Desfacerea căsătoriei, încredinţare minor şi stabilire pensie de întreţinere

Hotărâre 635 din 28.04.2011


R O M A N I A

JUDECATORIA INEU, JUDETUL  ARAD OPERATOR 2826

DOSAR NR.

SENTINTA CIVILA NR.635/2011

Sedinta publica din 28 aprilie 2011 

Presedinte :

Grefier:

S-a luat în examinare actiunea civila formulata de reclamanta F.S.M., împotriva pârâtului F.G.I., pentru desfacerea casatoriei, încredintare minor si stabilire pensie de întretinere si cererea reconventionala formulata de catre reclamantul reconventional F.G.I. împotriva pârâtei reconventionale F.S.M., pentru desfacerea casatoriei, încredintare minor si stabilire pensie de întretinere.

La apelul nominal se prezinta reclamanta principala-pârâta reconventionala F.S.M. asistata de avocat B.D. din Baroul Arad si pârâtul principal- reclamant reconventional F.G.I. asistat de avocat T.S.C. în substituirea titularului cauzei avocat S.E. din Baroul Mehedinti, lipsa fiind  autoritatea tutelara  de pe lânga Primaria orasului Ineu.

Procedura de citare legal îndeplinita.

Actiunea principala este legal timbrata cu 39,00 lei taxa judiciara de timbru conform art.7 lit.”a” din Legea nr.146/1997 modificata prin H.G. nr.783/2004 si timbru judiciar în valoare de 1,00 lei, conform art.3 din O.G. nr.32/1995; cererea reconventionala este legal timbrata cu suma de  39,00 lei taxa judiciara de timbru.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care partile staruie în reaudierea minorei în prezenta avocatilor.

Instanta, fata de staruinta partilor, procedeaza la reaudierea minorei F.L.B. nascuta la data de 29 septembrie 2000, eleva în clasa IV-a la Grup Scolar..  din Ineu, care precizeaza ca doreste sa fie încredintata spre crestere si educare la mama.

Reclamanta si pârâtul nu solicita încuviintarea altor probe.

Instanta, constatând ca nu sunt alte probe de administrat, declara faza probatorie încheiata si acorda cuvântul pentru dezbaterea cauzei în fond.

Reclamanta principala-pârâta reconventionala F.S.M. asistata de avocat B. D. solicita admiterea actiunii principale, desfacerea casatoriei din vina exclusiva a pârâtului, reclamanta sa revina la numele purtat anterior încheierii casatoriei acela de „K”, sa-i fie încredintata minora spre crestere si educare, cu obligarea pârâtului la plata pensiei de întretinere în raport cu venitul minim pe economie, în subsidiar, în cazul în care minora va fi încredintata tatalui spre crestere si educare ofera cu titlu de pensie de întretinere pentru minora, suma de 300 Euro/lunar, fara cheltuieli de judecata.

Pârâtul principal-reclamant reconventional F.G.I. asistat de avocat T.S.C.  din Baroul Mehedinti în substituirea titularului cauzei avocat S. E., solicita respingerea actiunii principale si admiterea cererii reconventionale, desfacerea casatoriei din vina ambilor soti, reclamanta principala-pârâta reconventionala sa revina la numele purtat anterior încheierii casatoriei acela DE „K.”, sa-i fie încredintata minora spre crestere si educare, cu obligarea reclamantei-pârâta reconventionala la plata pensiei de întretinere în cuantum de 300 Euro/lunar, fara cheltuieli de judecata si depune la dosar concluzii scrise.

J U D E C A T A

Asupra actiunii civile de fata înregistrata la aceasta instanta la data de ..2011, timbrata legal cu 39,00 lei taxa judiciara si 1,00 lei timbru judiciar, constata ca reclamanta F,S.M. în contradictoriu cu pârâtul F.G.I. a solicitat instantei de judecata ca prin hotarâre judecatoreasca sa se dispuna desfacerea casatoriei încheiata între soti în anul 2000, din vina exclusiva a pârâtului, reclamanta sa reia numele purtat anterior încheierii casatoriei acela de ,,K.”, sa-i fie încredintata minora F.L.B. nascuta la data de 29 septembrie 2000 spre crestere si educare, sa fie obligat pârâtul la plata pensiei de întretinere pentru minora în raport cu venitul minim pe economie, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii, reclamanta a învederat instantei de judecata ca, în fapt, s-a casatorit cu pârâtul în anul 2000, stabilindu-si domiciliul comun în orasul Ineu,, Din casatoria sotilor, la data de 29 septembrie 2000 s-a nascut minora F.L.B.

La începutul casatoriei, în primii 2 ani, relatiile dintre soti au fost bune, iar neîntelegerile grave dintre soti au început sa apara prin anii 2002-2003, datorita faptului ca acesta consuma deseori alcool si era agresiv, atât fizic cât si verbal.

În anul 2007, reclamanta a plecat la munca în Italia, pentru a face rost de bani pentru a-si achita creditul contractat împreuna în perioada casatoriei, si cu care au intentionat sa-si faca o gospodarie.

