Partaj bunuri

Sentinţă civilă 312 din 04.04.2018


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sinaia la data de 09.05.2016, reclamanta SZ în contradictoriu cu pârâtul DŞ , a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa să dispună  partajarea imobilului bun comun dobândit în timpul căsătoriei, imobil compus din teren în suprafaţă de 136,64 mp şi construcţie cu destinaţie de locuinţă situată în Str. Vînturiş nr. 12 şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că a fost căsătorită cu pârâtul din anul 2006 până în anul 2015 când de comun acord au divorţat. În acest sens a fost emis de către Starea Civilă a Primăriei Sector 2 Certificatul de divorţ nr. 6640 din 29.05.2015 .

A arătat reclamanta că în timpul căsătoriei cu pârâtul a dobândit imobilul situat în judeţul Prahova Sinaia strada Vânturiş nr. 12 compus din teren în suprafaţă de 136,64 mp şi construcţie cu destinaţie de locuinţă compusă din demisol - parter -mansardă - pod, aşa cum rezultă din contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 756 din 5 mai 2009 de BNP „Ioniţă Dorina - Bogasiu Gheorghe".

Reclamanta a solicitat partajarea imobilului în cote egale iar în ceea ce priveşte atribuirea bunului , a solicitat să fie atribuit pârâtului şi să fie obligat acesta la plata unei sulte .

În drept, au fost invocate disp. 669 din Codul civil şi art. 979 din Codul de procedură civilă.

În dovedirea acţiunii reclamanta a depus înscrisuri.

La data de 14.07.2016 pârâtul a depus întâmpinare prin care a arătat că anterior căsătoriei cu reclamanta a avut in proprietate doua locuinţe proprietate personala:un apartament si o garsoniera, din vânzarea cărora a achitat, in cea mai mare parte, preţul pentru imobilul din oraşul Sinaia, strada Vanturis nr.12 si anume sumele de 85.000 Euro si respectiv 38.000 Euro.

Astfel, la scurt timp inaintea cumpărării imobilului din Sinaia, a instrainat, conform Contractului de vanzare-cumparare, autentificat sub nr.201 din 19 martie 2009 de către notarul public Suciu Dana, un apartament, bun propriu, obţinând suma de 85.000 Euro, pe care i-a investit in preţul imobilului in litigiu.

A arătat pârâtul că potrivit contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.115 din 29 ianuarie 2010, a obtinut din vânzarea unei garsoniere, bun propriu, suma de 38.000 Euro, pe care i-a investit tot in cumpărarea imobilului din Sinaia. Desi, vânzarea acestei garsoniere s-a făcut ulterior incheierii contractului de vanzare-cumparare pentru imobilul din Sinaia, preţul obţinut din aceasta vânzare de 38.000 Euro, a fost plătit tot preţul obţinut pe garsoniera.

A arătat pârâtul că potrivit Contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.756 din 05 mai 2009, am dobândit de la AG si BM imobilul situat in oraşul Sinaia, strada Vanturis nr.12, plătind din preţul total de 190.000 Euro, pana la data autentificării, suma de 130.000 Euro, ramânand ca restul de pret de 60.000 Euro sa-1 plătească vânzătorilor pana la 20 noiembrie 2009, cand urma sa se faca si predara bunului imobil.

A precizat pârâtul că la cumpărarea imobilului din Sinaia a avut si o contribuţie personala, in bani, in suma de 30.000 Euro, pe care i-a avut dinaintea căsătoriei.

Concluzionând, pârâtul a arătat că la dobândirea imobilului din Sinaia, cu preţul de 190.000 Euro, a avut o contribuţie proprie de 153.000 Euro, apreciind că astfel raman in discuţie, numai 37.000 Euro din preţul plătit in timpul căsătoriei cu reclamanta, la care insa contribuţia sa a fost de 90%, pentru ca fosta sa soţie nu a fost salariata si nu a avut alte resurse financiare.

