Statul pe teritoriul căruia trăiește persoana solicitată la predare în baza mandatului european de arestare

Sentinţă penală 66/FCJI din 29.12.2017


Cuprins pe materii:

Cooperare judiciară internațională în materie penală; predare în baza unui mandat european de arestare.

Indice alfabetic:

Cooperare judiciară internațională în materie penală; lipsa consimțământului și a expulzării

Temei de drept:

Legea nr. 302/2004 cu modificările și completările ulterioare – art. 155 alin. 1 lit. d) și art. 2 lit. p)

Rezumat:

Conform art.155 lit.d din Legea nr.302/2004, consimţământul persoanei condamnate pentru recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti şi executarea pedepsei în România, nu este necesar atunci când acesta este de cetăţenie română şi trăieşte pe teritoriul României  sau, deşi nu trăieşte pe teritoriul României, va fi expulzată în România.

Elementele rezultate din dosar și din informațiile specifice trebuie să contureze datele necesare minimale de apreciere a sintagmei prevăzute de art.2 lit.p din Legea nr.302/2004, respectiv „statul pe teritoriul căruia trăieşte persoana este statul cu care aceasta are legături strânse în baza reşedinţei obişnuite şi a altor elemente de tipul relaţiilor familiale, sociale, profesionale şi culturale”.

Persoana condamnată îşi are reşedinţa obişnuită, de ani buni, în Italia, iar relaţiile de tipul celor menţionate mai sus sunt derulate tot în Italia.

În acest context, fiind cetăţean român, singura condiţie pentru transferul în România, în vederea executării pedepsei, nu este îndeplinită, deoarece autorităţile din Italia nu au dispus expulzarea persoanei condamnate.