Ordin de protecţie

Sentinţă civilă 612 din 06.09.2018


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mizil la data de … sub nr. ../../2018, reclamanţii: M.L., D.E. şi D.R.C. au solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâtul D.V., ca prin hotărârea ce o va pronunţa, pârâtul să fie obligat să păstreze o distantă minimă de 100 m fata de reclamanţi, evacuarea temporara a paratului pe o perioada de 6 luni, din locuinţa situata in …., imobil care este bun comun , partajul nefiind efectuat, interzicerea paratului de a avea orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod cu reclamanţii, obligarea paratului sa predea politiei armele de vânătoare deţinute, obligarea paratului sa urmeze un program de consiliere psihologica, precum şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta M.L. a arătat că a fost căsătorita cu paratul D.V. pana la data de …, cand datorita relaţiilor extraconjugale ale acestuia a fost obligata sa solicite desfacerea căsătoriei. Din căsătoria cu paratul D.V. au rezultat doi copii, in prezent majori, D.E. si D.R.C., reclamanţi in prezenta cauza. Reclamanta M.L. a mai arătat că, după desfacerea căsătoriei a rămas sa locuiască împreuna cu cei doi copii la locuinţa, bun comun, din …., iar paratul s-a mutat in imobilul, tot bun comun, situat în …, întrucât partajul nu a fost efectuat. Mai arată că, desi iniţial paratul a fost de acord ca ei reclamanţii sa locuiască la adresa din …., dupa ce a fost părăsit de concubina sa a început sa exercite acte de violenta fizica si psihica asupra lor prin loviri, amenintari cu moartea, folosirea de expresii degradante, umilitoare si insulte pentru a-i determina sa părăsească acest imobil.

Reclamanţii relevă că, de nenumărate ori, atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte, paratul vine la imobilul situat in …, provocând scandal ameninţând ca „îi termina el pe toti,, ceea ce le creează o stare permanenta de teamă.

Reclamanţii menţionează că paratul are chei de la imobilul in care locuiesc, iar in una din camere deţine doua arme de vânătoare si nenumărate cartuşe.Aceste arme nu sunt păstrate corespunzător si asigurate asa cum prevede legea, ci sunt lăsate la vedere pentru intimidarea lor.

In data de …  in jurul orelor 9,30-10, in timp ce reclamanta M.L. scotea apa de la pompa din curte a fost atacata si agresata fizic de către parat, care stătea ascuns in gradina . Se menţionează ca paratul era îmbrăcat doar in lenjerie intima si era incaltat cu cizme de cauciuc, ceea ce o determină sa creadă ca are si probleme de natura psihica.Cu greu a reuşit sa se apăre de loviturile paratului care, orbit de furie, o lovea unde nimerea tipand „gata acum te omor,,.Am scăpat din mâinile paratului doar cu ajutorul copiilor D.E. si D.R.C., care se aflau acasă.

Reclamanta M.L. mai arată că pârâtul, vazand ca ea a  scăpat si nu o mai putea agresa, paratul s-a năpustit si asupra reclamantului D.R.C. pe care a început să-l lovească cu o ura greu de imaginat. Apreciază ca daca nu ar fi fost copiii acasă, paratul ar fi reuşit sa o omoare întrucât cu greu a reuşit sa fie temperat de către fiul său. De altfel paratul a afirmat de nenumărate ori ca isi uraste copiii, ca nu ii suporta si ca o sa reuşească el sa ii termine.

Speriaţi de cele întâmplate a apelat la sprijinul organelor de politie, paratul manifestandu-se violent si in prezenta acestora, iar a doua zi a depus plângerea penala înregistrata sub nr.68338/27.08.2018.

Urmare loviturilor încasate de la parat a prezentat numeroase leziuni traumatice, ce au necesitat îngrijiri medicale de cea o săptămâna, cum de alfel reise si din certificatul medico legal …/….2018.

Faţă de aceste aspecte, solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulata, întrucât gravitatea si repetabilitatea violentelor fizice si psihice exercitate de parat asupra reclamanţilor, justifica emiterea, ordinului de protecţie pe durata maxima de 6 luni.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 4 din Legea nr.217/2003, modificată, art. 23, art.27 şi urm. din Legea 217/2003, modificată prin Legea 25/2012 şi Legea 174/2018, art. 453 C.pr.civ.

