Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 alin.1 Cod penal)

Sentinţă penală 7 din 02.02.2018


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA  Dosar nr.582/248/2017

ÎNTORSURA BUZĂULUI

SENTINŢA PENALĂ NR.7

Şedinţa publică de la 2 februarie 2018

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ...– judecător

GREFIER: ...

Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra cauzei penale privind pe inculpatul ... trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 alin.1 Cod penal).

Procedură fără citarea părţilor potrivit art.405 alin.2 Cod procedură penală.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă prin care s-au evidenţiat părţile, obiectul litigiului şi stadiul procesual.

Se constată că dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 12 ianuarie 2018, conform celor consemnate în încheierea de şedinţă de la acel termen de judecată, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, în temeiul art. 391 alin.1 Cod procedură penală, din lipsă de timp a stabilit pronunţarea pentru 26 ianuarie 2018, iar ulterior a amânat pronunţarea pentru astăzi, 2 februarie 2018.

J U D E C Ă T O R I A

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, reţine următoarele:

Prin rechizitoriul nr.238/P/2017, emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului, la data de 12.09.2017, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul ... pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevǎzutǎ de art.336 alin.1 C.Pen.

În actul de sesizare s-a reţinut, în esenţă, că, în data de 09.08.2017, ora 00.14, inculpatul ... a condus autoturismul marca Land Rover Freelander, cu numărul de înmatriculare ..., pe DC 49A, în Întorsura Buzăului, jud. Covasna, având în sânge o îmbibaţie alcoolică de 0,90 g/l alcool pur în sânge.

Această situaţie a fost reţinută pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, respectiv: declaraţii inculpat ..., proces-verbal de constatare a infracţiunii, buletin de analiză toxicologică, fişă examinare clinică, bon etilotest şi declaraţie martor ….

În prezenta cauzǎ sunt aplicabile dispoziţiile art.396 alin.10 C.Proc.Pen.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În data de 09.08.2017, în jurul orei 00.14, inculpatul, dupǎ ce a consumat bǎuturi alcoolice, s-a urcat la volanul autoturismului marca Land Rover Freelander, cu numărul de înmatriculare ... şi a condus autoturismul pe DC 49A, în Întorsura Buzăului, jud. Covasna.

Inculpatul a fost testat cu aparatul alcooltest, la ora 00.14, stabilindu-se o concentraţie de 0.45 mg/l alcool în aer expirat. Inculpatului i s-au recoltat două probe de sânge, în urma analizei rezultând că acesta a prezentat o alcoolemie de 0.90 g/l alcool pur în sânge, la data de 09.08.2017, ora 00.35 şi o alcoolemie de 0.75 g/l alcool pur în sânge, la data de 09.08.2017,  ora 01.35.

Pentru a reţine această situaţie de fapt, instanţa a avut în vedere înscrisurile depuse la dosarul de urmărire penale coroborate cu declaraţiile inculpatului.

Astfel, instanţa va avea în vedere că inculpatul a recunoscut în faza de urmărire penală, declaraţie menţinutǎ şi în cursul judecăţii, că, în data de 09.08.2017, în jurul orei 00.14, dupǎ ce a consumat bǎuturi alcoolice, s-a urcat la volanul autoturismului marca Land Rover Freelander, cu numărul de înmatriculare ... şi a condus autoturismul pe DC 49A, în Întorsura Buzăului, jud. Covasna (filele 16-20 DUP şi fila 12 DJ).

Declaraţiile sale se coroborează cu probele ştiinţifice administrate în cauză, respectiv buletin analiză toxicologică (fila 27 DUP), buletin de examinare clinicǎ (fila 30 DUP), proces verbal prelevare probe biologice (fila 29 DUP), bon etilotest (fila 31 DUP), precum şi cu procesul-verbal de depistare (filele 13-14 DUP).

Din examinarea fişei de cazier a inculpatului, instanţa constatǎ cǎ inculpatul nu are antecedente penale, fiind la prima confruntare cu legea penală (fila 8 DJ).

În drept, fapta inculpatului care, în data de 09.08.2017, în jurul orei 00.14, dupǎ ce a consumat bǎuturi alcoolice, s-a urcat la volanul autoturismului marca Land Rover Freelander, cu numărul de înmatriculare ... şi a condus autoturismul pe DC 49A, în Întorsura Buzăului, jud. Covasna, având în sânge o îmbibaţie alcoolică mai mare de 0,80 g/l, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0.80 g/l alcool pur în sânge, prevăzută de art.336 alin.1 C.Pen.

