Acord de recunoaştere respins

Sentinţă penală **** din 19.04.2018


DOSAR NR. *****

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI – SECŢIA I PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR.*****

Şedinţa publică din data de *****

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE: *****

GREFIER: *****

MINISTERUL PUBLIC - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală - Secţia de Combatere a Traficului de Droguri a fost reprezentat de procuror *****.

Pe rol, urmează soluţionarea cauzei penale având ca obiect sesizarea privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat la data de *****, în dosarul de urmărire penală nr. ***** al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală - Secţia de Combatere a Traficului de Droguri, cu inculpata *****.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, a răspuns inculpata ***** , personal şi asistată de apărător ales, avocat *****, cu împuternicirea avocaţială seria ***** nr. ***** la dosar (fila 38) şi dna *****, consilier juridic, al persoanei vătămate *****, cu delegaţia la dosar (fila 39).

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

S-a procedat la verificarea identităţii inculpatei ***** (CNP *****), care a prezentat cartea de identitate seria ***** nr. *****.

Nefiind cereri de formulat, excepţii de invocat, probe de administrat ori lămuriri de dat, în temeiul art.478 şi urm. din C.proc.pen., Tribunalul a acordat cuvântul în dezbateri asupra cauzei deduse judecăţii.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, apreciind că, în cauză, sunt îndeplinite condiţiile de fond şi de formă prevăzute de art.480 C.proc.pen., a solicitat, în baza art.485 alin.1 lit.a C.proc.pen., să fie admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat la data de *****, în dosarul de urmărire penală nr. ***** al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală - Secţia de Combatere a Traficului de Droguri, cu inculpata *****.

Apărătorul ales al inculpatei *****, având cuvântul, a arătat că achiesează la concluzii puse de reprezentantul Ministerului Public, în sensul admiterii acordului de recunoaştere a vinovăţiei încheiat şi, pe cale de consecinţă, să se pronunţe soluţia la care s-a ajuns prin acord, având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.480-482 C.proc.pen., apreciind că soluţia este legală şi temeinică.

De asemenea, a solicitat a se ţine cont de circumstanţele personale ale inculpatei (care, în prezent, este pensionară, a recunoscut faptele comise, a lucrat în cadrul societăţii de ***** din anul 1990 şi s-a bucurat de o bună reputaţie, fiind un ***** de excepţie). A subliniat că inculpata s-a remarcat de-a lungul timpului prin acţiunile caritabile, fiind membru fondator al Fundaţiei *****, fundaţie care a fost înfiinţată în urmă cu 21 de ani, din cauza dificultăţilor întâmpinate de către inculpată, întrucât ***** sa a fost grav bolnavă.

În final, a solicitat, admiterea acordului de recunoaştere a vinovăţiei încheiat şi, pe cale de consecinţă, să se dispună amânarea executării pedepsei.

Consilierul juridic al persoanei vătămate *****, având cuvântul, a arătat că este de acord cele inserate în cuprinsul acordului de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu inculpata.

Inculpata *****, personal, având ultimul cuvânt, a arătat că îi pare rău de cele întâmplate.

Tribunalul a reţinut cauza în pronunţare.

TRIBUNALUL,

Asupra cauzei penale de faţă:

Prin cererea înregistrată la data de ***** sub nr. *****, pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia I Penală, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Infracţiunilor de Terorism şi a Criminalităţii Informatice a solicitat admiterea acordului de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu inculpata *****, cercetată în stare de libertate, pentru săvârşirea infracțiunilor de transfer neautorizat de date informatice prev. de art. 364 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, pedepsită cu închisoarea de la 1 la 5 ani și divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice prev. de art. 304 alin. 2 din Codul penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal, pedepsită cu închisoarea de la o lună la 1 an sau amendă.

În fapt, s-au reţinut următoarele: 

La data de *****, a fost înregistrată la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, plângerea formulată de reprezentantul legal al persoanei vătămate ***** din care rezulta că persoane necunoscute au accesat fără drept rețeaua de calculatoare a ***** din care au sustras două documente cu caracter intern scanate care au fost, ulterior, publicate pe blogul *****.

