Încălcarea art. 63 alin. 2 raportat la art. 44 alin. 2 Cod procedură penală.în raport şi de considerentele Deciziei nr. 302/2017 a Curţii Constituţionale, publicată în M.Of. nr. 566 din 17 iulie 2017.Consecinţe

Sentinţă penală 117 din 19.09.2017


Cu adresa nr. 688/P/2015 din 17.05.2017, emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman a fost înaintat Tribunalului Teleorman dosarul de urmărire penală nr. 688/ P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, în cuprinsul adresei menţionându-se că se înaintează dosarul, în vederea dispunerii confiscării speciale şi confirmării ordonanţei de renunţare la urmărirea penală, de către judecătorul de cameră preliminară, cauza fiind înregistrată la această instanţă sub nr. 939/87/2017 la data de 18.05.2017, fixându-se termen de judecată la data de 06.06.2017.

Faţă de conţinutul adresei cu care dosarul de urmărire penală a fost înaintat instanţei, judecătorul de cameră preliminară învestit cu soluţionarea cauzei a apreciat necesar a solicita precizări parchetului, sens în care a dispus efectuarea unei adrese prin care s-a solicitat precizarea obiectului sesizării (confirmare renunţare la urmărirea penală sau confiscare specială).

Prin adresa nr. 688/P/2015 din 15.06.2017 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman s-a comunicat faptul că obiectul sesizării cu care a fost învestit judecătorul de cameră preliminară prin adresa din 17.05.2017 îl constituie confiscarea specială şi confirmarea ordonanţei de renunţare la urmărirea penală (amândouă ipotezele).

În aceste condiţii, cum în cauză nu îşi pot găsi aplicarea dispoziţiile art. 46 Cod procedură penală, judecătorul de cameră preliminară urmează a soluţiona sesizarea formulată sub ambele aspecte, acestea fiind date prin lege în competenţa sa.

Sub aspectul sesizării privind confirmarea ordonanţei sub aspectul soluţiilor de renunţare la urmărirea penală, judecătorul de cameră preliminară reţine următoarele:

La data de 27.11.2015, sub numărul unic 688/P/2015, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman, a fost înregistrată sesizarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, numărul 1330/STS/13.11.2015, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. a şi b din Legea 241/2005 şi de desfăşurarea de activităţi în domeniul jocurilor de noroc fără licenţă şi autorizaţii, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. 77/2009. Actul de sesizare se întemeiază pe procesul verbal al O.N.J.N. seria O.N.J.N./D.G.S.C./A/0016652/23.07.2015, întocmit la un punct de lucru al S.C. FAN BET S.R.L., situat pe raza localităţii Năsturelu, jud. Teleorman.

Prin ordonanţa din  data de 09.12.2015, în cadrul dosarului penal 688/P/2016, organele de poliţie judiciară au dispus începerea urmăririi penale pentru infracţiunile de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. a şi b din Legea 241/2005 şi de desfăşurarea de activităţi în domeniul jocurilor de noroc fără licenţă şi autorizaţii, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. 77/2009.

La data de 04.08.2015, sub numărul unic 869/P/2015, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Zimnicea, a fost înregistrat procesul verbal ONJN/DGSC/A/ nr. 0016652/23.07.2015, cu privire la săvârşirea infracţiunii de desfăşurarea de activităţi în domeniul jocurilor de noroc fără licenţă şi autorizaţii, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. 77/2009.

Prin ordonanţa din  data de 12.08.2015, în cadrul dosarului penal 869/P/2015, organele de poliţie judiciară au dispus începerea urmăririi penale pentru infracţiunea de desfăşurarea de activităţi în domeniul jocurilor de noroc fără licenţă şi autorizaţii, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. 77/2009.

La data de 18.05.2016 prin ordonanţa nr. 869/P/2016 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Zimnicea, dosarul penal a fost declinat în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, unde a primit numărul unic 337/P/2016.

Prin ordonanţa nr. 688/P/2016 din 30.05.2016, a Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, dosarele penale nr. 688/P/2015 şi nr. 337/P/2016, au fost reunite sub nr. 688/P/2015.