La data de 12.10.2016, pârâtul a depus cerere reconvenţională prin care a solicitat sa se constate ca, la dobândirea imobilului din Sinaia, cu preţul de 190.000 Euro, a avut o contribuţie proprie de 153.000 Euro, astfel ca raman in discuţie, la partaj, numai 37.000 Euro din preţul plătit in timpul căsătoriei cu reclamanta, la care insa contribuţia sa a fost de 90%, pentru ca fosta sa soţie nu a fost salariata si nu a avut alte resurse financiare.

În susţinerea cererii reconvenţionale, pârâtul a invocat motivele expuse pe larg în cuprinsul întâmpinării.

La data de 15.11.2017, reclamanta a depus întâmpinare la cererea reconvenţională prin care a arătat că legea prezumă contribuţia soţilor ca fiind de 50% fiecare la dobândirea bunurilor comune şi revine pârâtului sarcina probei pentru răsturnarea acestei prezumţii.

A precizat reclamanta că a avut o relaţie de concubinaj cu pârâtul anterioară încheierii căsătoriei începând cu anul 1999, iar contribuţia sa urmează a fi apreciată şi avută în vedere începând cu această dată.

Reclamanta a solicitat să se reţină că cunoaşte foarte bine faptul că o lungă perioadă de timp a avut serviciu şi a obţinut venituri, iar ulterior şi-a dat demisia ca urmare a solicitării sale în acest sens. O perioadă de timp pârâtul a locuit la aceasta,  iar ulterior, apartamentul a fost închiriat. De asemenea în toată această perioadă începând din 1999 şi până la divorţ contribuţia sa a constat şi în efectuarea menajului: spălat, călcat, gătit, făcut cumpărături, făcut curăţenie, atât în imobilul în care au locuit cât şi în cele închiriate.

La termenul de judecată din data de 10.01.2017, instanţa a respins excepţia netimbrării cererii, precum şi excepţia tardivităţii formulării cererii reconvenţionale, excepţii invocate de reclamantă.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriul ambelor părţi, proba testimoniala cu martorii, … si proba cu expertiza tehnica in specialitatea constructii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Reclamanta s-a casatorit cu paratul la data de 11.03.2006, iar partile au divortat la data de 29.05.2015, conform certificatului de divort nr. 6640 emis de Serviciul de stare civila sector 2 Bucuresti.

Partile au achizionat în timpul căsătoriei imobilul situat în judeţul Prahova Sinaia strada Vânturiş nr. 12 compus din teren în suprafaţă de 136,64 mp şi construcţie cu destinaţie de locuinţă compusă din demisol - parter -mansardă - pod, aşa cum rezultă din contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 756 din 5 mai 2009 de BNP „Ioniţă Dorina - Bogasiu Gheorghe", pentru preţul de 190.000 lei, din care suma de 130.000 lei s-a achitat pe loc, iar suma de 60.000 lei urmand a fi achitata  pana la data de 20.11.2009.

Din probatoriul administrat in cauza a rezultat ca paratul a instrainat, conform Contractului de vanzare-cumparare, autentificat sub nr.201 din 19 martie 2009 de către notarul public Suciu Dana, un apartament, bun propriu, obţinând suma de 85.000 Euro.

 De asemenea, potrivit contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.115 din 29 ianuarie 2010, a obtinut din vânzarea unei garsoniere, bun propriu, suma de 38.000 Euro.

Reclamanta a fost la randul său ajutata de catre parinti, care au facut un imprumut pentru suma de 15.000 euro, imprejurare ce a fost relatata si de martora, TM. Martora, mai arata ca partile au locuit in concubinaj din anul 1999, cum de altfel, recunoaste si paratul la interogatoriul administrat,  iar reclamanta avea un loc de munca, insa paratul i-a cerut sa renunte si sa se ocupe de gospodarie. Acesta se ocupa de ingrijirea imobilului, facea curatenie, mancare, zugravea.