Din cuprinsul plângerii rezulta că ***** își proteja sistemul informatic prin măsuri standard de securitate (parole, coduri de acces sau criptare), dar și prin stabilirea unor politici de securitate adecvate, care să prevină diseminarea neautorizată a documentelor și informațiilor cu caracter intern.

Plângeri similare au fost formulate de reprezentantul legal al persoanei vătămate ***** și au format obiectul dosarelor nr. ***** al D.I.I.C.O.T., Serviciul Teritorial București, nr. ***** al D.I.I.C.O.T., Serviciul Teritorial București și nr. *****al D.I.I.C.O.T., Secția de Combatere a Infracțiunilor de Terorism și a Criminalității Informatice, toate acestea fiind reunite la dosarul nr. ***** al D.I.I.C.O.T., Secția de Combatere a Infracțiunilor de Terorism și a Criminalității Informatice.

Din cercetări a rezultat că reprezentanții persoanei vătămate *****, constatând că la data ***** au fost postate pe site-ul ***** două documente sustrase din sistemul informatic al persoanei vătămate, respectiv ordinul de deplasare al președintelui director general *****și nota de deplasare a acestuia referitoare la călătoriile care urmau să fie efectuate la datele de  ***** (în *****) și  *****  (în *****), au demarat efectuarea unor cercetări de către angajații serviciului IT&C din cadrul societății.

Se reţine în cuprinsul actului de sesizare, că, așa cum a rezultat din declarația martorului *****, care este angajat în funcția de specialist securitatea informației în cadrul persoanei vătămate *****, pe un sistem de calcul cu indicativul *****aflat în incinta *****, a fost identificat un folder \\***** pe care erau stocate documentele scanate în cadrul cabinetului, care era accesibil tuturor sistemelor informatice din cadrul societății care erau la acea dată legate în rețea.

Tot din declarația acestui martor rezultă că din log-urile existente pe sistemul informatic cu indicativul ***** rezultă că acesta a fost accesat la data de *****, orele ***** de la numele de utilizator ***** de pe sistemul informatic cu indicativul ***** căruia i-a fost alocată adresa *****, iar, la data de *****, orele *****, același utilizator, folosind aceeași adresă IP și sistem informatic, a încercat accesarea folderului.

Această stare de fapt a fost confirmată și în urma analizei log-urilor efectuată de către organele de poliție judiciară. 

Astfel, la data de *****, în urma întocmirii unui proces-verbal de predare-primire încheiat între organele de poliție și reprezentanți din cadrul *****, a fost predat sistemul informatic în cauză, identificat ca fiind un laptop marca HP *****.

Din declarația martorului ***** rezultă că inculpata *****, ar fi afirmat că ea ar fi sustras documentele de pe laptopul predat organelor de poliție, iar la data de ***** martorul a contactat organele de poliție pentru a sesiza faptul că ar fi primit pe numărul ei de telefon ***** mesaje cu caracter amenințător, fiind șantajată să nu predea laptopul lui ***** organelor de poliție, în sensul că dacă va proceda în sens contrar, persoane necunoscute vor divulga aspecte din viața sa privată cu caracter compromițător.

Urmare a referatului din data de *****, prin încheierea Tribunalului București nr ***** s-a dispus autorizarea efectuării unei percheziţii informatice în laptop-ul marca HP *****predat de  reprezentantul legal al persoanei vătămate *****.

Cu ocazia percheziționării laptop-ului marca HP ***** s-a constatat că au fost identificate alte cinci documente emise de  ***** care nu îi erau destinate numitei ***** și nu ar fi trebuit să se regăsească pe acel sistem informatic, având în vedere că erau destinate unui alt departament.

De asemenea, din examinarea jurnalului privind conectările la calculatorul unde erau stocate documentele scanate a rezultat că, la data de *****, orele *****, documentele au fost accesate de la laptopul marca HP ***** utilizat de *****.

Cercetările efectuate în cauză au relevat faptul că alte documente care făceau parte integrantă din raportul de control nr. ***** din data de ***** întocmit de *****cu ocazia controlului efectuat la ***** au fost publicate pe blogul ***** . 