La data de 22.02.2016, sub numărul unic 124/P/2016, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman, a fost înregistrată sesizarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, numărul 145/08.02.2016, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a şi b din Legea 241/2005, şi de desfăşurarea de activităţi în domeniul jocurilor de noroc fără licenţă şi autorizaţii, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. 77/2009. Actul de sesizare este referitor la procesul verbal seria ONJN/DGSC/A/0018960/23.01.2016, întocmit la punctul de lucru al S.C. O. COM S.R.L. Botoroaga, jud. Teleorman.

Prin ordonanţa din  data de 07.03.2016, în cadrul dosarului penal 124/P/2016, organele de poliţie judiciară au dispus începerea urmăririi penale pentru infracţiunile de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 241/2005, şi de desfăşurarea de activităţi în domeniul jocurilor de noroc fără licenţă şi autorizaţii, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. 77/2009.

Prin ordonanţa nr. 688/P/2015 din data de 07.03.2016, a Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, dosarele penale nr. 688/P/2015 şi nr. 124/P/2016, au fost reunite sub numărul 688/P/2015.

La data de 02.02.2016, inspectorii Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi lucrători de poliţie din cadrul I.P.J. Teleorman – S.I.C.E., au efectuat verificări pe raza localităţii Năsturelu, jud. Teleorman, la locaţia unde S.C. F. B. S.R.L. deţine punct de lucru, aceiaşi la care au fost efectuate verificările de la actul iniţial de constatare, stabilindu-se faptul că în această locaţie au fost identificate două aparate de jocuri electronice tip slot machines, care nu erau în stare de funcţionare si care nu aveau ataşate plăcile de bază, precum şi două aparate de jocuri electronice care aveau aplicate plăcuţe cu seriile SM 681 şi SM 686. Mijloacele de joc care aveau aplicate seriile SM 681 şi SM 686 aveau aplicate în exterior pe plăcuţa cu seria aparatului,  marca de verificare aferentă seriei de aparat, în interiorul aparatului, pe celelalte componente neavând aplicate mărcile de verificare metrologică.

Prin ordonanţa din data de 26.02.2016, a I.P.J. Teleorman – S.I.C.E. în cauză s-a dispus extinderea cercetărilor, privind constatarea din data de 02.02.2016, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 241/2005 şi de desfăşurarea de activităţi în domeniul jocurilor de noroc fără licenţă şi autorizaţii, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. 77/2009.

De asemenea, având în vedere cele constatate pe parcursul cercetărilor, prin ordonanţa nr. 688/P/2015 din 04.03.2016, au fost extinse cercetările privind săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă, prev. de art. 273 alin. 1 C.p.

Prin ordonanţa nr. 688/P/2015 din 09.03.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, în cauză s-a dispus ca urmărirea penală să fie efectuată în continuare faţă de:

- suspectul S. S. D., pentru infracţiunile de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale), infracţiunea de desfăşurarea de activităţi în domeniul jocurilor de noroc fără licenţă şi autorizaţii, fapta prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, cu aplic art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale) şi de instigare la infracţiunea de mărturie mincinoasă, prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 273 alin. 1 C.p., (3 infracţiuni), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.;

- suspectul L. F., pentru infracţiunile de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 şi infracţiunea de desfăşurarea de activităţi în domeniul jocurilor de noroc fără licenţă şi autorizaţii, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.;

- suspectul S. F., pentru infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 rap. la art. 9 alin. 1 lit. a, din Legea 241/2005, cu aplic art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale) şi de complicitate la infracţiunea de desfăşurarea de activităţi în domeniul jocurilor de noroc fără licenţă şi autorizaţii, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, cu aplic art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.;

- suspecta O.A., pentru infracţiunile de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 şi de complicitate la infracţiunea de desfăşurarea de activităţi în domeniul jocurilor de noroc fără licenţă şi autorizaţii, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.;

- suspecta B. M., pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă, prev. de art. art. 273 alin. 1 C.p.;

- suspectul Ţ. I.O., pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă, prev. de art. 273 alin. 1 C.p.;

- suspecta V.F. A., pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă, prev. de art. 273 alin. 1 C.p.

