Art. 585 c.p.p.

Sentinţă penală 931 din 13.06.2018


SENTINŢA PENALĂ NR. 931

Şedinţa publică de la 13.06.2018

Completul compus din:

PREŞEDINTE: 

Grefier: 

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria ….. reprezentat prin

procuror: 

S-a luat în examinare cauza penală având ca obiect alte modificări ale pedepsei (art. 585 C.p.p.) formulată de petentul …………. , fiul lui …………. şi …………., născut la data de …………., în prezent deţinut în Penitenciarul …………..

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de …………., susţinerile părţilor prezente fiind consemnate în Încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea cauzei pentru data de astăzi, când a hotărât următoarele:

INSTANŢA:

Prin cererea formulată de persoana condamnată …………., deţinută în Penitenciarul  …………., înregistrată la data de …………. sub nr. …………. /…………. /…………., s-a solicitat contopirea pedepselor aplicate prin mai multe sentinţe penale, respectiv  nr. …………. /…………., pronunţată de Judecătoria …………., rămasă definitivă la data de …………. prin d.p. …………. /P/…………. a C.A. …………. şi nr. …………. din …………. a Judecătoriei …………. rămasă definitivă prin d.p. …………. /P/…………. a C.A. ………….

În motivarea cererii  petentul a arătat că:

- prin sentinţa penala nr. …………. /…………., pronunţată de Judecătoria …………. a fost condamnat la 11ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a  teza a II-a şi lit. b VCP.

- prin sentinţa penală nr. …………. din 24 iunie  2016 a Judecătoriei …………. a fost condamnat la pedeapsa de 8 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a  teza a II-a şi lit. b VCP.

 A  precizat petentul prin avocat  că  se află sub puterea a două mandate şi solicita să se constate că din analiza celor expuse rezultă că faptele sunt concurente, fiind săvârşite anterior rămânerii definitive a primei hotărâri, împrejurare faţă de care se impune admiterea cererii.

A solicitat contopirea celor două pedepse rezultante.

Verificând datele comiterii faptelor şi datele rămânerii definitive a hotărârilor de condamnare, instanţa constată că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile legale referitoare la concursul de infracţiuni,  faptele pentru care a fost condamnat  petentul fiind concurente.

La dosarul cauzei s-au depus copii ale sentinţelor penale menţionate, însoţite de un referat al compartimentului de executări penale privind data şi modalitatea rămânerii definitive, precum şi copii ale mandatelor de executare a pedepselor, respectiv MEPI …………. din …………. emis de Judecătoria Constanţa  şi MEPI …………. din …………. emis de aceeaşi instanţă.

Pentru cele de mai sus,

În baza art. 585 c.p.p.,  va admite cererea de contopire formulată de  petentul deţinut …………., fiul lui …………. şi …………., născut la data de …………., CNP: …………..

I Va descontopi pedeapsa rezultantă de 11 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b VCP aplicată  prin s. p. nr. …………. din ………….  a Judecătoriei …………., rămasă definitivă la data de …………. prin d.p. …………. /P/…………. a Curţii de Apel …………., şi repune în individualitatea lor următoarele pedepse:3 ani închisoare, 3 ani închisoare, 3 ani închisoare, 3 ani închisoare şi sporul de 3 ani închisoare aplicate prin  s.p. nr. …………. din …………. a  Judecătoriei …………..

 Va constata că infracţiunile pentru care s-au pronunţat pedepsele menţionate mai sus sunt concurente cu infracţiunile pentru a care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. …………. /…………. a Judecătoriei …………., definitivă prin decizia penală nr. …………. /…………. a Curţii de Apel …………., prin sentinţa penală nr. …………. /…………. a Judecătoriei …………., definitivă prin decizia penală nr. …………. /…………. a Curţii de Apel …………., prin sentinţa penală nr. …………. /…………. a Judecătoriei …………., rămasă defintivă la data de …………. şi prin sentinţa penală nr. …………. /…………. a Judecătoriei …………., rămasă defintivă la data de …………..

