Conducere fara permis

Sentinţă penală 662 din 05.07.2016


SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ nr. 662/2016

Şedinţa publică din data de 05 iulie 2016

PREŞEDINTE:

GREFIER: 

Din partea Ministerului Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria O.., a participat procuror M.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis de conducere prev de art 335 al 1 C Pen. şi conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, faptă prev. şi ped. de  art 336 al 1 C Pen., cu aplic art 38 al 2 C Pen..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, lipsesc părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa constată că dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 28.06.2016, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea pentru azi 05.07.2016 când, în aceeaşi compunere, a hotărât următoarele:

J U D E C Ă T O R I A

D E L I B E R Â N D:

Prin rechizitoriul nr. 6…./P/2016 din 13.04.2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria O.., înregistrat la instanţă la 15.04.2016, inculpatul, a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor  de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis de conducere, prev. de art. 335 al. 1 C. Pen. şi conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, prev. şi ped. de  art. 336 al. 1 C. Pen., cu aplic. art. 38 al. 2 C. Pen., faptele constând în aceea că inculpatul, la data de 25.01.2016 a condus pe drumurile publice un vehicul fără a poseda permis de conducere şi având o îmbibaţie alcoolică de 1,75 gr ‰, alcool pur în sânge.

Examinând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală, coroborate cu probele din cursul cercetării judecătoreşti, instanţa reţine în fapt următoarele:

La data de 25.01.2016 în jurul orelor 19,50 organele de Poliţie au oprit pentru control pe DN 19 E în localitatea Biharia autoturismul marca Audi înmatriculat sub nr.. După controlul documentelor s-a stabilit identitatea conducătorului autoturismului în persoana inculpatului, pasageri în autoturism fiind martorul (concubina inculpatului) şi fiica inculpatului în vârstă de 7 ani. După verificările în bazele de date a rezultat că inculpatul nu este posesor al permisului de conducere, aspect confirmat de acesta.

Întrucât inculpatul a recunoscut că a consumat băuturi alcoolice şi emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest stabilindu-se că avea o alcoolemie de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat.

La SML O.. inculpatului i-au fost recoltate probele  biologice de sânge ,stabilindu-se  conform Buletinului de analiză toxicologică 148/2016 că alcoolemia prezentată de inculpat  era de 1,75 gr ‰ alcool pur în sânge la proba I refuzându-se recoltarea probei II .

Din adresa nr. 66681/2016 a SPCRPCÎV B.. rezultă că inculpatul nu este posesor al permisului de conducere.

Inculpatul în declaraţiile date a arătat că a sosit în România cu o zi înainte conducând din Franţa. În cursul zilei de 25.01.2016 s-a deplasat în localitatea D.. unde a consumat băuturi alcoolice, iar în jurul orelor 19,00 a urcat la volan pentru a se deplasa în localitatea Biharia, fiind oprit de organele de Poliţie.

În faza de cercetare judecătorească inculpatul a fost audiat la termenul din 28.06.2016 şi a solicitat aplicarea procedurii speciale de recunoaştere a vinovăţiei şi a recunoscut faptele descrise în rechizitoriu (f. 9).

Starea de fapt reţinută şi vinovăţia inculpatului sunt pe deplin dovedite cu probele administrate în cauză: Proces verbal constatare (f 13), Rezultat etilotest (f 17), Buletin analiză toxicologică (f 22), declaraţii inculpat/suspect (f 31,36 dos. u.p. şi f. 9 dos. inst.)), adresa SPCRPCÎV (f 23), Declaraţie martor (f 24) .

În drept, faptele inculpatului, care la data de 25.01.2016 a condus pe drumurile publice un vehicul fără a poseda permis de conducere şi având o îmbibaţie alcoolică de 1,75 gr ‰, alcool pur în sânge, realizează conţinutul constitutiv al infracţiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis de conducere, prev. de art. 335 al. 1 C. Pen. şi conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, prev. şi ped. de  art. 336 al. 1 C. Pen., cu aplic. art. 38 al. 2 C. Pen..