Prin ordonanţa nr. 688/P/2015 din 29.09.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, în cauză s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de:

- inculpatul S. S. D., pentru infracţiunile de evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005, cu aplic art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale), desfăşurarea de activităţi în domeniul jocurilor de noroc fără licenţă şi autorizaţii, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, cu aplic art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale) şi de instigare la infracţiunea de mărturie mincinoasă, prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 273 alin. 1 C.p. (3 infracţiuni), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.;

- inculpatul S. F., pentru infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005, cu aplic art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale) şi de complicitate la infracţiunea de desfăşurarea de activităţi în domeniul jocurilor de noroc fără licenţă şi autorizaţii, prev. de art. 48 rap. la art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009 (2 acte materiale), cu aplic art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.;

- inculpata O. A., pentru infracţiunile de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 şi de complicitate la infracţiunea de desfăşurarea de activităţi în domeniul jocurilor de noroc fără licenţă şi autorizaţii, prev. de art. 48 rap. la 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.;

- inculpata B.M., pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă, prev. de art. art. 273 alin. 1 C.p.;

- inculpatul Ţ. I.O., pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă, prev. de art. art. 273 alin. 1 C.p.;

- inculpata V. F. A., pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă, prev. si ped. de art. art. 273 alin. 1 C.p.

În baza probatoriului administrat în cauză, prin ordonanţa nr. 688/P/2015 din data de 17 mai 2017 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman s-a dispus:

1.  În temeiul art. 314 alin. 1 lit. b C.p.p. rap. la art. 318 alin. 1, 2, 3 C.p.p., renunţarea la urmărire penală, privind infracţiunile de desfăşurarea de activităţi în domeniul jocurilor de noroc fără licenţă si autorizaţii, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, cu aplic art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale) şi de instigare la infracţiunea de mărturie mincinoasă, prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 273 alin. 1 C.p. (3 fapte), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., cu privire la inculpatul S. S. D.

2. În temeiul art. 314 alin. 1 lit. b C.p.p. rap. la art. 318 alin. 1, 2, 3 C.p.p., renunţarea la urmărire penală, privind infracţiunea de complicitate la infracţiunea de desfăşurarea de activităţi in domeniul jocurilor de noroc fără autorizaţii, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, cu aplic art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale), cu privire la inculpatul S. F.,

3. În temeiul art. 314 alin. 1 lit. b C.p.p. rap. la art. 318 alin. 1, 2, 3 din C.p.p., renunţarea la urmărire penală, privind complicitatea la infracţiunea de desfăşurarea de activităţi în domeniul jocurilor de noroc fără autorizaţii, prev. de art. 48 C.p. rap la art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009,  cu privire la inculpata O.A.,

4. În temeiul art. 314 alin. 1 lit. b C.p.p. rap. la art. 318 alin. 1, 2, 3 C.p.p., renunţarea la urmărire penală, privind infracţiunea de mărturie mincinoasă, prev. de art. 273 alin. 1 C.p.,  cu privire la inculpata B. M.,

5. În temeiul art. 314 alin. 1 lit. b C.p.p. rap. la art. 318 alin. 1, 2, 3 C.p.p., renunţarea la urmărire penală, privind infracţiunea de mărturie mincinoasa, prev. de art. 273 alin. 1 C.p.,  cu privire la inculpatul Ţ. I. O.,

6. În temeiul art. 314 alin. 1 lit. b C.p.p., rap. la art. 318 alin. 1, 2, 3 C.p.p., renunţarea la urmărire penală, privind infracţiunea de mărturie mincinoasă, prev. de art. 273 alin. 1 C.p.,  cu privire la inculpata V.F. A.,.

7. În temeiul art. 315 alin. 1 lit. C.p.p. rap. la art. 314 alin. 1 lit. a şi art. 16 alin. 1. lit. a C.p.p., clasarea cauzei privind infracţiunile de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu privire la inculpatul S. S. D. şi infracţiunile de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu privire la inculpaţii S. F. şi O. A..

8. În temeiul art. 315 alin. 1 lit. b  din C.p.p. rap. la art. 314 alin. 1 lit. a şi art. 16 alin. 1. lit. c C.p.p., clasarea cauzei privind infracţiunile de  evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005 şi infracţiunea de desfăşurarea de activităţi în domeniul jocurilor de noroc fără licenţă si autorizaţii, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.,  cu privire la suspectul L. F.,

9. În temeiul art. 315 alin. 1 lit. b  din C.p.p. rap. la art. 314 alin. 1 lit. a şi art. 16 alin. 1. lit. a C.p.p., clasarea cauzei privind infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005.

