Acţiune în constatare

Sentinţă civilă 621 din 17.09.2018


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 15.06.2017 sub nr. …, reclamantul D.A., în contradictoriu cu pârâţii G.M. şi A.I. a formulat acţiune în constatare prin care a solicitat admiterea acţiunii şi pe fondul cauzei pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act de vânzare – cumpărare.

La data încheierii promisiunii pârâta G.M. nu era proprietară exclusivă asupra terenului înstrăinat întrucâ a dobândit terenul ce face obiectul promisiunuii de vânzare în timpul căsătoriei sale cu A.I. care se opune înstrăinării terenului şi neagă faptul că ar fi vorbit sau stabilit ceva cu recflamant.

Acordul de voinţă al părţilor din data de 15.07.2014 nu poate fi calificat ca fiind o promisiune de vânzare – cumpărare întrucât vânzătorul nu era proprietar exclusiv asupra terenului înstrăinat.

Antecontractul prin care părţile intenţionează transmiterea unui drept real de proprietate cu privire la un imobil naşte în sarcina lor obligaţia de a face, constând în încheierea în viitor a contractului în formă autentică şi această obligaţie e susceptibila de executare silită prin pronunţarea de către instanţă a unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare - cumpărare Această posibilitate în cazul promisiunilor bilaterale de vânzare cumpărare a primit o consacrare legislativă expresă prin art. 1669 Cod civil.

Analizându-se condţiiile pentru admisibilitatea acţiunii judecătoreşti în valorificarea unui antecontract, instanţa de judecată trebuie să verifice, în momentul în care a fost învestită cu soluţionarea unei acţiuni judecătoreşti pentru valorificarea unui antecontract, dacă la momentul închierii promisiunii bilaterale, promitentul vânzător era titularul dreptului de proprietate asupra bunului promis, pentru a evita situaţia ilegală ca, pe calea unei asemenea acţiuni, un non dominus să devină, chiar şi indirect, titularul dreptului de proprietate asupra bunului altuia.

Faţă de aceste aspecte instanţa reţine că la data de 30.04.2007 reclamantul nu putea vinde imobilul nefiind proprietarul acestuia.

Întrucât în prezent coproprietarul se opune înstrăinării, instanţa va respinge cererea formulată de D.A. ca neîntemeiată.

.

Întocmit,

Judecător Popescu Crina