Sub aspectul laturii obiective, există acţiunea inculpatului de a conduce un autoturism pe drumurile publice având în sânge o concentraţie a alcoolului mai mare decât cea prevăzută de lege, încălcând în acest fel prevederile legale care reglementează desfăşurarea acestei activităţi. Infracţiunea reţinută în sarcina inculpatului este una de pericol, astfel că legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi rezultatul socialmente periculos, în speţă, punerea în pericol a siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, rezultă din materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, instanţa reţine că inculpatul a acţionat cu intenţie indirectă, formă de vinovăţie prevăzută de art.16 alin.3 lit.b C.Pen. Astfel, inculpatul a condus autoturismul pe drumurile publice în timp ce avea în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşea limita legală, a prevăzut şi, deşi nu a urmărit, a acceptat posibilitatea ca prin fapta sa infracţională să pună în pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile publice.

La stabilirea în concret a pedepsei, instanţa va ţine seama de faptul cǎ inculpatul este la prima confruntare cu legea penală şi, de asemenea, că este o persoană tânără, ce încă are posibilitatea de a se îndrepta.

Pentru aceste motive, în baza art.396 alin.1 şi alin.4 C.Proc.Pen. raportat la art.83 C.Pen., instanţa va stabili pedeapsa amenzii penale de 3600 lei (180 zile-amendă a câte 20 lei pentru fiecare zi-amendă), pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, prevăzută de art.336 alin.1 C.Pen., cu aplicarea art.396 alin.10 C.Proc.Pen.

În ceea ce priveşte necesitatea aplicării pedepsei, instanţa constată că, în cauză sunt îndeplinite condiţiile art.83 C.Pen., pedeapsa stabilită fiind amenda penală, inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, iar în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa constată că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

De asemenea, instanţa constată că maximul special prevăzut de lege pentru infracţiunea săvârşită de inculpat este de 5 ani închisoare, iar inculpatul nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată şi nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor.

Faţă de aceste considerente, în baza art. 83 alin.1 C.Pen., va amâna aplicarea pedepsei amenzii penale de 3600 lei (180 zile-amendă a câte 20 lei pentru fiecare zi-amendă) şi va stabili un termen de supraveghere de 2 (doi) ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, potrivit art.84 C.Pen.

În baza art.85 alin.1 C.Pen., cu aplicarea art.5 alin.1 C.Pen., pe durata termenului de supraveghere, instanţa va obliga inculpatul ... ca pe durata termenului de încercare sǎ respecte urmǎtoarele mǎsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Braşov, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art.404 alin.3 C.Proc.Pen. va atrage atenţia inculpatului că, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau al săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, se va revoca amânarea şi se va dispune aplicarea pedepsei stabilite şi executarea ei în regim de detenţie.

În baza art.274 alin.1 C.Proc.Pen. instanţa va obliga inculpatul ... la plata către stat a sumei de 300 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art.396 alin.1 şi alin.4 C.Proc.Pen. raportat la art.83 C.Pen. stabileşte pedeapsa amenzii penale de 3600 lei (180 zile-amendă a câte 20 lei pentru fiecare zi-amendă) în sarcina inculpatului ..., fiul lui … şi …, nǎscut la data de …, în …, jud. Covasna, domiciliat în …, jud. Braşov, CNP …, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, prevăzută de art.336 alin.1 C.Pen., cu aplicarea art.396 alin.10 C.Proc.Pen.

În baza art.83 alin.1 C.Pen. amână aplicarea pedepsei amenzii penale de 3600 lei (180 zile-amendă a câte 20 lei pentru fiecare zi-amendă) şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 (doi) ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, potrivit art.84 C.Pen.

În baza art.85 alin.1 C.Pen. obligǎ inculpatul ... ca pe durata termenului de supraveghere sǎ respecte urmǎtoarele mǎsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Braşov, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art.404 alin.3 C.Proc.Pen. atrage atenţia inculpatului că, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau al săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, se va revoca amânarea şi se va dispune aplicarea pedepsei stabilite şi executarea ei.

În baza art.274 alin.1 C.Proc.Pen. obligă inculpatul ... la plata către stat a sumei de 300 lei.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.02.2018.

PREŞEDINTE: GREFIER:

... ...

Redact. jud. ….

Tehnored. gr…..

02.02.2018/4 ex