Internare medicală nevoluntară

Sentinţă penală 234 din 05.07.2018


Prin Ordonanţa nr. 288/P/2018 din 01.07.2018 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Babadag, s-a propus luarea măsurii de siguranţă a internării medicale faţă de suspecta M.C..

În susţinerea propunerii s-a arătat că prin ordonanţa din data de 16.04.2018, organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei Oraşului Babadag au dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de inducerea în eroare a organelor judiciare, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 268 alin. 1 din Codul Penal, reţinându-se că, în data de 09.02.2017, numita M.C. a formulat o plângere penală împotriva domnului M.N.adresată IPJ Tulcea, reclamându-1 pe acesta că, în data de 06.02.2017, ar fi ameninţat-o cu acte de violenţă, deşi cunoştea că acestea sunt nereale.

Prin ordonanţa din data de 23.04.2018 aceleaşi organe de poliţie au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de M.C. sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 268 alin. 1 din Codul Penal, care a dobândit calitatea de suspect, ordonanţă confirmată de către procuror la data de 24.04.2018.

In prezenta cauză au fost ascultate, conform prevederilor Codului de Procedură Penală, atât persoana vătămată M.N., cât şi martorii P.C., I.F., F.M.A., V.G.N., S.V., P.I.şi V.V. care au relatat că suspecta M.C. i-a reclamat în nenumărate rânduri, fară a avea vreun temei legal. Mai mult decât atât, din declaraţiile acestora reiese că suspecta are un comportament ciudat, în sensul că a fost observată de multe ori când vorbea singură, că aduna pietre şi diverse obiecte aruncate de cetăţeni la ghenele de gunoi, pe care ulterior le transporta la domiciliul său.

în data de 24.04.2018, suspectei M.C. i-a fost adusă la cunoştinţă învinuirea, luându-i-se, totodată, o declaraţie, în prezenţa unui apărător din oficiu. Cu această ocazie, M.C. a fost lăsată să declare tot ceea ce doreşte cu privire la fapta pentru care este cercetată, însă nu a putut să poarte o discuţie coerentă, făcând foarte multe afirmaţii vădit ireale ( spre exemplu: soţul său este decedat şi a fost adus în ţară de către Procurorul General al României, deşi acesta nu suferă de nicio problemă medicală, fiind plecat în străinătate, unde lucrează; a stat în nenumărate rânduri la masă cu cei patru Procurori Generali ai României care i-au promis că îi vor rezolva problemele juridice pe care le are; domnul Procuror General Adjunct al României Bogdan Licu s-a deplasat personal la Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag pentru a o ajuta în vederea soluţionării dosarelor penale, etc).

Având în vedere actele de urmărire penală existente în prezentul dosar penal cât şi comportamentul suspectei cu ocazia audierii, prin ordonanţa din data de 14.05.2018 procurorul a dispus efectuarea unei expertize medico - legale psihiatrice în ceea ce o priveşte pe suspecta M.C..

Astfel, în data de 30.05.2018, M.C. a fost reaudiată în prezenţa unui apărător din oficiu ocazie cu care a fost de acord să se prezinte la Serviciul de Medicină Legală Judeţean Tulcea în vederea efectuării expertizei psihiatrice dispusă anterior.

În continuare, în aceeaşi zi, cu acordul liber exprimat, suspecta a fost condusă şi prezentată de către organele de poliţie la comisia întrunită în vederea efectuării expertizei psihiatrice, însă, din motive medicale aceasta nu a putut fi expertizată.

Membrii comisiei de expertiză i-au solicitat doamnei M.C. acceptul în vederea internării, întrucât se impunea pentru stabilirea diagnosticului şi conduitei terapeutice, dar aceasta a refuzat. Mai mult decât atât, după ce a ieşit de la Serviciul de Medicină Legală Judeţean Tulcea suspecta a avut un comportament agitat şi a ameninţat membrii comisiei, precum şi poliţiştii care o însoţeau cu diverse plângeri penale.

Prin adresa numărul 171/30.05.2018, Serviciul de Medicină Legală Judeţean Tulcea a solicitat Parchetului de pe lângă Judecătoria Babadag să se facă  udemersurile necesare pentru internarea sa nevoluntară în secţia de psihiatrie a Spitalului de Urgenţă Tulcea, în vederea efectuării expertizei”.

Având în vedere acestea, prin referatul din data de 31.05.2018, s-a solicitat Judecătoriei Babadag luarea măsurii internării nevoluntare faţă de suspecta M.C., pe o perioadă de 30 de zile, în vederea efectuării expertizei psihiatrice dispusă prin ordonanţa numărul 288/P/2018 din data de 14.05.2018, cerere admisă de către instanţă prin încheierea numărul 182/2018, pronunţată în dosarul penal numărul 781/179/2018.