În dovedirea cererii au solicitat proba cu înscrisuri, proba testimonială cu un martor şi solicitarea dosarului penal …/….2018 de la Poliţia Oraşului ….

În cauză s-a administrat proba cu acte şi proba testimonială cu martori.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele :

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei … la data de ….2018 sub nr. …/../2018, reclamanţii: M.L., D.E. şi D.R.C. au solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâtul D.V., ca prin hotărârea ce o va pronunţa, pârâtul să fie obligat să păstreze o distantă minimă de 100 m fata de reclamanţi, evacuarea temporara a paratului pe o perioada de 6 luni, din locuinţa situata in …, imobil care este bun comun , partajul nefiind efectuat, interzicerea paratului de a avea orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod cu reclamanţii, obligarea paratului sa predea politiei armele de vânătoare deţinute, obligarea paratului sa urmeze un program de consiliere psihologica, precum şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.

În urma analizei coroborate a datelor care rezultă din ansamblul probelor administrate în cauză cu susţinerile părţilor, cu concluziile Reprezentantului Parchetului de pe lângă Judecătoria Mizil, precum şi cu dispoziţiile speciale ale Legii nr.217/2013 incidente în cauză, instanţa urmează să aprecieze că cererea nu îndeplineşte condiţiile legale ale emiterii ordinului de protecţie, în baza probatoriului administrat în acest dosar.

Astfel instanţa urmează să reţină faptul că însăşi martorul reclamanţilor, numita R.E.-, care s-a aflat în locuinţa fost domiciliu comun al părţilor, fără a fi însă de faţă ca martor ocular la incidentul pretins a fi avut loc numai între reclamanta M.L. şi pârât, conform declaraţiei acestui martor-, nu a putut declara decât aceea că pârâtul i-a adresat fostei sale soţii, reclamanta M.L. decât „cuvinte urâte” şi că reclamanta i-a relatat faptul că s-a trezit luată de păr de către fostul său soţ.

Este adevărat că potrivit Certificatului medico-legal nr. …/…2018, depus la dosarul cauzei de către reclamanta M.L. aceasta a prezentat la data examinării multiple tumefacţii pe braţul drept pe 2/3 din partea sa superioară şi o tumefacţie roşietică pe 1/3 din braţ, în partea medie anterioară, însă şi potrivit Certificatului medico-legal nr…./….2018 rezultă faptul că pârâtul a prezentat la data examinării sale mult mai multe urme ale exercitării unor violenţe de la aceeaşi dată, respectiv pe coapsă stângă, la articulaţia genunchiului stâng lateral, gamba stângă, coapsa dreaptă, omoplat stâng, braţ drept, pectoral stângă, umăr stâng anterior, cervical anterior.

Instanţa va aprecia că aceste din urmă aspecte coroborate cu declaraţia martorului pârâtului, I.V., ca şi cu concluziile acestuia, exprimate prin apărătorul său, conduc instanţa la concluzia că incidentul a fost în realitate mult mai amplu şi un rol determinant în lovirea pârâtului l-a putut avea de fapt,fiul acestuia, R.C., în urma cererii adresate tatălui său de a-i înmâna o cheie de la intrarea în casă şi a refuzului acestuia din urmă.

Având în vedere aceste considerente, instanţa urmează să constate că reclamanţii nu au reuşit să probeze faptul că pârâtul D.V., prin conduita acestuia, pune în mod cert în pericol sănătatea sau viaţa acestora şi astfel s-ar impune emiterea unui ordin de protecţie în modalitatea solicitată în cererea introductivă de instanţă -, tensiunile existente între părţi putând să fie înlăturate în urma unui proces de partaj asupra imobilului situat în …..

In plus, începând cu data de 23 iulie 2018, Legea nr. 217/2003 permite ca pe viitor, în caz de urgenţă şi evident numai într-un caz întemeiat, reclamanţii să solicite Poliţiei Oraşului …un ordin de protecţie provizoriu.

Pe cale de consecinţă, instanţa va respinge cererea, ca fiind neîntemeiată.

Instanţa va lua act de aceea că pârâtul a solicitat acordarea cheltuielilor pe cale separată.

Întocmit,

Judecător Popescu Anghelina