Înainte de a proceda la analizarea împrejurărilor în care au fost comise faptele care formează obiectul dosarului penal de față se cuvin a fi făcute unele precizări legate de atribuțiile de serviciu ale inculpatei ***** în cadrul *****, respectiv relativ la dispozițiile legale care reglementează circuitul documentelor de interes public destinate publicării.

Inculpata ***** este angajată în cadrul ***** în baza contractului individual de muncă nr. *****, iar, conform actului adițional nr. *****, de la acea dată până în prezent îndeplinește funcția de ***** în cadrul *****.

Conform lit. ***** din contractul susmenționat atribuțiile inculpatei sunt prevăzute în fișa postului, anexă la contractul individual de muncă, iar conform punctului VII din fișă, inculpata „cunoaște și respectă Regulamentul privind utilizarea sistemului informatic al ***** și politicile de protecție a informației din cadrul *****” .

Regulamentul privind utilizarea sistemului informatic al ***** stipulează la pct. ***** următoarele:

„În ***** există următoarele tipuri de informație publică:

•Informația care se emite radio

•Informația care se transmite prin site-urile web ale *****

•Informația de interes public care se transmite prin intermediul ***** sau al persoanelor desemnate în acest scop.

Orice alt tip de informație din sistemul informatic al companiei nu este publică.

Utilizatorii au următoarele obligații:

a)Să nu divulge către persoane neautorizate informațiile la care au acces

b)Să nu divulge informațiile la care au acces în alt scop decât cel profesional

c)Să nu lase informațiile la care au acces neprotejate la îndemâna persoanelor neautorizate.

Punctul ***** din Regulament  prevede că „utilizatorii au drepturi de acces la resursele sistemului informatic al *****, la internet și la sistemele de mesagerie electronică, conform necesităților profesionale” . 

De asemenea pct. ***** din Regulament prevede că mediile de stocare cum sunt ......etc. vor fi folosite numai în scopuri profesionale, iar orice altă utilizare este interzisă, iar conform pct. ***** lit. c „utilizatorii vor accesa numai resursele pe care au fost autorizați să le folosească în sistemul informatic al *****”

Prin încheierea nr. ***** pronunțată de Tribunalul București s-a dispus încuviințarea percheziției domiciliare pentru perioada ***** la adresa din mun. *****, unde domiciliază inculpata *****, iar, cu prilejul percheziției domiciliare efectuate la data de *****, au fost identificate și ridicate următoarele sisteme informatice:

1.un memory stick marca Kingston de culoare roșu-argintiu, inscripționat *****, cu capacitatea de 8 Gb;

2.un memory stick marca Verbatim de culoare roșie, cu capacitatea de 4 Gb ;

3.un memory stick inscripționat Team de culoare gri, cu capacitatea de 4 Gb ;

4.un laptop marca ”FUJITSU” de culoare neagră cu seria *****;

5.o cartelă SIM Vodafone.

În baza încheierii nr. ***** pronunțată de Tribunalul București, s-a procedat la data de ***** la efectuarea percheziției asupra sistemelor informatice ridicate de la inculpată.

Procurorul arată că, procedându-se la analizarea rezultatului percheziției sistemelor informatice efectuate în baza mandatului de percheziție informatică nr. ***** emis de către Tribunalul București - Secția I Penală, în dosarul *****, în sistemele informatice aparținând suspectei *****, ce au fost ridicate și sigilate în urma efectuării percheziției domiciliare la adresa acesteia, respectiv mun. *****, rezultă următoarele date de interes în cauză:

•în urma percheziționării copiei stick-ului de memorie marca Verbatim, de capacitate 4GB, de culoare roșu-vișiniu, au fost identificate următoarele date informatice:

-un număr de 3.651 fișiere având extensiile PDF, DOC, DOCX, TXT și RTF;

-un număr de 78 fișiere tip foaie de calcul având extensiile XLS, XLSX

-un număr de 3 fișiere tip arhivă având extensiile RAR și ZIP

-un număr de 146 fișiere tip imagine având extensiile JPG, TIF și PNG.