In cauză a fost întocmit de către Serviciul Medico - Legal Judeţean Tulcea raportul de expertiză medico-legală psihiatrică numărul 171/2018, conform căruia s-a concluzionat faptul că doamna M.C. prezintă diagnosticul medical de “schizofrenie paranoidă - modificare durabilă de personalitate în contextul bolii psihice” iar la comiterea faptelor a avut discernământ absent.

Având în vedere aceste împrejurări, constat că în cauză sunt incidente prevederile art. 16 al. 1 lit. d din Codul de Procedură Penală, respectiv existenţa unei cauze de neimputabilitate - iresponsabilitatea.

Astfel, conform art. 28 din Codul Penal, persoanei care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală {în cazul de faţă, infracţiunea de inducere în eroare a organelor judiciare) şi nejustificată, pe fondul existenţei unei stări de incapacitate psihică în momentul săvârşirii ( boală psihică - schizofrenie paranoidă), lipsindu-i discernământul, nu-i va fi imputabilă aceasta.

De asemenea, prin acelaşi raport de expertiză medico - legală arătat anterior, comisia medicală care a evaluat starea sănătăţii psihice a suspectei M.C. a recomandat internarea medicală conform art. 110 din Codul penal.

Conform art. 107 şi art. 110 din Codul Penal, scopul măsurii de siguranţă a internării medicale este de a înlătura o stare de pericol şi de a preîntâmpina săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală faţă de făptuitorul care nu răspunde de fapta sa datorită unei boli psihice care-i afectează total discernământul.

 Conform art. 107 alin. 3 din Codul Penal, măsura de siguranţă poate fi luată şi în situaţia în care făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă.

Astfel, din raportul de expertiză medico - legală reiese că suspecta M.C. are o “stare de nutriţie deficitară” ( de precizat este şi faptul că, fiind audiată de către organele de urmărire penală, a declarat în mai multe rânduri că nu are ce mânca şi nici bani pentru a-şi cumpăra medicamente, deoarece toate sursele de venit pe care le are le epuizează pentru a face diferite copii ale actelor ce le înaintează la diverse instituţii ale statului) şi “nu are conştiinţa bolii”. Şi în faţa comisiei medicale întrunite în vederea efectuării expertizei dispusă în cauză, suspecta a persistat în “idei delirante, exprimare bogată în nume de magistraţi, poliţişti, procurori, etc.”.

S-a reţinut că în cauză urmează să fie sesizată Judecătoria Babadag cu privire la luarea măsurii de siguranţă a internării medicale într-o unitate sanitară de specialitate până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol (în cazul de faţă, fiind vorba despre o stare de pericol ce vizează persoana suspectei care nu este în măsură să se îngrijească singură şi să continue tratamentul medical recomandat), prevăzută de art. 110 din Codul Penal, faţă de suspecta M.C..

În temeiul art. 315 alin. 1 lit. b din Codul de Procedură Penală, art. 314 alin.l lit. a din Codul de Procedură Penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. d din Codul de Procedură Penală, s-a dispus clasarea cauzei privind pe suspecta M.C., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de inducerea în eroare a organelor judiciare, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 268 alin. 1 din Codul Penal;

În temeiul art. 315 alin. 2 lit. e din Codul de Procedură Penală, art. 107 alin. 1 şi 3 din Codul Penal şi art. 110 din Codul Penal, sesizarea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Babadag cu privire la luarea măsurii de siguranţă a internării medicale faţă de suspecta M.C., până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol pentru propria persoană.

In temeiul art. 275 alin. 3 din Codul de Procedură Penală, cheltuielile judiciare în cuantum de 650 lei (dintre care suma de 85 lei - expertiza medico - legală; suma de 520 Iei pentru apărător din oficiu - delegaţie pentru asistenţă juridică obligatorie numărul 669/2018, avocat ŞTEFĂNESCU MIHAI (suma de 260 lei), delegaţie pentru asistenţă juridică obligatorie numărul 1051/2018, avocat TINCU DANIELA (suma de 260 lei)) rămân în sarcina statului.

In temeiul art. 316 alin. I din Codul de Procedură Penală, ordonanţa se comunică în copie domnului M.N., doamnei M.C., precum şi Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea - Secţia Psihiatrie, unitate spitalicească în cadrul căreia se află internată doamna M.C..

A fost ataşat dosarul nr. 288/P/2018 al  Parchetului de pe lângă Judecătoria Babadag, pentru observare.

La termenul de judecată din data de  05.07. 2018 , suspecta a fost ascultată în prezenţa apărătorului din oficiu  Matei Claudiu şi aceasta a susţinut că a fost de acord să fie internată pentru a fi efectuată expertiza medico-legală psihiatrică, solicitând să nu rămână internată în continuare întrucât se poate îngriji singură.

