Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 899 din 15.04.2008


Dosar nr. 3852/321/2007 contestatie la executare

SENTINTA CIVILA Nr. 899

Sedinta publica de la 15 Aprilie 2008

Pe rol judecarea cauzei Civil privind contestatoarea  N.M. în contradictoriu cu  intimat C.R.C.M.S. SRL, si  BRD-AGENTIA TÂRGU NEAMT, intimat ASIBAN SA - SUCURSALA NEAMT, având ca obiect contestatie la executare.

La apelul nominal facut în sedinta publica  a raspuns av. O.C. pentru contestatoarea N.M.  cons. Jr. D.R.  pentru ASIBAN SA - SUCURSALA NEAMT, lipsa fiind contestatoarea si intimatele  BRD-AGENTIA TÂRGU NEAMT, C.R.C.M.S. SRL

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier .

Av. O.C. pentru contestatoare nu mai are de formulat alte probe ori cereri si solicita judecarea cauzei la fond.

Cons. Jr. D.R. nu are de formulat alte cereri si solicita judecarea cauzei la fond.

Se constata cauza în stare de judecata si se trece la dezbaterea fondului.

Av. O.C.  pentru contestatoare, solicita admiterea contestatiei, anularea formelor de executare  pornite în dosarul ……../2007, tinând seama de faptul ca debitul datorat de contestatoare catre BRD Tg neamt a fost achitat integral si nu ea a fost cea din vina careia intimatele nu si-au transferat sumele de bani din cont.

Cons. Jr. D.R. pentru Asiban SA  solicita ca instanta sa tina seama de faptul ca în cauza este vorba de exceptia prematuritatii formularii de catre contestatoare a prezentei contestatii si solicita ca instanta sa se pronunte cu privire la faptul ca nu au fost emise în cauza somatii si nu s-a început executarea silita.

INSTANTA

Asupra cauzei de fata constata urmatoarele:

Prin  cererea înregistrata la nr. 3852/321/2007 reclamanta N.M. a solicitat anularea formelor de executare din dosarul nr.443087/2007 al SC C.R.C.M.S. SRL Bucuresti, BRD Tg Neamt si Asiban SA Neamt.

În motivarea contestatiei la executare petenta arata ca având un credit bancar la BRD Tg Neamt, a existat o întârziere la plata unei rate, soldul a fost acoperit de catre societatea de asigurari Asiban SA Neamt, creanta preluata de SC C.R.C.M.S.

Ulterior ratele au fost achitate de contestatoare integral, inclusiv rata în discutie.

În dovedire a depus extrasele de cont.

În întâmpinari intimatele cer respingerea contestatiei.

Din actele dosarului rezulta ca în cauza contestatoarea a achitat ratele la zi. Pentru acea întârziere de plata la o rata , reglementata ulterior  a  fost o necomunicare între intimate, contestatoarei nu i s-a adus la cunostinta preluarile succesive ale creantei fapt ce nu îi este imputabil.

În temeiul art. 399 si urmatoarele cod proc. civila se va admite cererea.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite contestatia la executare introdusa de contestatoarea N.M., cu domiciliul în Tg Neamt,  judetul Neamt, împotriva intimatilor C.R.C.M.S. SRL Bucuresti , BRD-AGENTIA TÂRGU NEAMT si ASIBAN SA - SUCURSALA NEAMT.

Anuleaza formele de executare din dosarul de executare nr. ……./2007 al C.R.C.M.S. SRL.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta de la 15 Aprilie 2008.