Sentinţa penală nr: 45/2010

Sentinţă penală 45/2010 din 26.02.2010


JUDECĂTORIA ALEŞD

SENTINŢA PENALĂ

NR: 45/2010

din 26.02.2010

DOSAR NR. 695/177/2008

Domeniu asociat – circulaţie rutieră

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleşd, din data de 04.06.2008, înregistrat la instanţă la 11.06.2008, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului D.Ş.A., fiind acuzat de comiterea infracţiunilor prev. de art. art. 86 alin 1 din OUG 195/2002, rep., art. 85 alin 1 din OUG 195/2002 rep. şi art. 86 alin 1 din OUG 195/2002, rep., toate  cu aplic art. 33 lit. a C pen, constând în aceea că a condus un autoturism pe  drumurile publice fără a poseda permis de conducere, iar ulterior a condus o motocicletă pe drumurile publice, fără ca aceasta să fie înmatriculată şi fără a poseda permis de conducere.

Audiat fiind în cursul  urmăririi penale, inculpatul  nu a recunoscut comiterea infracţiunilor pentru care s-a făcut trimiterea sa în judecată, arătând că în data de 31.03.2008 nu a condus autoturismul BMW pe drumurile publice şi nu l-a încredinţat vreunei persoane, iar în privinţa faptei de conducere a motocicletei pe drumurile publice a arătat faptul că a cumpărat-o de la numitul Ţ.C., care i-a predat-o în localitatea Aleşd şi încercând să o pornească pentru a verifica dacă funcţionează, a fost depistat de organele de poliţie.

În cursul cercetării judecătoreşti, inculpatul nu a putut fi audiat, întrucât deşi legal citat nu s-a prezentat la nici un termen de judecată.

Examinând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală coroborate cu probele din cursul judecăţii instanţa reţine următoarele:

La data de 27.02.2008, în jurul orelor 18,30 lucrătorii de poliţie care efectuau serviciul de patrulare şi supraveghere a traficului rutier pe raza localităţii oraşului Aleşd, au observat la intersecţia străzii Lalelelor cu str. A. Iancu autoturismul marca BMW cu număr de înmatriculare  BH-84-DLV, care rula prin intersecţie şi întrucât aceştia aveau indicii că inculpatul D.S.A. – proprietar al autoturismului, circulă cu acesta fără a poseda permis de conducere, a făcut un semn de oprire a autoturismului. Întrucât conducătorul auto nu s-a supus acestei solicitări a  lucrătorilor de poliţie, aceştia au trecut în urmărirea sa, folosindu-se de semnalele acustice şi luminoase ale autoturismului din dotare.

Urmărirea a avut loc pe mai multe străzi din oraşul Aleşd, însă ţinând seama de viteza foarte mare cu care cel urmărit rula, existând astfel pericolul iminent de producerea unui accident, agenţii de poliţie au încetat urmărirea.

Referitor la  cele de mai sus, organul de cercetare penală a întocmit un proces verbal de constatare a infracţiunii la data de 27.02.2008 în care a inserat pe lângă starea de fapt descrisă  mai sus şi faptul că la volanul autoturismului se afla inculpatul D.Ş.A. Este de remarcat că acest proces verbal de constatare  nu a fost întocmit în prezenţa unor martori asistenţi în condiţiile art. 92 C.p.p.

La stabilirea participaţiei  inculpatului D.Ş.A. la comiterea faptei de mai sus, cu ocazia emiterii rechizitoriului organul de urmărire penală a avut în vedere declaraţiile martorilor H.J. şi M. R.S.

Din analiza  declaraţiilor acestor doi martori, date atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul judecăţii, instanţa reţine că ambii martori au observat la data de 27.02.2008 faptul că autoturismul marca BMW cu număr de înmatriculare BH-84-DLV  de culoare neagră rula cu mare viteză prin localitatea Aleşd, urmărit fiind de un autoturism din dotarea Poliţiei Aleşd. Nici unul dintre aceşti martori, conform precizărilor lor, nu au văzut persoana care se afla la volanul autoturismului, însă martorul M.R.S. a menţionat că numerele de  înmatriculare ale autoturismului avea terminaţia “DLV”.

În acest context de fapt, instanţa constată  că în cauză nu sunt probe care să conducă la identificarea persoanei care a condus autoturismul în condiţiile de mai sus, existând îndoieli cu privire la participarea inculpatului  D.Ş.A. la comiterea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism de către o persoană care nu posedă permis de conducere prev de art. 86 alin 1 din OUG 195/2002 repub., îndoilei care nu pot profita decât acestuia în virtutea principiului de drept “ in dubio pro reo” şi considerând astfel că fapta nu există, va dispune  în baza art. 11 pct 2 lit a Cpp cu aplicarea art.10 lit a Cpp achitarea inculpatului D.Ş.A., sub aspectul comiterii acestei infracţiuni.

În ceea ce priveşte fapta inculpatului de conducere pe drumurile publice a unei motociclete neînmatriculate şi fără a poseda permis de conducere, instanţa analizând probele administrate în cauză constând în declaraţiile martorilor U.D., T.A.şi Ţ.C., adresele  emise de S.P.C.R.P.C.I.V Bihor, nr. 46102/18.03.2008 şi nr. 46094/11.03.2008 şi adresa nr. 1298/2008 emisă de R.A.R. Bihor, reţine că acesta la data de 27.02.2008 a fost depistat de organele de poliţie pe raza localităţii Aleşd conducând o motocicletă marca KINROAD de tipul GY200-1, iar în momentul în care a observat autoturismul poliţiei, a oprit motocicleta şi a sărit de pe aceasta.

În urma verificărilor făcute de organele de poliţie a rezultat că motocicleta nu era înmatriculată deşi aceasta era necesar pentru a circula pe drumurile publice şi faptul că inculpatul nu deţine permis de conducere.

În drept, faptele  inculpatului D.Ş.A.,  astfel cum au fost descrise mai sus, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat  prev. de art. 85 alin. 1 din O.U.G 195/2002 republicată şi  ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere  prev. de art. 86 alin. 1 din O.U.G 195/2002, republicată , texte de lege în baza cărora instanţa îl va condamna pe inculpat la pedeapsa închisorii de câte 1 an pentru fiecare  infracţiune.

Cum cele două infracţiunii au fost săvârşite de inculpat în condiţiile concursului ideal de infracţiuni, instanţa în baza art 33 lit. b C.pen, 34 lit b C.pen, va contopii pedepsele mai sus stabilite, va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare,  urmând astfel ca inculpatul D.Ş.A., să execute pedeapsa rezultată de 1 (un) an închisoare

La individualizarea pedepselor componente şi a celei rezultate, instanţa a avut în vedere faptele comise de inculpat, pericolul social  fiind prezumat de legiuitor în cazul acestor infracţiuni, împrejurările în care acestea au fost comise, atitudinea de negare a faptelor manifestată de inculpat, precum şi lipsa antecedentelor penale.

În baza art. 71 C. pen, va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit a teza II şi lit b Cpen.

Apreciind că nu se impune privarea de libertate a inculpatului, considerând că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia, existând posibilităţi de îndreptare şi reintegrare socială, instanţa, în baza art. 81 Cod penal, va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pe durata unui termen de încercare de 3 ani, stabilit conform art.82 Cod penal şi va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal, privind revocarea suspendării.

În baza art. 71 alin 5 Cpen, va suspenda  executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art. 191 alin 1 C.p.p, instanţa va obliga inculpatul să plătească statului  suma de 550 lei cheltuieli judiciare.