Analizând actele şi lucrările dosarului în vederea soluţionării propunerii de luare a măsurii internării medicale judecătorul de cameră preliminară reţine următoarele:

Prin raportul de expertiză medico-legală nr. 171/30.05.2018 întocmit de Serviciul medico-legal Tulcea s-a stabilit că suspecta M.C., cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare prevăzută de art. 268 alin. 1 Cod penal, este lipsită de discernământ, suferind de schizofrenie paranoidă şi modificare durabilă de personalitate.

Reţinând aceste concluzii, Parchetul de pe lângă judecătoria Babadag a emis ordonanţa de clasare din data de 01.07.2018 în dosarul de urmărire penală nr. 288/P/2018, soluţia dispunându-se în temeiul art. 16 alin. 1 lit. d Cod procedură penală, suspecta fiind în stare de incapacitate psihică la momentul săvârşirii faptei.

În drept, potrivit art. 315 alin. 1 lit. e Cod procedură penală, ordonanţa de clasare cuprinde şi dispoziţii privind sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de luare ori, după caz, de confirmare, de înlocuire sau de încetare a măsurilor de siguranţă prevăzute de art. 109 sau 110 din Codul penal, dispoziţiile art. 246 alin. (13) aplicându-se în mod corespunzător.

În cauză, faţă de suspectă nu s-a luat măsura internării nevoluntare provizorii, ci doar a internării nevoluntare în vederea efectuării expertizei, astfel încât în mod corect instanţa a fost sesizată cu luarea măsurii de siguranţă a internării.

Art. 107 Cod penal instituie condiţiile necesar a fi îndeplinite pentru luarea măsurii internării nevoluntare, respectiv necesitatea înlăturării unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală; persoana faţă de care măsura se ia a comis o faptă prevăzută de legea penală, nejustificată; măsura se poate lua chiar dacă făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă.

Potrivit art. 100 Cod penal, când făptuitorul este bolnav psihic, consumator cronic de substanţe psihoactive sau suferă de o boală infectocontagioasă şi prezintă pericol pentru societate, se poate lua măsura internării într-o unitate sanitară de specialitate, până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol.

Observând materialul probatoriu administrat în cursul urmăririi penale judecătorul de cameră preliminară constată că există indicii temeinice în sensul săvârşirii de către suspectă a unei fapte prevăzute de legea penală, menţionată anterior, constând în aceea că a reclamat că numitul M.N.a exercitat acte de violenţă asupra sa la data de 06.02.2017, cunoscând că acestea sunt nereale. Totodată, înscrisurile medicale ataşate la dosarul cauzei relevă existenţa unei boli psihice a suspectei, care nu mai are discernământ şi prezintă o stare de pericol pentru societate, aceasta suferind de personalitate modificată în contextul bolii, ideaţie delirantă de persecuţie, care se concretizează în formularea a numeroase plângeri adresate diverselor instituţii publice, referitoare la fapte imaginare.

Prin urmare, reţinând şi concluziile raportului de expertiză medico-legală prin care se recomandă internarea medicală a suspectei, judecătorul de cameră preliminară va admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Babadag şi va lua faţă de bolnava M.C. măsura de siguranţă a internării medicale nevoluntare într-o unitate specializată de asistenţă medicală până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol.

În temeiul art. 569 alin. 1 Cod procedură penală, va comunica Direcţiei pentru Sănătate Publică Tulcea o copie a minutei şi a raportului de expertiză medico-legală, la rămânerea definitivă, în vederea punerii în executare a măsurii de siguranţă.

În temeiul art. 272 şi art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile de judecată vor rămâne în sarcina statului, onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru bolnavă, avocat Claudiu Matei, în cuantum de 130 lei conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 1078/05.07.2018, urmând a fi înaintat din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D I S P U N E

Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag.

În temeiul art. 315 alin. 1 lit. e raportat la art. 246 alin. 13 Cod procedură penală şi art. 110 Cod penal ia faţă de bolnava M.C. măsura de siguranţă a internării medicale nevoluntare într-o unitate specializată de asistenţă medicală până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol.

În temeiul art. 569 alin. 1 Cod procedură penală, comunică Direcţiei pentru Sănătate Publică Tulcea o copie a minutei şi a raportului de expertiză medico-legală, la rămânerea definitivă, în vederea punerii în executare a măsurii de siguranţă.

În temeiul art. 272 şi art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile de judecată rămân în sarcina statului, onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru bolnavă, avocat Claudiu Matei, în cuantum de 130 lei conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 1078/05.07.2018, urmând a fi înaintat din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 05.07.2018.