Si martora, BA, relateaza aceleaşi imprejurari, respectiv ca parintii reclamantei au facut un imprumut la banca pentru a o ajuta pe reclamanta sa achite restanta la pretul vilei, reclamanta fiind cea care se ocupa de gospodarie, calcat, spălat, cumparaturi chiar si zugravit. Mai arata martora ca reclamanta impreuna cu tatal si fiul ei zugraveau apartamentele pe care le inchiria paratul si faceau curatenie. Si reclamanta obtinea venituri din inchirierea unui apartament pe care il detinea.

La interogatoriul administrat reclamantei aceasta recunoste ca paratul a contribuit la achizitionarea imobilului bun comun cu sumele de 85.000 euro si 38.000 euro.

 Paratul a depus la dosarul cauzei inscrisuri numite „declaratii vamale” pentru diverse sume de bani datand din anii, 1992,1993, 1996, insa din probele administrate nu a rezultat ca aceste sume de bani au fost folosite pentru achizitionarea imobilului in anul 2009.

 Instanta retine ca, atat reclamanta cat si paratul, nu aveau un loc de munca la data achizitionarii imobilului si nici ulterior, pentru a se contura exact veniturile realizate de catre soti.

 Nici martorii audiati in cauza nu au putut preciza exact sumele de bani de care a dispus fiecare dintre soti.

 Instanta retine ca potrivit somatiei emisa la data de 09.12.2009 de BEJ PAVEL BEBI, partile mai datorau pentru imobil suma de 50.000 euro pentru care au fost executati silit, suma ce, evident, a fost achitata prin contributia ambilor soti.

 Instanta va retine imprejurarea ca paratul a vandut doua imobile in scopul achizitionarii imobilului in litigiu, dispunand de suma de 123.000 euro, motiv pentru care va retine ca paratul are o contributie majorata la dobandirea acestuia.

 Totodata, instanta va retine ca reclamanta a contribuit la dobandirea bunului comun cu suma de bani imprumutata de parintii sai si totodata cu munca depusa in gospodarie, care, chiar daca nu produce venituri este de natura sa constituie in mod indirect o contributie la dobandirea bunurilor, prin realizarea de economii sau reducerea cheltuielilor gospodaresti.

Prin urmare, instanta apreciaza ca paratul are la dobandirea imobilului o contributie de 70% , iar reclamanta o contributie de 30%.

In cauza s-a administrat proba cu expertiza tehnica in specialitatea constructii,  care a identificat, masurat, pozitionat pe schita de plan si evaluat imobilul la suma de 831.000 lei.

In consecinta, in baza disp. art. 984 si urm. c.p.civ. instanta va admite  in parte cererea reclamantei si in parte cererea reconventionala.

Va stabili ca la dobandirea imobilului situat in Sinaia str. Vanturis nr.12, jud. Prahova partile au avut o contributie dupa cum urmeaza : reclamanta o contributie de 30%, iar paratul o contributie de 70%.

Va dispune in temeiul disp. art. 984 alin.2 c.p.civ. iesirea din indiviziune a partilor, asa cum s-a solicitat de catre acestea,  dupa cum urmeaza:

-va atribui imobilul situat in Sinaia str. Vanturis nr.12, jud. Prahova paratului;

-paratul va plati reclamantei o sulta in cuantum de 30% din valoarea imobilului, astfel cum a fost stabilita potrivit raportului de expertiza, Dubuleac Liliana, respectiv 30% din valoarea de 831.100 lei, rezultand o sulta in cuantum de 27.703,3 lei.

Pentru considerentele aratate in cele ce preced, va respinge in rest cererea reclamantei si  cererea reconventionala.

In temeiul disp. art. 453 alin.2 c.p.civ. va compensa cheltuielile de judecata, reţinând ca ambele parti au făcut cheltuieli in cauza.