Infractiuni contra sigurantei circulatiei pe drmurile publice art. art. 336 alin. 1 NCp

Sentinţă penală 1640 din 05.05.2015


Deliberând asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:

La data de 10.02.2015, a fost înregistrat pe rolul instanţei sub nr.…./215/2015 rechizitoriul nr. ……./P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova prin care a fost trimis în judecată inculpatul D.I. pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, prev. de art. 336 alin. 1 NCp.

În fapt, s-a reţinut in esenta ca la data de 26.10.2014 ora 16 45 inculpatul D.I. a condus autoturismul marca Mercedes cu nr. de inmatriculare BH ……. pe strada Izvorul Rece din comuna Ghindeni in directia D.J. 652 avand o imbibatie alcoolica peste limita legala.

Judecătorul de cameră preliminară a dispus comunicarea unui copii a rechizitorului inculpatului, precum şi faptul că are termen de 20 de zile pentru a formula cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. De asemenea, judecătorul de cameră preliminară a mai dispus comunicarea apărătorului inculpatului termenul până la care poate formula, în scris, cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Inculpatul şi apărătorul acestuia nu au formulat cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

  Prin încheierea din data de 21.04.2015 judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova nr. ……/P/2014 şi a dispus începerea judecării cauzei privind pe inculpatul D.I..

În vederea soluţionării cauzei s-a dispus emiterea unei adrese către IPJ Dolj în vederea înaintării fişei de cazier judiciar a inculpatului, fişă ce a fost înaintată prin adresa nr. 25359/26.03.2015.

La termenul de judecată din data de 21.04.2015 inculpatul a solicitat ca judecarea cauzei să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, conform art. 375 Cpp.

  Inculpatul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri în circumstanţiere, depunând la dosar, ca urmare a faptului că instanţa a încuviinţat cererea sa, o caracterizare de la primăria localităţii de domiciliu.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

In fapt,  în data de 26.10.2014, orele 16,45, agenţi din cadrul IPJ Dolj – Serviciul Rutier, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au oprit în traffic autoturismul marca Mercedes cu nr. de înmatriculare BH ……. ce se deplasa pe strada Izvorul Rece din comuna Ghindeni, în direcţia DJ 652.

Organele de poliţie au identificat pe conducătorul auto în persoana numitului D.I., de 66 ani, din com. Ghindeni, jud. Dolj, acesta nu se afla însoţit în autorurism de nicio persoană, autovehiculul fiind proprietate personală.

Inculpatul a fost testat cu aparatul alcotest marca Drager la orele 16,48, rezultatul fiind de 0,6 l mg/l alcool pur în aerul expirat. Inculpatul a fost condus la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova unde i-au fost prelevate două probe biologice de sânge, la interval de o oră, în vederea stabilirii gradului de îmbibaţie alcoolică.

Potrivit buletinului de analiză toxicologică-alcoolemie nr. 512 din data de 28.10.2014 al IML Craiova, valoarea alcoolemiei la data de 26.10.2014 orele 17,20 a fost de 1,05 g %0 l alcool pur în sânge iar la orele 18,20 de 0,90 g %0 l alcool pur în sânge.

  Vinovăţia inculpatului rezultă fără dubiu din coroborarea mijloacelor de probă administrate în faza de urmărire penală.

Astfel declaraţia inculpatului de recunoastere a faptelor se coroborează cu  proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante, testare alcoltest marca Drager, test nr. 00314, proces verbal de recoltare probe biologice, examen clinic, buletin de analiză toxicologică – alcoolemie nr. 512 din data de 28.10.2014 al I.M.L. Craiova, declaraţia martorilor C.I., R.A. şi B.M..

Fiind audiat in calitate de martor ocular C.I a confirmat faptul ca inculpatul D.I. a condus pe drumurile publice autoturismul avand in sange o imbibatie alcoolica peste limita legala iar martorul R.A. a confirmat faptul ca inculpatul consumase anterior bauturi alcoolice.

În drept fapta inculpatului, D.I., care în data de 26.10.2014, la orele 16,45 a condus autoturismul marca Mercedes cu nr. de înmatriculare  BH ……. pe str. Izvorul Rece din comuna Ghindeni în direcţia DJ 652 având o îmbibaţie alcoolică de 1,05 g/l alcool pur în sânge întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de "Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului", faptă prev. şi ped. de art. 336 alin. 1 Cp.

Cât priveşte individualizarea judiciară a pedepsei,  instanţa reţine că, potrivit art. 74 alin. 1 şi 2 din actualul Cod penal, stabilirea duratei sau cuantumului pedepsei - se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii:

a) împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite;b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; c ) natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii;

  d) motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; e ) natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; f ) conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penale;g) nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Potrivit dispoziţiilor art. 80 C.p., instanţa poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei dacă sunt întrunite următoarele condiţii: infracţiunea săvârşită prezintă o gravitate redusă, având în vedere natura şi întinderea urmărilor produse, mijloacele folosite, modul şi împrejurările în care a fost comisă, motivul şi scopul urmărit;  în raport de persoana infractorului , de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi posibilităţile de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea unei pedepse ar fi inoportună din cauza consecinţelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia.

Instanţa apreciază că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru a dispune renunţarea la aplicarea pedepsei cu privire la inculpatul D.I..

Infracţiunea reţinută prezintă o gravitate redusă raportată la modalitatea în care a fost săvârşită respectiv conducere pe drumurile publice având o alcoolemie în sânge de 1,05 mg/l,  a condus autoturismul pe o distanţă scurtă aproximativ 200 m si nu a fost implicat în nici un eveniment rutier.

Referitor la circumstantele personale instanta retine ca inculpatul  are varsta de 66 de ani si  nu are antecedente penale, având anterior o conduită bună în societate.

Având în vedere considerentele de mai sus i n baza art. 396 alin. (3) C. proc. pen. raportat la art. 80 C. pen. va renunţa la aplicarea pedepsei faţă de inculpatul D.I., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de  conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin. 1 C.p.

În baza art. 81 C. pen. va aplica inculpatului D.I. un avertisment.

În baza art. 274 alin. 1  C.p.p. va obliga inculpatul la plata sumei de 150 lei cheltuieli judiciare către stat din care 100 lei reprezinta cheltuielile efectuate in timpul urmaririi penale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

În baza art. 396 alin. (3) C. proc. pen. raportat la art. 80 C. pen.

Renunţă la aplicarea pedepsei faţă de inculpatul D.I., fiul lui …….., născut la ………… în com. Ghindeni, jud. Dolj, cu domiciliul în com. Ghindeni, sat …………., jud. Dolj, CNP ………….. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de  conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin. 1 C.p.

În baza art. 81 C. pen. aplică inculpatului D.I. un avertisment.

În baza art. 274 alin. 1  C.p.p. obligă inculpatul la plata sumei de 150 lei cheltuieli judiciare către stat din care 100 lei reprezinta cheltuielile efectuate in timpul urmaririi penale.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

 Pronunţată în şedinţă publică, azi 05.05.2015