La stabilirea şi individualizarea pedepsei, instanţa urmează a avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei, prev. de art. 74 C.pen., reţinând în acest sens faptul că inculpatul a condus autoturismul fără a deţine permis de conducere şi sub influenţa alcoolului. Instanţa mai remarcă faptul că deşi la o primă analiză infracţiunile la regimul circulaţiei nu par a avea un pericol social ridicat în raport cu alte fapte care au limite de pedeapsă apropiate, acestea sunt în continuă creştere ca şi număr în ultima perioadă de timp, iar urmările produse sunt tot mai grave, victime devenind persoane nevinovate, or numai aplicarea unor pedepse mai aspre ar putea cultiva în rândul opiniei publice responsabilitatea conducerii autovehiculelor în condiţii legale. 

Raportat la circumstanţele reale ale faptei, circumstanţele personale ale inculpatului şi limitele de pedeapsă stabilite de lege pentru infracţiunile săvârşite, de faptul că inculpatul a recunoscut şi a regretat faptele, instanţa urmează a dispune după cum urmează:

1. În baza art. 335 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, va condamna pe inculpatul, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere,  la o pedeapsa de  9 luni închisoare .

2. În baza art. 336 al 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, va condamna pe inculpatul, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, la o pedeapsa  de 1 an închisoare.

Având în vedere menţiunile din cazierul judiciar al inculpatului, instanţa constată că infracţiunile care fac obiectul prezentei cauze sunt concurente cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin Sentinţa penală nr.231 din 26.02.2016 pronunţată de Judecătoria O.. în Dos.nr.19…/271/2016 rămasă definitivă la data de 29.03.2016 prin neapelare la pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

Instanţa reţine că faptele ce fac obiectul prezentului dosar au fost comise de inculpat înainte de a fi condamnat prin hotărârea menţionată mai sus, motiv pentru care , raportat la dispoziţiile art. 97 alin.1 Cod penal va anula suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an  şi 3 luni închisoare, aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr.231 din 26.02.2016 pronunţată de Judecătoria O.. în Dos.nr.19…./271/2016 rămasă definitivă la data de 29.03.2016 prin neapelare.

De asemenea, va descontopi pedeapsa de 1 an 3 luni închisoare aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr.231 din 26.02.2016 pronunţată de Judecătoria O.. în Dos.nr.19…./271/2016 rămasă definitivă la data de 29.03.2016 prin neapelare, în pedepsele componente de:

- 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzută de 336 al 1 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală ( fapta din 11.06.2014 );

-  9 luni  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere  prevăzută de art. 335 alin.1 cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală ( fapta din 11.06.2014 );

- sporul de 3 luni închisoare

Va repune în individualitatea lor pedepsele mai sus descontopite şi va înlătura sporul de 3 luni închisoare.

În baza art. 40 alin.1 Cod penal şi art.38 alin.1, art. 39 lit. b)  Cod penal  va contopi pedepsele de 1 an închisoare, 9 luni închisoare, 1 an închisoare, 9 luni închisoare şi va aplica pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare, la care se va adăuga un spor de 10 luni închisoare, reprezentând 1/3 din totalul celeilalte pedepse aplicate, urmând ca pedeapsa stabilită în sarcina inculpatului  să fie de  1 an şi 10 luni închisoare.

Apreciind că nu se impune privarea de libertate a inculpatului, în baza art.97 alin.2 Cod penal raportat la art. 91 C.pen., va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii de 1 an şi 10 luni închisoare aplicate inculpatului pe un termen de supraveghere de 4 ani, stabilit conform art. 92 alin.1 C.pen..

În baza art. 93 alin.1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, va obliga inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a).să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune  B..;

b).să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c).să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d).să comunice schimbarea locului de muncă;

e).să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin.2 lit b) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, va impune inculpatului următoarea obligaţie:

- să  frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin.3 Cod penal, va impune inculpatului ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile, în cadrul Primăriei com. D.. sau în cadrul Primăriei Săcueni.