Pârâtul a ramas în tara pentru a îngriji de minor. Dupa plecarea reclamantei în strainatate, pârâtul nu a mai avut nici un loc de munca, atât el cât si copilul traind din banii pe care reclamanta îi trimitea lunar din Italia.

Din acesti bani, el urma sa achite si ratele la creditul contractat si sa se ocupe de educatia copilului. Dupa câteva luni, reclamanta a fost contactata telefonic de la banca si i s-a comunicat ca nu a achitat creditul de câteva luni, desi aceasta trimisese, lunar, bani sotului sau pentru plata ratelor.

Pârâtul folosea acesti bani pentru nevoi strict personale cum ar fi alcool si tigari, mai mult, nici copilului nu-i cumpara haine si cele necesare pentru scoala.

Un alt motiv al  neîntelegerilor dintre soti ar fi infidelitatea pârâtului, care a întretinut relatii extraconjugale, atât în perioada cât reclamanta a fost în tara, cât si dupa plecarea acesteia în Italia. În nenumarate rânduri i s-a relatat de diverse cunostinte, ca pârâtul a fost vazut în compania altor femei.

De asemenea, pârâta solicita desfacerea casatoriei si datorita violentelor fizice, fiind agresata fizic atât în perioada în care era însarcinata, cât si dupa aceea. În anul 2009 când a venit în tara, în concediu, pârâtul i-a adresat cuvinte jignitoare în fata copilului si a batut-o grav, având nevoie de îngrijiri medicale. Minora a fost nevoita în nenumarate rânduri sa asiste la violentele verbale si fizice ale pârâtului adresate reclamantei.

Prin întâmpinare si cerere reconventionala, pârâtul solicita în principal respingerea actiunii reclamantei, întrucât nu este de acord cu desfacerea casatoriei, iar, în subsidiar, solicita desfacerea casatoriei din vina ambilor soti, reclamanta principala-pârâta reconventionala sa revina la numele purtat anterior încheierii casatoriei acela de „K.”, sa-i fie încredintata minora spre crestere si educare minora F.L.B., cu obligarea reclamantei-pârâta reconventionala la plata pensiei de întretinere în favoarea minorei, cu cheltuieli de sanatate.

În motivarea întâmpinarii si cererii reconventionale, pârâtul principal-reclamant reconventional învedereaza instantei de judecata ca, în fapt, sustinerile reclamantei-pârâta reconventionala nu sunt adevarate.

Pârâtul-reclamant reconventional arata ca relatiile de familie sunt grav si iremediabil vatamate, continuarea casatoriei nemaifiind posibila, dar nu este dea cord cu motivele invocate de reclamanta-pârâta reconventionala în cererea de chemare în judecata. A mai aratat ca reclamanta-pârâta reconventionala a plecat la munca, în Italia în anul 2007, pentru a putea achita ratele la banca, amândoi sotii fiind de acord cu aceasta plecare, pentru a putea achita ratele la banca, urmând ca dupa achitarea acesteia, reclamanta-pârâta reconventionala sa se întoarca în tara, la domiciliul conjugal. De la plecarea sa si pâna în prezent, minora a ramas în grija si întretinerea tatalui. Cu toate acestea, reclamanta-pârâta reconventionala, cu ocazia revenirii în tara, de sarbatori, nu venea la domiciliul conjugal, ci la domiciliul parintilor sai.

Sustinerile reclamantei-pârâta reconventionala ca ar fi trimis bani pentru rate si pentru cresterea copilului, nu sunt reale, pârâtul-reclamant reconventional fiind cel care s-a preocupat de cresterea si îngrijirea minorei, mama, trimitându-i doar 3 pachete continând dulciuri în decurs de 4 ani. Pârâtul a mai precizat ca sotia sa a trimis bani pentru ratele de la banca, dar în urma cu 3-4 ani, de vreo 2 ani nu a mai deloc bani pentru plata acestora, motiv pentru care sunt înregistrati la banca ca fiind restanti pe o perioada de mai multe luni.

Pârâtul-reclamant reconventional nu este de acord nici cu afirmatia reclamantei-pârâta reconventionala de a o fi agresat fizic. Mai mult, sustinerile reclamantei ca pârâtul ar întretine relatii extraconjugale cu alte femei nu sunt adevarate, reclamanta fiind cea care este raliata în concubinaj cu un barbat, în Italia, din urma cu 2 ani, fapt cunoscut de rudele si cunostintele familie, inclusiv de minora.

Pentru solutionarea cauzei s-au depus la dosar: timbru judiciar si chitanta plata taxa judiciara de timbru fila 2, 4, 19, împuternicire avocatiala fila 5, 18, referat ancheta sociala fila 17, întâmpinare si cerere reconventionala fila 20-21, proces-verbal audiere minor fila 23, xerocopie certificat de casatorie fila 25, au fost audiati martorii T.M. fila 26, C. A. fila 27, C.D. fila 28, F. I. fila 29, B. F. fila 32, proces-verbal reaudiere minor fila 31, concluzii scrise fila 34-36 dosar.