Totodată, ordonanţa menţionată cuprinde şi dispoziţii referitoare la sesizarea organului judiciar competent în vederea dispunerii măsurii de siguranţă a confiscării speciale cu privire la unele bunuri şi sume de bani, la cheltuielile judiciare şi la sesizarea judecătorului de cameră preliminară, în vederea confirmării ordonanţei sub aspectul soluţiilor de renunţare la urmărirea penală.

Ordonanţa în cauză a fost verificată, conform dispoziţiilor art. 318 alin. 10 Cod procedură penală, fiind înaintată judecătorului de cameră preliminară.

Verificând legalitatea ordonanţei menţionate anterior, sub aspectul soluţiilor de renunţare la urmărirea penală, pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală, judecătorul de cameră preliminară reţine faptul că reglementările privind organele de urmărire penală şi competenţa acestora sunt cuprinse în titlul III, capitolul II, secţiunea a 5-a din Codul de procedură penală.

Din cadrul acestora face parte şi art. 63 Cod procedură penală, cu denumirea marginală „ dispoziţii comune”, care în alin. 1 prevede că „dispoziţiile prevăzute la art. 41- 46 şi 48 se aplică în mod corespunzător şi în cursul urmăririi penale” iar alin. 2 dispune în sensul că „prevederile art. 44 alin. 2 nu se aplică în faza de urmărire penală.

Din interpretarea acestor texte legale, rezultă că nu rămâne dobândită competenţa de a efectua urmărirea penală pentru toate cauzele reunite dacă pentru fapta sau pentru făptuitorul care a determinat competenţa unui anumit parchet s-a dispus disjungerea sau clasarea (corespunzător soluţiilor de încetare a procesului penal ori de achitare), ci, după disjungere sau, după caz, după clasare, pentru faptele rămase se trimite cauza organului de urmărire competent, în acest sens fiind şi doctrina în materie (Noul Cod de procedură penală comentat, Nicolae Volonciu, Andreea Simona Uzlău ş.a.).

Aşa cum s-a reţinut anterior, pentru infracţiunea de evaziune fiscală, infracţiune ce a atras competenţa parchetului de pe lângă tribunal, s-a dispus, la punctele 8 şi 9 din partea dispozitivă a ordonanţei nr. 688/P/2015 din data de 17 mai 2017 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, soluţia de clasare (atât în ceea ce priveşte infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, suspect Lupescu Florin, cât şi în ceea ce priveşte infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005).

În aceste condiţii, dispunând clasarea pentru infracţiunea ce a atras competenţa sa, pentru a se conforma dispoziţiilor anterior menţionate, se impunea ca procurorul din cadrul parchetului de pe lângă tribunal, să dispună disjungerea cauzei cu privire la celelalte fapte (infracţiuni) şi să trimită cauza organului de urmărire competent material (parchet de pe lângă judecătorie) şi teritorial (în raport de dispoziţiile art. 41 Cod procedură penală).

Aceasta, în împrejurarea în care celelalte fapte pentru care s-au efectuat cercetări în cauză şi pentru care s-a dispus renunţarea la urmărire penală au fost calificate ca fiind infracţiunile de desfăşurarea de activităţi în domeniul jocurilor de noroc fără licenţă şi autorizaţii, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, complicitatea la această infracţiune, de mărturie mincinoasă şi instigare la mărturie mincinoasă, toate infracţiuni date de lege în competenţa de soluţionare a judecătoriei.

De menţionat, faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 325 Cod procedură penală, procurorii din cadrul parchetului ierarhic superior pot prelua, în vederea efectuării sau supravegherii urmăririi penale, cauze de competenţa parchetelor ierarhic inferioare, prin dispoziţia motivată a conducătorului parchetului ierarhic superior, ceea ce reprezintă excepţia, când aceştia pot şi trebuie să dispună soluţii cu privire la infracţiunea sau infracţiunile ce fac obiectul cauzei preluate, chiar dacă prin lege nu sunt date în competenţa acestora, ceea ce nu este cazul în speţă.

