Liberare condiţionată

Sentinţă penală 773 din 18.05.2018


SENTINŢA PENALĂ  Nr. 773

Şedinţa publică de la 18.05.2018

INSTANŢA

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrate sub nr. ………., petentul  …………, CNP ……….., fiul lui ……… şi ………., născut la ………., în prezent deţinut în Penitenciarul Tulcea, a solicitat liberarea condiţionată.

Cererea a fost motivată în fapt şi în drept.

La termenul din data de  18.05.2018, petentul prezent personal în faţa instanţei a arătat că îşi retrage cererea de liberare condiţionată formulată.

Având în vedere situaţia expusă instanţa va lua act de manifestarea de voinţă a petentul condamnat în ce priveşte retragerea cererii de liberare condiţionată.

În temeiul art. 275 alin. (2) Cod de Procedură Penală va obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare în sumă de 250 lei.

Onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 130 lei se va vira din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Tulcea pentru avocat ………...

Domenii speta