În urma analizării acestora, s-au găsit fișiere ce trebuiau să fie prezente doar în cadrul rețelei *****, în interiorul căruia se salvau imaginile furnizate de un scanner de rețea, dar și fișierele ce fac obiectul plângerii penale formulată de către *****, după cum urmează:

-pe calea:

a)F:\ *****

F:\ *****

 au fost găsite cele două fișiere format .pdf ce reprezintă raportul de control nr. ***** din data de *****, încheiat în urma acțiunii de verificare privind *****, pe care Departamentul ***** al ***** l-a efectuat în perioada ***** la *****.

Cele două fișiere au ca ultima dată a modificării *****, raport ***** fiind ultima dată modificat la ora *****, iar raport ***** fiind ultima dată modificat la ora 09:28AM, fiind expusă în continuare o captură de ecran ce reprezintă calea unde pot fi găsite:

-pe calea:

F:\ ***** s-a regăsit fișierul format .pdf  ce conține ordinul de deplasare al *****, nota de deplasare a acestuia cât și email-ul trimis de către *****  *****, utilizator al adresei e-mail *****, către adresa de e-mail ***** utilizată de către numitul ***** -***** *****, prin care îl înștiința de participarea în data de *****  (în *****) și ***** (în *****), a președintelui director general ***** la reuniunile ***** (4 file din care expunem în continuare prima pagină).

 Cu privire la cele două documente (ordinul de deplasare al *****, numitul ***** și nota de deplasare a acestuia), se stipulează în plângerea depusă de către ***** faptul că au apărut la data de ***** în cuprinsul unui articol publicat pe blogul *****.

Fișierul are ca ultima dată a modificării ***** ora 2:02PM, fiind expusă în continuare o captură de ecran ce reprezintă calea unde poate fi găsit. 

De asemenea, au fost identificate un număr foarte mare de fișiere, care, conform politicii de securitate a *****, ar fi trebuit să se regăsească în cadrul rețelei *****. În acest sens, expunem mai jos, cu titlu de exemplu un număr de trei documente găsite și analizate:

-pe calea F:\ ***** se regăsește actul adițional nr. 4 la contractul de împrumut nr. *****, având ca părți contractante ***** și *****, fiind semnat și ștampilat de către cele două părți.  Expun mai jos fișierul:

 -pe calea F:\ ***** se regăsesc mai multe documente expuse într-un singur fișier de tip .pdf  ce cuprind următoarele: ordin prin care se aprobă deplasarea doamnei ***** - cu funcția de *****, în ***** și *****, de către președinte director general *****, notă de deplasare și deviz estimativ aprobat de către ***** - în funcția de manager *****, invitație de presă de la *****, e-mail trimis la data de *****, de la adresa de e-mail ***** către ***** ce conține detalii organizatorice privind vizita premierului în ***** și în *****, delegare de competențe manageriale aprobat de către președinte director general *****, prin care numitul ***** - director în cadrul ***** își deleagă competențele manageriale în perioada concediului de odihnă (*****) către numita ***** - referent în cadrul *****.

Astfel, s-a expus mai jos captură de ecran cu prima pagină a fișierului:

-pe calea F:\ ***** se regăsesc diferite URL-uri ale unor articole referitoare la conducerea *****și la *****, precum și comentarii cu privire la aceste articole expuse. 

S-a expus mai jos documentul respectiv:

„http:// *****/  *****…

http:// *****

Tot cu ajutorul lui *****, in martie 2012

http://www. *****

*****

***** ***** ***** ***** ***** ***** ********** ***** ***** ***** ***** *****

*****

http:/ *****

Revin cu proaspătul ***** despre situația *****, datat *****. *****

Tot ceea ce ***** ***** ***** Va reamintesc *****.

