Confirmare renuntare u.p.

Sentinţă penală 949 din 11.11.2016


ÎNCHEIEREA PENALĂ Nr. 949/2016

Şedinţa camerei de consiliu din data de 11 Noiembrie 2016

Completul compus din:

JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: 

GREFIER: 

Ministerul public este reprezentat de procuror T din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria O.. .

Pe rol soluţionarea cererii de confirmare renunţare la urmărire penală formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria O..  privind acuzaţia de înşelăciune prevăzută de art. 244 alin.(1) şi  (2) Cod penal.

La apelul nominal făcut în cauză nu se prezintă nimeni.

Procedura de citare este  legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Se constată că dezbaterea în fond a cauzei a avut loc în camera de consiliu din 28.10.2016, când părţile prezente au pus concluzii în fond, care au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când s-a amânat pronunţarea la data de 11.11.2016, dată la care s-a pronunţat prezenta hotărâre.

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ

Deliberând asupra sesizării Parchetului de pe lângă Judecătoria O.. , constată:

Prin ordonanţa din data de 26.07.2016 emisă în dosar 1... /P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria O.. , s-a dispus renunţarea la urmărirea penală sub aspectul acuzaţiei de înşelăciune prevăzută de art. 244 alin. (1) şi (2) Cod penal .

În fapt, s-a reţinut că în data de 25.08.2014 persoana vătămată a sesizat organele de urmărire penală că în data de 25.08.2014 a fost contactată telefonic de o persoană necunoscută, care după ce şi-a declinat calitatea de avocat, i-a adus la cunoştinţă că soţul său ar fi accidentat o fetiţă, fiind nevoie de 48.000 lei pentru a se împăca cu părinţii fetiţei accidentate. În acest sens persoana vătămată a plătit suma de 1480 lei, reprezentând prejudiciu nerecuperat.

Situaţia de fapt reţinută de organele de urmărire penală a rezultat din mijloacele de probă administrate în cursul urmăririi penale, respectiv: declaraţia persoanei vătămate (f.13-14), dovadă transmitere suma de 1450 lei (f.15).

În motivarea soluţiei de renunţare la urmărirea penală s-a arătat, în esenţă, că pentru infracţiunea săvârşită legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani şi că nu există un interes public în urmărirea acesteia. Astfel, s-a apreciat că  fapta nu are o periculozitate deosebită faţă de împrejurările concrete sau a mijloacelor de săvârşire.

Totodată, s-a învederat că urmările produse sau care s-ar fi putut produce nu prezintă un caracter deosebit. Mai mult, s-a subliniat existenţa unei disproporţii vădite între cheltuielile pe care le-ar implica desfăşurarea procesului penal şi gravitatea urmărilor produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârşirea infracţiunii.

Ordonanţa de renunţare la urmărirea penală din data de 26.07.2016 emisă în dosarul 1... /P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria O..  a fost verificată sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de procurorul ierarhic superior în condiţiile art. 318 alin. (10) Cod procedură penală.

În vederea soluţionării cererii de confirmare a soluţiei de renunţare a fost ataşat dosarul nr. 1... /P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria O.. .

Analizând actele şi lucrările dosarului judecătorul de cameră preliminară reține următoarele:

În data de 25.08.2014 persoana vătămată a sesizat organele de urmărire penală că în aceeaşi dată a fost contactată telefonic de o persoană necunoscută, care după ce şi-a declinat calitatea de avocat, i-a adus la cunoştinţă că soţul său ar fi accidentat o fetiţă, fiind nevoie de 48.000 lei pentru a se împăca cu părinţii fetiţei accidentate, persoana vătămată transferând suma de 1480 lei numitului, actul de sesizare fiind înregistrat sub nr. dosar 5... /P/2014.

Prin ordonanţa din data de 25.08.2014 emisă în dosar  5... /P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria O..  s-a dispus începerea urmăririi penale in rem cu privire la acuzaţia de înşelăciune prevăzută de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal.

Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria O..  din data de 03.12.2015, s-a dispus, fără o prealabilă schimbare a încadrării juridice, efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul sub aspectul acuzaţiei de complicitate la înşelăciune prevăzute de art. 48 raportat la art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, cauza trecând în etapa procesuală a urmăririi penale in personam.

În urma cercetărilor efectuate în dosar penal 5... /P/2014 s-a constatat că suma de bani expediată de persoana vătămată a fost ridicată de numitul,

Întrucât suspectul nu s-a prezentat în faţa organelor judiciare subsecvent citării, prin ordonanţa din data de 11.02.2016 organele de urmărire penală au dispus în baza art. 16 alin. 1 lit. c) Cod procedură penală clasarea cauzei privindu-l pe suspectul cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de complicitate la înşelăciune prevăzută de art. 48 raportat la art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, dispunând totodată disjungerea cauzei sub aspectul acuzaţiei de înşelăciune prevăzute de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, formându-se dosarul nr. 1... /P/2016.