Faţă de considerentele expuse anterior, se apreciază că soluţiile de renunţare la urmărire penală dispuse prin ordonanţa din 17.05.2017, emisă în dosarul de urmărire penală nr. 688/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, faţă de inculpatul S. S. D., pentru infracţiunile de desfăşurarea de activităţi în domeniul jocurilor de noroc fără licenţă şi autorizaţii, prevăzută de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009, cu aplicarea art. 35 alin. 1 (3 acte materiale) şi instigare la infracţiunea de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 273 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, inculpatul S. F., pentru complicitate la infracţiunea de desfăşurarea de activităţi în domeniul jocurilor de noroc fără licenţă şi autorizaţii, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009, cu aplicarea art. 35 alin. 1 (2 acte materiale), inculpata O. A., pentru complicitate la infracţiunea de desfăşurarea de activităţi în domeniul jocurilor de noroc fără licenţă şi autorizaţii, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009, inculpata B. M., pentru infracţiunea de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 alin. 1 Cod penal, inculpatul Ţ. I. O., pentru infracţiunea de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 alin. 1 Cod penal şi inculpata V. F. A. pentru infracţiunea de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 alin. 1 Cod penal, au fost dispuse cu încălcarea art. 63 alin. 2 raportat la art. 44 alin. 2 Cod procedură penală. Se au în vedere şi considerentele Deciziei nr. 302/2017 a Curţii Constituţionale, publicată în M.Of. nr. 566 din 17 iulie 2017.

În consecinţă, va fi respinsă cererea de confirmare a soluţiei de renunţare la urmărire penală, formulată de procuror în dosarul nr. 688/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman şi în baza art. 318 alin. 15 teza II lit. a Cod procedură penală, vor fi desfiinţate soluţiile de renunţare la urmărire penală dispuse prin ordonanţa din 17.05.2017, emisă în dosarul de urmărire penală nr. 688/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman şi se va dispune trimiterea cauzei la procuror, în vederea completării urmăririi penale şi dispunerii soluţiei, sub aspectul infracţiunilor menţionate anterior, de către procurorul de la parchetul în a cărui competenţă materială şi teritorială sunt date de lege aceste infracţiuni, în raport de dispoziţiile art. 63 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 41- 46 şi 48 Cod procedură penală şi art. 63 alin. 2 raportat la art. 44 alin. 2 Cod procedură penală.

Sub aspectul sesizării privind confiscarea specială, judecătorul de cameră preliminară reţine următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 5491 Cod procedură penală, în cazul în care procurorul a dispus clasarea sau renunţarea la urmărirea penală, confirmată de judecătorul de cameră preliminară, şi sesizarea judecătorului de cameră preliminară în vederea luării măsurii de siguranţă a confiscării speciale sau a desfiinţării unui înscris, ordonanţa de clasare sau, după caz, ordonanţa prin care s-a dispus renunţarea la urmărire penală confirmată de judecătorul de cameră preliminară, însoţită de dosarul cauzei, se înaintează instanţei căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă, după expirarea termenului prevăzut la art. 339 alin. (4) ori, după caz, la art. 340 sau după pronunţarea hotărârii prin care plângerea a fost respinsă ori prin care a fost confirmată ordonanţa de renunţare la urmărire penală.

Astfel, sesizarea judecătorului de cameră preliminară în vederea pronunţării asupra confiscării speciale, poate avea loc, în cazul soluţiilor de renunţare la urmărirea penală, după pronunţarea hotărârii prin care a fost confirmată ordonanţa de renunţare la urmărirea penală.

Or, în cauză, sesizarea judecătorului de cameră preliminară în vederea luării măsurii de siguranţă a confiscării speciale a fost făcută de către procuror în acelaşi timp şi prin aceeaşi adresă prin care s-a solicitat şi confirmarea soluţiei de renunţare la urmărirea penală, situaţie în care, cum în cauză nu a fost pronunţată o hotărâre prin care să fi fost confirmată ordonanţa de renunţare la urmărire penală emisă de procuror, urmează a fi respinsă propunerea privind  luarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman, pentru nerespectarea cerinţelor impuse de art. 5491 alin. 1 teza ultimă Cod procedură penală.