*****

Le-am trimis *****  *****

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ********** ***** ***** ***** ***** ****

Citiţi *****. *****

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Iată ***** ***** ***** ***** ***** ***** ********** ***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** ********** ***** ***** ***** ***** ***** ********** ***** ***** ***** ***** ********** ***** ***** ***** ***** ***** ********** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ********** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

http:// ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ********** ***** ***** ***** ***** ********** ***** ***** ***** ***** ***** ********** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** . ***** ***** ***** ***** *****  ***** http:// ***** *****”

Cele trei fișiere au ca ultima data a modificării, după cum urmează:

-Împrumut *****- ***** 2013- ora *****AM

-Deplasare *****- *****.2016-ora *****AM

-New *****- *****.2016- ora *****PM

De asemenea, s-au expus în continuare, capturi de ecran ce reprezintă calea unde pot fi găsite cele trei fișiere.

 Din declarația dată în calitate de suspect, la data de *****, de ***** a rezultat că, în cursul lunii august *****, folosind laptopul de serviciu, a identificat  în rețeaua de calculatoare din cadrul ***** un folder care conținea documente scanate în cadrul ***** General, întâi raportul ***** susmenționat și apoi alte documente printre care și cele două care au stat la baza formulării plângerii de către persoana vătămată, iar, în perioada care a urmat, le-a transferat întâi pe laptop și, apoi, pe stick-ul de memorie găsit la domiciliul ei.

De asemenea, inculpata a declarat, la data de *****, următoarele :

„Relativ la deplasările fostului ***** *****, în posesia cărora am intrat în condițiile descrise în declarațiile anterioare, arăt faptul că cele 2 documente le-am trimis de pe o adresă de mail care mi-a aparținut, intitulată *****, către adresa de mail *****, iar raportul ***** pe anul ***** l-am trimis de pe aceeași adresă de mail  către adresa de mail ***** care îi aparține lui *****, actualmente reprezentantul salariaților în ***** de *****, și care administrează blog-ul ,, *****”, unde a fost postat acel raport. Am șters tot de pe adresa mea de mail ***** și nu am mai folosit-o de mult, astfel că nici nu știu dacă mai este activă.”

Procurorul a precizat că, în ceea ce priveşte, accesul la informațiile de interes public, așa cum acestea sunt definite prin Legea nr. 544/2001: potrivit art. 3 din lege ,,Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate în acest scop.”

Din adresa nr. ***** emisă de ***** a rezultat că informațiile de interes public se regăsesc numai pe site-ul de la adresa ***** la secțiunea ,, *****”, iar din aceeași adresă rezultă că documentele divulgate de inculpată către ***** sau la adresa de mail ***** nu fuseseră anterior publicate pe site.

De asemenea, din aceeași adresă rezultă că inculpata ***** nu face parte din categoria persoanelor care în cadrul societății se circumscriu prevederilor art. 3 din Legea nr. 544/2001. ..

Din adresa nr. *****, informațiile de interes public care fac obiectul unor solicitări scrise se comunică, sub semnătura directorului adjunct al ***** cu avizul Serviciului juridic, și se publică cu concursul departamentelor de specialitate pe site-ul *****. Concluzia procurorului a fost aceea că divulgarea documentelor mai sus-menționate de către inculpată a fost făcută fără drept, fără să fi avut vreo împuternicire legală sau convențională în acest sens din partea angajatorului.

S-a reţinut, prin actul de sesizare, că, în drept, fapta inculpatei *****care, în perioada august *****, la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale, a transferat neautorizat date din sistemul informatic al persoanei vătămate ***** pe un laptop de serviciu marca HP ***** utilizat de ***** și un stick de memorie marca Verbatim, de capacitate 4GB, de culoare roșu-vișiniu, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de transfer neautorizat de date informatice, prev. de art. 364 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal. Se arată că, în mod obiectiv, nu s-a putut determina câte acte materiale compun infracțiunea de transfer neautorizat de date informatice prev. de art. 364 din Codul penal reținută în sarcina inculpatei *****.

De asemenea, s-a reţinut că fapta inculpatei ***** care, în perioada august *****, a divulgat, fără drept, informații care nu erau destinate publicității de care a luat cunoștință, respectiv ordinul de deplasare al președintelui ***** ***** *****, și nota de deplasare a acestuia referitoare la călătoriile care urmau să fie efectuate la datele de  ***** (în *****) și ***** (în *****) și raportul de control nr. ***** din data de ***** întocmit de *****, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, prev. de art. 304 alin. 2 din Codul penal.