În baza art. 91 al. 4 Cod penal, instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În temeiul art. 94 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c - e Cod penal se va comunica Serviciului de Probaţiune B..

În baza art. 404 alin.2 Cod procedură penală, va atrage atenţia inculpatului  asupra prevederilor art. 96 C.pen privind consecinţele nerespectării măsurilor de supraveghere şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

În baza art. 40 alin.3 Cod penal, va deduce din pedeapsă durata efectiv executată de la data de 04.02.2016 până la data de 19.02.2016.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală va obliga inculpatul la plata sumei de 700 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 

1. În baza art. 335 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul, cetăţenia română, studii 4 clase, concubinaj, 1 copil minor, cu antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere,  la o pedeapsa de  9 luni închisoare .

2. În baza art. 336 al 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul cetăţenia română, studii 4 clase, concubinaj, 1 copil minor, cu antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, la o pedeapsa  de 1 an închisoare.

În baza art.38 alin.1 Cod penal, constată că infracţiunile care face obiectul prezentei cauze sunt concurente cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin Sentinţa penală nr.231 din 26.02.2016 pronunţată de Judecătoria O.. în Dos.nr.19…/271/2016 rămasă definitivă la data de 29.03.2016 prin neapelare.

În baza 97 alin.1 Cod penal anulează suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an  şi 3 luni închisoare, aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr.231 din 26.02.2016 pronunţată de Judecătoria O.. în Dos.nr.19…./271/2016 rămasă definitivă la data de 29.03.2016 prin neapelare.

Descontopeşte pedeapsa de 1 an 3 luni închisoare aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr.231 din 26.02.2016 pronunţată de Judecătoria O.. în Dos.nr.19…/271/2016 rămasă definitivă la data de 29.03.2016 prin neapelare, , în pedepsele componente de:

- 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzută de 336 al 1 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală ( fapta din 11.06.2014 );

-  9 luni  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere  prevăzută de art. 335 alin.1 cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală ( fapta din 11.06.2014 );

- sporul de 3 luni închisoare

Repune în individualitatea lor pedepsele mai sus descontopite şi  înlătură sporul de 3 luni închisoare.

În baza art. 40 alin.1 Cod penal şi art.38 alin.1, art. 39 lit. b)  Cod penal  contopeşte pedepsele de 1 an închisoare, 9 luni închisoare , 1 an închisoare, 9 luni închisoare şi aplică pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare, la care se adaugă un spor de 10 luni închisoare, reprezentând 1/3 din totalul celeilalte pedepse aplicate , urmând ca pedeapsa stabilită în sarcina inculpatului  să fie de  1 an şi 10 luni închisoare.

În baza art.97 alin.2 Cod penal raportat la art. 91 C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii de 1 an şi 10 luni închisoare aplicate inculpatului pe un termen de supraveghere de 4 ani, stabilit conform art. 92 alin.1 C.pen..

În baza art. 93 alin.1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, obligă inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a).să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune  B..;

b).să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c).să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d).să comunice schimbarea locului de muncă;

e).să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin.2 lit b) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, va impune inculpatului următoarea obligaţie:

-să  frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin.3 Cod penal, va impune inculpatului ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile, în cadrul Primăriei com. D sau în cadrul Primăriei S.

În baza art. 91 al. 4 Cod penal va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În temeiul art. 94 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c - e Cod penal se comunică Serviciului de Probaţiune B..

În baza art. 404 alin.2 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului  asupra prevederilor art. 96 C.pen privind consecinţele nerespectării măsurilor de supraveghere şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

În baza art. 40 alin.3 Cod penal, deduce din pedeapsă durata efectiv executată de la data de 04.02.2016 până la data de 19.02.2016.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 700 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Cu drept de apel la Curtea de Apel O.. în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 5 iulie 2016.

PREŞEDINTE GREFIER