Reabilitare judecatoreasca

Sentinţă civilă 189 din 14.08.2018


Prin cererea înregistrată sub nr. ...../207/2018,  petentul H. G. M.a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să se dispună reabilitarea sa cu privire la condamnările pe care le-a suferit, întrucât consideră că s-au împlinit condiţiile cu privire la reabilitare, iar admisibilitatea prezentei cereri este temeinică şi legală.

În fapt, arată petentul că prin sentinţa penală nr. 56/25.03.2014 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr. ...../207/2013, a fost condamnat la pedeapsa de 8 luni închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat şi fără a poseda permis de conducere.

Se mai arată de către petentă că, de la această dată a avut un comportament corespunzător şi nu a mai săvârşit alte infracţiuni, având asigurată existenţa prin muncă cinstită.

În drept, petentul  a invocat disp. art. 165 Cp,

In sprijinul şi în dovedirea cererii sale, petentul a depus la dosar certificat de cazier judiciar nr. 16856830/26.06.2018, sentinţa penală nr. 56/25.03.2014 pronunţată în dosarul nr. ...../207/2013 de Judecătoriei Caracal şi dovada achitării cheltuielilor judiciare către stat.

Instanţa a dispus din oficiu întocmirea unui referat de către Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Caracal, cu privire la stadiul executării de către petent a pedepsei aplicate acestuia prin sentinţa penală nr. 56/25.03.2014.

Din referatul întocmit de Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Caracal, rezultă că prin sentinţa penală nr. 56/19.12.2011 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr. dosarul nr. ...../207/2013, petentul a fost condamnat:

În temeiul art. 386 al. 1 din N.C.p.p., dispune schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatului H.G.D., din infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autoturism neînmatriculat prev. de art. 85 al. 1 din OUG nr. 195/2002 R, în infracţiunea de punere în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat prev. de art. 334 al. 1 din N. C.p., coroborat cu 5 al. 1 din N.C.p.

În baza art. 334 al. 1 din N. C.p., cu aplicarea art. 5 al. 1 din N.C.p. şi art. 375 din N.C.p.p. raportat la art. 396 al. 10 din N.C.p.p. cu aplicarea art. 13 din N.C.p.p. condamnă pe inculpatul H.G. D., fiul lui I. şi I., născut în mun. Caracal, jud. Olt, domiciliat în com. D...., sat D......, str. A., bl. ., sc. ., et. 1, ap. 8, jud. Olt, studii 10 clase, cetăţenie română, căsătorit, stagiu militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, la pedeapsa de 8 luni închisoare.

În baza art. 65 al. 1 şi 3 din N.C.p., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a şi b din N.C.p., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei, din momentul în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă şi până la terminarea executării pedepsei.

În baza art. 86 al. 1 din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (actuala infracţiune fiind prevăzută de art. 335 al. 1 din N.C.p), cu aplicarea art. 375 din N.C.p.p. raportat la art. 396 al. 10 din N.C.p.p. cu aplicarea art. 13 din N.C.p.p., condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 8 luni închisoare.

În baza art. 71 al. 1 şi 2 C.p., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi b C.p., mai puţin dreptul de a alege, pe durata executării pedepsei, din momentul în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă şi până la terminarea executării pedepsei.

În baza art. 33 lit b din V.C.p. şi art. 34 al. 1 lit. b din V.C.p., cu aplicarea art. 5 din N.C.p., inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 8 luni închisoare.

În baza art. 81-82 din V.C.p., cu aplicarea art. 5 din N.C.p. şi art. 15 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a C.p., dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 2 ani şi 8 luni.

În baza art. 359 al. 1 din V.C.p.p., se atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 din V.C.p., privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art. 71 al. 5 din V.C.p., cu aplicarea art. 5 din N.C.p. şi art. 15 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a C.p. suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare.

În temeiul art. 274 al. 1 N.C.p.p., obligă inculpatul la plata sumei de 200 lei cheltuieli judiciare către stat.

Sentinţa a rămas definitivă prin nerecurare la data de 8.04.2014.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa constată că:

Prin sentinţa penală nr. 56/25.03.2014 pronunţată în dosarul nr. ...../207/2013 al Judecătoriei Caracal, în temeiul art. 386 al. 1 din N.C.p.p., s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatului H.G. D., din infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autoturism neînmatriculat prev. de art. 85 al. 1 din OUG nr. 195/2002 R, în infracţiunea de punere în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat prev. de art. 334 al. 1 din N. C.p., coroborat cu 5 al. 1 din N.C.p.

Prin aceeaşi sentinţă petentul H.G. D., în baza art. 334 al. 1 din N.C.p., şi art. 375 din N.C.p.p. raportat la art. 396 al. 10 din N.C.p.p. cu aplicarea art. 13 din N.C.p.p. a fost condamnat, la pedeapsa de 8 luni închisoare; în baza art. 65 al. 1 şi 3 din N.C.p., s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a şi b din N.C.p., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei, din momentul în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă şi până la terminarea executării pedepsei.; în baza art. 86 al. 1 din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (actuala infracţiune fiind prevăzută de art. 335 al. 1 din N.C.p), cu aplicarea art. 375 din N.C.p.p. raportat la art. 396 al. 10 din N.C.p.p. cu aplicarea art. 13 din N.C.p.p., inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 8 luni închisoare; în baza art. 71 al. 1 şi 2 C.p., s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi b C.p., mai puţin dreptul de a alege, pe durata executării pedepsei, din momentul în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă şi până la terminarea executării pedepsei.; în baza art. 33 lit b din V.C.p. şi art. 34 al. 1 lit. b din V.C.p., cu aplicarea art. 5 din N.C.p., inculpatul urma să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 8 luni închisoare, iar în baza art. 81-82 din V.C.p., cu aplicarea art. 5 din N.C.p. şi art. 15 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a C.p., s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 2 ani şi 8 luni.

De asemenea, în temeiul art. 274 al. 1 N.C.p.p., inculpatul a fost obligat la plata sumei de 200 lei cheltuieli judiciare către stat.

Din referatul biroului de executări penale reiese faptul că petentul nu a achitat cuantumul cheltuielilor judiciare, dar în cursul cercetării judecătorieşti, acesta a depus la dosar dovada achitării acestor cheltuieli ( fila 15 din dosar).

Potrivit disp. art. 165 C.p., reabilitarea de drept  are loc în cazul condamnării la pedeapsa amenzii, la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 2 ani sau la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu a săvârşit altă infracţiune.

Din certificatul de cazier judiciar rezultă că petentul condamnat nu a mai săvârşit alte infracţiuni până în prezent.

Constatând îndeplinite cerinţele legale prevăzute de art. 165 C.p., instanţa va admite cererea formulată de către petentul condamnat constatând intervenită reabilitarea de drept în privinţa pedepsei aplicate acestuia.

În temeiul art. 537 N.C. p. p.,  va dispune ca, după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe penale, să fie efectuată menţiune despre reabilitare pe sentinţa penală nr. 56/25.03.2014 pronunţată de Judecătoria Caracal în ds. nr. ...../207/2013 şi rămasă definitivă prin neapelare.

În temeiul art. 275 alin. 3 N.C.p.p., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Urmează ca hotărârea să fie comunicată petentului şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal.

Postat 10.09.2018