Conditii exercitare ordin de protectie

Decizie 271 din 28.03.2018


Asupra apelului civil de faţă;

Prin sentinţa civilă nr.X/22.02.2018, pronunţată de Judecătoria Balş, în dosar nr. X/184/2018  s-a  admis cererea formulată de reclamanta GL  în contradictoriu cu pârâtul GMD.

 S-a  emis ordinul de protecţie împotriva pârâtului pentru o perioadă de şase luni, de la data emiterii, sens în care:

-dispune evacuarea temporară a pârâtului din locuinţa situată în com. P, sat P, jud. Olt;

-obligă pârâtul să păstreze o distanţă minimă de 50 m faţă de reclamantă şi de minorii SAM, SAM şi GDC;

-obligă pârâtul să păstreze o distanţă minimă de 50 m faţă de reşedinţa situată în com. P, sat P, , jud. Olt şi faţă de unitatea de învăţământ Şcoala Gimnazială P, jud. Olt;

-interzice orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu reclamanta şi minorii SAM, SAM şi GDC;

-încredinţează reclamantei minora GDC, născută la data de 03.08.2014, rezultată din căsătoria cu pârâtul;

 A fost  obligat pârâtul la plata către stat a sumei de 260 lei, reprezentând cheltuieli judiciare datorate statului, anume onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru pârât şi a sumei de 260 lei reprezentând cheltuieli judiciare datorate statului, anume onorariul apărătorului desemnat pentru reclamantă, avansate din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

Executorie.

O copie după dispozitivul prezentei  s-a dispus  să se comunice, în maximum 5 ore de la momentul pronunţării hotărârii, structurilor Poliţiei Române în a căror rază teritorială se află locuinţa victimei şi/sau a agresorului – IPJ Olt,  Poliţiei com. P

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut că reclamanta este soţia pârâtului, iar minorii  SAM şi SAMi sunt copii acesteia dintr-o căsătorie anterioară.

Din căsătoria părţilor a rezultat minora GDC.

În urma probelor administrate în cauză a rezultat că  în mai multe situaţii reclamanta şi copii au părăsit domiciliul comun datorită comportamentului necorespunzător al pârâtului.

Violenţa sexuală  a rezultat din declaraţia minorei SAM dată în dosarul penal X/2018, când a relatat  o situaţie petrecută în luna  ianuarie 2018, când  pârâtul i-a atins  sânii şi zona genitală.

 Instanţa de fond a apreciat că sunt îndeplinite dispoziţiile Legii nr. 217/2003, făcându-se dovada violenţei fizice şi verbale, sexuale exercitată de către pârât împotriva reclamantei şi a minorilor.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâtul criticând-o ca netemeinică şi nelegală din următoarele considerente:

În luna decembrie 2017 a terminat şomajul pe care îl primea din Italia şi în această situaţie  reclamanta  îi solicită  să plece pentru a realiza venituri, motiv pentru care pe data de 19.02.2018 a plecat  în Italia - Torino  pentru un nou serviciu.

Susţine de asemenea că reclamanta este cea care  îl agresează şi îl ameninţă, pârâtul încă de la începutul relaţiei  i-a crescut copii din căsătoriile anterioare, astfel că susţinerile legate de eventuale conotaţii sexuale faţă de fiica sa  sunt aberaţii.

Cauza  a fost soluţionată  fără administrarea unui probatoriu  concludent care să  ateste  starea de fapt a relaţiilor dintre părţi.

Acţiunea este o răzbunare a intimatei în încercarea de a-l forţa să trimită mai mulţi bani  din serviciul desfăşurat în străinătate.

Apelul este nefondat.

Prin cererea de chemare în judecată reclamanta a solicitat emiterea unui ordin de protecţie împotriva pârâtului constând în evacuarea temporară din locuinţa familiei, la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă şi de copii acesteia, interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic prin corespondenţă sau în orice mod cu reclamanta, copii săi rezultaţi din altă căsătorie şi minora rezultată din căsătoria cu pârâtul şi încredinţarea minorei GDC  reclamantei.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, violenţa în familie reprezintă orice acţiune sau inacţiune, intenţionată cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic  sau verbal, săvârşită de către un membru de familie  împotriva altui membru al aceleaşi familii, care provoacă ori poate cauza  un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale, ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte.

Faptul că apelantul s-a manifestat violent din punct de vedere fizic şi verbal rezultă din depoziţia martorilor audiaţi în cauză.

În ceea ce priveşte violenţa sexuală, aceasta rezultă din declaraţia  înregistrată la data de 20.02.2018 de către SMM, fiica reclamantei din altă relaţie, care a relatat organului de cercetare penală actele săvârşite cu această conotaţie de către apelant în luna ianuarie 2018.

Apărarea apelantului  privind  locuirea în Italia  încă din anul 2012 şi nu a avut cunoştinţă de acţiunea promovată de reclamantă nu poate fi avută în vedere, întrucât aşa cum menţionează şi apelantul în cererea de apel în perioada decembrie 2017-19.02.2018 a fost prezent la domiciliul din ţară.

Făcându-se dovada actelor de violenţă exercitate de către apelant, fiind îndeplinite dispoz. Legii nr. 217/2003, pe cale de consecinţă în baza art. 480 cod de procedură civilă, urmează să se respingă apelul ca nefondat.

Data publicarii pe portal:04.06.2018

Domenii speta