Întrucât inculpata ***** ar fi comis faptele mai sus arătate înainte de a fi condamnată pentru vreuna dintre ele, față de aceasta sunt aplicabile prev. art. 38 alin. 1 din Codul penal.

Pe parcursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă:  plângeri și precizări la plângerea formulată de persoana vătămată, *****, proces-verbal din ***** din care rezultă documentele identificate, pe laptop-ul utilizat de inculpată în cadrul ***** copii de pe politicile de protecție a informației din sistemul informatic al *****, regulamentul privind utilizarea sistemului informatic al *****., proces-verbal din ***** încheiat de către organele de poliție cu ocazia examinării log-urilor puse la dispoziție de *****., adresele nr. *****, *****, ***** emise de *****., declarațiile martorilor *****, ***** și *****, declarațiile date în calitate de suspect și inculpat de *****, proces-verbal din ***** încheiat cu ocazia percheziției efectuate în laptop-ul marca HP *****, proces-verbal din ***** încheiat cu ocazia examinării blog-ului *****, proces-verbal de percheziție domiciliară din ***** din care rezultă sistemele informatice sau înscrisurile ridicate de la domiciliul inculpatei *****, proces-verbal de percheziție informatică din *****, proces-verbal din ***** în care s-au consemnat activitățile de valorificare, a datelor rezultate în urma efectuării percheziției autorizate în baza mandatului.

Prin referatul s-a propus avizarea limitelor încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției cu inculpata ***** pentru infracțiunile de transfer neautorizat de date informatice, prev. de art. 364 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal și divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, prev. de art. 304 alin. 2 din Codul penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal

Referatul nr. *****, prin care s-a propus avizarea limitelor încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției cu inculpata ***** pentru infracțiunile de transfer neautorizat de date informatice, prev. de art. 364 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal și divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, prev. de art. 304 alin. 2 din Codul penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal, a fost avizat, în temeiul art. 478 alin. 4 Cod procedură penală, de procurorul-șef al Secției de combatere a infracțiunilor de terorism și a criminalității informatice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, prin ordonanța nr. *****.

Faţă de acestea aspecte, între Ministerul Public și inculpată s-a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de transfer neautorizat de date informatice, prev. de art. 364 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal la pedeapsa  de 1 an închisoare şi divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, prev. de art. 304 alin. 2 din Codul penal la pedeapsa de 3 luni închisoare; aplicarea la pedeapsa de 1 an închisoare, în temeiul art. 39 alin. 1 lit. b din Codul penal, a sporului obligatoriu de o lună închisoare, în final inculpata având de executat pedeapsa de 1 an și o lună închisoare; amânarea aplicării pedepsei de 1 an și o lună închisoare, cu termen de supraveghere de 2 ani, pe durata căruia, conform art. 85 alin. 1 Cod penal, inculpata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probațiune Bucureşti, la datele fixate; să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;  să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență, respectiv, potrivit art. 85 alin. 2 C.pen., să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile, la nivelul uneia dintre instituţiile aflate pe lista Direcţiei Naţionale de Probaţiune – Serviciul de Probaţiune Bucureşti.

Tribunalul urmează să respingă acordul de recunoaştere a vinovăţiei, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 485 alin. 1 lit. a Cod proc. pen., instanţa admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi pronunţă soluţia cu privire la care s-a ajuns la acord, dacă sunt îndeplinite condițiile prev. de art. 480-482 cu privire la toate faptele reţinute în sarcina inculpatului, care au făcut obiectul acordului. Potrivit art. 480 alin. 2 Cod proc. pen., acordul de recunoaştere a vinovăţiei se încheie atunci când, din probele administrate, rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptei pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului.