 Va constata că prin s. p. nr. …………. din …………. a Judecătoriei ………….,  a fost descontopită pedeapsa de 9 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa nr. …………. /…………. a Judecătoriei …………. şi repuse în individualitatea lor pedepsele componente de 5 ani şi 6 luni închisoare, 5 ani închisoare, 4 ani şi 6 luni închisoare, 3 ani închisoare, 5 ani şi 3 luni închisoare, 5 ani şi 9 luni închisoare şi 4 ani închisoare, sporul de 1 an şi 6 luni închisoare aplicate prin sentinţa nr. …………. /…………. a Judecătoriei …………., pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. …………. /…………. a Judecătoriei …………. şi 8 ani închisoare şi 4 ani închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. …………. /…………. a Judecătoriei …………..

 Va descontopi pedeapsa de 8 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. …………. /…………. a Judecătoriei …………. şi repune în individualitatea lor pedepsele componente de 4 ani închisoare, 3 ani închisoare şi sporul de 6 luni închisoare.

II. Va descontopi pedeapsa rezultantă de 8 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a  teza a II-a şi lit. b VCP  aplicată  prin s. p. nr. …………. din …………. …………., pronunţată de Judecătoria Constanţa, rămasă definitivă la data de …………. prin d.p. …………. /P/…………. a C.A. …………. şi repune în individualitatea lor următoarele pedepse: 3 ani închisoare, 3 ani închisoare, 1 an şi 6 luni închisoare, 3 ani închisoare

Constata că infracţiunile pentru care condamnatul a fost condamnat prin s. p. nr. …………. din …………., pronunţată de Judecătoria …………. sunt  concurente cu infracţiunile pentru inculpatul a fost condamnat la pedepse privative de libertate, după cum urmează:

-8 ani închisoare prin sentinţa penală nr. …………. din data de …………. în dosarul nr. …………. /…………. /…………. al Judecătoriei …………. definitivă prin decizia penală  nr. …………. din …………. a Curţii de Apel …………. (faptă din ………….);

-3 ani şi 6 luni închisoare prin sentinţa penală nr. …………. din data de …………. în dosarul nr. …………. /…………. /…………. al Judecătoriei …………. definitivă prin decizia penală  nr. …………. din …………. a Curţii de Apel …………. (faptă din ………….);

-4 ani închisoare şi 3 ani închisoare prin sentinţa penală nr. …………. din data de …………. în dosarul nr. …………. /…………. /…………. al Judecătoriei …………. definitivă prin neapelare (fapte din …………. /………….).

 Va  constata că prin sentinţa penală nr. …………. /…………. a Judecătoriei …………. a fost descontopită pedeapsa rezultantă aplicată prin sentinţa penală nr. …………. din data de …………. în dosarul nr. …………. /…………. /…………. ………….  al Judecătoriei …………. definitivă prin neapelare şi repuse în individualitatea lor următoarele pedepse:

- pedepsele de 8 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. …………. din data de …………. în dosarul nr. …………. /…………. /…………. al Judecătoriei …………. definitivă prin decizia penală  nr. …………. din …………. a Curţii de Apel …………. (faptă din …………. /………….); 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. …………. din data de …………. în dosarul nr. …………. /…………. /…………. al Judecătoriei …………. definitivă prin decizia penală  nr. …………. din …………. a Curţii de Apel …………. (faptă din ………….); 4 ani închisoare şi 3 ani închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. …………. din data de …………. în dosarul nr. …………. /…………. /…………. al Judecătoriei …………. definitivă prin neapelare (fapte din ………….);

- sporul de 6 luni stabilit prin sentinţa penală nr. 37 din data de …………. în dosarul nr. …………. /…………. /…………. al Judecătoriei …………. definitivă prin neapelare. 

 Va constata că infracţiunile pentru care condamnatul a fost condamnat prin s. p. nr. …………. din …………., pronunţată de Judecătoria …………. respectiv de 3 ani închisoare, 3 ani închisoare, 3 ani închisoare, 3 ani închisoare sunt  concurente cu infracţiunile pentru inculpatul a fost condamnat  prin s. p. nr. …………. din …………. a Judecătoriei …………., respectiv 3 ani închisoare, 3 ani închisoare, 1 an şi 6 luni închisoare, 3 ani închisoare.

