Contestaţia la executare -art.598 ncpp

Sentinţă penală 33/p/2017 din 23.02.2017


Conţinut speţa

Constată că la data de 25.01.2017, a fost înregistrată la instanţă, încheierea judecătorului delegat la Biroul Executări Penale din cadrul Tribunalului Bihor, prin care s-a sesizat instanţa de executare, cu privire la cererea de întrerupere a executării pedepsei închisorii, formulată de petentul condamnat H.C..

Instanţa reţine că la data de 16.01.2017, la dosar a fost înregistrată adresa nr. 15626/11.01.2017, prin care reprezentanţii Penitenciarului Oradea au comunicat faptul că petentul condamnat H.C., a fost liberat condiţionat din executarea pedepsei, la data de 05.01.2017.

Prin urmare, deşi procedural, judecătorul delegat la Biroul Executări Penale din cadrul Tribunalului Bihor, trebuia şi putea emite o încheiere prin care să constate lipsită de obiect cererea petentului condamnat H.C., acesta a sesizat totuşi instanţa de executare, a cărei competenţă ar fi fost atrasă doar în ipoteza efectuării raportului de expertiză medico-legală, astfel cum prevede art. 591 alin. 2 cod pr. penală.

Cu toate acestea, având în vedere obiectul cauzei, conform principiului cine poate mai mult poate şi mai puţin, instanţa va constata că petentul condamnat H.C. a fost liberat condiţionat din Penitenciarul Oradea la data de 05.01.2017, unde s-a aflat în executarea unei pedepse de 4 ani şi 2 luni închisoare, în baza MEPI 2/2013, emis de Judecătoria Făurei, astfel că în baza art. 591 alin. 1 cod pr. penală, va respinge, ca lipsită de obiect cererea de întrerupere a executării pedepsei formulate de condamnatul H.C..