În dosarul nou format organele de urmărire penală nu au administrat nicio probă, dispunându-se prin ordonanţa din data de 26.07.2016 renunţarea la urmărirea penală sub aspectul acuzaţiei de înşelăciune prevăzută de art. 244 alin. (1) şi (2) Cod penal .

Cu titlu preliminar, deşi obiectul prezentei cauze priveşte legalitatea şi temeinicia soluţiei de renunţare la urmărirea penală, judecătorul de cameră preliminară constată neloiala modalitate de instrumentare a cauzei privind în concret o unică acuzaţie de înşelăciune prevăzută de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal. În cauză organele de urmărire penală au efectuat o anchetă sumară în ceea ce îl priveşte pe suspectul şi faţă de care au pronunţat o soluţie de clasare întemeiată în concret pe omisiunea acestuia de a se prezenta în vederea audierii, dispunându-se totodată disjungerea cauzei, formarea unui nou dosar şi pronunţarea unei soluţii de renunţare la urmărirea penală fără a se realiza o anchetă efectivă.

Judecătorul de cameră preliminară subliniază, pe de o parte, că nu se poate reţine că fapta în concret cercetată, respectiv înşelăciune prevăzută de art. 244 alin 1 şi 2 Cod penal, prin modalitatea de comitere şi având în vedere că acesta a avut ca efect producerea unui prejudiciu, este lipsită de importanţă şi că nu există un interes public în urmărirea acesteia.

Din contră, judecătorul subliniază necesitatea de sancţionare a acestor gen de fapte, dată fiind frecvenţa acestora, o atitudine de pasivitate manifestată de organele de urmărire penală fiind de natură a încuraja activitatea infracţională de această factură.

Pe de altă parte, judecătorul constată că, deşi  în cauză existau date şi indicii cu privire la implicarea numitului, organele de urmărire penală nu au depus diligenţe în vederea audierii acestuia, pronunţând o soluţie de clasare subsecvent omisiunii acestuia de a se prezenta în faţa organelor de urmărire penală, aceasta în condiţiile în care suspectul este cercetat sub aspectul comiterii unei alte infracţiuni de înşelăciune prevăzută de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, în dosar nr. 5... /P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria S.

Judecătorul apreciază că această împrejurare este de natură a suplimenta suspiciunea rezonabilă cu privire la implicarea numitului în comiterea infracţiunii cercetate, fiind aptă de a contura un modus operandi al acestuia.

Judecătorul de cameră preliminară consideră că soluţia de renunţare la urmărirea penală nu se justifică în cauză, neputându-se reţine că nu există un interes public pentru continuarea urmăririi penale prin raportare la criteriile prevăzute de art. 318 alin. (2) Cod procedură penală, din analiza conţinutului faptei şi împrejurărilor concrete în care se presupune că aceasta a fost săvârşită, precum şi a urmărilor produse, având totodată în vedere şi amploarea fenomenului infracţional de acest gen rezultând necesitatea sancţionării faptelor de acest fel.

Prin urmare, în cauză nu a fost realizată o legală și temeinică analiză a principiului oportunității urmăririi penale.

Faţă de aceste considerente, judecătorul de cameră preliminară va respinge cererea de confirmare a ordonanţei de renunţare la urmărirea penală din data de 26.07.2016 emisă în dosar 1... /P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria O..  cu privire la acuzaţia de înşelăciune prevăzută de art. 244 alin. (1) şi (2) Cod penal.

Va desfiinţa soluţia de renunţare la urmărirea penală dispusă prin ordonanţa din data de 26.07.2016 emisă în dosar 1... /P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria O..  şi va trimite cauza la parchet în vederea completării urmăririi penale.

În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 318 alin. (15)  lit. a) Cod procedură penală respinge cererea de confirmare a ordonanţei de renunţare la urmărirea penală din data de 26.07.2016 emisă în dosar 1... /P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria O..  cu privire la acuzaţia de înşelăciune prevăzută de art. 244 alin. (1) şi (2) Cod penal.

Desfiinţează soluţia de renunţare la urmărirea penală dispusă prin ordonanţa din data de 26.07.2016 emisă în dosar 1... /P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria O..  şi trimite cauza la parchet în vederea completării urmăririi penale.

În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi, 11.11.2016.

Judecător de cameră preliminară,  Grefier,