Pretentii- restituire imprumut dovedit cu martorisi inceput de dovada srisa

Hotărâre 267 din 03.03.2009


ROMANIA

JUDECATORIA ZARNESTI

JUDETUL BRASOV

DOSAR NR. 403/338/2008

SENTINTA CIVILA NR.267

Sedinta publica din 03.03.2009

  PRESEDINTE - DANIELA BORICEAN -Presedinte instanta GREFIER - MARIA BALAU

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza civila de fata, care s-a dezbatut in fond in sedinta publica din data de 17.02.2009, cand partile prezente au pus concluzii conform celor consemnate in incheierea de sedinta din acea zi si care face parte integranta din prezenta hotarare, iar instanta din lipsa de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea succesiv pentru data de 27.02.2009 si apoi pentru 03.03.2009.

La apelul nominal facut la pronuntare se constata lipsa partilor.

Procedura legal indeplinita.

Instanta, in urma deliberarii a pronuntat hotararea de mai jos.

J U D E C A T O R I A

Asupra procesului civil de fata,

Constata ca prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr de mai sus reclamanta C.E a solicitat bin contradictoriu cu parata C.D sa fie obligata aceasta la plata sumei de 438,75 euro sau echivalentul in lei reprezentand imprumut acordat in anul 2007, in doua transe.

In motivarea cererii s-a aratat ca parata a fost imprumutata cu sumele de 323,50 euro(inclusiv comisionul bancii) si 115,25 euro (inclusiv comision), urmand ca parata sa-i restituie cel mai tarziu la data de 1.01.2008.Reclamanta a mai aratat ca este rezidenta in Grecia, iar sumele de bani au fost trimise prin Western Union, conventia fiind perfectata telefonic si, ca, data fiind legatura de rudenie-cumnata-nu a fost perfectat un inscris.

In drept, s-a invocat art 1576,1584 c.civ.

Cererea a fost legal timbrata.

Parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii, aratand ca sumele de bani trimise pe numele sau aveau un alt scop decat cel aratat de reclamanta.Parata sustine ca dovada contractului de imprumut trebuie facuta cu contractul dintre parti si ca nu a existat imposibilitatea intocmirii unui inscris nefiind rude in linie directa.

In probatiune, ambele parti au administrat proba cu interogatoriu, inscrisuri, testimoniala.

Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

In ce priveste existenta sau inexistenta unei conventii intervenite intre parti instanta constata urmatoarele:Art 1191 c.civ. prevede: ”Dovada actelor juridice al caror obiect are o valoare ce depaseste suma de 250 lei, chiar pentru depozit voluntar,nu se poate face decat sau prin act autentic, sau prin act sub semnatura privata. Nu se va primi niciodata o dovada prin martori in contra sau peste ceea ce cuprinde actul, nici despre ceea ce se pretinde ca s-ar fi zis inaintea, la timpul sau in urma confectionarii actului, chiar cu privire la o suma sau valoare ce nu depaseste 250 lei. Partile insa pot conveni ca si in cazurile aratate mai sus sa se poata face dovada cu martori, daca aceasta priveste drepturi de care ele pot sa dispuna”.

La termenul de judecata din 20.05.2008 instanta constata ca reclamanta a propus proba cu martori pentru dovedirea conventiei, proba la care parata nu s-a opus, propunand, la randul sau proba cu martori. Aceasta situatie echivaleaza cu o conventie asupra probelor care inlatura obligatia de a se face dovada prin act sub semnatura privata.

Pe de alta parte, instanta constata ca intre parti exista o legatura apropriata, de incredere, chiar daca intre ele nu exista vreun grad de rudenie in linie directa. Dealtfel, nici o lege nu cere o asemenea legatura, regula instituita de art 1191 c.civ. putand fi inlaturata si in situatia existentei unor raporturi apropiate, de prietenie, intre parti, care le-a impiedicat sa redacteze un inscris.

Asadar, fata de aceste argumente care se completeaza cu proba cu inscrisuri, respectiv actele prin care parata a primit sumele de bani de la reclamanta prin serviciul Western Union, necriticate de parata si caracterizate prin faptul ca destinatarul nu primeste originalul ci o copie certificata de un functionar, astfel ca instanta va concluziona ca intre parti a intervenit o conventie de imprumut avand ca obiect suma de 438,75 euro respectiv 1579,5 ron cu termen de restituire 1.01.2008. In plus, instanta retine ca, desi parata a sustinut ca banii aveau alta destinatie, nu a facut dovezi in acest sens, si nu a aratat care ar fi fost aceasta destinatie.

In consecinta, intrucat conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante potrivit art 969 c.civ., si vazand dispozitiile art 1576 si 1584 c.civ. urmeaza a se admite actiunea civila asa cum a fost formulata, parata urmand sa fie obligata sa restituie suma de 1579, 5 ron.

In baza art 274 c.proc.civ. parata va fi obligata sa restituie reclamantei suma de 633 ron cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocat si taxa judiciara de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Admite cererea formulata de reclamanta C.E cu dom ales la X in contradictoriu cu parata C.D cu dom in X si, in consecinta:

Obliga parata sa restituie reclamantei suma de 1579,5 ron primita cu titlu de imprumut.

Obliga parata sa plateasca reclamantei suma de 633 ron reprezentand cheltuieli de judecata.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica din 3.03.2009.

PRESEDINTE GREFIER

 DANIELA BORICEAN MARIA BALAU

Red.DB/09.03.2009

Dact.MB/09.03.2009

4 ex.

S-au comunicat 2 ex. de pe prezenta hotarare: 1 ex.reclamantei C.E cu dom ales la Cabinet Avocat Popescu Constantin cu sediul in Brasov, str Neptun nr 1, bl 110 bis, sc B, ap 24 si 1 ex. paratei C.D cu dom in com Moeciu, sat Moeciu de Jos, nr 179, jud Brasov, azi 09.03.2009.

1