Din coroborarea probelor administrate, instanta retine, în fapt, urmatoarele:

Din certificatul de casatorie depus în xerocopie la fila 25 dosar, instanta retine ca sotii s-au casatorit la data de 15 septembrie 2000 în Ineu, judetul Arad, stabilindu-si domiciliul conjugal în orasul Ineu, str.., nr.., jud.Arad, de unde s-au si despartit în fapt. Din casatoria sotilor, la data de 29 septembrie 2000, s-a nascut minora F.L.B.

Din probele testimoniale administrate în cauza, instanta retine ca în anul 2007 reclamant, cu acordul sotului, a plecat la munca în Italia, pentru a obtine venituri mai mari si a-si plati ratele. De atunci, minora a ramas în grija tatalui, care se ocupa de îngrijirea minorei, dar nu s-a mai încadrat în munca, de putin timp fiind încadrat la D.. Reclamanta-pârâta reconventionala îi trimitea periodic bani pentru achitarea datoriilor si pentru întretinere, dar dupa o perioada de timp a aflat ca nu au fost platite ratele în întregime, motiv care a generat neîntelegeri între soti. Când reclamanta venea în vizita în tara, sotii se certau, pârâtul-reclamant reconventional o batea si o insulta, din cauza banilor si a geloziei. Acest aspect este confirmat de declaratia tatalui reclamantei si a surorii acesteia, care au asistat la aceste certuri, fiind si ei amenintati de catre pârât. Cu ocazia unei vizite efectuata de reclamanta în tara, tatal acesteia a fost chemat telefonic de catre fiica sa în timpul unui scandal provocat de catre pârât.

Cu toate ca minora a fost crescuta pâna la vârsta scolara de catre bunicii materni, parintii fiind încadrati în munca, pârâtul-reclamant reconventional i-a interzis minorei sa-si viziteze bunicii si sora mamei,si nu-i permitea minorei nici sa vorbeasca la telefon cu mama ei, plecata în Italia, desi minora îsi dorea acest lucru.

Din probele testimoniale administrate, instanta urmeaza sa retina culpa exclusiva a pârâtului-reclamant reconventional în destramarea relatiilor de familie, motiv pentru care, potrivit dispozitiilor art.2, art.37 si art.38 alin.2 Cod familie, apreciind ca relatiile dintre soti sunt grav si iremediabil vatamate, continuarea casatoriei nu mai este posibila, urmeaza sa admita actiunea principala si sa respinga cererea  reconventionala si urmeaza sa desfaca din  vina pârâtului-reclamant reconventional  casatoria încheiata între soti la 15 septembrie 2000 în Ineu, jud.Arad, si în temeiul disp. art.40 Cod familiei, reclamanta-pârâta reconventionala urmeaza sa îsi reia numele purtat anterior încheierii casatoriei acela de „K.”.

În ce priveste încredintarea minorei, instanta urmeaza sa tina loc de interesul minorului respectiv posibilitatile materiale ale parintilor, posibilitatile de dezvoltare fizica morala si intelectuala pe care minorul le poate gasi la unul dintre parinti, vârsta minorului, precum si legaturile de afectiune dintre minor si unul din parinti. Chiar daca reclamanta principala a lipsit o perioada de timp fiind plecata la munca, s-au pastrat legaturile firesti cu minora, atât ale mamei cât si ale bunicului matern si ale surorii acesteia, afectiv minora este legata de mama, exprimându-si dorinta de a fi încredintata mamei.

Instanta, în temeiul disp. art.42 Cod familiei, urmeaza sa încredinteze la  reclamanta principala spre crestere si educare  pe  minora F.L.B., nascuta la data de 29 septembrie 2000, care îi poate oferi conditii bune de crestere si educare.

Instanta, în temeiul disp. art.86, art.94 cod fam., urmeaza sa dispuna obligarea  pârâtului principal la plata unei pensii de întretinere în cuantum de 160 lei lunar pe seama minorei, raportat la venitul minim pe economie,  începând cu data de 25 ianuarie 2011 si pana la majoratul minorei.

Constatând ca nu au fost solicitate cheltuieli de judecata, în drept prev. art.276 c.pr.civ. instanta urmeaza a nu le acorda.

Pentru aceste motive, instanta, în numele legii,

H O T A R A S T E

Admite actiunea principala formulata de reclamant F.S.M. împotriva pârâtului F.G.I. si respinge cererea reconventionala formulata de pârâtul-reclamant reconventional F.G.I. împotriva reclamantei-pârâta reconventionala F.S.M. si, în consecinta :

- dispune desfacerea casatoriei încheiata între parti data de 15 septembrie 2000 în orasul Ineu, jud.Arad, din vina exclusiva a pârâtului;

- dispune ca reclamanta sa revina numele purtat anterior încheierii casatoriei acela de „K.”;

- dispune ca minora F.L.B., nascuta la data de 29 septembrie 2000, sa fie încredintata spre crestere si educare la mama-reclamanta;

- obliga pârâtul-reclamant reconventional la plata sumei de 160 lei, lunar, cu titlu de pensie de întretinere în favoarea minorei F.L.B.;

Fara cheltuieli de judecata.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 28 aprilie 2011.

Presedinte Grefier