1.) În ceea ce priveşte fapta, din data de *****, de divulgare de către inculpata ***** a ordinului de deplasare şi a  notelor de deplasare ale președintelui - director general al *****, *****, referitoare la călătoriile care urmau să fie efectuate la datele de ***** (în Geneva) şi ***** (în Bruxelles), către adresa de  mail *****, publicate, la *****, pe blogul *****, precum și a raportului de control nr. ***** din data de *****, întocmit de *****, cu privire la activitatea *****, către numitul *****, publicat pe blogul „*****” , instanţa constată că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 304 alin. 2 Cod penal.

Trebuie menţionat, raportat la speţă, că pentru existenţa elementelor constitutive ale infracţiunii de divulgare a informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice, prev. de art. 304 alin. 2 Cod penal, acţiunea de divulgare trebuie făcută, fără drept, cu privire la informaţii care nu sunt destinate publicităţii, iar urmarea produsă prin săvârşirea infracţiunii, deşi textul indicat nu o prevede în mod expres, trebuie să fie aceeaşi ca şi în cazul celorlalte modalităţi normative ale infracţiunii, fiind subînţeleasă, respectiv acţiunea de divulgare să afecteze interesele sau activitatea persoanei juridice. 

Astfel, deşi inculpata a intrat în posesia documentelor menţionate, fără drept, fără a urma procedura administrativă internă, respectiv fără a formula o cerere către directorul adjunct al ***** (care, în lipsa unui compartiment specializat de informare şi relaţii publice, conform adresei nr. ***** ***** – f.179 d.u.p., semna răspunsurile la solicitările scrise privind informaţiile de interes public, cu avizul Serviciului Juridic), informaţiile furnizate de aceste înscrisuri privesc activitatea *****, în ansamblu (raportul ***** cu privire la gestionarea bugetului unei instituţii publice) şi punctual (deplasări în străinătate ale directorului unei instituţii publice, în interes de serviciu, transportul, cazarea şi diurna fiind plătite din bugetul instituţiei).

Potrivit art. 2 lit. b din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, orice informaţie care privește activităţile sau rezultă din activităţile unei instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei, reprezintă o informaţie de interes public. Or, după cum am menţionat anterior, informaţiile furnizate prin cele 3 înscrisuri ce au fost divulgate de inculpată (ordinul de deplasare şi notele de deplasare ale președintelui director general al *****, *****, referitoare la călătoriile care urmau să fie efectuate la datele de ***** - în ***** - şi ***** - în ***** -, precum și raportul de control nr. ***** din data de *****, întocmit de *****, cu privire la activitatea *****) sunt informaţii de interes public, potrivit legii, nefiind informaţii nepublice sau nedestinate publicităţii, în sensul art. 304 Cod penal.

Procurorul motivează caracterul nepublic al informaţiilor cuprinse în cele 3 documente menţionate prin faptul că *****a comunicat faptul că aceste informaţii nu fuseseră publicate pe site-ul de la adresa ***** la secțiunea ,,Informații publice” (adresa nr. ***** emisă de *****) şi că printr-o reglementare internă, intitulată Regulamentul privind utilizarea sistemului informatic al *****s-au menţionat în mod expres categoriile de informaţii ce au caracter public (pct. ***** - informația care se emite radio şi informația care se transmite prin site-urile web ale *****).

Faţă de aceste aspecte, instanţa menţionează că printr-o normă cu caracter intern nu se poate limita categoria informaţiilor de interes public reglementate de Legea nr. 544/2001, ce sunt destinate publicităţii, instituţiile publice având obligaţia legală, conform art. 3 din Legea nr. 544/2001, de a asigura accesul din oficiu la informaţiile de interes public, prin publicarea acestora pe site-ul instituţiei. Faptul că instituţia nu procedează la publicarea informaţiilor de interes public din oficiu nu schimbă caracterul public al acestora, prin intermediul compartimentului de specialitate urmând a fi puse la dispoziţie, la cerere, persoanelor solicitante. De altfel, conform adresei emise de ***** la data de *****  (f.179 d.u.p.) se menţionează că informaţii privitoare la deplasările conducerii instituţiei în străinătate, în perioada ***** au fost comunicate, la cerere, la datele de *****, *****, *****, deci anterior datei de *****, când inculpata a divulgat informaţiile menţionate.

