asemenea, nici ale disp.art.198 alin.2  Cod penal  care reglementează infracţiunea de încăierare, deoarece în cauză s-a elucidat  modul de desfăşurare a activităţii materiale  a inculpatului (...) , iar infracţiunea de încăierare poate fi reţinută numai în situaţia în care nu se cunoaşte care dintre participanţii la activitatea infracţională a produs urmările cauzate.

În aceste condiţii tribunalul reţine în cauză tipicitatea infracţiunii de tentativă de omor, faptă pentru care va dispune condamnarea inculpatului.

La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată inculpatului se vor avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prev.de disp.art.74 Cod penal, respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, starea de pericol creată,  natura şi gravitatea rezultatului produs  şi consecinţele acestei infracţiuni, modul de săvârşire  a infracţiunii , faptul că inculpatul este cunoscut fără antecedente penale şi nu a recunoscut săvârşirea infracţiunii.

Se va dispune astfel condamnarea inculpatului la 5 ani închisoare în condiţii de detenţie şi la 3 ani interzicerea drepturilor prev.de art.66 alin.1 lit.a şi b Cod penal.

De asemenea, se va face aplicarea disp.art.65 Cod penal aplicând inculpatului şi pedeapsa accesorie a drepturilor interzise potrivit disp. art.66 alin.1 lit.a şi b Cod penal.

Se va face aplicarea disp.art.7 din Legea 76/2008  şi va fi obligat  inculpatul la plata cheltuielilor de spitalizare, a despăgubirilor materiale dovedite în sumă de 9.000 lei şi la 10.000 lei daune morale reprezentând raportate la suferinţele  persoanei vătămate ca urmare a acţiunii ilicite a inculpatului.

În concluzie, tribunalul va respinge cererile de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea prev. şi ped. de art. 32 rap. la art. 188 C.p. în infracţiunea prev. şi ped. de art. 198 alin. 2 C.p., respective în infracţiunea prev. şi ped. de art. 194 alin. 1 C.p..

În baza disp. art. 396 C.p.p., va condamna pe inculpatul  (...) pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor prev. şi ped. de art. 32 rap. la art. 188 C.p., la 5 ani închisoare  în cond. art. 60 C.p. şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p. , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.

În baza disp. art. 65 C.p., va  interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p. , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.

În baza disp. art. 7 din Legea nr. 76/2008, va  dispune prelevarea de probe  biologice de la inculpat în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice  Judiciare.

În baza disp. art. 397 c.p.p., va obliga inculpatul la plata despăgubirilor civile după cum urmează:

- 9.000 lei despăgubiri materiale şi 10.000 lei daune morale către partea civilă (...)  ;

-6436,11 lei cheltuieli de spitalizare  către partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă

Piteşti-Argeş.

În baza disp. art. 274 alin. 1 c.p.p., va obliga inculpatul la 1200 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 523,32 lei cheltuieli judiciare de la urmărirea penală.

În baza disp. art. 276 C.p.p., va obliga inculpatul la 1500 lei cheltuieli judiciare  reprezentând onorariul de avocat ales către partea civilă (...) . 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererile de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea prev. şi ped. de art. 32 rap. la art. 188 C.p. în infracţiunea prev. şi ped. de art. 198 alin. 2 C.p., respective în infracţiunea prev. şi ped. de art. 194 alin. 1 C.p..

În baza disp. art. 396 C.p.p., condamnă pe inculpatul  (...), fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor prev. şi ped. de art. 32 rap. la art. 188 C.p., la 5 ani închisoare  în cond. art. 60 C.p. şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.

În baza disp. art. 65 C.p., interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p. , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.

În baza disp. art. 7 din Legea nr. 76/2008, dispune prelevarea de probe  biologice de la inculpat în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice  Judiciare.

În baza disp. art. 397 c.p.p., obligă inculpatul la plata despăgubirilor civile după cum urmează:

- 9.000 lei despăgubiri materiale şi 10.000 lei daune morale către partea civilă (...)  ;

-6436,11 lei cheltuieli de spitalizare  către partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti-Argeş.

În baza disp. art. 274 alin. 1 c.p.p., obligă inculpatul la 1200 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 523,32 lei cheltuieli judiciare de la urmărirea penală.

În baza disp. art. 276 C.p.p., obligă inculpatul la 1500 lei cheltuieli judiciare  reprezentând onorariul de avocat ales către partea civilă (...) . 

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 25.05.2016, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.