În temeiul art. 36 alin. 1  c.pen. 1969, rap. la art. 34 alin. 1 lit. b c.pen. 1969 şi la art. 33 lit a c.pen. 1969, va contopi pedepsele repuse în individualitatea lor precizate mai sus, din s. p. nr. …………. din …………. a Judecătoriei …………., respectiv din s. p. nr. …………. din …………., pronunţată de Judecătoria …………., în pedeapsa cea mai grea aceea de 8 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1lit. a  teza a II-a şi lit. b c.pen. 1969 la care  va adăuga un spor de 3 ani şi 6 luni, urmând ca în final inculpatul să execute 11 ani şi 6 luni închisoare.

Va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a doua şi lit. b C.pen. de la 1969, în condiţiile şi pe durata  prev. de art.71 C.pen.de la 1969.

În baza art. 404 alin. 4 lit. a)  c. proc. pen. raportat la art. 36 alin. 3 c.pen. de la 1969, va scade din pedeapsa aplicată perioada executată în parte de la ………….  la zi. Menţine starea de detenţie a inculpatului.

Va anula mandatele de executare anterioare, respectiv MEPI nr. …………. /…………. din …………. emis de Judecătoria …………. respectiv  MEPI nr. …………. /…………. din …………. emis de Judecătoria …………. şi va dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe penale.

Va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţelor penale precizate mai sus.

În baza art.275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Onorariul avocatului din oficiu …………. în sumă de 130 lei se va suport din fondurile M.J.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 585 c.p.p., admite cererea de contopire formulată de  petentul deţinut …………., fiul lui …………. şi …………., născut la data de …………., CNP: …………..

I Descontopeste pedeapsa rezultantă de 11 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a  teza a II-a şi lit. b VCP aplicată  prin s. p. nr. …………. din …………. a Judecătoriei …………., rămasă definitivă la data de …………. prin d.p. …………. /P/…………. a Curţii de Apel …………., şi repune în individualitatea lor următoarele pedepse:3 ani închisoare, 3 ani închisoare, 3 ani închisoare, 3 ani închisoare şi sporul de 3 ani închisoare aplicate prin  s.p. nr. …………. din …………. a  Judecătoriei ………….

Constată că infracţiunile pentru care s-au pronunţat pedepsele menţionate mai sus sunt concurente cu infracţiunile pentru a care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr.  …………. /…………. a Judecătoriei …………., definitivă prin decizia penală nr. …………. /…………. a Curţii de Apel …………., prin sentinţa penală nr. …………. /…………. a Judecătoriei …………., definitivă prin decizia penală nr. …………. /…………. a Curţii de Apel …………., prin sentinţa penală nr. …………. /…………. a Judecătoriei …………., rămasă defintivă la data de …………. şi prin sentinţa penală nr. …………. /…………. a Judecătoriei …………., rămasă defintivă la data de …………..

Constată că prin s. p. nr. …………. din …………. a Judecătoriei ………….,  a fost descontopită pedeapsa de 9 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa nr. …………. /…………. a Judecătoriei …………. şi repuse în individualitatea lor pedepsele componente de 5 ani şi 6 luni închisoare, 5 ani închisoare, 4 ani şi 6 luni închisoare, 3 ani închisoare, 5 ani şi 3 luni închisoare, 5 ani şi 9 luni închisoare şi 4 ani închisoare, sporul de 1 an şi 6 luni închisoare aplicate prin sentinţa nr. …………. /…………. a Judecătoriei …………., pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. …………. /…………. a Judecătoriei …………. şi 8 ani închisoare şi 4 ani închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. …………. /…………. a Judecătoriei …………..

 Descontopeşte pedeapsa de 8 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. …………. /…………. a Judecătoriei …………. şi repune în individualitatea lor pedepsele componente de 4 ani închisoare, 3 ani închisoare şi sporul de 6 luni închisoare.

II. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 8 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a  teza a II-a şi lit. b VCP  aplicată  prin s. p.nr. …………. din …………., pronunţată de Judecătoria …………., rămasă definitivă la data de …………. prin d.p. …………. /P/…………. a C.A. …………. şi repune în individualitatea lor următoarele pedepse: 3 ani închisoare, 3 ani închisoare, 1 an şi 6 luni închisoare, 3 ani închisoare

Constata că infracţiunile pentru care condamnatul a fost condamnat prin s. p.nr. …………. din …………., pronunţată de Judecătoria …………. sunt  concurente cu infracţiunile pentru inculpatul a fost condamnat la pedepse privative de libertate, după cum urmează:

-8 ani închisoare prin sentinţa penală nr. …………. din data de …………. în dosarul nr. …………. /…………. /…………. al Judecătoriei …………. definitivă prin decizia penală  nr. …………. din …………. a Curţii de Apel …………. (faptă din …………. /………….);

-3 ani şi 6 luni închisoare prin sentinţa penală nr. …………. din data de …………. în dosarul nr. …………. /…………. /…………. al Judecătoriei …………. definitivă prin decizia penală  nr. …………. din …………. a Curţii de Apel …………. (faptă din …………. 012);

-4 ani închisoare şi 3 ani închisoare prin sentinţa penală nr. …………. din data de …………. în dosarul nr. …………. /…………. /…………. al Judecătoriei …………. definitivă prin neapelare (fapte din …………. /………….).

 Constată că prin sentinţa penală nr. …………. /…………. a Judecătoriei …………. a fost descontopită  pedeapsa rezultantă aplicată prin sentinţa penală nr. …………. din data de …………. în dosarul nr. …………. /…………. /…………. al Judecătoriei …………. definitivă prin neapelare şi repuse în individualitatea lor următoarele pedepse:

- pedepsele de 8 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. …………. din data de …………. în dosarul nr. …………. /…………. /…………. al Judecătoriei …………. definitivă prin decizia penală  nr. …………. din …………. a Curţii de Apel …………. (faptă din …………. /………….); 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. …………. din data de …………. în dosarul nr. …………. /…………. /…………. al Judecătoriei …………. definitivă prin decizia penală nr. …………. din …………. a Curţii de Apel …………. (faptă din ………….); 4 ani închisoare şi 3 ani închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. …………. din data de …………. în dosarul nr. …………. /…………. /…………. al Judecătoriei …………. definitivă prin neapelare (fapte din ………….);

- sporul de 6 luni stabilit prin sentinţa penală nr. …………. din data de …………. 015 în dosarul nr. …………. /…………. /…………. al Judecătoriei …………. definitivă prin neapelare. 

Constată că infracţiunile pentru care condamnatul a fost condamnat prin s. p.nr. …………. din …………., pronunţată de Judecătoria …………. respectiv de 3 ani închisoare, 3 ani închisoare, 3 ani închisoare, 3 ani închisoare sunt  concurente cu infracţiunile pentru inculpatul a fost condamnat  prin s. p. nr. …………. din …………. a Judecătoriei …………., respectiv 3 ani închisoare, 3 ani închisoare, 1 an şi 6 luni închisoare, 3 ani închisoare.

În temeiul art. 36 alin. 1  c.pen. 1969, rap. la art. 34 alin. 1 lit. b c.pen. 1969 şi la art. 33 lit a c.pen. 1969, contopeşte pedepsele repuse în individualitatea lor  precizate mai sus, din s. p. nr. …………. din …………. a Judecătoriei …………., respectiv din s. p.nr. …………. din …………., pronunţată de Judecătoria …………., în pedeapsa cea mai grea aceea de 8 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1lit. a  teza a II-a şi lit. b c.pen. 1969 la care se adaugă sporul de 3 ani şi 6 luni  urmând ca în final inculpatul să execute 11 ani şi 6 luni închisoare.

Aplică  inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a doua şi lit. b C.pen. de la 1969, în condiţiile şi pe durata art.71 C.pen.de la 1969.

În baza art. 404 alin. 4 lit. a)  c. proc. pen. raportat la art. 36 alin. 3 c.pen. de la 1969, scade din pedeapsa aplicată perioada executată în parte de la …………. la zi. Menţine starea de detenţie a inculpatului.

Anulează mandatele de executare anterioare, respectiv MEPI nr. …………. /…………. din …………. emis de  Judecătoria …………. respectiv  MEPI nr. …………. /…………. din …………. emis de Judecătoria …………. şi va  dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei  la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe penale.

Menţine  celelalte dispoziţii ale sentinţelor penale precizate mai sus.

În baza art.275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Onorariul avocatului din oficiu …………. în sumă de 130 lei se suportă din fondurile M.J.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.06.2018.

PREŞEDINTE, GREFIER,