Astfel, informaţiile divulgate de inculpata *****, la data de *****, nu sunt informaţii care nu sunt destinate publicităţii, conform art. 304 alin. 2 Cod penal.

O altă condiţie impusă de textul de lege se referă la existenţa unei urmări specifice ce constă în afectarea intereselor sau activităţii persoanei juridice prin acţiunea de divulgare a informaţiilor. Acesta este motivul pentru care legiuitorul incriminează acţiunea de divulgare, şi anume datorită efectelor negative concrete produse cu privire la funcţionarea persoanei juridice proprietare a informaţiilor nepublice comunicate. Or, divulgarea unei informaţii de interes public nu produce urmarea imediată prevăzută de art. 304 alin. 2 Cod pen., atât timp cât această informaţie trebuie pusă la dispoziţie, fie la cerere, fie din oficiu.

Faţă de cele precizate, instanţa constată că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 304 alin. 2 Cod penal, în ceea ce priveşte natura informaţiei divulgate şi urmarea concretă produsă prin acţiunea inculpatei de divulgare a informaţiilor privind deplasările conducerii instituţiei şi constatările ***** *****  în urma controlului efectuat în cadrul instituţiei.

2.) În ceea ce priveşte infracțiunea de transfer neautorizat de date informatice, în formă continuată, prev. de art. 364 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, se reţine în actul de sesizare că, în perioada august *****, la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpata ***** a transferat neautorizat date din sistemul informatic al persoanei vătămate ***** pe un laptop de serviciu marca HP ***** și pe un stick de memorie (marca Verbatim, de capacitate 4GB, de culoare roșu-vișiniu). În ceea ce priveşte forma continuată a infracţiunii, procurorul precizează că, în mod obiectiv, nu s-a putut determina câte acte materiale compun infracțiunea de transfer neautorizat de date informatice prev. de art. 364 din Codul penal reținută în sarcina inculpatei *****.

Faţă de cele precizate, instanţa constată că nici cu privire la această infracţiune nu este legal sesizată printr-un acord de recunoaştere a vinovăţiei.

Astfel, reţinând aceleaşi dispoziţii legale menţionate anterior, respectiv art. 485 alin. 1 lit. a Cod proc. pen. şi art. 480 alin. 2 Cod proc. pen., instanţa precizează şi că, potrivit art. 482 lit. d Cod proc. pen., acordul de recunoaştere a vinovăţiei trebuie să cuprindă şi descrierea faptei ce formează obiectul acordului.

Or, potrivit art. 35 alin. 1 Cod penal, infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la intervale diferite de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni. 

Procurorul precizează că nu a putut determina numărul actelor materiale care compun infracţiunea, or, instanţa are obligaţia ca, în cazul infracţiunii continuate, să verifice fiecare act material component şi să stabilească dacă acesta întruneşte elementele constitutive sub aspect obiectiv şi subiectiv ale aceleiaşi infracţiuni.

În lipsa unei descrieri a fiecărui act material, nu este îndeplinită cerinţa prev. de art. 482 lit. d) Cod penal şi, pe cale de consecinţă, instanţa nu poate verifica obiectul acordului, respectiv îndeplinirea condiţiilor de existenţă ale infracţiunii cu privire la care a fost sesizată.

Pentru toate aceste motive, Tribunalul, în baza art.485 alin.1 lit.b C.pr.pen., va respinge acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat la data de *****.2018, în dosarul de urmărire penală nr. ***** al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală - Secţia de Combatere a Traficului de Droguri, şi va trimite dosarul procurorului în vederea continuării urmăririi penale.

În baza art. 275 alin. 3 Cod proc. pen., cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În temeiul art. 485 alin. 1 lit.b) C.proc.pen. rap. la art. 480 alin. 2 Cod proc. pen., respinge acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat la data de *****, în dosarul de urmărire penală nr. ***** al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală - Secţia de Combatere a Traficului de Droguri, şi trimite dosarul procurorului în vederea continuării urmăririi penale.

În baza art. 275 alin. 3 Cod proc. pen., cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe minută.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, *****.

PREŞEDINTE GREFIER

***** *****